Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsUPPLAND

Davidsson, Åke. Celsiushuset i Uppsala. Från 'Gamla Obs' till  Hovjuvelerare Markström. Uppsala 1971. 32 s. + plr.   [#62241]   50:-

STF 1915 Uppland i ett fint hfrbd. 460 s. + ett 20-tal fotoplr oa foto- oa ill i texten. [#60591] 150:-

Boëthius, Gerda och Romdahl, Axel L.  Uppsala domkyrka 1258-1435. Uppsala 1935. 193 s. med 245 fig i texten + 16 utvikplanscher med byggnadsritningar m.m. dyl. Foliant. Välbev exemplar.  / Ifö I-5    [#60467]   500:-

Katalog nr 7 från Upsala Antikvariat, Kungsgatan 42, Upsala. 1936. 24 s. 748 nris botanik, zoologi och medicin. [#59205] 100:-

I.O.G.T. Program-Bok för Upplands Distrikt kvartalet maj-juli 1902 utgifven af Josef Eriksson Upsala. 1902. 70 s. Många annonser, ett fåtal ill. Ngt lagerfläckad. [#59203] 100:-

Schröder, Joh. Henr. (praes.). Upsala, dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens Privilegiebok. Diss. resp. Henrik August Sahlin. Upsala, Leffler, 1854. 16 s. Bra exemplar. [#59140] 350:-

Michanek, Germund. Poeter och mjöddrickare i Gamla Upsala. 1956. Lindblads. 30 s. Ill. Omslagsteckningen hämtad ur mjödstugans gästbok 1833.  [#58530] 100:-

Ingmar-Bergmark-Sandberg. Naturvårdsinventering av Uppsalatrakten. 1968. A&W. 208 s. + plr + stor karta i ficka bak. [#58497] 160:-

En julpredikan i Norrsunda kyrka 1789. Hämtad ur Swederus, Magnus: Predikningar över några av den svenska kyrkans predikotexter, Upsala 1831, av Sten Eklund. / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o.  [#58088] 50:-

Böckerna berättar om Norrsunda (och trakten däromkring).  / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o. [#58089]  50:-

Frans August Lundbergs nio år som sjöman. Nedtecknat av Rune Hamelius år 2001. / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o. [#58090] 50:-

En berättelse av Bertil Ljung 1906-1909.  / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o. [#58091]  50:-

Prat om mat bland annat vid sekelskiftet 1800-1900. Ebba Petterson.  / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o.  [#58092] 50:-

Några berättelser från Norrsunda av Ebba Petterson.  / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. U.å. Omslag i färg1974. 4:o.  [#58093] 50:-

Svea Lagerkvist berättar barndomsminnen och lite till. 1995.  / Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. 4:o.  [#58095] 50:-

Alstrin, Eric (praes.) Monasterium Sko in Uplandia. Diss. resp. Magnus O. Celsius. Sthlm (Werner) 1728. 52 pp. Kopparstick av 3 sigill på titelbladets baksida. Inga omslag. Titelbladet hörnklippt nertill utan text- eller bildförlust. *[#57514] 750:-

Törner, Fabian (praes.) Upsala sedes regum septentrionalium prima. Diss. resp. Laurentius Lang Lorentssen. Upsala (Werner) 1730. 40 pp. Inga omslag. *[#57515] 650:-

Celsius, Olavus (praes.) De Almar Stäk, uplandiae olim munitissima arce,... Diss. resp. Olavus Er. Berg. Upsala 1750. 48 pp. Inga omslag. *[#57517] 750:-

Ehn, Ola - Elfström, Gunnar (utg). Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder. 1977. Tv 4:o. Ou. Inb. 134 s. Första upplagan. /Uppsalabilder av stadens på sin tid ledande fotograf Alfred Dahlgren (1861-1908).   [#57057] 250:-

Nilsson, Ola F. Himmelshöjd och avgrundsdjup. 1997. Mimers brunn. Kunskapsförlaget. Inb och med skomsl. 180 s. Ill. / Fyra intervjuer med Enköpingsbor i åttioårsåldern ligger till grund för denna roman. [#57083] 100:-

Ord till musiken vid Upsala universitets minnesfest öfver Martin Luther 1883 på fyrahundrade årsdagen af hans födelse. 1883. 8 s. [#56911] 100:-

Program vid O.D:s konsert å Gillets sal den 3 maj 1870. 1870. Edquist & Berglund. Ettbladstryck. [#56912] 100:-

Forslund, Leif. Uppsala i gamla vykort. 1999. Europeiskt bibliotek. Inb med ill omsl. 76 vykort med förklarande text. [#56821] 125:-

Eidem, Erling. En blick på Uppsala ärkestift. Ärkebiskopens ämbetsberättelse och andra anföranden vid prästmötet i Uppsala 1934. (1934). Skdb. Solitt klotbd. 158 s. Stplr. [#56894] 100:-

Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof. Nationshusen i Upsala. 1977. Utg av Upsala Studenters Jubileumskommitterade. Förlagsklotbd med skomsl. 404 s. Ill. Med ett obetydligt fabrikationsfel i form av ett vikt hörn på sid. 95-6. Välbev ex. [#56014] 250:-

Fogelmarck, Stig. Herrgården. Forsmarks bruk. Foto Sören Hallgren. Red. Sverker Janson och Bengt Janson. 1986. Forsmarks Kraftgrupp AB. 48 rikt och vackert ill s. [#56022] 80:-

Östergren, Hj. Hafsdjupens djurvärld. Uppsala 1901. 20 s. / Sommarkurserna i Uppsala 1901. Grundlinjer till föreläsningar. [#56252] 50:-

Inbjudan till den minnesfest varmed Uppsala Universitet 1947 högtidlighåller hundraårsminnet av Erik Gustaf Geijers död. Utfärdad av Nils von Hofsten. Medföljer ett urval ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar utg av Anton Blanck. 1947. 126 s. + medaljplansch. [#55057] 70:-

Taube, Gurli. Ett svunnet Uppsala. 1966. 4:o. Klotbd m skomsl. Ca 110 s. Fotoill. Namnt. Ngt nött omsl. *[#54870] 190:-

Strömbäck, Kasper. Gamla Upsala. Fornminnen. Upsala (W. Schultz) 1866. Samtida hfrbd med dek rygg. 362 s. *[#54442] 350:-

Kardell, S.J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund, Wisénska bokhandelns förlag, 1961. 154 s. + portr. Nyskick. [#54511] 100:-

Från Flosta källa till Utö hus, från Sagån till Draget. Utg av Sparbanken i Enköping med anledning av dess 125-åriga verksamhet. 1960. 46 s. + plr. Text Axel Ljungberg. Teckningar av Bertil Kumlien. [#54512] 125:-

Nilsén, Anna red.). Uppsala - då, nu och i framtiden. Uppsala 2004. Föreningen Vårda Uppsala. Inb med ill omsl. 192 s. Foto- oa ill i texten. Förlagsnytt exmplar. [#54377] 200:-

Kleberg, Tönnes. Medeltida Uppsalabibliotek. II. Bidrag till deras historia till 1389. Uppsala 1972. 183 s. + facs. plr. [#54025] 90:-

Kleberg, Tönnes. Medeltida Uppsalabibliotek. II. Bidrag till deras historia till 1389. Uppsala 1972. Med skomsl. 183 s. + facs. plr. [#54026] 100:-

Taube, Gurli. Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Uppsala. Uppsala 1963. Med skomsl. 92 s. + färgplansch oa ill i texten. [#54027] 100:-

Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten under frihetstiden. Uppsala 1971. 147 s. Ett blad med understrykningar. [#54028] 70:-

Malm, Einar. Uppsala i mitt hjärta. 1955. 201 s. + fotoplr. [#54029] 90:-

Grip, Elias. Gunnar Wennerberg. 110 s. / Vår vitterhets stormän under 1800-talet. vi. [#54031] 60:-

Celsius, Olof. Uppsala Universitetsbiblioteks historia. Uppsala 1971. Övers Sten Hedberg. Kommentaren av Gert Hornvall. 346 s. + plr. /Latinsk och svensk parallelltext. /Hö Bi IV-4 [#54032] 250:-

Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten under gustaviansk tid. Uppsala 1974. 245 s. [#54033] 100:-

Holmdahl, Barbro. Människovård och människosyn. Om omvårdnad i Uppsala före år 1900. 1988. 205 s. Ill. / Uppsala stads historia VI:7. *[#55503] 150:-

Taube, Gurli. Ett svunnet Uppsala. 1966. 4:o. Klotbd m skomsl. Ca 110 s. Fotoill. Namnt. Ngt nött omsl. *[#55504] 180:-

Lindqvist, Sune. Gamla Uppsala fornminnen. 1929. W&W. Gediget biblioteksbd i grönt klot. 76 s. Ill. Stpl. / Svenska fornminnesplatser. Vägledningar utg av KVHAA N:o 13. [#52959] 90:-

Elison, Albin. En framtida hemkrönika upprättad genom Upsala fabriks- och hantverksförening. 1926. Särtr. 16 s. + tr omsl. Med 19 fig i texten. Fr omsl med liten hörnförlust. [#53562] 80:-

Hjulström, Filip. Studies of the morphological activity of rivers as illustrated by the river Fyris. Uppsala 1935. Diss. 305 pp. + 8 plates, some folding. Inscribed copy. / Medd fr Upsala Univ:s geogr inst, Ser. A. N:o 10. *[#52015] 350:-

Vägvisare till naturen i Uppsala län. 1982. 208 s. + karta i ficka bak. Rikt ill. * [#48159] 150:-

Näsström, Gustaf. Ett lustslott i Uppland. Särtr 1962. 10 s. Ill. Med förf:s ded o tillskr. [#44590] 80:-

Uppsala domkyrka. Vägvisare för besökande. Tjugoandra uppl. 15 s. Ill. Pmsl med fläck. [#44587] 40:-

Taxerings- och förmögenhetskalender för Uppsala län 2003 med Norrtälje fögderi. 582 s. [#52284] 100:-

Levén, Torsten. Vendelbygd. 1971. 152 s. Fotoill. [#47896] 125:-

Wieselgren, Sigfrid. Vårt Uppsalalif. Minnen från 1860-talet. Med 66 bilder (porträtt, vyer och interiörer.). 1907. Bonniers. Hklotbd från Appelgren bokbinderi i Skara. 219 s. [#47515] 125:-

Aniansson, Britt. Uppsala universitet i ord och bild. 1981. 80 s. Rikt ill. 4:o. [#47296] 80:-

Åmark, Mats. Upsala domkyrka. Kort vägledning. Uppsala 1943. 32 s. Ill. / Från ärkestiftets helgedomar 4. [#46777] 50:-

Harnesk, Helena. Romantiska Uppsalabilder målade av Eric Österlund. 1998. Upplandsmuseet. Inb med ill omsl. 120 s. Rikt ill. Kvadr liten 4:o. Nyskick. [#46640] 175:-

Dragarbrunn. En Uppsalagatas historia och förnyelse. Text Bo Jonsson m.fl. 1984. Inb med ill omsl. 55 s. Många fotoill. Liten 4:o. I nyskick. [#46685] 110:-

Malm, Einar. Farliga vatten. En roslagspojkes upplevelser till lands och sjöss. 1942. Lindfors. 160 s. Ngt nött. Inte så vanlig. / Skaldens första prosabok. [#46443] 125:-

Palme, S.U. (utg.). Borgmästare Eric Kyhlmans berättelse om sin tjänstetid i Sigtuna. 1937. W&W. 45 s. / Källor till Sigtuna stads... hist. III. [#46328] 80:-

Richard Anderssons musikskola. Förteckning över lärare och elever arbetsåret 1916-1917 samt uppgift på lararnes och elevernas antal sedan skolans början. 1917. 31 s. Tr omsl. [#46180] 150:-

Gammalt brevkort med Gästiskaféets i Upsala interiör. Ca 1900. [#46184] 100:-

Två förfrankerade brev till akademiräntmästaren i Upsala. Stämplade 1901. [#46185] 100:-

Program vid Akademiska kapellets konsert å Gillesalen ... 1880 till förmån för aflidne professor J.A. Josephsons efterlemnade familj. Ngt bleknat ljusrött ettbladstryck med riss. 1880. Text: Runeberg. [#46196] 100:-

Pro facultate scribendi. Utg av Föreningen pro facultate dicendi i anledning av dess 50-årsjubileum 1928. Red. Olov Hartman m.fl. 12 s. + tr omsl. [#46202] 150:-

Carlsson, Lennart (ed.). Faculty of Arts at Uppsala University. Linguistics and Philology. Uppsala 1976. 134 pp. / Uppsala Univ 500 years, 6. [#46255] 70:-

Carlsson, Gunnar. Enköping under frihetstiden. Social struktur och lokal politik. 1977. Aa. 184 s. / Studia hist ups 89. *[#46049] 200:-

Lindberg, Gunilla. Profiler mitt i Uppsala. 1998. Winberg. Inb och med skomsl. Nyskick. [#45960] 125:-

Lindberg, Gunilla. Glimtar från mitt Uppsala. 1997. Winberg. Inb och med skomsl. Nyskick. [#45961] 125:-

Harnesk, Helena och Oscarsson, Ulla. Uppsala från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad. 1995. F's dek plpbd. 237 s. Rikt ill. Etikett. I övrigt som ny. * [#45782] 125:-

Bergman, Mats. Stockholms nations hus. En byggnadshistorisk översikt. 1992. Välbev förlagsklotbd och med delvis tejpat skomsl. 55 s. Ill. Numrerad upplaga i 200 exemplar. [#45395] 200:-

Andersson, karl H. Skärgårdskvällar. 1964. LT. 166 s. + fotoplr. Ngt nött. [#45419] 90:-

Uppsala. Kortfattad beskrivning med karta. 1953. 48 s. Rikt ill. [#43940] 90:-

Gustafsson, Barbro. Tvärgränder till Vintergatan. En bok om diktens Uppsala. 1980. Zindermanns. Inb och med skomsl. Försättsbl sakn. 204 s. Ill. [#43737] 80:-

Ullenhag, Kersti. Industriell utveckling och demokratisering, 1862-1921. Uppsala 1984. Förlagsklotbd med skomsl. 299 s. Foto- oa ill. Med förf:s ded. / Uppsala stads historia V. [#41736] 200:-

Pettersson, Jan-Erik. Kristidsekonomi och företagsutveckling. Industrin i Uppsala län 1939-49. 1980. Aa. 243 s. Ill. Med förf:s ded. [#41737] 220:-

Anderson, Ivar Markus. Råskärsborna. 1938. Lindqvists. Bra hklotbd. 118 s. [#42780] 150:-

Kjellman-Göranson, J.A. Sko. Socken, Kloster, Kyrka, Egare och Slott. Handbok för resande. Upsala 1860. Hanselli. Nyinbundet exemplar med båda omsl medb. 130 s. + front.pl. Exl. [#41662] 950:-

Gimo förr. En bildkavalkad av det Gimo som varit. 1982. Distribution: Olands Hembygdsgille. Inb med ill omsl. Opag. Ca 100 rikt ill s. Välbev ex. [#41641] 150:-

Lindberg, Gunilla. I våra kvarter. Uppsala på 30-talet. 1996. Winberg. Inb med ill omsl. Nyskick. [#41645] 180:-

Lindberg, Gunilla. I våra kvarter. Uppsala på 40-talet. 1995. Winberg. Inb med ill omsl. Nyskick. [#41646] 180:-

Lindberg, Gunilla. I våra kvarter. Uppsala på 50-talet. 1994. Winberg. Inb med ill omsl. Nyskick. [#41647] 180:-

Sundquist, Nils. Kring några 'minnesbyggnader' i Uppsala och uppsalatrakten. 1972. Marmorerat förlagspbd. 103 s. Ill. [#42666] 125:-

Ruthberg, Sven. Vårt Uppsala. 1979. Inb m skomsl. 77s. Teckningar av Yngve Svalander. [#42671] 150:-

Bergman, C.J. Upsala och dess nejder. Utkast. I-II. I: Upsala. II: Nejderna. Jönköping (J.E. Lundströms förlag) 1842-3. Nära samtida halvklotbd. Vackert nött. Inalles 450 s. Första uppl. [#41386] 950:-

Bergman, C.J. Upsala och dess nejder. Utkast. I-II. I: Upsala. II: Nejderna. Jönköping (J.E. Lundströms förlag) 1842-3. Samtida blått och blankt pappomslag, delvis ngt sprött. Inalles 450 s. Första uppl. [#41387] 950:-

Strömbäck, Kasper. Gamla Upsala. Fornminnen. Upsala, Schultz, 1866. 366 s. Osk ex med tr omsl. Ou. [#41389] 400:-

Strömbäck, Kasper. Gamla Upsala. Fornminnen. Upsala, Schultz, 1866. 366 s. Osk ex med tr omslag med en bild av högarna och texten Stockholm Klemmings antiqvariat. Ou. [#41390] 500:-

Strömbäck, Kasper. Gamla Upsala. Fornminnen. Upsala, Schultz, 1866. 366 s. Samtida eller nära samtida fint hfrbd i brunt med ett blått ryggtitelfält. Exlibris och en gammal gåvotillskrift. Ou. [#41391] 550:-

Rydén, B.E. (red.) Studenten, staden och sanningen. Bilder och essayer utg. med anledning av Uplands Nations 350-årsjubileum. Formgivare J-O Werkmäster. 1992. Förlagets klotbd med ill omslag. Många ill. 350 s. Kvadr. 4:o. [#33996] 300:-

Sörling, W. (utg.). Uppland i äldre tider. Upptecknade och utg av herr extra ordinarie kanslisten vid Riksens arkiv Eric Tuneld år 1740. Med privilegium av konung Fredrik I. Efter originalet utg av W.S. Tierp 1913. Utg:s förlag. 64 s. Välbev ex. [#33963] 300:-

Carlén, Octavia. Sko-Kloster. Beskrifning. 1977. J.W. Svenssons förlag. 36 s. Med ett front. portr. av slottet. Det blå tryckta omslaget med liten hörnskada. Skört och sällsynt. [#33964] 350:-

Upsala Academies Catalog för Höst-Terminen 1836. Upsala 1836. Leffler och Sebell. Blått och blankt omslag. Rector detta år var Erik Gustaf Geijer, Historiarum Professor. [#33965] 120:-

Hahr, August. I Vasaslottets skugga. Upsala- och andra minnen från nittiotalet och sekelskiftet. 1943. Nybloms. Fint linneryggsbd med båda omsl medbundna samt sammanbundet med densammes Från Dragarbrunn till Arkadien. Uppsalabilder och färdeminnen från nittonhundratalets början. 1946. Inalles ca 350 s. och med ett 100-tal fotoill i texten och med fyra omsl. [#33967] 250:-

Sundquist, Nils. Byggnadsfirman Anders Diös. Byggenskap i Uppsala. 1956-1965. Uppsala 1968. 240 s. Många ill i texten. [#39957] 125:-

Byggnadsfirman Anders Diös. Byggnads 1969. Förlagshalvklotbd. Välbev ex. Byggenskap i Uppsala 1956-1965. 241 s. [#39958] 150:-

Åmark, Mats. Uppsala domkyrka. Kort vägledning. Uppsala 1971. 32 s. Ill. [#39466] 40:-

Josephson, Ragnar. Det hyperboreiska Upsala. 1940. 94 s med 63 fig. i texten. Sten Lindroths exemplar med dennes marginalanteckningar och förstrykningar. / SHF 51. [#39300] 300:-

Landahl, Martin och Aunver, Kristjan. Utsikt från en trottoar. 2002. Termes. 143 s. Nyskick. / Porträtt av en stad. Gatorna. Rösterna. Årstiderna. Inifrån och utifrån. Uppsala. [#39117] 80:-

Kulturrådet... informerar. Nr 6.1988. Bl.a. om 1700-talsbiblioteket i Lövstabruk. 52 s. Ill. [#39411] 50:-

Ett bildverk om Uppsala. Foto: Erik Liljeroth. Text: Teddy Brunius. Kulturhistoriska bildtexter: Gurli Taube. 1954. Allhems förlag. Bibliofilupplaga om 133 i pressen numrerade exemplar, inbundna i helt skinnband med hela guldsnitt. I bibliofilupplagans exemplar ingår J. Fr. Martins akvatintgravyr "Vue de la Cathedrale d’Upsal avec une partie de la Ville" i originalavdrag från den på Nationalmuseum bevarade plåten. Borttagen namnt på det blanka försättsbladet. [#38919] 850:-

Hentzel, Roland (red.). Mitt Uppsala. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. 1965. N0K. 227 s. [#38499] 90:-

Jansson, Sören. Förening och gemenskap. En etnologisk studie av förenimngslivet i en svensk småstad: Enköping 1880-1970. 1981. Aa. Akademilitt. 157 s. Foto- oa ill i texten. [#37768] 150:-

Isacson, Maths & Magnusson, Lars (red.). Arbetarstaden Uppsala. En 1900-talshistoria. 1996. Gidlunds. Inb med ill omsl. 206 s. Många foto- oa ill i texten. [#37467] 150:-

Uppsala universitet. Utställningskatalog. 1977. 16 s. Ill. [#35879] 40:-

Lundh, Herbert. Det glömda Uppsala. Människor och händelser kring en kommunalreform för hundra år sedan. Uppsala 1963. Förlagets dek klotbd. Med många gamla fotoill. 200 s. [#27875] 150:-

Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1960. 1960. Inb med ill omsl. Ur innehållet: ’’Uprichtigt fålck boor här...’’. En roslagsskildring från 1670-talet. Av S.E.Vingedal. Ca 200 s. + ett 40-tal s. med annonser. Välbev ex eller närmast i nyskick. [#38112] 60:-

Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1962. 1962. Inb med ill omsl. Ur innehållet: Fiskarspråket vid upplandskusten. Av Aron Hallenberg. Ca 200 s. + ett 40-tal s. med annonser. Välbev ex eller närmast i nyskick. [#38114] 60:-

Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1961. 1961. Inb med ill omsl. Ur innehållet: Ett bidrag till släkten Svinefots historia. Av Magnus Collmar. Ca 200 s. + ett 40-tal s. med annonser. Välbev ex eller närmast i nyskick. [#38115] 60:-

Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1965. 1965. Inb med ill omsl. Ur innehållet: Olof Sigfridssons hus och gård vid Stora torget i Uppsala. Av Ola Ehn. Ca 200 s. + ett 40-tal s. med annonser. Välbev ex eller närmast i nyskick. [#38117] 60:-

Ehlin, Ingemar (red.). Uppsala bygger på åttiotalet. 1992. 136 s. Fin formgivning och vackert ill. 4:o. [#38118] 175:-

Hornwall, Gert (red.). I universitetets tjänst. Studier rörande Uppsala universitetsbiblioteks historia. Uppsala 1977. Klotbd. 136 s. Ill. [#32166] 150:-

Palme, Sven Ulric (utg). Borgmästare Eric Kyhlmans berättelse om sin tjänstetid i Sigtuna. 1937. 46 s. Källor till Sigtuna stads och Sigtunabygdens historia III. [#34718] 110:-

Nordenstreng, Ellen. Från "Syskrinet" till ärkebiskopsgården. Uppsala 1936. Särtryck ur Upplands fornminnesförenings tidskrift. 4 s. [#34719] 70:-

Schnell, Ivar. En förteckning över fornborgarna i västra Uppland. Särtr. ur Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1933. 32 s. med 36 ill i texten. [#34720] 120:-

Ericson, Rolf - Tammergård, Bengt. Upptäckaren. Rundvandringar i Uppsala. 1989. 204 s. Illustrerad. Kartor. Utgiven av Upsala Nya Tidning. [#30966] 80:-

Swederus, M. B. Boklådorna i Uppsala 1616-1907. Ett bidrag till den svenska bokhandelns historia. 1907. 110 s. Blyertsförstrykningar. Namnt. [#30967] 90:-

Liby, Håkan. Folkmusik i Uppland. 1982. 32 s. Illustrerad. Upplandsmuseets och Upplands fornminnesförenings småskriftserie 1. [#30968] 50:-

Davidsson, Åke. Akademiska sjukhuset 1867-1967. En bildkrönika. Ca 90 s. Tillskrift. Namnetikett. [#30971] 50:-

Hammarsten, Karl Erik. Från Adolfs källare till Bäverns gränd. Posten i Uppsala genom 350 år. 1986. Inb med ill omsl. 80 rikt ill s. 4:o. Nyskick. [#32462] 100:-

Lindahl, Göran. Universitetsmiljö. Byggnader och konstverk vid Uppsala universitet. Lindblads 1957. 125 s. Fotoplanscher. With an English summary. Välbevarad. [#30238] 120:-

Lilonius, Andreas. Lovtal till Uppland. I översättning av Jan-Olof Tjäder och med kommentar av Wolter Ehn samt bibliografisk notis av Fredrik Berg. Uppsala 1963. 85 s. Omslagets framsida visar i faksimil titelsidan till Lilonius oration. [#30241] 125:-

Carlsson, Gunnar. Enköping under frihetstiden. Social struktur och lokal politik. 1977. Aa. 184 s. / Studia hist ups 89. [#31439] 200:-

Sernander, Rutger. Uppsala Kungsäng. Utg av Gustaf Sandberg. 1948. Fint exemplar med skomsl. 210 s. + 2 utv tab. Ill. [#31389] 250:-

Levén, Torsten. Vendelbygd. 1971. 152 s. Rikt ill. Obetydlig skada på bakre omsl där ultrakohesiv 70-talsprislapp borttagits. / Första uppl utk 1955. [#31394] 125:-

Sundblad, Johannes. Upsalalif. Kulturskildringar. 1884. Samtida hfrbd från Frits Holmbergs bokbinderi i Malmö. 578 s. [#31382] 300:-

Lindberg, Gunilla. Profiler i mitt Uppsala. 1998. F´s klotbd med skomsl. 128 s. Ill. Nyskick. [#31334] 130:-

Upplands nations årsskrift XVI-XVII 1953-1954. 1955. 76 s. Ill. [#28865] 50:-

Grandin, Karl-Arvid (och Karlebo, Selim). Ilsholm. 1967. Inb med dek omsl. 114 s. Många ill av olika slag. Med Karlebos ded. till regeringsrådet... [#28487] 200:-

Ytterlund, Albin. Upsalaberättelser. Uppsala 1913. Nyinbundet halvklotbd i brunt med vackert marmorerat pärmpapper. Båda omsl medbundna. 252 s. Ou av debutboken. [#28729] 500:-

Lilliehöök, Eric (red.). Öppen horisont. Uppsatser till Sigtunastiftelsens 50-årsjubileum. 1967. 260 s. + fotoplr. [#28370] 120:-

Sundquist, Nils. Vårfrukyrkan i Enköping. 1952. 118 s. Ill. [#29843] 60:-

Schedin, Brita. Jubileumsskrift. Gästrike-Hälsinge nationshus 100 år 1880-1980. 1980. 32 s. Ill. Lång ded. [#28031] 50:-

Tidig medeltida konst från kyrkorna i ärkestiftet. En utställning i anslutning till kyrkojubileet Uppsala ärkesäte 800 år. Upplandsmuseet 13 juni-31 juli 1964. 43 s. Plr. [#29680] 40:-

Särtryck ur Upplands fornminnesförenings tidskrift häft XXXIX 1924. Medlemsförteckning. 15 s. [#29682] 40:-

Lithberg, Nils. Knut Stjernas grävningar å Studentholmen. En orientering. 1919. Särtr. 27 s. med 55 foro- oa ill i texten + en kol plansch och 5 plr varav 4 utv. /Uppland. [#25843] 100:-

Stadgar för Uplands nation, stadfästa af det mindre akademiska konsistoriet i Upsala den 13 mars 1880. 1880. 37 s. Namnt. Omsl ngt nött. [#24409] 40:-

Hahr, August. Uppsala universitetshus och dess konstsamlingar. 1903. 64 s. Ill. Bakre omsl o närmast föregående blad m fuktrand. Namnstpl. [#24412] 50:-

Sundquist, Nils - Berg, Anna-Märta - Ehn, Ola. Upplandsmuseet. En orientering och en rundvandring. Särtryck ur Uppland 1959. 79 s. Ill. Blyertsanteckning å blank sida i slutet. [#24413] 40:-

Forsstrand, Carl. Mina Uppsalaminnen. 1922. Marmorerat pappbd m vackert gulddek rygg och främre pärm samt marmorerade snitt. Främre omsl medb. 256 s. Ill. [#24224] 90:-

Brunius, Teddy. Uppsala - mer än 700 år. 1986. Inb med ill omsl. 192 s. Många ill. Liten 4:o. Nyskick. Första uppl. /Fö I-4 [#23614] 200:-

Uppland i litteraturen. Upplandsförfattare från Linné till nutid. I urval och redigering av en studiegrupp inom NBV i Uppland. Utgiven i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Sobers landskapsböcker 1989. Inb m skomsl. 333 s. Ill. [#21591] 100:-

Högre allmänna läroverket i Uppsala. Katalog höstterminen 1940. 42 s. [#21653] 50:-

Högre allmänna läroverket i Uppsala. Katalog höstterminen 1942. 46 s. [#21654] 50:-

Högre allmänna läroverket i Uppsala. Katalog höstterminen 1943. 46 s. [#21655] 50:-

Högre allmänna läroverket i Uppsala. Katalog höstterminen 1944. 46 s. [#21656] 50:-

Lindahl, Per Eric. The New Building for the Institute of Zoophysiology, University of Uppsala. Uppsala 1964. Ills. 35 pp. [#22878] 50:-

Martinsson, Anders (ed.) Faculty of Science at Uppsala University. Earth and Life Sciences. 1976. Ills. 250 pp. [#22879] 80:-

Strömbäck, Kasper. Gamla Upsala. Fornminnen. Upsala (W. Schultz) 1866. Samtida hfrbd med dek rygg. 362 s. [#22421] 350:-

Hahr, August. Uppsala forna ärkebiskopsborg. Sankt Eriks gård och dess historia. Med 50 illustrationer. 1929. 171 s. + annonser. [#23398] 80:-

Erdmann, Axel och Hildebrand, Karl. Uppland. Skildring af land och folk. I-II. 2 vol. 1905-08. Vackra och välbev hfrbd. Inalles närmare 1500 s. + många utv plr och kartor oa illustrationer, varav en del i färg. / Ifö I:6 [#23400] 850:-

Ljungberg, Axel. Uppländska bilder. Uppsala 1955. Dek pbd. 107 s. Fotoill. 4:o. Med ännu ointaktgjort rygghuvud. [#20944] 100:-

Forskningsprofiler. Uppsala universitet. Installationsföreläsningar 1993/94. Förord av Stig Strömholm. 1994. 120 s. Foto- oa ill. [#19949] 80:-

Bring, Samuel E. och Kollberg, Oscar. Gustaf II Adolfs donation av arvegods och kronotionde till Uppsala universitet 1624. Bidrag till dess historia. Uppsala 1924. UUÅ program 4. 112 s. + 2 utv kartor. Fr omsl söndr och tejplagat. [#20566] 60:-

Kollberg, Oscar. Förteckning över köp, försäljningar och andra förändringar berörande Uppsala universitets fasta egendom åren 1929-1939. UUÅ 1939:9. 66 s. 2 blad med riss. Ouppskuret ex. [#20567] 40:-

Nordström, Folke. (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del VIII. Uppsala 1964. F's hklotbd i rött. 270 s. Många ill. [#20465] 125:-

Kilström, Bengt Ingmar. (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del X. Uppsala 1969. F's hklotbd i rött. 260 s. Många ill. [#20467] 125:-

Kilström, Bengt Ingmar. (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del XI. Uppsala 1972. F's hklotbd i rött. 252 s. Många ill. [#20468] 125:-

Kilström, Bengt Ingmar. (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk v&aum Jubileumsskrift. 1990. Hft m skomsl. 246 s. Bidrag av Sten Carlsson, Thure Stenström m fl. [#19704] 60:-

Lundberg, Oskar (red.) Uppland. 1935. F's klotbd. 415 s. + karta oa ill i texten. Fläck på frampärmen. [#20297] 75:-

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del VII. Uppsala 1960. F's hklotbd i rött. 294 s. Många ill. [#20298] 125:-

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del III. Uppsala 1951. F's hklotbd i rött. 296 s. Många ill. [#20300] 125:-

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg (red.) Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del I. Uppsala 1947. F's hklotbd i rött. 250 s. Många ill. [#20302] 150:-

Ericson, Rolf - Tammergård, Bengt. Upptäckaren. Rundvandringar i Uppsala. 1989. 200 s. Fotoill och kartor. Utgiven av Upsala Nya Tidning. [#19573] 80:-

Kjellberg, Carl M. (utg.) Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 1314-1487. Uppsala 1907. 267 s. Ouppskuret exemplar. [#20065] 200:-

Sörling, W (utg). Uppland i äldre tider. Upptecknade och utgivna av herr extra ordinarie kanslisten vid Riksens arkiv Eric Tuneld år 1740, med privilegium av konung Fredrik I. Efter originalet utgivet av W Sörling. Tierp (Sörling) 1913. 64 s. [#19216] 150:-

Busser, Johan Benedict. Utkast till beskrifning om Upsala. Faksimilupplaga. Inledning av Ola Ehn. 1979. Förlagsbd. Välbevarat ex. [#19219] 250:-

Gullander, Bertil. Linné och Uppsala. Glimtar från en tid av kamp och framgångar. 1978. Förlagsbd. 128 s. Färgfotoplr oa ill. [#19220] 150:-

Brunius, Teddy - Skatt, Uno. Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i Uppsala. 1992. 4:o. Förlagsbd. 106 s. Fotoill. [#19222] 125:-

Bäck, Carl Henric. Vägvisare genom Upsala höfdingedöme,... Upsala (Edman) 1801. Samtida gråpappbd i god kondition men utan kartan. 134 s. Inlagan ren men bandets omsl bak fläckat. [#19185] 750:-

Ehn, Ola - Elfström, Gunnar (utg). Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder. 1977. Tv 4:o. Ou. Inb. 134 s. Första upplagan. /Uppsalabilder av stadens på sin tid ledande fotograf Alfred Dahlgren (1861-1908). [#19240] 250:-

Ruthberg, Sven. Vårt Uppsala. 1979. Inb m skomsl. 77s. Teckningar av Yngve Svalander. [#19244] 150:-

Bergman, Mats - Montelius, Jan-Olof. Nationshusen i Uppsala. En beskrivning tillägnad Upsala Universitet vid dess 500-årsjubileum. 1977. Förlagets klotbd m skomsl o fr omsl medb. xxvi + 404 s. Välbev. [#19245] 300:-

Uppländska. Språkprov med kommentar av Margareta Källskog, Gerd Eklund, Bo Danielsson, Kristina Hagren, Anna Westerberg, Rune Västerlund och Maj Reinhammar. 1993. Inb. 128 s. Titelbladet med fläck. /Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. [#19247] 80:-

Stockholms-Näs Hembygdsförenings medlemsblad 1956-67. (Ryggtext). Inb i ett fint klotbd. Ca 300 s. Ill. /Kulturhistoria m.m. [#20047] 300:-

Minne af Vestmanlands-Dala nations i Upsala femtioårsfest 1881. Upsala (Schultz) 1881. 64 s. + 32 s. med Wilhelm Erik Svedelius: Om nationsföreningar och studentlif. / Vackra vignetter av det gamla nationshusert. Omsl lite fläckigt. [#20048] 100:-

Friesen, Otto v. och Grape, Anders. Om Codex argenteus. Dess tid, hem och öden. Med ett appendix av Hugo Andersson. Uppsala 1928. 216 s. + 18 plr. [#20049] 150:-

Albert Engström Sällskapet. Årsbok 1995. 14:e årsboken. 1995. Ill. 175 s. [#18798] 50:-

Blad, Sten. Studenthavre. Upsalahistorier. Uppsalabilder från 80- 90-talet. 1918. 206 s. Ngt nött. [#18699] 50:-

Svenska låtar. Uppland. Samlade av Nils Andersson och Olof Andersson. 1974. F's dek linnebd m skomsl. Ill. 4:o. [#18105] 400:-

Uppsalas byggnader. Red. Kerstin Lundberg. U.å. Ca 1980. F's ill. plpbd. 255 s. Ill. I nyskick. [#18106] 200:-

Fant, Eric M. (praes.) Historia officinae ancorariae Söderfors,... Diss. resp. Johannes Lundström. Upsala (Edman) 1791. 52 pp + utv grav charta öfver Söderfors Anckare och Stångjärns Bruk 1791. + utv Förtekning på alla i Söderfors Bruks Församling afledne innom 40 år, neml. ifrån 1750 til och med 1790, efter åldrarnesamt sjukdomarnes beskaffenhet. [#16735] 850:-

Blent, Karin (red.) Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. 1997. 200 s. Många ill. [#16702] 90:-

Tranberg, Joh. Andr. (praes.) De paroecia Elfkarlebyensi. I-II. Dissertatio historico-topographica resp. Petrus Albrectus Ruus et Olaus Aug. Brundin. Upsala 1838. 37 s. Båda inlagda i ett gråpappomsl. En hel del av texten på svenska. [#22977] 450:-

Rosell, Jahannes (praes.) De paroecia Fröjeslunda in Uplandia. Dissertatio historico-topographica resp. Andreas Gabr. Hallström. Upsala 1838. 16 s. Sista sidan med en avbildning av en runsten. Ett blad med hörnskada utan text-eller bildförlust. [#16742] 400:-

Celsius, Olaus (praes.) Schediasma academicum de Uplandia,... Diss. resp. Jacob Serenius. Upsala (Werner) 1720. 40 s. Sista sidan Fägne-Rijm af J. Robeck. Inga omsl. Titelbladet hörnklippt nertill utan textförlust. [#16621] 450:-

Geijerstam, Gustaf af. Erik Grane. Upsalaroman. Sthlm (Bille) 1885. Fint hklotbd i grönt med svart rtf och båda omsl medb från Isbergs bokb. 346 s. /Förf:s 4:e bok. [#5651] 250:-

Ström, Fredrik (red.) Svensk villabebyggelse i ord och bild. Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. 1944. F's dek klotbd. 1073 s. Med inalles ca 6 tusen fotografier på villor med text och uppgifter om ägare, adress, byggnadsår, byggnadsmaterial, storlek, ytinnehåll, tomtens yta + anmärkningar av typen: Tomten planerad av ägaren. 7 fruktträd. /Ovanlig. [#1289] 850:-

Lind, Gösta. På slätten och i skogen. 25 vandringar i Uppsala omgivningar. Sthlm 1938. F's välbev klotbd med mängder av tidningsklipp i ämnet. 126 s. med kartor och fotoill. [#5652] 150:-

Taube, Gurli. Ett svunnet Uppsala. 1966. F's gröna och dek klotbd med skomsl i nyskick. Rikt fotoill. 4:o. [#13463] 300:-

Essen, Wera von. Uppländsk hemslöjd. Särtr. ur Svenska slöjdföreningens tidskrift, H. 4, 1927. Ill. 13 s. 4:o. [#13471] 150:-

Schröder, Joh. Henr. praes. Diss. resp. Henrik August Sahlin. Upsala, dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens Privilegiibok. Upsala (Leffler) 1854. 16 s. [#10129] 300:-

Vesterlund, Otto. Skolminnen från 1860- och 1870-talets Uppsala. 1924. 152 s. Välbev ex. Exlibris. [#2468] 200:-

Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1968. 91:a årg. H. 290 fr. början. Bl.a. En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830. Med inledning och kommentar utg. av August Isaacsson. 127 s. m.m. [#6764] 125:-

Kjellman-Göranson, J.A. Sko socken, koster, kyrka, egare och slott. Handbok för resande. Upsala (Hanselli) 1860. Det tryckta omslaget i brunt med delvis söndr rygg och mindre skavanker. 130 s. + färgtonad lithogr. pl öfver Skokloster. Exlibris och namnt. Sven Dufweke. Sällsynt. [#15819] 850:-

Lundh, Herbert. Det glömda Uppsala. Människor och händelser kring en kommunalreform för hundra år sedan. Uppsala 1963. F's dek klotbd. Med många gamla fotoill. 200 s. [#13508] 150:-

Linde, Ulf m.fl. Möte med Bror Hjorth. 1986. F's dek klotbd. 124s. text med fotoill. + 104 kol oa plr. 4:o. Välbev ex. [#16871] 300:-

Roosval, Albin (red.) Uppland i bilder. Med förklarande text. 1927. F's röda och ngt nötta skinnbd med dek rygg och ög. 386 s. Rikt ill. 4:o. [#8829] 250:-

Wallén, Ernst. Tennis. Under medverkan av E. Vendelfelt. Med 31 foton och skisser. Uppsala1934. 85 s. + annonser. Omsl ngt nött. / Uppsalas Björn Borg kanske. [#7836] 100:-

Lindroth, Sten. A History of Uppsala University 1477-1977. Uppsala 1976. P's dec cloth with d/j. Ills. 268 pp. [#10719] 100:-

Stavenov, Åke. Sjuttonhundratalets Upsala. Ett bidrag till stadens byggnadshistoria under frihetstiden. 1923. 72 s. Ill. Lång tillskrift av förf. på fr omsl. [#15840] 200:-

Vägvisare till naturen i Uppsala län. Uppsala 1982. Ill. 208 s. [#8830] 75:-

Almqvist & Wiksells Almanack. 1952, 1953, 1957, 1964, 1965, 1966, 1971. Samtliga i nyskick. [#6793] 40:-/st

Hörstadius, Sven och Curry-Lindahl, Kai (red.) Natur i Uppland. 1948. F's hklotbd. Ill. Välbev. [#10327] 250:-

Darelli, Isac af. Fogde-Reglor och ladugårds-ordning wid Wångsjöberg i norra Uppland. Eller handledning, til underwisning för gårdsfogdar eller rättare, ladugårdspigor och oxdrängar. Sthlm (Carlbohm) 1799. Nice half calf in brown with red spine label. 124 pp. An excellent copy. [#12299] 1500:-

Bygd att vårda 1. Bebyggelsehistorisk utveckling i Uppsala län. 1984. Ill 282 s. [#11467] 65:-

Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Västmanlands och Upplands län. Köpingar och landskommuner. 1956. F's blå. dek o ngt nötta skinnbd med hela guldsnitt. Många porträtt. 472 s. [#16250] 300:-

Carlsson-Svantesson. Gamla Upsala. Fornminnena och kyrkan. Till turistens tjänst. 1959. Ill. 32 s. [#1551] 30:-

Sanmark, Gunilla. Litteratur om Uppland. 1988. Ill. 68 s. [#15041] 50:-

Hävd och hembygd. Svenska fornminnesföreningens årsskrift 1923. Ill. 103 s. De nötta omsl loss. Bl.a. Gustaf Upmark, Rydboholm. Några ord om Gustav Vasas fädernegård. [#3878] 50:-

Järbe, Bengt. Fjäderholmarna, nygammalt i ord och bild. 1987. F's dek plpbd. Ill. 198 s. [#14218] 200:-

Hall, Bo G. (red.). Gästrike-Häsinge Nation 1646-1996. 350 år i vardag & fest. Uppsala 1996. F's dek plpbd. Ill. 264 s. 4:o. Försättsbl sakn. [#9139] 100:-

Strömholm, Stig m.fl (red.). Universitetet i utveckling. Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978. Uppsala 1978. F's klotbd m skomsl. Ill. 500 s. [#5857] 150:-

Hallén, L. Ur väckelserörelsens historia. III. Uppsala med omnejd. 1944. Ill. 128 s. [#14230] 60:-

Johansson, Elsie. Vardagstankar. 1989. Ill. 64 s. [#15966] 60:-

Malm, Einar. Uppsala i mitt hjärta. 1955. F's hklotbd m skomsl. och båda omsl medb. Ill. 201 s. [#1553] 100:-

Sernander & Uggla. Linnéminnena i Uppsala och på Hammarby. Uppsala 1972. Ill. 32 s. Korr. ex. med strykningar och rättelser. [#10145] 40:-

Forssberger, Annalisa. Resa genom Uppland. 1976. F's klotbd m skomsl. 262 s. [#16804] 125:-

Almqvist, Sven. Almqvist & Wiksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910. 1979. F's dek klotbd m skomsl. Ill. 411 s. Med förf:s ded. [#14242] 250:-

Samuelsson, Sixten. Högre Allmänna Läroverket i Uppsala. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Uppsala 1952. Ill. 802 s. [#15081] 125:-

Malm, Einar. Uppsala i mitt hjärta. 1955. Hklotbd med båda omsl medb. 201 s. [#5822] 125:-

Sernander - Uggla. Linnéminnen i Upsala och på Hammarby. Vägvisare. Upsala 1964. Ill. 36 s. [#3246] 50:-

Sundborg, Åke. Climatological Studies in Uppsala with special regard to the temperature conditions in the urban area. Uppsala 1951. 111 s. /Geographica Nr 22. [#13517] 150:-

Almqvist & Wiksells Almanack 1962. /Gotland. [#13520] 50:-

Wallenberg, Berit. Lovö kyrka som byggnadsverk. 1984. F's blåa klotbd. Ill. 64 s. [#15049] 75:-

Thulin, Sven (red.). Hågkomster och livsintryck. 14:e samlingen. Till minnet av Nathan Söderblom. Av 70 utländska författare. Med 2 plr och 70 porträtt. 1933. Hklotbd. 504 s. [#10779] 75:-

Lizell, Gustaf. Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet. Några minnen och intryck. 1924. 44 s. + plr. [#4674] 75:-

Sandlund & Carlsson. Uppsalamålarna 100 år. 1986. F's dek plpbd. Ill. 199 s. [#8845] 100:-

Janson, Sverker och Janson, Bengt. Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö. 1984. F's dek klotbd m skomsl. Ill. 155 s. [#9990] 200:-

Harnesk, Helena och Oscarsson, Ulla. Uppsala från medeltiden till år 1900. En kortfattad översikt. 1977. 142 s. Ill. Tillskrift. [#13524] 80:-

Gustafsson, Barbro. Tvärgränder till Vintergatan. En bok om diktens Uppsala. 1985. Inb m skomsl. 202 s. Ill. [#8849] 65:-

Nilsén, Anna (red.) Kyrkorna i Uppsala. With a Survey in English. Uppsala 1992. F's dek klotpbd. Ill. 348 s. / Upplands kyrkor, Nya serien 1. Som ny. [#10670] 200:-

Vårt Uppsala. En halvsekelkrönika sammanställd av W Scharp. I¯V. 5 vol. 1964¯65.Förlagsband. 4:o. Rikt ill. Inalles ca 800 s. Nyskick. [#7664] 450:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd under ledning av A. Erdmann. 31. Några ord till upplysning om bladet "Upsala", af M. Stolpe. Med 3 träsnitt. 1869. 70 s. Bakre omsl saknas. Med förf:s ded. t baron K v Köhler. [#3410] 60:-

Lizell, Gustaf. Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet. Några minnen och intryck. 1924. 44 s + plr. [#17190] 60:-

Uppsala universitets fyrahundrafemtioårsjubileum 1927. Festberättelse. 1931. 4:o. 176 s. Fotoill. [#17287] 150:-

Uppsala stad. Struktur, utveckling och regionala förhållanden. Geografiska och statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan av Björn Bosæus, Bert Langhed och Olov Ytterberg. - City of Uppsala. Structure, development and regional connections. Geographical and statistical surveys for the Master Plan of Uppsala City. 1960. 190 s. Tabeller och kartor. [#7811] 125:-

Stadsgeografiska studier över Uppsala av I Ekstedt, S Löfberg och S Rudberg. Särtryck ur Geographica nr 15. 1944. 86 s. Kartor. [#6824] 100:-

Uppland i litteraturen. En hembygdsbok sammanställd av Hjalmar Ahlberg och Lennart Thorsell. 1955. Hft. 285 s. [#17198] 80:-

Ericson, Gudrun. Solen lyser över stan. 1959. Klotryggsbd. 71 s. Foto- oa ill. /Barnbok i Uppsalamiljö, 10-årig flicka huvudperson. [#9148] 60:-

Taube, Gurli. Från gångna tiders Uppsala.1950. 197 s + plr. [#11284] 100:-

Josephson, Ragnar. Det hyperboreiska Upsala. Sv Hum Förb. 1940. 94 s. Ill. [#11220] 100:-

Faktorn vid Fyris 50 år. En liten minnesskrift utgiven med anledning av Uppsala grafiska faktors- och tjänstemannaförenings halvsekeljubileum den 13 april 1962. 1962. Dek klotryggsbd m skomsl. 77 s. Ill. [#6878] 50:-

Geijer, Agnes. Textila skatter i Uppsala domkyrka från åtta århundraden. 1964. Klotbd m skomsl. 83 s text samt fyra färgplr och 79 s plr. /Skomsl skadat upptill. Bortklippt namnt å försättsbl. [#9149] 150:-

Hjorth, Ragnar. Uppsala domkyrkas geometriska system. Sammanfattande redogörelse för en undersökning slutförd 1949-1969. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1970. 4:o. 34 s + 21 s ritningar. [#10598] 175:-

O-demokrati. Om åtstramning och vanstyre i Uppsala. Pockettidningen R nr 6 1980. 132 s. Ill. [#10082] 30:-

Ruthberg, Sven. Uppsala runt. 1979. Broschyr, 23 s. Några blad m klippta hörn. [#7916] 20:-

Stål, Sven. Närsens lyckliga år. 1936. 310 s. /Romantiserad uppväxtskildring där barndomen hos fosterföräldrar i Uppsala är lyckliga år. [#7597] 60:-

Hahr, August. Uppsala forna ärkesbiskopsborg. Sankt Eriks gård och dess historia. 1929. 170 s. Ill. /Zusammenfassung: Bauweise und Baugeschichte der ehemaligen Erzbischofsburg von Uppsala. [#7005] 125:-

Åmark, Mats. Uppsala Domkyrkas klockor. 1935. 16 s. Fotoill. [#9612] 30:-

Sundborg, Åke. Climatological study in Uppsala with special regard to the temperature conditions in the urban area. Geographica nr 22. 1951. 111 s. Ill. [#11221] 100:-

Nylén, C O. The new oto-laryngological department of the University hospital, Uppsala, Sweden. 1950. 16 s. Ill. Tillskrift. [#14248] 40:-

Politiska knuten. Gammal Uppsalamiljö i ny skepnad. Utgiven av Uppsala läns stadshypoteksförening. 1983. Inb. 55 s. Ill. [#5868] 60:-

Dintler, Åke. Lars Roberg. Akademiska sjukhusets grundare. With a Summary in English. 1958. Inb. 139 s. Ill. [#7065] 125:-

Inventering av stadsdelar och tätorter inom Uppsala kommun avseende miljö-, service-, befolknings- och boendeförhållanden. 1975. 343 s. Ill. m flygfoton och kartor. [#6879] 125:-

Uppsala Handelsförening 100 år. En krönika 1847-1947. 1947. Hklotbd. 153 s. Fotoill. [#13872] 65:-

Båth, Markus. An Investigation of the Uppsala Microseisms. Meteorologiska institutionen vid Uppsala univ. Meddelande N:o 14. 1949. 168 s. Tabeller. [#10784] 200:-

Ehn, Ola. Walmstedtska gården i Uppsala. Norenhag Estberg, Eva. Det Rydinska hemmet i Walmstedtska gården. Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings årsbok Uppland 1974. 25 s. Ill. [#4872] 20:-

Bagge, Peter. Minnen från Uppsala Katedralskola läsåren 1874-1899 ävensom från studentmötet i Uppsala 1875. Skrifter utgivna av Pedagogiska sällskapet i Stockholm. 1922. 72 s. Omsl skadat och m riss. [#14490] 75:-

Kyrka hem och bygd 1949. Tillägnad församlingsborna i Knivsta och Alsike av Kyrkobröderna. Årg IV. 1949. 139 s. Ill. [#15051] 45:-

Wieselgren, Sigfrid. Vårt Uppsalalif. Minnen från 1860-talet. Med 66 bilder (porträtt, vyer och interiörer.). 1907. Hklotbd. 219 s. Namnt. [#13528] 75:-

Kleberg, Tönnes. Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora nordiska krigets slutskede. Acta univ. upsaliensis C:10.1966. Hft m skomsl. 64 s. Ill. - Zusammenfassung: Die Bibliotheken Schwedens und besonders die Universitätsbibliothek zu Uppsala in der spätere Phase (1713-1721) des grossen nordischen Krieges.[#18912] 150:-

Uppsala Universitets konsthistoriska institution femtio år. Acta univ. upsaliensis C:16.1968. 83 s. Ill. Bidrag av Henrik Cornell, Gregor Paulsson m fl.[#18911] 80:-

Lindberg, Bo. Naturrätten i Uppsala 1655-1720. Acta univ. upsaliensis C:33. Mit einer deutschen Zusammenfassung.1976. 210 s. [#14249] 150:-

Malm, Einar. Ack, i Arkadien. Några kapitel om Wennerbergs Gluntar och deras förhistoria. 1949. 159 s. Ill. [#2624] 75:-

Malm, Einar. Uppsala i mitt hjärta. 1955. Hklotbd. Båda omsl medb. 200 s + plr. [#4772] 100:-

Aldskogius, Maj (red). Uppsala. Samhällsgeografiska studier. Geografiska regionstudier nr 12 utg av kulturgeografiska institutionen vid Uppsala univ. 1977. 176 s. Ill. Ilagd kol karta.

Janson, Sverker o Janson, Bengt (red). Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö. 1984. 4:o. Dek imit skinnbd m skomsl. 154 s. Rikt ill. [#16025] 200:-

Blad ur den uppländska folkundervisningens historia före 1842: Bjelfvenstam, K och E. Minnesskrift till folkskolans hundraårsjubileum. 1942. 105 s + fotoplr. /Skad fr omsl. [#4737] 65:-

Hirschfeldt, Lennart. Upsala Nya Tidning. Nyhetsorgan och opinionsbildare 1890-1959. Första delen: I kamp för demokratin 1890-1920. 1987. 205 s. Ill. Varit utsatt för fukt nedtill. [#7330] 50:-

Uppsala Universitets Biblioteks Minnesskrift 1621-1921. Uppsala 1921. 631 s. Ill. Rygg o fr omsl med skavanker. Ren inlaga. [#4738] 150:-

Ljungberg, Axel. Uppländska bilder. 1955. F's dek pbd. Rikt ill. 107 s. 4:o. [#11786] 125:-

Ehn, Ola. Uppsalamiljö 1919-1969. Särtr. 1970. 74 fotoill med text. [#11665] 60:-

Martinsson, Anders (ed.) Faculty of Science at Uppsala University. Earth and Life Sciences. Uppsala 1976. P's dec cloth. Ills. 252 pp. [#13637] 100:-

Palme, Olof. Sigtuna. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. Med 1 karta och 17 ill. Utg. av S.U. Palme. Uppsala 1947. 32 s. Myntavbildningar i texten. [#3630] 50:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations