Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsVACKRA BOKBAND

Sue, Eugène. Paris'mysterier. 1931. Bonniers. Övers Stina Bergman. Alla fyra delarna inb i ett fint halvklotbd med orange rygg och två ryggtitelfält (olivgrönt och oxblodsrött) med guldskrift. Bunden hos Isbergs i Norrköping med de främre omslagen. Inalles ca 800 s. Bif DN-art om förf o hans tid från 1972 av Maria Bergom-Larsson.  [#63021] 450:-

Palme, Sven Ulric. Valdemarståget. 1946. Rött skinnbd med pärm- och ryggdekor. Rune Perssons bokbinderi, Sthlm. Hela guldsnitt och inre denteller. Uppl 800 numrerade exemplar varav detta har nr 36 och är sign av landshövdingen på Gotland. Teckningarna av Eric Palmquist. Musiken av Friedrich Mehler. Stor 4:o. I förlagsnytt skick. [#58306] 650:-

Wendell, Henning. Världshistorien. Världshändelserna och kulturutvecklingen skildrade för folket. Med förord av Herman Lundström. Rikt illustrerad. Köping, Lindblads, 1909. Vackert dek och välbev förlagsklotbd. 416 s. / Går fram till ca 1500. [#57595] 200:-

Jean de Mairet. Sophonisbe. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Karl Vollmöller. Heilbronn, Henninger, 1888. Tilltalande inb hklotbd; orange rygg med ett professionellt applicerat brunt ryggtitelfält, vackert marmorerat pärmpapper. xliv, 80 pp. Exlibris Einar Josefson. / Verket utkom fg 1635. Sammlung französischer Neudrucke... 8. [#57546] 200:-

Malmberg, Gustaf och Nordén, Arthur. Vårt gamla Norrköping. Bidrag till dess kulturhistoria. Norrköping, Alfred Lundbergs bokhandel, 1913. Påkostat praktbd i skinn; 'helfranskt' från Isbergs bokb i Norrköping, rygg och pärmar geometriskt gulddek med täta punkter. Breda inre denteller med dubbla punkterade rader samt hela guldsnitt. Ryggen med två professionellt applicerade ryggtitelfält och ngt blekt. 239 s. + plr. [#56914] 650:-

Bertrand, Louis. Devant l'Islam. Paris 1926. Plon. Nice Nanna Grönvall-binding. 261 pp. First ed. [#48307] 150:-

Holm, Hakon. Susanna stod for raadet. 1935. Skinnbd med båda omsl medb. Övre guldsnitt. Omslagstegning af Harald Heiring. 191 s. Exlibris Maria Stendahl von Rosen. / Boken fick inte spridas utan förf:s samtycke enl en tryckt notis på försättsbladet. [#47808] 200:-

Morand, Paul. A la Frégate. Paris 1930. LesÉditions des Portiques. Sur Vergé Alfa de Corvol numéroté 1410 de 1500 ex. 1:ère éd. 115 pp. Newly bound cloth in black with both covers. [#45104] 750:-

Kollontaj, Alexandra. Den nya moralen och arbetarklassen. 1923. Fram förlag. 112 s. Fint nyinbundet klotbd med båda omsl medb. Med ett handskrivet citat ur Brand samt en ded till kamrat Spångberg från förf. Signaturen svårtolkad. Ren inlaga. [#45106] 2000:-

Klee, Fr. Om Nordens aeldste beboere og deres efterladte minder. Kjöbenhavn 1852. Höst och Luno. Fint nyinbundet klotbd med båda omsl medb. 67 s. [#45107] 550:-

Fitinghoff, Rosa. I tattarhänder. Teckningarna utförda av Harald Gust. 1925. Svenska Andelsförlaget. Fint nyinbundet klotbd med båda omsl medb. 140 s. + annonser. Ou. Ovanlig. [#45108] 400:-

Björling, Gunnar. Vårt kattliv timmar. 1949. Söderströms. Fint nyinbundet klotbd med båda omsl medb. Ou. [#45109] 500:-

Jacobowsky, C. Vilh. Andrée. En man och en bragd. 1930. Ill. 194 s. Nyinbundet klotbd i brunt och med båda omslagen medbundna; det bakre med delvis bortbött text. [#45358] 400:-

Histoire de l'empereur Napoléon par P.-M. Laurent de l'Ardèche, illustrée par Horace Vernet. I-II. 2 vols. Paris (Dubochet) 1839. Contemp full calf in red & gold by C. Wagner. Spines & boards nicely decorated, edges & borders gilt, wide lace-work tooling on inside of boards. Ex-libris Knut Philip Bonde and other bookplate. A costly thing this binding. [#4395] 3500:-

Hofberg, Herm. Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland. I. Örkenfolket. II. Knifvahäringarne. Sthlm (N&S) 1880-81. 71 s. Fint nyinb klotpbd med brunt ryggtitelfält. Ovanlig. [#41397] 550:-

Sjö-Lag, som... Carl XI. Sweriges, Göthes och Wändes Konung, etc år 1667 hafwer låtit författa,... ånyo omtryckt... år 1748. Sthlm (J.G. Lange) 1775. Fint nyinb ex i blått med knappt skönjbar svart marmorering samt med ryggtexten Sjö-Lag 1775 och de vackert delvis råttgnagna snitten oskurna vid senaste inbindningen. Smal liten oktav. [#41399] 650:-

Heiden, Konrad. Tyskland i fara. Novemberpogromen 1939. Tiden. 135 s. Fint nyinb klotbd med båda omsl medb. Ovanlig. [#41400] 350:-

Havart, Lucien. Krigsfånge flyr. 1944. Sohlman. Fint nyinb klotbd med båda omsl medb. 160 s. Ovanlig. [#41402] 350:-

Fröding, Gustaf. Grillfängerier. I-II. 2 häften. 1898. Fint nyinb halvklotbd med två fr och ett bakre omsl medb. Omsl ngt fl. Ou. / I: Heidenstam. II: Om härstamning. Djurtyper i människotyper. Om jagmedvetenhet, en spekulativ nyck. [#41406] 300:-

Casalis, Eugène. Mina minnen från Afrika. 1885. Vackert dek och välbev förlagsklotbd i brunt, svart och guld; en "vilde" sittande på liggande kamel framför mässande missionär m.fl detaljer. 256 s. Premium med sig sigill /Sigillum gymnasii Lincopiensis) och rektor Ax. Romdahls namnt. [#41106] 450:-

Almanack 1949. Rött välbev klotbd med dek pärmar; den bakre med hovbokbindare Gust. Hedbergs reklam. [#39914] 90:-

Sommerschield, Finn E. (red.). Akademiska sångföreningen 1838-1938. Historiken författad av Guy Topelius, Otto Ehrström, Gunnar Söderlund, Knut von Hertzen och Öyvind Stadius. Helsingfors 1938. Utg av Akademiska sångföreningen. 655 s. Med många illustrationer i texten. Blått hfrbd med dek rygg. Påkostad utgåva på konsttryckpapper. [#39917] 500:-

Ur Albert Edelfelts brev. Kring sekelskiftet. 1930. Vackert hfrbd från Nya bokbinderiet, C.H. Thunfors, Sthlm. Ill. Ill. 320 s. [#40039] 300:-

Pellet, Marcellin. Etude historique et biographique sur Théroigne de Méricourt. Paris (Maison Quantin) (1886). Very nice contemp half calf, spine with 5 raised bands. 128 pp. Portr. and facs. Tirage à 300 exemplaires numérotés. N:o 142 this is. Old book-plate. [#40094] 750:-

Nielsen, Niels. Vatnajökull. Kampen mellem ild og is. København 1937. Hagerup. Fint privatbundet hfrbd med båda omsl medb. Med en gåvotillskrift till licentiatexamen undertecknad av Filip Hjulström, Filip Hultblad, Gerd Enequist, Eva Olivecrona m.fl. [#38611] 500:-

Caldwell, Taylor. Jorden är Herrens. Orig:s titel: The Earth is the Lord´s. 1942. Medéns. Fint och välbev hfrbd med båda omsl medb. 504 s. / Om Djingis Khan. [#38406] 200:-

Gyllembourg-Ehrensvärd, Fru. Samlede skrifter. I-XII. 6 vol. Kjøbenhavn (Reitzel) 1866-7. Utomordentligt vackra och tilltalande röda samtida hfrbd, ryggarna i fem dek o guldorn fält och med 4 upph o guldorn bind. Inalles ca 3500 s. Front. portr. /An ornament in any library. / HöBi *[#38093] 3000:-

Schultze, Samuel. Tal om glasmakeriet, samt om Kongsholms glasbruk,... Sthlm (Salvius) 1762. Senare vackert klotbd. 46 s. + grav. titelblad. [#33490] 2500:-

Kiwi, A. Seitsemän weljestä. Somistanut Akseli Gallén-Kallela. 1958. Söderström. Vackert ljusbrunt förlagshfrbd, ryggen med gulddekor och 3 upph bind och gult ryggtitelfält. Med skomsl. 576 s. Välbev ex. [#35007] 1000:-

Gravé sur un oranger. Dessins et pages amoreuses du XVIII:e siècle. Lausanne (Mermod) s.a. Around 1950. A very nice binding by Sture Werner. Half calf in orange coulour, spine with 5 raised bands which are gilt as is top edge. 303 pp. Plates. Tirage: 3000 exemplaires numérotés de 1 à 3000. Cet ex. est N:o 2137. Reliure nouvelle. [#32787] 550:-

Mellin, G.H. Krigen och statshvälfningarna i våra dagar. Med upplysande chartor, planer och utsigter i stålstick. 1848. Grav. tlbl. 212 s. + 25 stålst plr + 11 utv kartor. Mycket tilltalade samtida hfrbd, smakfullt restaurerat. Pärmar klädda med blindpressat klot i svart, ryggen i brunt vackert gulddek. Ren inlaga. Komplett. [#31017] 2900:-

Goldschmidt, Harald. Vejledning i bedømmelsen af hestens ydre. Med 277 afbildninger. Kjøbenhavn og Kristiania (Gyldendal) 1912. F´s vackra dek klotbd i grönt, svart och guld. 352 s. Fint exemplar. Tredie oplag. [#31018] 850:-

Hansson, B. (utg. och red.). Tidning för spridning af stenografi och det extemporerade ordet. 1884. Hela årgången om 12 nris inb i förlagets gröna vackert dek klotbd. 191 s. Ill. Välbev och vacker publikation. 4:o. [#31276] 500:-

Rosen, Eric von. Från Kap till Alexandria. Reseminnen från svenska Rhodesia-Kongo-expeditionen. Med 110 illustrationer och 3 kartor. 1913. Nyinbundet exemplar i ett smakfullt hklotbd med båda omsl medb. 219 s. + fotoplr. Hjalmar Bergmans exemplar med dennes namnt. [#28827] 500:-

Rosny, J.-H. La Silencieuse. Illustrations de E. Vulliemin. Paris (Libr. Borei) 1897. Newly bound in white with both covers. / Collection Lotus Alba. Format 140x75 mm. As new. [#28723] 300:-

Louys, Pierre. Byblis. Illustrations de J. Wagrez. Paris (Libr. Borei) 1898. Newly bound in white with both covers. / Collection Lotus Alba. Format 140x75 mm. As new. [#28724] 300:-

Zola, Emile. Madama Neigeon. Illustrations de A. Calbet. Paris (Libr. Borei) 1901. Newly bound in white with both covers. / Collection Lotus Alba. Format 140x75 mm. As new. [#28725] 300:-

Ritter, William. Myrtis et Korinna. Illustrations de A. Calbet. Paris (Libr. Borei) 1888. Newly bound in white with both covers. / Collection Lotus Alba. Format 140x75 mm. As new. [#28726] 300:-

Daudet, Alphonse. Trente ans de Paris. A travers ma vie et mes livres. Illustré par Bieler, Montégut, Myrbach, Picard et Rossi. Gravure de Guillaume Frères et C:ie. Paris (Marpon et Flammarion) 1889. Newly bound half cloth in black with nicely marbled covers. 356 pp. [#28727] 500:-

Wrangel, F.U. I obrända städer och brända. Resor i fred och krigstid. 1915. Nyinbundet halvklotbd i brunt med vackert marmorerat pärmpapper. Båda omsl medbundna. 323 s + fotoplr; inalles ett 100-tal illustrationer. Gammal gåvotillskrift. [#28728] 500:-

Thordeman, Bengt (red.). Erik den Helige. Historia - Kult - Reliker. Studier utgivna under red. av BT. Sthlm (Nordisk rotogravyr) 1954. Välbevarat rött skinnbd; ryggen med 5 bind, pärmdekor och breda inre denteller. 473 s + 80 plr med inalles 297 illustrationer + 43 textfigurer. [#31471] 500:-

Bjørnson, Bjørnstjerne. Digte og sange. Khvn 1880. F´s lila klotbd med vackert dek frampärm och hela guldsnitt. 216 s. Bandet restaurerat med den gamla ryggen bevarad. [#28318] 150:-

Sexuallivet i modern belysning. Sexton svenska författare ge vägledning.
1944. Fint och gediget hfrbd från Nils Lindes kungl hovbokbinderi i Gbg
med ett fr omsl medb. Ryggen med 5 upph gulddek bind. 534 s. Ill.
Exlibris Falk Simon. / Bland förf. finns Elise Ottesen-Jensen och Gustav
Jonsson. [#28244] 500:-

Åhrén, Emil. De stora världsproblemen i den gudomliga uppenbarelsens och historiens ljus. Illustrerad. Sthlm 1920. Påkostat helskinnsbd med vacker blinddekor på rygg och frampärm. Hela guldsnitt. 384 s. [#26237] 600:-

Strindberg, August. Svenska öden och äventyr. I-V. 5 vol. 1911-16. F´s välbev och dek klotbd i blått. Femte uppl. Illustrerad av Garibaldi Lindberg. Inalles ca 900 s. [#23707] 450:-

Malling, Mathilda. Systrarna på Ribershus. 1910. Fint hklotbd från Hedberg med fr omsl medb. 416 s. Exlibris. Ou. [#23563] 150:-

Tegnér, Esaias. Skaldestycken. 1896. Imit pergamentbd med förgylld text och röda anfanger på frampärmen. 212 s. [#22998] 300:-

Ideström, Axel. Nilens barn. 1914. Mycket vackert marmorerat klotbd. 118 s. Ou. [#27330] 300:-

Dinesen, Isak. Sju romantiska berättelser. 1934. Vackert och välbev ljusbrunt hfrbd med dek rygg och båda omsl medb. 461 s. [#20649] 350:-

Läget inom svensk järnhantering i början av år 1954. Utredningar inom Jernkontoret. Gåvoexemplar till Mauritz Engström... från Ragnar Sandén i ett påkostat, välbev och vackert rött hfrbd. Ryggen med 5 bind och gulddekor. Inalles ca 250 s. 4:o. [#20294] 550:-

Rosen, Carl von (utg.) Bref fråm Olof Hermelin till Samuel Barck 1702-1709. 1913. Ljusbrunt hfrbd från Hedberg, ryggen med 5 bind, rött rtf och vacker dekor. Båda omsl medb. 194 s. Portr. [#6516] 400:-

Waal, Anton de. Roma Sacra. Die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit. Mit 2 mehrfarbigen Tafelbildern und 533 Abbildungen im Text. Nice & solid binding in pigskin from Herder & Co. Spine with 5 raised bands. 752 pp. [#16230] 950:-

Neues Deutsch-Holländisches Taschenwörterbuch aus den neuesten und besten Hülfsmitteln bearbeitet. / Nieuw nederduitsch-hoogduitsch Zakwoordenboek uit de nieuwste en beste schrijvers en andere hulpmiddelen opgemaakt. I-II. 2 vols. Leipzig und Amsterdam (H. Gräff und J. Roelof Poster) 1803-4. Most appealing contemp half calf, spines profusely gilt and with 4 wide raised bands. 334+590 pp. [#16036] 1000:-

Världens hufvudstäder skildrade af framstående författare samt med 325 illustrationer. Öfvers. från franskan af O.W. Ålund. Sthlm 1892. Mkt vackert rött hfrbd med dek rygg och frampärm. 504 s. 4:o. Välbev ex. [#16037] 400:-

Troels-Lund. Peder Oxe. Et historisk billed. Khvn (Schubotheske forl.) 1906. Fint Hedberghfrbd med båda omsl medb. 295 s. + portr. Oplag: 1500 ekspl. [#8905] 200:-

P*A*N. Vers och prosa 1928. Fint Barkellbd med båda omsl. 177 s. Ill. Exlibris Per A. Sjögren. [#13648] 150:-

Kinesisk litteratur. Essayer och översättningar av Harald Svanberg. 1913. Vackert marmorerat klotpappbd. 116 s. Front. Vackert ex. [#5902] 200:-

Hasselblatt, Emil. Dikt och diktare. Studier och kritiker. 1918. 326 s. Sammanbunden i ett fint hfrbd med Castrén, Gunnar. Studier och kritiker. 1918. 221 s. [#4742] 200:-

Wyzewa, Teodor de. Kvinnor som älskat och lidit. Historiska profiler. Med åtta porträtt. 1918. Fint hfrbd från Knut Hässler. [#2916] 200:-

Bååth-Holmberg, Cecilia. Orter och människor. Med 166 illustrationer. 1918. Elegant hfrbd m 5 upph bind. 407 s. [#9168] 350:-

Schultze, Oscar. Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugethiere. Für Studirende und Ärzte. Mit 391 Abbildungen im Text und 6 Tafeln. Leipzig (Engelmann) 1897. Halvklotbd. 475 s. Stpl. [#10015] 350:-

Forsstrand, Carl. Mina Uppsalaminnen. Med ill. 1922. Fint hklotbd med båda omsl medb. [#11301] 175:-

Forsstrand, Carl. Vid sjuttio år. Minnen och anteckningar från ett växlingsrikt liv. Med ill. 1924. Fint hklotbd med båda omsl medb. [#7732] 175:-

Neudeck, G. Tekniken och uppfinningarna. /Arbetarhemmets bokskatt. 1909. Vackert dek förlagshfrbd. 448 s. med 336 ill. /Bl.a. om Gruv- och bruksdrift, Mynt, Teknikens historia, Vapen etc. [#3391] 350:-

Roz, Firmin. L'age d'homme. Roman. 1922. Vackert hfrbd med 3 upph bind o fr omsl. 256 s. Med förf:s ded. o tillskrift till M. Vennersten. [#3881] 200:-

Bendz, Emma. A.U. Bååth och hans krets. 1926. Vackert hfrbd m 5 upph bind o fr omsl. Ill. 147 s. [#6911] 200:-

Andersson, J.G. Männen kring Sydpolen. Äventyr och forskningar under den vita världsdelens erövring. 1945. F's hklotbd m fr omsl medb. 446 s. + karta oa ill. På försättsbladet tillskrift från deltagarna iGarpenbergs Skogsskolas årskurs 1946-7. [#14383] 300:-

Berlepsch, H. Alperna, deras natur och folk. Med 23 illustrationer i tontryck. 1871. F's dek klotbd. Inlagan loss men bandet och häftningen intakta. 400 s. + plr. [#10600] 300:-

Sex systrar. Berättelse för unga och gamla av M. v. O. 1914. Vackert hfrbd m 5 upph bind. 160 s. + plr. [#13898] 125:-

Olrik, Hans. Svenskt och danskt folklynne. 1912. Halvklotbd. /En pendang till Sundbärgs aforismer. [#8042] 125:-

Nichols, Beverley. Dåren säger i sitt hjärta. 1936. Vackert hklotbd. 268 s. Övers. Sven Stolpe. [#9173] 175:-

Cederström, Gustaf. Ströftåg och funderingar. 1915. Tilltalande hfrbd m fr omsl medb. Ill. 195 s. [#3368] 275:-

Hjalmar Branting tillägnas denna skrift från vänner och medarbetare 1920. I ett rött hfrbd bundet av Thure Anderson, Upsala bokhantverk, och med bokbindarens exlibris. Med båda omsl. Portr. [#2635] 750:-

Westermarck, Edvard. Det menskliga äktenskapets historia. Helsingfors (Söderström) 1893. Vackert ljusbrunt kalvskinnsbd. 634 s. [#7733] 500:-

Nygaard, Fredrik. Kend København. Omslagstegning og vignetter af Axel Nygaard. 1928. Fint hfrbd med 5 upph bind. [#5904] 400:-

Strindberg, A. Svenska folket. I-II, 2 vol. Fina hfrbd. 1912. Ill. [#6956] 350:-

Hanström - Rosén. Det vildas värld. I-V. 5 vol. 1942. F's hfrbd i nyskick. Inalles ca 2500 s. Många ill. [#14399] 500:-

Lindroth, Carl H. & Notini, Gösta (red.). Svenska djur. Insekterna. Förord av Harry Martinson. 1949. F's gröna klotbd. Ill. 647 s. Exlibris. [#2481] 300:-

Notini, Gösta & Haglund, Bertil (red.). Svenska djur. Däggdjuren. Förord av Carl Fries. 1948. F's gröna klotbd. Ill. 651 s. Exlibris. [#14410] 250:-

Hagman, Justus. På scenen och bakom. Minnen och händelser från en fyrtiofemårig teaterbana. 1922. Fint halvpergamentbd. Upplagan i 200 numrerade ex. Ill. 168 s. [#15119] 200:-

Dietrichson, Lorentz. En norrmans minnen från Sverige. I-II. 1901-2. Fint hfrbd från Sture Franssons bokb. Ca 500 s. [#17216] 350:-

Margueritte, Victor. Äktenskapskamraterna. Parisisk sederoman. 1924. Vackert Isberghfrbd. 391 s. [#16042] 250:-

Stevenson, Robert Louis och Osbourne, Lloyd. Resan utför. En tro och en kvartett. 1898. Fint hfrbd i rött. 271 s. [#11320] 250:-

Lundin, Claës. Alina Frank. Ur en skådespelerskas lif. - Bland bränningar. - Röda Fanan. 1887. Vackert Beck & Son-hfrbd i rött m 5 upph bind o vacker rygg- och pärmdekor. 248 s. [#11359] 250:-

Molin, Harry. Karlholms Bruks Bok. En krönika kring ett upplandsbruk. 1950. F's hklotbd. 336 s. + utv plr oa ill. [#5673] 300:-

Wåhlin, Hans. Boken om Skåne. 1930. Vackert hfrbd med 5 upph bind. Fr omsl. Fotoill av förf. [#4188] 400:-

Carlquist, G. (red.). En bok om Skåne. Utg. till förmån för Kulturhistoriska museet i Lund. I-II. 2 vol. 1936-7. Ngt nötta hfrbd. Bibliofilupplagan i 1000 numrerade ex. [#2033] 350:-

Holmström, Ragnar. På däck och durk. En historia från sjön. 1927. Fint hfrbd med 5 upph bind. [#3370] 200:-

Wells, H.G. The World of William Clissold. I-II i ett senare påkostat helt skinnbd med 5 upph bind. S.a. About 1900 & in all 700 pp. [#13802] 500:-

Krag, Thomas P. "Det glade hjørne". Vestlandsroman. 1901. Hedbergklotbd i blått med rött rtf.228 s. [#14577] 175:-

Insúa, Alberto. Negern som hade en vit själ. Med inledning av Anders Österling. 1928. Fint hfrbd m 5 upph bind. 267 s. [#15873] 250:-

Bååth-Holmberg, Cecilia. Hemma i Sverige. Minnen och bilder. Med 97 ill.1914. 278 s. Hfrbd m 5 upph bind. [#13212] 150:-

Franzén, Frans Michaël. Dikter. Örebro (Lindh) 1868. Hfrbd m 4 upph bind o grönt rtf. Ryggen ngt fl. 390 s. Separatutg. [#9184] 250:-

Bonde, Knut. Handels-politiska betraktelser. Sthlm (Bonnier i komission) 1850. Samtida halvklotbd i svart. 112 s. Sammanbunden med av densamme: Några ord om Sveriges utrikes handel. 96 s. [#7598] 400:-

La Cour, Vilh. Danevirke og kampene paa vor sydgraense. København (Schønberg) 1917. Ngt nött Anker Kysterhfrbd. 328 s. + utv karta oa ill i texten. [#16323] 300:-

Karlfeldt, E.A. Fridolins poesi och dalmålningar på rim. I: Fridolins visor och andra dikter. II: Fridolins lustgård. 1909. Fint halvklotbd. 260 s. [#9185] 150:-

Kolmodin, A. Sverige och hednamissionen under 19:de seklet. Med ill. I ett rött hfrbd inb särtr. 112 s. /Behandlar främst Kina. [#2044] 150:-

Lucius Annäus Senecas Ausgewählte Schriften. Deutsch von Albert Forbiger. I-III. Nice half calf in green. About 600 pp. [#4744] 300:-

Abelli, Bror. Rikets hemligheter. Till minnet av en ung drömmare med tack för hans "aningar". Bibliofilupplaga i 300 numr. ex. Sthlm (Förlag: Sju Pelares Orden) u.å. Vackert dek klotbd. 230 s. [#9198] 200:-

Lindfors, Torsten (utg.) Anders Otto Lidfors. En pionjär för kroppskultur i Sverige. 1934. F's halvpergamentbd. 228 s. + facs o portr. Numr. uppl. Med tvänne exlibris. [#4190] 200:-

Ekman, E.J. Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Med 195 illustrationer. 1892. F's vackert dek klotbd. Ca 270 s. [#7007] 250:-

Calleman, Birger. Les voyelles nasales sont-elles nasalisées? 1941. Fint marmorerat klotpappbd från Håkan Wahlströms bokb. m båda omsl. 99 s. Ill. Med förf:s ded. [#7008] 200:-

(Bagbie, Harold). Sju tidsåldrar. Av en herre med dammvippa. 1925. Fint Hedbergklotbd m båda omsl. 224 s. [#4193] 200:-

Forsstrand, Carl. Mina Uppsalaminnen. Med ill. 1922. Vackert dek förlagsklotbd. 256 s. [#2045] 150:-

Fridericia, J.A. Udsigt over den politiske historie fra 1848 til 1914. I ett fint Hässlerhklotbd med båda omsl medb och i tredie udgave ved Aage Friis. 364 s. [#5986] 200:-

Hirsch, Axel. Levande och bortgångna. Några minnesbilder från arbetsfält, släkt och vänkrets. 1943. Fint linnebd m rött rtf. 307 s. Ill. Förf:s ded. till skulptören Eric Hedland. [#16332] 150:-

Lagerstedt, F. Oscar. Juridisk handbok i lagar och författningar jämte formulärsamling. 1911. F's hklotbd. 408 s./Arbetarhemmets bokskatt. [#5988] 125:-

Ibsen, Henrik. Brand. Et dramatisk digt. Attende oplag. 1916. F's vackert dek klotbd. Friser og aktslutninger tegnet av Brynjulf Larsson. [#2056] 200:-

Folcke, Nils-Magnus. En vår igen. 1919. Fint hfrbd från Nils Hellmans bokb. Ou. [#2919] 150:-

Brantôme. Vies des dames illustres françoises et étrangères. Nouv. éd. avec une introduction et des notes par Louis Moland. Paris s.a. Ca 1900. Fint hfrbd. Ög. 480 s. [#13847] 200:-

Warburg, Karl..Carl Snoilsky. Hans lefnad och skaldskap.1905. Fint hfrbd. Ill. 480 s. [#11674] 150:-

Obstfelder, Sigbjørn. Korset. En kjaerligheds historie. Kristiania 1921. Bra hfrbd. [#2065] 150:-

Siwertz, Sigfrid. Ämbetsmän på äventyr. 1920. Fint hfrbd. [#11433] 200:-

Laboulaye, Edouard. Histoire des Etats-Unis. I-III. 3 vols. Paris (Charpentier) 1891. Nice half calf from Hedberg. About 1500 pp. [#9199] 500:-

Brunetière, Ferd. Nouveaux essais sur la littérature contemporaine. Paris s.a. About 1900. Nice half calf from Hedberg. 338 pp. [#2636] 200:-

Brunetière, Ferd. Manuel de l'Histoire de la Littérature française. Paris s.a. About 1900. Nice half calf from Hedberg. 530 pp. [#5989] 200:- France, Anatole. Les dieux ont soif. 1912. Fint hfrbd med båda omsl medb. 360 s. Gåvotillskrift. Ög. [#4194] 150:-

Oeuvres de Leconte de Lisle. Poèmes tragiques. Paris (Lemerre) s.a. Very nice half calf. 240 pp et dorure en tête. [#11995] 250:-

Rostand, Edmond. L'Aiglon. 1919. Nice half calf. 264 pp. /Napoleon's son. [#10617] 200:-

Rostand, Edmond. La Samaritaine. 1910. Nice half calf. 160 pp. [#14694] 200:-

Hallström, Per. Erotikon. Lustspel i fyra akter. 1908. Rött hfrbd med 5 upph bind. Ou. [#2638] 150:-

Long, William J. På nordliga stigar. I-II. 1916-7. Vackert marmorerat klotbd. Ca 350 s. [#3399] 250:-

Long, William J. I vildmarkens hägn. 1915. Vackert marmorerat klotbd. 184 s. [#7331] 200:-

Holsen, Kristine. Madame de Maintenon. Populaer-historisk skildring fra Ludvig XIV's tid. Kristiania 1912. Fint halvklotbd från Hedberg. Portr. 190 s. [#13900] 150:-

Polko, Elise. Konstnärssagor. Sthlm (Flodin) 1881. Vackert privatbundet klotbd. 404 s. Namnt. [#4776] 250:-

Bohman, John. Blinda ögon. 1949. Mycket vackert rött hfrbd med 5 upph bind och kol rtf. Båda omsl medb. [#6003] 200:-

Pressade blad utgifna till förmån för Gutenbergska stiftelsen. 1884. Vackert hfrbd med rikt guldorn rygg med 5 upph bind. Båda omsl medb. 202 s. Med bidrag av bl.a. C.J. Bergman, Hans Hildebrand, Oscar Montelius, C.R. Nyblom, V. Rydberg, C. Snoilsky. [#4200] 250:-

Bildt, C. Anteckningar från Italien af en svensk diplomat. 1896. Vackert dek förlagsklotbd. 260 s. + ill. [#16352] 250:-

Blanck, Anton. Geijer i England 1809-1810. Tr. 1914. Bra hfrbd. 301 s. + ill. [#7381] 150:-

D'Annunzio, G. L'Intrus. Paris s.a. Ca 1900. Mycket vackert Hedberg-hfrbd. 394 s. [#13902] 300:-

D'Annunzio, Gabriele. Les victoires mutilées. Paris s.a. Ca 1900. Mycket vackert Hedberg-hfrbd. 336 s. [#13903] 300:-

Demogeot, J. Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à nos jours. Paris 1871. Mycket vackert hfrbd i rött med rikt gulddek rygg. 698 s. [#7069] 300:-

GYP. Pseud. för Gabrielle Martel de Janville, Riquetti de Mirabeau. Ces bons docteurs! Paris 1892. Bra hfrbd m 5 upph bind. 268 s. /Förf. har påståtts att med sina 100 romaner eller fler ha bidragit till den franska adelns undergång och på så sätt fortsatt sin berömde anfaders revolutionsledarens Mirabeau livsverk. [#9208] 200:-

Mémoires du comte De Gramont par A. Hamilton... précédée d'une notice sur l'auteur par M. Sainte-Beuve. Paris s.a. Ca 1875. Bra hfrbd från Johan Hellqvists bokbinderi, Sthlm. 450 s. Exlibris. [#16353] 250:-

Cherbuliez, Victor. La ferme du choquard. Paris 1883. Samtida hfrbd m 4 upph bind. 448 s. [#16355] 150:-

Battifol, Louis. Le siècle de la renaissance. Paris 1921. Fint hfrbd. 4322 s. [#14421] 250:-

Vallström, A. Mästerskapssystemet. Praktisk lärobok i spanska affärs- och umgängesspråket. 1891. Fint B-Asonhfrbd med 5 upph bind o rött rtf. 268 s. [#9414] 250:-

Maupassant, Guy de. Pierre et Jean. Dessins de Géo Dupuis. Gravure sur bois de G. Lemoine. Paris (Ollendorff) s.a. Ca 1920. Fint hfrbd. [#9209] 300:-

Gréville, Henry. La Niania. Paris (Plon-Nourrit) s.a. Ca 1920. Fint hfrbd. 317 s. Ög. [#10619] 175:-

Liederbuch für die Deutschen in Österreich. Zusammengestellt von Josef Pommer. Wien 1905. Vackert och välbev dek förlagsklotbd. 425 s. [#6004] 250:-

Björkquist, Manfred. Ny ungdom. 1922. Moccabd med hela guldsnitt. [#14494] 125:-

Key, Ellen. Rahel Varnhagen. 1908. Barkellbd. [#9210] 200:-

Lindin, Ester. Tre blommiga täcken. 1946. Vackert och välbev hfrbd. [#6005] 200:-

Olrik, Axel. Danske folkeviser i udvalg. 1913. 1909. I-II. Båda samlingarna i ett Nanna Grönvall-hklotbd. [#15102] 250:-

Bossuet, J.-B. Discours sur l'histoire universelle. Publié avec une Introduction et des Notes par A. Gasté. I-II. 2 vols. 1885. Très belle reliure en demi-veau, dorure en tête. /Nouvelle Bibliothèque Classique. [#14501] 400:-

Perinello, Carlo. Giuseppe Verdi. Berlin 1900. P's dec cloth. Facs and other ills. /Berühmte Musiker. Lebens- und Charakterbilder ... hrsgb von H. Reimann. Bd IX. [#7338] 200:-

Paasche, Fredrik. Landet med de mørke skibene. Oslo 1938. F's klotbd. 345 s. Med räkningen till H. Olivecrona från 1937. Ou. [#14697] 300:-

En gyldenne book om tuchtig ursinnigheet... ab Alberto Engstroem. 1911. Ill. Facs. inb. i ett senare hfrbd. [#14699] 500:-

Ord att tänka på samlade och utgivna av Gösta Hagelin. Illustrationer av Per Silfverhjelm. 1965. Välbev skinnbd med hela guldsnitt. [#15105] 200:-

Hilty, C. Glück. I-III. 3 vols. 1898-1900. Nice p's cloth. / I.a. Epiktet, Die Kunst Zeit zu haben, Über Menschenkenntnis, Qui peut souffrir, peut oser, Moderne Heiligkeit. [#9415] 300:-

Eppstein, Hans. Brahms. 1948. Fint hfrbd från Leonard Gustafssons bokb. Namnt. [#15107] 200:-

Hagberg, Knut. Medmänniskor. Essayer. 1928. Vackert hfrbd m 5 upph bind. [#11684] 250:-

Bainville, Jacques. Histoire de France. 1937. Välbev rött hfrbd med 5 upph bind o med båda omsl medb. 574 pp. Ög. [#4206] 225:-

Lamartine. Raphaël. Pages de la vingtième année. Paris 1885. Fint hfrbd m 4 upph bind från Rob. Sahlins bokb. i Sundsvall. 224 s. [#16670] 225:-

Maurois, André. Ariel. Shelleys liv. 1924. Barkellbd m båda omsl medb. 278 s. + plr. Exlibris Per A. Sjögren. [#9211] 200:-

Tonkonsten. Internationellt musiklexikon. I-II. 2 vol. 1955-7. F's vackra hfrbd. Inalles ca 1400 s. inkl utv plr oa ill. [#16681] 600:-

Karlfeldt, E.A. Flora och Pomona. 1921. Fjärde uppl. i ett fint halvpergamentbd med gulddek rygg. [#15116] 150:-

Klencke - Kühne - Hintze. Alexander von Humboldts lif och resor. En biografisk minnesvård. Sthlm 1879. F's dek klotbd.Ill. 437 s. Delvis svaga inre falser fram och ngt brunfläckad. [#6014] 200:-

Marlowe, Dave. Coming, Sir! The Autobiography of a Waiter. 1937. P's dec blue cloth. 268 pp. [#6021] 200:-

(Kirkegaard, S.) Enten - Eller. Et Livs-Fragment, udgivet af Victor Eremita. I-II. 2 vol. 4. Udg. Kjøbenhavn (Reitzel) 1878. Samtida hfrbd i gott skick. 832 s. [#16880] 500:-

Boije af Gennäs, Fredrik. Prinsessans ABC-Bok. 1977. Förlagets röda imit o dek skinnbd med hela guldsnitt. [#16710] 350:-

Granath, Wilhelm. Från Bellmans dagar. Historisk roman från tiden vid Gustaf III:s mord. Med omkring 140 originalillustrationer af C. Schuberth. 1901. F's rikt dek klotbd. Välbev. ex. [#9516] 200:-

Voltaire. Lettres choisies... précédées d'une notice... par Louis Moland. T. II. Nice half cloth. [#7552] 100:-

Ryssland. Andra klassens bok. V.T. 1906. S.l.e.a. Sannolikt en finsk lärobok på svenska under ryska tiden tr. s.å. Bra hklotbd. Med inklistrade fotoill. 159 s. [#10211] 200:-

Munthe, Arnold. Sjömaktens inflytande på Sveriges historia. I. Från äldsta tider till omkring år 1640. Sthlm 1921. Gediget o fint hfrbd. 291 s. /a.u. [#6036] 350:-

Stratton-Porter, Gene. Vildmarksmusik. En bok om djur och blommor. Med 33 planscher. 1916. F's vackra dek klotbd. 199 s. + plr. [#6043] 200:-

Sparre, Birgit Th. Heta kuster vid heta hav. Med 84 ill. och en karta. 1934. Rött dek lyxskinnbd med hela guldsnitt och fr omsl medb. 256 s. Ou. [#12625] 350:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations