Antikvariat Claes Olofsson

Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFörsäljningsvillkor

Alla priser är i svenska kronor. Beställning kan göras per e-post, telefon 018 - 12 29 03 eller brev - Antikvariat Claes Olofsson, Höganäsgatan 1 A, 753 30 Uppsala - och bekräftas så snart som möjligt.
Betalning med Visa eller MasterCard: Meddela kortnummer och giltighetstid.
Böcker kan också hämtas i affären eller sändas mot postförskott. Förskottsbetalning besparar er avgiften för postförskott.
Välkommen att beställa!

Terms of sale

Order by e-mail or snail-mail - Antikvariat Claes Olofsson, Höganäsgatan 1 A, S-753 30 Uppsala, Sweden - or telephone ( +46 18 12 29 03 ), stating full title(s) of the book(s) you wish to order, with your name and address. We will confirm your order as soon as possible.
Payment by Visa card or MasterCard: Please state card number and date of expiry.
Unless prepaid for, the book(s) will be sent as C.O.D.
Welcome!

Geschäftsbedingungen

Bestellungsinformation: Geben Sie bitte Verfasser und Titel des Buches / der Bücher an, und Ihren Name und Ihre Adresse. Die Bestellung wird schnell bestätigt.
Bezahlung mit Visakarte oder MasterCard: Geben Sie bitte Kreditkartennummer und Gültigkeitsdatum an.
Die Bücher werden, wenn nicht vorausbezahlt, per Nachnahme gesandt.
Seien Sie willkommen!

All prices are in Swedish crowns, SEK.
Currency Converter

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations