Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSOCIOLOGI - SOCIOLOGY

Christensen, Larry B.  Experimental Methodology. 1977. Allyn & Bacon.   382 pp. Ill. Some underlinings.  / Sociology.   [#57269] 110:-

Bogdan, Robert and Taylor, Steven J.  Introduction to qualitative   research methods. 1976. Wiley. P's cloth. 266 pp. Some   underlinings. / Sociology.   [#57270] 125:-

Blalock, Hubert M.  An Introduction to Social Research. 1970.   Prentice-Hall. 122 pp. Ill.  [#57210] 80:-

Condon, John C. - Yousef, Fathi S. An introduction to intercultural communication. Indianapolis (Bobbs-Merrill Company) 1976. First edition, second printing. Large format paperback. VG. 306 pp. Bibliography. *[#56266] 110:-

Landtman, Gunar. Kulturens ursprungsformer. 1918. Bonniers. 214 s. Bra privatbundet klotbd. Utgallrat från Klara förs.bibl. / Sociologi. [#53964] 175:-

Hughes, John A. Sociologisk analys. Utforskningsmtoder. Wahlström & Widstrand 1979. 328 s. Översättning Synnöve Olsson. Originalutgåva i ALMA-serien. [#49444] 80:-

Hansson, Torsten. Med samhället som föräldrar. 'Sociala Johansson' berättar. En dokumentärskildring. 1960. Fibs förlag. Inb och med skomsl. 256 s. [#48047] 125:-

Nowacka, Ewa. En bur söker sin fågel. Berättelsen om Ewa och Kasia. Kommentarer: Bo Edvardsson och Agneta Pleijel. Timbro 1991. Pappband. 255 s. /En redogörelse för hur en treåring tvångsomhändertogs av de sociala myndigheterna i Sverige. * [#49258] 80:-

Lennartsson, Rebecka. Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2001. Inbunden med skyddsomslag. 334 s. Rec.ex med tillskrift om utgivningsdag. Förlagsnytt ex. [#47484] 200:-

Jonsson, Gustav. Det sociala arvet. Tidens förlag 1978. Femte upplagan. 319 s./ "Arv betyder inte bara arvsanlag. Man ärver också pengar, makt, egendom. Men man kan också ärva fattigdom, vanmakt, social ringaktning." [#47657] 100:-

Lipset, Seymour M. Den politiska människan. Studer i politikens sociologi. Aldus/Bonniers 1969. Andra reviderade upplagan. 333 s. Orig. titel: Political man. Översättning James Rössel. Pocket. [#43706] 70:-

Silfverberg, Gunilla. Praktisk klokhet. Om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik. Symposion 1999. 118 s. [#33518] 110:-

Kristersson, Ulf - Hellman, Jonas. Non-working generation. Timbro 1994. 95 s. /Bokens tes är att ungdomsarbetslösheten är avsiktlig och planerad. [#34317] 50:-

Karlsson, Sören. De nya agenterna. Sellin förlag 2002. Pappband. 74 s. Illustrerad. / Callcenterföretagen. [#34318] 60:-

Thorgren, Gunilla. Per Albins barnbarn. Nio LO-ungdomars erfarenheter av demokrati och rättvisa. Brevskolan 1994. 66 s. [#34319] 60:-

Lundgren, Britta (red). Akademisk kultur. Vetenskapsmiljöer i kulturanalytisk belysning. Carlssons förlag 2002. 228 s. [#34076] 180:-

Swedner, Harald. Sociologisk metod. Gleerups 1970. Tredje reviderade upplagan. Inbunden. 292 s. Namnt. En del understrykningar. [#34896] 70:-

Gustafsson, Berndt. Religionssociologi. 1965. Inb och med skomsl. 200 s. Rent och välbev ex. En namnt på skomsl. [#35191] 125:-

Gråby, Lars. Du och ditt jobb. Praktisk industrisociologi. Tidens förlag 1956. 109 s. [#30637] 50:-

Holl, Adolf. Jesus i dåligt sällskap. 1973. A&K. 172 s. /... en sociologisk undersökning av Jesusgestalten. [#32212] 110:-

Axelsson, Majgull. Vad händer med barnen? Om barn och arbetslöshet. Utbildningsförlaget Brevskolan 1994. 48 s. [#34624] 70:-

Irenius, Lisa - Levy, Madelaine. Sedan gymnasiet har alla våra kompisar flytt utomlands. Dokumentär. Wahlström & Widstrand 2002. 246 s. [#30389] 150:-

Eriksson, Thord. "De som inte vill något, får bo på natthärbärge" - Om hemlösa missbrukare. Agora 2000. 51 s. [#30309] 50:-

Hudson, Kenneth. The jargon of the professions. Macmillan Press 1979. Reprinted. Paperback. VG. 146 pp. [#29379] 70:-

Prange, Knud. Slaegt - miljø - samfund. 1972. Offprint 1971. Småtryk nr. 3. 14 s. [#31605] 75:-

Forskning och utbildning. 1975-1. Bl.a. Birgitta Odén, Läskunnighet och samhällsförändring. 48 s. Ded. ex. från en av förf:na. [#31606] 50:-

Sigurd, Bengt. Språk, människor och maskiner. 1976. 97 s. Ill. / Samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning nr. 5. [#31607] 50:-

Schneider, Camillo Karl. Die Prostituierte und die Gesellschaft. Eine soziologisch-ethische Studie. Mit einem Geleitwort von A. Blaschko. Leipzig (J.A. Barth) 1908. 256 pp. Front cover missing. Spine worn. Interior clean. [#26407] 250:-

Bloch, Iwan. Die Prostitution. Mit einem Namen-, Länder-, Orts- und Sachregister. Erster Band. Berlin 1912. 908 pp. With and extra white cover pasted on the spine. / Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen. Band I. A clean & uncut copy. [#26408] 450:-

Scheda, Franz. Das Dirnentum (Prostitution). 1930. 48 s. / Moderne Sittenbilder... herausgegeben von der Gemeinschaft Freier Menschen. [#26409] 200:-

Brown, John. The un-melting pot. An English town and its immigrants. 1970 (Macmillan). First edition. Publisher's cloth with dustjacket. VG/G. Ex-library copy. 240 pp. Plates. /Sociologi [#24718] 90:-

Karlsson, Georg och Trost, Jan (red.). Familjen i samhället. 1967. Inb. 184 s. Andra uppl. [#25089] 60:-

Sociologisk forskning 1996:2-3. Tema: Kropp och kultur. En ill. 164 s. [#23102] 50:-

Heymowski, Adam. Social Stratification in Mauretania. 1974. Fotokopierat häfte ur Miscellanea sociologica. Festskrift tillägnad Birger Lindskog red. av Jan Trost. 10 s. Omsl. [#28038] 50:-

Corden, Carol. Planned cities. New towns in Britain and America. Foreword by Zane Miller. 1977 (Sage Publications). 222 pp. /"...explores the phenomenon of communities which have been planned and 'planted' outside heavily populated areas." /Sociologi. [#21283] 80:-

Lindberg, Erik. Det goda arvet. Om diakoni och frivilligt socialt arbete. 1993. Inb. 141 s. [#19336] 40:-

Kamali, Masoud. Varken familjen eller samhället. En studie av invandrarungdomars attityder till det svenska samhället. 1999. 98 s. [#19236] 90:-

Härenstam, Annika m fl (red). I vanmaktens spår. Om sociala villkor, vanmakt och ohälsa. 1999. 251 s. [#19237] 90:-

ss Wall, Jonas - Stigbrand, Karin. Televisionsbarn. 1983. 226 s. Ill. /Barns mediekonsumtion. [#19212] 50:-

Jonsson, Gustav. Att bryta det sociala arvet. 1973. 227 s. [#19672] 80:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations