Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSKÅNE

Karnevalsboken 1994. Lunds Studentkårers Bergochdalkarneval. 1994. Inb med ill omsl. Rikt ill med fotografier. 4:o. Nyskick. [#59658] 125:-

Lundberg, Erik B. Lyckå slott. Kortfattad historik och beskrivning. Karlskrona 1943. 16 s. med 9 bilder i texten. Gåvotillskrift. [#59211] 60:-

Wirén, Gösta. Ännu porlar bäcken. Skånska sommarvandringar. Konstnärlig utsmyckning av Sven Olof Rosén. 244 s. Oy. / Pseud. Milton Clark. [#59875] 150:-

Kahl, Ach. Tegnér och hans samtida i Lund. Lund 1851. Berling. Samtida nött hfrbd med dek rygg. 350 s. Inlagan delvis lagerfläckad. [#57688] 80:-

Wåhlin, Hans. Boken om Skåne. 1930. Gediget privatbundet klotbd. Fr omsl medb. 330 s. Fotoill av förf. Stplr. [#56023] 300:-

Skånes goda sidor. Ett försök till porträtt av en landsända. Utg av tidningen Arbetet. 1976. Rikt ill. 176 s. 4:o. [#55089] 80:-

Thyrén, Johan C.W. Akademiska tal (1888-1915). Lund 1916. Gleerups. 145 s. Ryggen lite nött. [#54997] 100:-

Åberg, Alf. När Skåne blev svenskt. 1958. LT. Bra hklotbd med ett nött skomsl. 139 s. Ill. Med några understrykningar. [#54961] 100:-

Wrangel, Ewert. Konstverk i Lunds domkyrka. Med text av EW. Lund 1923. 87 s. med 72 ill i texten + 48 planscher. 4:o. Gåvotillskr. [#54864] 150:-

Palmborg, Nils. I Lund för hundra år sedan. 1985. Sydsv Dagbl. Ill omsl. Rikt ill. 83 s. Liggande 4:o. [#54866] 125:-

Ystads Nation 1915-1930. Lund 1931. Berling. Fint hfrbd med vackert och ovanligt pärmpapper och ett medbundet främre omslag i färg. Ryggen med 5 upph o guldorn bind. 130 s. Ca 400 portr. 4:o. Numrerad upplaga i 400 exemplar, av vilka detta är nr 123. [#54868] 250:-

Torslow, O.J. Om '1569 års Lunds stifts landebok', dess trovärdighet och rätta förstånd. Några anmärkningar vid herr Ludvig B. Falkmans år 1848 utgifna 'Upplysningar om Kronans, Kyrkornas och Presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660' m.m. Christianstad, Herman Lang, 1865. 53 s. Med de tryckta omslagen i grönt. Tyvärr har det i övrigt välbevarade och sällsynta häftet nga mindre tilltalande understrykningar. [#54506] 500:-

Wrangel, Ewert (utg.). Gamla studentminnen från Lund. 1918. W&W. Solitt klotbd med fr omsl medb. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 224 s. Med ett personregister. [#54390] 110:-

Holmqvist, Eric. Aristokrater, bönder och byråkrater. Skånska riksdagsmän på 1800-talet. 1980. Liber. Inb med ill omsl. 301 s. Ill. Välbev. [#53924] 125:-

Håkansson, Arne och Hagblom, Staffan. Lundaepoker från 30-tal till 60-tal. 1994. Winberg. Inb med ill omsl. Fotobok med text. 4:o. / Fö [#47532] 125:-

Åberg, Alf. När Skåne blev svenskt. Tema pocket; LT. 1965. 144 s. + plr. Välbevarat exemplar. [#47241] 90:-

Bager, Einar. Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård. 1958. Allhems förlag. Fint privatbundet rött klotbd. 203 rikt ill s. 4:o. Med en gåvotillskrift från stadsarkivarien Leif Ljungberg till Ingvar Andersson. [#46471] 350:-

Med hammare och fackla. Årsbok utg av Sancte Örjens Gille. I-III. 3 vol. 1928-31. Fint och gediget inb klotbd. Inalles ca 600 s. Facs., foto- oa ill. Välbev svit med proveniens från Klara församlingsbibliotek. / Brukshistoria. [#46484] 900:-

Q. Lundalynnen. 100 Q-verser ur Lundalynnen 1920-1970. Inledning av Hjalmar Gullberg. 1970. Bonniers. Inb med ill omsl. 133 s. Ill. [#43609] 90:-

Jönsson, Gabriel. Skånska somrar. Ill Emil Johansson-Thor. 1950. Bonniers. Inb med ett fr omsl. 223 s. Gåvotillskr. [#43203] 90:-

Karlson, William. Platser och människor. Lund 1954. 159 s. [#43007] 90:-

Karlson, William. Från Lund och Lundagård. 1956. Gleerups. 155 s. [#42792] 80:-

Wranér, Henrik. Pågar och töser. Skåneskildringar. Teckningar av Brita Ellström, Karl Aspelin m.fl. 1921. Enkelt och lite nött hklotbd. 192 s. + annonser. / Barnbiblioteket Saga 81. / K 207. [#42555] 60:-

Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund. Lund 1928. Häftad med nött rygg. [#33410] 100:-

Zweigbergk, Jürgen von - Rydén, Sven. På biltur i Skåne. Med teckningar av Sven Rydén. 1968. 124 s. * [#35814] 80:-

Lundalynnen 1935-1942. Florilegium lundense. Akademisk ikonografi publicerad efter en nyfunnen illuminerad palimpsest och med vederbörliga noter försedd. Med 100 textfigurer hämtade ur "Lundagård" 1935-1942. 1942. Lundagårds förlag. 255 s. / Skrifter utg av Ikonografiska sällskapet i Lund IV. Välbev exemplar. [#32840] 200:-

Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas. Stadsflyttare. Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad, 1870-1910. 1975. Aa. 300 s. Ded. ex. /Studia hist ups. 65. [#31249] 200:-

Nilsson, Sven A. Halmstads historia. Del I. Den danska tiden. 1968. F´s klotbd med skomsl. 375 s. Foto- oa ill i texten. Med förf:s ded. [#28859] 300:-

Olsheden, Jan och Olsson, Stellan. Vad gjorde farfar i Mölle? Stämningar kring en liten bit av verlden åren 1886-1914 med bilder ur Peter P. Lundhs efterlämnade arkiv. 1967. Inb med ill omsl. 168 s. 4:o. [#31514] 250:-

Ljungdahl, Johan. Krigargravarna i Trälleborg. Ett minne från världskrigets dagar. Trälleborg 1933. Fotoill. Med förf:s ded. [#22711] 70:-

Olsson, Nils. Svaneholms slott. Vägledning. Ill. [#22712] 30:-

Engström, Bengt. Lindholmens slott och dess öden genom tiderna. 1931. Front. 31 s. /Scania-biblioteket 11. [#22529] 60:-

Jangö, Marianne och Jan (red.). Skåne. Fotobok med text på svenska, enelska och tyska. U.å. Ca 1955. [#22531] 40:-

Ljunghoff, Johannes. Det underbara uret i Lund och dess kristna symbolik. 1948. Särtr. 1947. Ill. Med förf:s ded. o tillskr. [#20079] 50:-

Rydbeck, Otto. Lunds domkyrka. Historik med orienterande grundplaner och 17 afbildningar. Lund 1920. 32 s. Ill. + 2 planer. Ded. ex. [#20015] 75:-

Akademiska Föreningens årsskrift 1981. 88 s. Ill. [#16709] 40:-

Akademiska Föreningens årsskrift 1982. 112 s. Ill. [#16710] 40:-

Norlind, Wilhelm och Persson, Maurits (utg.) Lunds universitets matrikel 1949-50. Lund 1951. Klotbd. 619 s. [#11176] 200:-

Wrangel, E. Det medeltida bildskåpet från Lunds domkyrkas högaltare. Ett ikonografiskt och stilkritiskt bidrag till skulpturens historia. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. Lund-Leipzig 1915. Välbev linnebd med fr omsl medb. 158 s. Ill. Exlibris. /LUÅ. [#10728] 250:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. 1915-8. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 376 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. [#1718] 400:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. 1915-8. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 376 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. Ryggen något nött och blekt. [#1070] 325:-

Gillingstam, Hans. Den skånsk-norrländska släkten Svenonius. 1966. Ill. 224 s. / Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 16. [#13502] 150:-

Enghoff, Karl. Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. 1910. Fint privatbundet hklotbd. 132 s. / Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 4. [#25816] 250:-

Rietz, Johan Ernst. Skånska skolväsendets historia utarbetad i synnerhet efter otryckta källor. Lund 1848. Fint och välbev samtida hfrbd. 664 s. [#12649] 1000:-

Schlüter, Sew. m.fl. Ur Malmöhus läns folkundervisningshistoria. Acta och skildringar. Lund 1925. 100 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 16. [#14953] 60:-

Festskrift tillegnad Leonard Holmström på hans sextioårsdag utg. af Hvilans elevförbund. Lund 1900. Samtida grönt hklotbd med fr omsl och ryggtexten Leonard Holmström 1840-1900. Ill. 212 s. /Ovanlig. [#15729] 500:-

Nordén, Arthur. Villfara-stenen. Ett omtvistat fornminne i nyckelställning inom hällristningskronologien. Särtr. 1946. Ded. /Skåne. [#10908] 60:-

Strövtåg i Hälsingborg. Teckningar av Georg Crona. Versvignetter av Allan Selge. 1955. 60 s. 4:o. [#17263] 80:-

Carlquist, Gunnar. De skånska städernas brandväsen under äldre tid. Särtr. 1928. 87 s. Förf:s ded till Rurik Holm på fr omsl och bif "tiggarbrev" från K. Universitets-Biblioteket i Lund. Ryggen med skavanker upp- och nertill. 4:o. [#11587] 100:-

Holm, Pelle. Det var den gången. Minnen från Hälsingborg 1954. Särtr. 4:o. [#7774] 40:-

Larsson, G. och Lönegård, P. Carl Henrik Jensen Carlén. En lundaprofil. 1992. Ill. 16 s. [#7258] 30:-

Engström, Kenneth (red.) Bokskogen - tjugosex författare i Skåne. 1979. Ill. 160 s. [#11835] 60:-

Lysander, Albert. De bortgångnes minne. Minnestal över präster i Lunds stift 1932-1938. Lund 1938. Portr. 156 s. [#6185] 60:-

Lysander, Albert. De bortgångnes minne. Minnestal över präster i Lunds stift 1919-1926. Lund 1926. Portr. 132 s. [#4244] 60:-

Sprinchorn, C.K.S. Bidrag till Lunds Allmänna Läroverks historia efter Skånes förening med Sverige. Lund 1896. 50 s. + utv oa plr. Omsl sakn. Ngt nött. [#12545] 75:-

Kulturen runt. Red. Gunilla Eriksson m.fl. 1977. F's dek klotbd med skomsl. Rikt ill. 247 s. 4:o. [#4794] 150:-

Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund. Lund 1928. Häftad med nött rygg. [#33410] 100:-

Thyrén, Johan C.W. Akademiska tal. I-II. (1888-1915)(1916.1926). Lund 1916-26. Bra hklotbd. 146+100 s. Nekrolog bif. [#12546] 150:-

Schiller, Harald. Thalia i Malmö. Malmö 1948. Dek klotpbd med skomsl. Ill. 236 s. 4:o. [#10209] 150:-

Lasson, Urban (och Törje, Axel). Universitetsplatsen i Lund. 1970. Ill. 95 s. /Gamla Lund 51. [#11807] 60:-

Jonsson, Jonas och Mårtensson, A.W. (red.) Förr och framöver. Hundraårsjubileumsexpo. Kulturen i Lund. 1983. Ill. 118 s. /Gamla Lund 65. [#16742] 60:-

Sprinchorn, Carl (utg.) När vi gingo i Lunds katedralskola. Minnen upptecknade av gamla lärljungar. Lund 1926. Ill. 268 s. /Minnen från svenska läroverk. I. [#3217] 80:-

Jönsson, Gabriel. Malmö. Foto: Lars Lindbom, Nikolai Jakobsen m.fl. 1979. F's dek klotbd m skomsl. 4:o. Text på sv-ty-fr-eng. [#12548] 80:-

Siversson, Nils-Åke och Sjöholm, Sten. Helsingborg. Bilder & minnesbilder. 1984. F's dek plpbd. Ill. 128 s. [#15944] 125:-

Sjövall, P.G. Med skånsk landstorm. Ett år i fält 1939-1940. Lund 1941. 102 s. Inklistrat portr. av förf. Ded. till Pelle Holm på fr omsl. [#1404] 100:-

Rydbeck, Otto. Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst. 1934. Ill. 26 s. /KVHAAH. [#9091] 50:-

Malmö musei vänner. Årsbok 1939. Andra årgången. Malmö (Allhems) 1939. F's imit hpergbd. Ca 100 s. inkl ett 30-tal plr. [#7910] 200:-

Ingers, Ingemar oa. Från Båstad till Åhus. En resa i ord och bild runt Skånes kust. 1964. F's klotbd m skomsl. Ill. 150 s. Välbev ex. [#7087] 100:-

Jönsson, Gabriel. Än sjunger Öresund. Ill. av Ralph Bergholtz. 1954. F's hklotbd m fr omsl medb. 189 s. [#13824] 125:-

Karlson, William. O.E. Olsson 1847-1947. En lundensisk målareverkstad sekeljubilerar. Lund 1947. 69 s. + kol plr oa ill i texten. [#1851] 125:-

Ahlgren, Ernst. Folkliv och småberättelser samt valda berättelser ur Från Skåne. 1930. F's klotbd. 240 s. [#5013] 50:-

Körner, H. Minnesskrift vid Lunds privata elementarskolas 75-årsfest. Lund 1923. 67 s. Ryggen delvis nött. [#15268] 45:-

Enghoff, Karl och Olsson, Pär Axel. Fabriks- och handtverksföreningen i Lund 1847-1922. Lund 1922. Ill. 80 s. [#5302] 80:-

Blekingska nationen 1697-1947. Lund 1947. Ill. 216 s. /Lund. [#10715] 60:-

Ekdahl, Axel Joh. Från trettiofem år (1874-1909). Fortsatta anteckningar om dimissi från Lunds katedralskola. Lund 1909. 71+71 s. Interfol. ex. Ryggen spräckt. [#1185] 125:-

Ekdahl, Axel Joh. Från tjugofem år (1874-1899). Anteckningar om dimissi från Lunds katedralskola. Lund 1899. 42+42 s. Interfol. ex. Uppl. 100 numr. ex. Ryggen nött. [#4754] 125:-

Skånska bilder. Konsten speglar livet i Skåne. Malmö Museum 1965. 1965. [#4536] 20:-

Fjelner, Alfred. Typer och texter av ("Sic"). 1929. 136 s. Välbev ex. /Skåne. [#5969] 60:-

Thyrén, J.C.W. Ett politiskt program. Tal inför Lunds valmän den 15 september 1908. 58 s. Sälls. [#16657] 150:-

Lundberg, Torsten. Stavkyrkornas och runstenarnas århundrade. 1930. /Scania-biblioteket 4. [#8705] 50:-

Lundberg, Torsten. Mäster Adam från Bremen på gästbesök i Skåne. Huru Skåne för första gången omkring år 1070 presenterades för Europa och vad därav följde. U.å. Ca 1930. /Scania-biblioteket 8. [#1405] 60:-

Jönsson, Nils. Göingar och slättbor. En vandring i folkhumorns lustgårdar. 1931. /Scania-biblioteket 9. [#9677] 50:-

Johnsson, Pehr. Hembygdsföreningarnas arbetsuppgifter. 1931. /Scania-biblioteket 12. [#14264] 50:-

Lundberg, Torsten. Huru kristen sed segrade i det forna Skåne. 1930. /Scania-biblioteket 2. [#3048] 50:-

Lundberg, Torsten. Från brytningstiden i det forna Skåneland under konung Gorms och Harald Blåtands tidsålder. 1930. /Scania-biblioteket 1. [#7044] 60:-

Nilsson, Anders. Anna-Per Langs dotter. Ett bidrag till Vollsjös äldsta historia. U.å. Ca 1930. /Scania-biblioteket 15. [#3150] 60:-

Person, Erik. Reformationen i Skåneland. 1934. /Scania-biblioteket 14. [#27663] 60:-

Ingers, I. och Meijer, C. Från Båstad till Åhus. En resa i ord och bild runt Skånes kust. 1964. F's klotbd med ngt nött skomsl. Ill. 150 s. [#14270] 125:-

Kjellgren, Lennart. Utblick från stugfönstret. 1978. Inb m skomsl. 157 s. Teckningar av Torbjörn Stålmarck. /Skåne. [#5714] 50:-

Tunander, Britt och Ingemar. Stickspår till sockerbruket. 1980. 60 s. Ill. /Skåne. [#1455] 50:-

Charpentier, C-J. Kultur i Skåne. Kulturhandbok. 1981. 69 s. [#8648] 30:-

Hjelmqvist, Elisabeth. Barnen i skogsgården. Skånskt hemliv på 1870-talet. 1921. Rött hfrbd. Inlagan ngt tummad. [#10061] 50:-

Samuelsson, Owe. Härslövs och Säby kyrkors historia. Byggnads- och patronatshistoria. 1982. Ill. Ill. 347 s. [#5605] 70:-

Skånes natur. Årsbok 1989. Ill. 154 s. [#11425] 35:-

Rosendal, Gunnar. Rosornas krig. Och andra vilda snapphaneäventyr på min vindlande väg till glädjen. 1964. 142 s. Fint ex. [#2789] 125:-

Olsson, Bror (red.) Lund genom seklerna. En liten krönika i ord och bild. 1946. F's dek hklotbd. Ill. 48 s. [#14485] 60:-

Olsson, Bror (red.) Lund genom seklerna. En liten krönika i ord och bild. 1964. /En hälsning 1964-5 från Gleerups förlag. [#17000] 100:-

Skånes natur. Skånes naturskyddsförenings årsskrift 1943. Med 2 kartor och 6 bilder i texten. Lund 1943. 60 s. [#8840] 45:-

Bellander, Ulla. Illustrerade bilder ur 1800-talets Malmö. Malmö 1914. 159 s. Ill. Bakre omsl sakn. Ryggen söndr. [#4329] 80:-

Karlson, William. Platser och människor. 1954. 159 s. Ouppsk. ex. /Lund. [#3309] 60:-

Leander, Inez. I Lund på den tiden. 1957. 61 s. + plr. [#16456] 45:-

Ahlman, Axel. Minnen från Hälsingborg och dess skola. Häfte 28. Särtr. 24 s. Fotoill. Ded. till Pelle Holm. [#7673] 50:-

Werin, Algot. Skånes fyra hörn. Natur och poesi. 1966. Ill. Hans Dhejne. /Som nyårshälsning från Gleerups. [#11325] 125:-

Välkommen till malmö. En bok till den nyblivne malmöbon. 1964. Plpbd. Ill. 128 s. [#3574] 30:-

Vägvisare genom Kulturhistoriska museet i Lund. Av Sven T. Kjellberg m.fl. 1958. 104 s. + 32 fotoplr. [#4720] 30:-

Flensburg, Nils och Collin, Carl Martin. Tal i S:t Knuts Gille i Lund 1903-1915. 1915. Bra hfrbd i rött med båda omsl medb. 199 s. + portr. Uppl. 500 ex. [#8651] 200:-

Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget Skåne. 1884-1934. 1934. 198 s. + plr och tabeller. [#11258] 150:-

Värmlands nation i Lund 1682-1957. Minnesskrift. 1957. 143 s. + annonser. Ill. [#2211] 60:-

Barr, Knut och Wigforss, John. Då vi lågo i Uppsala och Lund. Studier hos Alma mater. Med ett hundratal illustrationer. 1906. Bra klotbd. 328 s. Fuktrand i marg i början. [#13533] 75:-

Carlén, G. Ett halvt hundra universitetsgubbar tecknade av... Lund 1918. Rygg o fr omsl nötta. Inlagan ren. Sign. ex. [#10003] 100:-

Burgman, Torsten. Lundastudenten Carl Cronhielms dagbok år 1855. Resan till Marienbad. 1995. Ill. 48 s. [#13150] 50:-

Student i Lund. En halvsekelkrönika sammanställd av Alf Sagnér. I-V. 5 vol. 195759. 4:o. Klotbd. Rikt ill. Inalles ca 800 s. Välbev med skyddsomsl. [#2345] 400:-

Rietz, J.E. Skånska skolväsendets historia. Lund 1848. Välbev. samtida hfrbd. Ca 700 s. [#10704] 900:-

Funch, Elisabeth. Gestalter och öden. En krönika kring porträtten på Övedskloster. 1953. Publisher's nice half calf in red from Allhems förlag. Gilt upper edge. Malmö 1953. Ills. 4:o. [#16963] 650:-

Rydbeck, Otto. Lunds Domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923. Solid & pleasing contemp half calf with both wrs & 4 raised bands. 352 pp with 244 ills in text + 14 plates of which most are double and 4 in col. A very nice book. [#14338] 950:-

Wåhlin, Hans. Boken om Skåne. 1930. Vackert hfrbd med 5 upph bind. Fr omsl. Fotoill av förf. [#4188] 400:-

Wåhlin, Hans. Boken om Skåne. 1936. Ill. 320 s. [#2346] 125:-

Ahlman, Harald. Folketshusresan i Skåne. (1979). 60 s. Ill. Ded. o bif. brev från förf. Liten fläck på fr omsl. [#8841] 75:-

Janstad, H och Lundström, J. Farfars Malmö. En berättelse i ord och bild. 1971. 4:o. Ca 30 s. Fotoill. [#14881] 75:-

Eklundh, Albert. Skåningar jag minns. 1955. Hklotbd. Fr omsl medb. 142 s. [#9556] 50:-

Mandelgren i Skåne. Skånes hembygsförb:s årsbok 1992. Inb. 190 s. Ill. /Den första av de båda årsböcker som presenterar Mandelgrens bildmaterial från Skåne. [#14936] 125:-

Lund i bilder. Med vägledande text. Lund 1921. Tv 4:o. [#2131] 100:-

Wrangel, E. och Briem, E. (utg.) Högtidsstunder i Lunds domkyrka. 800-årsjubileet 1923. Lund 1924. 132 s. + plr oa ill i texten. [#7907] 50:-

Lindholm, Carl. Sänt i klartext. Simrishamn 1966. 68 s. Ngt nött. /Dikter. [#3640] 30:-

Stoltz, Elof. Som liten i Ravlunda prästgård 1898-1908. 1947. F's dek pbd med skadat rygghuvud. Ill. 175 s. Tv 8:o. [#14628] 40:-

Skåningar i Stockholm. Med en inledning: Skåningar i Stockholm i gången tid. Av Krister Gierow. Malmö 1940. F's hfrbd. 530 s. Med ca 1500 porträtt. [#1326] 125:-

Areskoug, Hugo och Åkerlund, Walter. Delat författarskap. En principfråga i konkret belysning (med anledning av Skånes ortnamn bd A 18). Lund 1964. 62 s. [#10551] 80:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations