Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSÖDERMANLAND

Schnell, Ivar. Historien om Nyköping och Nyköpingshus. 1942. 16 s. Foto- oa ill i texten. Omslag i färg av Dewoon. [#59805] 70:-

Henryson, Bengt. Lovö. Strövtåg på en Mälarö. 1991. Inb med ill omsl. 88 s. Fotoill. Nyskick. [#54756] 100:-

Mari Mihi. Pseud för Gustaf Lindqvist. Ödenas röda slott. 1923. Å&Å. Inb. Pärmpapperet i tapetform med Vasen i centrum. 245 s. Främre blanka bladet saknas. Skavanker upp- och nertill på ryggen. Inte så vanlig ou. [#53406] 80:-

Gerdin, Mari och Johansson, Alf W. (red.). En högskola av en ny typ. Två seminarier kring Södertörns högskolas tillkomst och utveckling. 2005. 106 s. / Samtidshistoriska frågor 10. [#52937] 80:-

Svedelius, Julia (utg.). Den goda viljans stad. En Strängnäskrönika. 1950. NoK. 211 s. + fotoplr. [#47353] 130:-

Bergman, Sten och Curry-Lindahl, Kai. Natur i Södermanland. Med förord av Bo Hammarskjöld. 1952. Bokförlaget Svensk Natur. Förlagets gröna hfrbd. 489 s. Ill. 4:o. [#45300] 350:-

Schnell, Ivar. Eskilstuna. En svensk industristad med anor. 1939. Dek förlagslinnebd med fr omsl medb. 151 s. + kartor, plr oa ill. [#45001] 300:-

Spong, Berit. Strängnäs. Ill Gunnar Brusewitz. 1953. W&W. 124 s. [#42711] 100:-

Regium Gustavianum Gymnasium Strengnense MDCXXVI - MCMXXVI. Minnesskrift utg av Strängnäs läroverkskollegium genom Albert Falk. 1926. Halvpergamentbd med båda omslagen + ryggen medbunden. Ryggens vita pergament delvis fläckat. Inalles 620 s. + 28 plr tr i ljustr. Överstycken och slutvinjetter B. Berg. Verket omfattar följande fem delar: I: Albert Falk, Strängnäs gymnasiums historia. II: Isak Fehr, Stifts- och läroverksbiblioteket. III: P.J. Gustafsson, Strängnäs läroverks kassor och fonder. IV: Gustaf Löw, Strängnäs läroverks gårdar. V: Bengt Thordeman, Strängnäs läroverkshus. På försättsbladet en liten tillskrift: Otto Francke. Minne av Strängnäsläroverket. Den 6 juni 1930. /Hö-B [#38899] 750:-

Fehr, Isak. Strängnäs. Det forna och det nuvarande. 1910. Oskar Erikson, Strängnäs (I distribution) 43 s. Gamla fotoill oa ill. En utvikbar karta i färg. Sälls. *[#38657] 175:-

Magnusson, Lars. Den bråkiga kulturen. Förläggare & smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. 1988. Författarförlaget. Inb med ill omslag. 412 s. Ill med gamla fotografier oa ill. Nga sidor med blyertsunderstrykningar. I övr ett välbev ex. [#37898] 120:-

Hahr, August. Vasadekoreringen på Gripsholms slott. En överblick med anledning av de nyfunna målningarna. Strängnäs 1940. Särtr. i 250 exemplar. Många ill. [#32528] 100:-

Landell, Nils-Erik och Holmåsen, Ingmar. Det okända Sörmland. Strövtåg längs Sörmlandsleden. 1976. Inb och med skomsl. Vackert fotoill. Kvadr 4:o. [#35830] 150:-

Björkhem, Uno (red.). Tullgarn - ett kungligt stycke natur i Södermanland. Utvgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. 1992. Förlagsband. 144 s. Illustrerad, delvis i färg. - Tullgarn blev naturvårdsområde och naturreservat 1984. [#34628] 190:-

Hedenskog, Sven. Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Uppsala 1973. Aa. 228 s. Ded. ex. [#31248] 200:-

Öhngren, Bo. Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. 1974. Aa. 414 s. Nga marganteckn. Ded. ex. Bif. tidn. art. /Studia hist ups. 55. [#31239] 200:-

Nevéus, Torgny. Sörmlandstinget 1938-1965. 1972. 280 s. + utv kartor och tab. Nga ill i texten. Ded. ex. [#31216] 180:-

Vägledning för besökande i Stora huset på Julita gård. 1943. [#28864] 40:-

Lundborg, A.G. Sundby socken företrädesvis i antikvariskt och kulturhistoriskt hänseende. Motala (Karlson & Sjöström) 1904. Det ljusgröna omsl intakt men ryggen söndr. 97 s. Sparsamt ill. /Förf. lärare vid Gyllenhjelmska skolan. [#20139] 250:-

Nordensvan, Georg. Gripsholm och dess konstskatter. Med 171 bilder i färgtryck, radering, ljustryck och autotypi. Utgifvet af komiterade för pressens lotteri 1902. F's dek klotbd som är något nött. Många ill., bl.a. 2 etsningar. Foliant. /Lotteriuppl. [#5004] 500:-

Ström, Fredrik (red.) Svensk villabebyggelse i ord och bild. Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. 1944. F's dek klotbd. 1073 s. Med inalles ca 6 tusen fotografier på villor med text och uppgifter om ägare, adress, byggnadsår, byggnadsmaterial, storlek, ytinnehåll, tomtens yta + anmärkningar av typen: Tomten planerad av ägaren. 7 fruktträd. /Ovanlig. [#1289] 850:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 2. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings. Kronobergs, Kalmar och Gottlands län. 1915. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 395 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. Ryggen något nött och blekt. [#12047] 350:-

Karlson, K.F. och Thunander, Karl. Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet. Lund 1925. 100 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 15. Ryggskada upptill. [#4664] 40:-

Holm-Kärnekull-Svensson (red.) Södermanlands-Nerikes nation 1947-1961. 1962. F's dek klotbd. 499 s. Portr oa ill. [#11916] 200:-

Hellberg, Knut. Eskilstuna. En svensk märkesstad. Kloster-, slotts- och industristadens öden genom seklerna i historisk belysning. Eskilstuna 1919. Mkt fint och gediget oxblodsrött hfrbd med 5 upph bind. 416 s. + utv pl oa ill. Gåvotillskrift i skön piktur på försättsbladet med sju prydliga namnteckningar. [#9464] 500:-

Fant, Eric (praes.) Diss resp. I.D. Thim. Monumenta Sudermannica in templo et paroecia Jaeder. I. q.p. 1804. Senare dek klotpappomslag. 16 s. Texten på latin, svenska och tyska. [#5649] 300:-

Lindman, Chr. "De gamle gudar". Minnen från skoltiden i Strengnäs. 1913. 73 s. + fotoplr. Fint ex. Litet riss i fr omsl. [#11018] 100:-

Norling, Axel (red.) Festskrift vid II. sörmländska gymnastikfesten i Södertälje 1917. 46 s. + plr + ett 50-tal s. med annonser. Obetydligt nött. [#6327] 150:-

Friesendorff, G.A. von. Eskilstuna kyrka. Minnesskrift vid invigningen 1929. Ill. 4:o. [#11591] 90:-

Björkblom, Sixten. Södermanlands läns landsting. Sammanfattning, organisation och verksamhet. 1942. Ill. 485 s. + utv plr oa ill. Exlibris. [#12485] 75:-

Gustafsson, P J (utg). Donationsurkunder och andra bestämmelser rörande Strängnäs domkapitels och domkyrkas kassor och fonder. 1932. 175 s. [#3984] 125:-

Lundström, Ruth (red). Från biskop Rogge till Roggebiblioteket. Studier utgivna till Strängnäsgymnasiums 350-årsjubileum. 1976. 156 s. Ill. [#3853] 100:-

Pladecius, Eric Philip. Topografisk beskrifning öfver Tumbo och Råby socknar uti Södermanland... 1816. Tryckt 1986. En ill. 44 s. [#17256] 50:-

Landell, Nils-Erik och Holmåsen, Ingmar. Det okända Sörmland. Strövtåg längs Sörmlandsleden. 1976. F's klotbd m skomsl. 92 s. Ill. Ett blad med fabrikationsfel. [#6862] 50:-

Hallberg, Lisa. En återblick på Kärnbo sockens historia. 1951. Ill. 22 s. [#5438] 50:-

Lindman, Chr. "De gamle gudar". Minnen från skoltiden i Strengnäs. 1913. 73 s. + fotoplr. Söndr rygg. Omsl intakta. [#16190] 60:-

Fröberg, Eva. Herrgårdsfolk. En sörmländsk rimkrönika. 1922. F's dek pbd. Ill. 99 s. [#14747] 60:-

Mästerverk ur samlingarna på Julita Gård. Utg. av Julita Museum. 1936. Text + 32 plr. [#14234] 40:-

Boström, Håkan (red.) Röster i Sörmland. 1996. F's dek plpbd. 252 s. Ill. [#17208] 50:-

Andersson, Aron. Strängnäs domkyrkas medeltida korskrank. 1976. Ill. 56 s. Ded. ex. [#8013] 50:-

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Södermanlands fornminnesförening genom Karl Karlsson Leijonhufvud. XXII: 1927. Ill.66 s. Ngt nött rygg. [#1825] 50:-

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Södermanlands fornminnesförening genom Karl Karlsson Leijonhufvud. XXIII: 1929. Ill.102 s. [#12626] 60:-

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Södermanlands fornminnesförening genom Karl Karlsson Leijonhufvud. XXXV: 1942. Ill.44 s. [#14689] 50:-

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Södermanlands fornminnesförening genom Karl Karlsson Leijonhufvud. XXXVII: 1944. Ill. 64 s. [#17305] 50:-

Degerman, Allan. Per Axel Levin - den sörmländske läkaren och folkbildningsmannen. 1975. Ill. 104 s. /Sörmländska handlingar 34. [#25653] 75:-

Tuulse, Armin. Der Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein Umkreis. 1964. Ill. 63 s. Ded. ex. [#16964] 50:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations