Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsVÄSTERGÖTLAND

Boken om Vilske. 1980. Blått dek klot. 564 s. Flera olika bidragsgivare men flest bidrag av Hilding Johansson. Bandet lätt tummat. Inlagan ren. [#54003] 200:-

Swensson, Hugo. Utböling i Västergötland. 1947. W&W. Förlagshklotbd med fr omsl medb. 243 s. + fotoplr. Stplr. [#56796] 150:-

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth. Hök, får jag låna dina vingar? Ett stycke sanning, skriftligt och fotografiskt dokumenterat. 1944. Norstedts. Förlagshalvklotbd. 270 s. Fotoill. Bif. brev från Danmark till Rosa von Feilitzen med svarta kanter innehållande bl.a. förf:s nekrolog och dödsannons. [#56619] 150:-

Västergötland i litteraturen. Västgötaförfattare från 1700-tal till nutid. Utg av Sobers förlag 1978. Förlagets klotbd med skomsl i nyskick. Ill. 352 s. [#54346] 180:-

Lundqvist, Bo V:son. Falköpings historia. I. Från äldsta tid till omkring år 1620 jämte en förhistorisk inledning. 1940. 250 s. + utvikplr. Ca 40 ill i texten. Tryfferad med tidningsklipp, bl.a. Oscar Wieselgren rec i SvD 19 jan 1941. / Falköping genom tiderna I. [#47327] 250:-

Det gamla Borås. Från Norrbygärde till centrum. En bildberättelse utg av Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar. Borås 1978. Imit skbd med skomsl. 144 s. Rikt ill med gamla fotografier. Tillskr. 4:o. [#47389] 180:-

Swensson, Hugo. Utböling i Västergötland. 1946. NoK. Blått klotbd med fr omsl medb. 243 s. + fotoplr. Utgallrad från Radiotjänsts bibliotek o med dess exlibris o stplr. [#46473] 150:-

Wengström, Erik (red.). Det glada Västergötland. 1959. W&W. Inb och med skomsl. + båda omsl medb. 250 s. Ill. [#42661] 80:-

Skara Gille gm John Hedencrantz (iug.). Ett och annat från den gamla staden Skara. 1962. 73 s. inkl annonser. Foto- oa ill i texten. Med nga anteckningar i blyerts på nga s. [#42480] 80:-

Västgöta nation Upsala. Porträttkatalog över Västgöta nations i Upsala medlemmar under åren 1907-1911. 1912. 146 s. Med ca 300 portr och korta biografier. [#41324] 150:-

Samrealskolan i Vadstena. Redogörelse för läsåret 1944-1945. 1945. Rektor A. Vahlquist. [#41116] 50:-

Lidaräng, Arnold. Lurel och Smesa. Västgötska personnamn i muntlig tradition. Teckningar av Sven Björnson. 1982. 255 s. I nyskick. [#33375] 90:-

Götlind, Johan. "Fru Sole" eller"Skrubbe käring". En gammal dramatisk lek från Falbygden. Särtr. 1939. 1939. Falbygdens Tidning. 7 s. Tr omsl. [#37266] 80:-

Falbygden 24. Utg av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening genom Erik Sandberg. 1969. 160 s. inkl annonser. Foto- oa ill i texten. / Yllestad, Näs, Gudhem, Slåtter på Falbygden, Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets Västergötland, etc. [#37187] 100:-

Sahlström, K.E. Gudhems härads fornminnen. 1932. 291 s. Fotoill. Stor utvikbar karta i ficka längst bak.Skövdeortens hembygds- och fornminneförenings skriftserie 3. Ryggen söndrig upptill. [#30417] 250:-

Revera, Margareta. Gods och gård 1650-1680. Magnus Gabriel De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland. I. 1975. Aa. 194 s. Ded. ex. / Studia hist ups 70. [#31433] 200:-

Vallin, Ingegärd (red.). Från Borås och de sju häraderna. Fjärde årgången. 1949. Kulturhistoriska föreningen. 159 s. Ill. Fr omsl med vikmärke. [#23402] 100:-

Vestrogothica. Skriftserie utg. av Västgöta nation i Uppsala. XV. 1966. 88 s. + Matrikel 30 s. Andra bandet: VI. 1760-1765. [#19169] 60:-

Larsson, Assar. C Vilh Jacobowskys bibliografi 1914-1982. 1982. 80 s. /Skrifter utg. av Stifts och Landsbiblioteket i Skara, vol 2. [#17017] 75:-

Nordwall, Johan. Boråstraktens växter. Faksimiltryck 1992 av Förteckning jämte kort beskrifning på vilda och förvildade fanerogamer växande i och omkring Borås (med undantag af Gräs och Carices) af J.N. Borås 1867. 50 s. Karta. [#1390] 100:-

Djurklou, G. Bjerke härad. Utg. av Nils Sandberg. 1970. Uppl. 1200 ex. Facs. av handskriften. Ill. [#9245] 100:-

(Nordfelt, Alfred). Läroverksminnen. Ur Alfred Nordfelts memoarer. 1943. Tilltalande privatbundet hklotbd. 120 s. + utv pl oa ill. Portr. Med en tillskrift på titelbl av förf:s sonhustru. /Nordfelts kompletta memoarer synes inte ha blivit utg. /Västergötland - Uppland. [#11875] 175:-

Djurklou, Gabriel. Lifvet i Kinds härad i Västergötland i början af sjuttonde århundradet. Anteckningar ur häradets domböcker. /Bidrag till vår odlings häfder 4. 1885. 94 s. Ryggen delvis söndr. Omsl ngt nötta. [#7111] 200:-

Andersson, A.P. m.fl. Lankasterskolor. Interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland och Skåne. Lund 1922. 175 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 6. Ngt nött. [#10460] 50:-

Beerståhl, N.F. (red.) 1800-talsstudier i Västergötland. /Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978. Ill. 252 s. I nyskick m skomsl. [#7341] 100:-

I Billingsbygd. En bilderbok av Stellan Berndtson och text av "Västgöta-Bengtsson". 1961. 96 s. 4:o. [#7346] 100:-

Håkansson, L-M. (red.) Bland skaraborgare under 100 år. Utg. av Skaraborgs Enskilda Bank med anledning av dess verksamhet 1865-1965. 1965. Ill. 104 s. 4:o. [#7425] 100:-

Falkås, Gunnar. Karneval i Älvnäs eller berättelsen om det rätta ölet. 1953. F's hklotbd. 235 s. [#11693] 50:-

Falkås, Gunnar. Karneval i Älvnäs eller berättelsen om det rätta ölet. 1953. Häftat o välbev ex. Ou. [#10636] 75:-

Ångström, Anders. On the formation of ice in the river Götaälv as a function of meteorological factors. 1937. Särtr. [#11692] 40:-

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth. Glad och god skall människan vara - och stark. 1934. 335 s. + kol plr. [#11690] 80:-

Lindal, Harald. Trelleborgs medeltid. Till 700-årsminnet av Trelleborgs första omnämnande som stad år 1257. Ill. 180 s. [#9256] 150:-

Engström, L.M. Landshövdingen greve Eric Josias Sparre. Landshövding i Älvsborgs län 1858-1886. 1936. Ill. 206 s. [#2195] 100:-

Ahnlund-Hagberg-Enström-Gullers. Västergötland. 1979. F's dek klotpbd. 4:o. [#23657] 100:-

Skaraborgs läns Hushållningssällskap. Sockenbeskrivningar 1818-1843. Facs. uppl. utg. till Hushållningssällskapets 175-årsjubileum 1982. F's dek linnebd i nyskick. 382 s. + utv tab. [#2228] 200:-

Staden som blev dikt. Vänersborg omkring 1900. Utg av Birger Sjöberg-sällskapet 1994. 66 s. Ill. [#9258] 80:-

Sallander, Hans. Personversar tryckta i Skara under 1700-talet. Bibliografisk förteckning. 1971. 146 s. Utvikbara faksimil. [#2499] 150:-

Malmsten & Bergvall (utg). Magasinskvarteret i Göteborg. Ett grosshandelskvarter under hundra år. 1967. Inb. 99 s. Ill. En utvikbar karta. [#11469] 100:-

Elgström, Jörgen. Vanilj för en västgöte. Artiklar i urval. 1994. Inb. 141 s. /Utg av Föreningen för västgötalitteratur. [#3191] 100:-

Sallander, Hans. Personversar tryckta i Skara under 1700-talet. Bibliografisk förteckning. 1971. 146 s. + utv plr. [#14022] 200:-

Peterson, Aug. Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning. 1940. 135 s. [#9418] 60:-

Kloo, Adolf. Hört och sett. 1953. F's hklotbd m skomsl. 160 s. [#11454] 60:-

Frågor ocg svar. Fakta kring kulturhistoria i Älvsborgs län. Västgöta-Dal 1992. F's dek klotbd. Ill. 240 s. [#7515] 75:-

Rudbeck, Olof. Boråsiade. Poeme i fyra sånger. Borås 1966. + Johansson, S. Kortfattad beskrivning över Hofmans äventyr. 88 s. [#11453] 60:-

Lidaräng, Arnold. Lurel och Smesa. Västgötska personnamn i muntlig tradition. Teckningar av Sven Björnson. 1982. 255 s. I nyskick. [#33375] 90:-

Ljungdahl, Johan. Trälleborgs kyrka. Kort historik och beskrivning. 1934. Ill. 44 s. [#11448] 40:-

Sallander, Hans (utg.) Clas Bjerkanders Tal om Kinnekulle hållet 1758 i Skara gymnasium. 1977. 53 s. Uppl. 1000 ex. [#11442] 50:-

Moberg, Ivar. Västergötlands geografi. En orienterande översikt. I. Naturlandskapet. Lund 1950. Ill. 114 s. I nyskick. [#7517] 100:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations