Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsUTLANDSSVENSKT

Widén, Albin. Svenskar som erövrat Amerika. 1937. Nordisk Rotogravyr. Solitt klotbd med främre omsl av Rita Loohagen medb. 185 s. + fotoplr.  Ex Klara förs.bibl.  [#63019] 180:-

Lewan, Bengt. Svenskar i Rom. Ur brev och reseminnen från sjutton- och artonhundratalen. 1987. Rubicon. Inb med ill omsl. 239 s. Ill. / Skriftserie utg av vänföreningarna för de sv inst i Rom och Athen, II. [#61687] 150:-

Beijbom, Ulf och Johansson, Rolf. Drömmen om Amerika. 1971. Förlagsbd med ill omslag. 116 s. Foto- oa ill i texten. 4:o. [#54247] 100:-

Fredenholm, Axel. Röda runor. Berättelser ur nybyggarlivet i Amerika. Första samlingen. Norrköping 1924. Ljusrött tr omsl. 27 s. / Ovanlig tidningsbil. [#53157] 150:-

Graninger-Modie-Moen-Tägil. Emigranter - en bok om den stora utvandringen till Amerika. 1971. BBB.Dek förlagsklotbd med skomsl. 144 rikt ill s. Kvadr liten 4:o. [#46696] 200:-

Linderholm, Helmer. Nya Sveriges historia 1638-1655. Vårt stora indianäventyr. 1988. Tiden. Förlagsklotbd med skomsl. 185 s. Ill. [#46605] 175:-

Hermelin, Sam. Gust. Berättelse om Nordamerikas Förenta Stater 1784. Bref till kanslipresidenten. Sthlm 1894. 66 s. Osk snitt. Ngt lagerfl omsl.* [#45675] 420:-

Barton, H. Arnold. Brev från löftets land. Svenskar berättar om Amerika 1840-1914. 1985. Legenda pocket. 336 s. + fotoplr. [#45408] 70:-

Bjurström, C.G. m.fl red. Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. 1976. Marmorerat förlagskartonage. 215 s. varav ett 15-tal plr oa ill i texten. [#42894] 125:-

Linderholm, Helmer. Nya Sveriges historia. Vårt stora indianäventyr. 1976. Tiden. Inb och med skomsl. 185 s. Med många ill i texten. Ou. [#37540] 200:-

Blomé, Göran. On location in Africa. Images of Swedish-African Entrepreneurship. 1999. Inb med ill omsl. 162 s. Rikt ill. 4:o. [#41837] 80:-

Berg, P.G. Svenska minnen på utländska orter. Sthlm 1874. P.G. Berg. Samtida hfrbd, ryggen med blindpressningar o sparsam gulddekor. 808 s. Bra exemplar. Helt ren inlaga. [#37014] 550:-

Eckerbom, A.K. Den inre kolonisationen i Förenta Staterna. 1909. 114 s. Bakre omslag med spår av barnklotter. Förf:s ded på fr omsl. / Emigrationsutredningen. (Bil. XIV:1). [#35945] 350:-

Hvad Anders lärde i Amerika. Hans egen berättelse upptecknad af M. 1907. Norstedts. 44 s. / Allmännyttiga småskrifter... IV., där de tre första har titeln resp. I Sjötorpet. Den lilla hönsboken och Om sparsamhet. [#35946] 200:-

Hodell, Frans. Andersson, Pettersson och Lundström. Folk-komedi med sång i sju tablåer. Chicago (And. L. Löfströms förlag) 1912. 80 s. Omslaget i färg. Häftet, som är originalet från 1912, är så välbevarat att man i förstone tror att det rör sig om ett nytryck. [#35947] 450:-

Olsson, E.P. Minnesalbum 1863-1903. Sv. Ev. Luth. Församlingen Paxton, Illinois i ord och bild. Paxton, Illinois (Utgifvet af Församlingen) 1903. F´s blå klotbd. 127 s. inkl annonser för badkar m.m. av traktens svenskar. Boken obetydligt lagervikt. Sällsynt skrift med många fotoill. *[#33453] 350:-

Lindberg, Gunilla (red.). Det började vid Delaware. Om svenska hembygder i Amerika. 1986. 168 s. Foto- oa ill i texten. [#37552] 130:-

Höjfors Hong, Margot. Ölänningar över haven. Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekter. With a Summary in English: Ölanders over the seas. Emigration from Öland 1840-1930. The Background, development and consequences. Uppsala 1986. Aa. 280 s. Häftad med skyddsomslag. Med författarens dedikation. [#34711] 200:-

Beijbom, Ulf och Johansson, Rolf. Drömmen om Amerika. 1971. Förlagsbd med ill omslag. 116 s. Foto- oa ill i texten. 4:o. [#31961] 120:-

Rabe, Monica. Kulturella glasögon - med svensk syn utomlands. 1992. 81 s. Ill [#27673] 60:-

Suecia. Algunos aspectos del país. Publicado por Svenska turistföreningen (la Asociación de Turismo de Suecia)... STF:s publ. nr 984. 1947. Opag. Ca 40 s. Rikt ill och välbev. [#31260] 100:-

Ljungmark, Lars. Svenskarna i Winnipeg. Porten till prärien 1872- 1940. 1994. Inb med ill omsl. 241 s. Foto- oa ill i texten. [#35421] 125:-

De våra i främmande land. Organ för Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses verksamhet bland svenska sjömän och andra landsmän på utrikes ort. Red. 1941. Trettioförsta årg. 1941. Klotbd. Ill. 224 s. [#28846] 70:-

Unonius, Gustaf. Utvandrarens första jul i det nya landet. Hämtat ur "Minnen från en sjuttioårig vistelse i nordvestra Amerika". Bokvännerna 1980. 1980. 16 s. Ill omsl. [#31167] 100:-

Jubelalbum utgifvet med anledning af New York-konferensens af Augustana-Synoden Femtio-årsfest i Grassflat, PA. 1920. Rock Island, Ill. 1921. F´s hklotbd med tr omsl. 199 s. + fotoplr. [#26289] 250:-

Berger, V. Pytt i Panna. Svensk-Amerikanska Berättelser. Worchester, Mass. (Svea Press) 1912. 128 s. Omsl ngt solk och ryggen spröd. [#26298] 125:-

Berger, V. Svensk-Amerikanska Meditationer. Rock Island, Ill. (Författarens förlag) 1916. F´s hklotbd med tr omsl. 152 s. [#26299] 200:-

Kleen, Emil A.G. Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes). Sthlm (Nordin & Josephson) 1902-3. Vackra ljusbruna hfrbd med gulddek ryggar och röda o blå rtf. [#26300] 450:-

Berger, V. Glad och hungrig. Minnen från mitt hundår i Amerika. New York (Bonniers, 561 Third Avenue) U.å. Ca 1935. 64 s. [#26302] 200:-

Berger, V. Svensk-amerikanska språket. Ett bidrag till kännedomen om engelska språkets inflytande på svenska språket i Amerika. U.å. Ca 1935. Eget förlag. 86 s. [#26307] 125:-

Berger, V. Svenska folklynnet i förskingringen. En studie. U.å. Ca 1920. [#26308] 125:-

Berger, V. En näve Svenskt-Amerikanskt. Aforismer. New York (Bonniers, 561 Third Avenue) u.å. Ca 1938. 30 s. [#26310] 200:-

Bergström, Aron. Från ljus genom skuggor till ljus eller "De hem vi lämnade och de hem vi funno". Bilder ur folk- och kyrkliv. Rock Island 1925. F´s klotbd. 251 s. Tillskr på svensk-amerikanska. [#26317] 200:-

Beijbom, Ulf och Johansson, Rolf. Drömmen om Amerika. 1971. Hklotbd med ill omsl. 117 s. Många fotoill. 4:o. [#23219] 150:-

Åberg, Alf. De första utvandrarna. Svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets första hälft. 1984. Inb m skomsl. 311 s. Ill. [#21815] 200:-

Odhner, C.T. Sveriges historia från äldsta till närvarande tid. Med öfver 200 illustrationer. Chicago (P.A. Lindberg) 1906. F's dek klotbd; frampärmen med krönt lejon med vänster framtass på De tre kronorna. 463 s. + plr oa ill i texten. [#11897] 350:-

Guldgrufvan af Betty. Chicago (Swedish M.E. Book Concern) 1908. F's välbev och dek klotbd i rött. 155 s. + annonser. Gammal tillskr. [#4317] 150:-

Milloth, Thomas och Stackman, Pelle. Svenska konstnärer i Paris. 1989. F's dek klotbd med ngt nött skomsl. Ill. 288 s. [#13639] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations