Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsPOLITIK M.M.

Scharp, Dag W. (red.). Frihet och framsteg. En krönika om högerpartiet. Inledande artikel skriven av Gösta Lindskog. 1959. Stilförlaget. Blått helskinnband med pärm- och ryggdekor samt med breda inre denteller. Hela guldsnitt. 534 s. Rikt ill. Foto- oa ill i texten. 4:o. Numrerad bibliofilupplaga i 300 exemplar.  [#63597] 350:-

Samuelsson, Kurt. Det politiska året. 1980. A&K. 146 s. Nyskick.    [#63163]  80:-

Trotskij, Leo.  Den permanenta revolutionens epok. En antologi av  Isaac Deitscher. 1969. Partisan. 332 s. / Marxismens klassiker 3.    [#63051]  90:-

Gamby, Erik. Pär Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse. 1978.  Tiden. Inb och med skomsl. 304 s. Ill. Understrykningar i bokens  början.  [#63053] 100:-

Deutscher, Isaac. Den väpnade profeten: Trotskij 1879-1921. 1973.  Coeckelberghs. Inb och med skomsl. 402 s.   [#63054] 100:-

Baran, Paul A. Utvecklingens politiska ekonomi. Zenit/Rabén & Sjögren 1971. Pocket. 344 s. Övers. Göran Andersson och Hans Olsson. Tema Teori 3. Rent ex. [#62795] 70:-

Turner, Robert L.  'I'll Never Lie to You'. Jimmy Carter in his own  words. 1976. Ballantine. 178 pp.   [#62165]   70:-

Dressler, A. An introduction to Russian for social studies. 1965.  Engl Univ Press. P's cloth. 198 pp.  [#62426]   80:-

Gustavsson, Sven & Svanberg, Ingvar (red.) Bosnier. En flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund. 1995. 178 s. I nyskick. /Uppsala Multiethnic Papers 35. *[#62010] 130:-

Petersson, Olof.  Kommunalpolitik. 1992. Publica. 246 tvåspaltiga s. Rent ex.  [#61692] 125:-

Cabral, Amilcar. Vår kamp er kamp. 1971. Pan Norstedts. 141 s. Välbev ex. [#60662] 60:-

Chomsky, Noam. I krig med Asien. 1971. Pan Original. 268 s. Välbev. [#60663] 80:-

Lagercrantz, Olof. Ett år på sextiotalet. 1990. W&W. Inb och med skomsl. 250 s. Omslagsmålning Helene Schjerfbeck: Skuggan på muren III. / 1967-1968. Tidningshistoria, samtidsdokument och minnen. [#60669] 125:-

Holmberg, Sören. Riksdagsmän och väljare. 1974. Forum för samhällsdebatt. 46 s. Obetydligt str ex. [#60404] 60:-

Zohar, Danah & Marshall, Ian.  The Quantum Society. Mind, Physics, and a New Social Vision. 1994. Quill. William Morrow. 362 pp. With a few ills. Worn copy.  [#60432]   100:-

Førde, Bjørn (red.). Barn i arbete. 1979. SR. Inb med ill omsl. 128 s. Ill. Första uppl. Utgallrad biblioteksbok. Ganska tidig bok i genren. [#60509] 80:-

Hultgren, Sten och Nordfeldt, Stig.  Det politiska spelet om envar. 1982. A&K. 167 s. Foto- oa ill. [#60324] 80:-

(Ugglas, Ludvig af). Om samhället med afseende på folkets moraliska och politiska utveckling. Fragmentariskt utkast af L.*U. Sthlm, Eckstein, 1840. 58 s. Vignette. Ej omsl. / Bygdén II-215. [#60112] 250:-

(Siljeström, Per Adam). Svenskt statsmanskap. Också ett försök att belysa den s.k. ministerkrisen, af Spectator. Sthlm, Nyman, 1872. 44 s. + tr omsl. Från Joh. Ax. Almquists boksamling. / Bygdén II-545. [#60113] 250:-

(Beskow, Bernhard von). Systemet, ett riksdags-samtal år 1840. (Aftryck ur Svenska Biet). Sthlm, Hörberg, 1840. 16 s. Rygg av marmorerat pärmpapper. / Bygdén II-554. [#60114] 225:-

Andersson, Johan. Frihet eller slafveri? Några antydningar om de faror, som hota folkens och frihetens sak. Kalmar, Otto Westin, 1868. 79 s. + tr omsl i blekt lila. Bra ex men ryggen skör o fr omsl loss. [#60115] 225:-

(Beskow, Bernhard von). Om den behandling, som frågan rörande kabinettskassans skuld rönt vid riksdagen. (Ett bidrag till Sveriges riksdagshistoria). Sthlm, N&S, 1841. 64 s. + tr vackra omsl. / Bygdén II-194. [#60118] 250:-

(Uggla, Carl Gust.). Bref om dagens frågor och företeelser. Sthlm, Westrell, 1864. 16 s. + tr bleklila omslag. Med ett träsnitt där två svenska rekryter strider om en musköt. / Bygdén I-240. [#60121] 250:-

Sybel, Heinrich von. Den sociala frågan. Socialismens och kommunismens läror, granskade i två föredrag. Öfvers af J.N.N. Linköping, Ridderstad, 1873. 82 s. + tr bruna omsl. Bra ex men ryggen söndr. Gammalt exlibris. [#60122] 250:-

Nixon, Richard. The Real War. 1981. Warner. 366 pp. 2 maps.   [#59884] 70:-

Kautsky, Karl. Socialdemokrati och socialism. En kritik af Bernsteins arbete Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter. Öfvers af C.N Carleson. Exemplar 1-1200. Sth, Björck & Börjesson. 1908. Samtida mjukt klotbd i rött o svart. 304 s. Välbev ex. [#58343] 350:-

Lenin, V.I.  Vad bör göras? 1971. KFMLr Proletärkultur. 250 s. [#57725] 60:-

Molander, Per. Akvedukten vid Zaghouan. En essä om stat, moral och liberalismens framtid. 1994. Atlantis. Inb och med skomsl. 140 s. Med förf:s ded. Välbev ex. [#56895] 150:-

Nichols, Beverley. Här skall icke lämnas sten på sten... Orig:s titel: Cry Havoc! Övers Wendela Leffler. 1936. Tiden. 271 s. Ngt nött rygg. [#56897] 90:-

Berg, Magnus & Sunnemark, Fredrik. Politikens riktning och livets gång. Erfarenheter och förståelser av systemskiftet i svensk politik. 2006. Carlssons. 303 s. Förlagsny. [#56047] 110:-

Hammarskjöld, Dag. Tal 1953-61. Ett urval red av Wilder Foote. Övers Sven Åhman. 1962. Norstedts. 432 s. Med ett person- och sakregister. [#55744] 150:-

Andersson, J.G. Fred eller förintelse. En naturforskares syn på Europas problem. 1946. S&L. 304 s. + fotoplr. Omslaget med småskavanker. [#54374] 110:-

Hagård, Birger. Socialdemokratien och Fackföreningsrörelsen. Den socialdemokratiska maktapparaten. 1966. 188 s. / Forum för borgerlig debatt 3. [#55450] 80:-

Toikka, Kari. Kampen mot imperialismen. 1973. 35 s. / Finsk stalinistisk propaganda. [#55472] 70:-

Oittinen, Vesa och Rovamo, Pertti. Maos filosofi - en kritisk analys. 1974. 24 s. / Utvidgad övers av art i Soihtu. [#55473] 80:-

Program för Kommunistisk ungdom antagna på den konstituerande kongressen april 1973. 1974. 36 s. [#55474] 50:-

Dokument från Kommunistisk ungdoms 31:a kongress. 1. Principprogram. 1975. 38 s. Ill. [#55475] 50:-

Dokument från Kommunistisk ungdoms 31:a kongress. 2. Stadgar. 1975. 12 s. [#55476] 50:-

Dokument från Kommunistisk ungdoms 31:a kongress. 3. Internationell resolution. 1976. 32 s. Ill. [#55477] 50:-

Dokument från Kommunistisk ungdoms 31:a kongress. 4. Försvarspolitiskt program. 1975. 16 s. Ill. [#55478] 50:-

Dokument från Kommunistisk ungdoms 31:a kongress. 5. Kongressuttalanden. 1975. 16 s. Ill. [#55479] 50:-

Fakta för socialdemokratiska talare och debattörer. Utg. Torsten Nilsson. Nr 1. 1943. Jordbrukspolitiken under krisen. 72 s. [#55480] 80:-

Information och argument 3. Efterkrigsproblemen. Utg. LO. Propagandarådet. 1943. 35 s. Bl.a. Axel Strand och Torsten Nilsson. [#55481] 80:-

Lenin. V.I. Lenin. Kort biografi. 1879-1970. Orig:s titel: Vladimir Iljitj Lenin. Kratkij biografitjeskij otjerk. 1970. APN. 63 s. Ill. [#55482] 70:-

Brezjnev, L.I. För en rättvis, demokratisk fred, för folkens säkerhet och internationellt samarbete. Tal på Fredskrafternas världskongress i Moskva okt 1973. 26 s. [#55483] 50:-

Hall, Gus. Gus Halls tal på Moskvakonferensen 1969. 1969. APN. 32 s. [#55484] 50:-

Våra kampsånger. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. 1946. 32 s. Med notskrift. [#55486] 50:-

Agitprop Sånghäfte. U.å. Ca 1970. FKP. 46 s. Med guitarrkomp. Fr omsl fl. [#55487] 50:-

Lundgren, Karl Hjalmar. Ur Johannes Bengtzéns själaskatt. Brev och uttalanden av en parlamentariker. 1918. Dahlbergs förlag. Fint privatbundet hklotbd med båda omsl medbundna. 167 s. Ou. [#53426] 125:-

Sjölander, Jonas. Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen - (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i Colombia 1973-1993. 2005. Aa. 322 s. / Acta Wexionensia 72. [#53596] 150:-

Rai, Milan. Noam Chomsky. En politisk biografi. Ordfront 1999. Inbunden med skyddsomslag. 256 s. Orig. titel: Chomsky's politics. Översättning Birgit Edlund. [#49960] 110:-

Pålsson, Roland. Det möjliga samhället. Tankar om politik och kulturpolitik. 1967. 151 s. * [#52482] 80:-

Rosenthal, Arthur. Fascismen som massrörelse. Clartés förlag 1935. 109 s. Översättning Leif Björk. Clartés skriftserie 2. [#49891] 150:-

Thunell, Jörgen. Kärnkraften i en återvändsgränd. 1977. 379 s. Ill. [#49693] 60:-

Tilly, Charles. Beständig ojämlikhet. 2000. Arkiv förlag. 272 s. Stpl. I övr i nyskick. / Hö K 315 * [#49767] 150:-

Moore, Michael. Korkade vita män... och andra billiga svepskäl för tillståndet i nationen. 2004. Ordfront. Pocket. 325 s. Med nytt för- och efterord. [#49417] 50:-

Stålhane, Bertil. Den röda faran och den gula samt andra inlägg i den politiska diskussionen. Natur och Kultur  1942. 72 s. [#49305] 70:-

Tomson, Ragnar. En politisk vilde i 25 riksdagar. P.P. Waldenström i Sveriges riksdag 1885-1905. 1942. SM:s förlag. 250 s. + foto- oa plr. Senare gåvotillskr och understrykningar på baksidestexten. [#49350] 80:-

Hildebrand, Karl. Demokrati. Dagspolitiska inlägg. 1913. Gebers. 247 s. [#49353] 100:-

von Hofsten, Gerhard. Svikta grundvalarna för vårt välstånd? 1945. NoK. 217 s. Välbev ex. [#49359] 80:-

Palme, Olof. Politik är tt vilja. 1968. Originalbok i Prismaserien. 240 s. Ngt nött och med några understrykningar. [#49137] 50:-

Alzén, Annika & Burell, Birgitta (red.). Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar. 2005. Carlssons. 193 s. Förlagsnytt ex. [#48647] 125:-

Ramström, Dick. Administrativa processer. 1966. Bonniers. 110 s. [#48093] 60:-

Uggelberg, Georg m.fl. Personaladministration vid företagskriser. 1978. 226 s. Ill. [#48097] 90:-

Något om de statsanställdas förmåner och skyldigheter. 1968. 34 s. [#48098] 50:-

Propaganda och medlemsaktivitet. 1953. LO/Brevskolan. 95 s. Ill. [#48099] 60:-

Boulding, Kenneth E. The meaning of the 20th century. The great transition. 1965. Harper Colophon paperback. 211 pp. Front cover with crease. *[#47951] 80:-

Arbetarrörelsen. En uppslagsbok. Svensk översättning och bearbetning av Sven-Arne Stahre. Litteraturfrämjandet/Forum 1978. Förlagsbd. 376 s. Ill. NärVarHur-serien. *[#47952] 110:-

Tingsten, Herbert. Herbert Tingsten. Tyranniet begär förtroende. Inledning och urval: Per Ahlmark. 1992. Ratio. Dek förlagsklotbd och med skomsl. 355 s. + plr. * [#47732] 125:-

Söderlind, Donald och Petersson, Olof. Svensk förvaltningspolitik. 1986. Diskurs. Inb med ill omslag (René Magritte, Golconde, 1953). 478 s. Fint ex. [#47570] 150:-

Bloomquist, Karen L. (ed.). Communion, Responsibility. Accountability. Responding as a Lutheran Communion to Neoliberal Globalization. Documentation No. 50. December 2004. 2004. 290 pp. [#47629] 120:-

Oppegaard, Sven / Cameron, Gregory (eds). Anglican-Lutheran Agreements. Regional and International Agreements 1972-2002. Documentation No. 49. December 2004. 2004. 338 pp. [#47630] 120:-

Almqvist, Anna-Lena. The Care of Children. A Cross-National Comparison of Parents' Expectations and Experiences. 2005. Diss. About 175 pp. [#47631] 150:-

Salisbury, Harrison E. Vart går Ryssland? Nyorientering och reaktion i sextiotalets Sovjet. Natur och Kultur 1963. 138 s. Orig. titel: A New Russia? Översättning Margit Wohlin. Inklistrad recensionsetikett. Rec. stpl. [#47653] 100:-

Debray, Régis. Carta a los comunistas. Barcelona 1978. Bruguera. Paperback. VG. Handwritten notes about the author on fly-leaf. 256 pp. Pensadores de hoy 3. Orig. French title: Lettre aux communistes Français et à quelques autres. Translated into Spanish by José M. Vidal Villa. [#47655] 70:-

Huldt, Bo m. fl. Sverige i världen - tankar om framtiden. Slutrapport från projektgruppen "Sveriges internationella villkor". Liber förlag 1978. 320 s. Projektledare Sven Tägil. Utgiven av Sekretariatet för framtidsstudier. I serien FRAmtidsbilder. [#47656] 90:-

Borgström, Aug. Riksdag i tomgång. Frihetstid är inte storhetstid. 1957. Fritzes. 257 s. Illustrationer av Nils Melander. Tillskrift med blyerts å titelbladet. [#47663] 90:-

Houtart, François (éd.). Alternatives Sud. Quel développement durable pour le Sud? Cahiers trimestriels vol. II (1995) 4. 252 p. As new. [#47334] 70:-

Goss-Mayr, Jean och Hildegard (red.). Revolution och ickevåld. 1969. Gummessons. 186 s. Kriss-serien. [#47031] 60:-

Ferro, Marc (red.). Kolonialismens svarta bok. 1500-2000: Från utrotning till självrannsakan. Leopard förlag 2005. Inbunden med skyddsomslag. 1023 s. Noter, geografiskt register och personregister.  Medverkande författare: Thomas Beaufils, Yves Bénot, Carmen Bernand, Pierre Brocheux, Catherine Coquery-Vidrovitch, Pascale Cornuel, Sylvie Dallet, Alastair Davidson, Marie Fourcade, Arlette Gautier, Leslie Manigat, Elikia M'Bokolo, Marcel Merle, Claire Mouradian, Pap Ndiaye, Jacques Poloni-Simard, Jacques Pouchepadass, Alain Ruscio, Pierre-François Souyri, Mariella Villasante Cervello, Nadja Vuckovic. Orig. titel: Le livre noir du colonialisme. Översättning Kristina Ekelund, Bengt Ellenberger och Lotta Riad. /En grundlig genomgång av kolonialismens historia i hela världen och ur många synvinklar. *[#54264]  350:-

Afghanistan. Les Temps Modernes. Fondateur: Jean Paul Sartre. Juillet-aout 1980. No 408-409. Revue mensuelle. 380 pp. /pol. [#46244] 90:-

Le conflit israélo-arabe. Dossier. Les Temps Modernes. Directeur: Jean Paul Sartre. 22:e année. 1967. No 253 bis. 991 s. Some ills. /pol. [#46245] 125:-

Vera-Zavala, America. Deltagande demokrati. En resa till Latinamerika och tillbaka på jakt efter demokratins framtid. 2003. Agora. 215 s. Ny. [#46123] 80:-

Costello, John. Föräderiets mask. Anthony Blunt och spionkretsen i Cambridge. 1988. Legenda. Inb och med skomsl. 771 s. + fotoplr. [#45989] 160:-

Har representationsförändring i Sverige någon framtid? Och vilken representationsförändring har en framtid? Tvenne frågor, till alla orepresenterades behjertande, framställda och besvarade,... af En Orepresenterad. Örebro, Lindh, 1854. 147 s. Fr omsl saknas, ryggen söndr. Inlagan ren. [#45632] 150:-

Quensel, Annie. Kring Röda torget. Sovjet i fest och vardag. Med 122 illustrationer. 1926. Å&Å. Klotryggsbd med ill omsl. 235 s. Ovanlig. [#45387] 200:-

Elmbrant, Björn. Prat, prat, prat. Krönikor om ett Sverige i förvandling. 2001. Atlas. 143 s. Nyskick. [#45389] 60:-

Israel, Joachim. Klappjakt på välfärden. 1994. Ordfront. 125 s. / Tankeställare. En pamflettserie. [#45392] 70:-

Kommentar till Förenta Nationernas stadga utarbetad inom Kungl. utrikesdepartementet med biträde av tillkallade sakkunniga. Stockholm 1946. Klotryggsband. 191 s. Aktstycken utgivna av Kungl. utrikesdepartementet. De sakkunniga: Sven Grafström, Nils Herlitz, Torsten Gihl, Herbert Tingsten, Gunnar Sandberg. Utgallrad ur bibliotek. Exlibris Radiotjänst. Stämplar. [#43844] 120:-

Wicksell, Anna B. Avrustningssträvandet och fredsarbetet. 1911. 16 s. Tr omsl. / Svenska fredsförbundets skriftserie 1. [#44419] 100:-

Björkquist, Manfred. I försvarsfrågan. Tal vid försvarsmötet i Gbg 1912. Uppsala 1912. 16 s. Tr omsl. [#44421] 100:-

Brisman, Sven. Är världsfreden en utopi? En framställning av kriget ur historisk och ekonomisk synpunkt. Lund 1912. 23 s. Tr omsl med skavanker. / Svenska fredsförbundets skriftserie 3. [#44422] 150:-

Westman, K.G. Utrikespolitiken och försvaret. Inledningsföredrag vid möte i Uppsala 1912. Uppsala, Norblads bokhandel, 1912. 22. Tr omsl. Andra uppl. [#44423] 80:-

Sveriges försvarsmöjligheter och försvarsvillkor. 1912. Fylgia. 23 s. Tr omsl. Bl.a. nga rader om att Bodens fästning blivit för dyr. Den verkliga kostnaden för själva fästningen blev 15 milj. [#44424] 100:-

Fahlbeck, Pontus. Svensk och nordisk utrikespolitik. Sth, Bonniers, 1912. 68 s. [#44425] 100:-

Tretow, Erik. Partierna och fosterlandet. Ett extra demonstrationstal. Sth, Tiden, 1913. 32 s. Tr gula omslag med röd o svart text. / Nutida stridsfrågor nr 2. [#44426] 125:-

Torelius, Gösta. Vart hör Elsass-Lothringen? Intryck från en resa i de omtvistade rikslanden. Sth, 1917, Chelius. 8 s. [#44428] 100:-

Kuylenstierna, Oswald. Sverige vid skiljevägen. 1905. 19 s. Tr omsl. [#44429] 100:-

Lagman, Bengt. Sverges självmord - general Rappes paroll. Sth, Fram, 1916. 40 s. Tr omsl i rött o svart. / Förf vänder sig mot tanken att Sverige skulle gå in i kriget på tysk sida... [#44431] 150:-

Ullman, U.L. Ett väktarerop vid vårt folks lifsfara. Sth, Statlander, 1914. 24 s. Tr omsl. / Vårdkasen. Förf. biskop. [#44433] 100:-

Mot den personliga kungamakten. Hjalmar Brantings och prof. Edéns tal vid apanagefrågans behandling i Andra kammaren den 7 febr 1914. 1914. Tiden. 16 s. [#44434] 200:-

Palmstierna, Erik. Fred och krig. Dagens fråga i utvecklingens ljus. Sth, Tiden, 1914. 80 s. Tr omsl. Fjärde uppl. [#44435] 100:-

Flodström, Isidor. Ord i försvarsfrågan. Till Sverges arbetare i stad och på land -och till några andra. Sth, Bonniers, 1914. 57 s. Välbev häfte i samma stuk som Hedins varningsord. [#44436] 125:-

Staaff eller Kungen? Af Sten Vägvisare. Uppsala, A&W, 1914. 32 s. Tr omsl. / Oskarshamns-Tidningen. [#44438] 150:-

Hedin, Sven. Andra varningen. 1914. 80 s. Lagerfläck på bakre omsl. I övr välbev. / Vårdkasen. [#44439] 80:-

Hedin, Sven. Andra varningen. 1914. 80 s. Lagerfläck på främre omsl. I övr välbev. / Stockholms Dagblad. [#44440] 80:-

Boëthius, S.J. Är vår författning hotad? Den s.k. konstitutionella frågan. Uppsala, A&W, 1914. 24 s. Tr omsl. [#44443] 100:-

Svenska hälsningar till Konungen framförda af Bondetåget 1914. 32 s. 3 fotoill. Fr omslaget har texten Med Gud och Sveriges allmoge för konung och fosterland. Bondetåget. Kungstelegram. [#44444] 150:-

Branting, Hj. Den politiska krisen. Sth, Tiden, 1914. 32 s. Tr omsl med bilden ur Söndagsnisse där Hedin håller upp spegeln för Majestätet som däri ser kejsar Wilhelms anlet... [#44446] 150:-

Undén, Östen. Författningskonfliktens uppkomst. Sth, Tiden, 1914. 32 s. Tr omsl. / Docenten Östen Undén. [#44447] 100:-

Heckscher, Eli. Försvarets ekonomiska förutsättningar. Sth, Fylgia, 1913. 23 s. Tr omsl. [#44449] 100:-

Linder, P.J. Anders (red.). Tredje generationen. 1990. Timbro. 144 s. /... unga svenska liberala och konservativa debattörer... [#41787] 70:-

Wickman, Kurt. Singapore. Föredöme eller skräckexempel? 1995. 224 s. [#41788] 70:-

Tidskrift för politisk filosofi 2001:1. Thales. Bl.a. Anders Björnsson: om hur statsformer avlöser varandra. [#41733] 40:-

Hildeman-Hansson-Jonsson (red.). Politisk rimdans. En viskavalkad genom svensk historia. Från Karl Knutsson till Karl Gerhard. 1960. NoK. 206 s. Ill. [#41701] 180:-

Björkstén, Ingmar. Leopardväckning. Tio författare och den utsatta borgerligheten. 1979. R&S. Inb och med skomsl. 307 s. + fotoportr. Ou. [#42779] 150:-

Altvater, Elmar. Kapitalismens valutakriser. 1973. Demos. 131 s. [#42443] 70:-

Altvater, Elmar m.fl. Inflation og krise. En antologi. 1976. Forl. Kurasje. 176 s. [#42446] 70:-

Anderson, Perry. Den absoluta statens utveckling. 1980. A/Z Förlag. 609 s. + annonser. Kraftiga understrykningar i stora delar av boken. [#42447] 80:-

Anchishkin, A. The Theory of Growth of a Socialist Economy. Moscow 1977. PP. P's cloth wd/j. 343 pp. [#42448] 70:-

Bolsjevikernas taktik under 1917. 1974. Socinform. 176 s. [#42449] 60:-

Althusser, Louis. Det måste bli en förändring i partiet! 1978. 70 s. / Zenit Häften 1. 1979-1. Årg. 1. [#42452] 70:-

Althusser, Louis. Lenin och filosofin. 1969. Cavefors. /BOC-serien. [#42453] 80:-

Medvedev, Roy. Om socialistisk demokrati. 1977. A&K. 471 s. [#42457] 40:-

Ohrlander, Gunnar. Tages lilla ljusblå eller dr Gormander i maktspelet. 1968. Cavefors. BOC-serien. Omsl Carl Johan De Geer. Lite nött. [#42465] 50:-

Ohrlander, Gunnar. Gormander slår tillbaka. Svenska pampar. 1972. Gidlunds. Ill. 140 s. Lite nött. [#42466] 50:-

Neuberg, A. (Ho Chi Minh, Michail Tuchatjevskij et al.) Det väpnade upproret. 1971. Zenitserien 11. 284 s. [#42470] 70:-

Blackburn, Robin (ed.). Ideology in Social Science. 1979. Fonatana-pocket. 382 pp. / Westergaard, Hobsbawm, Colletti etc. [#42471] 60:-

Lindberg, Erik. Låt spriten flöda. Om tvåtredjedelssamhället och alkoholen. 1997. Sober. 157 s. [#42390] 50:-

Johansson, Kjell E. Socialt arbete, folkbildning och kultur. 1997. Sober. 118 s. [#42391] 50:-

Elmér, Åke (red.). Missbruk. En handbok för social utbildning. 1991. Sober. 107 s. [#42392] 50:-

Hubendick, Bengt. Läsebok för politiker - och alla andra. Basinsikt för en bättre värld. 1972. Zindermans. 112 s. Ill. [#41361] 90:-

Hedén, Erik. Politiska essayer. Gestalter ur Sveriges nyare historia - Politiska artiklar - Religions- och skolfrågor. Inledande essay om Erik Hedén av John Landquist. 1927. Tiden. Förlagsklotbd. 380 s. Fotoill. /K 200 [#33852] 150:-

Svahnström, Bertil (red.). Vietnamn 69. 1969. Tema-pocket. 170 s. [#33854] 50:-

Lidman, Sara. Samtal i Hanoi. 1967. Delfin 260. 172 s. [#33855] 50:-

Beckman-Samuelsson och Schalin. Vår värld. Sydasien med Oceanien Politisk-ekonomisk atlas. 1973. F's dek klotpbd. 65 s. Ill. [#40079] 50:-

Grönlund, Otto. Om olika former af referendum. Lund 1912. Aa. 238 s. *[#33835] 150:-

Theodorsson, Niklas. Det lokalas uppror. Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin. 2001. 166 s. Förvaltningshögskolans rapporter 30. / KöH2 [#41001] 110:-

Fürlinger, Norbert. Tecknade funderingar om politiken. 1999. Inb med ill omsl. Med F:s ded o tillskr. Nyskick. [#38332] 100:-

Grönlund, Otto. Om olika former af referendum. Lund 1912. Aa. 238 s. *[#33835] 150:-

La Corbiniere, Karl (Story ed.). m.fl. De vise männen. 1998. 324 s. Förlagsnytt ex. [#37557] 110:-

Eriksson, Eva-Lotta / Eriksson, Gunnar. Steget före. Om civilkurage, polisarbete och förtroende mellan makt och gräsrötter. 2001. Carlssons. 152 s. Ill. [#37565] 110:-

Lagerström, Sven. Syndikalismen - en grundbok. 1996. 180 s. [#37698] 110:-

Lewin, Leif (red.). Svenskt okynne. Att underminera det auktoritära samhället. En konferens anordnad av Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsrådet vid Uppsala universitet den 14 februari 2002. Uppsala 2002. 132 s. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 150. [#34960] 150:-

Karabuda, Barbro. Anklagelser. Omarb utg av Anklagelser och Rosenkullen. 1970. Gidlunds. 189 s. Omslag: Günes Karabuda. [#37310] 60:-

Cars, Hans Christian. Nynazismen i Tyskland. Pan originalpocket 1968. 96 s. Namnt. [#36035] 80:-

Shulman, Marshall D. Bortom det kalla kriget. Tema originalpocket 1967. 127 s. Orig. titel: Beyond the Cold War. Översättning Claës Gripenberg. Namnt.Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet. [#36041] 60:-

Josefsson, Jan - Zetterberg, Mats. Behöver vänstern gå i terapi? Forum 1976. 217 s. Namnetikett. [#36042] 80:-

Wallis, Jim. The soul of politics. A practical and prophetic vision for change. New York (The New Press - Orbis Books) 1994. First edition. Publisher's hardcover with dustjacket. Fine/Fine. 275 pp. [#34471] 200:-

Mabon, Hunter. Organisationslärans utveckling. M & B fackboksförlget 1973. 176 s. Blad loss (70-talets bokframställning syftade inte till varaktighet). [#34602] 50:-

Henderson, W.O. The Genesis of the Common Market. 1962. P´s cloth wd/j. 217 pp. First ed. [#33016] 150:-

Bonde, Jens-Peter. Europeiska unionen. Fakta och analyser. En introduktion. 1992. 129 s. Nyskick. [#33018] 75:-

Åberg, L.H. (utg.). I tidens frågor. 7. Det underjordiska Ryssland. Af Stepnjak. Med inledning: Ryssland och nihilismen. Af Hellen Lindgren. 1883. Haeggströms. Samtida ngt nött hfrbd. 190 s. / Bland tidigare nris i serien bl.a. 1. Qvinnofrågan. 2. Darwinismens betydelse. 4. Om wagnerismen. [#33020] 100:-

Knebel, Fletcher och Bailey II, Charles W. 7 dagar i maj. 1963. W&W. 324 s. / ... om en häpnadsväckande komplott på så hög nivå att den aldrig får komma till allmänhetens kännedom... [#33021] 100:-

Butler, Harold. Peace or Power. 1947. Faber and Faber. P´s cloth wd/j. 269 pp + folding maps. First ed. [#32466] 200:-

Huss, Pierre J. och Carpozi Jr, George. Röda spioner i FN. 1968. Spektra. Inb. 320 s. + fotoplr. [#33006] 80:-

Auletta, Ken. Maktkamp på Wall Street. Huset Lehmans fall. Orig:s titel: Greed and Glory on Wall Street. 1987. Inb med skomsl. 320 s. Som ny. [#33013] 125:-

Beskow, Natanael. Arbetarrörelsens bildningsideal. Uppsatser. 1930. Birkagårdens förlag. 175 s. Gåvotillskrift. [#27979] 100:-

Král, Karel. Tjeckoslovakien, frågor och svar. K.K. besvarar frågor från fackföreningsmän i utlandet. Prag 1960. 225 s. + fotoplr oa ill i texten. / ...allt välordnat i det kommunistiska paradiset! Intressant tidsdokument. [#27980] 125:-

Andrén-Cars-Foyer-Meijer-Wijkman (red.). Svensk statsförvaltning i omdaning. 1965. 239 s. Ngt str ex. [#27983] 50:-

Myrdal, Jan. Kinesiska frågor från Liu Ling 1975. 1975. Norstedts. 54 s. / från förf:s tredje besök hos arbetsbrigaden Liu Ling. [#27987] 50:-

Cody-Hughes-Wall (eds). Policies for Industrial Progress in Developing Countries. 1980. Oxford UP. 325 pp. Clean copy. [#27992] 80:-

Svensk tidskrift 1987:3. Årg. 74. Bl.a. Aleksander Peczeniks, Rättsstaten och etiken. Bibl.stpl. [#27997] 40:-

Dahrendorf, Ralf. Reflections on the revolution in Europe. Ldn (Chatto & Windus) 1990. 156 pp. As new. [#33001] 80:-

Palmgren, Yngve. Född till agitator. En studie i August Palms politiska utveckling och verksamhet. 1971. R&S. Inb och med skomsl. 455 s. + fotoplr. [#32892] 100:-

Andrén, Nils. Svensk statskunskap. 1965. Liber. Inb med skomsl. 313 s. Ren inlaga. [#27993] 60:-

Wennergren, Bertil. Handläggning. Hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun. 1992. Publica. 183 s. Obetydligt str. Sjuttonde uppl. [#27996] 80:-

Boberg, Kenneth m.fl. Bostad och kapital. En studie av svensk bostadspolitik. Verdandi debatt/Prisma 1974. Pocket. 163 s. Ngt nött och genomgående streckad. [#36014] 40:-

Gorbatjov, Michail. Valda tal och artiklar. 1986. Fram. Välbev o dek klotbd med skomsl. Portr. 447 s. Har det gamla kommuniststuket. [#27931] 70:-

Ström, Fredrik. Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten. En krönika. 1930. Tiden. Bra o gediget hfrbd. Portr + 576 s. Med många foto- oa ill i texten. [#27934] 150:-

Cole, J.P. Geography of World Affairs. 1964. Penguin Books. 336 pp. As new. [#27937] 50:-

Bergsgård, Arne. Demokrati och diktatur. 1941. Vs 372. [#27939] 50:-

Turner, E.S. Roads to Ruin. The Shocking History of Social Reform. 1966. Penguin Books. 284 pp. Ills. [#27940] 70:-

En rundfråga om fredsvillkor för en varaktig fred. Uttalanden av ca 400 neutrala,... utg. av Neutrala konferensen i Stockholm. 1916. 130 s. / Dokument 16. [#27942] 75:-

Kolbe, Franz ua. Grössere Deutschland. Wochenschrift für Deutsche Welt u. Kolonialpolitik. Berlin-Dresden, 10. Oktober 1914. Nummer 27. Verlag: "Das Grössere Deutschland". [#27949] 50:-

Naumann, Erik. Justitiekanslersämbetet. Några drag ur dess utveckling. 1924. Särtr. 30 s. Med förf:s ded. [#27950] 75:-

Mayo, Henry B. Introduction to Marxist Theory. 1965. 341pp. Some underlinings. [#27956] 60:-

Myrdal, Gunnar. Asiatiskt drama. I. (av III). 1968. Inb med skomsl. 367 s. [#27961] 65:-

Hamrell, Sven och Widstrand, Carl Gösta (eds). The Soviet Bloc, China and Africa. 1964. 173 pp. Stamps. [#27840] 70:-

Molin-Månsson-Strömberg. Offentlig förvaltning. 1971. Tredje omarb. uppl. 384 s. Med understrykningar o margnotater. [#27847] 70:-

Boadway, Robin W. Public Sector Economics. 1979. 481 pp. Ills. [#27885] 175:-

Fryer, D.W. World Economic Development. 1965. 638 pp. Ills. A few pp with pencil-underlinings. [#27887] 150:-

Marcellus (pseud.). Från 1881 års Andra Kammare. Konturteckningar. II. 1881. Norman. 228 s. / Liss Olof Lrsson, Jöns Rundbäck, En svensk Elihu Burrit, Erik Sparre, En qvinnans riddare sans peur et sans reproche, En svensk "arbetare", m.fl artiklar. [#27891] 80:-

Myrdal, Gunnar. Vår onda värld. 1964. R&S. 217 s. Margstr och inplastat ex. [#27893] 65:-

Lind, Albin (red.). Fackföreningsrörelsen. Organ för Landsorganisationen i Sverge(!). Årg. 20. 1940. Komplett årgång inb i 2 enkla men gedigna hfrbd, ryggarna med 4 upph bind. Inalles ca 1200 s. Foto- oa ill. [#27913] 250:-

Cole, G.D.H. Studies in Class Structure. 1968. 195 pp. Well-studied with underlinings. [#27916] 50:-

Ljunglund, Leon. De tre frestelserna. Reflexioner vid en världshistorisk vändpunkt. 1936. NoK. 164 s. Med teckningar av Nils Melander. Omslget med reva, ryggen nött. / De 3 är materialismens, magiens och maktens. [#27917] 75:-

Pauling, Limus. Aldrig mera krig! 1959. 216 s. Lätt str ex. [#27919] 60:-

Huber, Hans. Hur Schweiz regeras. Förord av Elis Håstad. 1955. 63 s. [#27920] 50:-

Laestadius, Staffan. Den internationella arbetsfördelningen och frizonerna. 1979. 120 s. / Sekretariatet för framtidsstudier. [#27922] 50:-

Rhodes, Kathlyn. Hämnaren från öknen. Ökenroman. Orig:s titel: The Glory of the Moon. 1945. Wahlströms. Hklotbd. 256 s. / Blå Cirkelserien. [#27923] 50:-

Gilbert, Alan. Latin American Development. A Geographical Perspective. 1976. 366 pp. Ills. [#27924] 60:-

Andrén-Cars-Foyer-Meijer-Wijkman (red.). Svensk statsförvaltning i omdaning. 1968. 239 s. [#27927] 60:-

Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald. Globaliseringsfällan. Angreppet på demokrati och välfärd. Orig:s titel: Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. 1997. Symposion. Inb och med skomsl. 320 s. Välbev läsex. [#32901] 150:-

Engellau, Patrik m.fl. "Skärp dig, Svensson". Med Deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna. Den Nya välfärden 2002. 143 s. [#34280] 70:-

de Stoop, Chris. Utan papper. Människohantering i dagens Europa. Ordfront 1997. 189 s. Orig. titel: Haal de was maar binnen. Aziza of een verhaal van deportatie in Europa. Översättning från nederländska Peter Bolin. Förord av Jesús Alcalá. [#34152] 100:-

Claudín, Fernando. Eurokommunism och socialism. Zenit/Rabén & Sjögren 1979. Pocket. 185 s. Översättning Ewa Dahlin. Tema Teori 16. [#30733] 50:-

Back, Pär-Erik - Gustafsson, Agne (red). Modern demokrati. Problem och debattfrågor. Liber Läromedel 1976. Sjätte reviderade upplagan. 360 s. Delvis blyertsstreckad. [#30739] 50:-

Alves, Marcio Moreira. Senapskornet. Om den brasilianska revolutionens nödvändighet. Prisma 1974. Pocket. 215 s. Övers. Jan Järnebrand. [#30755] 50:-

Nyberg, Mikael. kapitalet.se. Myten om det postindustriella paradiset. Ordfront 2001. Inbunden med skyddsomslag. 464 s. Illustrationer av Robert Nyberg. Nyskick.[#34449] 150:-

Karlsson, Ingemar (red.) Territoriets gränser. SNS förlag 1997. 222 s. Stämpel. /Om spänningen mellan territorier och gränsöverskridande nätverk och de utvecklingslinjer som kan skönjas. [#34453] 140:-

Hadjor, Kofi Buenor (ed.). New Perspectives in North-South Dialogue. Essays in Honour of Olof Palme. 1988. Tauris. Inb och med skomsl. P´s cloth and wd/j. 365 pp + portr. [#35925] 200:-

Premfors, Rune. Den starka demokratin. 2000. Inb med skomsl. 259 s. Rec.stpl. Nyskick. [#35547] 250:-

Larsson, Tomas. Falska mantran. Globaliseringsdebatten efter Seattle. Timbro 2001. 84 s. /Pejling. [#34403] 60:-

Heckscher, Gunnar. De politiska och sociala idéerna i nyare tid. Kompendium efter föreläsningar. Inst f statskunsk vid Sthlms Univ. U.å. Ca 1960. 191 s. 4:o. [#27834] 150:-

Engels, F. On Marx´s Capital. 1965. 127 pp. The portrait damaged by tape and some underlinings. [#27837] 45:-

MacDonald, Ramsay. Socialismen. 1913. Klotbd. 256 s. Övers. Ivar Vennerström. [#27838] 70:-

Bohman, Gösta. Tankar om mitt Sverige. 1974. A&K. 234 s. Ill. / Partiledaren har ordet. [#27866] 60:-

Berntson, Lennart. Politiska partier och sociala klasser. Bo Cavefors förlag 1974. Pocket. 98 s. Understrykningar. Namnt. /En analys av partiteorin i den moderna statskunskapen och marxismen. [#34869] 60:-

Gustafsson, Agne. Kommunal självstyrelse. Kommunerna i det politiska systemet. Liber 1984. Fjärde, reviderade upplagan. 344 s. Namnt. Blyertsanteckningar på titelbladet. [#34861] 60:-

Fredriksson, Bert - Gunnmo, Alf. Våra fackliga organisationer. Rabén & Sjögren 1985. Sjätte omaretade upplagan. 289 s. Tillskrift m blyerts. [#34862] 60:-

Dahlman, Hans. Lelle Printers politiska lexikon. Bokförlaget Kärret 2002. 112 s. Recensionsex. [#30802] 80:-

Johansson, Patrik. Vem tar notan? Skandaler i politisk offentlig sektor. 2002. 173 s. Förvaltningshögskolans rapporter 39. [#30805] 110:-

Songur, Welat. Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser. En jämförande studie om äldre invandrare från Mellanöstern i Stockholm, London och Berlin. Stockholm 2002. Aa. 296 s. With an English summary. Stockholm studies in politics 85. [#34636] 200:-

Nilsson, Iréne. Rumänien och demokratins förutsättningar. Carlssons förlag 2002. 438 s. [#34069] 240:-

Cockshott, W. Paul och Cottrell, Allin. Planhushållning och direktdemokrati. 2002. Manifest originalpocket. 460 s. Nyskick. [#32622] 70:-

Rose, Richard. Influencing voters. A study of campaign rationalisty. Faber & Faber. 1967. First edition. Publisher's cloth with dustjacket. VG/VG. 288 pp. Stamped on front endpaper. Ex-library copy. [#30493] 80:-

Hessler, Carl Arvid. Engelskt statsliv. Ett perspektiv. Natur och Kultur 1940. 211 s. Namnt. [#30450] 90:-

Eriksson, Per R. Från 40-tal till 70-tal. Byggnadsarbetareförbundet i samhället. 1974. Tiden. 198 s. Fotoill. [#27844] 80:-

Myrdal, Alva. Spelet om nedrustningen. 1978. Stora tema nova. R&S. 444 s. [#27713] 80:-

Wahlbäck, Krister och Blidberg, Kersti (utg.). Samråd i kristid. Protokoll från den Nordiska arbetarröelsens samarbetskommitté 1932-1946. 1986. F´s klotbd med skomsl. 363 s. Ngt ill. / Kungl. Samfundets Handlingar 12. [#27715] 150:-

Världspolitikens dagfrågor 1953-1954. Häftena inbundna med 2 omslag i ett fint halvlinneklotbd. Bland bidragen: L. Hirschfeldt, Stormaktspolitiken 1945-1952. E. Bergen, Det nya Indien. G.A. Wollin, Problemet Västberlin. E. Berggrén, Det tyska enhetsproblemet. P. Möller, Vätebomben. R. Frenkel, Den östtyska staten. H. Wattrang, Etiopien. [#27725] 250:-

Skard, Sigmund (ed.). USA in focus. Recent Re-Interpretations. Oslo (Universitetsforlaget) 1966. 200 pp. [#27732] 100:-

The Campaign Guide 1959. The Unique Political Reference Book. 1959. P´s cloth wd/j. 727 pp. [#27733] 125:-

Myrdal, Jan. Skriftväxling. 1968. Pan-original. 225 s. [#27734] 120:-

Mundebo, Ingemar. Social administration. Förvaltningsförfarandet inom kommunal socialvård. 1963. NoK. F´s klotbd. 154 s. [#27738] 70:-

Martet, Jean. Clemenceaus tystnad. Malmö (Framtiden) 1930. 277 s. [#27740] 70:-

Lantz, Sture W. Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Minnesskrift 1926-1976. 1978. 208 s. Portr. [#27741] 70:-

Vennerström, Ivar. F.V. Thorsson. En minnesskrift. 1926. 334 s. Många fotoill i texten. Exemplaret buktigt av att ha varit utsatt för fukt. [#27742] 50:-

Steffen, Gustaf F. Krig och kultur. Socialpsykologiska dokumenter och iaktagelser från världskriget 1914-1916. Del III. 1916. 383 s. Ngt nött. [#27743] 75:-

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Nr 41-42. 1989. 110 s. Delvis färgstr ex. Bl.a. Hj. Branting, Kungajubileet 1889. [#27744] 40:-

Brandt, Willy. Möten och inblickar. Åren 1960 - 1975. 1976. F´s klotbd med skomsl. 380 s. + fotoplr. [#27747] 150:-

Servan-Schreiber, Jean-Jacques. Le reveil de la France. (Mai-juin 1968). 1968. Denoël. 128 pp. As new. [#27766] 110:-

Lattès, J.C. Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté. 1984. Unesco/Lattès. 588 pp + plates. Stamps. [#27756] 125:-

Gunther, John. Inside Europe Today. 1961. Hamilton. P´s cloth wd/j. 352 pp. Maps. First edition. [#27757] 200:-

Musman, Richard. Britain Today. 1976. Longman. 239 pp. Many ills. [#27758] 60:-

Hayter, Teresa - Watson, Catharine. Aid. Rhetoric and Reality. 1985. Pluto Press. 303 pp. With marks of tape, otherwise as new. [#27761] 80:-

Sisk, Timothy D. Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts. 1997. 169 pp. / US Inst of Peace. Perspectives Series. [#31738] 80:-

Scott, Franklin D. Scandinavia. Harvard UP. (1975). P´s cloth. 340 pp. [#31740] 300:-

Enequist, Gerd. Yrkesgruppernas fördelning i Sveriges kommuner år 1940. En geografisk översikt. Uppsala 1946. 75 s. + kartor . Ded. ex. / Geographica 18. [#27712] 200:-

Arosenius, E. Om sättet för grundlagsändring under tiden 1809-1866. 1895. Aa. Enkelt hklotbd av äldre bibliotekstyp. 131 s. Välbev. [#27709] 200:-

Rudbeck, Carl. Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen. Timbro 1997. 46 s. [#34218] 60:-

Berggren, Niclas, Karlson, Nils and Nergelius, Joakim (eds). Why constitutions matter. City University Press, Stockholm, 2000. Soft cover. Fine. 291 pp. /With eight contributions from legal scholars, political scientists, and economists. [#34263] 150:-

Söderqvist, Marie - Öberg, Sara. Varför jobbar inte äldre? - på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Pensionsforum 2001. 67 s. [#34265] 60:-

Erixon, Dick. Svaghetens moral. Timbro 1999. 58 s. Pejling, nr 9 [#34266] 60:-

Åsvärn, Gunnar. Hur planeras ditt samhälle? Studiehandbok för lekmän i samhällsplanering. 1962. LT. Inb med ill omsl. 365 s. + plr oa ill i texten. [#27762] 125:-

Back, Pär-Erik (red). Modern demokrati. Problem och debattfrågor. Andra reviderade upplagan. Gleerups. 1966. 276 s. [#30461] 70:-

Link, Arthur S. Wilson. The New Freedom. 1956. Princeton UP. P´s cloth w/dj. 514 pp + plates. / A sequel to Wilson: The Road to the White House. [#27689] 150:-

Aspegren, Gillis m.fl. Minnesskrift utgiven med anledning av Marxsällskapets tio-åriga tillvaro. Sthlm 1926. Tidens förlag. 165 s. [#27693] 200:-

Laski, Harold J. Politikens grunder. Tidens förlag 1947. 115 s. Orig. titel An introduction to politics. Övers. Allan Degerman. Välbev. / Lilla biblioteket. [#30092] 75:-

Pigou, A.C. Socialism versus Capitalism. Ldn (MacMillan) 1937. P´s cloth. 140 pp. [#28960] 80:-

Åhman, Tor. Utrikespolitisk uppslagsbok 98. Personer, partier, rörelser i en föränderlig värld efter murens fall. Norstedts 1997. Pappbd. 268 s. [#29338] 100:-

Owen, Richard. The Times Guide to World Organisations. Their Role & Reach in the New World Order. 1996. P´s cloth wd/j in condition as new. 254 pp. [#28308] 200:-

Petersson, Knut. Utskottsväsendet i underhuset. En studie i den engelska parlamentarismens utveckling. Uppsala 1919. Aa. 208 s. Med författarens dedikation. [#29780] 150:-

Rivière, Helena. Bidragskulturen. Filosofin bakom socialbidraget. Timbro 1998. 82 s. [#29609] 80:-

Spångberg, Walfrid. Adolf Hedin. Väktaren och förgångsmannen. En politisk studie. Andra omarbetade upplagan. 1912. 116 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 100. [#24783] 40:-

Branting, Hjalmar. Socialismen. En historisk framställning. Tredje upplagan. 1908. 72 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 45. [#24785] 40:-

Mechelin, L. Till frågan om Finlands autonomi och grundlagar. Kritik af en under denna rubrik af professor emeritus N. D. Sergejeffsky i S:t Petersburg utgifven broskyr. 1903. 144 s. [#29006] 100:-

Back, Pär-Erik. Det svenska partiväsendet. 1967. 154 s. Streckat ex, smutstitelblad m bortriven namnt. [#29036] 50:-

Ekstrand, Viktor (utg). Byråkratismen. Bearbetning från Bureaukratie von Josef Olszewski, 1904. Med bidrag av svenska författare. 1916. 236 s. [#29037] 150:-

Nothin, Torsten. Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde. 1956. 169 s. [#29038] 70:-

Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. I-II. SOU 1936:9 och 1937:2. 206 + 140 s. [#24646] 250:-

Blair, Tony. Min dröm. 1999. Inb m skomsl. 274 s. Övers. Göran Fagerström. [#24533] 80:-

Krapotkin, Peter. Den anarkistiska verksamheten under revolutionstider. 1920. 34 s. Häfte med söndr rygg. [#24221] 175:-

McLellan, David. Karl Marx: The Legacy. From the BBC TV Series written and presented by Asa Briggs. London (BBC) 1983. First ed. Publisher's cloth with dustjacket, both very good. 192 pp. Colour plates, photos and other ills. Condition: Very good. [#24062] 125:-

Sandström, Per. Baltiskt dilemma. Förord av Anders Åslund. 1991. 165 s. [#21488] 70:-

Reich, Charles A. Mot en ny värld. Hur ungdomsrevolten skapar ett samhälle där livskvalitet går före ekonomisk framgång. Aldus originalutgåva 1971. 334 s. [#21473] 60:-

Karlström, Bo. Det omöjliga biståndet. En systemkritik av offentligt bistånd. 1991. 128 s. Med färgpenna streckat ex. [#21474] 30:-

Lohmann, Hans. Bedrägligt spel - exemplet kärnkraften. 1987. 154 s. [#21281] 50:-

Fogelklou, Emilia. Samhällstyper och medborgarideal. 1926. 165 s. [#22375] 90:-

Golan, Matti. Henry Kissingers hemliga samtal. Översättning: Sven Åhman. 1976. 228 s. Namnt. [#21027] 80:-

Withers, William. Freedom through power. With an introduction by Adolf A. Berle. New York 1965 (John Day Company). Publisher's cloth with d/j, both in condition very good. x + 245 pp. [#21028] 100:-

Lodge, Juliet. The European Community and the Challenge of the Future. 1994. 432 pp. [#20840] 60:-

Lundgren, Karl Hjalmar. Från den politiska rännarebanan. Brev till hemmet av Riksdagsmannen Johannes Bengtzén. 1914. Fint Hedbergband med båda omsl medb.156 s. [#48311] 200:-

Buchwald, Art. Och då sa jag till presidenten... Art Buchwalds hemliga papper. Tema originalpocket 1967. 175 s. [#19999] 50:-

Borgström, Aug. Jungfrutalare i riksdagen. 1947. Ill. 361 s. Ryggen lite nött. Lång ded. från förf. [#20722] 100:-

Engels, Friedrich. Anti-Dühring. Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen. 1982. 451 s. Understrykningar med färgpenna. Tejprester på eftersättsblad. [#19687] 60:-

Andrén, Nils m fl. Nordisk statskunskap. 1965. Klotryggsbd m skomsl. 242 s. [#19638] 60:-

Tengdahl, Knut A. Orättfärdighet och slöhet. Belysning av den kommunala rösträtten. Försök till popularisering av statistiken över landstingsmannavalen 1910-1914. 29 s. Tabeller och figurer i texten, varav en utvikbar. [#19639] 50:-

Timerman, Jacobo. Fånge utan namn, cell utan nummer. 1981. 170 s. [#18946] 60:-

Valet 1917. Med valkarta. 1917. Ca 100 s. Delvis med införda namn och siffror. [#18511] 50:-

Larsson, Reidar. Theories of revolution. From Marx to the first Russian revolution. Uppsala 1970. Diss. 382 s. [#18614] 150:-

Amalrik, Andrej. Ofrivillig resa till Sibirien. 1970. Övers fr ryska av Sven Vallmark. 324 s. [#18493] 100:-

Biddiss, Michael D. Massornas tid. Idéer och samhälle i Europa genom 100 år. 1981. 244 s. Förstrykningar. Raderad namnt. [#18453] 60:-

Myrdal, Gunnar. Varning för fredsoptimism. 1944. Ou. 355 s. En del blyertsförstrykn samt dito namnt. [#18454] 60:-

Elleinstein, Jean. Stalinfenomenets historia. Arbetarkultur 1977. Pocket. 269 s. Orig. titel: Histoire du phénomène Stalinien. Översättning Gunnar Sandin. [#30730] 50:-

Deutscher, Isaac. Russia, China, and the West. A contemporary Chronicle, 1953-1966. Edited by Fred Halliday. Oxford university press 1970. Publisher's hardcover with slightly worn wrappers, 360 pp. Signature. [#18461] 90:-

Ruffmann, Karl-Heinz. Sovjetryssland. En systematisk historisk framställning. 1968. Aldus originalpocket. 313 s. Ngt nött omsl. [#18464] 30:-

Jansson, Jan Magnus (red). Studier i finländsk politik. Scandinavian university books 1968. 290 s. [#18467] 90:-

MacDonald, Ramsay. Socialismen. Auktoriserad översättning av Ivar Vennerström. Tidens förlag 1922. Enkelt rött klotbd. 231 s. I serien Modernt vetande. [#18475] 40:-

Lindgren, Arne. Polemik mot djävulen. Avsked med vår tid, dess tankar och moral. 1942. 167 s. I nyskick. /Förf. verkade i Danmark under åren före ockupationen för upprättandet av ett nordiskt förbundsrike på kristen grund. [#12619] 70:-

Volgyes, Ivan. Politics in Eastern Europe. 1989. 406 pp Ills. Some underlinings. [#5183] 60:-

Ehnmark, Anders. Slottet. En essä om Alexis de Tocqueville. 1990. F's klotbd m skomsl i nyskick. 202 s. [#5230] 90:-

Laurin, Carl G. Svensk själfpröfning. 1912. Fint hklotbd i blått med gulbrunt rtf. 118 s. Ou. [#15668] 150:-

Ord om frihet. Två dokument från Tjeckoslovakiens folk. "Två tusen ord". Prag den 27 juni 1968. "Medborgarnas budskap till regeringen inför mötet i Cierna nad Tisou". Prag den 26 juli 1968. 1968. Zindermans. 32 s. Texterna på svenska och tjeckiska med förord av Karl Erik Lagerlöf. I nyskick. [#12013] 100:-

Norman, Birger. Medan mandarinerna mognar. Repliker i kulturdebatten. 1957. 203 s. Ouppsk. ex. Ou. [#11578] 150:-

Al-Khalil, Samir. Republic of fear. The inside sory of Saddam's Iraq. 1990. 310 pp. A few pencil markings. [#15606] 60:-

Wachtmeister, Ian. Ankdammen. 1988. F's dek plpbd. Ill. 252 s. [#14259] 60:-

Statistical Yearbook of China 1981. 1981. P's cloth wd/j. 538 pp. [#5082] 75:-

Grieder, Jerome B. Intellectuals and the State in Modern China. A Narrative History. Ldn (FP) 1981. P's cloth wd/j. 415 pp. As new. [#12663] 200:-

Hjalmar Branting tillägnas denna skrift från vänner och medarbetare 1920. Sthlm 1920. F's dek klotbd med fr omsl. Bl.a. en bibliografi över Brantings skrifter av Fr. E. Åhlander. A. Engberg, Den materialistiska historieuppfattningen. E. Wigforss, Demokratiska problem. [#6950] 200:-

(Busser, Joh. B.) Europeiska statskunskapen, af de säkraste underrättelser; men i synnerhet ur D.A.F. Buschings Neue Erdbeschreibung till swenska ungdomens tjenst sammandragen af J.B. Busser. Sthlm (Carl Stolpe) 1770. Tilltalande och välbev samtida hfrbd, ryggen med 5 upph bind. 604 s. [#10782] 1500:-

Sprengtporten, J.W. Tankar i representationsfrågan. Sthlm 1839. Samt dek och marmorerat pbd. 53 s. Stpl. [#13183] 350:-

Vermorel, A. Le parti socialiste. Paris (Panis) 1870. Contemp half cloth. Spine foxed and a bit worn with a red label with text. 310 pp. Solid binding. [#3005] 350:-

Kim Dae Jung. Brev från fängelset. 1999. Inb m skomsl. 335 s + fotoplr. Nyskick. [#10540] 200:-

Lindqvist, Sven. Slagskuggan. Latinamerika inför 70-talet. 1969. 247 s. + fotoplr. [#3518] 60:-

Abrahamsson, H. och Hedman, S. Den algeriska utmaningen. En väg mot en oberoende socialistisk utveckling? 1981. Ill. 271 s. /Studentlitt. [#11515] 50:-

Ahlander, Björn. Amerika - dröm och verklighet. 1966. 236 s. Gebers. [#15536] 30:-

Ahlander, Björn. Maktspelet i USA. Partier och institutioner i amerikanskt statsliv. 1967. 264 s. [#13828] 50:-

Petander, Karl. Amerika - en ny civilisation? Några amerikanska samhällsproblem. 1929. Fotoill. 219 s. [#12342] 125:-

Åkerman, Nordal. Huset som Jack byggde. Bilder ur amerikansk verklighet. 1977. F's klotbd med skomsl. 256 s. I nyskick men fuktrand nertill på snittet. [#17203] 50:-

Åkerman, Nordal. Georgia. Den nya södern - och den gamla. 1978. F's klotbd med skomsl. 287 s. Fotoill. Nedre snitt med fuktrand som ngt buktat bladen. F.ö. i nyskick. [#11383] 50:-

Samuelsson, Kurt. Storfinansens Amerika? 1960. 166 s. [#10971] 50:-

Hambro, C.J. Stormvarning. Amerika vid skiljovägen. 1937. F's dek klotbd. 207 s. Fotoill. [#12387] 60:-

Fuglesang, Andreas. Applied Communication in developing countries. Ideas and observations. The Dag Hammarskjöld Foundation 1973. P's phc. 124 pp. 4:o. [#10354] 50:-

Wells, H.G. Nya världar i stället för de gamla. 1910. Fint privatbundet hklotbd med fr omsl medb. 287 s. Exlibris. 1:a sv utg. /Socialismen. [#5204] 150:-

Wickbom, T.G. Mandariner i blåställ. 1964. 190 s. + fotoplr. Ouppsk ex. [#11045] 60:-

Coillie, Dries van. Det röda Kina. Partiet och dess ledare. 1964. 104 s. + fotoplr. Verbum. [#16669] 30:-

Björnberg, Arne. Stormakten Kina i närbild. 1975. F's dek klotbd m skomsl. 239 s. + fotoplr. [#6231] 60:-

Charpentier, C-J. Kommer aldrig revolutionen? Anteckningar från Afghanistan. 1977. 112 s. Ill. [#12538] 40:-

Lindqvist, Sven. Hamiltons slutsats. Politiska artiklar från 70-talet. 1980. 206 s. Ou. [#12390] 75:-

Lindqvist, Sven. Antirasister. Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900. 1995. F's klotbd med skomsl. 173 s. [#9033] 125:-

Myrdal, Gunnar. Asiatiskt drama. En undersökning om nationernas fattigdom. I. Politiska problem i Sydasien. 1968. F's klotbd med skomsl. 375 s. [#11257] 75:-

Myrdal, Gunnar. Asiatiskt drama. En undersökning om nationernas fattigdom. I-III. 3 vol. I: Politiska problem i Sydasien. II: Ekonomiska och sociala problem i Sydasien. III: Arbetskraftens utnyttjande. 1968-71. F's klotbd med skomsl. 375+254+317 s. Dlrna 2 och 3 tillsammans med Kjell Eriksson, Horst Hart och Benny Hjern. Välbev ex. [#3014] 350:-

Erlander, Tage. Sjuttiotal. 1979. F's klotbd med skomsl. Ill. 192 s. /Del 5 och den sista av E:s memoarer. Tillskr. [#4483] 90:-

Palivanoff, Peter Sergejevitsch. Alexejeff Ravelinen. Fragment ur mina minnen. Helsingfors (Helios) 1906. Fint och välbev hklotbd med fr omsl medb. Portr. 197 s. /Fängelseskildring från tsartidens Ryssland. [#2772] 150:-

Hur Tyskland "räddar" Europa. 1941. 4 s. [#7537] 150:-

Gorz, André (Hrg.) Schule und Fabrik. Internationale Marxistische Diskussion 30. Berlin (Merve) 1972. 160 pp. Some underlinings. [#5086] 40:-

Aristoteles. Politik. Neu übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Eug. Rolfes. 1922. 372 pp. Worn covers. [#1507] 100:-

Lockhart, R.H. Bruce. Retur till Malacka. 1937. 397 s. + utv karta. Omsl ngt nött. [#10534] 50:-

Lockhart, R.H. Bruce. Som politisk agent. En skildring av mina ungdomsår i olika länder och av mitt uppdrag som politisk agent i Moskva 1918. F's klotbd. 326 s. Nött. [#12264] 50:-

Richet, Charles. Kriget - det förgångna. Freden - framtiden. 1914. (sic!!). F's hfrbd med nött ryggdekor. 306 s. Exlibris. [#15422] 80:-

Krigsutbrottet i dokumentens belysning. IV. Tysklands andra vita bok. Sthlm 1940. 784 s. Fr omsl loss och delar av ryggen sakn. Inbindningsobjekt. [#3592] 75:-

Haugan, Svein Erling. Jeg var dobbeltagent. 1981. F's imit skbd m skomsl. Många ill. 231 s. Oplag 5000. [#14113] 100:-

Heckscher, Gunnar. Parlamentarism och demokrati i England. 1937. 352 s. + pl. Nga s. str. [#10071] 80:-

Branting, Hjalmar. Socialdemokratiens århundrade. I-II. 2 vol. I: Frankrike-England. II: Tyskland, Sverge, Danmark, Norge. Sthlm 1904-06. F's röda och dek klotbd med ngt nötta och blekta ryggar. Rygghuv. delvis skadade. Inalles drygt 1100 s. och med många ill. Ou. [#12835] 350:-

Thyrén, Johan C.W. Det "politiska träsket". Föredrag i Jönköping 1928. 21 s. [#10232] 75:-

Adler, Mats m fl. Demokratiernas fred. En antologi om demokratiska staters inbördes fred. 1995. 112 s. [#16617] 60:-

Jungk, Robert. Kärnkraftsamhället. 1979. F's klotbd m skomsl. 152 s. [#4707] 100:-

Bonnevie, Carl. Kommunalsocialisme og kooperation. Kristiania 1914. 204 s. + Langseth, Haavard. Skogsbruk og treindustri. D:o 1920. 76 s. + Amundsen, Hans. Den nye front. D:o 1919. 40 s. + Pedersen, Oscar. Klassekamp og kooperation. Et orienteringsforsøk. D:o 1917. 72 s. Samtliga i ett enkelt hklotbd. [#14607] 175:-

Wells, H.G. The Work, Wealth and Happiness of Mankind. Illustrated. Ldn (Heinemann) 1932. P's worn cloth. 865 pp + plates. First edition. [#17318] 100:-

(Burke, Edmund). Junius. I-II. 2 vols. q.p. London (Bensley) 1797. Nice contemp half calf, spine with 5 bands & red and green labels. 309+323 pp + 19 copper-plates (all). [#14796] 1500:-

Dalman, W.F. Några anteckningar från riksdagarne 1809-1823, 1828-1830, 1834-1835, 1840-1841, 1844-1845, 1847-1848, 1850-1851, 1853-1854, 1856-1857, 1959-1860, 1862-1863 samt 1865-1866. I-IV. 2 vol. Af -lm-. Tr. (1874-9) 1894. Solida klotbd. Inalles ca 1600 s. [#16966] 400:-

Törnebladh, R. Riksdagsminnen. Utg. af Carl Törnebladh. Med 80 ill. 1913. Fint hfrbd. 414 s. De 6 sista sidorna med korr. ant. som synes de ha bort vara uteslutna. [#15162] 200:-

Waern, C. Fr., j:r. Bör det hvilande representationsförslaget antagas eller ej? Bidrag till denna frågas utredning. 1-3. 3 vol. Sthlm (Bagge) 1850. Delvis söndr ryggar och omsl. a.s.u. [#14570] 150:-

Gorbatjov, Michail. Perestrojka. Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. 1987. F's klotbd m skomsl. [#9961] 40:-

Byrnes, James F. Speaking frankly. 1947. P's cloth. 336 pp + portr. First ed. [#7483] 125:-

Aus dem Leben von Karl Marx und Friedrich Engels. 1988. P's dec plastic cloth. 160 pp + plates. [#11178] 70:-

Sourander, G.J. Kort framställning af Finlands statskunskap. Af Finska Litteratursällskapet prisbelönt täflingsskrift. Helsingfors (Holm) 1876. Samt hfrbd. 72 s. Nga blyertsförstrykn. [#4233] 125:-

Galtung, Johan och Naess, Arne. Gandhis politiske etikk. 1955. Ou. Klotbd m skomsl. 320 s. [#15099] 200:-

Åkerman, Gustav. Realkapital und Kapitalzins. Sthlm 1923. Diss. 174 pp + folding table. [#11067] 200:-

Meijer, Hans. Kommittépolitik och kommittéarbete. Det statliga kommittéväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer. Lund 1956. Aa. 380 s. Streckat ex. [#1475] 200:-

Grönlund, Otto. Om olika former af referendum. Lund 1912. Aa. 238 s. [#33835] 150:-

Raynal, Guillaume-Thomas. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les Deux Indes. I-X. 10 vols. Geneve (Pellet) 1781. Nice contemp half calf in fine condition, board-paper worn on spots. About 3000 pp and a front. copper-plate in each vol. [#17172] 4200:-

Ferri, Enrico. Socialism och modern vetenskap. 1910. Förlagets röda klotbd.128 s. /Sociologiska biblioteket 2./ [#9161] 300:-

Politique nouvelle de la cour de France sous le regne de Louis XIV. Köln (Marteau) 1694. Contemp half vellum. [#4210] 1050:-

I ett hfrbd: Urval af Axel Danielssons skrifter. I-IV. 1. Från den litterära skuggperioden. 2. Ankomsten till Malmö. "Arbetet" startas. Åtalsperioden. 3. Fångarbete. 4. Publicistisk verksamhet. 1908. 768 s. Några blad fläckade. [#5087] 250:-

Viktor Larssons Skrifter. Urval och levnadsteckning av Z. Höglund. I-IV i en vol. 1910. Hfrbd m upph bind. Ca 500 s. [#14117] 250:-

Sombart, Werner. Socialism och social rörelse. 1911. Förlagets röda klotbd. 350 s. /Sociologiska biblioteket 7./ [#14212] 250:-

En svensk "utopist". Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl"). I belysning af hans egna skrifter bearb... af G. Henriksson-Holmberg. 1909. Förlagets röda klotbd. 235 s. + portr./Sociologiska biblioteket 8./ [#6227] 300:-

Kautsky, Karl. Den sociala revolutionen. 1906. Hclbd. 176 s.Ou. /Sociologiska biblioteket 3./ [#9586] 300:-

Kennan, George. Reformrörelsen i Ryssland och de politiska fångarne i Sibirien. Sthlm 1890. Contemp half calf. Ills. 160 pp + plates. [#6898] 450:-

Svedelius, W.E. och Nyström, J.F. Nord Amerikas Förenta Stater. Upsala (Schultz) 1891. Nice contemp half calf in red, spine gilt. 244 pp. I slutet finns Författningen. [#11518] 300:-

Cederschjöld, P.G. Handbok för riksdagsmän. Sthlm (Bredberg) 1839. Nice contemp half calf, spine gilt & decorated in blind. 102 pp. Old book-plate & stamp. Scarce. [#2040] 750:-

(Georg Scheutz). Slägtvälde och idévälde, eller Det som var och det som kommer. Sthlm (Scheutz) 1840. Nice marbled cased boards from R. Numan's book-bindery. Both wrs there. Red label on spine. 126 pp. Some old annotations. [#16000] 500:-

Geijer, Erik Gustaf. Om vår tids inre samhällsförhållanden i synnerhet med afseende på fäderneslandet. Tre föreläsningar... hållna 1844. Sthlm (Norstedt & Söner) 1845. Nice contemp half calf, spine gilt. 148 pp. A clean copy of the first edition. [#10284] 1200:-

Björnstjerna, M. Grunder för representationens möjliga uppbyggnad och förenkling. Sthlm (Hörberg) 1839. Contemp half calf. 380 pp + folding tables. [#10967] 450:-

Bühlau, Friedrich. Statsvetenskapernas encyklopedi. Örebro (Lindh) 1843. Contemp half calf, spine gilt & decorated in blind. 234 pp. [#6150] 450:-

Imperatoris Iustiniani Institutionum libri IIII. Antverpiæ (H. Verdussen) 1675. Contemp full vellum. 374 pp + Index and engraved title. Part of vellum missing on front cover. Size 110x60 mm. [#10355] 1000:-

d'Estaing, V. Giscard. Democratie française. 1976. 176 pp. [#6937] 30:-

Sveriges grundlagar 1989. Riksdagen. 1989. Klotbd. 112 s. [#15678] 50:-

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Avgiven vid Riksmötet 1985-86. 484 s. [#13372] 50:-

Reuterskiöld, C.A. (utg.) Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och konstitutionell sedvanerätt samt vissa internationella överenskommelser m.m. I-III. 3 vol. 1924-5. 668 s. [#4440] 250:-

Gorbatjov, Michail. Perestrojka. Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. 1988. Ind. 245 s. [#14810] 50:-

Henriksson-Holmberg, G. Sociologins allmänna väsen. En inledning till sociologins studium. 1923. 125 s. I nyskick. [#11872] 100:-

Lindgren, John. August Palm. + Bernhard, Waldemar. Hinke Bergegren. 1950. F's dek hklotbd. Portr. /Banérförare. [#15752] 50:-

Höglund, Zeth. Hjalmar Branting. + Sjöberg, Sten. Fredrik Sterky. 1949. F's dek hklotbd. Portr. /Banérförare. [#10290] 50:-

Engellau-Hansson-Röttorp. När folkhemmets barn blivit vuxna. 1995. MOU 1995:1. 193 s. I nyskick. [#11893] 65:-

Comm. Politie och Econ. IV. del av A.A.V. Stiernman (Ryggtext). i.e. Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti gemen,... giord af Anders Anton von Stiernman. Fierde del. Sthlm (Kongl. Tr.) 1760. Välbev samtida helskinnbd med vackert dek rygg med 5 upph bind. Inalles ca 1250 s. + utvikbar pl. /Delen upptar Handlingar mellan åren 1673 och 1688. /T.ex. 1673 Prolongation för Tobaks Cautionisterne på deras Tobaksarrende. 1675 Resolution för Bardberare och Badare i Stockholm. 1678 Bref om Myntwäsendet. 1680 Confirmation öfwer Sto-Ordning i Skåne. Inalles ca 350 dylika handlingar i denna del IV. [#16829] 1500:-

Riks Dagars Besluth. I-II. (Ryggtext). i.e. Alla riksdagars och mötens Besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån 1521 intil år 1727 giorde, stadgade och bewiljade äro; med the för hwart och ett stånd utfärdade allmenna Resolutioner nu... utgifne af And. Anton Stiernman. Sthlm (Werner) 1728-9. Samtida helskinnbd med dek ryggar med 5 upph bind och röda rtf. Inalles ca 1900 s. m.u. Bd II går fram t.o.m. 1680. Bd I med nötskada på ryggen. Inbindningen intakt och fast. [#2446] 1500:-

Segerstedt, Torgny (utg.) Forum. Frisinnad tidskrift 1916. Tredje årgången. Privatbundet och välbev klotbd. 636 s. Sparsamt ill. 4:o. [#14997] 175:-

Segerstedt, Torgny och Blanck, Anton (utg.) Forum. Frisinnad tidskrift 1917. Fjärde årgången. Privatbundet och välbev hklotbd. 624 s. Sparsamt ill. 4:o. [#12430] 175:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations