Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSVENSKA LANDSMÅL

Landsmålsarkivets frågelistor. 1 ock 2. Inledning. 1. Mjölkhushållning. 2. Tröskning. 1926. [#41152] 80:-

Landsmålsarkivets frågelistor. 7. Löv- och mosstäkt. 1927. [#41153] 80:-

Landsmålsarkivets frågelistor. 14. Bin och biskötsel. 1928. [#41154] 120:-

Landsmålsarkivets frågelistor. 15. Hägnader. 1928. [#41155] 80:-

Landsmålsarkivets frågelistor. 37. Fiske. 72 s. Ill. 1935. [#41157] 200:-

Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1968. 91:a årg. H. 290 fr. början. Bl.a. En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830. Med inledning och kommentar utg. av August Isaacsson. 127 s. m.m. [#6764] 125:-

Svenska landsmål och svenskt folkliv 1997. 1998. Inb. 260 s. [#8714] 100:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations