Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsÖSTERGÖTLAND

Westerberg, Arne. I våra kvarter. Motala på 60-talet. U.å. Ca 1990. Winberg. Inb med ill omsl. 4:o. Fotobok med text. Nyskick. *[#53163] 125:-

Trolle, Alice. Sagan om Östergötlands barn. Illustrerad af Maj Lindman-Jan. 1922. 46 s. + färgplr. / Enligt företalet 'ingen barnasaga, men den är berättad för barnens skull'... Välbev exemplar trots att omslaget är lätt lagerfläckat. Sällsynt. [#48860] 250:-

Lindell, Thord. Östergötland. En rapsodi i färg. A rhapsody in colour. 1954. Förlag: Henric Carlsons Bokhandel, Linköping. Ca 60 s. Vackra färgfoton. 4:o. Rygghuvudet stött. [#47141] 70:-

Tigerström, Harald. S:t Larskyrkan i Linköping under 900 år. 1958. 127 s. Ill. Ngt marg.str. [#46353] 50:-

Kågén, Elis. Från Tranåsbygden åren 1780-1930. 1975. 408 rikt ill s. Stplr. [#45129] 150:-

Kågén, Elis. Tranås med omland. Turisthandbok. 1973. 290 rikt ill s. Stplr. [#45130] 150:-

Birgittaboken. Med bidrag av Yngve Brilioth, Carl Hamilton, Selma Lagerlöf, Andreas Lindblom, Erik Noreen och Nathan Söderblom. Utg av Birgittastiftelsen genom Andreas Lindblom. 1954. Nordisk Rotogravyr. 106 s. + annonser. Vackert ill. Välbev häftat exemplar. [#44365] 200:-

Hamnbron och hamnutvecklingen i Norrköping. Minnesskrift med anledning af Hamnbrons öppnande för allmän trafik den 4 december 1915. 265 s. inkl ett 70-tal foto- oa planscher och kartor i ett solitt och välbev grönt klotbd som kommer från Klara församlingsbibliotek. Liten 4:o. Ovanlig. [#43357] 650:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1919. Ca 75 s. inkl annonser. [#41122] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1920. Ca 75 s. inkl annonser. [#41123] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1927. Ca 75 s. inkl annonser. [#41125] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1926. Ca 75 s. inkl annonser. [#41126] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1925. Ca 75 s. inkl annonser. [#41127] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1924. Ca 75 s. inkl annonser. [#41128] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1923. Ca 75 s. inkl annonser. [#41129] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog VT 1922. Ca 75 s. inkl annonser. [#41130] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1918. Ca 75 s. inkl annonser. [#41131] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1919. Ca 75 s. inkl annonser. [#41132] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1920. Ca 75 s. inkl annonser. [#41133] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1921. Ca 75 s. inkl annonser. [#41134] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1922. Ca 75 s. inkl annonser. [#41135] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1923. Ca 75 s. inkl annonser. [#41136] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1924. Ca 75 s. inkl annonser. [#41137] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1925. Ca 75 s. inkl annonser. [#41138] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1928. Ca 75 s. inkl annonser. [#41139] 50:-

Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Katalog HT 1927. Ca 75 s. inkl annonser. [#41140] 50:-

Hägglund, John. Kinda kanals historia. Linköping 1966. 153 s. Foto- oa ill. Nyskick. [#37252] 150:-

Nordkvist, Per-Einar + fotografer. Hurra för Norrköpings 600 år. Jubileumsåret i bilder. En bildkavalkad... utg av Norrköpings Tidningar. 1984. Inb och med skomsl. 4:o. [#33238] 125:-

Jörgensen, Johannes. Den heliga Birgitta av Vadstena. I-II. 2 vol. I: 1303-1349. II: 1349-1373. 1942-4. Bonniers. F´s hklotbd med båda omsl medb + skomsl. Ca 675 s. + plr. [#31834] 300:-

Östergötland. En läsebok om hembygden. Utg. av Linköpings sparbank. 1959. Sparfrämjandets förlag. Inb med ill omsl. 308 s. Många ill. [#32644] 120:-

Hovstadius, Barbro. Brudkronor i Linköpings stift. Förvärv, form och tillverkning intill år 1800. 1976. 300 s. Många ill. Fr omsl med vikmärke. / NMH 87. [#28485] 200:-

Kaliff, Anders och Larsson, Mats (red.). En väg med historia. Forntidens östgötar i nytt ljus. 1992. F´s klotbd med skomsl. 92 s. Många ill. [#26967] 125:-

Från Sommabygd till Vätterstrand.Sjunde samlingen. Red. E. Kågén och B. Lundberg. 1963. Hklotbd med båda omsl medb. 232 s. med många ill. 4:o. [#25181] 300:-

Från Sommabygd till Vätterstrand. I-VII. Red. E. Hedkvist, Elis Kågén m.fl. 1942-63. Inalles ca 1500 s. med många ill. 4:o. De fyra första samlingarna i ett solitt klotbd, övriga i uniforma hklotbd med skomsl påklistrade på pärmar och ryggar. [#25182] 1750:-

Birgitta klostergrunderskan. Verket och dess aktualitet. Föredrag från S.S.B:s jubileumsfirning i Vadstena 1973... 1974. F´s ill klotbd. 112 s. [#23835] 80:-

Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar. II. Ur stadsbibliotekets samlingar. Bl.a. Isak Collijn, Inkunabelsamlingen i Norrköpings stadsbibliotek. Norrköping 1924. 96 s. 4:o. Tryckt i 200 exemplar. [#14193] 200:-

Förr och nu i Wadstena. Vandringar och hvila sommaren 1846. Af M.C. P-n. Sthlm (Lundberg & Comp.) 1846. Samt hfrbd i bra skick, ryggens förgyllda blomsterdekor nött. 261 s. Gammal namnt Amelia Lilljeström från julafton 1853. [#6210] 750:-

Bruun, Fredr. Reinh. Tal vid Reformationsfestens firande hållet på Linköpings kongl gymnasii större lärosal den 3 november 1817. Linköping (Petre och Abrahamsson) 1818. 48 s. Samtida blankt omsl. Ryggen nött. [#2532] 200:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 2. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings. Kronobergs, Kalmar och Gottlands län. 1915. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 395 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. Ryggen något nött och blekt. [#12047] 350:-

Gottlieb, Björn. Från det gamla Husbyfjöl och trakten däromkring. Kulturhistoriska anteckningar. Lidingö 1944. Foto- oa ill. 274 s. [#14927] 225:-

Platen, Balzar von. Försök till utredning af följderna utaf den arbetsmethode vid Götha canal blifvit brukad samt dervid använd kostnad jemte en blick på denna canals blifvande nytta. Linköping (Petre och Abrahamsson) 1822. Samtida blåpappomslag. 92 s. Häftet varit utsatt för fukt nedtill vilket genomgående syns mer eller mindre. Sällsynt. [#2101] 1200:-

Kindberg, N.C. Östgöta flora. Beskrifning öfver Östergötlands fanerogamer och ormbunkar. Fjärde uppl. 1901. 326 s. Ouppskuret ex. [#12821] 350:-

Lagerstedt, Torsten (red.) Östergötland. 1955. F's gedigna hfrbd. 446 s. + plr och stor utv karta. [#2649] 300:-

Klockhoff, O. m.fl. Inbjudningsskrift med anledning av invigningen av Högre. Allm. Läroverkets i Linköping nya byggnad lördagen den 16 oktober 1915. Linköping 1915. 147 s. + fotoplr oa ill. + Bilagor 100 s. inkl. ett 20-tal utv oa plr och ritningar. Ryggen med skavanker upp- och nertill. [#14967] 200:-

Gillsäter, Sven. Ett sånt djurliv på Kolmården. 1983. F's gedigna dek o imit skinnbd med skomsl. 190 s. Rikt ill. 4:o. [#11906] 150:-

Lundgren, Hjalmar. Kuhlmans. Pasteller från den borgerliga empiren. Silhuetter av Hans Sperber och vignetter av Marianne Mörner. 1917. 157 s. Ou. /Östergötland. [#14832] 80:-

Petersson, Viktor. Östergötlands läns brandstodsbolag 1841-1941. Minnesskrift... 100-årsdagen 1941. 1941. F's dek linnebd. 443 s. + portr. plr, diagram och kartor. [#14158] 200:-

Östergötland. En läsebok om hembygden. Utg. av Linköpings Sparbank. 1958. F's dek hklotbd. Ill. 306 s. [#6033] 80:-

Cnattingius, Bengt. Linköpings domkyrkas kor. 1970. KVHAA. Ill. 120 s. Ded. ex. [#2355] 50:-

Flodman, Anders (utg.) Valda skrifter af Måns Hultin (Måns Månsson). Efter författarens död utgifna... Norrköping (Axel Randel) 1875. Portr. 352 s. Välbev ex. med handskriven ryggtext . [#17272] 150:-

Tångeberg, Peter. Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad. Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik. 1980. KVHAA. [#7706] 50:-

Kjellberg, Carl M. Vadstena i forntid och nutid. Linköping 1917. 224 s. Ill. Ryggen söndr. Omsl loss. En utmaning för varje sann bokbindare! [#6226] 50:-

Liljequist, Gösta. Winter temperatures and ice conditions of lake Vetter with special regard to the winter 1939/40. 1941. Ills. 30 pp. Särtr. [#17103] 60:-

Sundelius, H.O. Norrköpings minne. 1798. Enkelt hfrbd. Med 7 kprst plr, däribland 2 större vyer, ritade o graverade av J.P. Cumelin. [#13854] 1250:-

Vadstena klosters Minnesbok. "Diarium vazstenense". 1918. Förlagets vackra skinnbd med hela guldsnitt, dek pärmar och inre denteller tr. på linnelumppapper i 500 numr. ex. I orig.kassett. [#1549] 1200:-

Henrikson, Gunnar. Klass efter klass. Folkskolan i Norrköping 150 år. 1993. Inb. 244 s. Ill. Personregister. [#10267] 150:-

Pira, Sigurd. Om helgonkulten i Linköpings stift med särskild hänsyn till södra Östergötland och norra Småland. 1952. Plr. 270 s. Något nött och fläckat ex. Bit av ryggen saknas. Ser ut att vara ett korrekturex. [#14129] 250:-

Bernhard, Waldemar. Östergötland. 50 träsnitt. Förord av Erik Lundberg. 1964. F's dek skinnbd med ög. 4:o. Sign. portr. [#6860] 300:-

Chambert, Chr. och Millroth Th. Kultur i Östergötland. 1976. Rikt ill. 75 s. [#3369] 50:-

Välkommen till Linköping. Foto Tomas Kihlman m.fl. 1985. F's dek plpbd. 133 s. [#12339] 30:-

Lindblom, Andreas. Vägledning i Vadstena klosterkyrka och klosterbyggnader... Sthlm 1954. Ill. 46 d. + annonser. Bakre omsl ngt nött. [#8782] 30:-

Lewin, Holger. Järnek. Roman. 1994. F's dek plpbd. 193 s. /Östergötland. [#9486] 60:-

Linköpings gymnasiums historia 1627-1927. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum. Utg. av Linköpings H. Allm. Läroverks kollegium. 1927. Gediget hfrbd från Östgötakorrespondentens bokbinderi. Vackert nött. 475 s. + plr oa ill. [#1318] 350:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations