Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSWEDENBORG

Toksvig, Signe. Emanuel Swedenborg. Vetenskapsman och mystiker. 1949. NoK. Välbev förlagshalvklotbd med ett ngt nött skomsl. 390 s. [#60496] 150:-

SWEDENBORG, EM. Läran om Den Heliga Skrift. 1918. 98 s. [#52158] 100:-

Ramström, M. Emanuel Swedenborg as an Anatomist. Reprint from British Medical Journal, 1910. 1910. 6 pp. Proof with a few corrections in ink. [#32157] 75:-

Stroh, Alfred H. and Ekelöf, Greta. An abridged chronological list of the works of Emanuel Swedenborg including manuscripts, original editions and translations prior to 1772. 1910. 54 s. 4:o. Omsl med en del skavanker. [#22542] 100:-

Kleen, Emil A.G. Swedenborg. En lefnadsskildring. Del I. 1917. 456 s. Portr. Fr omsl saknas. Del II utk. [#22543] 50:-

Swedenborg, Emanuel. Nya Jerusalems lära om Herren. Rev. övers. av Erik Hjerpe. 1948. 136 s. [#22546] 60:-

Manby, C.J.N. Mina öfversättnings-principer beträffande Swedenborgs skrifter. Ett stycke sjelfbiografi och ett testamente. Sthlm (Boströms) 1907. 31 s. [#22547] 100:-

Swedenborg, Emanuel. Om hvita hästen angående hvilken talas i Uppenbarelseboken,... 1896. 32 s. Omsl loss. [#22549] 50:-

Swedenborg, Emanuel. A - O. Den sanna kristna religionen som innehåller hela läran om Gud för den nya kyrkan, hvilken af Herren förutsagd hos Daniel 7:13, 14 och i Uppenbarelsen 21:1,2 medelst Emanuel Swedenborg. Öfvers. från latinska urskriften, som utkom 1771; medelst Adolph Theodor Boyesen. 1935. 966 s. Bra exemplar. [#22246] 350:-

Lee, C. & J. Den dubbla planen eller Nyckeln till en rätt lösning av den profetiska uppenbarelsen samt den stora arbetarrörelsen. 1952. 258 s. Nga sid. i början med lätta blyertsunderstrykningar. [#22242] 110:-

(Swedenborg, Emanuel). Änglawisheten om den gudomliga försynen. I. Öfwers. från latinska urskriften, som utkom 1764. Sthlm (Deleen) 1826. Samtida gråpappbd med nött rygg men intakt häftning. 134 s. Oskurna snitt. [#22099] 250:-

Swedenborg, Emanuel. Änglavisheten om den gudomliga försynen. 1911. 368 s. / Sapientia angelica de divina providentia. Välbev exemplar. [#22100] 225:-

Swedenborg, Emanuel. Kort sammandrag af läran för den nya församlingen, hvilken i Uppenbarelse Boken förstås med Nya Jerusalem. Kjöpenhamn (Thiele) 1788. Nött samtida kartongbd. Ryggen söndr. Inlagan delvis fläckad. Gamla namnteckningar. [#22103] 600:-

Swedenborg, Em. Nya Jerusalems lära om den treenige Guden. Öfwers. från den efter författarens död i London 1785-1789 utgifna Apocalypsis explicata, af Carl Deleen. Wexjö (Södergren) 1866. Senare rött klotbd. 148 s. [#22104] 300:-

Swedenborg, Emanuel. Om hvita hästen angående hvilken talas i Uppenbarelseboken, kap. 19 och derefter om ordet och dess andliga eller invertes mening, ur Arcana coelestia. Från latinska urskriften af år 1758 öfversatt af C.J.N. Manby. Sthlm (Nykyrkliga bokförlaget) 1896. 32 s. Välbev ex med tr omsl. [#22106] 150:-

Lagerborg, Rolf. Fallet Swedenborg i belysning av nyare undersökningar. 1924. 68 s. Med understrykningar och marginalnotater i blyerts. [#22108] 150:-

Ramström, Martin. Hvarpå grundar sig Swedenborgs åsikt om hjärnans funktion, och särskildt om hjärnbarken som själsverksamhetens säte? Tal på Uppsala Läkareförening högtidsdag 1910. Ill. 34 s. Omsl fläckiga. Inlagan ren. [#22109] 150:-

Swedenborg, Emanuel. Invärtes meningen af profeterna och psalmerna i hufvuddrag med tillägg: Ordets historiska saker. Ett i handskrift efterlämnadt verk... Öfvers... och försedt med inledning samt förklaringshänvisningar till Swedenborgs teologiska verk, efter Beyers Index initialis, III. Sthlm 1909. 175 s. + utv textplansch. Bra exemplar. [#22110] 250:-

Swedenborg, Emanuel. Det nya Jerusalem och dess himmelska lära på grund av vad som blivit hört från himlen. Vartill först säges något om Den nya himlen och Den nya jorden. Översatt från latin av T. Holm. 2:a uppl. granskad av Gustaf Baeckström. 1955. Rött dek klotbd. 104 s. [#22111] 150:-

Swedenborg, Emanuel. Om Nya Jerusalem och dess Himmelska lära. Andra uppl. öfversedd och röttad. Wexjö (Södergren) 1871. 230 s. Tr omsl. Ryggen söndr. [#22113] 150:-

(Anderson, Carl). Är herr Anders Fryxells framställning af Emanuel Swedenborg, uti hans Berättelser ur Svenska historien 43:dje delen, sann och oväldig? Försök till kort undersökning häraf af -n. Sthlm (W. Holm) 1877. 79 s. Fuktfläckar på de första sidorna. Tr fr omsl. Det bakre sakn. Ryggen nött. [#22114] 250:-

Swedenborg, Emanuel. Den gudomliga kärleken. 1923. 63 s. Välbev ex. [#22116] 150:-

Emanuel Swedenborg siaren. Några meddelanden om och ur hans skrifter utg af Nykyrkliga bokförlaget. 1908. 198 s. Välbev ex. [#22117] 200:-

Veckorevyn Nr 2 1939 med Shirley Temple på omslaget där också hennes handskrivna dedikation till Sveriges barn återfinns: To the Children of Sweden - Love Shirley Temple. [#22118] 700:-

(Swedenborg, Emanuel). Nya Jerusalems lära om Herren. Wexjö (Södergren) 1865. 104 s. Ej omsl. Nga blad i början med fuktrand i marg. [#22119] 125:-

Ramström, Martin. Om Emanuel Swedenborg som naturforskare och i synnerhet hjärnanatom. 1908. Portr. 20 s. [#22133] 175:-

Swedenborg, Emanuel. Kronan eller tillägg till Sanna kristna religionen. Ny övers av lat urtexten Coronis... verkställd av Eric von Born. 1936. 116 s. [#22134] 150:-

Swedenborg, Emanuel. De symboliska böckerna i förhållande till Den heliga skrift. Kort framställning af läran för nya församlingen, hvilken i Uppenbarelseboken förstås med Det nya Jerusalem. Christianstad (Herman Lang) 1862. 144 s. Med de ljusgröna tr omsl. Fint ex. [#22136] 300:-

Swedenborg, Emanuel. Bakom dödsrikets portar enligt E.S. Red. af E.W.B. 1920. 48 s. [#22137] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations