Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSKOLBÖCKER

Wilson, Michael. Scenes from Shakespeare. Fifteen cuttings for the  classroom. 1993. Meriwether. 143 pp.   [#62534]  80:-

Edler, P.J. Hjälpreda för uppsatsskrivningen i läroverkens mellanklasser. 1930. Carlsons. Välbev klotryggsbd. 95 s. [#59819] 50:-

Hermods korrespondensinstitut. Svenskt uttal. 1933. Förlagsklotbd. Ca 125 s. Några ill och nga understrykningar.  [#58825] 80:-

Mjöberg, Josua (utg.). Ur reformations- och stormaktstidens litteratur. Urval för skolan. 1948. Skr utg av Modersmålslärarnas förening. Nr 17. Med några marginalanteckn. [#54766] 40:-

Hedberg-Holm-Lindskog. Bilder ur kyrkans och missionens historia. 1945. Klotryggsbd. 94 s. Ill. Ren inlaga. / Större uppl. [#54703] 60:-

Hedberg-Holm-Lindskog. Bibliska berättelser och texter för folkskolan. 1945. Klotryggsbd. 168 s. Ill. Med nga markeringar i texten. / Uppl. A. [#54704] 60:-

Jonsson, K.G. Övningsbok i modersmålet för småskolan. 1940. Klotryggsbd. 64 s. Ill. Lite fl inlaga, boken välbev då den haft ett omslag. [#54707] 60:-

Berg, Alma. Räknegrupper. 2:a skolåret. 1941. 16 s. [#54710] 40:-

Eriksson-Green-Lundfall. Om tidevarv. Litteraturbok B. 2004. A&W. Inb med ill omsl. 464 s. med många ill. Nyskick. [#54006] 150:-

Sjöholm, L.G. Handledning vid undervisningen i hemkunskap. Med bilder av A. Goës. I. Första skolåret. 1950. Norstedts. Välbev klotryggsbd med ill fr omsl. 151 s. + färgplr oa ill i texten. Helt ren inlaga. [#53154] 150:-

Sjöholm, L.G. Handledning vid undervisningen i hemkunskap. Med bilder av A. Goës. II. Andra skolåret. 1950. Norstedts. Välbev klotryggsbd med ill fr omsl. 181 s. + färgplr oa ill i texten. Helt ren inlaga. [#53155] 150:-

Sjöholm, L.G. Handledning vid undervisningen i hemkunskap. Med bilder av A. Goës. III. Tredje skolåret. 1949. Norstedts. Välbev klotryggsbd med ill fr omsl. 226 s. + färgplr oa ill i texten. Helt ren inlaga. [#53156] 150:-

Norlén, W. Lärobok i modersmålet för folkskolan.1886. Normans. Skinnryggsbd. 112 s. [#48856] 80:-

Sånger vid läraremöten utg af Svensk läraretidning. 1893. 64 s. Med 50 sånger i notskrift. [#48264] 60:-

Gunnlaug Ormstungas saga. Övers av Josua Mjöberg. 1958. Gleerups. 48 s. Ill. / Skr utg av modersmålslärarnas förening. [#48269] 60:-

Kabner, Hans och Victorin, J.G. Svensk rättskrivningslära efter sjunde upplagan av Svenska akademiens ordlista och Kungl. cirk. av 1906. Första kursen. Gbg 1919. Gumperts. Klotryggsbd. 47 s. [#44572] 70:-

Dialog Vuxensvenska. Etapp 2 & 3. Gudrun Vällfors m.fl. U.å. Ca 1980. NoK. 352 s. Ill. [#47772] 125:-

Wijkander, Aug. Lärobok i fysik för de allmänna och tekniska läroverken. I. Läran om kropparnas rörelse samt tyngd- och kohesionskrafterna. Med 190 bilder och 268 problemer. Lund 1902. Gleerups. Rött dek klotbd. 224 s. Bra ex. [#47315] 150:-

Wijkander, Aug. Lärobok i fysik för de allmänna och tekniska läroverken. II. Läran om värmet och ljuset. Med 120 bilder, 155 problemer och 4 taflor. Lund 1903. Gleerups. Rött dek klotbd. 206 s. + plr. Bra ex. [#47316] 150:-

Mjöberg, J. och Wahlgren, A. Kort litteraturhistoria för ungdomsskolor. 1926. Gleerups. 82 s. Många portr i texten. Med nga marginalnoteringar. *[#54669] 80:-

Hedberg, David och Lindskog, Frans. Den lilla övningsboken. 101 övningar i modersmålets skrivning. 1939. Klotryggsbd med vackert omslag. 68 s. Ill. Välbev exemplar. [#46594] 100:-

Harberg, Bertil. Fysik för ungdomsskolor. Norrköping 1948. Harbergs förlag. Inb. 172 s med 261 ill i texten. Nga blad med lätta tillskrifter. [#41453] 80:-

Ribbing, Lennart. Odyssevs' hemfärd. Urval af Homeros' dikt. Läsebok för Allm. Läroverkens lägre klasser. Lund 1896. Gleerups. Dek förlagsklotbd. 88 s. + 11 plr på tjockare papper. Välbevarat exemplar. [#41466] 150:-

Skolungdomens anteckningsbok. Lindhska Bokhandeln, Örebro. Ca 1930. Med många intressanta inslag såsom runalfabetet, Brailles alfabet, hand-alfabetet, om motorer och villbråds spår, gradbeteckningar, kalendrar m.m. [#42475] 60:-

Andersson-Hallqvist-Lindahl. Läseboken E. 1972. Läromedelsförl. Inb med ill omsl. Ngt nött. [#42158] 50:-

Skolradions programhäften. Nr 33. Svenska föredrag hösten 1935. 72 s. Ill. Lite skamfilat ex. [#39972] 50:-

Skolradions programhäften. Nr 31. Svenska föredrag våren 1935. 96 s. Ill. [#39973] 50:-

Skolradions programhäften. Nr 36. Svenska föredrag våren 1936. 96 s. Ill. [#39974] 50:-

Sillén-Lange-Gabrielson. Fysikalisk-kemiska räkneuppgifter. 1959. A&W. Inb och med skomsl. 388 s. Ill. Prydliga understrykningar här och där. / Uppgifter med facit i slutet av boken. [#37812] 250:-

Bergström, Folke - Brenner, Olof - Edlund, Herbert. Praktisk handelsräkning. Fritzes förlag 1969. 3:e helt omarbetade upplagan. 88 s. [#36087] 60:-

Larsson och Lundahl. Facit till Räknebok för folkskolan. N:r 1. 1: 1-4. 1915. Ca 50 s. [#37659] 60:-

Berg, Alfr. Folkskolans räknelära. Fjärde årskursen. Allmänna bråk. Omarb av Carli och Lindén. 1912. Fritzes. 64 s. Ill. [#37660] 70:-

Hermods korrespondensinstitut. Textning. Malmö 1933. Klotbd. Ca 150 s. + många utv plr. Rikt ill. [#37740] 125:-

Ekermann, A. Läsebok till svenska litteraturhistorien. I-II. 2 vol. 1919-24. A.V. Carlsons bokförlag. Klotbd. Ca 1000 s. Rena inlagor men inlagan släppt i del I. [#33101] 100:-

Matsson, Ragnar. Nutidsprosa - att diskutera. Övningsbok i uppsatsskrivning och analys av sakprosa. Sammanställd och försedd med diskussions- och arbetsuppgifter av Ragnar Matsson. Liber 1963. 176 s./ "... en bok fylld av välvalt, höghaltigt arbetsmaterial och rik på inspirerande moment ..." (Sten Hagliden i Lärartidningen). [#34259] 80:-

Ek, Sverker - Mjöberg, Josua. Fornsvensk litteratur i urval för skolan. Gleerups 1935. Andra upplagan. 74 s. Namnt. Skrifter utgivna av modersmålslärarnas förening. [#30350] 90:-

Palme, Sven Ulric. Gymnasiets samhällslära. 1958. Inb med ill omsl. 305 s. Ngt streckat ex. [#27781] 50:-

Linnarsson-Garland-Kieser-Rydén. Samhällskunskap för gymnasieskolans tvååriga linjer. I. 1972. 268 s. Många ill. Rent exmplar. [#27782] 75:-

Svensk bokskatt. 10-12. Studentsånger. Palmaer. Laestadius. 1900. Dek blått klotbd. Inalles ca 300 s. [#26498] 100:-

Svensk bokskatt. 13-16. Gustaf II Adolf, Wallenberg, Horatius, Malmström. 1901. Dek blått klotbd. Inalles ca 300 s. [#26499] 100:-

Svensk bokskatt. 22-24. G.A. Pipers lefverneslopp, P. Hallström, Leopold. 1902. Dek blått klotbd. Inalles ca 300 s. [#28001] 100:-

Holm, Anita - Nilsson, Marta - Rydén, Marianne. Hemkunskap. Faktabok för högstadiet. 1982. Inb. 275 s. Ill. Saknar försättsblad. [#24249] 40:-

Sörensson, Iv. U. Lärobok i geografien för elementarläroverk. Med tolf stadsplaner. 1875. Nött hfrbd. Rygghuvudet skadat. 292 s. + plr. [#23720] 125:-

Berg, Hjalmar och Lindén, And. Jordytan och hennes förändringar. Himlakropparna. /Naturlära för folkskolan III. 1906. F´s hklotbd. Ill. 61 s. Nött. [#23488] 50:-

Pontén, Frithiof. Latinska författare i urval för gymnasiet. I. Poesi. 11:e upplagan 1951. Nött och hörnstött klotryggsbd. 319 s. Namnt på främre pärm. Försättsbladet avlägsnat. Inlagan ren. [#19349] 60:-

Tartière, J.-B. De tout un peu. Premier livre de lecture courante. Paris (Larousse) s.a. About 1900. 80 gravures. 156 pp. P's dec half cloth. A clean copy. [#19147] 100:-

Johansson, Arwid. Tyska stilöfningar med ledning af svenska texter jämte fortlöpande kommentar. Sthlm (Bille) 1898. Enkelt klotryggsbd. 166 s. Förstrykningar o anteckningar i texten och marginalen. /Universitetsnivå. [#12621] 80:-

René, Theodor (utg.) Valda uppsatser från studentskrivningen i modersmålet jämte ämnesförteckningar och statistiska uppgifter. Lund 1921. Söndr rygg och omsl. 303 s. Värd en inbindning. [#15534] 100:-

Selling-Westberg. Lärobok i naturkunnighet för folkskolan. Del 1.1922. Välbev klotryggsbd. 140 s. Två färgplr o många andra ill i texten. Fräscht ex. [#5541] 60:-

Elementarphysik unter Zugrundelegung des Grundrisses der Experimentalphysik von E Jochmann für den Anfangsunterricht in höheren Lehranstalten herausgegeben von D Hermes und P Spies. Mit 266 Figuren und einer Spektraltafel. Dritte neu bearbeitete Aufl. 1903. P's dec cloth. 246 pp. One col plate. [#7619] 75:-

Bremer, F. Leitfaden der Physik für die oberen Klassen der Realanstalten. Mit besonderer Berücksichtigung von Aufgaben und Laboratoriumsübungen. Mit 386 Figuren im Text. Leipzig/Berlin 1904. Publisher's cloth. 294 pp. Spine a little worn. [#13265] 90:-

Schram, E.G. och Swederus, M.B. (utg.) Geografisk läsning för skolan och hemmet. Tredje delen. Europa med undantag af Sverige, Norge och Danmark. Senare häftet. 1896. F's välbev hklotbd med dek rygg o pärm. Inalles ca 250 s. [#8091] 45:-

Fehr, Isak (utg.) Geografiska skildringar för skolan och hemmet. IV. Amerika. Med illustrationer. 1898. F's ngt nötta hklotbd. 204 s. [#11773] 50:-

Carlson-Rönnholm-Moberg. Skolgeografi. Andra kursen, andra delen. 1946. Ill. Ca 150 s. Rent ex. [#3841] 40:-

Weisse, J.P. Laerebog i romerske antikviteter. Til brug i latingymnasiets øverste klasse. Med 15 traesnit. Kristiania (Steensballes forlag) 1880. Samtida skinnryggbd med söndr rygg. 188 s. + plr. [#14579] 150:-

Dahl. Grammatica latina, Latinska språkläran. Hernösand (Jonas Svedbom) 1816. Samtida hfrbd. 268 s. Ryggtext: Dahls Latinska Grammatik. [#6552] 400:-

Greiff, M. Läsebok i svensk och allmän historia. Första delen. 1945. Dek klotbd. Välbev. [#7538] 75:-

Ryssland. Andra klassens bok. V.T. 1906. S.l.e.a. Sannolikt en finsk lärobok på svenska under ryska tiden tr. s.å. Bra hklotbd. Med inklistrade fotoill. 159 s. [#10211] 200:-

Läsebok 3 för högstadiet. Från antiken till nutiden. 1978. Ill. 224 s. [#13025] 30:-

Löfqvist, Karl-Erik. Svensk historia i bild. För läroverk och självstudium. Del I: Forntid och medeltid. Del II: Nya tiden. 1950-1952. Klotryggsbd. 140 + 211 s. 2 volymer. [#1420] 70:-

Aulin, L.A.A. Grekisk läsebok. Upsala (Arrhenius) 1862. Samtida hfrbd. 150 s. /Förf. graecae l. lector i Gefle. Har tillhört Carl Fries. [#12904] 150:-

Frigell, A. (utg.) Latinska themata till inöfning af grammatikan. Upsala (Edquist & Berglund) 1866. Samt hfrbd med rester av vacker ryggdekor. 112 s. [#9263] 150:-

Berggren, Jacob. Första grunderna af allmänna språkläran. Sthlm (Grahn) 1819. Nött gråpappbd. 48 s. Sällsynt. [#11790] 200:-

Kooperativa Förbundet. Studieavdelningen. Korrespondensundervisning. Svenska språket. Breven 1-5. 1920. 74 s. + Ousby korrespondensinstitut. Aritmetik. 11 brev. 1912. Ca 90 s. + Eskilstuna tekniska korrespondensinstitut. Aritmetik. 8 brev. 1916. Allt i ett enkelt hklotbd. Inalles ca 225 s. [#3116] 200:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations