Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsNORRBOTTEN

Öhman, Staffan (text) och Bergbom, Gunnar (foto och layout). Älvsbyn. Norrbottens pärla. Luleå 1990. Inb med ill omsl. 108 s. Nyskick. [#56580] 90:-

Andrén, Brit-Marie. Konsten i Kiruna. Patriarkalism och nationalromantik 1900-1914. 1989. 166 s. Ill. Häftat med tr omsl. / Lic.avh. [#54965] 100:-

Fristunden. Kalender för år 1890 utg. af C.O. Berg med bidrag af bl.a... Aug. Edman: Ett och annat från Norrbottens läns lappmarker och finnsocknar. 1889. Hårt nött hklotbd. Vackert ill. 112 s. *[#52114] 80:-

Meddelanden från Luleå stifts Diakoniförening. Redovisning m.m. avseende verksamheten år 1930. Umeå 1931. 104 s. Fotoill. Samekvinna på fr omsl. [#48869] 125:-

Eriksson-Pettersson-öberg. I vår stad. Piteå på 60-talet. 1995. Winberg. Inb med ill omsl. Fotobok med text. 4:o. Sign ex. / Fö. [#47533] 125:-

Norrbottenshistorier. Red. av John Bergström och Yngve Åström. 1945. Luleå Bokförlag. Privatinb exemplar i ett fint ljusbrunt hfrbd med fr omsl medb. Ryggen med 5 guldorn bind. 120 s. Ill. [#47215] 250:-

Hoppe, Gunnar. Vägarna inom Norrbottens län. Studier över den trafikgeografiska utvecklingen från 1500-talet till våra dagar. Uppsala 1945. Aa. 365 s. + 9 utvkartor oa ill i texten. Ded. ex. Bra exemplar med ett ngt lagerfläckat bakre omslag. / Geographica 16. [#46485] 450:-

Ekh, Ulla. Människor vid Råne älv. 1988. LT. Inb med ill omsl. 119 s. Fotoill och med en kartskiss. [#45334] 125:-

Överkalix hembygdsgillets årsbok 1994. Årg. 38. 44 s. Ill. [44221] 50:-

Nyström, Maurits. En spegel av ett sekel. Riksdagens resor i Norrbotten 1880-1988. 1988. 63 s. Ill. [#39912] 80:-

Fahlgren, K. m.fl. red. Övre Norrland förr i tiden. I. Färdmän förtäljer. Umeå 1957. Bokförlaget Botnia. 48 s. + en färgplansch: Fiske med ljuster och bloss på Storavan (von Hogguér). [#39933] 100:-

Nordens fremtidsland Nordkalotten. Red. Erik Andersen. 1960. 95 s. Rikt ill. Svensk text. [#39934] 100:-

Edquist, Carl. Mordängeln. Kulturhistorisk berättelse från Västerbotten och Lappmarken. 1928. Välbev hklotbd med fr omsl medb. 249 s. Med förf:s ded till Alf Ahlberg... [#39176] 150:-

Hanneberg, Peter. Levande älv. Längs Kalixälven från fjäll till hav. 1991. Streiffert. Förlagsklotbd med skyddsomslag. 120 s. Rikt ill. Förlagsnytt ex. [#37654] 175:-

Nyström, Jan-Olov. Ordbok över lulemålet på grundval av dialekten i Antnäs by, Nederluleå socken. 1993. 215 s. Fotoill. [#35055] 150:-

Thunborg, Folke (red.). Jorden, skogen, malmen och vattenkraften i morgondagens Norrbotten. 1956. 271 s. Med många ill i texten. [#32554] 80:-

Andersson, B. och Fredén, E. (red.). Norrbotten kommer. Utg. av Föreningen Norrbottens Främjande. 1962. Hklotbd med ill omsl. Ca 150 s. Rikt ill. [#32424] 120:-

Norrbotten 1996. 1996. 228 s. Ill. / Bl.a. om kavelbroar och några Lapplandsresenärer. [#23106] 80:-

Thunborg, Folke - Andersson, Bengt. På en fjärdedel av kartan. En bok om Norrbotten. 1960. 184 s. Foto- oa ill. En utvikbar karta. [#21240] 80:-

Harnesk, Paul (red.) Luleå-Piteå-Haparanda-Boden-Kiruna. 1949. F´s blå hfrbd med skomsl. Ill. 570 s. Välbev ex./ Hö I-6 [#22252] 250:-

Blomqvist, Joh. Handel och samfärdsel i Norrbotten före stadsbildandet. Särtr. 1950-1951. Ill. 17 s. Ded. ex. [#9301] 60:-

Norrbotten. Allhems landskapsböcker. 1958. Rött hfrbd. Som ny. [#8498] 1500:-

Luleå stift 75 år. 1979. Inb m skomsl. 119 s. Rikt ill. [#15683] 75:-

Norrbottensakademiens årsskrift 1993. 112 s. Ill. [#11271] 50:-

Sundquist, Jarl. Från fasta flottar till lösflottning. Ett skiftesrikt samarbete vid Torne gränsälv. 1967. Inb. 183 s. Ill. [#14568] 150:-

Enequist, Gerd. Nedre Luledalens byar. En kulturgeografisk studie. Uppsala 1937. 504 s. + plr oa ill. Stplr. [#5519] 350:-

Kalix. Del 4: Nederkalix kyrka. Red Jan Olov Westerberg. Utg av Norrbottens museum 1989. Inb. 166 s. Ill. [#16801] 125:-

Björk, Hilmer. Fru Carin Björk. En liten minnesruna. 1915. F's hklotbd. Ill. 101 s. /Norrbotten. [#11881] 50:-

Norrbotten. En fjärdedel av Sverige. Red. B. Andersson. 1965. 224 s. Ill. Namnt. [#2527] 50:-

Högbom, Alvar. Praktiskt-geologiska undersökningar inom Jokkmokks socken sommaren 1930. Med 3 tavlor. Sthlm 1931. 57 s. + kol plr oa ill i texten. Ded. ex. [#14435] 75:-

Thunborg, Folke (red.) Litterärt i norr. En Norrbottensantologi. Omslag av Karl-Erik Forsberg. 1954. Portr. 243 s. Liten skada på båda omsl. [#13693] 75:-

Norrländska framtidsperspektiv. Red. Fabian Lundquist. 1964. F's dek klotbd m skosml. 197 s. [#3590] 60:-

Flottans män. Nr 1 - 1974. Ill. Norrlandsnummer. [#1990] 30:-

Anderson, Hans. Till Labdrador. 1970. F's dek klotpbd m skomsl. Ill. av förf. 115 s. /Förf. från Jokkmokk. [#16802] 125:-

Hellman, Theodor (utg. av Föreningen för norrländsk hembygdsforskning genom) Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. 1921. Häft. 1 och 2. Bl.a. Gösta Bucht, Härnösands grundläggning. Georg Bergfors, "Huutonimiä" och öknamn bland finnar och lappar i Norrbotten. 1921. Ill. Ca 150 s. Ryggen nött. Fuktrand på nga s. [#16337] 150:-

Hvarfner, Harald (ed.) Hunting and Fishing. Nordic symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day. Norrbottens Museum 1965. P's dec cloth. 539 pp. Ills. 500 copies printed in a numbered edition. This is No. 7. [#16274] 350:-

Hvarfner, Harald (ed.) Hunting and Fishing. Nordic symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day. Norrbottens Museum 1965. Häftad ex av onumr. uppl. [#14473] 75:-

Wistrand, Gunnar. Studier i Pite lappmarks kärlväxtflora. Uppsala 1962. Aa. 211 s. + 168 kartor på plr oa ill i texten. 4:o. Acta Phytogeographica Suecica 45. [#12918] 300:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations