Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsNUMRERADE UPPLAGOR / NUMBERED EDITIONS

Menzhausen, Joachim. The Green Vaults. Konstskatter från Dresden. Photographs by Herhard Reinhold. Sth, Riks-Bokhandeln, u.å. Blått skinnbd med linjedekor i guld och breda inre denteller. Med ett vackert skyddsomslag. 114 s. text samt 143 planscher med illustrationer på konsttryckpapper + i texten monterade illustrationer. Av denna världsupplaga har för Sveriges del endast utkommit en numrerad upplaga omfattande 100 numrerade exemplar varav detta är nummer 13. / HöBi-K [#57899] 500:-

Elinder, Erik. Oktobervår. Blad ur en resedagbok. (1959). 48 s. Ill Paul Söderström. Numrerad upplaga. /Latinamerika. [#32435] 150:-

Edlund, Martin. En resa i västerled. Uppsala 1948. Dekorerat klotryggsband. 115 s. Fotoillustrerad. Tryckt i en upplaga av 100 numrerade exemplar, varav detta är nr 31. Tillskrift på förtitelbladet. [#34018] 200:-

Fallgren, Ax. Minnesskrift över Sveriges målaremästareförening, dess stiftande och verksamhet 1899-1924. Historisk berättelse... Knytbd med ill omsl. 49 s. Ill. 4:o. Numrerad upplaga i 600 exemplar där detta ex har nr 107. [#27895] 200:-

Fallgren, Axel. Stockholms målaremästareförenings minnesskrift 1881-1931. Utg vid föreningens 50-årsjubileum. 46 s. Ill. 4:o. Numrerad upplaga i 225 exemplar där detta ex har nr 73. [#27896] 200:-

Eliaeson, Åke och Norlind, Tobias. Tegnér i musiken. Bibliografi och musikhistoria. 1946. Gleerups. 222 s. Ill. Numrerad upplaga. Detta exemplar varande nr 118. [#32428] 150:-

Thackeray, W.M. De fyra Georgarna. Bilder av sed och moral, hov och stadsliv. Inledning av Knut Hagberg. 1951. Bibliofila klubben. Hklotbd. 149 s. + plr. Numrerad uppl i 450 ex. Lite nött och blekt. [#35582] 250:-

Irving, Washington. Litterärt liv. Ur En Resandes Berättelser. Sthlm (Gothia) 1958. 56 s. Front. portr. Ill. Torsten Århem. Upplagan 250 numrerade exemplar på festskriftpapper. Detta är nummer 126. Omsl lätt fläckat. [#28655] 225:-

Hugosson, Richard. Blad ur Törnrosens bok. En skildring af C.J.L. Almqvists lefnad och grundtankarne i hans verk. 1899. F´s gröna kartongbd med röda etiketter. Tr i 500 numrerade ex. [#22585] 300:-

Hein, Piet. 5 juni. Et grundlovs kogleri. 1949. Omsl Sikker Hansen. Upplagan 2000 exemplar. Ouppskuret ex i nyskick. [#22643] 200:-

Holmberg, E.J. Den liturgiska stridens och Uppsala mötes historia jämte kort beskrifning af jubelfesterna i Uppsala 1693 och 1793. Ett trehundraårs minne 1593-1893. Med illustrationer. Sthlm 1893. Hårt nött och dek mjukt klot där ryggen ersatts av linne. 100 s. + 16 plr. Oskurna snitt. 4:o. Tryckt i 150 numrerade exemplar. Välbev inlaga. 200:-

(Burenstam, C. de) La reine Christine de Suède á Anvers et Bruxelles 1654-55. Bruxelles (Alfred Vromant) 1891. Hard covers. Uncut edges. Edition limited to 250 copies. This copy bears the author's inscription : No 199 à M. le Comte Adam Lewenhaupt, Chambellan de S.A.R. la Duchesse de Dalécarlie Douairière de la part de l'auteur. [#18124] 750:-

Hagman, Justus. På scenen och bakom. Minnen och händelser från en fyrtiofemårig teaterbana. 1922. Fint halvpergamentbd. Upplagan i 200 numrerade ex. Ill. 168 s. [#15119] 200:-

Ekdahl, Axel Joh. Från tjugofem år (1874-1899). Anteckningar om dimissi från Lunds katedralskola. Lund 1899. 42+42 s. Interfol. ex. Uppl. 100 numr. ex. Ryggen nött. [#4754] 125:-

Wagnsson, Ruben och Wikström, Nils (red.) Svenska folkskolans ledning i ord och bild. Sthlm 1942. F's dek linnebd. Ill. 890 s. Numrerad upplaga. En i dubbel mening tungt vägande skrift. [#10269] 250:-

Ruin, Hans. Makt och vanmakt. 1940. Sign. och numrerat ex. i 500 ex. [#10393] 200:-

(Gauffin, Axel). Några blad ur David Rapps tavelsamling. Med förklarande text av A.G. Katalog tryckt i 200 numrerade exemplar. 1920. 30 s. + 29 planscher. Tillskrift av Eva och David Rapp på fr omsl. Ryggen ngt nött. [#28488] 200:-

Kjellström, Nils (red.) En bok till Karl Hovberg 1943. 240 s. + kol oa plr. 4:o. Numr. uppl. Många olika bidrag av bl.a. Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson. Nils Ferlin. Bakre omsl fläckat. [#15853] 200:-

Althin, Torsten (red.) Studera och probera. En hyllningsskrift till Carl Sahlin ... 1941. Sthlm 1941. F's dek klotpbd. 215 s. Numr. uppl. /Gruvor och bergsbruk. [#11618] 250:-

Lundberg, Alrik m.fl red. Ljus! Festskrift utg. med anledning af De Blindas Förenings tjugofemårsjubileum 1889-1914. 1914. Fint privatbundet hklotbd med båda omsl medb. 83 s. Fotoill. 4:o. Numrerad upplaga. Detta exemplar har nr 324. Omslaget av OH. Exlibris. [#10396] 350:-

Hyllningsskrift tillägnad J. Gust. Richert på sextioårsdagen 1917. Sthlm 1917. F's blå dek klotbd. 430 s. + plr. Bl.a. Carl Schmidt, Vattendragens industrialisering och fisket. Numrerad uppl. i 251 exemplar. Detta har nr 67. [#10499] 400:-

Festskrift för Poul Bjerre 24 maj 1946. 1946. F's gröna hfrbd med pärm- och ryggdekor och fr omsl komponerat av Åke Jansson medb, ryggen med 5 bind. Ög. Nr 28 av 100 numrerade exemplar på lyxtryckpapper från Östanå Pappersbruk. Exlibris. [#11154] 1000:-

Söderberg, Bengt G. Kyrkorna på Gotland. The Churches of Gotland. Foto: Hans Hemlin. Nr 34 i en numrerad upplaga. Visby (Gotlandskonst) u.å. Ca 1980. F's imit skinnbd med dek rygg och med skomsl i nyskick. 191 s. Rikt ill. Tr på tjockt konstpapper. [#12863] 300:-

Föreningens Gamla Halmstads årsbok 1970. 1970. 242 s. Ill. Nr 555 i en numrerad upplaga. Liten skada å främre omslag. [#16667] 75:-

De sista dagarnas MT-gubbar från Ritarn. 1958. 14 teckningar i ill. originalmapp. Uppl. i 250 numrerade exemplar, varav detta är Nr 213. Planscherna välbev men mappen lite nött. [#5882] 150:-

Swanström, Carl-G. (red.) Svenska skyttar. 1945. F's hfrbd. 912 s. Portr. Numrerad upplaga. Detta ex är nr 1023. [#5460] 250:-

Gallwitz, Klaus. Picasso laureatus. Hans måleri efter 1945. Med en essay av José Bergamín. Örebro 1971. Förlagslinnebd m skomsl. Fol. Numr. uppl. i 999 ex. [#9291] 500:-

Engström, Oscar. Tjugo år i Spanien. Kulturskildring från änkedrottning Maria Cristinas förmyndarestyrelse och konung Alfons XIII:s regering till våra dagar. 1913. Fint hfrbd i rött och gult med fr omsl medb. 312 s. Ill. Lyxupplaga i 50 numrerade exemplar, af hvilka detta är N:o 38. Exlibris C.R. Qvarnström. [#13046] 300:-

Tessin, C.G. Faunillane. Vol I-III i kassett. Allhems förlag. Malmö 1955. Numr. uppl. Facs. [#6512] 400:-

Hvarfner, Harald (ed.) Hunting and Fishing. Nordic symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day. Norrbottens Museum 1965. P's dec cloth. 539 pp. Ills. 500 copies printed in a numbered edition. This is No. 7. [#16274] 350:-

Matthiessen, Hugo. Skarpretter som laege. Uddrag af Bøddel og galgefugl. Saertr. i 750 numr ex., varav detta har nr 491. Ill. 38 s. [#5471] 150:-

Hippocrate. Les aphorismes. Préfacés ett annotés par Daremberg. Illustrations de Ainé. Le livre club du librairie. 1961. P's dec cloth with plastic d/j. 192 pp. Numbered edition in 3000 copies. As new. [#13244] 300:-

Proxima Thule. Sverige och Europa under forntid och medeltid. Hyllningsskrift till H.M. Konungen 1962. Utg. av Svenska arkeologiska samfundet. 239 s. + plr och sign portr. Bibliofiluppl. i 600 numrerade ex. 4:o. I kassett. [#1951] 250:-

Holmberg, E.J. Den liturgiska stridens och Uppsala mötes historia jämte kort beskrifning af jubelfesterna i Uppsala 1693 och 1793. Ett trehundraårs minne 1593-1893. Med illustrationer. Sthlm 1893. Hårt nött och dek mjukt klot där ryggen ersatts av linne. 100 s. + 16 plr. Oskurna snitt. 4:o. Tryckt i 150 numrerade exemplar. Välbev inlaga. [#1277] 200:-

Vadstena klosters Minnesbok. "Diarium vazstenense". 1918. Förlagets vackra skinnbd med hela guldsnitt, dek pärmar och inre denteller tr. på linnelumppapper i 500 numr. ex. I orig.kassett. [#1549] 1200:-

Wagnsson, Ruben och Wikström, Nils (red.) Svenska folkskolans ledning i ord och bild. Sthlm 1942. F's dek linnebd. Ill. 890 s. Numrerad upplaga. En i dubbel mening tungt vägande skrift. [#10269] 250:-

Münz, Sigmund. Balkan-Herrscher und Statsmänner. Erinnerungen und Begegnungen. Aufzeichnungen über eine Reise auf Sir Max Waechters Yacht "Rovenska". Wien und Leipzig (Deutsch-Österreichischer Verl.) 1912. Full leather. Uncut edges. No. 9/250 auf van Gelder-Bütten. 350 pp. Ills. 1500:-

Öhman, Axel. Till Österland. Med det flytande slottet Gripsholm runt Medelhavet. Med 150 halv- och helsidesill. 1927. Tr i 300 numr ex. Välbev hclbd. 340 s. Med förf.s ded. 350.-

Ekdahl, Axel Joh. Från tjugofem år (1874-1899). Anteckningar om dimissi från Lunds katedralskola. Lund 1899. 42+42 s. Interfol. ex. Uppl. 100 numr. ex. Ryggen nött. [#4754] 125:-

Carlquist, G. (red.). En bok om Skåne. Utg. till förmån för Kulturhistoriska museet i Lund. I-II. 2 vol. 1936-7. Ngt nötta hfrbd. Bibliofilupplagan i 1000 numrerade ex. [#2033] 350:-

(Hakon Ahlberg). Till Thor Thorén vid hans avgång som arbetsutskottets ordförande. 1922. Uppl. 9 numr. ex. Detta har nr 2. [#11326] 150:-

Hagman, Justus. På scenen och bakom. Minnen och händelser från en fyrtiofemårig teaterbana. 1922. Fint halvpergamentbd. Upplagan i 200 numrerade ex. Ill. 168 s. [#15119] 200:-

Abelli, Bror. Rikets hemligheter. Till minnet av en ung drömmare med tack för hans "aningar". Bibliofilupplaga i 300 numr. ex. Sthlm (Förlag: Sju Pelares Orden) u.å. Vackert dek klotbd. 230 s. [#9198] 200:-

Lindfors, Torsten (utg.) Anders Otto Lidfors. En pionjär för kroppskultur i Sverige. 1934. F's halvpergamentbd. 228 s. + facs o portr. Numr. uppl. Med tvänne exlibris. [#4190] 200:-

Vår svenska kyrka. Karlstads stift. Red. Elis Malmeström m.fl. Gbg 1950. F's hfrbd. 140 s. Rikt ill. 4:o. Numr. uppl. Detta ex. har nr 742. [#7081] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations