Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS USED

A.u. - a.s.u. - a.p. - q.p. - allt som utkommit, all published, quantum prodiit
Bookplate - exlibris
Col. - coloured, i färg
Cont., contemp., contemporary - samtida
Copy - exemplar
Debut-ou - originalupplagan av förf:s första bok
Ded. ex - dedikationsexemplar
Ed., edited, edition - utgåva
First edition - ou - originalupplaga, förstaupplaga
Front. - frontispiece
F'sbd - förlagsband
Hfrbd - halvfranskt band
Hclbd, hklotbd - halvklotband
Ill., ills. - illustrerad, illustrations
M.u. - m.p. - mer utkommet, more published
No wrs - utan skyddsomslag
Ou - originalupplaga
P's cloth - publisher's cloth
P's phc - publisher's pictorial hard cover
Pl, plr - plansch, planscher, plates
Q.p. - a.u. - a.s.u. - a.p. - quantum prodiit, allt som utkommit, all published
Sewn as issued - häftat ex.
Skomsl - skyddsomslag
S.l.e.a. - sine loco et anno, utan ort och år
Wd/j, wd/j - with dust-jacket, med skyddsomslag
Wrs, d/wrs, d/jacket - wrappers, dustjacket, skyddsomslag
Ög - övre guldsnitt


Frågor, synpunkter och förslag är välkomna!

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations