Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsVÄSTMANLAND

Lundberg, Jakob. Salabygden. Bilder och berättelser. 1953. Eget förlag. Förlagsklotbd med båda omsl medb. Fotoill oa ill. 142 s. + plr. Sign ex av förf. Gåvotillskr. Det blå klotet delvis blekt och fl. Ren inlaga. [#54520] 200:-

Västmanland i våra dagar. En beskrifning i ord och bild utg. af Västmanlands Allehanda. 1905.Foto- oa ill. 128 s. / Av utg. betraktad som en forts. av Grau, "ett försök till beskrifning af det Västmanland, som lefver i våra dagar". Osk. ex i gott skick. Sällsynt. *[#47594] 1500:-

Grau, O. Beskrifning öfwer Wästmanland med sina städer, härader och socknar. Wästerås 1754. Samt hfrbd. Med 18 träsnitt i texten. Kyrkoplrna saknas i detta ex. *[#47595] 3200:-

Västmanland i våra dagar. En beskrifning i ord och bild utg. af Västmanlands Allehanda. 1905.Foto- oa ill. 128 s. / Av utg. betraktad som en forts. av Grau, "ett försök till beskrifning af det Västmanland, som lefver i våra dagar". Osk. ex i gott skick. Sällsynt. * [#45696] 1500:-

Grau, O. Beskrifning öfwer Wästmanland med sina städer, härader och socknar. Wästerås 1754. Samt hfrbd. Med 18 träsnitt i texten. Kyrkoplrna saknas i detta ex.* [#45697] 3800:-

(Anders Diös). Västerås. Anders Diös bygger... 1969. 228 s. Med många ill. Sign ex av Diös oa. [#33885] 100:-

Hedlund, Ruth. Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie. 1980. Aa. 233 s. Ill. Ex som nytt. [#31429] 175:-

Djäkneberget vid Vesterås skildradt af En gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås (Karlsbrödraförbundets förlag) 1900. Omsl med skavanker, det fr loss. 80 s. + plr m.m. Inlagan fin. Sällsynt tryck värt ett bokbindarebesök. [#22377] 300:-

Västmanlands-Dala nation. Festskrift MCMXV, Uppsala 1915. Delvis nött klotbd. 164 s. Foto- oa ill i texten. [#19166] 175:-

Ström, Fredrik (red.) Svensk villabebyggelse i ord och bild. Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. 1944. F's dek klotbd. 1073 s. Med inalles ca 6 tusen fotografier på villor med text och uppgifter om ägare, adress, byggnadsår, byggnadsmaterial, storlek, ytinnehåll, tomtens yta + anmärkningar av typen: Tomten planerad av ägaren. 7 fruktträd. /Ovanlig. [#1289] 850:-

Lorichs, L.L. En bok om Malma socken i Västmanlands län. Västerås 1940. Välbev linnebd med gult ryggtitelfält. 375 s. Ill. [#7518] 400:-

Från Wenström till Amtrak. Profiler och händelser ur ASEAs historia. 1983. F's dek klotpbd. Rikt ill. 92 s. [#7520] 75:-

Topographica. /Kongsöhr. Försök till beskrifning. + Riddarehyttan. D:o. Sthlm (Tullberg) 1908. 14 s. Knythäfte med blågula band. [#10826] 75:-

Västmanlands Dala nation. Festskrift 1915. Ill. 164 s. Vackert omslag. [#15930] 200:-

Arosiana. Plock ur Arosbrödernas arkiv. Ser. III. 1917. Ill. 164 s. + annonser. Fr omsl sakn. [#7523] 50:-

Jansson, Assar. Silverek och mistel. En beskrivning av Västmanlands län förr och nu. 1964. Dek klotbd m skomsl. Fotoill. 4:o. [#2503] 100:-

Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Västmanlands och Upplands län. Köpingar och landskommuner. 1956. F's blå. dek o ngt nötta skinnbd med hela guldsnitt. Många porträtt. 472 s. [#16250] 300:-

Arosiana. Jubileumsnummer 1923. 202 s. + plr oa ill i texten. [#10813] 60:-

Kjellberg, Sven T. Vallby. Kulturhistoriska notiser. 1926. Ill. 156 s. [#2639] 80:-

Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLII - 1969. Ill. 72 s. + annonser. [#10811] 35:-

Västmanlands-Dala nations skriftserie. Festskrift vid hundraårsminnet av nationshusets invigning 1931. III. 1931. 228 s. Ill. [#3404] 150:-

Lundberg, Jakob. Minnen från gamla Sala. Sala 1953. Välbev klotbd m båda omsl medb. Ill. 125 s. [#2512] 200:-

Byggnadsfirman Anders Diös 15 år i Västerås. 1951. 115 s. Ill. En utvikbar karta. [#4327] 60:-

Hedlund, Ruth. Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie. 1980. Aa. 233 s. Ill. Ded. ex. [#10647] 125:-

Välkommen till Västerås. 1985. F's dek plpbd. Ill. 142 s. [#10753] 30:-

Arosiana. Plock ur Arosbrödernas arkiv. Serie I. 1910. 80 s. + plr oa ill. + annonser. Ryggen nött. [#10667] 80:-

Arosiana. Del VI. Från Arosdjäknarnas stad. Bilder från skola och hembygd. 1944. Ill. 297 s. [#9421] 60:-

Arosiana. Del VII. Från Arosdjäknarnas stad. Bilder från skola och hembygd. 1953. Ill. 234 s. [#10666] 60:-

Arosiana. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1913. Ill. 81 s. + annonser. [#7530] 80:-

Lundberg, Jakob. Minnen från gamla Sala. Omslag och teckningar av Gun Nyberg-Karlsson. 1951. 125 s. Fotoill oa ill. Omsl ngt nött. [#10024] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations