Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsPEDAGOGIK

Gebhard, Julius. Die Schule am Dulsberg. Das Werden einer neuen Hamburger Volksschule. 1927. Eugen Dietrichs. 100 s. + plr. Nga lätta blyertsunderstrykningar. / Zeitwende. Schriften zum Aufbau neuer Erziehung. [#62977] 100:-

Ellis, Gail and Sinclair, Barbara. Learning to Learn English. A  Course in Learner Training. 1993. Cambridge UP. 126 pp. Ill.    [#62690]    100:-

Lodge, R.C. Plato's Theory of Education. With an appendix on 'The  education of women according to Plato' by Rabbi Solomon Frank. 1947.  Kegan, Trench, Trubner and Co. P's cloth. 340 pp. A few margin marks.  First edition.  [#61923] 250:-

Kelly, Francis J. and Cody, John J.  Educational psychology. A  behavioural approach. 1969. Merrill. 348 pp. Ill. Underlinings. A bit  worn.  [#61928] 80:-

Brubacher, John S.  A History of the Problems of Education. 1966.  McGraw-Hill. P's cloth. 678 pp. Light margin markings. [#61875] 100:-

Woods, Len. I'm outta here! Facing the hard choices after high school. 1995. Baker. P'c hard covers wd/j. 175 pp.  [#61572] 60:-

Brown, Andrew & Dowling, Paul.  Doing Research / Reading Research. A mode of interrogation for education. 1998. Falmer Press. 198 pp.  [#61600] 90:-

DeCecco, John P.  Educational Technology. Readings in programmed instruction. 1964. Holt, Rinehart and Winston. 490 pp. Ill.  [#61481] 100:-

Duke University at work. Durham, North Carolina. S.a. 24 pp. With a portrait of James Buchanan Duke. [#60753] 50:-

Bulletin of Duke University. Vol. 17. April, 1945. Number 4. Announcements for 1945-1946. 187 pp. [#60755] 60:-

Skolstadgan. SFS 1971:235. 164 s. [#60757] 60:-

Holm, Carl. Svensk folkbildning - som jag upplevt den. 1975. NM. 125 s. + plr. Lätta blyertsunderstrykningar på nga ställen. [#60665] 60:-

Kidder, Tracy. Among Schoolchildren. 1989. Picador. 350 pp. As new.   [#60445]  90:-

Austin, Frances M.  The art of questioning in the classroom. 1949. Univ of London Press. P's cloth. 220 pp. Some margin notes.  [#60449]  70:-

På väg - exempel på förändringsarbeten inom verksamheter för psykiskt störda. SOU 1991:47. 240 s. Ill.  [#60245] 100:-

Gumælius, Lena (red.). Elever på Grantorpsskolan. Om vård. 1986. 49 s.  [#60246] 50:-

Husén, T. och Dahllöf, U.  Matematik och modersmålet i skola och yrkesliv. Studier av kunskapskrav, kunskapsbehållning och undervisningens uppläggning. 1960. SNS. Förlagsklotbd. 322 s. + plr. Lätta blyertsunderstrykningar.  [#60316] 125:-

Mortensen, Karen Vibeke.  Barnteckningar. Utveckling och uttryck. 1972. W&W. 90 s. + plr oa ill i texten.  [#60236] 70:-

Dahlbom, Margareta. Att formulera, tolka och härleda undervisningsmål. 1970. Liber. 98 s. [#60237] 70:-

Edström, Lars-Olof. Reformera vuxenundervisningen nu! 1969. 150 s.  [#60220] 60:-

Montessori, Maria. Barnasinnet. The Absorbent Mind. 1987. MacBook. Inb med ill omsl. 262 s. + plr. Med några lätta marginalstreck i blyerts. [#59490] 90:-

Sjöstrand, Wilhelm. För och mot den nya skolan. 1960. NoK. 221 s. Med några prydliga understrykningar i texten.  *[#59869] 70:-

(Sohlman, August.). Svenskt gymnasii-lif. Skildring ur det inre af det gamla skolsystemets historia, af S. Sthlm, Thimgren, 1855. 32 s. Välbev med tryckta omsl. / Afhandlingar och skizzer uti kultur- och konsthistoriska ämnen, utgifna av Aug. Sohlman. I. Svenskt gymnasii-lif. / Kapitelrubriker: Invigning. Subordination och penalism. Lärare. Lefnadssätt. Nöjen och fester. Priset var 16 sk. b:ko eller 50 öre riksmynt. / Bygdén II:545.  [#58508] 400:-

Niemeyer, Aug. H. Utkast till Akademiska föreläsningar i Uppfostrings- och Undervisnings-läran för dem som skola blifva Uppfostrare och Lärare inom familier och vid allmänna skolor. Öfversatt och med några tilläggningar utgifvit af El. Christoph. Grenander. Upsala, Edman, 1805. Vackert och välbev samtida hfrbd. 190 s. [#57097] 950:-

Cramer, Friedrich. Geschichte der Erziehung und des Unterrichts im Alterthume. I-II. 2 vols. I: Praktische Erziehung. Von den ältesten Zeiten bis auf das Christenthum, oder bis zum Hervortreten des germanischen Lebens. II: Theoretische Erziehung. Von den ältesten Zeiten bis auf Lucian. Elberfeld, Carl Joseph Becker, 1932-1838. Contemorary half calf, spines profusely gilt and with four wide raised bands and two red labels. In all around 1300 pp. Interior clean. Extremely nice books, very insignificantly worn. [#57043] 2500:-

Rutherford, Derek. A lot of bottle. 1988. IAS. 95 pp. Ills. [#57418] 80:-

Ekegren, Staffan. Skolplanschernas värld. 1988. LT. Inb med ill omsl. 131 s. Fint ill. Liten 4:o. [#56381] 150:-

Hulin, Gunhild. Studieplan i hemkunskap för enhetsskolan. 1952. 47 s. Rent ex. *[#53555] 60:-

Hall, B. Rud. (utg.). Hågkomster från folkskola och folkundervisning. III. Skildringar av f.d. elever och lärare. 1937. Gleerups. Solitt biblioteksbd i grönt klot med fr omsl medb. 160 s. Ill. Stpl. /topo [#52941] 110:-

Hall, B. Rud. (utg.). Hågkomster från folkskola och folkundervisning. VI. Skildringar av Levi Johansson, Bl. Andersson, L. Malmberg f.fl. 1944. Distr. utg. Solitt biblioteksbd i grönt klot med fr omsl medb. 208 s. Ill. Stpl. /topo [#52942] 110:-

Hall, B. Rud. (utg.). Hågkomster från folkskola och folkundervisning. VII. Skildringar av K.O Broström, S. Nylund, A. Ferb, G. Karlsson och Joel Söderberg. 1945. Distr. utg. Solitt biblioteksbd i grönt klot med fr omsl medb. 288 s. Ill. Stpl. /topo [#52943] 110:-

Svedelius, Carl. Tänkt och talat om pojkar och pedagoger. 1930. Norstedts. 132 s. Nyskick. [#49356] 80:-

Wennerholm, Staffan. Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970. 2005. Arkiv. 319 s. Förlagsny. / Pandora-serien X. [#49079] 100:-

Franzén, Gösta. Amerikansk kateder och svensk. 1947. KF. 140 s. + fotoplr. / Svenskt och amerikanskt utbildningsväsen i jämförelse... [#47809] 100:-

Rosenthal, Robert / Jacobson, Lenore. Pygmalion in the Classroom. Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development. 1968. Holt, Rinehart and Winston. P's cloth. 250 pp. Ill. First edition. [#47613] 200:-

Rosie, A.M. Information and Communication Theory. 1966. Blackie. P's cloth wd/j. 176 pp. Ill. First ed. / Electronic User Series. [#47614] 200:-

Kimber, Birgitta. Livsviktigt. Elevbok 10. 2001. Ekelunds. 64 s. Ill. Nyskick. [#46615] 70:-

Karlsson, Kerstin (text) och Atterberg-Göransson (foto). Folkbildning. Ett stort budskap i litet format. 1997. Ca 25 s. [#46303] 50:-

Livsviktigt. Prisbelönta skolbibliotekarier... utg av Bonniers m.fl. 2004. 95 s. Ill. / Priset Årets skolbibliotekarie instiftades för tio år sedan... [#46336] 70:-

Enkvist-Axelsson-Larsson. Utbildning, utbildning och åter utbildning. Vad Sverige kan lära av engelska skolreformer. 2004. Gidlunds. 101 s. [#46337] 80:-

Sjöstrand, Wilhelm. Education as an Academic Discipline. Uppsala 1967. 41 pp. [#45634] 80:-

Husén, Torsten. Bokslut. Essäer om utbildning. 2002. Carlssons. 202 s. [#41847] 90:-

Melander, Erik. Etisk fostran i svensk obligatorisk skola från 1842. 1963. 320 s. Ded. ex. [#41602] 100:-

Meyboom, S.G.F. (red.). Het Vrouwenjaarboek. Amsterdam (Becht) s.a. Klotbd. 324 s. Ill. / Socialpedagogik m.m. [#42256] 80:-

Koort, Peep. Klasstorlek, skolanpassning och instudering. Tre fältstudier i skolekologi och didaktik. 1962. Svenska bokförlaget. 192 s. Med nga anteckningar i texten. [#41083] 150:-

Castle, E.B. Ancient Education and Today. 1961. A Pelican Book. 218 pp. First ed. [#39426] 80:-

Jersild, Arthur T. When teachers face themselves. 1957. Teachers College, Columbia University. Third printing. Publisher's cloth. VG. x + 169 pp. "The ghosts of old hurts, the souls of agonies of an earlier day, live on in many of our children at school - and in the colleagues with whom we work, and in ourselves." [#34953] 90:-

Phillips, Sarah. Young learners. 1994. Oxford University Press. Second impression. Soft cover. VG. 182 pp. Signature. Some pencil notes, pencil scribbling on inside of back cover. Resource books for teachers, Alan Maley (series ed.). [#34963] 60:-

De Cecco, John P. The psychology of learning and instruction: Educational psychology. 1968. Prentice-Hall. Fourth printing. Publisher's green cloth. VG. xvi + 800 pp. [#34964] 110:-

Sundin, Jan. Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget. En studie i studentmigration. Uppsala 1973. Aa. 235 s. /Acta univ ups. 27. [#31252] 200:-

Postman, Neil - Weingartner, Charles. Lära för att överleva. Angrepp på en förlegad undervisning - förslag till en revolution. Bonniers 1977. Pocket. 232 s. Orig. titel: Teaching as a Subversive Activity. Översättning Maj Frisch. /Pedagogik [#36255] 60:-

Bennett, Steve and Ruth. Kick the TV Habit! A simple program for changing your family's television viewing and video games habits. 1994. Penguin Books. Paperback. Fine. xxi + 134 pp. Foreword by Peggy Charren. [#34992] 70:-

Clarke, Jean Illsley. Help! For parents of school-age children and teenagers. Tried and true solutions to parents' everyday problems. 1993. HarperSanFrancisco. Paperback. VG. xxiv + 256 pp. [#36000] 70:-

Tomlinson, Peter. Understanding teaching. Interactive educational psychology. 1981. McGraw Hill. First edition. Publisher's soft cover. VG+. xvi + 382 pp. [#34942] 100:-

Glasser, William. Control Theory in the classroom. 1986. Harper & Row. Paperback. Fine. 144 pp. /On working in small teams, team learning. [#34934] 70:-

Marklund, Göran & Marklund, Hans. Skola i glesbygd - en krönika i text och bild om folkundervisningen i Jörns socken. 1982. Inb med ill omslag. 263 s. Fint ill med gamla fotografier oa ill. [#31998] 250:-

Dahllöf, Urban. Reforming higher education and external studies in Sweden and Australia. Uppsala 1977. Diss. x + 158 pp. Uppsala studies in education. [#34054] 150:-

Nordlund, Ola - Rönnberg, Sten. Att forska i utbildning, vård och samhälle - en introduktion. Studentlitteratur 1984. 117 s. [#29170] 80:-

Jacobson, Hans. Frösö trivialskola 300 år. En kort historik samt en skildring av undervisning och skolpojksliv speciellt i början på 1800-talet. 1975. 47 s. Foto-oa ill i texten. [#31067] 80:-

Ottoson, David (red). Skolan inför det tjugoförsta seklet.
Symposium i Wenner-Gren Center 28-29 april 1988. 1988. 152 s. En
del blyertsförstrykningar. [#29959] 60:-

Köhler, Eva-Mari. Samfostran. Pedagogik för föräldrar. Aldus pocket 1976. 199 s. Ill. [#29751] 50:-

Westerlund, Uno. Kunskapstriangeln. 1988. Inb med ill omsl. 82 s. [#27301] 60:-

Lytsy, Anna (red.). Vetvärt. Fyrtiofyra tyckare och tänkare om vad som - egentligen - är framtidens kunskaper och kompetenser, och skolans roll. 1998. 309 s. [#23861] 100:-

I.C.S. (International Correspondence School) Reference Library. A series of textbooks prepared for the students of the international correspondence schools and containing in permanent form the instruction papers, examination questions, and keys used in their various courses. Arithmetic. Mensuration and Use of Letters in Formulas. Principles of Mechanics. Machine Elements. Mechanics of Fluids. Strength of Materials. Elements of Electricity and Magnetism. Heat and Steam. Scranton 1904. P´s half calf in fine condition. Illustrated. In all around 500 pp. [#20953] 350:-

Holgersson, Elisabeth (red.) Skriva. Grundläggande språkliga färdigheter. 1990. Ill. 156 s. [#20595] 40:-

Rudhe, Elisabet. Lära nära. Sex reportage om lärares vardagslärande. Ill. av Eva Leven. 1997. 103 s. [#20604] 40:-

Bergström, Lage. Lära, förändra, frigöra. 1975. 197 s. Ill. Hermods. Pedagogik. [#19921] 50:-

Breitholtz, Nils. Barnens bildvärld. Idéer och motiv. 1962. 222 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. /Sveriges allmänna folkskollärarförening, Pedagogiska skrifter 233. [#19833] 80:-

Bergström, Carin. Skolmostrar och läsmästare. Lärare på landet före folkskolereformen 1842. Nordiska museets förlag 2000. 183 s. Ill. /Skåne, Värmland, Uppland. [#19536] 200:-

Fogelklou, Emilia. Samhällstyper och medborgarideal. 1926. 165 s. Ouppskuret ex. Omsl ngt nött. [#14520] 100:-

Wagnsson, Ruben och Wikström, Nils (red.) Svenska folkskolans ledning i ord och bild. Sthlm 1942. F's dek linnebd. Ill. 890 s. Numrerad upplaga. En i dubbel mening tungt vägande skrift. [#10269] 250:-

Tunberg, Sven. Stockholms högskolas historia före 1950. Sthlm 1957. 306 s. + 58 fotoplr. [#13694] 125:-

Petry, Ludwig. Deutsche Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg zur Geschichte der Universitäten. Sonderdruck 1959. 48 s. [#1122] 50:-

Rietz, Johan Ernst. Skånska skolväsendets historia utarbetad i synnerhet efter otryckta källor. Lund 1848. Fint och välbev samtida hfrbd. 664 s. [#12649] 1000:-

Sahlberg, Th. m.fl. Ur Husby-Rekarne, Kroppa, N. Björke, Älvdalens, Silleruds, Odensjö, Tådene och Garpenbergs skolhistoria. Historik och urkunder. Lund 1924. 156 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 12. [#1192] 75:-

Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund före 1817. Acta med inledning av B. Rud. Hall. Lund 1928. 128 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 24. [#10801] 75:-

Schlüter, Sew. m.fl. Ur Malmöhus läns folkundervisningshistoria. Acta och skildringar. Lund 1925. 100 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 16. [#14953] 60:-

Sprinchorn, Carl (utg.) När vi gingo i Lunds katedralskola. Minnen upptecknade av gamla lärljungar. Lund 1926. Ill. 268 s. /Minnen från svenska läroverk. I. [#3217] 80:-

Lindman, Chr. "De gamle gudar". Minnen från skoltiden i Strengnäs. 1913. 73 s. + fotoplr. Fint ex. Litet riss i fr omsl. [#11018] 100:-

Sprinchorn, C.K.S. Bidrag till Lunds Allmänna Läroverks historia efter Skånes förening med Sverige. Lund 1896. 50 s. + utv oa plr. Omsl sakn. Ngt nött. [#12545] 75:-

Johansson, J. Viktor. Göteborgs högskola och stadsbibliotek. Särtr. 1948. Ill. 40 s. 4:o. Med förf:s ded. till Pelle (Holm). [#1721] 80:-

Linköpings gymnasiums historia 1627-1927. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum. Utg. av Linköpings H. Allm. Läroverks kollegium. 1927. Gediget hfrbd från Östgötakorrespondentens bokbinderi. Vackert nött. 475 s. + plr oa ill. [#1318] 350:-

Körner, H. Minnesskrift vid Lunds privata elementarskolas 75-årsfest. Lund 1923. 67 s. Ryggen delvis nött. [#15268] 45:-

Fredén, Gustaf. Hvitfeldtska läroverkets historia. Gbg 1947. Ljusbrunt ngt nött hfrbd med fr omsl medb. Fotoplr oa ill. 350 s. Fr pärmens insida skadat av att exlibris borttagits. [#4971] 80:-

René, Theodor (utg.) Valda uppsatser från studentskrivningen i modersmålet jämte ämnesförteckningar och statistiska uppgifter. Lund 1921. Söndr rygg och omsl. 303 s. Värd en inbindning. [#15534] 100:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations