Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsTEOLOGI-RELIGION -- THEOLOGY-RELIGION

Söderblom, Nathan. Waldemar Rudins inre liv. 1923. Norstedts. 176 s. [#63601] 100:-

Larsen, Sev. Guds kärleksflod. 1911. Carl Hedeen. Inb med ill omsl.  133 s. / Bl.a. Andevärldens lagar. Förf. pastor.  [#63077]  70:-

Smith, Gipsy.  Predikningar. 1914. John Dahlbergs förlag. Inb med ill  omsl. 111 s. Förf presenteras som zigenarpredikanten. /  Ungdomsbiblioteket Majblomman II. [#63092] 80:-

(Gipsy Smith). Zigenar-predikanten Gipsy Smith. Hans lifshistoria  nedtecknad af honom själf. 1912. Bokförlage Minerva. 188 s. Nött ex.   [#63093]  70:-

Gordon, S.D. Stilla samtal om Herrens återkomst. 1914. Lindblads. Inb  med ill omsl o vackert dek rygg. 272 s. [#63095]  80:-

Tolderlund-Hansen, Gustav. Gamla Testamentet i historisk och evangelisk belysning. Handledning vid bibelstudium i skola och hem. Till svenska av Margareta Edgardh. 1958. Klotryggsbd. 328 s. | K269Höbibl nl* [#62841] 100:-

Psaltaren. I tolkning av Viveka Heyman. 1981. Atlantis. 266 s./ K312hösf nl* [#62851] 125:-

Brandon, S.G.F. The Judgment of the Dead. An Historical and Comparative Study of the Idea of a Post-Mortem Judgment in the Major Religions. 1967. Weidenfeld and Nicolson. P s cloth. 314 pp + plates. Stamps. First edition. /Hö X-6 nl* [#62856] 200:-

Conricus, Richard. Locktoner och tankens mutation. Om godhet istället för religion. Numen books, Israel 1999. 106 s. Nyskick. nl* [#62872] 100:-

Charpentier, Jarl. Buddha. Hans liv och lära. 1926. Bonniers. 127 s. Ngt nött. / Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen. [#68189] 60:-

Preuschen, Erwin. Die Apostelgeschichte erklärt von E.P. Tübingen,  Mohr, 1912. P's cloth. 170 S. Rücken etwas berieben. / Handbuch zum  Neuen Testament. Vierter Band: Erster Teil.    [#62213]   150:-

Angervo, Oscar. Stora händelser i en liten värld. Vad sker i det som  sker?1938. Skand förlagsexp. Förlagsklotbd medÌ ett fr omsl medb.  280 s. Ill.  [#62235]  100:-

Andræ, Tor. Nathan Söderblom. Med 123 illustrationer. 1931. Lindblads. 333 s. Sammanbunden och med båda fr omsl medbundna i ett solitt klotbd med: Tschudi, Clara. Kejsarkronor. 1. Maximilian och Charlotte av Mexiko. 2. Kejsarinnan Victoria av Tyskland (kejsar Wilhelm II:s moder). 3. Kejsar Franz I:s fyra gemåler. 1919. 300 s. med många gamla fotoill. /K265Hö [#62339] 200:-

Küng, Hans. Why I am still a Christian. 1987. Abingdon. P's cloth wd/ j. 112 pp.  [#61961] 90:-

Hellström, Ivan.  Bland faror och nöd i Kunama. 1996. EFS. 189 s.  Foto- oa ill i texten. Nyskick. / Missionshistoria.  [#61333] 125:-

Signum. Katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle. 17 nris åren 2004-2006.  Inalles ca 1000 s.  [#61502] 300:-

Teilhard de Chardin, Pierre. The Phenomenon of Man. 1980. Collins. 352 pp.  [#61503] 70:-

Wikström, Owe. Om heligheten. Helighetens envisa vägran att försvinna. Religionspsykologiska perspektiv. 1997. NoK. Inb och med skomsl. 216 s. [#61082] 180:-

Psaltaren. I tolkning av Viveka Heyman. 1981. Atlantis. 266 s. [#61080] 125:-

Råd og trøst af livets erfaringer. Hentet af en bedrøvet sjels dagbog. Oversat af -N. Kristiania, Lutherstiftelsens boghandels forlag, 1899. 43 s. + tr omsl. [#60726] 80:-

Kahl, Ach. Bönen Fader Wår, förklarad enligt Bibeln. Lund, Berling, 1874. 23 s. + tr omsl. [#60727] 80:-

Hamnerin, Nils. Kort, men nödig underrättelse för den, som tänker begå Den heliga Nattwarden... Med bifogade korta hjertesuckningar eller böner. Fahlun, Huldberg, 1849. 44 s. + tr omsl. [#60728] 100:-

Brooks, C.H. och Charles, E. Kristendom och självsuggestion. Med inledning av J. Lindskog. 1924. W&W. 202 s. Loss i ryggen. Inbindningsex. [#60742] 50:-

Avärd, Arvid. Riksbyggare. Bilder och skisser ur missionshistorien. I. 1929. BMB. Klotbd. 144 s. [#60646] 80:-

Eidem, Erling. Allt - intet. Tankar över ett kapitel av Pauli brev till de kristna i Filippi. 1931. Solitt och välbev klotbd. 90 s. Stplr. [#60396] 90:-

Register zur  Heiligen Schrift des Alten Testaments übersetzt und herausgegeben von E. Kautzsch. Register bearbeitet von H. Holzinger. Tübingen, Mohr, 1912. Leinenbd. 148 S. [#60459]  150:-

Johannes Paul II. 'Fürchtet euch nicht!' André Frossard im Gespräch mit Johannes Paul II. 1982. Neue Stadt. Leinenbd mit Umschlag. 335 S. Wie neu.  [#60460]  100:-

Wangerin, Walter. Guds son. En roman om Jesus. 2006. Libris. Förlagsklotbd med skomsl. Rec.stpl. I övr i nyskick. [#60256] 200:-

Schmitt, Eric-Emmanuel. Evangelium enligt Pilatus. 2006. Storm förlag. Förlagsklotbd med skomsl. 266 s. Nyskick.  [#60257] 180:-

Lekman tar ansvar. U.å. Ca 1970. Studiebokförlaget. 120 s. Fint ill. / Om Svenska kyrkan. [#60294] 70:-

Lilla boken om kristen tro. 1992. Inb med ill omsl. 64 s. Ill. [#60253] 50:-

Luther, Martin. Martin Luthers Lilla katekes. Med teckningar av Rudolf Schäfer. Gbg 1959. Inb. 68 s. [#60072]  50:-

Wilson, Ian.  Jesus: The Evidence. 1984. 188 pp. + plates.  [#60073]  80:-

Johnston, William. Christian Zen. 1974. Harper Colophon Books. Paperback. VG. Inscribed by former owner. 109 pp. /K305hö [#59982] 85:-

Krummacher, F.W. Elias den thisbiten. I-III i en vol. Öfwersättning af P.M. Elmblad. Sthlm, Adolf Bonniers förlag, 1851-2. Originalklotbandet har fått en amatörmässig men solid rygg som känns bra i handen. 230+304+389 s. / Betraktelser över profeten Elias från Tisbe i Gilead. Friedrich Wilhelm Krummacher, 1796-1868, reformert predikant, gav upphov till den s.k. 'bremenska kyrkostriden', var avgjord fiende till rationalismen. [#59506] 150:-

Malmberg, Axel (utg.). Aftonsångspostilla. Predikningar över tredje årgångens aftonsångstexter av svenska präster. 1950. SKDB. Dek förlagsklotbd. 383 s. [#59350] 90:-

Brilioth, Yngve. Det levande ordet. 1943. Gleerups. Några blad med understrykningar o kommentarer. I övr ett välbev ex. [#59351] 110:-

Meyer, Eduard. Mormonerna. Deras ursprung och historia. Med ett förord av förf. Sth, Gebers, 1914. Fint och välbev hfrbd, ryggen med fyra upph bind. 234 s. [#59316] 250:-

Wikström, Owe. Sonjas godhet - medkänsla i en självupptagen tid. 2006. NoK. Inb och med skomsl. 263 s. Förlagsnytt ex. [#59323] 150:-

Conricus, Richard. Locktoner och tankens mutation. Om godhet istället för religion. Numen books, Israel 1999. 106 s. *[#59189] 90:-

Northey, James. Caught Red-Handed. 1987. The Salvation Army. 78 pp. Ill.   [#59269]  50:-

The Gospels According to Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, Saint John, + Psalms. authorized King James Version. Around 1980. Eyre and Spottiswoode. 299 pp. / Ultra Giant Print. Med stor text för synskadade.  [#59027] 100:-

Lamott, Anne.  Traveling Mercies. Some thoughts on faith. 1999. Anchor. 276 pp.  [#59031] 80:-

Crosse, Gordon.  A short history of the English church. 1950. Mowbray. 95 pp. One map.   [#59889] 50:-

Storjohann, J. Psaltaren. I historisk belysning förklarad. Med anmärkningar till uppbyggelse vid hvarje psalm ur C.H. Spurgeons psalmverk. Sthlm 1914. F´s dek klotbd. 280 s. *[#58445] 250:-

Self, Margaret M. (ed.). Creative Fingerfun. 85 Bible Story Action Rhymes. 1974. Regal. 102 pp. [#58326] 60:-

Brilioth, Yngve. Den eviges ansikte. Betraktelser och föredrag. 1929. Förlagsklotbd. 152 s. Kap. 'Guds obarmhärtiga barmhärtighet' med understrykningar på några s. Namnt. E. Percival 1939. [#57565] 100:-

Hallencreutz, Carl F (utg). Pehr Högströms missionsförrättningar och övriga bidrag till samisk kyrkohistoria. Utgivna och kommenterade av Carl F Hallencreutz. Uppsala 1990. 150 s. Kartor. Studia missionalia upsaliensia 1. Nyskick.   [#57686] 150:-

Sundén, Hjalmar. Zen. Historik, analys och betydelse. 1970. W&W serien 151. Namnt. 148 s.  [#57723] 70:-

Gallagher, Blanche. Teilhard de Chardin. 1988. Bear. 154 pp. / Selections from the essays of T. de C. [#57417] 100:-

Nygren, Anders. Pauli brev till romarna. Tolkning av A.N. 1944. 456 s. Obetydligt streckat exemplar. / Tolkning av Nya Testamentet VI. Romarbrevet. *[#57508] 250:-

Botterweck, G. Johannes and Ringgren, Helmer (eds).  Theological   Dictionary of the Old Testament. Vol. III. 1978. Eerdmans. P's cloth.   482 pp.  [#57202] 225:-

Vardy, Peter.  The Puzzle of God. 1995. Fount. 240 pp.  [#57223] 90:-

Hofgren, Allan. Bible Readings Introducing Christian English. Bibelstudier på engelska. 1971. EFS. 113 pp. [#57336] 70:-

Bergroth, Elis. Den finska kyrkans historia i dess grunddrag. Illustrerad. Helsingfors, Söderström, 1892. Vackert samtida dek förlagsklotbd i lila med rik gulddekor på rygg och frampärm. Ryggen blekt. 313 s. + 2 tonade dubbelplr. Ovanlig. [#56823] 250:-

Olsen, Harald. Pilgrimer i öst. Eremiter och heliga dårar i den rysk-ortodoxa traditionen. 2001. Cordia. Inb och med skomsl. 240 s. Nyskick. [#56824] 150:-

Luther, Martin. Guds ord och löfte. Dagliga betraktelser. 1954. Välbev klotbd m skomsl. 363 s. /Kxk *[#56841] 125:-

Keyes, Nelson Beecher. Bibelns länder och folk i ord, bild och kartor. 1965. Reader's Digest. Dek förlagsklotbd. 208 s. Många ill. [#56650] 150:-

Cramer, Heinrich Matthias August. Briefe über Inquisitionsgerichte und Ketzerverfolgung in der römischen Kirche. Erster Band. 1792. Samtida hfrbd. Bandet nött, inlagan ren och inbindningen solid och helt intakt. 472 s. + ett utv kopparstick föreställande ett Actus fidei. m.u. [#56655] 550:-

Luther, Martin. Guds ord och löfte. Dagliga betraktelser. 1954. Välbev klotbd m skomsl. 363 s. /Kxk *[#56684] 125:-

Lehmann, Edv. Mystik i hedendom och kristendom. 1915. Gebers. 287 s. Omsl ngt nött. / Svensk upplaga. Ändrad och utvidgad. [#56622] 90:-

Lehmann, Edv. Teosofi och kristendom. 1922. Skdb. 111 s. [#56623] 70:-

Machen, J. Gresham. The Christian Faith in the Modern World. New York, MacMillan, 1936. P's cloth. 258 pp. [#56628] 100:-

Weinel, H. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Die Religion Jesu und des Urschristentums. Tübingen, Mohr, 1928. P's halc cloth. 532 pp. Almost as new. / Grundriss der theologischen Wissenschaften, IIITh.IIBd. [#56629] 100:-

Küry, Adolf. Die Christkatholische Messfeier. 1935. Verl. Vogt-Schild. 50 S. [#56631] 40:-

Jerlov, Essi. De 7 sakramenten. Samtal om det kristna livets heliga källor. Uppsala 1937. A&W. 68 s. Fr omsl med småskavanker. [#56632] 40:-

Allegro, John M. Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över bibeln. 1960. Aldus 11. 156 s. + fotoplr. Välbev ex. [#56403] 90:-

Edman, Gunnar. Låt krukan stå. En meditation över den samaritiska kvinnan i kyrkospelets form. 1972. Verbum. 40 s. / Jesu möte med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. [#56404] 50:-

Stendahl, Krister. Bibelns mening. 1953. 32 s. Gåvotillskr. / Andra tider - samma tro. 5. [#56251] 50:-

Briem, Efraim. Buddha, Muhammed, Jesus. En bok om världsreligionernas tillblivelse. 1938. Gleerups. 282 s. Välbev ex. [#56255] 90:-

Bohlin, Torsten. Kristen front. 1947. SKDB. 299 s. Välbev ex med förf:s ded. Bif Minnestal över biskopen med en ded 1954 samt två in memoriam-dikter från 1950. [#56237] 125:-

Eidem, Erling. Herdabrev till kyrkans tjänare inom Uppsala ärkestift. En hälsning. 1932. Solitt klotbd. 95 s. Stplr. [#56029] 90:-

Rosendal, Gunnar. Hymn till glädjen. 1959. W&W. 138 s. [#54973] 90:-

Rudeskog, Axel. Ryssland - de tusen kyrkornas land - i kamp mot Gud. 1937. Harriers. Solitt klotbd. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 75 s. [#54410] 80:-

Schmidt, W.A. Ur Finlands fromhetsliv under 1800-talet. 1947. Skdb. Solitt klotbd. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 80 s. [#54411] 90:-

Sundkler, Bengt. Ung kyrka i Tanganjika. 1948. Skdb. Solitt klotbd med fr omsl medb. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 280 s. Fotoill. [#54412] 80:-

Hällzon, Fl. (utg.). Mot hemmet. Illustrerad julkalender 1944. 1944. Inb med ill omsl. 126 s. Ill. Bl.a. 'De dödsdömdas sång' av Einar Rimmerfors. Skildring från Finland. [#54685] 50:-

Westman, Lars. Vind för våg. 1976. R&S. Välbev förlagsklotbd med skomsl. 212 s. Fotoplr oa ill. Med förf:s ded och teckning av en rolig fågel på försättsbladet. [#54690] 100:-

Johnson, Gust. F., Mangs, Frank, Hällzon, Fl. m.fl. Nutidsbilder och profetsyner. 1933. Hklotbd med fl rygg. 128 s. [#54691] 80:-

Gillén, C.W. Brutna insegel. Profetian och vår tid. 1933. Inb med ill omsl. Rostfl rygg. 191 s. [#54693] 80:-

Franson, Evert. Mot en ny dag. En folklivsbild från 1800-talets början. 1949. Horisont förlag. Förlagshklotbd. 222 s. [#54695] 80:-

Markus evangelium och Filipperbrevet från Bibelkommissionens utgåva av NT 1981. Libris. 64 s. [#54711] 40:-

Pethrus, Lewi. Varken syndare eller svärmare. 1943. Förlaget Filadelfia. 16 s. / Predikan. [#54713] 50:-

Mosesson, Gust. De utkorade. Några grundtankar i 1 Petri brev. 1935. SMF. 19 s. [#54714] 50:-

Fredenholm, Axel. Tidsåldrarnas hjälte. Några tankar och jämförelser. Jönköping 1921. 30 s. Omslag i grått och rött. [#54715] 60:-

Bischofberger, Erwin och Fagerberg, Holsten. Människan inför livsfrågorna. En studiebok i etik. 1976. Verbum. 147 s. [#53985] 90:-

Brandon, S.G.F. The Judgment of the Dead. An Historical and Comparative Study of the Idea of a Post-Mortem Judgment in the Major Religions. 1967. Weidenfeld and Nicolson. P's cloth. 314 pp + plates. Stamps. First edition. /Hö-k [#53488] 200:-

Axelsson, Evert. Korset - kärlekens yttersta bevis. 1966. ÖM:s förlag. Dek klotbd. 112 s. Tillskr. [#53577] 60:-

Kilström, Bengt Ingmar. Guds hus. Vad byggnaden och föremålen berättar om kyrkan igår och idag. 1980. Proprius. 128 s. Många ill. Med förf:s ded. [#53410] 80:-

Sundén, Hjalmar. Sjuttiotredje Pslmen och andra essayer. 1956. Skdb. Omslag Percy MacMahon. 175 s. Boken i nyskick. [#53146] 170:-

Ekman, E.J. Skugga och verklighet. Kort framställning af Det Gamla Testamentets helgedom, prestadöme och offer i Det Nya Testamentets ljus. Tolf betraktelser. Med 15 illustrationer. 1883. Palmquist. Privatbundet hklotbd i blått med marmorerat pärmpapper. 126 s. Obetydligt nött och ovanlig. [#53147] 300:-

Strauss, Fr. Adolph och Strauss, Otto. Den Heliga Skrifts länder och orter. Med titelplansch i stålstick, 81 illustrationer i texten, 50 större bilder, 2:ne färgtryck samt 3 kartor. 1877. Bergegrens bokhandel. Grönt i svart o guld rikt dek förlagsklotbd. Bandet med nötta kapitäl o hörn, inlagan delvis lagerfläckad, inbindningen intakt men ngt sladdrig. [#53149] 350:-

Hjelm, C.G. Ur mitt liv och leverne. Självbiografiskt snabbreportage. 1943. Inb med ett fr omsl. 112 s. [#53150] 80:-

Norin, Wiktor. Gammaldags väckelse i ny tid. 1950. Inb med ill omsl. 54 s. [#53151] 60:-

Erixon, Walter. Ateistens dilemma. Utveckling eller upplösning. 1964. Inb. 126 s. Nyskick. [#53152] 80:-

Koskinen, Lennart. Tro på framtiden... eller Framtiden är inte något man förutsäger utan något man skapar. 1994. Rabén Prisma. Inb med ill omsl. 267 s. Ill. Nyskick. [#52970] 100:-

Forsberg, Carl. Ökenlivets gåtor. Ett ord till de lidande. Örebro 1944. Evangeliipress. Förlagshklotbd med ett främre omslag i färg tecknat av Gösta Ottoson; beduin på kamel på sandrygg. 102 s. [#53144] 90:-

Vins, Georgij. Tre generationers lidande. 1976. 209 s. [#49978] 70:-

Lindeskog, Gösta. Studien zum neutestamentlichen Schöpfungsgedanken. 1952. 302 s. Med förf:s ded till Anton Fridrichsen. / UUÅ 1952:11. [#49527] 200:-

Carlson, R.A. David, the chosen King. A Traditio-Historical Approach to the Second Book of Samuel. 1964. Diss. 304 pp. Inscribed copy. [#49528] 200:-

Andrén, Olof. Rättfärdighet och frid. En studie i det första Clementsbrevet. Uppsala 1960. Aa. 235 s. Ded.ex. [#49529] 200:-

Martling, Carl Henrik. Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft. 1958. Aa. 483 s. Ded.ex. [#49530] 250:-

Inger, Göran. Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden. 1961. Aa. 576 s. Ded.ex. [#49531] 200:-

Lundström, Gösta. Guds rike i Jesu förkunnelse. Tolkningens historia från 1800-talets sista decennier till våra dagar. 1947. Aa. 305 s. / Nytestamentliga avh utg av A. Fridrichsen IV. [#49532] 200:-

Helander, Sven. Ansgarskulten i Norden. 1989. Aa. 310 s. Ill. Ded.ex. [#49533] 200:-

Herrlin, Olle. Sensus communis. En studie till problemet om förnuft och känsla i gustavianskt religionstänkande. 1942. Aa. 318 s. Namnt. [#49534] 200:-

Stendahl, Krister. The School of St. Matthew and its use of the Old Testament. Uppsala 1954. Diss. 249 pp. [#49536] 250:-

Corell, Alf. Consummatum est. Eskatologi och kyrka i Johannesevangeliet. 1950. Aa. 311 s. Med prydliga understrykningar. / Nytestamentliga avh utg av A. Fridrichsen V. [#49537] 200:-

Ahlström, G.W. Psalm 89. Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs. 1959. Diss. 228 s. Med marginalförstrykningar. [#49538] 200:-

Frommel, Emil. Från vår och höst. En själasörjares minnen. 1895. Huldberg. 272 s. Vackert omslag. / Förf var kejsar Wilhelm I:s hofpredikant. [#49421] 100:-

Eckerdal, Lars - Gerhardsson, Birger - Persson, Per Erik. Vad står Svenska kyrkan för? Verbum 1989. 255 s. Storpocketformat. /Tre teologiska experter om kyrkans historia genom seklerna, reformationen, den svenska traditionen och kyrkans identitet. Ingår i Skriftserie från Kyrkomötets bekännelsekommitté. [#49441] 80:-

Jansen, H. Ludin. Innføring i religionenes historie. Universitetsforlaget 1965. 227 s. Scandinavian University Books. [#49446] 80:-

Jarrick, Arne. Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Ordfront 1987. Inbunden med skyddsomslag. 173 s. [#49474] 110:-

Thysell, Sam. och Akselsson, Harald. Ungdomsboken. Sveriges konfirmander tillägnad. 1916. Dek förlagsklotbd. 160 s. Vignetter. Olika förf. [#49411] 80:-

Hjelm, C.G. Genom glädjens glasögon. En bok om roliga ting. Evangeliipress 1947. Ngt nött halvklotband (ryggtexten oläslig). 128 s./Uppbyggliga kåserier i en anda av glad fromhet. [#49320] 80:-

Stave, Erik. Kort framställning av Jesu liv och verksamhet. Jämte översikt av de nytestamentliga böckernas uppkomst och innehåll. Femte översedda uppl. 1918. Välbev klotryggsbd. 148 s. Ill. /Kxk* [#49247] 100:-

Lindeskog-Fridrichsen-Riesenfeld. Inledning till Nya Testamentet. 1951. Klotbd. 383 s. Prydliga blyertsförstrykningar. /Kxk* [#49249] 150:-

Tolderlund-Hansen, Gustav. Gamla Testamentet i historisk och evangelisk belysning. Handledning vid bibelstudium i skola och hem. Till svenska av Margareta Edgardh. 1958. Klotryggsbd. 328 s. /Kxk* [#49250] 100:-

Åslev, P. Dagbetraktelser öfver Uppenbarelseboken. I-II. 2 vol. a.s.u. 1910-1. F's hfrbd. Inalles ca 600 s. /Kxk* [#49252] 200:-

Smart, Ninian. The Religious Experience of Mankind. 1979. Fount paperbacks. 735 pp. Maps. Some underlinings. [#49345] 60:-

Sundén, Hjalmar. Zen. Historik, analys och betydelse. 1967. W&Wserien 151. 148 s. [#49212] 70:-

Werner, N. På hedningarnes väg. Bilder från Svenska Missionsförbundets missionsfält, samlade af N.W. Med förord af E.W. Wretlind. Köping, Lindblads, 1898. Förlagets rikt dek klotbd. Frampärmen med trenne bildsektioner tecknade av Jenny Nyström: från Lappmarken, från Afrika, samt från Kina. 600 s. med många gamla foto- oa illustrationer av missionsstationer, missionärer och 'hedningar'. Helt ren inlaga, bandet obetydligt nött. [#48863] 250:-

Lortzing, J. Die Augsburgische Konfession vom religiösen und vom nationalen Standpunkt aus beleuchtet. Paderborn 1930. Verl. Ferd. Schöningh. 64 S. [#49008] 100:-

Lortzing, J. Die Augsburgische Konfession im Lichte des Neuen Testamentes und der Geschichte. Paderborn 1930. Verl. Ferd. Schöningh. 32 S. [#49009] 100:-

Lortzing, J. Die Augsburgische Konfession. Hat sie uns Modernen noch etwas zu sagen? Paderborn 1930. Verl. Ferd. Schöningh. 32 S. [#49010] 100:-

McCall, Thomas S. & Levitt, Zola. Jerusalems tempel. 1978. Evangeliipress. 118 s. Ill. Namnt. [#48717] 70:-

Karlstads stifts julbok 1920. Red. Th. Ekelund. 126 s. Fotoill. Obetydligt nött. Med en handskriven hälsning från Biskopsgården. / Nionde årg. [#48752] 80:-

Talmage, T. de Witt. Predikningar. I-II. 2 vol. Örebro 1889. Samtida tilltalande hela skinnband. På frampärmarna i guld snedställd i tvänne rader texten: Talmage / 100. Predikningar. 1192 s. + front. portr. [#48754] 350:-

Mangs, Frank. Polislyktan och himlaljuset. 1947. Mf:s förlag. Försättsbl sakn. Inb och med skomsl. 160 s. [#48775] 70:-

Sjöberg, Stanley. Koranen och Bibeln - vad sja man tro på? 1992. Marcus. 48 s. Namnt. [#48780] 60:-

Hugédé, Norbert. Paulus och Grekland. Orig:s titel: Saint Paul et la Grèce. 1992. Verbum. Inb med ill omsl. 172 s. Ill. [#48797] 110:-

Cukkmann, Oscar. Nya Testamentet. 1995. Alhambra. 127 s. Förlagsnytt ex. [#48114] 50:-

Gibran, Jean och Gibran, Kahlil. 1994. Inb meill omsl samt med skomsl. Kahlil Gibran. Legendens liv och verk. 468 s. Foto- oa ill i texten. Förlagsnytt exemplar. [#48116] 180:-

Stolpe, Sven. I dödens väntrum. 1953. Bfb. Inb. 256 s. [#47966] 70:-

Schumann, H. W. The historical Buddha. The times, life and teachings of the founder of buddhism. 1989.  Reprinted. Arkana. Paperback. VG. 274 pp. Translated from the German original by M. O'C. Walshe. [#48007] 60:-

Conze, Edward. Buddhist meditation. 1972. Reprinted. Unwin Books. Paperback. VG. 190 pp. [#48008] 50:-

Berglund, Emil. Martin Luther. 1917. 64 s. / Förf kyrkoherde i Hössna. [#44573] 80:-

Ikeda, Daisaku. Den levande Buddha. En uttolkande biografi. 1989. Lettura. Inb och med skomsl. 216 s. + fotoplr. [#47870] 90:-

Yeshe, Lama & Rinpoche, Zopa. Visdomens energi. 1986. NoK. Inb med ill omsl. 165 s. Nyskick. [#47872] 100:-

Smith, F. Harold. Buddhistisk livssyn. 1970. NoK. 209 s. [#47873] 90:-

Bråkenhielm, Carl-Reinhold m. fl. (red.). Aktuella livsåskådningar, del 1. Existentialism. Marxism. Doxa 1981. Pocket. 318 s. En del förstrykningar med färgpenna. Främre omslag med hörnveck. [#47681] 70:-

Mensching, Gustav (ed.). Leben und Legende der Religionsstifter. Texte ausgewählt und erklärt von Gustav Mensching. S.a. Holle Verlag. Publisher's white cloth with dustjacket. VG+/VG. Dustjacket with small tears. 348 pp. Bookplate. [#47496] 120:-

Aron, Robert. De dunkla åren i Jesu liv. Introduktion av Harald Riesenfeld. Orig:s titel: Les années obscures de Jésus. 1964. 227 s. Välbev ex. [#47549] 110:-

Koestenbaum, Peter. Min syn på livet och döden. Orig:s titel: Is There an Answer to Death. 1984. 247 s. En ill. [#47441] 90:-

Jewson, Margaret J. The Gospel Stories for Children. The Life of Jesus as an Everyday Guide for Children oa all ages. 1961. MacMillan. P's cloth wd/j. 314 pp. Wrs by R. King. First edition. [#47457] 150:-

Wellhagen, Julius. Anden och Riket. Lukas religiösa åskådning med särskild hänsyn till eskatologien. 1941. 175 s. Namnt. / Nytestamentliga avhandlingar utg av A. Fridrichsen. I. [#47459] 150:-

Forsman, Carl Rud. De tre ekumeniska symbola, Augsburgiska bekännelsen och Bekännelsens apologi på deras grundspråk. Med wigtigare afwikande läsearter, en historisk inledning till evangelisk-lutherska kyrkans symboliska skrifter samt nödiga register. Åbo 1867. Frenckell. Ljusbrunt samtida hfrbd med gulddek rygg. Fint ex. 242 s. Stpl. [#47251] 300:-

Schneller, Ludwig. Evengelieresor. Bilder ur Jesu lif i Det Heliga landets beslysning. 1893. Gustaf Chelius. Blått dek förlagsklotbd. 496 s. [#47272] 175:-

Lundström, Klas (red.). Lucha y Esperanza (Struggle and Hope). Popular initiatives in Peru and Nicaragua. A Report from a Field Study 2000. 2001. 389 pp. As new. / Occasional Papers in Mission Studies V. [#47338] 150:-

Berkhof, Hendrik. Kyrka och kejsare. En undersökning om den bysantinska och den teokratiska statsuppfattningens uppkomst på 300-talet. 1962. 207 s. Str. ex. Ryggen fl. /K-H2 * [#47378] 90:-

McCreary, W. Burgess. 1000 Bible Drill Questions. 1951. Anderson, Indiana. 94 pp. [#47403] 60:-

Stave, Erik. Handledning för undervisare i Gamla Testamentet. 1914. Norstedts. Förlagshklotbd. 438 s. Foto- oa ill i texten. Bandet ngt nött o fläckat, inlagan ren. [#47234] 100:-

Malm, O.B. (utg.). Bilder och blad från ekumeniska mötet i Stockholm 1925. 1925. 180 s. Rikt ill. 4:o. Omslaget nött men inlagan intakt och ren. [#47125] 150:-

Andrae, Tor. Det osynligas värld. 1934. Lindblads. Förlagshklotbd. 280 s. Bra ex. [#47149] 100:-

Baar, Marius. Västerlandet vid skiljevägen. Ett försök till tolkning av profetiorna om den yttersta tiden. Orig:s titel: Das Abendland am Scheideweg. 1981. InterSkrift. 220 s. Ill. / Ismael eller Israel - Koranen eller Bibeln - Muhammed eller Jesus? [#47167] 125:-

Söderblom, Nathan. Religionen och staten. 1918. 211 s. Obetydlig missfärgning på fr omsl. Ouppsk. ex. [#47170] 150:-

Nichols, Beverly. Dåren säger i sitt hjärta. Hur en modernist fann Gud. 1936. Klotbd. Främre omsl medb. 268 s. Övers. Sven Stolpe. Bra bd. [#47205] 200:-

Saarisalo, Aapeli och Hedegård, David (utg.). Biblisk uppslagsbok. 1958. Efs. Välbev hfrbd. Inalles ca 650 s. inkl kartorna. Med många ill i texten. / HöKö [#47103] 350:-

Bauman, Louis S. Russian Events in the Light of Bible Prophecy. S.a. Around 1950. Blakiston. P's cloth wd/j. 191 pp. [#46990] 80:-

Hallgren, Bengt. Leva Luther. 1983. Alba. Inb med ill omsl. 155 s. Ill. Bandet obetydligt nött. [#46999] 90:-

Saarisalo, Aapeli och Hedegård, David (utg.). Biblisk uppslagsbok. 1958. Efs. Grönt klotbd. Inalles ca 650 s. inkl lartorna. Med många ill i texten. / HöKö [#47001] 250:-

Platvoet, Jan, Cox, James and Olupona, Jacob (eds). The Study of Religions in Africa. Past, Present and Prospects. Cambridge 1996. 399 pp. [#47016] 180:-

Svenson, Sven. Det började i Tarsus. 1967. Harriers. Inb och med skomsl. 311 s. Foto- oa ill i texten. Omslag: Yvon Denize. [#47022] 110:-

Burgess, Anthony. The Kingdom of the Wicked. 1985. Abacus. 394 pp. /... the first years of Christianity... [#47024] 100:-

Baar, Marius. Västerlandet vid skiljevägen. Ett försök till tolkning av profetiorna om den yttersta tiden. Orig:s titel: Das Abendland am Scheideweg. 1981. InterSkrift. 220 s. Ill. / Ismael eller Israel - Koranen eller Bibeln - Muhammed eller Jesus? * [#47040] 110:-

Rosenius, C.O. Det finns en Gud. 1974. EFS. 133 s. [#46824] 40:-

Bruun, Chr. og Klaveness, Thv. (udg.). For kirke og kultur. Tiende bind. Kristiania 1903. Ljusbrunt solitt hfrbd med ett rött ryggtitelfält. 640 s. / Många intressanta bidrag. Bl.a. om De kristne missioners forhold til fremmedforfølgelserne i Kina. Namnt Gustaf Bang 1903. [#46937] 150:-

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Västergötland. Bd I. H. 1. Kållands härad, Norra delen. Bearb av E. Fischer. 1913. 185 s. + utv genealog pl oa ill i texten. [#46938] 125:-

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Västergötland. Bd I. H. 2. Kållands härad, Syd.öst. delen. Bearb av E. Fischer. 1914. Ca 150 s. + utv genealog pl oa ill i texten. [#46939] 125:-

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Västergötland. Bd I. H. 3. Kållands härad, Syd.väst. delen. Bearb av E. Fischer. 1922. Ca 100 s. Många ill i texten. [#46940] 125:-

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Västergötland. Bd I. H. 4. Kållands härad, Syd.väst. delen. Bearb av E. Fischer. 1922. Ca 125 s. Många ill i texten. [#46941] 125:-

Wilson, Colin. Mysterious Powers. 1975. Danbury. P's pictorial covers. 144 pp. Richly ill. 4:o. [#46952] 125:-

Clowney, Paul & Tessa. Kyrkorna berättar. Orig:s titel: Exploring Churches. Libris. Förlagsklotbd med skomsl. U.å. Ca 1980. 93 rikt ill s. / Att förstå stilarna. Idéer och målsättningar. Kyrkan i bruk. [#46699] 125:-

Öberg, Erik. Frihetskämpen. En berättelse från 1600-talet. Diakonistyrelsens förlag 1959. 184 s. Omslag och illustrationer av Carl Anton Axelsson. Kartor av Axel Kahleis. /Kväkarrörelsen och William Penn. [#46675] 80:-

Widengren, Geo. Religionens ursprung. En kort framställning av de evolutionistiska religionsteorierna och kritiken mot dessa. Aldus/Bonniers 1963. Pocket. 88 s. Stämpel. [#46670] 70:-

Jeffner, Anders. Filosofisk religionsdebatt. 1975. Verbum Dialog. 81 s. Med understrykningar. [#46632] 50:-

Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets årsbok xxxiii. 1974. 64 s. Ill. Bl.a. Jan Hjärpe; Moskéns användning. Helmer Ringgren; H.S. Nyberg som religions- och bibelforskare. [#46633] 60:-

Koranen. Övers från arabiskan av K.V. Zetterstéen. Med en inledning om Muhammeds person och liv. 1979. W&W. Imit skinnbd med vacker banddekor i grönt, guld och svart. 634 s. [#54478] 200:-

Hedberg, Gösta m.fl. Med Kristus mot morgondagen. 1957. 63 s. [#54671] 50:-

Berg, August. Trettiofem år i Kina. Minnen och erfarenheter. Jönköping 1927. Svenska Alliansmissionens förlag. 350 s. Fotoiull. Bra ex. [#54447] 100:-

Johnson, Gustaf F. Tidsålderns höst. 1966. Inb. 99 s. / Tankar utifrån Uppenbarelseboken... [#54450] 80:-

Lövgren, Oscar. Stor-Olle. En originell förkunnare. 1954. Missionsförbundets förlag. 46 s. + ett familjefoto. / Om predikanten Olof Olsson, en 'Guds flåhacka'. [#54451] 80:-

Engström, Alfr. Bibeln, böckernas bok. Något om dess tillblivelse, välsignelsen av att rätt bruka den samt vådan av att förakta den. Norrköping 1936. Julbudskapets förlag. 37 s. [#54453] 60:-

Lindblom, Eric G. Judarna - ett mänsklighetens problemfolk. 1944. Förlaget Filadelfia. 64 s. [#54454] 80:-

Björkquist, Manfred. Vad det gäller. 1957. Skdb. 203 s. [#54455] 70:-

Matteus församling 1906-1956. En minnesskrift. Förord Tor Irstam. 1956. 290 s. Foto- oa ill i texten. [#46619] 80:-

Nilsson, John. Omkring en kyrka. Fotografier av Sten Didrik Bellander. Utg i samband med Engelbrekrskyrkans femtioårsjubileum 1964. 1964. Fint dek förlagshklotbd med skomsl. 326 s. + fotoplr. [#46620] 125:-

de Vries, Anne. Barnens Bibel. Till svenska av Britt G. Hallqvist. Ill av Hermine F. Schäfer. 1981. Skeab Verbum. Inb med ill omsl. 255 s. [#46626] 100:-

Thielicke, Helmut. Hur världen började. Människan i Bibelns berättelser om urtiden. Övers Alf Ahlberg. 1960. Gummenssons. Dek förlagsklotbd. 251 s. Med ett par prydliga understrykningar. [#46492] 80:-

Thielicke, Helmut. Jag tror. De kristnas bekännelse. Övers Alf Ahlberg. 1966. Gummessons. Förlagsklotbd. 284 s. Med ett par prydliga understrykningar. [#46493] 80:-

Nilsson, Kjell Ove (oa red.). Teologins förnyelse. 1986. 231 s. / Nordisk ekumenisk skriftserie 7. Bolitho, Hector. The Wine of the Douro. 1956. Sidgwick and Jackson. P's cloth wd/j. Wrs a bit worn. 23 pp text and about as many photo-plates. First edition. [#46496] 100:-

Lorentzi, Bengt (red.). Förlåt mitt namn är Gud. Andakter för unga och vuxna. 1970. Gummessons. Inb. 219 s. Ill. [#46487] 50:-

Påven Johannes Paul II. Tal och skrivelser i urval. Övers o red Maxim Mauritsson. 1989. Katolska teologföreningen. 289 s. Ill. [#46206] 80:-

Björkhem, John. Livet och människan. En bok om själavård. 1952. 245 s. Fuktfläck på de första bladen. [#46249] 60:-

Bultmann, Rudolf. Primitive Christianity in its contemporary setting. 1960. Collins Fontana paperback. VG. 256 pp. Orig. title: Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. Translated by R.H. Fuller. [#46138] 80:-

Eeg-Olofsson, Leif. The conception of the inner light in Robert Barclay's theology. A study in Quakerism. Lund 1954. Diss. Sewn as issued. 258 pp. Ex-library copy with stamps. Studia theologica Lundensia. Skrifter utgivna av teologiska fakulteten i Lund. [#46141] 150:-

Handbok till den kristna församlingens tjänst. 1947. Missionsförbundets förlag. Dek klotbd. 231 s. [#46103] 70:-

Pitzele, Sefra Kobrin. One More Day. Daily Meditations for the Chronically Ill. 1988. Hazelden. Around 370 pp. Ill. [#45910] 50:-

Fuller, Edmund (ed.). Affirmations of God and man. Writings for modern dialogue. 1967. AP. P's cloth. 160 pp. [#45951] 80:-

Jaini, Padmanabh S. The Jaina Path of Purification. 1979. Banarsidass. P's cloth. 389 pp. Ill. [#45952] 110:-

Johnson, Spencer. 'Yes' or 'No'. The Guide to Better Decisions. A Story. 1993. Harper. 103 pp. [#45953] 80:-

Stevenson, Mrs. Sinclair. The Religious Quest of India. The Heart of Jainism. With an Introduction by G.P. Taylor. 1915. OUP. P's cloth. 360 pp. [#45955] 250:-

Dhammasudhi, C.K.S. The beneficial factors for meditation practice. An elementary guide... 2510. 36 pp. / The Vipassana Series 1. [#45956] 50:-

Brewer, Sarah. The Body Awareness Programme. 1994. Bantam. 494 pp. [#45957] 90:-

King, Winston L. In the Hope of Nibbana. Theravada Buddhist Ethics. 1964. Open Court. 308 pp. [#45958] 110:-

Tillich, Paul. The courage to be. 1986. Collins. Fount paperback. VG. 192 pp. [#45971] 80:-

Blofeld, John. Taoism. The Road to Immortality. 1978. 208 pp. Snitten ngt fl. * [#45671] 80:-

Elaeson, Sven. Bilden av Max Weber. En studie i samhällsvetenskapens sekularisering. 1982. Aa. Norstedts. 340 s. [#45628] 200:-

Danielson, Hj. Stjärnorna lyser. Folkliv och väckelserörelse. Berättelse från 1870- och 80-talets Sverge. I. 1949. Hj. Danielsons förlag. Välbev linnebd. 262 s. [#45629] 125:-

Cronsioe, Håkan. Den svarta floden. 1968. EFS. 164 s. Välbev ex. [#45645] 70:-

Wallerius, Ivar D. Mot bibelkritiken. Gbg 1912. 18 s. Tr omsl. [#45646] 70:-

Svärd, Arvid. Berget som brann. 1947. 205 s. Tillskr. [#45602] 80:-

Algård, Nils. Johan Henrik Thomander. Kyrkomannen - Personligheten. 1924. Solitt klotbd med fr omsl medb. Inalles 548 s. Boken har tillhört Klara församlingsbibliotek. Stplr. [#45483] 200:-

Hull, John (ed.). New directions in religious education. 1982. Falmer Press. 232 pp. Some underlinings. [#45512] 70:-

White, Ellen. Konfrontationen. Mänsklighetens väg genom växlande öden mot en lycklig framtid. 1976. 668 s. Fotoplr. Tillskr. [#45529] 90:-

Rundgren, Viktor och Ljunggren, V.J. Från fädernas tid. Ett bidrag till kännedomen om fromhetslifvets historia i vår kyrka. Gbg, 1917, Pehrssons förlag. Förlagsklotbd. 158 s. Försättsbladet saknas. Större delen av boken utgöres av sånger med notskrift Ur Mose och lambsens wisor. [#45396] 125:-

Brüggemann, Theo. Worauf es ankommt. Ein Rundgang durch die Bibel mit täglichen Antworten. 1964. Kaufmann. Förlagsklotbd med skomsl. 580 s. [#45397] 90:-

Tillägg till Den svenska koralboken. Förslag ... av Harald Göransson m.fl. 1963. Klotbd. Ca 70 s. Liggande 4:o. [#45400] 90:-

Wifstrand, Albert. Andlig talekonst. Bidrag till den svenska predikostilens historia. SKDB 1943. 183 s. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 6. [#45275] 90:-

Nilsson, Martin P:n. Straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion. Hugo Gebers förlag 1937. 144 s. Ngt blyertssteckad. [#45283] 110:-

Lindholm, Stig. Petrus - från Jerusalem till Rom. 1982. Skeab. 116 s. Ill. [#45318] 90:-

Sjöberg, Stanley. Framtidstro. 1981. EP. 155 s. [#45325] 80:-

Vins, Georgij. Tre generationers lidanden. Förord av Jane Ellis. 1976. EP. 209 s. / om de kristna i Sovjetunionen. [#45328] 70:-

Slaughter, Frank G. Lukas, läkaren. Orig:s titel: The Road to Bithynia. 1969. Imit rött skbd. 252 s. [#45330] 70:-

Smith, Paul B. Evangelium för varje dag. 1973. EP. Inb och med skomsl. Ca 200 s. [#45336] 80:-

Ankar, Gustaf. Religion och levnadskonst. 1920. Skdb. 40 s. [#45337] 50:-

Charpentier, Jarl. Buddha. Hans liv och lära. 1926. Bonniers. 127 s. / Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen. [#43895] 70:-

Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och övers. Bertil E. Gärtner. 1972. Proprius. Pbd med skavd rygg. 185 s. + plr. [#38309] 90:-

Samuels bok. I tolkning från hebreiskan av Viveka Heyman. 1977. Cavefors. 240 s. Första uppl. [#43513] 100:-

Sundén, Hjalmar. Zen. Historik, analys och betydelse. 148 s. W&Wserien 151. [#43514] 80:-

Framgångsteologi. En analys och prövning. Temaarbete, vt 1983. Christer Hambre m.fl förf. Konsult: Agge Carlsson. 1983. EFS. 150 s. Försättsbl sakn. [#43515] 60:-

Sandegren, Johannes. Om Sydindiens Rövarekaster och deras religiösa värld. Studier och upplevelser. 1924. 272 s. + fotoplr oa ill i ett solitt och välbev grönt klotbd som kommer från Klara församlingsbibliotek. Sällsynt. [#43366] 300:-

Källström, Olle och Askmark, Ragnar. Altare och funt. 1948. Fint förlagsbd; imit hpergbd. 149 s. varav ca 100 är planscher. 4:o. [#43323] 225:-

Salvén, Erik. Epitafier och begravningsvapen i Halmstads S:t Nikolaikyrka. 1939. Separattr. 72 s. med 42 avbildningar. Omsl lätt lagerfl. [#43324] 100:-

Herrlin, Olle. Den yttersta gränsen. Några uppsatser om diktning och metafysik. 1955. 200 s. Bra ex. Omslag av Normunds Hartmanis. [#43146] 125:-

Hytönen, Maarit. Contemporary Ethical Questions and the Evangelical Lutheran Church of Finland. 2003. Inb med ill omsl. 88 s. Publ. 53. [#41994] 80:-

Hartman, Olov. Dopets gåva förpliktar. 1950. 63 s. [#43105] 40:-

Merle d'Aubigné, Jean Henri. Det sextonde århundradets reformations-historia. I-III. 3 vol. 1876-8. Samtida solida klotbd. Inalles ca 2200 s. Front. i D. I. / C. Bra ex. [#43020] 450:-

Keith, Alexander. Kristna religionens sanning. Vittnesbörd och bevis, hemtade från profetiornas bokstafliga uppfyllelse, med särskildt afseende å judarnes historia och nyare resandes upptäckter. Örebro (Lindh) 1863. Bra samtida ljusbrunt hfrbd. 446 s. Inlagan lätt brunfläckad här och där. [#41750] 450:-

Religiösa gestalter. Radioföredrag över Augustinus / Birgitta / Franciskus / Luther / Calvin / Swedenborg / Wesley / Grundtvig / Booth. 1929. W&W. 141 s. [#41748] 80:-

Wikström, Owe. Om heligheten. Helighetens envisa vägran att försvinna. Religionspsykologiska perspektiv. 1997. NoK. Inb och med skomsl. 216 s. [#42887] 180:-

Moberg, Axel. På Gamla Testamentets tid. Ur Orientens fornhistoria. 1926. Gebers. 182 s. + fotoplr. Inbindningsexemplar med intakta omslag. [#32583] 60:-

Lindström-Bengtsson-Sjögren. Min själ prisar Herren. Del I. 1976. Verbum. Inb med ill omsl. 120 s. Notskrift. Liten 4:o. [#42348] 50:-

Munk, Kaj. Med ordets svaerd. Danske Praedikener 1941-42. II. Samling. 1942. Busck. 190 s. Nedre snitt fuktfläckat. [#42374] 60:-

Brommé, C. och Påösson, E.K. Katolik i Sverige. 1983. Proprius. 68 s. Ill. [#42185] 50:-

Ryman, Björn. Lutherhjälpens första 50 år 1949-1997. 1997. Verbum. Inb med ill omslag. 287 tvåspaltiga s. Ill. Kvadr format. Förlagsnytt ex. [#42065] 150:-

Gregorius av Nazianzos. Fem teologiska tal. 2002. Artos. 124 s. Som ny. [#41379] 100:-

Ervast, Pekka. Paulus och hans kristendom. 1964. Inb m skomsl. 109 s. Namnt. / KöH 1 [#29268] 70:-

Sundin, Sven Z. Livsorientering. 1976. Larson. 136 s. Ill. / ... lättillgänglig vägvisare i tidens myller av materialistiska, religiösa och filosofiska förkunnelser. [#41254] 100:-

Piltz, Anders. Mellan ängel och best. Människans värdighet och gåta i europeisk tradition. 2002. Norma. Förlagsbd med skomsl. 267 s. Ill. Förlagsnytt ex. [#41163] 250:-

Söderblom, Nathan. När stunderna växla och skrida. I-IV. 2 vol. 1921. Fina och välbev hfrbd; skinnet vackert marmorerat liksom snitten. Ryggen med 5 upph bind och 2 svarta ryggtitelfält. Inalles ca 800 s. [#41164] 400:-

Eriksson, Lars Olov. De glömda böckerna. En guide till Apokryferna. 1999. Libris. 304 s. + kartor. Välbev. [#41065] 150:-

Rosendal, Gunnar. Blomsterbukett. Överräckt vid invigningen av Den himmelska glädjens kapell till dess vänner på min vindlande väg till glädjen. 1962. W&W. 140 s. Välbev. [#41108] 125:-

Rosendal, Gunnar. Till Osby på min vindlande väg till glädjen. 1963. W&W. 127 s. Välbev ex. [#41109] 110:-

Hallencreutz, Carl F. Kristendomens historia. Metod- och tolkningsfrågor. 1981. 84 s. [#40058] 75:-

Svantesson, Ingemar (red.). Människan i en ny tidsålder. 1981. 103 s. Nyskick. [#25555] 80:-

Furberg, Tore. Möte med världsreligionerna. En studiebok om religion och samhälle i Malaysia och Singapore. 1969. Verbum. 148 s. [#41213] 80:-

Jesu lif och werksamhet. Med 19 teckningar i färgtryck. 1878. Förlagsklotbd. [#40083] 180:-

Roos, Magnus Fredrik (utg.) Kort förklaring öfwer de twå Brefwen af Apostelen Petrus och Brefwet af Apostelen Judas. Götheborg 1869. Samtida hfrbd. Inlagan delvis lagerfläckad. [#40086] 200:-

Holmquist, Hjalmar. Ur kristendomens historia mellan världskrigen 1814-1914. Sju föreläsningar i utvidgad form. 1918. 404 s. [#39599] 90:-

Piltz, Anders. Morgonens nåd och nattens trofasthet. 201 andakter med bibliska meditationer. 2002. Artos. 348 s. [#39551] 170:-

Hermerén, Harry. Den kristna tron. 1960. Gleerups. 107 s. Nött och streckat ex. [#39337] 40:-

Newman, J.H. Apologia pro vita sua. 1960. Lindblads. Inb. 399 s. Front. portr. Förf. kardinal. / Kristna klassiker red. av Lechard Johannesson. Övers av Axel Ljungberg. [#38958] 150:-

Gestrin, Gunn. Islam i Europa. Editum förlag 1993. 52 s. Illustrerad. Stämpel. Serien Fakta och fördjupning. [#36328] 70:-

Björkquist, Manfred. Eros och personligheten. En ungdomsbok. 1935. 115 s. Omsl ngt nött. *[#38673] 60:-

Rossi, Giuseppe Antonio. Paolo VI. Papa evangelico del ventesimo seculo. 1980. Libr. ed. Vaticana. 220 pp. [#38148] 50:-

Lindholm, Stig. Den svenska högmässan. Utlagd för Lekfolket. 1957. Omslag och teckningar Curt Norberg. 120 s. Med förf:s ded. [#38193] 80:-

Duffy, Eamon. Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia. 2002. Inb och med skomsl. 462 s. Ill. Förlagsnytt ex. [#37930] 280:-

Lejon, Kjell O. Till kristendomens försvar. 2002. 238 s. Förlagsnytt exemplar. [#37933] 130:-

Lundh, Gunnar. Julotta. Textsättning Anders Frostenson. 1955. LT. Inb med ill omsl. 4:o. / Fotobok med text. [#37996] 100:-

Johansson, August. Treenighetslärans uppkomst. 1912. /Heimdals småskr. 14. [#37528] 60:-

Johannes Cassianus. Det vidgade hjärtat. Om själens fortsatta väg mot glödande bön och ren kärlek. 2002. Artos. 118 s. Nyskick. / Johannes Cassianus, munk, död ca 430. [#37757] 110:-

Lande, Gunvor. Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998 - Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan. Lund 2002. Arcus. Aa. 330 s. [#37244] 150:-

Lindström, Andreas. Vaticinium de eversione babylonis quod legitur Jes. C. XIII - XIV, 23... Upsaliae (Schultzii) 1869. Diss. 47 pp. Ett par s. på svenska i slutet: Straffdom öfver Babel, som Jesaia Amos son skådat. [#35950] 125:-

Carlquist, Jan m.fl. Faktum. Ord om tro. 1978. Verbum. 80 s. Ill. 4:o. / Uppslagsbok från A till Ö för konfirmander. [#35952] 80:-

Carlquist, Jan m.fl. Det handlar om dig. 1978. Verbum. 144 s. Ill. 4:o. / För konfirmander. [#35953] 80:-

Lindgren, Arne. Det nya livet. Konfirmandbok för ungdom och vuxna. 1976. Pre veritate. 107 s. Ill. 4:o. [#35954] 80:-

Bråkenhielm, Carl-Reinhold oa (red.). Aktuella livsåskådningar. I-II. 2 vol. 1994, 1993. Nya Doxa. Inalles ca 550 s. [#35963] 350:-

Geikie, Cunningham. Kristi lif. 1-50 i lösa häften lagda i originalklotomslaget. 1906-8. Hellströms. Inalles ca 800 s. Fotoill. Ovanligt i oinbundet skick. [#35970] 250:-

Sundberg, K.J. Konfirmandboken. 1976. 81 s Ill. [#35971] 60:-

Hillerdal, Gunnar. Att konfirmeras. 1968. 104 s. Ill. [#35973] 60:-

Carlquist, Jan - Ivarsson, Henrik. Konfirmandlektionen. Under medverkan av Ingemar Fägerlind och Jan Arvid Hellström. 1973. 108 s. Ill. [#35974] 60:-

Johnsen-Kopperud-Lier. Mer än du anar. En bok för konfirmander. 1977. 144 s. Ill. Prästex. [#35975] 80:-

Eklund, Stig / Lönnebo, Martin. Tro. Faktabok och arbetsbok för konfirmander och ungdom. 1973. Verbum. 135 s. Ill. [#35976] 80:-

Eklund, Stig / Lönnebo, Martin. Tro i vår tid. 1972. Inb med ill omsl. 199 s. Ill. [#35977] 90:-

Eklund, Stig / Lönnebo, Martin. Tro i vår tid. Lärarhandledning. 1972. Inb med ill omsl. 84 s. [#35978] 70:-

Sjung. Bed. Lär. SBL. 1974. Verbum. Ringpärm. Ca 75 s. Ill. 4:o. Eklund, Stig / Lönnebo, Martin. Tro i vår tid. 1972. Inb med ill omsl. 199 s. Ill. [#35979] 90:- 60:-

Simonsson, Gillis. Hemligheten. 1982. SkeabVerbum. 57 s. [#35980] 40:-

Behrman, Ann-Mari. Strandfyndet. 1997. 147 s. [#35981] 70:-

Ström, Åke V. och Borgenstierna, Gert. Kyrkans lära. 1970. Inb med ill omsl. 95 s. Ill. [#35982] 70:-

Ekman, Olle - Ivarsson, Henrik. Bibelstudier för konfirmander. 1971. 72 s. [#35983] 40:-

Store, Allan. Låt mig berätta. Minnen från 6 decennier. 1996. 128 s. Ill. / Prosten Allan Stores minnen. [#35985] 80:-

Behrman, Ann-Mari. Strandfyndet. 1997. 191 s. Ill. [#35987] 90:-

Olsson, Egon. Lärande dem. Lektionshandledning... åldern 4-7 år... 1971. 79 s. [#35988] 40:-

Wrede, Gösta. Metodiska kommentarer till konfirmandkursen. 1963. Inb med ill omsl. 294 s. Ill. [#35990] 80:-

Hellström, Jan Arvid m.fl. Vår tro. Faktabok till SBL. 1975. Verbum. 96 s. Ill. [#35991] 50:-

Sigfrids, Elly. Livets lott. 1998. Inb med ill omsl. 91 s. [#35992] 70:-

Rinderknecht, Hans Jakob. Vier Briefe vom neuen Leben. Bern 1935. Gotthelf-Verl. 47 S. / Religion. [#37002] 80:-

Eidem, Erling. De nytestamentliga skrifternas innehåll. En schematisk översikt jämte synoptisk tabell. 1941. 67 s. Ryggen söndr. Omsl loss. Många sid med prydliga understrykningar. [#32873] 60:-

Borgenstierna, Gert. Döden. Studier i dödsproblemet. 1947. 120 s. [#32439] 110:-

Oterdahl, Jeanna. Vårsådd. Morgonstunder med skolungdom. Fjärde samlingen. Lindblads förlag 1929. Andra upplagan 143 s. Omslag ngt nött, ryggen med fläck. [#30831] 50:-

Bauer, Johannes B. (hrsgb). Bibeltheologisches Wörterbuch. Erster Band: Abraham-Herr. Zweite erweiterte Auflage. 1962. Verlag Styria, Graz. Publisher's cloth. VG. 624 pp. [#36004] 110:-

Björkquist, Manfred. I försvarsfrågan. Tal vid försvarsmötet i Göteborg den 19 februari 1912. Utgifvet af Centralbyrån för nationalinsamling till pansarbåt, Uppsala. Uppsala 1912. 16 s. Medföljde Stockholms Dagblad såsom bilaga. [#34515] 80:-

Eidem, Erling. Herdabrev till kyrkans tjänare inom Uppsala ärkestift. Andra upplagan. Uppsala 1932. 95 s. Ryggen nött upptill. [#34516] 60:-

Palmqvist, Arne. Herdabrev till Härnösands stift. 1968. 86 s. Namnt. [#34517] 50:-

Kastlund, Åke. Medarbetare till glädje. Herdabrev till Strängnäs stift. 1972. 128 s. [#34519] 40:-

Neill, Stephen. Vad vi vet om Jesus. Verbum 1971. 95 s. Översättning Alf Ahlberg. [#34520] 60:-

Borgenstierna, Gert. Har vi gjort Jesus ofarlig? Verbum 1980. 99 s. [#34524] 70:-

Josefson, Ruben. Hur går det för kyrkan. Larsons förlag 1970. 60 s. [#34525] 50:-

Neveling, Raoul. Nå människan! SKS/Verbum 1974. 158 s. Teckningar Hans Wallman. /En omarbetad version av den på Scoutförlaget utgivna boken med titeln Tala - Sälj. [#34529] 60:-

Hellerström, A.O.T. Liturgik. 1932. 354 s. inkl nga notskrifter. Ren inlaga men tejpmärken på omsl. [#33191] 60:-

Holmquist, Hjalmar. Påvedömets historia 1800-1920. En översikt. 1920. 228 s. Ryggen tejpad. [#35207] 50:-

Ruuth, Anders. Ord med makt! Svenska Bibelsällskapets historia 1815-2000. 2000. 96 s. Fotoill. Nyskick. [#35224] 80:-

Lindblom, Joh. Jesu religion och historisk kristendom. 1919. 200 s. Prydliga förstrykningar i blyerts. [#35208] 50:-

Weed, Libby (ed.). Read.n Grow Picture Bible. Illustrated by Jim Padgett. Adventure from Creation to Revelation in 1872 Realistic Pictures. 1990. P´s ill hard cover. 319 pp. 4:o. / 6 bildrutor i färg med text per sida. [#37062] 250:-

Mathews, Bsil. Den svarta skatten. Afrikas ungdom i en ny värld. Med ett tillägg: Zulufokets forntid, nutid och framtid av Elisabeth Sandström. SKD 1928. 102 s. [#30463] 70:-

Svärd, Arvid. Köldgudens fångar. B-M:s bokförlag1940. 32 s. Äventyr och hjältedåd VI. [#30465] 40:-

Tägt, Nils. Den store aposteln. En bok om Paulus. 1975. Gummessons. Inb med skomsl. 254 s. [#32230] 80:-

Kronberg, Sven. Gud och mitt medvetande. Gudsuppenbarelsens väg till medvetenhet. 1993. Inb. 108 s. Ill. [#32233] 80:-

Nielsen, Ditlef - Edmar, Birger. Den ursprunglige Jesus. Med förord av Ingmar Ström. 1972. Bonniers. Inb. 131 s. [#32234] 80:-

Coudrette, Ch. Histoire générale de la naissance, des progrès et de la destruction de la compagnie de Jésus en France. I-V. 5 vols. q.p. Amsterdam 1761. Contemp full mottled calf, spines richly gilt. Very fine condition, interior clean. Title missing in last vol though. /The history of the Society of Jesus. See also Barbier 8181. Editions in Paris 1760 and Rouen 1761 in 4 vols. [#33195] 2500:-

Merad, Ali. Samtida islam. Alhambras pocket encyklopedi 1992. 140 s. Orig. titel: L'islam contemporain. Översättning Pär Svensson. [#34070] 80:-

Cumont, Franz. Den astrala religionen i forntiden. 1912. Bra inb privatbundet hklotbd med båda omsl medb. 243 s. / Olaus-Petri-föreläsningar hållna vid Upsala universitet våren 1911. [#32619] 200:-

Riesenfeld, Harald. I bibliskt perspektiv. Verbum 1971. 244 s. [#30589] 80:-

Stannard Hunter, Leslie (ed.). Scandinavian churches. A picture of the development and life of the churches of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Faber and Faber 1965. First edition. Publisher's cloth with dustjacket. VG/VG. 200 pp. [#30492] 100:-

Ehnmark, Erland. Religionsproblemet hos Nathan Söderblom. Gleerups 1949. 296 s. Ouppskuret ex. [#34685] 80:-

Cullmann, Oscar. Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung. 1946. Evangelischer Verlag A.G. Zollikon-Zürich. Publisher's cloth. VG. 224 p. Some light margin notes and lines in pencil. [#34829] 150:-

Lindholm, Stig. Omprövning. Anteckningar i en rullstol. Verbum 1983. Pappband. 108 s. /Tankar om mänsklig svaghet och trons påfrestningar. Namnt. [#30491] 50:-

The Gospel according to St. Matthew. The greek text with introduction, notes, and indices by Alan Hugh M Neile. Ldn 1955. P s cloth. 482 pp. With a few pencil-notes in margin and light hand. [#35214] 200:-

Den lilla Bibelkonkordansen eller alfabetiskt register öfwer de wigtigaste begrepp, som afhandlas i den Heliga skrift,...1892. Svart klotbd. 175 s. Med en konstfull ägarskrivning och en boketikett från Eric Ericssons bokhandel i Ljusdal. [#35221] 125:-

Lehmann, Edv. Religionens värld. 1926. 164 s. NoK 58. [#35209] 50:-

Stenmark, Mikael - Westerlund, David Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer. Nya Doxa 2002.. 224 s. [#34434] 175:-

Curle, Adam. Kraften som förvandlar. Synpunkter på ickevåld. 1992. Carlssons. 127 s. [#32207] 80:-

Smart, Ninian. Background to The Long Search. 1977. BBC. P´s cloth wd/j. 315 pp. Many ills. /...stands as an introduction to the living religions of the world. [#31838] 175:-

Steiger, Brad. You will live again. 1978. 251 pp. Dell-pocket. Name cut from front paper. / Dramatic case histories of reincarnation. [#32220] 40:-

Daniel - Rops. Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. 1969. Prisma/Verbum. 240 s. Obetydligt streckat ex. [#32222] 60:-

Rydberg, Alexander. Peter Murbecks verksamhet i Skåne. Lund 1904. Aa. Samtida hklotbd. Inalles 385 s. med bil. Front. portr. Utgallrat ex med stplr från Östermalms H. Realläroverk. [#32716] 175:-

Brilioth, Yngve. Det levande ordet. Gleerups 1943. 257 s. Namnt. Några kapitel blyertsstreckade. [#30453] 80:-

Oliveri, Mario. Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II. Torino (Marietti) 1979. 320 pp. [#31279] 90:-

(Franciscus von Assisi). Blütenkranz des Heiligen Franciscus von Assisi... übersetzt v. Otto von Taube. Einführung v. Henry Thode. Mit Initialen v. F. H. Hehmcke. Jena (Diederich) 1921. 270 S. [#31284] 125:-

Schuster, Pfarrer Jg. Katechismus der katholischen Religion. Freiburg im Breisgau (Herder) 1846. 216 S. Contemporary hard covers, spine worn. [#31288] 150:-

Olesen, Jörgen Vium (red). Sånger från gröna ängar. Daglig inspiration från Psaltaren för varje dag i månaden. Normans förlag 1981. Inb m skomsl. 78 s. Fotoillustrerad. [#30028] 50:-

John, Johan. Prediko-Utkast. I-II i en vol. Öfversatte af Carl Ephraim Sandberg. Upsala (Edman) 1805. Samtida hfrbd med nött pärmpapper och nötta kanter. Inalles ca 500 s. Inlagan bra. [#31330] 300:-

Suenens, Kardinal Léon-Joseph. Hoffen im Geist. Ein neues Pfingsten der Kirche. Originaltitel: Une nouvelle Pentecôte. 1974. 228 S. [#31264] 60:-

Schwendenwein, Hugo. Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung. Graz (Styria) 1983. P´s imit leather in condition as new. 638 S. [#31277] 300:-

Jonzon, Bror. Bengt Jonzon, biskop i norr. 1988. 183 s. Fotoill. Med förf:s dedikation. [#29378] 80:-

Mellbourn, Gert. Speculum Ecclesiae. Eine frühmittelhochdeutsche Predigtsammlung. Mit sprachlicher Einleitung neu herausgegeben von Gert Mellbourn. Lund 1944. Diss. Sewn as issued. CLIII + 213 pp. Lunder Germanistische Forschungen hrsgb von Erik Rooth, 12. [#29379] 250:-

Daniel-Rops. Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Prisma Magnus 1985. 240 s. Översättning Sven Stolpe. *[#33555] 80:-

Sundén, Hjalmar. Zen. Historik, analys och betydelse. 1970. W&W-p. 148 s. [#28693] 60:-

Fuller, Reginald H. Interpreting the Miracles. 1963. P´s cloth. 128 pp. First ed. [#28706] 125:-

Fénelon. Kristliga råd och betraktelser. Urval ur Fénelons Skrifter av Ernest Naville. Förord av T. Bohlin. 1930. Portr. 148 s. / Religiösa Klassiker. [#28675] 100:-

Hellström, Jan Arvid. Herr Jacobs nya ögon. En berättelse från det trettonde århundradet. 1978. 327 s. [#28676] 150:-

Andersson, Aksel (utg.). Skrifter från reformationstiden i urval utgifna af A.A. 3. Een nyttwgh wunderwijsning. Uppsala 1893. 222 s. Ryggen sprucken. Tryckt första gången 1526. [#28343] 80:-

Andersson, Aksel (utg.). Skrifter från reformationstiden i urval utgifna af A.A. 7. Olavus Petris Undervisning om menniskans ärliga skapelse, fall och upprättelse samt tvänne fragment om helgon och om änglar... utg af Otto Ahnfelt. Upsala 1898. 100 s. Bakre omsl och ryggen med en del skavanker. [#28346] 100:-

Lagervall, Karin. Praktisk religion. 1938. Klotbd. 240 s. Förord av Natanael Beskow. /Ett urval betraktelser vid morgonböner i Läroverket för flickor i Ystad. [#30139] 70:-

Farrar, F.W. Kristendomens första dagar. I-II. 2 vol. Öfvers. G. Tranér. 1885. Fina samtida hfrbd, ryggarna med 4 upph guldorn bind. Inalles ca 750 s. [#28403] 400:-

Linton, Olof. Pauli mindre brev. Tolkning av Olof Linton. 1964. Klotbd. 445 s. Tolkning av Nya Testamentet IX. [#29440] 250:-

Lindblom, Joh. Profetismen i Israel. 1934. Bra klotbd. 703 s. Bra ex men ngt blyertsstreckad. [#28825] 350:-

Leirvik, Oddbjørn. Images of Jesus Christ in Islam. Introduction, Survey of research, Issues of dialogue. Uppsala 1999. Diss. 273 pp. Condition: Fine. Studia missionalia upsaliensia LXXVI. [#29373] 200:-

Schweizer, Eduard. Church Order in the New Testament. 1979. 239 pp / First published 1961. [#28709] 100:-

Schenke, Hans-Martin und Fischer, Karl Martin. Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. I. Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus. 1978. 267 S. [#28710] 120:-

Schenke, Hans-Martin und Fischer, Karl Martin. Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. II. Die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften. 1979. 360 S. [#28711] 140:-

Hasselgren, Johan. Rural Batak, Kings in Medan. The development of Toba Batak ethno-religious identity in Medan, Indonesia, 1912-1965. 2000. Diss. Soft cover. Fine. 415 pp. Studia Missionalia Upsaliensia LXXXIX. [#29275] 150:-

Brilioth, Yngve. Det levande ordet. 1943. 257 s. [#29265] 150:-

Rosenberg, Sven. Kyrk-Sverige. 1943. 93 s. Några förstrykningar. [#29266] 60:-

Evans, William. Bibelns viktigaste läror. Örebro missionsförenings förlag. 1932. Klotryggsbd. 148 s. [#29165] 60:-

Gerleman, Gillis - Johnson, Bo. Ur Gamla testamentet. Kommentarer till valda texter. Liber Läromedel 1977. Klotbd. 167 s. [#29166] 100:-

Eaton, J.H. Psalms. 1981. 317 pp. / Torch Bible Commentaries. [#28309] 70:-

Müller-Schwefe, Hans-Rudolf. Der Standort der Theologie in unserer Zeit. 1958. 68 S. U.a. Karl Barth, der Systematiker der Theologie. [#28310] 60:-

Törnvall, Gustaf. Vad är gudstjänst? 1956. 67 s. [#28312] 40:-

Fehrman, D. Orientens och Roms kyrkor. Bekännelser, lära och gestaltning. En översikt. Norstedts 1920. iv + 130 s. Med författarens dedikation. [#29239] 120:-

De Katholieke Kerk in Zweden. Stockholm 1954. 44 pp. Photo illustrations. Folding map over the Catholic communities in Sweden. Voorwoord David Assarsson. Vertaald uit het Zweeds door Pastoor P. Verburgh. [#29240] 60:-

Nøjgaard, Niels. Martin Luther. Svensk övers. Karin Björkman. 1945. 279 s. Ill. [#28315] 80:-

Tergel, Alf. Kyrkan och industrialismen. 1981. Pocket. 218 s. Blyertsunderstrykningar i en tredjedel av boken. [#29998] 40:-

Knopf, Rudolf - Lietzmann, Hans - Weinel, Heinrich. Einführung in das Neue Testament. Bibelkunde des Neuen Testaments. Geschichte und Religion des Urchristentums. Fünfte Auflage. Verlag Alfred Töpelmann, 1949. Publisher's cloth. VG. xvi + 444 + 4 pp. Signature. Sammlung Töpelmann: Die Theologie im Abriss, Bd 2. [#29113] 170:-

Grenholm, Carl-Henric - Fredriksson, Linda (red). Religion, könsdiskrimenring och kvinnokamp. Försöksupplaga vid baskursen i religionskunskap, teologiska institutionen i Uppsala. 1978. 442 s. Främre omsl fläckat upptill. [#29090] 60:-

Arvidsson, Stellan - Bohlin, Torsten. Kristendomen. Mot - För. Natur och Kultur 1948. Ou. 336 s. Främre omsl vattenfläckat. [#29092] 60:-

Borgenstierna., Gert. Fel kurs - och rätt. SKDB 1959. 108 s. Några blyertsförstrykningar. [#29097] 50:-

Nyström, Kurt. Du är Petrus. Meditationer över Petrustexter. Pro Veritate 1975. 157 s. Omslag och illustrationer Marianne Nordström. [#29098] 70:-

Parrinder, Geoffrey. Mysticism in the world's religions. Sheldon press 1976. First edition. Publisher's hardcover. VG. 210 pp. Signature. Some 40 pages with ballpen lines. [#29063] 50:-

Cullberg, John. Människans väg. Demoniskt - gudomligt - mänskligt. SKDB 1953. 195 s. Namnt. [#29064] 70:-

Schnitzler, Theodor. Was die Messe bedeutet. Hilfen zur Mitfeier. Herder 1979. Siebte Auflage. Soft covers. 224 pp. Some pencil margin marks. Signature. [#29065] 50:-

Kahlefeld, Heinrich. Das Abschiedsmahl Jesu und die Eucharistie der Kirche. Verlag Josef Knecht 1980. 1. Auflage. Publisher's hardcover. 191 pp. Signature. Underlined and margin notes, all in pencil. [#29066] 60:-

Olsson, Victor. Religion och naturforskning. Natur och Kultur
1968. 255 s. Namnt. [#29981] 80:-

Hemberg, Jarl - Jeffner, Anders (red). Att välja ståndpunkt.
Orienterande essäer om livsåskådning, religion och etik. Andra
omarbetade och utökade upplagan 1966. Pappbd. 363 s. [#29957]
90:-

Rosendal, Gunnar. Mäster Olof och ärkebiskop Lars. Rätte lärare III. Osby (Pro ecclesia) 1936. Dek linnebd. 220 s. Ou. Mindre vanlig skrift av förf. [#27335] 200:-

Holmquist, Hjalmar. Martin Luther. Minnesskrift... 1917. Med 7 porträtt. 1916. Klotbd. 148 s. + plr. [#27337] 70:-

Logren, Ernst. I religionsforskningens förgård. 1930. F´s dek klotbd. 120 s. / Norstedts lilla bibliotek. [#27340] 90:-

Brilioth, Yngve. Den Eviges ansikte. Betraktelser och föredrag. 1929. F´s klotbd. 152 s. Kapitlet Guds obarmhärtiga barmhärtighet är urrivet och bif sept. med understrykningar. [#27346] 50:-

Söderblom, Nathan. Sommarminnen. Utg. av Anna Söderblom. 1941. 286 s. + ett portr. (Goodwin) av ärkebiskopen. [#27348] 100:-

Richardson, Alan. Religionen i nutidsdebatten. Verbum 1968. 116 s. Övers Philippa Wiking. Omslag Per Silfverhjelm. [#29916] 50:-

Samuelsson, Kurt. Religion and economic action. Translated from the Swedish by E. Geoffrey French. Edited and with an introduction by D.C. Coleman. Scand. univ. books 1961. Publisher's cloth. VG. 157 pp. (Orig. titel: Ekonomi och religion, 1957). [#29928] 120:-

Mowinckel, Sigmund. Religion og kultus. Oslo 1950. 146 s. Ryggen har varit tejpad mot inlagan. Sid 11-14 med understrykningar. Namnt. [#29929] 70:-

Törngren, Anna. Opium för folket. Till kritiken av religonshistorien. Bo Cavefors förlag 1969. Pocket. 296 s. [#29932] 60:-

Jonzon, Bengt. Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet med särskild hänsyn till frälsningsvissheten. Uppsala 1935. Aa. 254 s. [#29948] 250:-

Rosendal, Gunnar. Hymn till glädjen. 1959. 138 s. [#28209] 100:-

Luther, Johannes. Luther. En minnesskrift till reformationens fyrahundraårsdag. U.å. 161 s. + plr oa ill i texten. [#27309] 80:-

Kautzsch, Emil. Die Heilige Schrift des Alten Testaments in Verbindung mit Budde, Guthe, Hölscher etc übersetzt und herausgegeben von E.K. I-II. 2 Bde. I: 1 Mose bis Ezechiel. II: Hosea bis Chronik. Beilagen. Tübingen (Mohr) 1909-10. Both in later solid uniform bindings. In all about 1600 pp. Some insignificant pencil-notes. [#27275] 350:-

Sparrow, W. Shaw (ed.). The Old Testament in Art. Ldn s.a. About 1925. Around 200 pp, many plates. Sewn as issued and worn. 4:o. [#28057] 100:-

Grenholm, Carl-Henric. Vad skall kyrkan bekänna? Frågor till ett rådslag om kyrkans identitet. 1986. 175 s. [#29761] 50:-

Wermlund, Sven. Det religiösa språket. 1955. 194 s. [#27165] 150:-

Aron, Robert. De dunkla åren i Jesu liv. 1964. Inb m skomsl. 226 s. Introduktion av Harald Riesenfeld. [#29564] 100:-

Griechisches Neues Testament. Text mit kurzem Apparat (Handausgabe) von Hermann Freiherr von Soden. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1913. Publisher's dec. linen. 435 pp. Condition: Fine. [#29617] 200:-

Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt von Josef Schmid. Vierte, durchgesehene Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1959. Publisher's half cloth. 403 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 1. Band. [#29618] 200:-

Das Evangelium nach Markus. Übersetzt und erklärt von Josef Schmid. Vierte, durchgesehene Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1958. Publisher's half cloth. 320 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 2. Band. [#29619] 200:-

Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklärt von Alfred Wikenhauser. Dritte Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1961. Publisher's half cloth. 403 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 4. Band. [#29621] 200:-

Die Apostelgeschichte. Übersetzt und erklärt von Alfred Wikenhauser. Vierte Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1961. Publisher's half cloth. 298 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 5. Band. [#29622] 200:-

Die Thessalonicherbriefe, Die Gefangenschaftsbriefe. Übersetzt und erklärt von Karl Staab. Die Pastoralbriefe. Übersetzt und erklärt von Joseph Freundorfer. Dritte, umgearbeitete Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1959. Publisher's half cloth. 314 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 7. Band. [#29623] 200:-

Die Offenbarung des Johannes. Übersetzt und erklärt von Alfred Wikenhauser. Dritte, verbesserte Auflage. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1959. Publisher's half cloth. 171 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 9. Band. [#29624] 200:-

Deutsches Wöreterbuch zum Neuen Testament. Nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter. Regensburg (Verlag Friedrich Pustet) 1962. Publisher's cloth. xix + 1088 pp. Regensburger Neues Testament. Hrsgb von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. 10. Band: Registerband. [#29625] 300:-

Engnell och Fridrichsen. Svenskt bibliskt uppslagsverk. I-II. 2 vol. 1948-52. F´s hfrbd. De röda ryggtitelfälten bortblekta på del I. Övre guldsnitt. Ill. Båda vol i gott antikvariskt skick med rena inlagor. /Fö-I-5. [#27220] 600:-

Lehmann, Edv. (utg.). Illustrerad religionshistoria av B. Karlgren, Martin P. Nilsson, Knut Tallqvist, Sten Konow, H.O. Lange, Edv. Lehmann, Vilh. Grønbech (och) Johannes Pedersen. Sthlm 1924. Gediget hklotbd. 582 s. + karta. [#27231] 175:-

Söderblom, Nathan. Religionen och staten. 1918. 205 s. Omsl o rygg med skavanker. [#27015] 80:-

Liedgren, Emil. Svensk psalm och andlig visa. Olaus Petri-föreläsningar i Uppsala mars 1924. 1926. 578 s. Omsl ngt nött och fläckat. [#29626] 90:-

Söderblom, Nathan. Översikt av allmänna religionshistorien. Med bilder, religionskarta och statistik. 1912. F´s klotbd. 202 s. [#27195] 100:-

Confirmationstal hållet i Fattighuskyrkan i Göteborg den 9 maj 1895 af T.W. Gbg (Bolinder) 1895. 16 s. Med skavanker men utan textförlust. Sälls. [#27197] 100:-

Hidal, Sten. Bibeltro och bibelkritik. Studier kring den historisk-kritiska bibelsynens genombrott i Sverige 1877-1910 med särskild hänsyn till Gamla testamentet. 1979. 256 s. Nyskick. [#27212] 150:-

Roosval, Johnny (utg.). Utställning av äldre kyrklig konst Uppsala mars - maj 1918. 98 s. Ill. Fint häftat exemplar. [#27213] 125:-

Nigg, Walter (Text) und Loose, Helmuth Nils (Bilder). Benedikt von Nursia. Der Vater des abendländischen Mönchtums. 1979. P´s cloth wd/j. 120 pp incl many plates. 4:o. /Hö X-5 [#26840] 150:-

Westman, Knut B. och Sicard, Harald von. Den kristna missionens historia. 1960. Inb med skomsl. 382 s. Nga blad streckade. [#26770] 80:-

Arvastson, Allan. Svensk psalm under 1900-talet. Studier beträffande psalmboksfrågan i Sverige från sekelskiftet fram till 1937. 1959. 188 s. / Bibl theol practicae 10. [#26536] 120:-

Preston, Ronald H. The Future of Christian Ethics. 1987. 288 s. As new. [#26614] 125:-

Harvey, A.E. Companion to the New Testament. 1979. 854 pp. As new. / The New English Bible. [#26615] 200:-

Rosendal, Gunnar. Mystik, meditation, kontemplation. 1973. 218 s. [#26619] 100:-

Grundmann, Walter. Das Evangelium nach Lukas. / Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament. III. Berlin 1978. P´s dec cloth wd/j. 475 pp. [#26622] 200:-

Jeremias, Joachim. Die Abendmahlsworte Jesu. 1967. P´s dec cloth. 276 pp. [#26623] 150:-

Guenther, H.V. Tibetan Buddhism in Western Perspective. 1977. 270 pp. [#26625] 150:-

Regensburger Neues Testament. 4. Band. Das Evangelium nach Johannes. Übersetzt und erklärt von Alfred Wikenhauser. 1961. P´s cloth wd/j. 360 S. Wie neu. [#26626] 150:-

Häring, Bernhard. Das Gesetz Christi. Moraltheologie. Dargestellt für Priester und Laien von B.H. 1955. P´s cloth. 1448 pp. [#26627] 200:-

Norden, Eduard. Die Geburt des Kindes. Geschichte einer religiösen Idee. Stuttgart 1958. P´s cloth. 176 pp. [#26264] 300:-

Dyer, George J (hrsgb). Ein katolischer Katechismus. Ins Deutsche übertragen von Annemarie Piper und Irmgard Wild. Titel der amerikanischen Originalausgabe: "An American Catholic Catechism". 1976 (Kösel-Verlag, München). Publisher's hardcover with dustwrapper. 343 pp. [#24591] 100:-

O'Connor, Edward D. Spontaner Glaube. Ereignis und Erfahrung der charismatischen Erneuerung. Mit einem Vorwort von Weihbischof Georg Moser und einer Einführung von Heribert Mühlen. Titel der Originalausgabe: The Pentecostal Movement. Übersetzt von Elisabeth Darlap. 1974 (Herder). Soft covers. 272 pp. [#24597] 90:-

Tardini, Domenico, Card. Pio XII. Tipografia polyglotta Vaticana 1960. 174 pp. Ills and facsimiles. Text in Italian. [#24599] 80:-

Dummelow, J.R. (utg.). Inledning och kommentar till Bibeln. Under medverkan av ett flertal förf. 1938. Ouppskuret exemplar i nyskick. 280 s. [#25848] 100:-

Re, Niccolò del. La curia romana. Lineamenti storico-giuridici. Roma 1970. 675 pp. / Sussidi eruditi 23. [#25863] 175:-

Wojtyla, Karol. Zeichen des Widerspruchs. Besinnung auf Christus. 1979 (Verlag Herder, Freiburg im Breisgau). Publisher's boards with dustwrapper. 240 pp. Titel des italienischen Originalwerkes: Segno di contraddizzione, Meditazioni. Übersetzt von Dr. Augus Berz. [#24575] 80:-

Bolander, Nils. Betvingande tro. Betraktelser från en predikoresa. 1931. Ou. [#25614] 120:-

Martling-Staxäng (red.). Kommentar till Evangelieboken. I:1-3. Högmässotexterna. 3 vol. 1964. 503 s. Med ett par understrykningar i texten. / SPT:s Handböcker. [#25630] 150:-

Martling-Norén (red.). Kommentar till Evangelieboken. II:1-3. Aftonsångstexterna. 1966. 440 s. / SPT:s Handböcker. [#25631] 150:-

Bjørndalen, Anders Jørgen (red.). Första Mosebok. En kommentar. 1971. 320 s. / Ett lagarbete av 8 olika förf. Delvis med marginalanteckningar, delvis ouppskuren. [#25552] 125:-

Sidenbladh, Erik m.fl red. fr SvD:s Idag red. Livsåskådning. En bok om livets mening och vår förmåga att acceptera döden. 1980. 154 s. Nyskick. [#25558] 50:-

Sjögren, Per-Olof. Mässa och mission. 1968. 86s. [#25601] 50:-

Giertz, Bo. Romarbrevet. 1979. 96 s. [#25605] 60:-

Giertz, Bo. Kampen om människan. 1947. 264 s. Med skomsl. Ou. [#25613] 90:-

Thielicke, Helmut. Jag tror. De kristnas bekännelse. 1966. Inb m skomsl. 284 s. Översättning av Alf Ahlberg. Nyskick. [#24403] 100:-

Thielicke, Helmut. Tänk om Gud funnes. Betraktelser över frågan om Gud. 1971. Inb m skomsl. 234 s. Översättning av Alf Ahlberg. Nyskick. [#24404] 100:-

Bring, Ragnar. Galaterbrevet. Tolkning av R.B. 1958. F´s klotbd med skomsl. 318 s. Ngt streckad. / Tolkning av Nya Testamentet VIII. Galaterbrevet. [#23911] 250:-

Bamm, Peter. Så började kristendomen. Historia och konst berättar. 1960. F´s dek klotbd. 368 s. Rikt ill. Orig:s titel: Welten des Glaubens. [#23915] 250:-

Pleijel, Bengt. ... för att ni skall veta.... En vandring genom Johannes första brev. 1979. 191 s. [#25021] 60:-

Kenyon, Kathleen. Fynd och forskning i Bibelns land. 1961. 275 s. Fotoplr oa ill. Företal av professor Oscar Löfgren. Översättning av Kerstin Karling. [#24371] 120:-

Delitzsch, Franz. Handtverkarelif på Jesu tid. Ett bidrag till den nytestamentliga tidens historia. Örebro 1874. 84 s. + Delitzsch, Franz. Genom sjukdom till helsa. En berättelse från Jerusalem på Herodernes tid. Örebro 1874. 207 s. + Guinness, H. Grattan. Från ljus till ljus. Betraktelser öfver profetiornas uppkomst och bibelns egen tolkning af dem med särskild hänsyn till de yttersta tingen. Sthlm 1883. 160 s. + Stein, Harald. Några blad af den kristna qvinnans historia. Ett bidrag till diakoniss-sakens befrämjande. Jemte kort redogörelse för diakoniss-sakens utveckling och tillstånd i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sthlm 1876. 191 s. Alla 4 skrifterna i ett samtida hfrbd. [#23890] 350:-

Allegro, John M. Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över bibeln. 1960. Aldus. 156 s. + fotoplr. [#25134] 80:-

Thielicke, Helmut. Guds bilderbok. Tal över Jesu liknelser. Introduktion och övrsättning av Alf Ahlberg. 1961. 289 s. [#24318] 100:-

Angervo, Oscar. Stora händelser i en liten värld. Vad sker i det som sker? 1939. Sjätte uppl. 280 s. Plr. /Förf söker den religiösa innebörden bakom tidshändelserna. [#24320] 60:-

Ambord, Beat. Begegnung mit Christus auf dem Weg durch das Kirchenjahr. 1948 (Verlag Otto Walter). Pulisher's dec. cloth. 413 pp. Ills. Signature. [#24340] 100:-

Gutzwiller, Richard. Die Gleichnisse des Herrn. 1960 (Benziger Verlag). Publisher's cloth with dustjacket. 164 pp. Condition as new. [#24341] 90:-

Den hollandske katekismus for voksne. På dansk ved Ruth Plum med flere. Udgivet af Paul Brand m fl. København 1970. 521 s. Originaludgaven af denne bog blev på opfordring af de hollandske biskopper udarbejdet af Det højere kateketiske Institut i Nijmegen i samarbejde med mangeandre. [#24342] 120:-

Tilmann, Klemens. Die Führung zur Meditation. Ein Werkbuch. I. 5. Aufl. 1973 (Benziger Verlag). Publisher's soft covers. 352 pp. [#24343] 150:-

Lotz, Johannes B. Kurze Anleitung zum Meditieren. 1973 (Josef Knecht). 1. Aufl. Publisher's hardcover with dusjacket. 300 pp. Dustjacket with minor tears. [#24344] 120:-

Köster, Peter. Lebensorientierung an der Bibel. Meditationsimpulse zum Exerzitienbuch des Ignatius von Loyola. Mit einem Geleitwort von Adolf Haas. 1974 (Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart). Publisher's boards. 248 pp. [#24346] 150:-

Suenens, Leon-Joseph, Kardinal. Täglich christlich leben. 2. Aufl. 1963 (Otto Müller Verlag). 123 pp. [#24347] 80:-

Ehnmark, Erland (red.). Världens stora religioner. Förkortad och bearbetad upplaga. Malmö (Allhems förlag) 1963. Hfrbd med ill omsl. 215 s. Rikt ill. 4:o. Prydliga understrykningar. /Fö I-2 [#23724] 100:-

Holmquist, Hjalmar. Den 31 oktober 1517. Tal och uppsatser till Lutherminnet 1917. 1918. Fint hklotbd i grönt med rött rtf. 255 s. Fr omsl medb. Namnt. T. Hermelin. [#23641] 150:-

Smith, F. Harold. Buddhistisk livssyn. Förord Olof Pettersson. 1970. 270 s. NoK-magnum. [#23622] 90:-

Jørgensen, Johannes. Klokke Roland. 1915. Fint hfrbd. 207 s. + plr och facs. [#23291] 150:-

Illustrerat Bibellexikon. 1 - 8 + Atlasbd. 1988. Imit förlagsskinnbd i grönt. Inalles ca 3000 s. 4:o. Nyskick. [#23129] 1250:-

Saint Benoit. La règle des moines. Textes latin et français. Traduction: Introduction: notes par Philibert Schmitz. (1948). P´s cloth. 238 pp + one plate. Numbered edition in 2000 copies. Tous les exemplaires de l´édition originale sont numérotés de 1 à 2000, this copy being number 1040. [#22995] 350:-

Lindskog, Jonas. Salomos Höga Wisa utlagd i församlingen af Jonas Lindskog, kontraktsprost och kyrkoherde i Hunestads pastorat. (Efter hans död utgifwen.) Göteborg 1885. Ngt nött hklotbd. 184 s. Namnt Sophie Hamilton. [#21548] 60:-

Rössler, Christian Friederich. Bibliothek der Kirchen-Väter. I-X. 10 vols. Leipzig (Härtel) 1776-86. Cont half calf, spine with 5 raised bands and 2 labels. In all around 6000 pp. Nicely worn and complete set. Scarce. [#22835] 5000:-

Hagberg, Knut. Den svenska högmässan. 1951. 117 s. /Högmässans betydelse historiskt, estetiskt, religiöst, ideellt. [#21430] 70:-

Sailer, Joh. Mich. Reliquien d.i. auserlesene Stellen aus den Schriften der Väter und Lehrer der Kirche. Eine Nachlese zu den Briefen aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung. I-II. München (Lentner) 1816-9. Cont marbled hard covers, spine with label. 96+94 pp. [#22662] 500:-

Björkquist, Manfred. Makternas kamp. 1938. Klotbd. 174 s. [#21358] 50:-

Die Exerzitien des Ignatius. Unter Mitarbeit von Hans Bischlager, Wolfgang Feneberg, Stefan Hofer, Lothar Lies, Elmar Mitterstieler, Karl Rahner, Günter Remmert, Ludwig Schumann, Georg Sporschill, Josef Stierli, Josef Sudbrack, Josef Thorer. Zürich (Verlag Bo Cavefors) 1983. Publisher's hardcover. 99 pp. A few ballpoint notes on title page. [#21270] 100:-

The Vatican and Christian Rome. 1974. Many ills. 206 pp. [#22476] 60:-

Reicke, Bo. Lukasevangeliet. 1962. 92 s. [#22395] 80:-

Svenska folkets levnadsvillkor. Ett försök till utredning under medverkan av flere av den socialekonomiska vetenskapens och det sociala intressets män. + Krigets problem. Uttalanden av 27 bemärkta svenska män över frågan: Hur bör en kristen betrakta krig? Uppsala 1915. Båda skrifterna i ett fint inb hklotbd. 128+176 s. / Bl.a. Karl Petander: Förbättras de fattigas levnadsvillkor genom kapitalkoncentration? [#22379] 250:-

Holmquist, Hjalmar. Bilder ur kyrkohistorien, religions- och missionshistorien. 1930. F´s hklotbd. 180 s. Ill. Hack på bakpärmen. [#23343] 30:-

Danell, Sven. Den helige Ande vår Hjälpare. Studiebok. 1976. 90 s. [#23344] 30:-

Eidem, Erling. Herrens moder. Magnificat-variationer. 1929. 92 s. [#23345] 50:-

Petrén, Erik. Bered din gudstjänst. Studier över 2. årg. högmässotexter 3 efter Trefaldighet - Domssöndagen. 1959. 30 s. [#23364] 30:-

Minnesskrift vid Allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. 1928. 128 s. Fotoill. [#23368] 40:-

Luise, storhertiginna af Baden. Jag vet att min förlossare lefver. Tröstens ord för pröfningsrika tider utvalda af...1901. Välbev och dek klotbd i blått. 179 s. [#23376] 150:-

Eidem, Erling. Allt - intet. Tankar över ett kapitel av Pauli brev till de kristna i Filippi. 1931. 90 s. [#23386] 50:-

Luise, storhertiginna af Baden. Jag vet att min förlossare lefver. Tröstens ord för pröfningsrika tider utvalda af...U.å. 168 s. 2:a uppl. [#23387] 50:-

Familjen Schönberg-Cottas krönika från Luthers tid. 1895. Hfrbd. 493 s. [#23390] 50:-

Ricard, Olfert. Guds riges vaar. Bibelske studier. Aarhus 1929. Vackert o välbev klotbd med ett d:o fr omsl medb. 173 s. [#23393] 100:-

Ricard, Olfert. Efterklang. Efterladte praedikener. Khvn (Lohse) 1929. Hfrbd med dek rygg med 4 upph bind och det vackra fr omsl medb. 264 s. [#23434] 100:-

Hedegård, David. Den tredje generationen. Bibelkritiken och teatern. 1936. 179 s. [#23435] 40:-

Eklund, J.A. Nordens evangeliskt-lutherska kyrkor. Deras uppgift i den ekumeniska kristenheten. 1919. 30 s. [#23439] 30:-

Runebergh, Arvid. Luthers inre utveckling till reformator. 1916. 40 s. [#23440] 40:-

Rodhe, Edvard (utg.). Svensk predikan. III:2. Från år 1800 till nutiden. 1939. 307 s. [#23445] 150:-

Nyberg, H.S. Studien zum Hoseabuche. Zugleich ein Beitrag zur Klärung des Problems der alttestamentlichen Textkritik. Uppsala 1935. 144 pp. Ryggen trasig och har tejpats. [#22367] 200:-

Ljungvik, Herman. Studien zur Sprache der apokryphen Apostelgeschichten. Uppsala 1926. Diss. 117 pp. Ryggen trasig och har tejpats. [#22368] 200:-

Ström, Tord och Åke V. I ordets ljus. Betraktelser för kyrkoårets söckendagar över ord ur Evengeliebokens texter. 1942. 411 s. [#23312] 100:-

Ullman, U.L. Våra högtider. Tankar. Maningsord. Böner. I. Advent - Långfredag. 1919. 225 s. Ryggen nött. / Utg av Samf. Pro fide & christianismo. [#23313] 100:-

Karsten, Rafael. Inledning till religionsvetenskapen. 1928. F´s dek klotbd med båda omsl medb. 336 s. [#23316] 100:-

MacMillan, Hugh. Bibeln och naturen. Betraktelser och andliga lärdomar. Jönköping (Halls) 1950. 115 s. Lite buktigt. / Förf. jur. och teol. dr. [#23324] 50:-

Göransson, N.J. Luthers reformation. 1920. 230 s. Titbl sakn. Omsl och rygg med skavanker. Inlagan med blyertsunderstrykningar. [#22243] 75:-

Holmquist, Hjalmar. Luther, Loyola, Calvin i derasreformatoriska genesis. 1926. Fr omsl o rygg med skavanker. 313 s. Loss i ryggen. [#22125] 75:-

Lindblom, Joh. Jesu religion och historisk kristendom. 1919. 200 s. Omsl med lite skavanker. [#22131] 100:-

Melander, A. En christens resa till evigheten. Efter Bunyan i rimmadt sammandrag. Sthlm (Rylander) 1848, Tr gula omsl. 36 s. [#20899] 150:-

Tamieion... oder Handconcordanz zum griechischen Neuen Testament. Bearbeitet von O. Schmoller. Gütersloh 1890. Hfrbd av Hedberg, ryggen med 5 upph bind. Yttre falsen nertill fram svag. 556 s. [#20945] 100:-

O Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Christo; traduzido em portuguez, segundo o original grego. Nova York 1860. Samtida nött skinnbd. 372 pp. [#20946] 100:-

Orders & Regulations for Field Officers of The Salvation Army. By The General. (Revised to date.) 1891. London (Headquaters of the Salvation Army) 1891. P´s red cloth in nice condition. In all more than 700 pp. [#20949] 250:-

Gustafsson, Berndt. Religion och samhälle. Introduktion till religionssociologien. 1978. 75 s. Streckat ex. [#20997 ] 40:-

Kaba, Mouhammad. Ramadan. Le mois de la générosité. 1991. 86 s. [#20999 ] 40:-

Staf, Nils. Pietistisk kyrkokritik. En kyrkorättslig undersökning. 1962. 184 s. Ded. ex. [#22015] 125:-

Bardh, Ulla. I närheten. Bilderbok i predikoton. 1979. 98 s. Ill. Lite nött. [#22016] 50:-

Reynolds, V. and Tanner, R.E.S. The Biology of Religion. With Illustrations by Penelope Dell. 1983. P's hc wd/j in nice condition. 332 pp. [#22018] 175:-

Holm, Søren. Graesk religion. 1942. 220 s. [#22019] 175:-

Arthur, Ingrid. La vida del glorios Sant Frances. Version provençale de la legenda maior Sancti Francisci de Saint Bonaventure. Ed. princeps. Uppsala 1955. 313 pp. [#20659] 150:-

Bergh, Birger (ed.) Sancta Birgitta. Revelaciones lib. V. 1971. 184 s. As new. [#20660] 150:-

Eklund, Sten (ed.) Sancta Birgitta. Opera minora II. Sermo angelicus. 1972. 146 pp. [#20661] 150:-

Blomberg, Gustav. Färder och fynd i Pauli fotspår. Del I. Första missionsresan. 1930. F's klotbd med fr omsl medb. 190 s. Ill. Fint ex. [#20626] 125:-

Kristofersson, Sture. Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793. 1939. Aa. xviii + 438 s. Facs. Med förf:s ded. Anteckningar på eftersättsblad. [#19761] 150:-

Arvidson, Stellan - Bohlin, Torsten. Kristendomen mot - för. 1949. Hklotbd. 334 s. Understrykningar på de första 31 sid. [#19762] 60:-

Lundmark, John. Israel och profetian. 1971. 55 s. [#19766] 40:-

Nilsson, Martin P:n. Grekisk religiositet. 1946. 227 s. Delvis marg. str. Ngt nött. [#20413] 125:-

Werner, N. På hedningarnes väg. Bilder från Svenska Missionsförbundets missionsfält. Med förord af doktor E.W. Wretlind. Köping 1898. Vackert av Jenny Nyström dek klotbd. 600 s. Foto- oa ill i texten. Försättsbladet saknas. I övrigt ett fint ex. /Synes omfatta det tidiga missionsarbetet i alla världsdelar. [#20417] 200:-

Crampon, L'Abbé Aug. Le Nouveau Testament de notre-seigneur Jésus-Christ traduit sur le texte original avec introduction, notes, divisions logiques et sommaires. Société de S. Jean l'Evangéliste. 1921. Privately bound half calf in red, spine with 5 raised bands. About 350 pp + 7 plates. [#20444] 200:-

The Gospel according to St. Matthew. The greek text with introduction, notes, and indices by Alan Hugh M'Neile. Ldn 1961. P's cloth wd/j. 482 pp. [#20442] 250:-

Mosheim, Joh. Laur. a. Elementa theologiae dogmaticae,... I-II i en vol. Editio tertia revisa, emendata, et insigniter aucta a Chr. Ern. de Windheim. Vol. primum: Prolegomena, theologiam, anthropologiam. Vol. secundum: Oeconomiam salutis. Norimbergae (Monath) 1781. Contemporary full calf with nicely dec spine with 2 col. spine labels. In all more than 1000 pp. Last 100 pp with foxed edge, otherwise a clean copy. Cut signature on front blank leaf. [#20426] 1500:-

Dahlbom, Fredrik. Bönen i Bibeln och i den kristna kyrkan genom tiderna. Studier och meditationer. 1965. 301 s. [#20296] 125:-

Petri, Laura. John Wesley. Med 8 planscher. Uppsala 1929. Välbev hfrbd med röd rygg. 280 s. + front. portr. Stpl. Exlibris. [#20370] 150:-

Rogge, Bernhard. Das Evangelium in der Verfolgung. Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation. Anhang: Die Christenverfolgung in Russland von Pastor Wilhelm Ilgenstein. Mit Abbildungen im Text und Kunstbeilagen. Köln a. Rh. (Heinrich Wulfers) 1930. P's dec cloth. 400 pp. With many fine Illustrations. 4:o. /Sökord FöII-4 [#20364] 300:-

Schenkel, G. (Hgb.) Der Protestantismus der Gegenwart. Unter Mitwirkung führender Persönlichkeiten des kirchlichen und theologisch-wissenschaftlichen Lebens. Stuttgart (Verl. Fr. Bohnenberger) 1926. P's dec cloth. 816 pp. + many plates ao Illustrations in the text. 4:o. Title leaf slightly folded. /Sökord FöII-5 [#20365] 300:-

Rooth, Lars. Det hände på vägen till Rom. En svensk jesuits minnen. 1988. Pappbd. 217 s. Fotoplr. [#19671] 80:-

Sahlin, Margit. Den hemlighetsfulla bilderboken. Att läsa Bibeln idag. 1994. 80 s. Stpl. [#19668] 40:-

De årlige evangelier och epistlar med dertill hörande collecter och böner;... Sthlm (N&S) 1827. Samtida skinnbd med rikt blinddek pärmar. Helt och rent exemplar med spår av silverförgyllning. [#20193] 300:-

Tergel, Alf. Kyrken och tredje världen. 1991. F's dek klotpbd. 534 s. Som ny. [#20157] 200:-

Raunkiær, C. Planterne i den religiøse digtning især salmedigtningen og lidt om dyr og djævle i salmebøgerne. Kbhvn 1931. 229 s. [#19502] 125:-

Lönborg, Sven. Religion eller teologi? 1947. 66 s. / GHT. Tredje sidan. [#20098] 75:-

Cornfeld, Gaalyahu. Gamla testamentets värld. Från Adam till Daniel. Den gammaltestamentliga litteraturen i ljuset av den moderna arkeologiens, språkvetenskapens och den moderna bibelforskningens landvinningar. Utg. och red. av G.C. i samarbete med exegeter, historiker och arkeologer i Israel. 1963. Allhems förlag. F's dek klotbd. 570 rikt ill s. 4:o. [#19144] 350:-

Floderus, Johan (praes.) Versio svecana selectorum ex Paulinis epistolis locorum. I-XXIV. Solitt sammanbundna dissertationer sedan gammalt men utan omslag. Diss. resp. I. Andreas Borg. Westmannus. II. Gustav Sam. Flodin. Ostro-Gothus. III. Olavus Tunvall. Medelpadus. IV. Johannes Edberg. Vestro-Gothus. V. Thuro Ljunggren. Vestro-Gothus. VI. Benedictus Jungblad. Vestro-Gothus. VII. Nicolaus Jonsson. Smolandus. VIII. Georgius Brandt. Dalekarlus. IX. Fredericus Theel. Stockholmensis. X. Johannes Stenfelt. Gevalia-Gestricius. XI. Gustavus Sigelkow. Vestro-Gothus. XII. Ericus Gaeverberg. Gevalia-Gestricius. XIII. Johannes Cederqvist. Wexionia Smolandus. XIV. Daniel Wilh. Böttiger. Fjerdhundrensis. XV. Nicolaus Segrell. Vestro-Gothus. XVI. Johannes Johansson. Roslagus. XVII. Petrus Harkman. Vestmannus. XVIII. Ericus Christoph. Sparrman. Uplandus. XIX. Johannes Ericus Unge. Smolandus. XX. Petrus Matthias Bång. Uplandus. XXI. Sveno Björling. Ostrogothus. XXII. Olavus Petri Knös. Vestrogothus. XXIII. Carolus Åström. Jemtlandus. XXIV. Johannes Joh. Wasell. Jemtlandus. Inalles 260 s. Vign. 1771-1779. q.p. [#18913] 750:-

Thalén, Peder. Den profana kulturens Gud. Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen. 1994. 191 s. [#18735] 150:-

Sparre, Karin. Den Helige Frans av Sales. 1941. Portr. 80 s. /Petrus de Dacia-fören. 20. [#18766] 80:-

Sörman, Py. Teresa av Spanien. 1941. Portr. 104 s. /Petrus de Dacia-fören. 18. [#18767] 90:-

Johansson, August. Treenighetslärans uppkomst. 1912. /Heimdals småskr. 14. [#18768] 30:-

Kjäll, Thorsten. Korsets färger bära. En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige under nittio år. I-II. 2 vol. 1972. F's dek klotbd med skomsl. Inalles 1120 s. med många ill. Välbev. [#18799] 250:-

Thunberg, Lars. "Det saliga bytet" Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. Mit einer deutschen Zusammenfassung: "Der fröhliche Wechsel" Heilsschema und Heilandbild in der Theologiegeschichte. Uppsala 1977. 421 s. [#18789] 200:-

Nilsson, Martin P:n. Helvetets förhistoria. Straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion. 1963. 110 s. Aldus. 8 s. med understrykningar. [#18576] 40:-

Albinsson Bruhner, Göran - Arthur-Nilson, Kerstin - Sandahl, Dag. Vems ärende går Svenska kyrkan? Verbum Debatt 1995. 152 s. [#18663] 40:-

Kittel, Rudolf. Israels religionshistoria. 1921. 213 s. [#18665] 40:-

Leufvén, Edv. Upplysningstidens predikan. I. Frihetstiden. 1926. 179 s. [#18667] 80:-

Chambers, Oswald. Men jag säger eder. Studier i Bergspredikan. Inledning av Sven Stolpe. 1939. 149 s. [#18669] 50:-

Björk, Anne Brit. PR i det kristna arbetet. EFS-förlaget 1968. 58 s. [#18671] 30:-

De fyra evengelierna med bilder av målningskonstens främste. Bildurval av Henrik Cornell. Sthlm (Nordisk rotogravyr) 1930. F's dek klotbd. [#18187] 150:-

De Voragine, Jacques. La légende dorée. Traduite du latin et précédée d'une notice historique et bibliographique. I-II. 2 vols. Paris s.a. About 1925. In fine & solid half cloth. 860 pp. /Jacques de Voragine or Varagine, 1230-1298. [#18147] 400:-

Haldeman, I.M. Kunna de döda meddela sig med de levande? 1923. 142 s. /Förf. teol. dr. [#15154] 80:-

Annell, Johan Aug. Om folkvandringarnas inverkan på vesterländska kyrkans ställning och författning. Sthlm (Beckman) 1872. Aa. 43 s. Inga omsl. Sälls. [#6802] 200:-

Swedenborg, Emanuel. Om Gudsdyrkan och kärleken till Gud (De cultu et amore Dei). 1961. F's dek pbd med skomsl. 261 s. / Levande litt. [#8762] 125:-

Holtzmann, H.J. Uppkomsten af Nya Testamentet. 1907. 48 s. /Religionshistoriska folkböcker 10. Välbev. [#8398] 100:-

Vischer, E. Pauli bref. 1906. 80 s. /Religionshistoriska folkböcker 7. Välbev. [#10481] 100:-

Holmberg, E.J. Den liturgiska stridens och Uppsala mötes historia jämte kort beskrifning af jubelfesterna i Uppsala 1693 och 1793. Ett trehundraårs minne 1593-1893. Med illustrationer. Sthlm 1893. Hårt nött och dek mjukt klot där ryggen ersatts av linne. 100 s. + 16 plr. Oskurna snitt. 4:o. Tryckt i 150 numrerade exemplar. Välbev inlaga. [#1277] 200:-

Söderblom, Nathan. Vater, Sohn und Geist unter den heiligen Dreiheiten und vor der religiösen Denkweise der Gegenwart. Tübingen (Mohr) 1909. 80 s. Ryggen ngt nött. 100.-

Söderblom, Nathan. De två gudarne. Uppsala 1914. Särtr. 16 s. [#7068] 50:-

Söderblom, Nathan. Religionen och staten. 1918. 211 s. Obetydlig missfärgning på fr omsl. Ouppsk. ex. [#3263] 125:-

Rinne, Juhani. Åbo domkyrka till sjuhundraårsminnet. 17 text- och 109 djuptrycksbilder. Helsingfors 1929. F's dek hfrbd. 120 s. / Vackert fotograferat. [#12028] 200:-

Aurelius, Erik. Föreställningar i Israel om de döda och tillståndet efter döden. En studie till Gamla Testamentets kanoniska skrifter. Uppsala 1907. Aa. Samtida privatbundet hklotbd. 236 s. [#10659] 225:-

Kübel, Robert. Bibelkännedom. Utläggning af hufvudafdelningarna i den Hel. Skrift och inledning till de bibliska böckerna. I-II. 2 vol. I: Gamla Testamentet. II: Nya Testamentet. 1896, 1895. Samtida hfrbd med nötta ryggar upptill. Inalles ca 1100 s. [#1050] 175:-

The Book of Jonah. Retold and Illustrated by Peter Spier. 1985. P's phc wd/j. 4:o. [#14261] 100:-

Rosendal, Gunnar. Hymn till glädjen. 1959. 138 s. I skick som ny. [#12015] 90:-

La Sainte Bible; contenant l'ancien et le nouveau testament: accompagnée de nombreux renvois... S.a. About 1910. Bagster's "Flexile" binding, real Turkey morocco-silk sewn. Edges gilt. [#11488] 150:-

Carl den Eloftes Kyrko-Lag och Ordning (tr. 1761). Interfol. handskrift där vartannat blad är handskrift och ca 4 ggr så stort som den tryckta texten. Inalles nästan 600 s. Samtida hfrbd där ryggen saknas. Pikturen genomgående liten och prydlig. På frampärmens insida finns texten: Gör barmhertighet och rätt och hoppas allestädes uppå din Gud. [#4005] 1000:-

Bibeln. Gbg (Melin) 1922. Moccabd i nyskick med hela guldsnitt och breda inre denteller. [#11607] 150:-

Psalmboken. Gbg (Melin) 1923. Moccabd i nyskick med hela guldsnitt och breda inre denteller. [#12999] 125:-

Bakewell, F.C. Vissheten om ett lif efter döden, bevisad utaf de lefvande och liflösa kropparnes egenskaper. Efter engelska originalet bearbetad på tyska af C. Schöpfer, och derifrån på svenska öfversatt af J.S. Söderberg, prost och kyrkoherde i Hambo. Gefle (C.A. Forssell) 1851. 83 s. Inlagan lagerfläckad. Namnt. Hedberg på titelbladet och på dess baksida en utläggning om dess ursprung av Anders Hedberg, kooperatören och Olle Hedbergs bror. [#14866] 250:-

Då, Westerås församlings domprost, såsom nu förordnad Pastor Primarius... i Stockholm,... herr doct. Daniel Herweghr, flyttar ifrån Westerås i början af junii månad 1771 öfwerlemnas detta Af en Högtförbunden. Wästerås (J.L. Horrn) 1771. Vikt ettbladstryck. 4 s. Sista sidan upptar en förteckning över Storkyrkoförsamlingens pastores sedan reformationstiden. [#4312] 175:-

Bruun, Fredr. Reinh. Tal vid Reformationsfestens firande hållet på Linköpings kongl gymnasii större lärosal den 3 november 1817. Linköping (Petre och Abrahamsson) 1818. 48 s. Samtida blankt omsl. Ryggen nött. [#2532] 200:-

Svenskt Bibliskt Uppslagsverk. Utg. Ivan Egnell. I-II. 2 vol. Andra upplagan. 1962-3. F's välbev hfrbd med gulddek rygg och övre guldsnitt. Inalles drygt 3000 sp + kol oa plr och med många ill i texten. [#11122] 1200:-

Jonsson, Åke. Skapelseteologi. En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans författarskap. 1999. 328 s. [#8338] 150:-

Milman, Henry Hart. The History of Christianity from the birth of Christ to the abolition of paganism in the Roman Empire. I-III. 3 vols. q.p. Ldn (Murray) 1883. Contemp full calf, spines dec & worn & with 5 bands, borders gilt, col labels partly cracked, coat of arms on front covers. Bookplate. [#2392] 400:-

Penrice, John. Dictionary and Glossary of the Kor-ân, with copious grammatical references and explanations of the text. Introduction by R.B. Serjeant. 1976. P's red cloth as new. 175 pp. /First published London 1873 this being a reprint of the 1971 edition. [#10483] 450:-

The Swedish Mass. S.a. About 1980. Sv och eng parallelltext. [#12468] 30:-

Gunnarsson, Sonja (red.) Vid samma bord. Lutherhjälpens årsbok 1987. 1987. 176 s. Ill. [#3787] 30:-

Samuelsson, Tore (red.) Rörelsekraft. Lutherhjälpen 40 år. Uppsala 1987. F's dek plpbd. 70 s. Fotoill. [#8344] 30:-

Kastlund, Åke. Annorlunda safari. Bland frihetskämpar, flyktingar och framtidsbyggare i Afrika. 1969. 189 s. + fotoplr. [#15562] 50:-

Fasholé-Luke, Edward ao (eds) Christianity in Independent Africa. Ldn 1978. P's cloth wd/j. 630 pp. Some pencil marks. [#15701] 75:-

Anér, Kerstin. Hon ler mot den dag som kommer. 1976. 219 s. [#15607] 30:-

Blomberg, Gustav. Färder och fynd i Pauli fotspår. Del I. Första missionsresan. 1930. F's dek klotbd med fr omsl medb. 192 s. Fotoill. Kartor. [#11853] 100:-

Lindgren, Hellen. Voltaire och hans strid mot fördomarna i religion och samhälle. Verdandis småskrifter 14. Nött rygg. [#9051] 40:-

Ekström, N.O. Bilder ur kyrkans historia. 1921. F's dek hklotbd, Ill. 218 s. + karta. [#9625] 50:-

Pewtress, Vera. Tryggare kan ingen vara. Berättelser ur bibeln återgivna för barn. Ill. Paule Beauvais. 1945. F's dek klotpbd. 221 s. [#10090] 75:-

Nyström, Kurt. Du är Petrus. Meditationer över Petrustexter. 1975. Ill. 157 s. I nyskick. [#10220] 50:-

Brattgård, Karl-Erik. Kyrkans dopundervisning. 1970. 185 s. [#5950] 60:-

Edwall, Pehr. Mötesplats. Nattvardsmeditationer. 1955. 138 s. [#13339] 50:-

Duhm, Bernhard. Israels Propheten. Tübingen (Mohr) 1916. P's half cloth. 484 pp. A bit worn. Stamps & some underlinings. Bookplates. [#1943] 100:-

Karolak, Tadeusz. John Paul II. The Pope from Poland. Warsaw 1979. P's dec cloth with d/j in condition as new. Richly ill. 160 pp. Stamp Ex libris E. i W. Gruszcynskich. 4:o. [#14190] 150:-

Nilson, Hans. De bibliska hufvudbegreppen belysta genom exempel ur historien och lifvet. En alfabetiskt ordnad handbok för kyrka, skola och hem. Med ett förord af Carl Norrby. Sthlm (R. Blaedel & Co.) 1889. F's hfrbd med en del skavanker. 790 s. [#16237] 200:-

Biezais, Haralds. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala 1955. Aa. 446 s. Bortklippt namnt. I övr i nyskick. med förf:s ded. och spikbladet. [#1105] 150:-

Söderblom, Nathan (utg.) Främmande religionsurkunder. I-III. 3 vol. Hfrbd. Inalles ca 1500 s. [#2892] 450:-

Den svenska bibeln. Ett 450-års jubileum. 1991. F's dek klotbd med skomsl i nyskick. Ill. 430 s. /Ingår som nr 13 i Samfundet Pro Fide et Christianismos skriftserie. [#6482] 300:-

Jesu lidandes kraft och nytta uti bedröfwade syndares andeliga upprättelse. Norrköping (Lysén och Raams enka) 1818. Samtida pappomslag. 70 s. Etikett från Kongl. Wetenskapsacademien. [#15799] 125:-

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. I-VI. 6 vols. Dritte, völlig neu bearbeitete Aufl. in Gemeinschaft mit Hans Frhr. v. Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knud E. Løgstrup herausgegeben von Kurt Galling. Tübingen (Mohr (Siebeck)) 1959. P's half calf in very good condition and with d/j. Insgesamt etwa um 11 Taus. S. mit 72 Tafeln und 26 Karten. Discreet stamps. Complete. [#7360] 2500:-

Gerwig, George William. Jesus. A Sister's Memories. Done into a printed book by the Roycrofters at their shops, which are in East Aurora, New York. 1934. P's dec cloth. 154 pp Pasted col plates. Nice print. [#11637] 150:-

Grand Pierre, J.H. Bedröfvelse och hugsvalelse eller Evangelium predikadt vid Korsets rot. Betraktelser tillegnade de bedröfvade. Sthlm 1852. Samt hfrbd med vackert dek rygg. 140 s. [#1301] 150:-

Kort anwisning til en biblisk concordanz förmedelst et språk-register... författadt af M.L. Sthlm (Hartwig Gercken) 1730. Samt vackert nött skinnryggbd med 5 upph bind. [#11673] 400:-

Dahlby, Frithiof. Religionernas ABC. 1970. F's dek hklotbd. 190 s. Ill. [#9283] 175:-

Albertson, Erik W. Galileen. Vandingar i bibliskt landskap. 1984. Ill. 196 s. [#4293] 75:-

Dennert, E. Finns det ett liv efter döden? Ett svar från naturvetenskaplig och filosofisk ståndpunkt. Lund 1915. Portr. 136 s. [#8663] 125:-

Svensson, Joh. De dödas rike. Ekenäs 1911. 40 s. Nött rygg. [#13606] 125:-

Middleton, Robt. Huru skall Jesus komma? Och för hvem? 1902. Fint hklotbd från Ivar Öhrnberg's bokbinderi, Sthlm. [#14371] 150:-

Holm, P.R. Hadesläran enligt den Heliga Skrift. Historisk-exegetisk afhandling. Hernösand 1883. 68 s. Välbev. [#13754] 200:-

Lindblom, J. Har Jesus existerat? Uppsala 1910. 46 s. [#15073] 100:-

Björkquist, Manfred. En bok om dödens mening. Uppsala 1918. Hklotbd med fr omsl medb. 86 s. Stplr. [#14137] 125:-

Dahlby, Frithiof. Kyrkokalender. 1960. Dek. klotbd. 192 s. Ill. [#9920] 200:-

Chelini, Jean et Blandine. Histoire de l'église. Nos racines pour comprendre notre présent. 1993. F's dek plpbd. 448 pp. [#4128] 50:-

Font, Lamberto. Palestina. Explicación de los itinerarios de la vida de Jesús y su relación con el año litúrgico. Prólogo de Alberto Vidal. Barcelona 1944. 63 pp. Maps. [#5517] 50:-

Baumer, Franklin L. Skeptiker och sökare. Fyra århundraden av religiöst tvivel och sökande efter en tro i Västerlandet. 1970. Tema. [#7695] 40:-

Pira, Sigurd. Om helgonkulten i Linköpings stift med särskild hänsyn till södra Östergötland och norra Småland. 1952. Plr. 270 s. Något nött och fläckat ex. Bit av ryggen saknas. Ser ut att vara ett korrekturex. [#14129] 250:-

Arthur, Ingrid. Miracles que Dieus ha mostratz per sant Frances apres la sua fi. Version occitane de la Legenda Maior Sancti Francisci, Miracula de Saint Bonaventue. Èdition et étude de la langue. 1992. 4:o. 201 pp. [#4009] 175:-

Seiler, G. Fr. Theses theologiae dogmaticae. Compendium minus in usum praelectionum academicarum. Erlangae (Heyder) 1820. Contemp full calf, spine profusely dec. 344 pp. [#7052] 450:-

Kritz, Wilhelm. Die evangelische Lehre auf dem Grunde der heiligen Schrift und nach ihrem innern Zusammenhange für Freunde des göttlichen Wortes... Leipzig (Hinrich) 1852, Full calf with dec covers. 350 pp. All edges gilt. City arms of Regensburg on front cover. [#11699] 300:-

Grube, A.W. Charakterbilder aus der heiligen Schrift im Zusammenhange einer Geschichte des Gottesreiches dargestellt und für Lehrer und Leser des Bibelworts verfasst. I. Das Alte Testament. Leipzig (Brandstetter) 1853. Full calf with dec covers. 440 pp. All edges gilt. City arms of Regensburg on front cover. [#25675] 300:-

Kurtz, Joh. Heinr. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Mitau (Aug. Neumann) 1850. Full calf with dec covers. 514 pp. All edges gilt. City arms of Regensburg on front cover. [#7379] 350:-

Schmale, Franz-Josef. Studien zum Schisma des Jahres 1130. 1961. Diss. 312 pp. [#7740] 150:-

Grönvik, Lorenz. Die Taufe in der Theologie Martin Luthers. 1968. Diss. 247 pp. [#16664] 150:-

Anderzén, Sölve. "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel". Undervisningen i en Lappmarksförsamling. Jukkasjärvi församling 1744-1820. 1992. Aa. 332 s. [#7367] 200:-

Arvedson, Tomas. Das Mysterium Christi. Eine Studie zu Mt 11.25-30. 1937. 252 s. [#7659] 150:-

Juliusson, Per. The Gonds and their Religion. A study of the integrative function of religion in a present, preliterary, and preindustrial culture in Madhya Pradesh, India. 1974. Diss. 248 pp. Ill. [#14868] 125:-

Magnusson, Martin. Der Begriff "Verstehen" in exegetischem Zusammenhang unter besonderer Berücksichtigung der Paulinischen Schriften. 1954. Diss. 224 pp. [#17286] 125:-

Edlund, Conny. Das Auge der Einfalt. Eine Untersuchung zu Matth. 6.22-23 und Luk. 11.34-35. 1952. Diss. 143 pp. [#11199] 125:-

Helweg, Hjalmar. Sören Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk studie. 1933. 382 s + plr. Fr omsl skad. [#12566] 175:-

Hagberg, Carl P. Högmässopredikningar. I-II. 2 vol. Sthlm (Rumstedt och Nordström) 1825. Mycket vackra samtida hfrbd med d:o rik ryggdekor. Inalles ca 850 s. + ett lithographerat titelblad. [#16295] 1000:-

Braw, Christian. Nåden och världen. 1993. Inb. 229 s. [#12690] 40:-

Die Biographien der Bibel zur allgemeinen Belehrung. Mit einem historisch-kritischen Versuch über die Daten der Bibel und einem vollständigen Register versehen. Mit einer Vorrede von Albert Knapp. I-II. Stuttgart und Leipzig (Verl. der Brodhag'schen Buchhandl.) 1838. Full calf with dec covers. 398+374 pp. All edges gilt. City arms of Regensburg on front cover. [#12176] 400:-

Nathan Soederblom and his contribution to the study of religion. Essays in commemoration of the 50th anniversary of his death. Ed. by E.H. Sharpe and A. Hultgård. Uppsala 1984. 103 s. /Horae Soederblomianae VII. [#13084] 50:-

Söderblom, Anna. En Amerikabok. 1925. Bra hfrbd. Ill. 282 s. [#13239] 100:-

Hellsten, Stig. Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists "Det går an". Uppsala 1951. 311 s. Ded. ex. [#11617] 150:-

Zwicker, Heinz. Reich Gottes. Nachfolge und Neuschöpfung. Beiträge zur christlichen Ethik. Bern 1948. Diss. 368 pp. [#4179] 125:-

(v. Troïl). Skrifter och handlingar til uplysning i swenska kyrko och reformations historien. I-III. 3 vol. Upsala (Edman) 1790-1. Samtida vackert nötta hfrbd, ryggarna med rik gulddekor och röda o gröna ryggtitelfält. Ca 1150 s. [#12914] 1350:-

Fader vår. Förklarande text av biskop Tor Andrae. Originallitografier av Björn Jonson. 1945. [#14413] 150:-

La somme théologique de Saint Thomas. Latin - français en regard, avec des notes théologiques, historiques et philologiques contenant le supplement et toutes les tables analytiques... avec un lexique pour tous les termes scholastiques, et toutes les formules difficiles qui se trouvent dans la somme. Par M. l'abbé Drioux. Paris (Librairie ecclésiastique et classique d'Eugène Belin) 1853-6. I-XV. 14 vols. Vol. VII is missing. In all about 10000 pp. [#2394] 3200:-

Bohlin, Torsten. Lars Landgren. Människan -folkuppfostraren - kyrkomannen. 1942. Ill. Sign ex. [#9858] 75:-

Theiner, Augustin. La Suède et le saint-siège sous les rois Jean III, Sigismond III et Charles IX, d'après des documens trouvés dans les archives du Vatican. I-III. 3 vols. q.p. Paris 1842. About 1300 pp. Very nice half calf. [#1998] 1500:-

Griesbach,J.J. Symbolae criticae. I-II. 2 vols. 1785-93. Contemporary half leather, spines with five raised bands and richly gilt. One folding leaf. 666 + 663 pp. [#10490] 1800:-

Gregorius. Lexicon sanctum,... explicationibus nominum propriorum... Hanoviae (Schleicher & de Zetter) 1634. Contemporary full vellum. 777 pp. Book-plate. [#13293] 1350:-

Walther, M. De immortalitate animae rationalis, et de praetensa ethnocorum salute,...Wittenberg (Hartmann) 1682.Contemp full vellum. About 175 pp. Book-plate. /Om själens odödlighet. [#2103] 1200:-

Swedenborg, E. Den sanna christna religionen... I-III. Wexjö 1841-52. Samtida hfrbd. 852 s. [#6565] 500:-

Marmontel, J.F. Les incas, ou la destruction de l'Empire du Pérou. I-II. 2 vols. Paris 1787. Uncut copy in old wrappers. 704 pp. /Famous polemical pamphlet against religious fanaticism. [#1858] 2800:-

Rasiel de Selva, Hercule. Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa, ... fondateur de la monarchie des inighistes. I-II. q.p. La Haye (Charles le Vier) 1736. Samtida skinnbd med rikgulddekor. 510 s. + one engraved plate. / The story about don Inigo Lopez de Recaldo who was born in the castle of Loyola in the Spanish province Guipuzcoa, and who is more known as Ignatius of Loyola, founder of the Society of Jesus. [#14341] 1250:-

Michaelis, J.D. Mosaiska lagen. 1806. Öfvers. A. Hedrén. Contemp. half calf. Bookplate. [#10818] 900:-

Histoire ecclésiastique ancienne et moderne,... relativement à l'état de la littérature, de la philosophie, & à l'histoire politique de l'Europe... I-VI. 6 vols. Contemp. half calf, spines gilt. 1776. About 3000 pp. [#15951] 1800:-

Celsius, Olof. Svea rikes kyrkohistoria ur de bästa den äldre tidens handlingar sammanletad... Första delen. q.p. 1767 hos Peter Hesselberg. Contemp. half calf with 5 raised bands. [#13607] 800:-

Canzius, I.G. Compendium theologiae purioris... Tübingen 1752. Contemp full vellum. About 1200 pp. [#14749] 950:-

Hagenbach, K.R. Den kristna kyrkans historia från äldsta tider till nittonde århundradet. I-VII. 7 vol. Sthlm (Giron) 1871-4. Välbev hclbd. Inalles ca 5000 s. /Svensk övers. J.H. Björnström. [#8367] 1000:-

(Cramer, J.A., bearb. af Anders Norberg). Professor C. Furchte. Gellerts lefwerne. Sthlm (Carlbohm) 1779. 178 pp. + engrav. title. + Salomos Israëls konungs Sede-Språk. Öfvers. ifrån originalet med bifogade korta filologiska och critiska anmärkningar, af Johan Adam Tingstadius. Upsala (Edman) 1783. 108 pp. Both in one contemp very attractive half calf, spine richly gilt. Text on spine: Gellert och Salomo. /Bygdén II: 302. [#13422] 2000:-

Tingstadius, J.A. De tolf smärre skrifter af Gamla Testamentets Propheter. Proföfversättning. Strengnäs (Ekmarck) 1813. Contemp half calf. 258 pp. [#11056] 350:-

Mornay, Philippe de. Een bok, om then christne religionens wissheet och sanning, emoot alla Gudhlöse,... såwäl som emoot epicurer, hedningar, mahumetister verteradt på swenska åhr 1671. af Joh. Sylvio. Sthlm (Henrich Keyser) 1674. Full leather, some damage on spine. About 730 pp. Pp 426-7 and 430-1 have not been printed in this edition and/or copy. Vignettes and old signatures. [#1964] 1000:-

Wernern, Friedrich. Der richtige und unbetrügliche Himmels-Weg eines Christen,... deutlich vor Augen gestellet... Leipzig (Weidmann) 1725. Contemp half calf, worn. About 1100 pp and one engraved folding front. [#4661] 750:-

Biblia... Martin Luthers, mit... einer Vorrede von Hieronymo Burckhardt. Basel (J. Rudolph Im Hof) 1736. Nice full calf, edges gilt and with some decorations. Very appealing typography. [#3788] 1500:-

Palmquist, Arne. Die römisch-katolische Kirche in Schweden nach 1781. I-II. 2 vols. I: Das apostolische Vikariat 1783-1820. II: 1829-1873. Tr. 1954-8. Sewn as issued & in condition as new. 508+488 pp. [#16024] 350:-

Palmquist, Arne. Die römisch-katolische Kirche in Schweden nach 1781. I: Das apostolische Vikariat 1783-1820. 1954. 508 pp. As new. [#6870] 150:-

Buchanan, Claudius. Nyaste undersökningar öfwer Christendomens och Bibliska Litteraturens närwarande tillstånd i Asien. Sthlm (Rumstedt) 1817. Contemp half calf, spine gilt. 300 pp. [#10579] 300:-

Uberiorum adnotationum philologico-exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti libros volumen primam, adnotationes Io. Henrici Michaelis, in Psalmos. Halae 1720. Contemp full vellum. 1112 pp. Solid binding & good interior. Title in red & black with fine engraved vignette. [#10093] 1250:-

Sixtini A. Frisi Anti-Barbarus Biblicus. Franequere (L & D. Elzeviriorum) 1656. Contemp worn full vellum, partly loose in binding, traces of foxing & waterstaining. About 850 pp. Book-plate. [#17341] 900:-

Friderici Justi Mengeweins Comitatus Hohnsteinensis superattendentis piæ memoriæ, Theologia thetico-polemica...Lipsiae (Wohlfart) 1698. Contemp full vellum. About 600 pp. Complete. Old annotations on blank leaf & verso of front cover. Small part of title cut at bottom without loss of text. [#13089] 1100:-

De veteri ritu nuptiarum & jure connubiorum: Barnabas Brissonius, Antonius & Franciscus Hotmanus. Amstelodami (Petrus le Grand) 1662. Contemp full vellum. 506 pp + engr title + Index. [#11788] 1650:-

Jeremias Drexelius. Nicetas, seu Triumphata incontinentia. Duaci (Dovay) (J.Bogardus) 1624. Contemp full leather, spine neatly rebacked, flower-decorations on both covers. 272 pp. [#10117] 1400:-

Borden, Mary. Judarnas konung. 1935. 342 s. Nött omsl. Bit av ryggen saknas. Orig:s titel: The King of the Jews. [#1015] 40:-

Gellert, C.F. Moraliska föreläsningar. + Moraliska karakterer. 1775-82. Samtida hfrbd. Graverat titelblad. Orig.uppl. resp. 2 uppl. 762 s. [#8372] 750:-

Hallenberg, J. Historiska anmärkningar öfver Uppenbarelseboken. I-III. 3 vol. 1800. Samtida kartongbd. [#13345] 2000:-

Vadstena klosters Minnesbok. "Diarium vazstenense". 1918. Förlagets vackra skinnbd med hela guldsnitt, dek pärmar och inre denteller tr. på linnelumppapper i 500 numr. ex. I orig.kassett. [#1549] 1200:-

Channing, William E. Napoleon Bonaparte, skärskådad från christligt religiös synpunkt. I-II. Linköping (Ridderstad) 1848. Hclbd. Exlibris. Bibliogr. tillskrift på titelbladet. [#13022] 500:-

Larsson Tulle, Hans och Arosenius, M. Petrus. Bibelljus satt emot det exegetiska mörkret, eller: Den Heliga Skrifts enfaldiga sanning, genom et enfaldigt och rätt uttolkningssätt uti tvänne delar,... Wästerås (J.L. Horrn) 1777. Contemp half calf, spine with 4 raised bands. 380 pp. Complete. Text on spine: Tulles Bibel-Ljus. [#15420] 800:-

Pontoppidan, Eric. Collegium pastorale practicum, eller Undervisning för dem, som wilja rätt förestå Det Heliga Predikoämbetet... med bifogade anmärkningar rörande mäst swenska kyrkoförfattningen. Sthlm (Hesselberg) 1766. Contemp half calf, spine with 4 raised bands, mended at bottom. Both fly-lvs missing & edges worn. Interior clean. [#5425] 750:-

Roscoe, William. Vie et pontificat de Léon X. Ouvrage trad. de l'anglais par P.F. Henry, et orné du portrait de Léon X, et de Médailles. I-IV. 4 vols. q.p. Paris (Le Normant, H. Nicolle, et des frères Mame) 1808. Contemp full calf, spine richly dec., top of spine a little worn. In all about 2200 pp and 4 front. plates. [#10520] 2000:-

Haug, Balth. De christnas antiqviteter. Strengnäs (Ekmarck) 1813. Contemp half calf. 445 pp. Spine nicely decorated. Some worming low on exterior joint. [#15211] 300:-

Canzius, Israel Gottlieb. Compendium theologiae purioris in quo iustis definitionibus veritates theologicae determinantur determinatae ex oraculis... Tübingen (Ph. Erhard) 1752. Very fine contemp full vellum, spine with gilt label & text: Canzii Comp. theolog. purioris. 1190 pp. [#9159] 1800:-

Stolpe, Sven. Själar i brand. Kristna essayer. 1938. 253 s. [#1849] 60:-

King, Martin Luther. Vägen heter icke-våld. 1964. Klotbd. 170 s. Fotoill. [#14246] 60:-

Är Bibeln äkta och på hvad sätt ha vi fått den? En kort bibelhistoria och undersökning... Med tio illustrationer. Sthlm (Huldberg) 1901. Privatbundet hklotbd. 190 s. Sammanbunden med Bengtson, Valdus. Hos Johannes i öknen. Gbg 1903. 16 s. D:o Nykterhetsverksamheten i dess förhållande till politiken och religionen. Gbg 1906. 20 s. [#17175] 200:-

Lavater, Johan Caspar. Christelig bönebok... författad under dess sista sjukdom. Lund (Lundblad) 1806. Contemp half calf. 168 pp. Col old bookplate. Poem in old hand on front fly-leaf. [#12633] 300:-

Kernell, Per. Strödda predikningar. I-II. Sthlm (Nordström) 1827. Samtida fint hfrbd. 212+148 s. Med boktryckarens och förläggarens gåvotillskrift på försättsbladet till fru Sophie Kruse från dess ödmjukaste tjenare den 31 dec. 1827. [#9138] 350:-

Mosheim, Jean-Laurent. Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au commencement du XVIII:e siècle. Traduite de l'original latin, avec des notes & des tables chronologiques, par Archibald Maclaine; et de l'anglois en françois par M.***. I-VI. 6 vols. q.p. Maestricht (Dufour & Roux) 1776. Contemp half calf, spines richly dec & nicely worn. In all about 2800 pp. [#7218] 2500:-

Bastholm, Christian. Aandelige taler over alle Evangelierne. I-II. 2 vol. Kiøbenhavn (Gyldendal) 1781. Nice contemp half calf, spines with 5 raised bands. 701+748 pp + engraved titles. [#16299] 650:-

Stenberg, Göran. Döden dikterar. En studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen. 1998. F's klotbd med skomsl i nyskick. 445 s. [#15588] 300:-

Korn åt små foglar. Tillegnade alla Sverges barn af Stockholms stadsmission. Sthlm (A.L. Norman) 1866. Ill. 32 s. Välbev ex. av första (och enda?) årgången. [#5528] 300:-

Korn åt små fåglar. Christlig barnkalender för 1867. Tillegnad alla Sverges barn af Stockholms stadsmission. Första årgången. Sthlm (A.L. Norman) 1867. 80 s. + 3 plr. Välbev ex. [#10799] 300:-

Swantz, Marja-Liisa. Ritual and symbol in transitional Zaramo society with special reference to women. 1970. Diss. 418 s. inkl nga kartor. /Afrikansk missionshistoria m.m. [#2479] 150:-

Walder, A. Växlande bilder. Kongoskildringar. 1918. 250 s. Fotoill. Ngt nött. [#8030] 75:-

Storjohann, J. Psaltaren. I historisk belysning förklarad. Med anmärkningar till uppbyggelse vid hvarje psalm ur C.H. Spurgeons psalmverk. Sthlm 1914. F's dek klotbd. 280 s. [#6249] 200:-

Wahlström, Gunnar. "Nutidstvivel, nöjeshets eller...?" Vara 1952. 16 s. /Förf. upprörs över ungdomens bristande moral... [#10676] 30:-

The Dead Sea Scrolls. 1958. 38 pp. Ills. [#1469] 40:-

Lindeskog, Gösta. Jesus och judarna. 1940. 186 s. Bif. understreckare av Harry Blomberg. [#20614] 60:-

Lingwood, Dennis. As a Buddhist monk Sangharakshita. The Bodhisattva Ideal. Wisdom and Compassion in Buddhism. 1999. 252 pp. [#31105] 150:-

Kerfstedt, Amanda. Abdullah, sångaren från Beda och andra berättelser för barn. 1908. Norstedts. Dek förlagsklotbd. 125 s. Bandet med småskavanker. / P.A. Norstedt & Söners Ungdomsböcker N:r 103. /HöBi-II [#52170] 100:-

Watson, Sydney. Vilddjurets märke. 1951. Bra hklotbd. 256 s. [#52172] 70:-

Hjelm, C.G. Människan och änglavärlden. 1959. Bra hklotbd. 100 s. [#52179] 80:-

Hjelm, C.G. August Strindbergs och Sven Lidmans väg till korset. Två monumentalgestalter i svensk omvändelsehistoria. 1944. Välbev hklotbd med fr omsl medb. 88 s. [#52180] 110:-

Strandsjö, Göte. Alla träd har rötter. En rapsodi om människan mitt i världen. 1985. Libris. Förlagsklotbd med skomsl. 176 s. [#52184] 80:-

Rigmark, W. Bombflygarna som blev Kristi soldater. 1957. 128 s. + fotoplr. /Andra världskriget. [#52188] 60:-

Friberg - Norgren. Folkskolans naturlära. Andra delen. 1945. Norstedts. 240 s. + plr och 216 fig i texten. 2 blad med litet hål, i övr välbev skolbok. [#52190] 70:-

Hedlund, John. I Amerika. Resor och reflexioner. 1948. Bra hklotbd. 309 s. Fotoill i texten. [#52194] 110:-

Gram-Bovien-Stapel. Sjukdomar och skadedjur på lantbruksväxterna. 112 farvetavler med billedtekst. 1956. LT. Akvareller av I. Fredriksen och Ellen Olsen. Inalles ca 250 s. Varje plansch har textförklaringar på svenska, danska och engelska. Vackra illustrationer i färg. [#52197] 250:-

Wikholm, V. Psykologi för ungdomsskolor samt kristna barn- och ungdomsledare. Linköping 1942. Söndagsskolförlaget. Bra hklotbd. 88 s. [#52200] 80:-

Bolin, Pehr. De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning. Med 190 figurer samt ett tillägg om halvgräsen med 12 figurer. 1928. Bergvall. Välbev förlagsklotbd i grönt. 302 s. Helt ren inlaga. [#52201] 250:-

Mas-Larsson, Sture. En man for till Jerusalem. En berättelse från den första kristna tiden. 1949. Förlagshalvklotbd. 216 s. [#52214] 80:-

Andersson, Aron. De första grunderna av Kristi lära. Bibelstudium. 1933. Förlagsklotbd. 115 s. [#52215] 80:-

Meyer, F.B. Herdepsalmen. Betraktelser över Dav. 23 psalm. 1911. Lindblads. Inb med ill omsl. 104 s. [#52216] 80:-

Heym, Stefan. Ahasverus. 1982. Prisma. Inb och med skomsl. 238 s. / Existerar Ahasverus eller är han en produkt av religiös vidskepelse? [#52217] 100:-

Nilsson, Per. Gudomlig helbrägdagörelse i teori och praktik. 1939. Inb med ill omsl. 110 s. [#52218] 80:-

Karlgren, M. Benådade frontkämpar. Andra samlingen. Glimtar och anekdoter ur ett 20-tal kända gudsmäns liv och verksamhet under gången tid. 1941. Förlagsklotbd. 224 s. [#52219] 80:-

Wahlström, Gunnar. Och vindarna blåste... Skildring från 1850-talets väckelseår. 1960. Förlagsklotbd med dek rygg och ett fr omsl medb. 227 s. [#52222] 80:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations