Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsOMVÅRDNADSLITTERATUR.

ABC om barn och barnmat. U.å. 56 s. Ill. [#57627]  40:-.

A och O för blivande mödrar. Utg av Allm Livförsäkringsbolaget Oden. 1945. 78 s. Ill. Bakre omsl med hörnförlust. [#57630]  40:-

Sjödén, Stellan. Som en bro ... Att möta och förstå förvärvad hjärnskada. Författarhuset 1998. Förlagsband. 286 s. Tillskrift på försättsbladet. /Boken avsedd både för yrkeskategorier inom vården och för anhöriga. [#36389]  90:-

Boëthius, Monica. Ett liv till förfogande. Om pensionärerna och arbetslivet. 2001. 84 s. Ill. [#35775] 70:-

Bramstång, Mats. Psykologi i vården. Grundbok. 1983. Liber. 199 s. Ill. Utgallrat biblioteksex. [#37622] 50:-

Ekdal, Gullan med flera. Hemsamarit, ett arbete bland människor. Skeab 1979. 112 s. Illustrerad. /Avsedd som introduktionsmaterial för arbete i hemtjänsten. [#36030] 70:-

Friskare liv. Vi-skolan. 1971. Ill. Willy Eriksson. 136 s. [#32013] 50:-

Larsson, Anna. Med varmt hjärta och vässade klor. En bok för anhöriga till gamla och sjuka. Natur och Kultur 1999. Förlagsband. 170 s. [#34925] 70:-

Ärlemalm, Inger. Sommarlov. Om sommarverksamhet för skolbarn. En bok från socialstyrelsen. Liber förlag 1977. 173 s. Illustrerad. [#30748] 50:-

Geill, Torben. Modern åldringsvård. En kortfattad orientering. Prisma pocket 1971. 136 s. [#34818] 50:-

Gruetzner, Howard. Alzheimer´s. A Caregiver´s Guide and Sourcebook. 1988. Wiley. 270 pp. With a few ills. [#32657] 90:-

Ågren, Gunilla. Det blev tvillingar! Natur och Kultur 1986. Förlagsband. 164 s. Fotoillustrerad. /Om tvillingskapet och att vara förälder till tvillingar. [#30587] 80:-

Beck-Friis, Barbro. Hemma på Baltzargården. Om vård av åldersdementa i gruppboende. 1988. Inb med ill omsl. 123 s. Fotoill. Stpl. [#27012] 50:-

Kratz, Charlotte R. Care of the long-term sick in the community. 1978. 126 pp. [#16800] 40:-

Ternov, Sven. Kvalitetsutveckling i sjukvården - kvalitetsmätning, ISO 9000 och föreskrifter. 1994. 110 s. Namnt. [#16808] 30:-

Chambers Clark, Carolyn. Gruppledare i vårdarbete. 1979. 140 s. Namnt. Förstrykn. [#16811] 30:-

Ehnfors, Margareta. Quality of care from a nursing perspective. Methodological considerations and development of a model for nursing documentation. 1993. Diss. About 160 pp. [#16812] 75:-

Andrsson, Kerstin. Omvårdnad och utveckling. 1980. 72 s. [#16813] 30:-

Garfield, Charles A. Psychosocial care of the dying patient. 1978. Publisher's hardcover, no wrs. 430 pp. Signature. [#16815]75:-

Mellgren, Arne (red). Psykosomatisk medicin. En helhetssyn på människan. 1980. Inb. 252 s. Förstrykn. Namnt. [#16816] 40:-

Macmillan, Patricia - Davidsson, Joan. Arbesledning i vårdarbete. Praktikfall i sluten och öppen vård. 1978. 141 s. Namnt. [#16820] 30:-

Zettergren, Margareta - Holmquist-Carlsson, Ingrid. Psykiatri för vårdbiträden inom social service. 1993. 78 s. [#16821] 30:-

Stevens, Carolyn B. Omvårdnad av långtidspatienter. 1986. 216 s. Namnt. Förstrykn. [#16822] 30:-

Sekretariatet för framtidsstudier. Tid för omsorg. Slutrapport från projeket Omsorgen i samhället. 1983. 339 s. Ill. Namnt. Förstrykn. [#16823] 30:-

Albons, Birgitta m fl. Sjuksköterskors arbete. SHSTF FoU rapport 22. 1987. 89 s. Förstrykn. [#16824] 30:-

Bergström, Karin m fl. Moraliska konflikter i vårdarbete på medicinsk och kirurgiska avdelningar. Inventering och analys. SHSTF FoU rapport 10. 1982. 112 s. Namnt. Förstrykn. [#16825] 30:-

Levinson, Abraham. Utvecklingsstörda barn. Hur vi vårdar barn som är annorlunda. De psykiskt efterblivna barnens problem. 1958. 154 s. [#18820] 30:-

Stern, Edith M - Castendyck, Elsa. Barn med handikap. Deras fostran och vård. Svensk översättning och bearbetning av Karin Stensland Junker. Förord av dr Elsa-Brita Nordlund. 1956. Klotbd m skomsl. 188 s. Lätta blyertsförstrykn. Fr falsen spräckt. Omsl m revor. [#18821] 30:-

Wing, Lorna. Så hjälper vi vårt autistiska barn. Vägledning för föräldrar och vårdpersonal. 1976. 176 s. [#18822] 50:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations