Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsVÄRMLAND

Ahlström, Stellan (text) och Algård, Göran (foto). Frödings Värmland. 1967. Gebers. Grönt förlagsklotbd. 90 s. Sv/v o färgfoto. 4:o. [#56223] 100:-

Högstrand, Olle. När hela socknen brann. 1979. Atlantis. Inb med ill omsl. 144 s. Ou. / Silbodals socken i Värmland 1644. [#55707] 110:-

Karlsson, Sture (foto) och Karlsson, Britt (text). Karlstad. Solstaden. 1984. Inb med ill omsl. 80 s. Fotobok med text. 4:o. [#53328] 100:-

Larsson, Lars M. - Danielsson, Peter. Värmlands bergslags flora.  Värmlands botaniska förenings förlag 1994. Förlagsband. 144 s. Foto- och andra illustrationer. Boken består av dels Lars M. Larssons Värmlands bergslags flora 1852, i översättning från latinet av Jens Corneliuson 1989, dels en kulturhistorisk kommentar och efterskrift om 150 års floraförändringar av Peter Danelsson. [#49846] 170:-

Från Torsåkers socken och bergslag 1927. Utg av Torsåkers hembygdsförening. 1973. 91 s. Ill. Andra uppl. [#49341] 70:-

Nygren, C.E. Om Karlstads stads kyrkor tiden 1584-1737. Ett bidrag till stadens historia ... 1930. 1930. 53 s. Ill. [#44586] 70:-

Nyrin, Anna. Vi på Bäckelid. 1952. 148 s. Portr. Ngt nött. / Värmland. [#47440] 100:-

Bergström, Erik. Femtio år med Karlstad. En invandrares tidlösa minnen. 1967. 93 s. Med ett intressant tidn.klipp. Debutou. [#46163] 75:-

Karlstads Högre Allm. Läroverk. Redogörelse för läsåret 1941-1942. 1942. Rektor Elov Tengblad. [#41113] 50:-

Karlstads Högre Allm. Läroverk. Redogörelse för läsåret 1939-1940. 1942. Rektor Elov Tengblad. [#41114] 50:-

Värmlands skogsbruk och därpå grundat näringsliv. Förr och nu. 1929. Värmlandsutställningen. 198 s. med text och bilder + 50 tabeller. Ovanlig. [#41112] 300:-

Hedberg, Ulla (red.) Värmland. Brevskolan. 1987. F's dek plpbd. Fotoill. [#40043] 80:-

Berg, Karl. Tillbakablickar - en virkesmätares minnen. 1994. Heidruns förlag. Inb med ill omsl. 123 s. Foto- oa ill. Tillskr. / Förf. född 1913, har levat och arbetat i norra Värmland. [#38409] 90:-

Behm, C.L. Jordbruksnäringen inom Älvdals härad. Karlstad 1943. Nerman. 47 s. Fotoill. / Föredrag hållet i Hagfors 10 okt 1939. Förf. intendent i Uddeholm. [#37267] 90:-

Vessby, Hadar. Något om värmländska läkare och deras ämbetsberättelser i början på 1800-talet. Särtr. 1953. Ded. [#37175] 80:-

Folkskoleseminariet i Karlstad 100 år. Minnesskrift tillägnad rektor Albin Olsson. 1943. 192 s. Fotoill. [#37177] 175:-

Geijer, Reinh. Karlstads hamn 1838-1938. Minnesskrift. 1938. 167 s. + utvikbar ritning av Karl Stads hamn... efter ombyggnaden 1931. Nyskick. [#35891] 200:-

Karlstads framtida utveckling 1945-1960. En befolkningsprognos, baserad på en undersökning av betingelserna för näringslivets utveckling... Utförd av AB Svenska Telegrambyrån. 1945. 27 s. Ill. [#35887] 80:-

Karlstads framtida utveckling 1945-1960. En befolkningsprognos, baserad på en undersökning av betingelserna för näringslivets utveckling... Utförd av AB Svenska Telegrambyrån. 1945. 27 s. Ill. Med ett bif. brev daterat 1950 från stadsplanearkitekten i Karlstad Carl Holmer. [#35888] 150:-

Lier, Evald. Värmland ler och blommar. Glada historier från gränsbygderna. 1956. W&W. 162 s. [#35795] 80:-

Melin, Sven A. Värmlandsgubbar. Bland heruler och skogsfinnar i östra Värmland. 1957. W&W. 147 s. Ngt nött. [#35793] 80:-

100 sevärdheter i Värmland. Ett urval, red. av Värmlands museum. Karlstad 1961. Förlagskartongbd. 135 s. Foto-oa ill. [#31890] 100:-

Wermlandica 1993. Årsbok utgiven av Föreningen för Värmlandslitteratur. Redaktör Johan Backlund. Förord av Åke Olsson. Bidrag av bland andra Lars Löfgren, Gunnar Werme, Björn Fabricius, Lena Andersson. [#30460] 80:-

Ståhl, Manne. Ett landstingssekel. Värmlands läns landsting 1862-1962. 1962. Dek klotbd. 322 s. [#31610] 200:-

Hallgren, Bengt (red). Röster i Värmland. En antologi. En bok för alla 1994. Pappbd. 252 s. Ill. [#30086] 60:-

Toremark, Sven (red). Sunne kyrka genom tiderna. 1988. 4:o. Förlagsbd. 95 s. Fotoill. Utgiven av Sunne församling jubileumsåret 1988. [#29221] 70:-

Lindskog, Birger (red.). Värmlands i Uppsala. En nationshistorik. 1979. Inb med ill omsl. 355 s. Ill. [#28090] 150:-

Dahlgren, Lotten. Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brefutdrag. 1923. 206 s. Front. Tredje uppl. [#23374] 100:-

Värmlands landstormsförbund 1915-1940. Minnesskrift. 1940. 103 s. + Annonsavdelning 43 s. Omslaget och några s. i slutet marginalfläckade. Många fotoill. 4:o. Bif. tidningsklipp. [#20127] 125:-

Petersson, A.G. Kristinehamns och Varnums klockare-, kyrkvärds- och kyrkvaktarekrönika. Biografiska och genealogiska anteckningar. Kristinehamn 1933. Ill. 82 s. [#6050] 150:-

Dahlgren, Lotten (red.) Patron Carl. Några anteckningar om Bengt Gustaf Geijer d.ä. och hans söner. 1916. 122 s. + plr och annonser. Ryggen nött. /Värmland. [#16752] 75:-

Baeckström, Arvid. Skaldeminnen i Värmland. Särtr. 1944. 35 s. [#10663] 40:-

Hasselblad, Åke. Gubbar i Bergskollegium och andra filistéer. Minnesbilder på vers och litet prosa från Filipstad med omnejd. Vignetter och teckningar av artisten Albin Ferneman. 1924. Nött hfrbd m 4 upp bind o präglad namnt. Fr omsl medb. 171 s. Upplaga 750 ex varav detta är nr 589. [#16780] 150:-

Schröder, J-O m.fl. Brefkort från Finnmarken. En hyllning till Dan Andersson och andra bygdeskildrare. 1988. Dek kartongbd. Ill. 164 s. [#7074] 90:-

Bergqvist, N.F. Ett drama i Sandbäcksskogen 1805. 1970. Ill. Ded. ex. /Carlstads-gillets skriftserie N:o 11. [#16797] 40:-

Carldén, Carl E. Erik Gustaf Erlander. Tage Erlanders far, barndomshem och uppväxtmiljö. Nr 1. Ransäterserien. 1987. Dek klotbd i nyskick. Rikt ill. 75 s. [#10022] 60:-

Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande. Geijerska släktföreningen. Meddelande 1. 1976. 48 s. + fotoplr. [#10624] 30:-

Larson, Bror A. Anteckningar om Karlstads domkyrka. 1916. Ill. 98 s. Ded. ex. Nött. [#16822] 80:-

Dahlgren, Lotten. Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brefutdrag. 1907. 210 s. + plr. Ngt nött omsl. [#12029] 70:-

Framåt. Årsbok för Värmlands och Dalslands distrikt. Utg. av Värmlands Ansgariiförening. Kristinehamn 1917. Välbev dek hklotbd. Ill 144 s. [#12026] 100:-

Rottneros. Ett bildalbum. 1959. 64 s. 4:o. [#12005] 50:-

Vår svenska kyrka. Karlstads stift. Red. Elis Malmeström m.fl. Gbg 1950. F's hfrbd. 140 s. Rikt ill. 4:o. Numr. uppl. Detta ex. har nr 742. [#7081] 125:-

Hedlund, Oscar. Värmlänningen. Ett lustfyllt spel om sång & musik. 1976. F's dek klotbd. Ill. 4:o. [#11999] 75:-

Värmlands nation i Lund 1682-1957. Minnesskrift. 1957. 143 s. + annonser. Ill. [#2211] 60:-

Nygren, C.E. Biografiska anteckningar öfver lärljungar intagna vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk åren 1850-63. 1913. 140 s. I nyskick. [#4984] 175:-

Nygren, C.E. Biografiska anteckningar öfver lärljungar intagna vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk åren 1886-1900. 1912. 147 s. I nyskick. [#4207] 175:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations