Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsPERIODICA

Radix 1979. Nr 3. Årg. 2. Tidskrift för humanism red. av Harry Järv.† Bl.a. Harry Järv, Toleransens idé.† [#63072]† 60:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1986:1-4. Komplett. Nyskick. †[#63000] 150:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1968:7. 1968. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Norman Mailer: Pentagon 21 oktober 1976. [#67149] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1968:2. 1968. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Petter Bergman: Den 20:e december 1967. Bif. Nationalmuseum inbetalningskort med reklamdel för 'Den största boken om Andy Warhol'... så komplicerad att göra att det aldrig kommer att tryckas någon ny upplaga... [#67150] 125:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1968:8. 1968. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Lars Norén: Tre fragment. [#67151] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1968:9. 1968. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Joachim Israel: Humanismen hos Marx. [#67152] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1968:10. 1968. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Petter Bergman. Prolog monolog epilog. [#67153] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:1. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Omslagsbild: Grekland 1969. Bl.a. H.M. Enzensberger: Hur död är litteraturen? [#67154] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:3. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Poul Borum: Studier i svenska debutdiktsamlingar 1968. [#67156] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:4. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Temanummer Indien. [#67157] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:5. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Omslagsbild: Lars Norén. Foto: Lütfi Özkök. Bl.a. Torkel Rasmusson & Leif Zern: Förvandlingar av människan; ur ett samtal med Lars Norén. [#67158] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:9. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Olof Palme: Ett tack till Tage Erlander. Michel Foucault: Vetandets arkeologi. [#67159] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1969:10. 1969. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Omslagsbild: Samuel Beckett. Foto: Lütfi Özkök. Bl.a. Samuel Beckett: Från ett övergivet arbete. [#67160] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1958:10. 1958. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Vilhelm Moberg: Ett klassiskt pekoral. [#67161] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1958:9. 1958. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Elmer Diktonius: Jag levde och jag såg. Alain Robbe-Grillet: Framtidens romankonst. [#67162] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1958:8. 1958. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Bitterhet. Eva Alexandersson: Det gråa i Rom. [#67163] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1959:6. 1959. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Sagor från femtiotalet, bl.a. Willy Kyrklund: Snövit. Birgitta Trotzig: Törnrosa. [#67164] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1959:4. 1958. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Georg Svensson: En svensk Philobiblon. Artikel om J. Viktor Johansson. [#67166] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1959:3. 1959. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Debutantnummer. [#67167] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1959:2. 1959. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Carl Fehrman: Den lärde i litteraturen. J.W. von Goethe: Ur Väst-östlig divan. Tolkning av C.-F. Palmstierna. [#67168] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:4. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Lars Ahlin, Lars Gustafsson och Walter Ljungquist diskuterar den moderna romanen. [#67170] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:5. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Birgitta Trotzig: Den moderna romanen. [#67171] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:6. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. [#67172] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:8. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Bl.a. C.F. Reuterswärd: Essayer. [#67174] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:10. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Urban Torhamn: Tomas Tranströmers poetiska metod. Öyvind Fahlström: Topp-timm. Gunnar Ekelöf: Nils Ferlin. [#67175] 125:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1961:9. 1961. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Lennart Helsing: Böcker och barn. [#67176] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:10. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Gunnar Brandell: Konsten att citera. [#67177] 75:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:9. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Synpunkter på kritik. Ingemar Hedenius, Göran Palm, Petter Bergman, Inge Jonsson, Göran O. Eriksson, Ulf Linde. [#67178] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:8. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Jörn Donner: Bergmans "Tystnaden". [#67179] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:7. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Tomas Tranströmer: Hommages. [#67180] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:6. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Harald Ofstad: Ondska och ofrihet hos Sartre. [#67181] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:5. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Cinéma Colisée: Den naturliga ondskan. Carl-Erik af Geijerstam: Ett begrepp hos Vilhelm Ekelund. [#67182] 90:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:4. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Sun Axelsson: Möte med Paul Andersson. [#67183] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:3. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Brita Wigforss: Ekelöf vid horisonten. [#67184] 80:-

BLM; Bonniers Litterära Magasin. 1963:2. 1963. Bonniers. Ca 75 s. Ill. Nyskick. Bl.a. Isaac Bashevis Singer: Dåren Gimpel. Anna Rydstedt: Ölandsdikter. Willy Kyrklund: Prosa om Polyphemos. [#67185] 80:-

Sköna hem 1980. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67122] 80:-

Sköna hem 1981. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67123] 80:-

Sköna hem 1982. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67124] 80:-

Sköna hem 1983. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67125] 80:-

Sköna hem 1984. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67126] 80:-

Sköna hem 1985. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67127] 90:-

Sköna hem 1986. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67128] 90:-

Sköna hem 1987. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67129] 90:-

Sköna hem 1988. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67130] 90:-

Sköna hem 1989. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67131] 100:-

Sköna hem 1990. 4 nris. Välbev exemplar.†† [#67132] 100:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:1. Bl.a. Henry Peter Matthis: Danmarks frihet. [#67057] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1941:5. Bl.a. Gösta Langenfelt: Lögnhalsar och mörtpinnar. [#67058] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1941:1. Bl.a. Ragnar Oldberg: Glädje. Johannes Edfelt: Michail Osorgin. [#67059] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1941:9. Bl.a. Nils Gösta Ekman: Landsortens kulturproblem. [#67060] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:7. Bl.a. Einar Johansson: Romain Rolland mot folkhatet. [#67061] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:8. Bl.a. Carl-Erik Almström: Medborgare och världsmedborgare. [#67063] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:6. Bl.a. Arne Ström: Dostojevski och vår tid. [#67064] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:5. Bl.a. Knut Wigforss: Kritik av svenskt bildningsväsen. [#67065] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1941:2. Bl.a. Olle Svensson: Mohammed och Berget och drömmen om de lycksaliga öarna. [#67066] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:2. Bl.a. Gunnar Sundqvist: Livsåskådningsdebatten. [#67067] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1942:8. Bl.a. Paul Olberg: Bildningsväsen i Egypten. Otto Friedrich: Den tjeckiska humanismen. [#67068] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1942:5. Bl.a. Henry Peter Matthis: De bästa ungdomsböckerna. [#67070] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1942:3. Bl.a. Evald Fransson: Arbetsskolan ett medel för demokratisk fostran. [#67071] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1942:2. Bl.a. Ture Nerman: Ny svensk lyrik 1941. [#67072] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1942:1. Bl.a. E.G.C. Brandt: Moralen - en sjukdom? [#67073] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1941:6. Bl.a. Nils Beyer: Kaj Munk. Alf Ahlberg: Kampsånger från Storgården. [#67074] 50:-

Folklig kultur. Utg av Samverkande Bildningsförbunden ABF-IOGT-JUF-NTO-SBF-SKB-SLS-TBV. Red. Gunnar Hirdman. 1943:9. Bl.a. Evald Fransson: Skoltypens inverkan på karaktär och intelligens. [#67075] 50:-

20-tal. Anna-Maja Nylén: Beklädnadsindustrin och modet. Särtr. 1968. 22 s. med 28 ill. Omsl i färg. [#67076] 60:-

20-tal. Sven Ulric Palme: Tjugutalets samhälle. Särtr. 1968. 20 s. med 14 ill. Omsl i färg. [#67077] 60:-

20-tal. Gregor Paulsson: Stilepok utan morgondag. Särtr. 1968. 6 s. med en ill. Omsl i färg. [#67078] 60:-

20-tal. Elisabet och Ove Hidemark: Kontinenten och Sverige. Särtr. 1968. 21 s. med 51 ill. Omsl i färg. [#67079] 60:-

20-tal. Claes M. Cnattingius: Från Rold till Brecht - en musikalisk rapsodi. Särtr. 1968. 21 s. med 12 ill. Omsl i färg. [#67080] 60:-

20-tal. Staffan Björck: Världsklassiker och svensk vardag. Särtr. 1968. 13 s. med 3 ill. Omsl i färg. [#67081] 60:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. Fjärde årgången. 1895. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66628] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. Nionde årgången. 1900. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s. Ryggen skadad upptill.† [#66629] 50:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1904. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66630] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1905. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66632] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1907. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66633] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1906. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66636] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1913. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66637] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1923. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66638] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1922. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66639] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1952. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66640] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1942. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66642] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1924. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66643] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1914. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66644] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1915. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66645] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1950. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66646] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1944. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66647] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1949. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66648] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1948. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66649] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1947. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66650] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1946. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66651] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1945. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66652] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1917. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66653] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1916. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66654] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1921. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66655] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1940. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66656] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1936. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66657] 100:-

Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift. 1937. Hela årgången† professionellt inb i ett solitt och gediget hfrbd. Inalles ca 600 s.† [#66658] 100:-

Playboy. July 2000. Nice & clean copy. Top of spine with small damage. [#64969] 150:-

Playboy. October 2000. Nice & clean copy. [#64970] 250:-

Playboy. September 2000. Nice & clean copy. [#64971] 150:-

Playboy. August 2000. Nice & clean copy. [#64972] 200:-

Playboy. November 2000. Nice & clean copy. [#64973] 200:-

Playboy. January 2001. Nice & clean copy. [#64974] 200:-

Playboy. December 1999. Nice & clean copy. [#64975] 200:-

Playboy. October 1999. Nice & clean copy. [#64976] 200:-

Playboy. September 1999. Nice & clean copy. [#64977] 200:-

Playboy. August 1999. Nice & clean copy. [#64978] 200:-

Playboy. January 1999. Nice & clean copy. [#64979] 200:-

Playboy. January 1997. Nice & clean copy. Top of spine slightly bumped. [#64980] 200:-

Playboy. December 2001. Nice & clean copy. [#64981] 200:-

Playboy. November 2001. Nice & clean copy. Spine with small scratches. [#64982] 150:-

Playboy. October 2001. Nice & clean copy. Top of spine slightly bumped. [#64983] 200:-

Playboy. September 2001. Nice & clean copy. [#64984] 150:-

Playboy. August 2001. Nice & clean copy. [#64985] 200:-

Playboy. July 2001. Nice & clean copy. [#64986] 200:-

Playboy. June 2001. Nice & clean copy. [#64987] 150:-

Playboy. May 2001. Nice & clean copy. [#64988] 200:-

Playboy. August 2002. Nice & clean copy. [#64989] 150:-

Playboy. July 2002. Nice & clean copy. [#64990] 150:-

Playboy. June 2002. Nice & clean copy. [#64991] 150:-

Playboy. May 2002. Nice & clean copy. [#64992] 200:-

Playboy. April 2002. Nice & clean copy. [#64993] 250:-

Playboy. February 2002. Nice & clean copy. [#64994] 200:-

Playboy. January 2002. Nice & clean copy. Top of spine slightly bumped. [#64995] 200:-

Playboy. June 2000. Nice & clean copy. [#64996] 150:-

Playboy. May 2000. Nice & clean copy. [#64997] 150:-

Playboy. April 2000. Nice & clean copy. [#64998] 150:-

Playboy. March 2000. Nice & clean copy. [#64999] 200:-

Playboy. February 2000. Nice & clean copy. [#65000] 200:-

Playboy. January 2000. Nice & clean copy. [#65001] 300:-

Playboy. March 2003. Nice & clean copy. [#65002] 150:-

Playboy. February 2003. Nice & clean copy. [#65003] 150:-

Playboy. January 2003. Nice & clean copy. [#65004] 250:-

Playboy. December 2002. Nice & clean copy. [#65005] 200:-

Playboy. November 2002. Nice & clean copy. [#65006] 150:-

Playboy. October 2002. Nice & clean copy. [#65007] 250:-

Playboy. September 2002. Nice & clean copy. [#65008] 200:-

Playboy. November 2003. Nice & clean copy. [#65009] 150:-

Playboy. September 2003. Nice & clean copy. [#65010] 150:-

Playboy. August 2003. Nice & clean copy. [#65011] 150:-

Playboy. June 2003. Nice & clean copy. [#65012] 150:-

Playboy. May 2003. Nice & clean copy. [#65013] 250:-

Playboy. April 2003. Nice & clean copy. [#65014] 250:-

Playboy. March 2004. Nice & clean copy. [#65015] 200:-

Playboy. February 2004. Nice & clean copy. [#65016] 150:-

Playboy. January 2004. Nice & clean copy. Fiftieth Annivarsary Issue. [#65017] 200:-

Playboy. December 2003. Nice & clean copy. [#65018] 200:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 12. Omslag av Pelle Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Georg Trakl: Två dikter. [#60915] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 11. Omslag av Carl Gunne. Välbev exemplar. Bl.a. Arthur Schnitzler: Andreas Thameyers sista brev. [#60916] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 10. Omslag av Yngve Svalander. Välbev exemplar. Bl.a. Gustav Hedenvind-Eriksson: En omvändelse. [#60917] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 9. Omslag av Ingrid Årfelt. Välbev exemplar. Bl.a. Sten Rein: Hjalmar Söderberg och erotiken. [#60918] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 8. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Lukianos: Samtal om svartsjuka. [#60919] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 7. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Noel Coward: Skönhetsälskaren. [#60920] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 6. Omslag av Torolf Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Thorsten Jonsson: Stilla afton. [#60921] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 5. Omslag av Stig Södersten. Välbev exemplar. Bl.a. Fjodor Dostojevskij: En lyckad kalkyl. [#60922] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 4. Omslag av Pelle Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Pär Lagerkvist: Hissen som gick ner i helvete. [#60923] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 3. Omslag av Erik Prytz. Välbev exemplar. Bl.a. Fredrik Böök: Den brottslige bokälskaren. [#60924] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 2. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Herman Hesse: Hur jag arbetar. [#60925] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 3:e årgången 1947. Nr 1. Omslag av Stig Södersten. Välbev exemplar. Bl.a. Evelyn Waugh: Mannen som älskade Dickens. [#60926] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 12. Omslag av Rita Rapp. Välbev exemplar. Bl.a. Vilhelm Moberg: Det gula guldet och den gula sanden. [#60927] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 11. Omslag av Peter Weiss. Välbev exemplar. Bl.a. Peter Weiss: Krönika. [#60928] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 10. Omslag av Gunnolf Björkman. Välbev exemplar. Bl.a. Eyvind Johnson: Diskare i Paris,... [#60929] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 9. Omslag av Rita Rapp. Välbev exemplar. Bl.a. Norman Mailer: Gulingen. [#60930] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 8. Omslag av Helga Henschen. Välbev exemplar. Bl.a. A.A. Milne: Hemligheten. [#60931] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 7. Omslag av Lisa Drougge. Välbev exemplar. Bl.a. Birger Vikström: Travhästen. [#60932] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 6. Omslag av Erik Prytz. Välbev exemplar. Bl.a. P.G. Wodehouse: En finfin affär. [#60933] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 5. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Gösta Attorps: Håller reseskildringen på att förfalla. [#60934] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 4. Omslag av Eric Palmquist. Välbev exemplar. Bl.a. Lin Yutang: Mannen som blev en fisk. [#60935] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 3. Omslag av Ulla Sundin-Wickman. Välbev exemplar. Bl.a. Michail Sosjtjenko: Högfärdsblåsan. [#60936] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 2. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Bertolt Brecht: Den sårade Sokrates. [#60937] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 9:e årgången 1953. Nr 1. Omslag av Eric Arne Ericson. Välbev exemplar. Bl.a. Egon Erwin Kisch: Mördarens moder och en reporter. [#60938] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 11. Omslag av Olle Eksell. Välbev exemplar. Bl.a. Erik Gamby: Behövs en författarakademi? [#60940] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 10. Omslag av Peter Weiss. Välbev exemplar. Bl.a. Jan Myrdal: Rydmans. [#60941] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 9. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Georges Simenon: En viss herr Berquin. [#60942] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 8. Omslag av Rita Rapp. Välbev exemplar. Bl.a. Rudyard Kipling: Min egen sanna spökhistoria. [#60943] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 7. Omslag av Lars Norrman. Välbev exemplar. Bl.a. W.B. Yeats: Sno rep. [#60944] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 6. Omslag av Arne Ödén. Välbev exemplar. Bl.a. Carl von Linné: En juniresa till Blåkulla. [#60945] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 5. Omslag av Peter Weiss. Välbev exemplar. Bl.a. Helmer Linderholm: Ett beredskapsminne. [#60946] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 4. Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Stephen Spender: Polarforskning. [#60947] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 3. Omslag av Gunnar Karnebäck. Välbev exemplar. Bl.a. Jan Fridegård: Råttan och pennan. [#60948] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 2. Omslag av Hans Sörensen. Välbev exemplar. Bl.a. Guillaume Apollinaire: Favoriten. [#60949] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Staffan Andræ. 8:e årgången 1952. Nr 1. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Pipaluk Freuchen: Duellen. [#60950] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 1. Omslag av Stig Södersten. Obetydlig ryggskada. Bl.a. Vilhelm Ekelund: Om böcker och författare. [#60951] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 2. Omslag av Pelle Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Henry de Montherlant: Historien om en idrottsflicka. [#60952] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 3. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Torsten Renqvist: Synkoniniader. [#60953] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 4. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Marc Ribes: Céleste Albaret - kvinnan bakom Proust. [#60954] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 5. Omslag av Erik Prytz. Bl.a. Anna Kavan: Två skisser från Nya Zeeland. [#60955] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 6. Lars Norrman. Välbev exemplar. Bl.a. J.P. Jacobsen: Pesten i Bergamo. [#60956] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 7. Omslag av Gösta Kriland. Bl.a. Jules Barbey d'Aurevilly: Don Juans vackraste kärlek. [#60957] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 8. Omslag av Erik Prytz. Välbev exemplar. Bl.a. Agatha Christia: Augiasstallet. [#60958] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 9. Omslag av Poul Strøyer. Välbev exemplar. Bl.a. John Karlzén: Hemma igen. [#60959] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 10. Omslag av Olov Ek. Välbev exemplar. Bl.a. Johan Oxenstierna: Sedo-lexor. [#60960] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 11. Omslag av Olle Snismarck. Välbev exemplar. Bl.a. Apulejus av Madaura: De främmande sandalerna. [#60961] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 7:e årgången 1951. Nr 12. Omslag av Elsa Munktell. Välbev exemplar. Bl.a. Willy Kyrklund: Si drömmaren. [#60962] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 12. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Maxim Gorkij: En gång om hösten. [#60963] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 11. Omslag av Arne Öhdén. Välbev exemplar. Bl.a. Okänd arabisk författare: Ishaq ibn Ibrahims slavinna. [#60964] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 10. Omslag av Jan Thomaeus. Välbev exemplar. Bl.a. François de Voltaire: Om kriget. [#60965] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 9. Omslag av Yngve Svalander. Välbev exemplar. Bl.a. Solveig von Schoultz: Cirkus. [#60966] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 8. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Friedrich Hölderlin: Hyperion till Bellarmin. [#60967] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 7. Omslag av Lars Norrman. Välbev exemplar. Bl.a. Truman Capote: Nattens träd. [#60968] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 6. Omslag av Torolf Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Sven Stolpe: Anteckningar om Sigrid Undset. [#60969] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 4. Omslag av Lars Norrman. Välbev exemplar. Bl.a. William Wordsworth: Dikter. [#60971] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 3. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Åke Runnquist: Evert Taube. [#60972] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 2. Omslag av Rachel Kasdan-Wiberg. Välbev exemplar. Bl.a. Willy Kyrklund: Hanseli och Greteli. [#60973] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 6:e årgången 1950. Nr 1. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Kokboken som kan läsas som skön litteratur. [#60974] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 12. Omslag av Lars Norrman. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Kallocain. [#60975] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 11. Omslag av Claes Bäckström. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Cora Sandel. [#60976] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 10. Omslag av Eva Alexandrowa. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Ottar Tralling. [#60977] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 9. Omslag av Olof Ek. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Jag har läst. [#60978] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 7. Omslag av Thor Lundquist. Välbev exemplar. Bl.a. Stendhal: Waterloo. [#60980] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 6. Omslag av Charles Larsson. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Jag har läst Gilgamesh-eposet. [#60981] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 5. Omslag av Claes Bäckström. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: En färd till Indien. [#60982] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 4. Omslag av Torsten Ekström. Välbev exemplar. Bl.a. Harry Martinson: Utan stadga. [#60983] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 3. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Harry Martinson: Hårt hållen. [#60984] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 2. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Charles Baudelaire: Råd till unga författare. [#60985] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 5:e årgången 1949. Nr 1. Omslag av Erik Prytz. Välbev exemplar. Bl.a. Aldous Huxley: Antikvariatet. [#60986] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 12. Omslag av Jan Thomaeus. Välbev exemplar. Bl.a. Brillat-Savarin: En frukost 1801. [#60987] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 11. Omslag av Arne Nyman. Välbev exemplar. Bl.a. Jan Neruda: Vampyren. [#60988] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 10. Omslag av Stig Södersten. Välbev exemplar. Bl.a. Stig Dagerman: Årgång 25 och 23. [#60989] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 9. Omslag av Rita Rapp. Välbev exemplar. Bl.a. Alexander Woolcott: Filosofen i Fountain Inn. [#60990] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 8. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Teddy Brunius: Månadens porträtt, Lord Byron. [#60991] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 7. Omslag av Lolle Andersson. Välbev exemplar. Bl.a. Sven Stolpe: Honnör för Sverige. [#60992] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 6. Omslag av Gunnar Brusewitz. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Beskow: Konsten att vara naturlig. [#60993] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 5. Omslag av Carl Birger Öhman. Välbev exemplar. Bl.a. Hjalmar Gullberg: Guden i vindsateljén. [#60994] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 3. Omslag av Ulla Sundin. Välbev exemplar. Bl.a. Heliga Birgitta: Vid den heliga graven. [#60996] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 2. Omslag av Jan Thomaeus. Välbev exemplar. Bl.a. Harry Martinson: En farlig historia. [#60997] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 4:e årgången 1948. Nr 1. Omslag av Ann-Mari Enlund. Välbev exemplar. Bl.a. Virginia Woolf: Arvet. [#60998] 90:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 1. Omslag av Anders Henschen. Välbev exemplar. Bl.a. August Strindberg: Jubal utan jag. [#60999] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 2. Omslag av Stig Södersten. Välbev exemplar. Bl.a. Gunnar Ekelöf: Claude Lorrain. [#61000] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 3. Omslag av Isaac Grünewald. Välbev exemplar. Bl.a. Jean-Jacques Rousseau: Ett sommaräventyr. [#61001] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 4. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Jean Paul Sartre: Bara människa. [#61002] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 5. Omslag av Torolf Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Stendhal: En lektion i fint maner. [#61003] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 6. Omslag av Torolf Engström. Välbev exemplar. Bl.a. Richard Garnett: En demonisk påve. [#61004] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 7. Omslag av Stig Södersten. Välbev exemplar. Bl.a. Ernest Hemingway: Kanariefågel för en ensam. [#61005] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 8. Omslag av Anders Henschen. Välbev exemplar. Bl.a. Apulejus från Madaura: Skrattet i Hypata. [#61006] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 9. Omslag av Yngve Svalander. Välbev exemplar. Bl.a. Ernst Ahlgren: En grobian. [#61007] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 11. Omslag av Gösta Kriland. Välbev exemplar. Bl.a. Isländsk förf.: Ödun med isbjörnen. [#61009] 100:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 2:a årgången 1946. Nr 12. Omslag av Anders Henschen. Hörnskador nertill på det fr omsl. Bl.a. Stig Dagerman: Min son röker sjöskumspipa. [#61010] 50:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 1:a årgången, februari-mars 1945. Nr 1. Omslag osign. Välbev exemplar. Bl.a. Vilhelm Moberg: Farfarsfar. [#61011] 200:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 1:a årgången, juni 1945. Nr 4. Omslag av Isaac Grünewald. Välbev exemplar. Bl.a. Niccolo Machiavelli: En djävel tager sig hustru. [#61015] 150:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 1:a årgången, augusti 1945. Nr 6. Omslag osign. Välbev exemplar. Bl.a. Hermann Hesse: Lille Mohr. [#61017] 125:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 1:a årgången, november 1945. Nr 9. Omslag av Jan Thomaeus. Välbev exemplar. Bl.a. Rainer Maria Rilke: Historia från Venedig. [#61020] 125:-

All världens Berättare. Tidskriften för litterär underhållning. Red. Karl Johan Rådström. 1:a årgången, december 1945. Nr 10. Omslag av Gösta Kriland. Bl.a. Selma Lagerlöf: Gudsfreden. [#61021] 100:-

Ord & Bild 2-3:2005. 200 s. Ill. [#60649] 50:-

All världens berättare. 1947:1-6 i ett gediget rött klotbd med omsl medb. * [#60635] 350:-

All världens berättare. 1947:7-12 i ett gediget rött klotbd med omsl medb. * [#60636] 350:-

All världens berättare. 1948:1-6 i ett gediget rött klotbd med omsl medb. * [#60637] 300:-

All världens berättare. 1948:7-12 i ett gediget rött klotbd med omsl medb. * [#60638] 300:-

Ord och Bild. Nordisk kulturtidskrift. 1974:1-2. Årgång 83. Välbev ex. / Bl.a. Sture Källberg: John Reed och Pancho Villa. [#59822] 40:-

Ord och Bild. Nordisk kulturtidskrift. 1984:2. Årgång 93. / Bl.a. Anders Olsson: Diogenes i tunnan - 80-talets hjälte? [#59823] 40:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Sjunde bandet. Årgång 1868 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59507] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Åttonde bandet. Årgång 1869 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59508] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Nionde bandet. Årgång 1870 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59509] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Ellofte bandet. Årgång 1872 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59511] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Tolfte bandet. Årgång 1873 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59512] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Trettonde bandet. Årgång 1874 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59513] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Fjortonde bandet. Årgång 1875 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59514] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Femtonde bandet. Årgång 1876 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59515] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Sextonde bandet. Årgång 1877 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59516] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Sjuttonde bandet. Årgång 1878 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59517] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Adertonde bandet. Årgång 1879 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59518] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Nittonde bandet. Årgång 1880 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59519] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Tjugonde bandet. Årgång 1881 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59520] 350:-

Svenska familj-journalen. Illustrerad månadsskrift, innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, m.m. Tjugoförsta bandet. Årgång 1882 inb i ett samtida halvklotbd. 380 s. 4:o. [#59521] 350:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1960:4. Årgång 69. Välbev ex. / Bl.a. Erik Vendelfelt, Fröding upptäcker Poe. [#59522] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1960:3. Årgång 69. Välbev ex. / Bl.a. Hanserik Hjertén, Cocteaus testamente. [#59523] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1960:2. Årgång 69. Välbev ex. / Bl.a. Gunnar Berefelt, Kring en utställning av Olle Bonniér. [#59524] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1960:1. Årgång 69. Välbev ex. / Bl.a. Oscar Reutersvärd, Monumentet över 'den lärda Holger'. Danmarks första meta? [#59525] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959:5. Årgång 68. Välbev ex. / Bl.a. Lechard Johannesson, Drottning Kristina i ny belysning. [#59527] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959:4. Årgång 68. Välbev ex. / Bl.a. Marius af Schultén, Svenskt inflytande på Finlands byggnadskonst. [#59528] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959:3. Årgång 68. Välbev ex. / Bl.a. Peter Hallberg, Om litterär kultur och tradition på Island. [#59529] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959:2. Årgång 68. Välbev ex. / Bl.a. Göran Palm, Litet kulturlexikon. [#59530] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959:1. Årgång 68. Välbev ex. / Bl.a. Sven Lindqvist, Gör det själv. [#59531] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1958:6. Årgång 67. Välbev ex. / Bl.a. Lars Gustafsson, Hur är metapoesi möjlig? [#59532] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1958:4. Årgång 67. Välbev ex. / Bl.a. Sven Willner, Österbotten och 50-talet. Provinsen i finlands-svensk efterkrigslitteratur. [#59534] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1958:2. Årgång 67. Välbev ex. / Bl.a. Elias Wessén, Runstenen vid Röks kyrka. [#59536] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:8. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Yngve Ågren, Den okände Garborg. †[#59573] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:7. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Kai Henmark, Dagerman och anarkismen. †[#59574] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:6. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Sven Stolpe, Kaj Munks kristendom. †[#59575] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:5. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Magnus von Platen, Linnés Lapplandsresa. Ett litet jubileum med anledning av ett stort. †[#59576] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:4. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Dag Widman, Carl Johan Fahlcrantz och den götiska nationalromantiken. †[#59577] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:3. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Henrik Hahr, Ordet, bilden och ögonblicket. Frågor kring televisionen. †[#59578] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:2. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Bengt Hambraeus, Elektronisk musik. †[#59579] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:1. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Jørgen Ravn, Nils Holgersson fylder 50 år. †[#59580] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:10. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Bengt Forslund, Prästsonen Ingmar Bergman. †[#59581] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1957:9. Årgång 66. Välbev ex. / Bl.a. Lars Gustafsson, Verklighet hit och dit. †[#59582] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:8. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Petter Bergman, Tri. (En diktsvit). †[#59583] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:10. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Wolfram Kock, Stockholm som brunnsort. †[#59584] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:9. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Hans Peterson, Stadens ansikte. En utvecklingshistoria. †[#59585] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:7. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Lennart Josephson, Holger Ahlenius och Ord och Bild. †[#59586] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:5. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Erik Tavaststjerna, Sibelius pianokompositioner. †[#59588] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:4. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Hans Baude, Strindberg, Hedberg och Mäster olof. †[#59589] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:3. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Elisabeth Hude, Gavmildhedens nådegave. †[#59590] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:2. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Sigrid Schauman, Verner Thomé och hans konst. [#59591] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1956:1. Årgång 65. Välbev ex. / Bl.a. Gunnar Axberger, Drömbutiken och Industria colossale. [#59592] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:8. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Kjell Hjern, Oluf Höst. [#59593] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:7. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Elias Cornell, H 55. [#59594] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:6. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Åke Gulin, Finländsk kolorism. [#59595] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:5. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Gunvor Björkman, Norden på Triennalen. [#59596] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:4. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Guthorm Kavli, Norsk emalje. [#59597] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:3. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Göran Lindström, Edvard Munch i Strindbergs 'Inferno'.[#59598] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:2. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Allan Ellenius, Torsten Renqvist. [#59599] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:10. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Johannes Lehmann, Harry Fett. [#59600] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955:9. Årgång 64. Välbev ex. / Bl.a. Peter Hallberg, Laxness och det isländska samhället. [#59601] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:8. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Sven Erik Noreen, Avantgardets förtrupp. [#59603] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:10. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Sven Lidman, 'Ett sken fixerat av ett namn'. Minnesbilder. Ejnar Thomassen, Dostojevskij og Kristendommen. [#59604] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:9. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Pierre Volboudt, Bellman genom franska ögon. [#59605] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:7. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Henrik Caspari, Ämne till ett helgon. [#59606] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:6. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Hjördis Malmros, Negerkonst på Nationalmuseum. [#59607] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:5. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Peter Hallberg, Kungar, hjältar, skalder. Om 'Gerpla', en isländsk saga av Halldór Laxness. [#59608] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:4. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Teddy Brunius, Endre Nemes. [#59609] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:3. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Carl-Allan Moberg, Traditionsbegreppet i musiken. [#59610] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:2. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Germund Michanek, Fröding tar parti. Carl-Gustaf Thomasson, Talleyrand och Eugène Delacroix. [#59611] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1953:1. Årgång 62. Välbev ex. / Bl.a. Godtfred Skjerne, Carl Claudius og hans instrumentsamling. [#59612] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:10. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Ralf Parland, J.S. Bach och polyfonins renässans i vår tid. [#59613] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:9. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Runar Strandberg, Italienska bokmålningar. [#59614] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:8. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Erik Gorssman, Goethes föräldrahem i Frankfurt. [#59615] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:7. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Niels Friis, Kristianstad-orglet. [#59616] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:6. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Geo Widengren, Harlekindräkt och munkkåpa. [#59617] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:5. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Åke Åkerström, På torget i det gamla Athen. [#59618] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:4. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Karl Schlüter, Den 15' marts. Historisk dramatisk Skitse. [#59619] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:3. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Jöran Mjöberg, Thomas Wolfe och Amerika. [#59620] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:2. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Ernst Benedikt, Österrikisk konst för 100 år sedan. [#59621] 60:-

Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1954:1. Årgång 63. Välbev ex. / Bl.a. Gunnar Hultman, Ivar Eggert Hedenblad. Ett Uppsala-minne. [#59622] 60:-

Jakobs stege 1-1981. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Marguerite Yourcenars inträdestal i Franska Akademien. [#59643] 50:-

Jakobs stege 1-1978. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Pierre Boulez: Richard arbetar - Cosima Wagners dagbok. † [#59644] 50:-

Jakobs stege 2/3-1978. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Matei Calinescu. Om kitsch. † [#59645] 70:-

Jakobs stege 4-1980. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Stig Strömholm: Montaignes essäer. † [#59646] 50:-

Jakobs stege 1-1977. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Första numret av Jakobs stege. [#59647] 70:-

Jakobs stege 4-1978. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Tage Lindbom: Konformismen som spöke. † [#59648] 50:-

Jakobs stege 2/3-1979. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Einstein 100 år. Jean-Marc Lévy-Leblond: Einstein och myterna. † [#59649] 70:-

Jakobs stege 4-1979. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Första Mose bok i ny tilkning från hebreiskan av Viveka Heyman. Med illustrationer i färg av Gabriela Melinescu. † [#59650] 70:-

Jakobs stege 5/6-1978. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. om Berlioz, Tolstoj, Rousseau och Voltaire. †[#59651] 70:-

Jakobs stege 4-1977. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. om marxismen... [#59652] 50:-

Jakobs stege 2-1977. Coeckelberghs litterära tidskrift. Ngt nött. / Bl.a. Claude Roy: Dostojevskij och konsten att bestraffa. †[#59653] 50:-

Jakobs stege 2-1981. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Tommy Gustavsson: Balzacs debut med öppet visir. †[#59654] 60:-

Jakobs stege 3-1980. Coeckelberghs litterära tidskrift. / Bl.a. Tage Lindbom: Glömda tänkare 5: Juan Donoso Cortés. †[#59655] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1996. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Colosseum som spegel av tidsandan. [#59699] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1996. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Medeltidens mäktigaste kvinna, Eleonora av Akvitanien. [#59700] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1996. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Titanic - 84 år efter katastrofen. [#59701] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1996. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Barnlöshet i Romarriket. [#59702] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1996. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Sanningen bakom Sodom och Gomorra. [#59703] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Renässans för Linnés systematik. [#59705] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Småtjuven som blev populär; Lasse-Maja. [#59706] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. De första urverken och synes på tiden. [#59707] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Nya rön kring Uppsala högar. [#59708] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Syfilis drabbade alla samhällsklasser. [#59709] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/1995. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kyrkans långa strid om celibatet. [#59710] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1994. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Jeremia - en färgstark profet. [#59711] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1994. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Gamla gåtor kring gamla goter. [#59712] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1994. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. En man och hans ära. Duellernas dramatiska historia. [#59713] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1994. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kapten Kidd - verklighet och myt. [#59714] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1994. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. 1800-talets stora farsot; koleran. [#59715] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kungasonen som dog i armod; Om Erik XIV:s son Gustav. [#59717] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kulturmöten i romartidens Neapel. [#59718] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Nu ska Vega bärgas. [#59719] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kanalbygget som blev en skandal; Panamakanalen. [#59720] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Drängar blev Kronans knektar. [#59721] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/1993. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Gustav Adolfs liv efter Lützen. [#59722] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Dick Harrison, Frälsets födelse. [#59732] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Värnen längs kusten. [#59734] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 11/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kungliga gravöppningar. [#59735] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 10/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Spetälskans historia. [#59736] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 9/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Succé för stilsäkert par. Estrid Ericson och Josef Frank. [#59737] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 12/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Gustav Vasas söner. [#59738] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Historien om Hollywood. [#59740] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/2004. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Slaget i Teutoburgerskogen. [#59741] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. om Guldfeber och Änglamakerskor. [#59742] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 12/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Hitlers barndom. [#59743] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 11/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Stormaktstiden. [#59744] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 10/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Finska kriget. När Sverige förlorade halva riket. [#59745] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 9/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Slaget vid Trafalgar. Nelsons taktiska triumf. [#59746] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7-8/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Antikens Rom. [#59747] 80:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Regalskeppet Vasa. Gustav II Adolfs prestigeprojekt. [#59748] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Befrielsen 1945. [#59749] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. 100 händelser som skakade Sverige. [#59751] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/2005. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Unionsupplösningen 1905. Kungen & krisen. [#59752] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 8/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Sexdagarskriget. [#59753] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Bröderna Wright. Första flygningen 100 år. [#59754] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Krigets ursprung. [#59755] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Karl XII:s generaler. [#59756] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Istanbul. Porten till Orienten. [#59758] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/2003. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Myter om vampyrerna. Jan-Öjvind Swahn berättar. [#59759] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 8/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Ludvig av Bayern (Ludvig II). [#59760] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Sven Hedin. Omstridd upptäckare. [#59761] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Nazi-Tysklands sista dagar. Berlin 1945. [#59762] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Jordbävningen 1755. Katastrofen i Lissabon. [#59763] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Boxning. Sagan om ringen. [#59764] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Släkten är bäst. Historien om familjen Brahe. [#59765] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/2002. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Katastrofplats Pompeji. [#59766] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 8/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Sagan om Tolkien. Mannen bakom myterna. [#59767] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Flockdjuret i finrummet. Hundarnas historia. [#59768] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Blitzen. Striden om London. [#59769] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. om Isaac Newton. [#59770] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Charles Lindbergh. Hjälten som föll i onåd. [#59771] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/2001. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Polhem. Mekanikens mästare. [#59772] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 8/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Jesus. Vem var han? [#59775] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Drömtydaren Freud. [#59776] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Huset Habsburg. Ett imperiums uppgång och fall. [#59778] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Den svenske bonden. [#59779] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Beethoven. Revolutionär vid flygeln. [#59780] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/2000. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Brännvinskungen. [#59782] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 8/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Livet vid det svenska hovet. [#59783] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 7/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Djingis Khan och myten om mongolerna. [#59784] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Påven och pengarna. [#59785] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Drottning Kristinas bibliotek. [#59786] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Kristian II och Stockholms blodbad. [#59787] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Capone, Chicagos maffiakung. [#59789] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/1999. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Tsarens makt och motståndet. [#59790] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1997. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. När staden erövrade världen. [#59792] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 2/1997. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Slottsbranden i Stockholm 1697. [#59793] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/1997. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Jesuiterna - katolska kyrkans stormtrupp. [#59794] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1997. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Charles Darwin. [#59795] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1997. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Europas klassiska kaféer. [#59796] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 1/1998. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Den verklige Robin Hood. [#59797] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 6/1998. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Herodes och barnamorden i Betlehem. [#59798] 40:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 5/1998. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Bodens fästning. [#59799] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 4/1998. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Samerna och rasismen. [#59800] 50:-

Tidskriften 'Populär Historia' Nr 3/1998. Utg förlaget Historiska Media AB. / Bl.a. Spanska sjukan. [#59801] 40:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. Utkommer i regel med 3 eller 4 nris per år. Nris 3 och 4 oftast som dubbelnr. †1863-67. Fem årgångar fint inb i ett fint grått klotlinnebd från Rybrants bokbinderi i Sthlm. Med ett fr o ett bakre omsl medb. Ryggen med ett brunt ryggtitelfält. Inalles ca 650 s. Exlibris. Nyskick. †[#58860] 550:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. Utkommer i regel med 3 eller 4 nris per år. Nris 3 och 4 ofta som dubbelnr. †1868-71. Fyra årgångar fint inb i ett grått klotlinnebd från Rybrants bokbinderi i Sthlm. Med ett fr o ett bakre omsl medb. Ryggen med ett brunt ryggtitelfält. Inalles ca 650 s. Exlibris. Nyskick. † [#58861] 450:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1970:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58862] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1972:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58864] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1972:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58865] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1973:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58866] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1973:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58867] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1974:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58868] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1974:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58869] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1975:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58870] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1975:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58871] 175:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1976:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58872] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1976:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58873] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1977:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58874] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1977:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58875] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1978:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58876] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1978:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58877] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1979:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58878] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1979:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58879] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1980:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58880] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1980:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58881] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1981:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58882] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1981:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58883] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1982:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58884] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1982:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58885] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1983:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58886] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1983:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58887] 150:-

† Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1984:1-4. Nr 2 sakn. Nyskick. †[#58888] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1985:3-4. Nris 1 o 2 sakn. Nyskick. †[#58889] 100:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1987:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58891] 250:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1988:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58892] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1989:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58893] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1991:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58895] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1995:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58899] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1996:1-3. Komplett. Nyskick. †[#58900] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1997:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58901] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1998:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58902] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 1999:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58903] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 2000:1-4. Komplett. Nyskick. †[#58904] 150:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 2003:1-2. Nris 3 o 4 sakn. †Nyskick. †[#58907] 100:-

Släkt och hävd. Tidskrift utg av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforskning. 2004:1. Övr nris sakn. Nyskick. †[#58908] 80:-

Ur folkens häfder. Tidskrift, utg af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. 1877. Komplett årg i 4 häften. [#58655] 120:-

Personhistorisk tidskrift 1950. Utg av Personhistoriska samfundet genom Uno Willers. Årg. 48. 2 häften. Bl.a. om medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. †[#58096] 100:-

Personhistorisk tidskrift 1951. Utg av Personhistoriska samfundet genom Uno Willers. Årg. 49. 2 häften. Bl.a. om Daniel Almqvist. Ett historikeröde. Jämte bibliografi. †[#58097] 100:-

Reader's Digest, Large-type edition november 1986. 352 pp. / I.a. Beethoven's Kiss, by Andor Foldes. [#58201] †60:-

Grand Street, issue No. 51. Winter 1995. Theme: New York. 254 pp. From the contents: Contributions by Orhan Pamuk, Andrew Kopkind, Charles Simic, Kenzaburo Oe and many others.. - Grand Street is a quarterly publication from Grand Street Press, a project of the New York Foundation for the Arts. *[#57648] 190:-

Grand Street, issue No. 54. Fall 1995. Theme: Space. 272 pp. From the contents: Jasper Johns, Works on Paper; Alberto Giacometti, The Dream, the Sphinx, and the Death of T.; John Ashbery, Two Poems; Margaret Morton, Fragile Dwelling; William S. Burroughs, Ghost of Chance. - Grand Street is a quarterly publication from Grand Street Press, a project of the New York Foundation for the Arts. *[#57649] 190:-

Mellin, G.H. och Thomson, N.H. (utg.). Museum för naturvetenskap, konst och historia. Sth, 1835-[7]. Hårt nött delvis söndr samtida hfrbd. Flera blad och plr loss i början och slutet. Inalles ca 125 s. text och ett 100-tal plr med gåtfull numrering. Inlagan delvis lagerfläckad. Kan vara komplett men inga garantier. [#56358] 400:-

Jul Post 1926. Utg av Styrelsen för Postmännens semesterhem i Kungsör till förmån för semesterhemmets verksamhet. Konstnärlig utstyrsel: Torsten Schonberg. Ur innehållet: S.A. Duse, Ett egendomligt fall. *[#53733] 80:-

Svenska slöjdföreningens tidskrift. Årg. XX. 1924. Red. Gregor Paulsson. Grönt förlagsklotbd med 2 ryggtitelfält. 176 s. + plr oa ill i texten. 4:o. Välbev ex. [#52953] 300:-

Svenska slöjdföreningens tidskrift. Årg. XVIII. 1922. Red. Gregor Paulsson. Grönt förlagsklotbd med 2 ryggtitelfält. Ca 160 s. inkl plr oa ill i texten. 4:o. Välbev ex. [#52955] 350:-

The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume fifty-eight. London, The Studio, 1913. P's green cloth. 342 pp. Many plates ao ills in the text. 4:o. [#52956] 450:-

Eklund, Björn (red.). Boom. Bäst of Ordfront magasin 1991-2002. 2002. Ordfront. 335 s. Förlagsny. [#49150] 60:-

National Geographic 1989:6. Bl.a. The Sistine Restoration. [#48720] 50:-

National Geographic 1991:4. Bl.a. 1491. America before Columbus. [#48721] 50:-

National Geographic 1983:3. Bl.a. Satellites That Serve Us. Spacelab 1. [#48722] 50:-

National Geographic 1984:3. Bl.a. The Laser, 'a splendid light' for man's use. A laser-sculpted image shows the magic of a hologram. [#48723] 125:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 306, 1990. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Steven McCluskey, Gregory of Tours, Monastic Timekeeping, and Early Christian Attitudes to Astronomy. [#53966] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 308, 1990. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Roshdi Rashed, A Pioneer in Anaclastics: Ibn Sahl on Burning Mirrors and Lenses. [#53967] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 309, 1990. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Robert E. Kohler, The Ph.D. Machine: Building on the Collegiate Base. Peter Dear, Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature. [#53968] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 311, 1991. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. M. Susan Lindee, The American Career of Jane Marcet's Conversations on Chemistry, 1806-1853. [#53969] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 312, 1991. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Frank Sulloway, Reassessing Freud's Case Histories: The Social Construction of Psychoanalysis. [#53970] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 313, 1991. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Alexander Jones, The Adaptation of Babylonian Methods in Greek Numerical Astronomy. [#53971] 80:-

Technology and Culture. The International Quarterly of the Society for the History of Technology. Vol. 28, 1987:1-4. 742 pp. Ills. [#53972] 180:-

Elementa. Tidskrift för matematik, fysik och kemi. Årgång 41, 1958. 4 nris. Inalles 316 s. Ill. a.s.u. / Bl.a. Sune Berndt, Luftmotståndet vid flygning. [#53981] 120:-

Elementa. Tidskrift för matematik, fysik och kemi. Årgång 42, 1959. 4 nris. Inalles 284 s. Ill. a.s.u. / Bl.a. Sven Hilding, Realskolematematikens förnyelse. [#53982] 120:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 256, 1980. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. om chiffer. [#53847] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 257, 1980. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. om sovjetiska fysiker och filosofer på 30-talet. [#53848] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 258, 1980. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. 'Women's work' in Science, 1880-1910. [#53849] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 259, 1980. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Galileo's theory of projectile motion. [#53850] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Guide to The History of Science 1980. Index. 170 pp. [#53851] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 260, 1980. Ca 300 s.Critical Bibliography 1980. [#53852] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 261, 1981. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Arnold Thackray, Making History. [#53853] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 262, 1981. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Andrew Pickering, The Hunting of the Quark. [#53854] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 263, 1981. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Geoffrey Sutton, Electric Medicine and Mesmerism. [#53855] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 264, 1981. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Gert H. Brieger, The History of Medicine and the History of Science. [#53856] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 265, 1981. Ca 250 s. Critical Bibliography 1981. [#53857] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 266, 1982. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Wolf Lepenies, Linnaeus's Nemesis divina and the Concept of Divine Retaliation. [#53858] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 267, 1982. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Dennis Rawlins, Eratoosthenes' Geodesy Unraveled: Was There a High-Accuracy Hellenistic Astronomy? [#53859] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 268, 1982. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Robert Marc Friedman, Constituting the Polar Front, 1919-1920. [#53860] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 270, 1982. Ca 250 s. Critical Bibliography 1982. [#53862] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 271, 1983. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Wilbur Knorr, The Geometry of Burning-Mirrors in Antiquity. [#53863] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 272, 1983. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Raymond E. Fancher, Biographical Origins of Francis Galton's Psychology. [#53864] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 273, 1983. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Gary A. Abraham, Misunderstanding the Merton Thesis. (...about the relation between religion and science...). [#53865] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 274, 1983. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Tore Frängsmyr, The History of Science in Sweden. [#53866] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 275, 1983. Ca 220 s. Critical Bibliography 1983. [#53867] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 276, 1984. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Arnold Thackray, Sarton, Science, and History. The Sarton Centennial Issue. [#53868] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 277, 1984. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Richard Gillespie, Ballooning in France and Britain, 1783-1786. [#53869] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 278, 1984. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Elisabeth Crawford, Arrhenius, the Atomic Hypothesis, and the 1908 Nobel Prizes in Physics and Chemistry. [#53870] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 279, 1984. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. G.N. Cantor, Berkeley's The Analyst Revisited. [#53871] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 280, 1984. Ca 210 s. Critical Bibliography 1984. [#53872] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 281, 1985. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Richard S. Westfall, Scientific Patronage: Galileo and the Telescope. [#53873] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 282, 1985. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Peter Dear, Totius in verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society. [#53874] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 283, 1985. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Elizabeth A. Williams, Anthropological Institutions in Nineteenth-Century France. [#53875] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 284, 1985. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Thomas F. Glick, George Sarton and the Spanish Arabists. [#53876] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 285, 1985. Ca 240 s. Critical Bibliography 1985. [#53877] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 286, 1986. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Ernan McMullin, Giordano Bruno at Oxford. [#53878] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 287, 1986. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Nancy Leys Stepan, Race and Gender: The Role of Analogy in Science. [#53879] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 288, 1986. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Winifred Wisan, Galileo and God's Creation. [#53880] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 289, 1986. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. C.E. Perrin, Lavoiiser's Thoughts on Calcination and Combustion, 1772-1773. [#53881] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 290, 1986. Ca 270 s. Critical Bibliography 1986. [#53882] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 291, 1987. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Ernan McMullin, Giordano Bruno and Copernicus. [#53883] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 293, 1987. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Lyy Nyhart, The Institutional Geography of German Morphology, 1870-1900. [#53884] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 294, 1987. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. J.L. Heilbron, Applied History of Science. [#53885] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 296, 1988. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Gerald L. Geison and James A. Secord, Pasteur and the Process of Discovery: The Case of Optical Isomerism. [#53886] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 297, 1988. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. A. Mark Smith, The Psychology of Visual Perception in Ptolemy's Optics. [#53887] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 298, 1988. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Ian Hacking, Telepathy: Origins of Randomixation in the Design of Experiments. [#53888] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 299, 1988. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Steven Shapin, Understanding the Merton Thesis. [#53889] 80:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 300, 1988. Ca 280 s. Critical Bibliography 1988. [#53890] 90:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 301, 1989. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Fifty-five Book Reviews. [#53891] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 302, 1989. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Michael Segre, Viviani's Life of Galileo. [#53892] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 303, 1989. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Raymond E. Fancher, Galton on Examinations. [#53893] 70:-

Isis. Official Journal of the History of Science Society (founder George Sarton). Number 304, 1989. Ca 200 s. Sparsamt ill. Bl.a. Janet Browne, Botany for Gentlemen: Erasmus Darwin and The Loves of Plants. [#53894] 70:-

Atlantis. Heft 4. April 1929. 1929. Wasmuth. Ca 60 s. + 4 indianplr. Ill. Exlibris C.J. Lamm. [#46611] 100:-

Fakta. Red. Dag Biseth. 3 nris 1987. / Natur. Teknologi. Kultur. Forskning. [#46541] 60:-

Fakta. Red. Dag Biseth. 12 nris 1988. / Natur. Teknologi. Kultur. Forskning. [#46545] 150:-

Sköna hem 1980. 4 nris. [#46546] 80:-

Sköna hem 1979. 4 nris. [#46547] 80:-

Norrländsk tidskrift. 1955:1-4. Organ för Norrlandsförbundet. Inalles ca 280 s. inkl annonser. Rikt ill. Inb i ett gediget rexinbd och med ett rött ryggtitelfält. [#43392] 200:-

Rynell, Elisabeth. Humanismens seger. 1982. Tidskriften Janus. 48 s. Läst med färgpenna och slarvigt uppskuret ex. [#43379] 40:-

Svensk damtidnings årsbok 1993. 1993. Allers. Inb och med skomsl. 96 s. Rikt ill. 4:o. [#41844] 100:-

Det Bästa 1985, december. Innehåller bl.a. Gåtan Agatha Christie. [#41896] 50:-

Lektyr. Årg. 5 1927 inbunden i ett enkelt klotryggsbd. Inalles ca 1200 s. Rikt ill. Kan förekomma lagningar och att ett och annat litet urklipp gjorts. 4:o. Ganska sällan förekommande. [#33842] 500:-

Året runt. Jultidning 1969. Bl.a. Med Nordenskiöld till Nordostpassagen. Ngt nött. [#40060] 40:-

Svenska Journalens julnr 1951.[#40070] 40:-

Jungbrunnen. Ein Schatzbehalter deutscher Kunst und Dichtung, illustriert von den hervorragendsten deutschen Künstlern. 11. Bändchen. Libussa. Märchen von J.K. Aug. Musäus, in Bildern von Rich. Mauff. Berlin O.J. Ca. 1910. Verl. v. Fischer u. Franke. Nött rygg, inlagan delvis fläck. [#39501] 60:-

Jungbrunnen. Ein Schatzbehalter deutscher Kunst und Dichtung, illustriert von den hervorragendsten deutschen Künstlern. 12. Bändchen. Stumme Liebe. Ein Märchen von Joh. Karl Aug. Musäus. Mit Bildern geschmückt von Ios. Damberger. Berlin O.J. Ca. 1910. Verl. v. Fischer u. Franke. Nött rygg, inlagan delvis fläck. [#39502] 60:-

National Geographic Magazine. Vol. 73. 1938. Jan. - June 1938. Ngt snedläst halvklotbd i grönt från Uno Johanssons bokbinderi. 806 s. Rikt ill. [#39295] 150:-

Den stora flykten. Patrullserien. Nr 11 1983. 66 s. / Seriemagasin. [#38300] 40:-

Veteranen. Patrullserien. Nr 12 1984. 66 s. / Seriemagasin. [#38301] 40:-

På alla fronter! Patrullserien. Nr 1 1985. 66 s. / Seriemagasin. [#38302] 40:-

Lutfisken 1926. Red. Hasse Zetterström. 15:e årg. Omslag Ossian Elgström. Bland illustratörerna även I. Starkenberg, H. Rosenberg, G. Chatham, E. Schwab, A. Jönsson, O. Jacobsson. Bra exemplar med småskavanker. [#38003] 200:-

Fasching 1912. Umschlag Printz. Gutes Exemplar. [#38004] 300:-

Kasper. Nr 2-1929. Red. Erik Palm. Å&Å. Saknar 2 blad. Hundörat nertill. [#38006] 50:-

Dopparedagen. Jul 1917. Med 4 konstbilagor där H.P. Birgers "I bersån" saknas. Ur innehållet: Banbrytare. Några järnvägsminnen från nordan polcirkeln. Av Gösta Langenfelt. Med fotografier. / Utg. till förmån för Svenska järnvägsmännens vilohemsförening. Foliantformat. [#38007] 150:-

Børnenes Juleroser 1927. Gyldendalske Boghandel. [#38009] 100:-

Filmjournalen nr 39 - 1932. Årg. 14. Å&Å. [#38011] 50:-

Stockholms-Gymnasisten nr 6 - 1931. Utg av Stockholms litterära gymnasieföreningars centralförbund. Årg. 1. Red. Birger Stolpe. Bl.a. Gunnar Bohlin, Från katedern: Har det äldre släktet fört det yngre vilse? [#38012] 75:-

Julgåfvan 1917. Jultidning för hemmet. 11:e årg. Gratisplanscherna saknas. Foliantformat. [#38013] 75:-

Jugend Faschings Nummer 1913 No 5. Rücken entzwei. "Sie kommen zu spät, mein Herr, ich habe einem anderen ewige Treue geschworen--!" "O, so lange wartí ich gern--!" [#38014] 75:-

Fliegende Blätter 1927 No 4255. 83. Jahrgang. [#38015] 50:-

Boulevardtidningen Parisien 1932 Nr 7. Årg. 3. Uppl. A. Satir - Humor -Esprit. Ngt lagerfläckat ex. [#38017] 75:-

ULK. Wochenschrift des Berliner Tageblatts No. 8 - 1927. Jahrg. 56. Etwas beschädigt. [#38019] 50:-

Atelier-Geschichten von Br. Gestwicki. Künstlerhefte der Lustigen Blätter. II. O.J. Ca. 1910. [#38020] 150:-

Lutfisken 1920. Red. Hasse Zetterström. 9:e årg. Bland illustratörerna Ossian Elgström, R. Storm-Petersen, I. Starkenberg, G. Ljunggren, E. Lange, O. Jacobsson. Omslaget saknas, i övrigt ett bra exemplar med småskavanker. [#38021] 100:-

Strix. Utg Albert Engström. Julnummer 1923. Omslag: Julgranen av Albert Engström. Tummat ex med div skavanker. Omslag saknas. [#38022] 50:-

Jul Post 1925. Utg av Styrelsen för Postmännens semesterhem i Kungsör till förmån för semesterhemmets verksamhet. Konstnärlig utstyrsel: Torsten Schonberg. Ur innehållet: S.A. Duse, Dansösens juveler, detektivhistoria. [#38023] 80:-

Tanke och känsla. Årgång 9 1984. 1984. Tok förlag. Inb med ill omsl. 222 s. Ill. [#35418] 75:-

Brand 1905. Illustrerad Socialistisk Tidning. Organ för Socialistiska Ungdomsförbundet. Faksimiltryck från René Coeckelberghs Partisanförlag. 1971. Ca 150 s. 4:o. /... utgivningen var ett försök att bekämpa den historielöshet som karakteriserat den socialistiska rörelsen... [#27966] 150:-

Bagge, Gösta och Boëthius, Axel (utg.). Svensk tidskrift. Trettonde årgången 1923. 1923. Solitt klotbd. 600 s. Ill. / Många intressanta bidrag såsom Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Den antika kulturens undergång. [#27969] 125:-

Tryck. Nr 3 1974. / Bidrag såsom: Jag - en snattare. Spontaneous message for Charlie Manson, Murderer. / Svensk 70-talspoesitidskrift. [#35257] 150:-

National Geographic. Vol. 174, No. 6 December 1988. Numret med hologram på båda omslagen; fram en glob, bak McDonald s. [#35000] 200:-

National Geographic. Vol. 168, No. 5 November 1985. Numret med hologram på det fr omslaget i form av en dödskalle. [#35001] 200:-

National Geographic. Vol. 174, No. 3 September 1988. 100-årsnumret. [#35002] 200:-

The National Geographic Magazine. 1933:1-6, Jan. - June. Inb med omsl i ett hklotbd. 780 s. [#32893] 200:-

Gil Blas. Tom Jones & C:o. Amatör. Spectator. 4 arbeten av 4 pseudonymer. 1891 oaå. Bl.a. Andra Kammarens nye män och 1890 års valrörelse. Historiska återblickar och politiska konturteckningar. - Hvilka riksdagsmän böra omväljas? m.fl. Alla i ett samtida hklotbd i bra skick. Tillhopa ca 500 s. Ett blad marginalskadat. [#27697] 150:-

.doc / locket på. Nr 0. Red. Peter Englund m.fl. Bl.a. Per Svensson: Sundman och gossenazisterna på Katarina Real. 1997. 263 s. Ill. [#27175] 100:-

Hildebrand, Hans (utg.). Antiqvarisk tidskrift för Sverige. Fjortonde delen. 1899. Inb i ett bra hklotbd. 203 s. Med 65 ill i texten. Innehåller Otto Sylwan, Kyrkomålningar i Uppland från medeltidens slut. [#26417] 300:-

National Geographic. Vol. 168, No 5, November 1985. With an holographic image on front cover of Africa´s Taung child, one to two million years old. [#26188] 150:-

National Geographic. Vol. 174, No 6, December 1988. With holographic pictures on front & back covers. [#26189] 150:-

National Geographic. Vol. 165, No 3, December 1984. With holographic pictures on front covers. [#26190] 150:-

National Geographic. Vol. 174, No 3, September 1988. Centennial issue. [#26191] 100:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1940. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25152] 150:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1941. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25153] 150:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1942. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25154] 150:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1943. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25155] 150:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1944. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25156] 150:-

Vecko-Journalen. Julnummer 1945. Lyxnummer. Red. Robert Josephsson. Välbev exemplar. [#25157] 150:-

Bylund, Erik (utg.). Mannen. Skytteanska samfundets symposieserie A:2. 1985. Inb med skomsl. Ill. [#23509] 80:-

Finsk tidskrift. Häfte 3, 1964. Innehåller bl a: Johannes Salminen, Ubi bene ibi patria och H.S. Nyberg, Den förkättrade romantiken. Med dedikation från H.S. Nyberg. [#21855] 100:-

Kommunikationernas Europa. Ymer 1995. Årgång 115. Inb. Ill. 178 s. Ny. [#22275] 100:-

Journalisten, eller utwalda samlingar i blandade ämnen... till nytta och nöje för medborgare af bägge könen. Sthlm (Zetterberg) 1791-2. Första och andra quartalen. Nött samtida hfrbd. 380 s. Grav. tlbl. Inga plr. [#20253] 150:-

Oden. Första häftet november 1848 + Andra häftet december 1848 i ett samtida hfrbd. Sthlm (Bredberg) 1848. En del av H. 2 indrogs. Inalles ca 120 s. Se Lundstedt II:244. /Om de arbetande klassernas ställning, samt försvarsverkets organisation. / Försättsbladet saknar en bit av övre hörnet. Sällsynt tidskrift. [#19180] 500:-

Svensk literatur-tidskrift utg. af C.R. Nyblom. Andra årgången. 1866. F's klotbd. Välbev ex. med obetydl. skada på bakpärmen. 526 s. /Bl.a. Arkitektoniska Fragmenter. Skizzer efter verkligheten, från en resa 1863-64, af A.T. Gellerstedt. [#16703] 125:-

Svensk literatur-tidskrift utg. af C.R. Nyblom. Tredje årgången. 1867. F's klotbd. Välbev ex. 508 s. /Bl.a. En vinter i Orienten. Reseanteckningar från Egypten, Nubien, Sinai och Palestina af R. von Kraemer. Af C.R.N. [#16704] 150:-

Biblio. The magazine for collectors of books, manuscripts, and ephemera. 1996:2. [#12413] 75:-

Biblio. The magazine for collectors of books, manuscripts, and ephemera. 1997:7. [#8275] 75:-

Biblio. The magazine for collectors of books, manuscripts, and ephemera. 1996:1. Premiere issue. [#11190] 125:-

Biblio. The magazine for collectors of books, manuscripts, and ephemera. 1996:3. [#2560] 75:-

National Geographic. April 1996. Bl.a. Todd Skinner, Storming the Tower. /Bergsklättring. Jerusalemkartan saknas. [#1430] 30:-

National Geographic. Jan. 1974. I.a. Gold, the eternal treasure. How to catch a passing comet. [#1322] 30:-

Lektyr, lösnummer från början av 1950-talet i välbev skick. Per styck. [#31255] 20:-

På Kryss & Till Rors. Lösnr, 1980- och 90-tal. [#3395] 15:-/st.

Segling. Lösnr, 1990-tal. [#11777] 15:-/st

Generalregister till Svenska Dagbladets årsböcker. Årgångarna I-IX. F's klotbd. [#7284] 100:-

Kulturtidskriften 1982. 1981. Katalog över 204 kulturtidskrifter utg. av Statens kulturråd. 110 s. Rikt ill. 4:o. [#3206] 60:-

Register över författare och konstnärer i Ord och Bild. Årg. 1 - 40 (1892 - 1931). Gult klotbd. 64 s. [#9864] 200:-

Sadolins årbog for grafiske virksomheder 1953. 1953. Udgivet af Sadolin & Holmblad A/S København. Ngt nött dek skinnbd. 297 s. + utv oa plr. Bl.a en art. om Gyldne bøger. Typernes geometri. Af Bernhard Rassø. m.m. [#12060] 100:-

Statistical Yearbook of China 1981. 1981. P's cloth wd/j. 538 pp. [#5082] 75:-

Berg, Erik. Minnen från hungersverige. 1961. Bokgillets medlemspublikation 1962. 16 s. /Förf. (1860-1947) folkskollärare och kyrkvärd i Rättvik. [#10111] 50:-

Arndt, Ernst Moritz. Om skjutsväsendet i Sverige. 1963. Bokgillets medlemspublikation 1963. 16 s. [#11601] 50:-

Bokgillet. Program. Verksamhet. Publikationer. 1964. 16 s. [#13873] 30:-

Bokgillet. Nr 1 februari 1962. Red. Erik Gamby. 16 s. [#1619] 50:-

Bokgillet. Nr 2 oktober 1962. Red. Erik Gamby. 16 s. [#1589] 50:-

Tidningen Rekord Nr 30 1961. Årg. 20. [#7525] 40:-

Carlén, Joh. Gabr. Läsning vid husliga härden. Årsbok med upplysande teckningar, för bildning och nöje utgifven. Sthlm (Brudin) 1860. Samtida hfrbd med bortnött ryggdekor. 384 s. + 3 plr. /Bl.a. Kosciusko i Sverge, af C. (Carl XV). Slafhandeln, af C. Om djevulen i allmänhet och särskilt om hans bibel, af C. Hjerpens naturalhistoria, af Wilh. v. Wright. [#4522] 300:-

Kosmos. Fysiska uppsatser utgivna av Svenska fysikersamfundet. Bd 42. 1964. Hklotbd. 174 s. Ill. Namnt. / Även andra årg. Per st [#13721] 50:-

Historama. Revue mensuelle, No. 290. Une énigme archéologique: La fondation de Rome. etc 1975. 130 pp. Slightly worn. [#1037] 50:-

Äventyrsmagasinet. 1942 Nr 9. Frimärket från Barbados. Välbev ex. [#10399] 60:-

National Geographic 100 years. Vol. 173, No. 1. January 1988. [#7609] 30:-

National Geographic 100 years. Vol. 174, No. 3. September 1988. [#1234] 30:-

Segerstedt, Torgny (utg.) Forum. Frisinnad tidskrift 1916. Tredje årgången. Privatbundet och välbev klotbd. 636 s. Sparsamt ill. 4:o. [#14997] 175:-

Segerstedt, Torgny och Blanck, Anton (utg.) Forum. Frisinnad tidskrift 1917. Fjärde årgången. Privatbundet och välbev hklotbd. 624 s. Sparsamt ill. 4:o. [#12430] 175:-

Wihlborg, Alfred (red.) Svensk kyrkotidning. Ny tidning för kyrka och skola. 31:a årg. 1935. Privatbundet hklotbd med handskriven ryggtext. 900 s. inkl annonser. Ill. Stor 4:o. [#6935] 125:-

Nature / Science Annual 1974 edition. 1973. P's pictorial hard cover. Richly ill. 192 pp. I.a. Arthur C. Clarke, Closing in on life in space. Scientists find vital signs throughout the galaxy. [#12355] 100:-

Bonniers månadshäften. Årg. 12. 1918. F's dek hklotbd. Ill. Inalles ca 500 s. 4:o. Välbev. [#9564] 200:-

Quo vadis. 1-4. 1948-50. I de originella originalomsl. 4:o. a.s.u. [#1569] 300:-

Blanck, Anton (utg). Forum. Frisinnad veckotidskrift. Femte årg. 1918. Dek. hklotbd. 584 s. 4:o. [#14350] 150:-

Blanck, Anton (utg). Forum. Frisinnad veckotidskrift. Sjätte årg. 1919. Dek. hklotbd. 530 s. 4:o. [#6735] 150:-

Johnson, Cuthbert W. and Shaw, William. The Farmer's Almanac and Calendar. I-V. 4 vols. 1841-52. In all about 1500 pp. Contemp half calf, spines gilt. Nice copies. [#14285] 1200:-

Leipziger Kalender. Illustriertes Jahrbuch und Chronik. Herausgegeben von Georg Merseburger) 11. Jahrgang. 1914. Leipzig (Merseburger) 1913. P's dec cloth. 324 pp + 111 pp with ads + plates. Bookplate & signature of Staffan Söderblom. Nice copy. [#13610] 350:-

Frazer, John F. (ed.) Journal of the Franklin Institute, of the state of Pennsylvania for the promotion of the Mechanic Arts. Devoted to mechanical, and the physical science, civil engineering, the arts and manufactures, and the recording of American and other patented inventions. Third series. Vols. XXV-XXVI. Whole No. LV-LVI. 1853. Nice contemp half calf from W.B. Dunning, Bookbinder, 117 Mark't St. Wil. Del. 444+441 pp + 12 plates, 11 folding + other Ills in the text. With many interesting articles, i.a. about railway accidents and how to prevent them from happening etc. [#10074] 1250:-

Journal Asiatique. I-III. 2 vols. Paris 1822-3. Contemp half calf. About 1200 pp + plates. [#10612] 3500:-

Ord och Bild 1948. I förlagets röda rikt i guld och svart dek klotbd i nyskick. En vacker bok. [#2615] 200:-

Tidning för Sweriges Allmoge, utgifwen af L. Åberg. 10 nris från 1862. [#10127] 100:-

Klio. Historisk månadsskrift. Med plancher. Jan. - April 1815. Sthlm (Strinnholm och Haeggström) 1815. Contemp half calf. In all about 500 pp + plates. [#11794] 500:-

Upsala ärkestifts tidning. 1-75. 1780-5. Pbd. 2 vol. A.u. /Föregångaren till Upsala ärkestifts tidningar. Sällsynt. [#11044] 2100:-

Uppsala Universitets Årsskrift 1926-36 i 20 vackra hfrbd. [#11562] 9000:-

Järta, Hans. Odalmannen. Populär tidskrift. I-II + Bihang. a.s.u. Fahlun (Arborelius) 1823-4. Fint samtida hfrbd.144+186+244 s. [#8239] 900:-

Zimmerwald. Socialistisk månadsskrift 1920. Hela årg inb i ett gediget hfrbd. 428 s. Ill. Se i SU 2 uppl under ãUnabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands. [#5263] 750:-

Svensk exlibristidskrift. 8 årgångar. 1911-7. a.s.u. 23 häften. 4:o. Rikt ill med exlibris oa ill. Utg. Arthur Sjögren. [#16910] 2100:-

Weibull, M. / Borchsenius, O. Ydun. Nordisk studentkalender 1870. Tr. 1869. Fint hfrbd. 260 s. [#5703] 350:-

Ur folkens häfder. Illustrerad tidskrift för skildringar ur swenska och allmänna historien utg af Sällskapet för kunskapers spridande. Årgångarna 1-6 inb i uniforma hfrbd. 1874-9. Ca 1500 s. [#1974] 900:-

Antiqua. Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. Red. R. Forrer ua und von einem Consortium schweizerischer Alterthumsfreunde herausgegeben. 5 Jahrgänge (1885-9) in 2 Bdn. Rund 600 S. + Pläne. [#14718] 750:-

Encyclopédiana. Recueil d'anecdotes anciennes, modernes et contemporaines tiré de tous les recueils... des ouvrages des grands écrivains,... pensées, maximes, sentences, adages, préceptes, jugements, etc... Nouv. éd. illustrée de 120 vignettes. Paris (Jules Laisné) s.a. About 1870. Nice light brown cont half calf. 930 pp. Ugly signature. [#10272] 400:-

Encyclopédiana. Paris (Paulin) 1843. Nice cont half calf, spine gilt etc. 668 pp 1:ère éd. [#10273] 600:-

Nu. Världshändelserna inför världsopinionen. Åren 1941-3 inb i 6 tilltalande hclbd. Såväl bd som inlagor i nyskick. [#11245] 2000:-

På skidor. Årsskrift. 1901-10 in 9 cloth from G. Hedberg. About 2500 pp + photoplates ao ills. [#6431] 1600:-

Svensk världsspråkstidning. Red. Hans Larsson. The 1925 to 1929 issues, i.e. years 1 to 5 of the publication, all in a nice half calf with five raised bands. Ills. About 500 pp. Scarce. [#13766] 750:-

Upsala Ärke-Stifts Tidningar, ifrån och med 1799 till ock med 1804. Upsala (Edman) 1805. Cased original boards. 286 pp. [#5647] 450:-

Guseck, Bernd von. Vielliebchen. Historisch-romantisches Taschenbuch für 1844. 17. Jahrgang. Mit 8 Stahlstichen. Leipzig (Baumgærtner) 1844. Publisher's green and blind-decorated cloth. 7 plates and one engr. title, edges gilt. All plates loose and no text. [#11420] 300:-

Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok (Annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi). 50 årgångar 1935-75 inkl Register för åren 1932-74. 50 vols. About 6000 pp. Ills. [#4843] 2500:-

Byggmästaren. Årg:na 1941, 1942, 1945. Inb i ljusbruna hfrbd med röda ryggtitelfält. 4:o. [#2465] 300:- per årgång.

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. Herausgegeben von der Deutschen Seewarte in Hamburg. Berlin (Mittler & Sohn) 1876-1938. Jahrgänge 4-66. In privately bound uniform brown-red half cloth in very fine condition. In all about 40000 pp + lots of maps and plates in the 66 vols. Stamps. Scarce set. [#12361] 12000:-

Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok. Olika år 1930-1970-talen. F's dek blåa klotbd. [#8625] 60:- per vol.

JULTIDNINGAR M.M.

Julhelg för svenska hem 1932. 95 s. Gustav II Adolf ihågkoms. Ngt nött. [#14594] 40:-

Julhelg för svenska hem 1955. [#11954] 30:-

Julstämning 1987. Bl.a. Kunglig bröllopsstår. Plansch av Leander Engström. [#2334] 60:-

Julstämning 1985. Bl.a. 2 plr av Harald Wiberg. [#5681] 60:-

Julpost 1967. [#5998] 30:-

Julpost 1962. [#12979] 30:-

Julpost 1939. [#13290] 50:-

Julpost 1938. [#10952] 50:-

Julpost 1934. Välbev. [#6736] 50:-

Vecko-Journalen. Lyxnummer julen 1936. 160 s. Ryggen med obetydl. skada nertill. [#14365] 100:-

Akademiska Föreningens årsskrift 1981. 88 s. Ill. [#16709] 40:-

Akademiska Föreningens årsskrift 1982. 112 s. Ill. [#16710] 40:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations