Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET

Lundberg, Carl. Om befolkningsförhållanden och värnkraft i det romerska kejsarriket. SHF 17. 1912. 91 s. Riss i fr omsl. Ouppskuret exemplar. [#57938] 100:-

Nilsson, Martin P:n. De grekiska tyrannerna. SHF 52. 1941. Ill. 100 s. Bra ex. [#56419] 80:-

Hagendahl, Harald. Romarna i Britannien. 1943. SHF 55. 88 s. + karta. Ill. [#54527] 80:-

Rudberg, Gunnar. Antik världsbild och världsbetraktelse. En skrift från första århundradet e.Kr. tolkad av G.R. 1936. SHF 45. 78 s. [#54528] 90:-

Norberg, Dag. Horatius sista lyriska diktning. 1945. SHF 57. 108 s. [#54529] 80:-

Vinge, Louise (red.). Trettiotalspoetik. Eliot, Croce, Valéry. Efterskrift av L.V. 1983. SHF 94. 85 s. Ill. [#48519] 90:-

Gavelius Renwik, Ingrid. Känt och okänt i Bo Bergmans poesi. SHF 100. 266 s. Ill. [#48552] 100:-

Breitholtz, Lennart. Vid medeltidens gryning. Rom under barbarernas svärd. SHF 95. 1984. 358 s. [#32542] 150:-

Ehnmark, Elof. Fyra litterära kritiker. Norstedts 1971. 69 s. SHF 81. - Thorild, Sainte-Beuve, Brandes, Levertin. [#34003] 60:-

Knös, Börje. Guillaume Budé och den franska humanismens renässans. 1939. 194 s. Planscher./ Svenska humanistiska förbundet. [#24988] 60:-

Bendz, Gerhard. Ordpar. 1965. 148 s. Svenska humanistiska förbundets skrifter 74. Omsl naggat, nött och tejpat. [#21585] 50:-

Sylwan, Otto. Lyx och komfort. 1937. SHF 46. Ill. 66 s. *[#38106] 90:-

Gjerstad, Einar. Det äldsta Rom. SHF 83. 1972. Ill. 133 s. 4:o. [#7639] 125:-

Fehrman, Carl. Forskning i förvandling. Män och metoder i svensk litteraturvetenskap. SHF 82. 1972. 138 s. [#2177] 60:-

Andrén, Arvid. Det romerska London. SHF 72. 1963. Ill. 78 s. + 67 fig. Fläck på fr omsl. [#5386] 40:-

Nachmanson, Ernst. Vulci. Ett hundraårsminne och en återblick på den grekiska vasforskningens historia. 1928. SHF 35. 60 s. + plr. [#7326] 50:-

Eriksson, Sven. Skandinaver emellan. 1957. SHF 65. 101 s. + plr. [#5739] 50:-

Romdahl, Axel L. Svensk kulturtradition. 1931. SHF 38. 40 s. [#12564] 50:-

Liliestam, Åke (red.) Humaniora: forskning och förnyelse. 1967. SHF 76. 111 s. [#3291] 50:-

Hjertén, Ivar. Hypnos och Thanatos i dikt och konst. 1951. SHF 62. Ill. 94 s. [#10467] 75:-

Skarastudier. Andra samlingen. Minnesskrift... 1899-1949. 1951. SHF 61. 162 s. [#10480] 60:-

Ahlenius, Holger. Tor Hedberg. En studie över hans diktning. 1935. SHF 42. 78 s. [#14858] 30:-

Ehnmark, Elof. Fyra litterära kritiker. 1971. SHF 81. 70 s. [#2379] 60:-

Lundberg, Carl. Slafveriet i forntiden. 1915. SHF 23. 131 s. Fuktfläckat ex. [#13503] 50:-

Gjerstad, Einar. Människan och historien. SHF 89. 1977. [#4930] 40:-

Nibelius, Folke. Lord Chesterfield. Världsman och brevskrivare. SHF 91. 1979. Portr. 144 s. [#12227] 60:-

Kjellberg, Lennart. Adam Mickiewicz. Liv och verk. SHF93. 1981. Ill. 164 s. [#4802] 60:-

Lundberg, Carl. Ståndens ärftlighet i det romerska världsriket. SHF 19. 1913. 88 s. Svag fuktrand upptill i slutet. [#1026] 100:-

Hjertén, Ivar. Den romerske gladiatorn. SHF 32. 1923. 70 s. [#11602] 125:-

Lundberg, Carl. Om befolkningsförhållanden och värnkraft i det romerska kejsarriket. SHF 17. 1912. 91 s. Fuktrand upptill i slutet. [#1048] 100:-

Lundberg, Carl. Slafveriet i forntiden. SHF 23. 1915. 132 s. [#14135] 150:-

Löwegren, Yngve. Balsameringsbruket genom tiderna. SHF 71. 1962. Ill. 121 s. [#7377] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations