Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSTRIDSSKRIFTER

Nordmannen. Folkets troman genom fem årtusenden. 1937. Eug. Lanthén. 142 s. Omslag med snöklädda granar. / Skrivet av en författartrio och om kristendomen och den nordiska anden... [#60732] 150:-

Lidforss, Bengt. Levertinkultens apologet. En vidräkning med dec. Fredrik Böök. Malmö 1910. Framtiden. 47 s. Ou. [#52279] 250:-

Makt, förakt och vita rockar. Om vinnare och förlorare i sjukvården. Pockettidningen R. 1978:5. Årg. 8. 120 s. Ill. Ngt margstr. [#35670] 50:-

Henel, H.O. Eros i taggtråden. Sthlm (Fredens förlag) 1931. 133 s. Fr omsl ngt fl. [#26411] 100:-

Moberg, Vilhelm. Sanningen kryper fram. Fyra inlägg för dagen. 1943. 55 s. Ou. [#22226] 125:-

Wiberg, Sven. Riv skolan, börja lära! Reformrörelser i USA. 1995 (SNS). 198 s. /Om 1990-talets amerikanska debatt och reformsträvanden inom skolområdet, med syfte att berika den svenska debatten om skolans kvalitet. [#19618] 50:-

Tenow, Elna. Vetenskapens offer. Nordiska samfundets årsskrift år 1901. N:o 1. 64 s. Ill. /...till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. [#19193] 150:-

Vetenskapligt barbari. Nordiska samfundets årsskrift år 1901. N:o 2. 31 s. Ill. /...till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. [#19194] 100:-

Första cirkelns vädjan. Nordiska samfundets årsskrift år 1901. N:o 3. 31 s. Ill. /...till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. [#19195] 100:-

Thyrén, Johan C.W. Det "politiska träsket". Föredrag i Jönköping 1928. 21 s. [#10232] 75:-

Revolution och republik. Sthlm (L.J. Hjerta) 1838. 95 s. Tryckta gula orig. omslag. Ou. [#10432] 250:-

Hedin, Sven. Andra varningen. 1914. Norstedts. 80 s. / Medföljer Vårdkasen. [#32346] 100:-

Hedin, Sven. Andra varningen. 1914. Norstedts. 80 s. Ryggen nött. / Medföljer Sydsvenska Dagbladet Snällposten. [#32347] 100:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations