Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsNORDISK HISTORIA EFTER 1700

Rydin. H. L. Anteckningar om den norska vensterns unionspolitik och dennas statsrättsliga karaktär under åren 1891-1902. Uppsala (W. Schultz) 1902. Halvklotband. 216 s. nl* [#62868] 200:-

Nyman, Olle. Högern och kungamakten 1911-1914. Ur Borggårdskrisens förhistoria. 1957. A&W. 408 s. Bif bl.a. S.U. Palmes rec i ST s.å.  [#60468]  150:-

Broomé, Bertil.  Nils Stiernsköld. 1950. Aa. Fint inb i ett hklotbd med båda omsl samt ryggen medb. 334 s. Bif Oskar Wieselgrens rec i SvD s.å.  [#60471]   225:-

Magnusson, Gerhard.  Socialdemokratien i Sverige. I-III. 3 vol.  I: I brytningstider. II: I kamptider.  III: I ansvarstider. 1920-4. Norstedts. Fina hfrbd med båda omsl medb och ett övre guldsnitt. Rikt ill. Inalles ca 1300 s. [#60300] 600:-

Herlitz, Nils.  Från Thorn till Altranstädt. Studier över Carl XII:s politik 1703-1704. I.  1916.  Bra hklotbd med båda omsl medb. 363 s. Lätta blyertsförstrykningar i texten. Med förf:s ded. [#59635] 150:-

Nyman, Olle. Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter 1917. 1964. 166 s. Understrykningar i blyerts, / Idé och samhälle. [#59480] 60:-

Rein, Gabriel (publice proponit). De historia fennica per aetates distribuenda, aphorismi,... (resp.). Augusto Frederico Gyldén. Helsingforsiae 1840. 4 pp. [#58656] 100:-

Wallenio, Joh. Fredr. (praes.). Diss. acad. de Fennis, summos in philosophia honores, ante conditam academiam Aboënsem, adeptis. (resp.). Abrahamus Fabritius. Aboæ 1810. 14 pp. Oskuret exemplar. / Biografica. [#58657] 150:-

Wallenio, Joh. Fredr. (praes.). Diss. acad. de Fennis, summos in philosophia honores, ante conditam academiam Aboënsem, adeptis. (resp.). Ericus Andreas Crohns. Aboæ 1812. 16 pp. Oskuret exemplar. / Biografica. [#58658] 150:-

Wallenio, Joh. Fredr. (praes.). Diss. acad. de Fennis, summos in philosophia honores, ante conditam academiam Aboënsem, adeptis. (resp.). Johannes Jacobus Tengström. Aboæ 1810. 26 pp. Oskuret exemplar. Första bladet loss. / Biografica. [#58659] 150:-

Wallenio, Joh. Fredr. (praes.). Diss. acad. de Fennis, summos in philosophia honores, ante conditam academiam Aboënsem, adeptis. (resp.). Ericus Andreas Crohns. Aboæ 1812. 16 pp. Oskuret exemplar. / Biografica. [#58660] 150:-

Rydin. H. L. Anteckningar om den norska vensterns unionspolitik och dennas statsrättsliga karaktär under åren 1891-1902. Uppsala (W. Schultz) 1902. Halvklotband. 216 s. *[#58506] 180:-

Lindgren, John. Per Albin Hansson i svensk demokrati. Första delen 1892-1920. 1950. Tiden. Fint hfrbd med övre guldsnitt. 440 s. + plr o facs. /F-hy   [#58046] 150:-

Arbetets söner. I-IV. 4 vol. I-III red av Fredrik Ström, del IV red av Torsten Lindfors. 1956 oaå. Lindfors och Steinsviks förlag. Röda hfrbd med dek ryggar, ett par av pärmarna varit utsatta för fukt. Inalles ca 2200 s. med många ill i texten. /F-hy [#58047] 350:-

Söderberg, Tom.  Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till nutid. 1972. Bonniers. 379 s. Ouppskuret ex med ngt nött omsl.  [#57704] 100:-

Voltaire. Karl XII. 1970. Bokfrämjandet. Imit o dek skinnbd. Ill. 257 s. /KöH2 [#56809] 125:-

Jakobson, Max. Den finländska paradoxen. Linjer i Finlands utrikespolitik 1953-1965. 1982. Norstedts. Förlagsklotbd med ngt nött skomsl. 320 s. + fotoplr. [#56524] 150:-

Stavenow, Ludvig. Inbjudan till minnesfest... tvåhundraårsdagen efter konung Karl XII:s död. Medföljer: Det svenska stormaktsväldets uppkomst. En konturteckning. Uppsala 1918. 56 s. [#54986] 90:-

Ryman, Björn. Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker. 1978. Aa. 260 s. Ill. Omslagsbild: Eric Benzelius d.y. [#54700] 150:-

Sörndal, Olof. Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmän maktställning. Lund 1937. Sundqvist & Emond. Välbev o solitt privatklotbd. 375 s. Andra uppl. [#54510] 250:-

Petri, Gustaf. Armfeldts karoliner 1718-1719. Sth, Norstedts, 1919. 199 s. + plr och ett front. portr. Lätt marginalstr ex. Omslagen nötta, det bakre saknas. Med förf:s ded o tillskr. Mindre vanlig titel numera. [#53603] 150:-

Essén, Rutger. Sverige upplever världen. Vår politiska historia från sekelskiftet till nu. 1935. 532 s. Ill. Omsl ngt nött. *[#52159] 150:-

Linder, Jan och Lundberg, Lennart. Ofredens hav. Östersjön 1939-1992. 2002. Infomanager Förlag Jan Linder. 224 s. Med många ill i texten. Omslagsbilden: Wilhelm Gustloff går under, efter akvarell av Håkan Sjöström. [#49593] 125:-

Klinge, Matti. Blick på Finlands historia. Förlags AB Otava 1990. Sjätte omarbetade upplagan. 151 s. Illustrerad. Kartor. Översättning Myrika Ekbom. [#49550] 90:-

Hedberg, Charlotta. The Finland-Swedish Wheel of Migration. Identity, Networks and Integration 1976-2000. 2004. Diss. In all around 200 pp. As new. [#49063] 175:-

Sahlberg, Gardar. Den aristokratiska ligan. Sammansvärjningen mot Gustaf III. 1969. Bonniers. Förlagsklotbd. 283 s. Med många ill i texten. [#48873] 100:-

Sjögren, Otto. Karl Johan och skandinaviska halfön under unionens anknytningstid. Med talrika illustrationer. 1906. Fröléen. Vackert obetydligt nött dek rött förlagsklotbd. 574 s. Ganska ovanlig numera. [#48875] 200:-

Seth, Martin (red.). Årgång XV. Lagtima Riksdagen 1920 med bihang Urtima Riksdagen 1919. 1920. A&W. 358+93 s. Tummat men intakt exemplar med mängder av info. [#48929] 100:-

Stattin, Jan. Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälft. 1980. Aa. 244 s. / Studia hist ups 113. * [#48489] 225:-

Öhngren, Bo. Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. 1974. Aa. 414 s. Med en del marginalanteckningar. Försättsbladet rivet. / Studia hist ups 55. * [#48491] 180:-

Runeby, Nils. Den nya världen och den gamla. Amerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige 1820-1860. 1969. 501 s. Ded. ex. / Studia hist ups 30. * [#48493] 300:-

Schinkel-Bergman. Minnen ur Sveriges nyare historia. I-XII:1-2+ Bih. I-III saknas. 1852-83. Hfrbd. *[#48014] 1200:-

Widding, Lars och Gerne, Magnus & Andersson, Åke. Svenska äventyr. 1975. Förlagets dek klotbd. Ill. 240 s. 4:o. [#47821] 150:-

Arbetsmiljön. Rapport till LO-kongressen 1976. Med kongressens beslut. Prisma 1976. 169 s. Illustrerad. [#47665] 60:-

Hedlund, Gunnar - Otterbeck, Lars. Det ultinationella företaget, nationalstaten och fackföreningarna. Norstedts 1974. 252 s. /Boken bygger på ett forskningsprojekt, "Sveriges framtider i ett globalt industriellt system" som drivs parallellt med liknande projekt i USA, Canada och Finland. [#47666] 70:-

Dribe, Martin. Liv och rörelse. Familj och flyttningar i 1800-talets svenska bondesamhälle. Gidlunds förlag 2003. Förlagsband. 188 s. Rec.stpl å främre snitt. [#47476] 200:-

Öberg, Arndt. De yngre mössorna och deras utländska bundsförvanter 1765-1769. Med särskild hänsyn till de kommersiella och politiska förbindelserna med Storbritannien, Danmark och Preussen. 1970. Aa. 279 s. / Studia hist ups 33. *[#46045] 250:-

Stattin, Jan. Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälft. 1980. Aa. 244 s. / Studia hist ups 113. *[#46053] 225:-

Öhngren, Bo. Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. 1974. Aa. 414 s. Med en del marginalanteckningar. Försättsbladet rivet. / Studia hist ups 55. *[#46054] 150:-

Runeby, Nils. Den nya världen och den gamla. Amerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige 1820-1860. 1969. 501 s. Ded. ex. / Studia hist ups 30. *[#46055] 300:-

Cavallie, James. Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700. 1975. Aa. 320 s. Med förf:s ded. / Studia hist ups 68. [#45876] 150:-

Edenman, Ragnar. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-1920. En studie i den svenska riksdagens partiväsen. 1946. Aa. 309 s. Stplr. [#45374] 170:-

Persson, Anders. 1808. Gerillakriget i Finland. 1986. Ordfront. Inb med ill omsl. 271 s. [#45377] 200:-

Ahnlund, Nils. Gustaf Adolf inför tyska kriget. 1918. Aa. 457 s. Inplastad rygg. Ren inlaga. Ded. på omsl. [#15257] 250:-

Steg för steg 1945-1973. En krönika... utg till LO:s 75-årsjubileum 1973. 1973. 224 s. Rikt ill. 4:o. [#43297] 100:-

Clason, Sam och af Petersens, Carl (utg.). För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810. I-II. 2 vol. 1909-10. Gebers. Tilltalande privatbundna ljusblå hklotbd med ett fr omslag medbundet i varje vol. Röda ryggtitelfält. Inalles ca 450 s. [#41807] 300:-

Dahlberg, Hans. Östersjön. Kampen om ett hav 862-1990. 1990. Legenda. Inb och med skomsl. 246 s. Många ill. [#42512] 200:-

Lindroth, Bengt. Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975. 227 s. Lätt str ex. Verdandi-debatt. [#42460] 50:-

Åberg, Alf och Göransson, Göte. Karoliner. 1976. Dek klotbd. 192 rikt ill s. 4:o. [#33945] 200:-

Küng, Andres och Frantzén, Lennart. Så fungerar Sverige. 1976. Inb med ill omsl. 112 rikt ill s. Stor 4:o. [#33954] 125:-

Maiander, Harry (red.). Sveriges historia genom tiderna. I-V. 5 vol. 1947. S&L. Hfrbd. Inalles ca 2500 s. Ill. [#33925] 400:-

Larsson, Tage. Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854. Förhistorien. 1945. Eklunds. 595 s. Välbev ex med förf:s ded. [#41110] 220:-

Sallnäs, Birger. Samuel Åkerhielm d.y. En statsmannabiografi. Lund 1947. 360 s. Portr. [#40023] 125:-

Svensén, Emil. Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Tidsbilder. Med 121 ill och 4 bil. 1909. F's vackert dek klotbd. 500 s. Välbev ex. [#40099] 225:-

Tegnér, Elof. Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX. 1865. Aa. 45 s. Med en ded på fr avec les amitiés de l'auteur... [#39179] 250:-

Carlsson, Sten. Svensk ståndscirkulation 1680-1950. Med 29 illustrationer. 1950. Lindblads. 174 s. 1:a uppl. [#38938] 100:-

Sveriges grundlagar med riksdagsordningen. Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist. 1992. Riksdagen. Inb med ill omsl. 174 s. [#38334] 100:-

Tidner, A. Ur drottning Kristinas liv och historia. Bortklippt titelblad. Ca 1900. Bergvalls. 456 s. Många ill. [#38184] 50:-

Elmbrant, Björn. Så föll den svenska modellen. 1993. Fischer. Inb och med skomsl. 375 s. [#37876] 150:-

Eliaeson, Sven & Lödén, Hans (red.). Nordisk säkerhetspolitik inför nya utmaningar. 2002. Carlssons. 320 s. Nyskick. [#32875] 150:-

Ruin, Olof. Mellan samlingsregering och tvåpartisystem. Den svenska regeringsfrågan 1945-1960. 1968. 399 s. [#37515] 125:-

Hyrenius, Hannes. Livsvilja eller folkdöd. Kortfattad framställning av Sveriges befolkningsproblem. 1941. Sundqvist & Emond. 160 s. [#27946] 150:-

Rodell, Magnus. Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. Natur och Kultur 2002. Aa. Inbunden med skyddsomslag. 296 s. [#34095] 175:-

Carlson, Benny. Ouvertyr till folkhemmet. Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige. 2002. Nordic Academic Press. Inb och med skomsl. 238 s. Ill. Nyskick. [#32640] 300:-

Sundin, Jan. Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget. En studie i studentmigration. With an English Summary. Uppsala 1973. Aa. 235 s. [#34051] 175:-

Kronborg, Bo - Nilsson, Thomas. Stadsflyttare. Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad, 1870-1910. Uppsala 1975. Aa. 300 s. With a summary in English. Med dedikation från en av författarna. [#30737] 150:-

Magnusson, Lars. Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920. Arkiv förlag 1987. Aa. 301 s. Illustrerad. Några förstrykningar. Namnetikett. Det svenska arbetets historia 1. [#30742] 150:-

Lindorm, Per-Erik. Ett folk på marsch 1960-1977. En bokfilm. 1978. Klotbd med skomsl. 256 s. Rikt ill. [#27890] 80:-

Ohlén, Carl-Eric. Sverige under 1800-talet. Bilder och texter samlade av ... 1972. Inb. 246 s. Liggande 8:o. [#35264] 150:-

Norberg, Anders. Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Uppsala 1980. Aa. 140 s. Studia hist. Ups. [#34052] 150:-

Eriksson, Ingrid - Rogers, John. Rural labor and population change. Social and demographic developments in east-central Sweden during the nineteenth century. Uppsala 1978. Diss. 280 pp. Stud. hist. Ups. [#34055] 150:-

Stavenow, Ludvig. Om formerna för utskottsval under frihetstiden. Bidrag till svenska riksdagsformernas historia. Upsala 1890. 40 s. Ej omsl. [#27861] 50:-

Nycop, Carl-Adam. Finlands slutkamp. Kring den 13 mars 1940. Ett reportage. 1940. Bonniers. 94 s. Namnt o stpl. / Ovanlig. [#27864] 120:-

Gustafsson, Bo. Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnadsförhållanden. Uppsala 1965. Aa. Norstedts. 217 s. Streckat ex med marginalanteckningar. Ekonomisk-historiska studier 1. [#30861] 150:-

Sjöberg, Staffan. Arbetare vid Surahammars järnverk. Löne- och anställningsförhållanden 1936-1969. With an English summary. 1973. Aa. Esselte Studium. 252 s. Streckat ex med marginalanteckningar. Ekonomisk-historiska studier 9. [#30862] 150:-

Nisser, Peter. Vredens födelse. 1955. Välbev häftat exemplar. Bonniers. 237 s. /... en utomordentligt instruktiv och underhållande skildring av förhållandena vid fronten och hemma under Karl XII:s krig... [#31856] 150:-

Wahlbäck, Krister. Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41. Prisma 1972. Klotband. 191 s. Fotoplanscher. [#30303] 100:-

Lindorm, Per-Erik. Ett folk på marsch 1960-1977. 1978. Inb med skomsl. 256 s. Rikt ill. [#27696] 80:-

Lithell, Ulla-Britt. Breast-feeding and Reproduction. Studies in marital fertility and infant mortality in 19th century Finland and Sweden. 1981. Diss. Ca. 175 pp. Inscribed copy. / Studia hist ups 120. [#31632] 150:-

Sjöström, Olle. Svensk samhällsstatistik. 1980. Akademilitt. 161 s. Ill. [#31612] 100:-

Lindström, Åke. Bruksarbetarfackföreningar. Metalls avdelningar vid bruken i östra Västmanlands län före 1911. 1979. Aa. 149 s. / Studia hist ups 106. [#31613] 175:-

Migrationen mellan Sverige och Finland. Nordiska Rådet. Nordisk udredningsserie 14/70. Symposium... 1967. 1970. 202 s. Ill. [#31608] 150:-

Hadenius, Stig. Fosterländsk unionspolitik. Majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899. 1964. Aa. 430 s. Ded. ex. Välbev ex med skomsl. / Studia hist ups 13. [#31427] 250:-

Nevéus, Torgny. Ett betryggande försvar. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. 1965. Aa. 374 s. Ded. ex. Bif. inbjudningskortet till disputationsmiddagen samt menu. Välbev ex med skomsl. / Studia hist ups 20. [#31428] 250:-

Börjeson, Torgny. Metall 20 - fackföreningen och människan. 1971. Aa. 193 s. / Studia hist ups 34. [#31430] 175:-

Englund, Karl. Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901. 1976. Aa. 207 s. Med mängder av marginalanteckningar etc. / Studia hist ups 82. [#31432] 160:-

Ringborg, Carl Wilh. Tvifvelsmål. Hans Excellens, Herr Justitie Stats-Ministern m.m. Friherre Louis de Geer underställde af C.W.R. 1864. Blått tryckt omslag. 20 s. Säljes till förmån för de Fattige i hvarje Kommun. Häftet ngt skrynklat. / Pamflett mot ståndsriksdagens avskaffande. [#31287] 150:-

Runblom, Harald. Svenska företag i Latinamerika. Etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940. 1971. Aa. 371 s. / Studia hist ups. 35. [#31242] 180:-

Zeitler, Rudolf (ed.). Det moderna Skandinaviens framväxt. Bidrag till de nordiska ländernas moderna historia. Föreläsningar. Uppsala 1978. 199 s. Ill. / Symposia Univ Ups Annum Quingentesimum Celebrantis 10. [#31245] 175:-

Jonasson, Gustaf. Karl XII och hans rådgivare. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. 1960. 307 s. Med nga prydl marganteckn. /Studia hist ups. 1. [#31052] 250:-

Lundbäck, Britt-Marie. En industri kommer till stan. Hudiksvall och trävaruindustrin 1855-1876. 1982. Aa. 194 s. Med skomsl. Ded. ex. Nyskick. [#31054] 200:-

Odén, Birgitta. Ekonomiska emigrationsmodeller och historisk forskning. Ett diskussionsinlägg. 1971. Särtr. 70 s. Ded. ex. Med nga marganteckn. [#31056] 90:-

Eriksson, Gösta A. och Linnapuome, Riitta. De multiplikativa effekterna vid etableringen av ett industriföretag. Åbo 1975. 86 s. Ded. ex. [#31058] 110:-

Hedman, Rune och Wibling, Jörgen. De s.k. arierbreven - löpande ärenden vid ett landsarkiv åren 1933-1944. Särtr. ur Arkivvetenskapliga studier. Fjärde samlingen. 25 s. Ded. ex. [#28863] 250:-

Abrahamsson, K. / Strömblom, B. Förvirrande förvaltning. Medborgaren i den byråkratiska labyrinten. 1979. 167 s. Kontenta. [#28870] 70:-

Eriksson, Ingrid and Rogers, John. Rural Labor and Population Change. Social and Demographic Developments in East-central Sweden during the Nineteenth Century. 1978. 280 pp. Studia hist ups 100. [#28876] 160:-

Martinius, Sture. Peasant Destinies. The History of 552 Swedes Born 1810-12. 1977. Förlagsklotbd. 156 s. Ded. ex. /Acta Univ Stockholmiensis; Economic History 3. [#28880] 175:-

Beijbom, Ulf. Swedes in Chicago. A Demographic and Social Study of the 1846-1880 Immigration. 1971. 381 pp. Some pencil marks in margin. Med förf:s ded. / Studia hist ups 38. [#28886] 300:-

Ranehök, Allan. Centralmakt och Domsmakt. Studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355. 1975. Aa. 183 s. Ded. ex. / Studia hist ups 67. [#28887] 200:-

Åkerman, Sune. Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv inkomstskatt. 1967. Aa. 80 s. / Studia hist ups 24. [#28888] 150:-

Jonasson, Gustaf. Karl XII:s polska politik 1702-1703. 1968. 244 s. Nyskick och med skomsl. / Studia hist ups 27. [#28890] 250:-

Martinius, Sture. Agrar kapitalbildning och finansiering 1833-1892. Gbg 1970. 187 s. Ded. ex. / Medd fr ek-hist inst vid Gbgs univ. 17. [#28892] 150:-

Kilander, Svenbjörn. Censur och propaganda. Svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier. 1981. Aa. 223 s. Ded. ex. / Studia hist ups 121. [#28894] 160:-

Jansson, Torkel. Samhällsförändring och sammanslutningsformer. Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 1930. 1982. Aa. 317 s. Ded. ex. / Studia hist ups 124. [#28895] 200:-

Magnusson, Lars. "Ty som ingenting är angelägnare är än mina bönders conservation... " - Godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. 1980. Aa. 201 s. Ded. ex. / Uppsala Studies in Economic History 20. [#28896] 200:-

Göransson, Göte. Svensk historia. 1984. Inb med ill omsl. 127 s. Rikt ill. 4:o. Välbev exemplar. / Från stenåldern till och med Thorbjörn Fälldin. [#31093] 175:-

Brattne, Berit. Bröderna Larsson. En studie i svensk emigrantagentverksamhet under 1880-talet. 1973. Aa. 298+298 s. Interfol. (opp) ex. med några marginalanteckningar. [#28838] 250:-

Papp, David och Öhngren, Bo. Arbetarna vid Oskarshamns varv kring sekelskiftet. Två studier. 1973. 185 s. Foto-oa ill i texten. Med ded. från en av förf. [#28840] 150:-

Nyström, Per. Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. 1955. 467 s. + utv pl. Obetydligt streckat exemplar. Försättsbl sakn. / Ovanlig. [#28841] 200:-

Hell, Wolfgang u.a. "... nach Amerika!". Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Ausstellungskat. 1976 Museum für Hamburgische Geschichte. 1976. 64 S. [#28842] 70:-

Kvaerne, Mathis. Langs den gamle kongeveien. 1965. Imit skbd med skomsl. 120 s. Rikt ill. [#28336] 150:-

Söderberg, Tom. Hantverkarna i brytningstid 1820-1870. 1956. Välbev imit hfrbd i grönt. 156 s. Ill. [#28507] 200:-

Carlsson, Einar. Den ryska giftermålsfrågan under Gustav IV Adolfs minderårighet och första regeringstid. Uppsala 1925. Aa. 278 s. [#30140] 150:-

(Charles Jean - Carl XIV Johan). Recueil de lettres, proclamations et discours de Charles Jean, Prince royal et ensuite Roi de Suède et de Norvège. Sthlm (Deleen) 1839, 1838. Deuxième édition de la première partie. Contemp half calf, spines dec. 333+322 pp. Nice copies. The name August Michelet in part one. [#28187] 950:-

Prange, Knud (red.) Nordens naere fortid. Lokalsamfundene i de senaste 100 år. 1979. 114 s. /Nordisk seminar i lokalhistorie. Rapport Nr 1. [#27136] 50:-

Zweigbergk, Otto v. Svensk politik 1905-1929. Parlamentarismens första kvartssekel. 1929. Fint rött hklotbd (Bernhard Andersson). 360 s. Ill. Välbev. [#29032] 200:-

Sundberg, Per. Ministärerna Bildt och Åkerhielm. En studie i den svenska parlamentarismens förgårdar. 1961. Aa. 461 s. [#29034] 150:-

Petré, Torsten. Ministären Themptander. 1945. 305 s. Exl. [#29043] 100:-

Bergsten, Magnus (red.). Idéer och äventyr. En antologi om svenskt 1700-tal. 1999. Inb med ill omsl. 142 s. Ill. [#26882] 80:-

Kuylenstierna, Oswald. Karl XII. Hans öden och hans personlighet. 1912. Solitt klotbd från Bengt Perssons bokbinderi i Västerås. Båda omsl medb. 272 s. Ill. [#26583] 150:-

Lindqvist, Herman. Historien om Sverige. Gustavs dagar. 1997. Inb med skomsl. 576 s. Ou. [#25420] 200:-

Hildebrand, Emil och Stavenow, Ludvig (utg.). Sveriges historia till våra dagar. XII. Oskar I och Karl XV. F´s välbev och vackert dek hfrbd med ög. Ill. [#23712] 100:-

Tilas, Daniel. Curriculum vitae I-II 1712-1757 samt fragment av dagbok september-oktober 1767 utgivna av Kungl samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia genom Holger Wichman. Historiska handlingar del 38:1. 1966. 378 s. Porträtt. Stämplar. [#21731] 200:-

Stavenow-Hidemark, Elisabet m.fl red. Modell Sverige - en utställning om det moderna Sveriges framväxt. Nordiska museet. 1985. Rikt ill utst. kat. 120 s. 4:o. [#23330] 100:-

Lindberg, Folke. Kunglig utrikespolitik. Studier och essayer från Oskar II:s tid. 1950. 259 s. [#21034] 60:-

Oredsson, Sverker (red.) Tsar Peter och kung Karl. Två härskare & deras folk. 1998. F's klotbd med skomsl. Ill. 310 s. Som ny. [#20573] 150:-

(Historisk Tafla af Högstsalig f.d. Konung) Gustaf IV Adolphs Första Lefnadsår. /Ryggtext. Några blad saknas i början av boken som begynner på sid. 5. Inalles 363 s. Titelbladet saknas. Tr. ca 1850. Bra samtida hfrbd. / Omfattar tiden fram till 1796. [#20252] 150:-

Heckscher, Gunnar. Konung och statsråd i 1809 års författning. Regeringsmaktens inre gestaltning under det nya statsskickets första halvsekel. 1933. Aa. xxxvi + 485 s. Exlibris. /Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. III. [#19493] 200:-

Lindqvist, Herman. Historien om Sverige. Ånga och dynamit. 1999. F's klotbd med skomsl. Ny. [#20022] 200:-

Lindqvist, Herman. Historien om Sverige. Gustavs dagar. 2000. F's klotbd med skomsl. Ny. [#20023] 200:-

Cousange, Jacques de. Le Slesvig. Le droit des peuples et le traité de Versailles (avec deux cartes). Paris (Pedone) 1933. 284 pp. and 3 maps. One leaf with tear in margin without loss of text. Inscribed by the author to Staffan Söderblom. [#18510] 150:-

Brøndsted, Johannes - Nørlund, Poul. Seks tværsnit af Danmarks historie. Gyldendals uglebøger 1962. 179 s. Plr. [#18609] 40:-

Lindberg, Folke. Kunglig utrikespolitik. Studier och essayer från Oscar II:s tid. 1950. 259 s. + fotoplr. [#7937] 90:-

Nissen, Bernt A. 1814. Oslo (Sverdrup Dahls forlag) u.å. F's röda dek klotbd. 180 s. + plr. Med det tryckta tillägget på titelbladets baksida: Denne bok er skrevet sommeren 1941 med tanke på publikasjon høsten samme år. Utgivelsen ble imidlertid forbudt av "Kulturdepartementet". [#3715] 300:-

Schück-Almquist-Stille-Hallendorff. Svenska folkets historia. Rikt illustrerad. Lund (Gleerup)1914. I:1 Forntiden och den äldre medeltiden. Hfrbd. 431 s. [#11731] 75:-

Engellau-Hansson-Röttorp. När folkhemmets barn blivit vuxna. 1995. MOU 1995:1. 193 s. I nyskick. [#11893] 65:-

Följande nris i Fryxells Svensk historia: 1-6+13-25. 6 vol. F's vackert dek men delvis nötta hfrbd. Sthlm (N&S) 1900-02. Inalles ca 3000 s. [#9238] 400:-

Tvärsnitt 2 - 1993. /Intressant historienr om bl.a. 1968. [#10353] 40:-

Forsman, Anders. Det nya tjänstesamhället. De offentliga tjänsternas framväxt och framtid. 1987. 106 s. Str. ex. [#13086] 25:-

Ruin, Olof. Mellan samlingsregering och tvåpartisystem. Den svenska regeringsfrågan 1945-1960. 1968. 399 s. Ngt nött. [#8569] 50:-

Löfqvist, Karl-Erik. Svensk historia i bild. För läroverk och självstudium. Del I: Forntid och medeltid. Del II: Nya tiden. 1950-1952. Klotryggsbd. 140 + 211 s. 2 volymer. [#1420] 70:-

Jansson, Göte. Tegnér och politiken 1815-1840. En skalds syn på sin tids samhällsproblem. 1948. Aa. 544 s. Ded. [#11213] 125:-

Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademien. Den fristående akademiens verksamhet 1974-85. Skrift utg. med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786. 1986. F's dek klotbd m skomsl och båda omsl. Ill. 98 s. I nyskick. [#10317] 100:-

(Berch, C.A.) Kort utkast till konung Carl XII:tes lefvernesbeskrifning i anledning af de öfver honom slagne skådepenningar. Sthlm (Carlbohm) 1788. Contemp half calf, spine with 4 raised bands. 250 pp. [#2862] 500:-

(J.F. Kryger) Sinceri Enighets önskan til Sweriges wälgång. Sthlm den 14 maji 1755. Sthlm (Grefing) s.å. 6 s. Med en kopparstucken vignett på sid 3. [#2684] 800:-

(Hegewisch, D.H.) Tankar om neutraliteten i närvarande krig. Sthlm (Johan Peter Lindh) 1793. 36 s. Inga omsl. [#14260] 350:-

Sverige år 1809 och år 1832. Andra uplagan. Sthlm 1832. Gråpappbd. 125 s. [#12350] 200:-

Ahnlund, Nils. Dokument och vittnesbörd till vår tids historia. 1950. 183 s. [#6313] 100:-

Lundmark, M. och Malmberg, A. Industrilokalisering i Sverige - regional och strukturell förändring. 1988. Aa. 315 s. Ded. ex. [#6792] 100:-

Lundquist, Carl Lennart. Council, King and Estates in Sweden 1713-1714. 1975. Diss. 223 s. [#14902] 100:-

Lindroth, Sten. Svensk lärdomshistoria. (Del IV). Gustavianska tiden. Utg. av Gunnar Eriksson. 1981. F's klotbd med skomsl. Ill. 354 s. [#4394] 200:-

Andersson, Ingvar. Sveriges historia. 1953. F's hfrbd. Ill. 502 s. [#14578] 100:-

Ridderskapet och adelns den 4, 5, 6 och 7 December 1865 hållne öfverläggning angående Kongl. Maj:ts Förslag till ny Riksdagsordning, jemte... beslut... Sthlm (Westrell) 1866. Välbev samt hfrbd med vacker ryggdekor. 293 s. [#7293] 500:-

Uddgren, H.E. Karolinen Hugo Johan Hamilton. En lefnadsteckning. 1916. 66 s. + plr. /Skr. utg. af Hamiltonska släktföreningen. II. [#13705] 125:-

Gjörwell, C.C. (utg.) Historiska biblioteket. I-VII. 4 vol. 1786. Ngt senare vackra och välbev hfrbd. Inalles ca 1500 s. + plr och en karta öfver Fristaten America. /Omfattar tidsperioden mars 1784-dec 1785. Komplett. Forts. i Uppfostringssällskapets bibl. [#4473] 1500:-

Hjelholt, Holger. Great Britain, the Danish-German Conflict and the Danish Succession 1850-1852. København 1971. 323 s. + plr. [#5349] 100:-

Kungl. Hum. Vetenskaps-Samf. i Uppsala. Årsbok 1969-70. 1971. Bl.a. Sune Lindqvist: Uppsalakapitlets byggfrågor under decennierna kring år 1300. [#16818] 50:-

Lindroth, Sten. Uppsala Universitet 1477-1977. Uppsala 1976. F's dek klotbd m skomsl. Ill. 251 s. [#8856] 100:-

Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Sthlm 1915. 214 s. Omsl ngt nött. [#3514] 100:-

Adamson, Rolf och Jörberg, Lennart. Problem i svensk ekonomisk historia. 1972. 304 s. Streckat ex. [#5849] 60:-

Nilsson, Göran B. Självstyrelsens problematik. Undersökningar i svensk landstingshistoria 1839-1928. 1967. 64 s. [#5582] 80:-

Hall, Sonja och Hyland, Berit. Kulturspegeln. 1989. F's dek klotbd. Rikt ill. 95 s. [#7403] 100:-

Rydén, B.E. (red.) Studenten, staden och sanningen. Bilder och essayer utg. med anledning av Uplands Nations 350-årsjubileum. Formgivare J-O Werkmäster. 1992. F's dek klotbd. Många ill. 350 s. Kvadr. 4:o. [#11131] 300:-

Nilsén, Anna (red.) Kyrkorna i Uppsala. With a Survey in English. Uppsala 1992. F's dek klotpbd. Ill. 348 s. / Upplands kyrkor, Nya serien 1. Som ny. [#10670] 200:-

Julén, Jonatan. Om Sveriges statsskuld 1718 och betalningen av densamma. Gbg 1916. Aa. 102 s. [#5022] 150:-

Bergqvist, Bertil. Arbetarrörelsen i Uppsala. 1992. Ill. 223 s. /Uppsala stads historia VI:10. [#15467] 100:-

Minnesblad för svenska folkets deputationer i representationsfrågan år 1865. Sthlm (N&S) 1865. F's dek klotbd. 74 s. Försättsbl med skada upptill. Sällsynt. [#10855] 150:-

Schück, Herman. Gustaf III:s statsvälvning 1772 i berättande källor och äldre litteratur. 1955. 80 s. /Historiskt arkiv 4. [#12384] 50:-

Clason, Sam och af Petersens, Carl (utg.) För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810. 1909. Vackert B-Asonhfrbd med gulddek rygg. 290 s. Två exlibris. [#16102] 300:-

Geschichte Karl des zwölften Königs von Schweden vom Rittmeister Knut af Lundblad. Nach dem schwedischen Original frei übersetzt, berichtigt und erweitert vom Kapitän E.F. v. Jenssen. I-II. 2 vols. Mit dem Bildnisse + dem originalen Todesbilde des Königs, einigen Facsimiles, einer Skizze der Belagerung von Fredrikshald im Jahre 1718 und XXIV Anlagen. Hamburg (Fr. Perthes) 1835-40. Luxurious contemp full calf in green, spines & boards most beautifully decorated, edges & borders gilt, and nice lace-work tooling on inside of boards. A lavish binding for the choosy. [#11160] 3500:-

Sprengtporten, J.W. Tankar i representationsfrågan. Sthlm 1839. Samt dek och marmorerat pbd. 53 s. Stpl. [#13183] 350:-

Palme, S.U. I den historiska trapetsen. Teckningar av Gunnar Brusewitz. 1952. 279 s. Ryggskada. [#9545] 70:-

Det moderna Skandinaviens framväxt. Bidrag till de nordiska ländernas moderna historia. Uppsala 1978. Ill. 200 s. /Symposia Universitatis Upsaliensis... Celebrantis 10. [#11137] 75:-

Svensén, Emil. Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Tidsbilder. Med 121 ill och 4 bil. 1909. Gediget halvpergamentbd med gulddek rygg. 502 s. + utv pl. [#7738] 350:-

(Swederus, Georg). Sverige och Norge, d.v.s. Norge och Sverige 1814-1883. Skizz af Gammal svensk. 1883. 76 s. Inbindningsex. Bakre omsl saknas. [#12568] 40:-

Waern, C. Fr., j:r. Bör det hvilande representationsförslaget antagas eller ej? Bidrag till denna frågas utredning. 1-3. 3 vol. Sthlm (Bagge) 1850. Delvis söndr ryggar och omsl. a.s.u. [#14570] 150:-

Henrikson, Alf. Ekot av ett skott. Öden kring 1792. 1986. F's klotbd m skomsl. 273 s. Överstruken namnt. [#14518] 60:-

Svensk historisk bibliografi 1921-1935. Rev. o red. Paul Sjögren. 1956. Bra hklotbd. 702 s. Stplr. [#14141] 400:-

Blix, Magnus. Sweriges statshwälfningar och hushållsanstalter ifrån 1720 till 1792 jämnte (sic!) orsaker och anledningar därtill. I-III. Sthlm (Kumblinska tryckeriet) 1795, 1794. Contemp half calf. 415 s. [#16726] 500:-

Protocoller, hållna hos högloflige Ridderskapet och adeln wid riksdagen i Norrköping år 1800. Sthlm (Kumblinska tr.) 1800. Fint samtida hfrbd. 712 s. (Perioden 14 mars - 29 maj). [#11581] 350:-

Adlersparre, C.A. 1809 och 1810. Tidstaflor. I-II i en vol. Sthlm (Adolf Bonnier) 1850. Contemp half calf. 550 pp. Exterior joints of spine worn. [#15645] 400:-

Rohmann, J.L. och Meinert, A.E. Skildringar ur Danmarks nyare historia. Sthlm (Adolf Bonnier) 1851. Samtida hfrbd. 252 s. Exlibris. [#7838] 350:-

Kindblad, K.E. Handbok i Swenska historien för ungdom och menige man. I-III. 3 vol. Sthlm (Hedbom) u.å. Ca 1850 och 1300 s. Sist finns medbundet Kortfattad öfwersigt af Sweriges häfder efter konung Karl XII:s död. Ett bihang till handboken. Sthlm (Swanberg) 1855. 47 s. Samtida hfrbd. [#14625] 600:-

Hertigdömena Slesvig-Holstein och konungariket Danmark. Danska politikens historia efter officiela dokumenter ifrån år 1806. Förord J.G. Droysen oa. Sthlm (Beckman) 1850. Nice contemp half calf, spine gilt, 345 pp. [#11456] 500:-

Lindeberg, Anders. Swerige i framtiden. Fortsättning af Swerige år 1809 och år 1832. 1833. Samt. hfrbd. Ou. [#2962] 450:-

Crusenstolpe, M.J. Ställningar och förhållanden. I-XIX + I-XIV:1. a.s.u. 1838-65. Uniforma hclbd. Ca 16000 s. 17 vol. / Med bl.a. det berömda brevet till M.Brahe med överskriften Excellentissime. Sällsynt i komplett skick. [#14995] 5000:-

Geijer, E.G. Den blå boken. Strödda anteckningar. Örebro (Lindh) 1837. 92 pp. Bound together with: Gilson, Adrian. Nikolaus I och Abdul Medjid. Deras enskilda och offentliga lif. Med ett bihang: Turkarne i Europa, deras storhet och förfall. Helsingborg (Ewerlöf) 1854. 111 pp. Both in one contemp half calf. Geijer in first ed. [#11983] 950:-

Grønbech, Bo. Banditer och statsmän. Berättelser ur Siciliens historia. 1961. 199 s. + fotoplr. [#14392] 75:-

Björnstjerna, M. Grunder för representationens möjliga uppbyggnad och förenkling. Sthlm (Hörberg) 1839. Contemp half calf. 380 pp + folding tables. [#10967] 450:-

Nerman, Ture (red.) Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. Dek klotbd. Rikt ill. 516 s. 4:o. [#17102] 275:-

Voltaire. Karl XII. 1970. Ill. 257 s. Dek plastpappbd. [#1094] 80:-

Hagberg, Knut. Årets gång. Med fotografiska illustrationer av K.W. Gullers. 1950. 200 s. + plr. [#10042] 80:-

Scheffer, H. Axel Adlercreutz. Ett hundraårsminne. 1921. Fint hklotbd m fr omsl. 149 s. + portr. [#11990] 80:-

Svenska Institutet i Rom 1926-1976. 171 s. + plr. [#3456] 60:-

Carlsson, Sten. Hallänningar i Sveriges riksdag. Särtr. ur Hallands historia. Ill. Ca 175 s. Ded. ex. [#13325] 75:-

Mustelin, Olof (utg.) Gustavianska opinioner. M. Anckarsvärds brev till N.G. Schultén 1790-1808. KVHAAH. Historiska serien 10. 1965. 144 s. Ded. ex. [#6521] 75:-

Askeberg, Sven. Pedagogisk reformverksamhet. Ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810-1825. 1976. 178 s. Ded. ex. [#15498] 50:-

Hjelmérus, Alfred (utg.) Samuel Hjelmérs berättelse om Tyska rikets och Nedersachsiska kretsens politiska ställning och styrka år 1793. Strengnäs (Westerlund) 1902. 40 s. Ryggen trasig. Ded. från utg. Sällsynt skrift tr i 100 ex. [#4516] 150:-

Freivalds, Osvalds. De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946. 1967. F's klotbd m skomsl. Ill. 432 s. [#12623] 150:-

Thorén, Birger (red.) Studentexamen 100 år. 1963. F's hklotbd. Opag. Ca 150 s. Många ill. [#10135] 100:-

Hirn, Yejö. Lärt folk och landstrykare i det finska Finlands kulturliv. 1939. 290 s. + plr. Välbev ex. [#4426] 250:-

Henrikson, Alf. Eriksgata. Ill. Birger Lundquist. 1950. F's dek o nötta pappbd. 303 s. [#7034] 100:-

Midgaard, John. Norges historie. En kort innføring. 1968. Ill. 140 s. [#11829] 50:-

Stenberg, Kay. Sverige-Norges skandinaviska allianspolitik 1863. Det officiella skedet. 1943. Aa. 287 s. [#10459] 100:-

Hedin, Einar. Sverige-Norge och Preussen 1860-1863. Projekt till Danmarks delning. Särtr. u.å. 60 s. Ded. ex. [#1963] 50:-

Gustaf III. Nationalmuseum, Sthlm. Utst.kat 1973. Stapled copy. Ills. 176 pp. [#15611] 30:-

Rystad - Sallnäs. Så har man sett dem. Sex historiska gestalter. 1967. Ill. 99 s. [#14316] 40:-

Odelberg, Wilhelm. "En fond som aldrig kan åldras". Stiftelsen Lars Hiertas Minne. En återblick 1878-1978. 1981. Ill. 211 s. [#1003] 60:-

Nordström, Alf. Vindragarna. 1975. Ill. 208 s. [#1089] 150:-

Svedelius, Wilhelm Erik. Representationsreformens historia. 1-8. a.s.u. 7 häften med tr orig.omsl. 1889. 596 s. [#8758] 250:-

Lunander, Elsa. Borgaren blir företagare. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet. 1988. Aa. 225 s. + utv karta. Skomsl o spikblad. [#5850] 100:-

Silverstolpe, G. Westin. Svenskt näringsliv i tjugonde seklet. 1927. F's hklotbd. 192 s. Ill. [#1618] 50:-

Thulstrup, Åke. När demokratin bröt igenom. Konturerna av Sveriges historia 1905-20. 1937. Klotbd. 254 s. Ill. [#7119] 75:-

Selling, Olof H. (utg.) Resa i Dalarna 1765 av J.I. Adelswärd, J. Gottlieb, H. och H.J. Gahn. 1970. F's klotbd m skomsl. 336 s. + plr. [#12695] 250:-

Hadenius - Nevéus. Majestät i närbild. Oscar II i brev och dagböcker. F's klotbd m skomsl. 288 s. + plr. [#9800] 100:-

Svenskt folkbibliotek. III:11-14. Omfattar Arcadius, C.O. Louis de Geer. 1906. + Kastman, C. Oliver Cromwell. 1908. + D:o. Muhammed. Hans lefnad. 1908. +D:o. Fredrika Bremer. 1908. Portr. oa ill. Inalles ca 500 s. Välbev förlagsklotbd. [#10538] 100:-

Vegelow, Ferdinand. Den svenska talmansinstitutionen. Lund 1921. Aa. 243 s. [#25829] 200:-

Meijer, Hans. Kommittépolitik och kommittéarbete. Det statliga kommittéväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer. Lund 1956. Aa. 380 s. Streckat ex. [#1475] 200:-

Nevéus, Torgny. Ett betryggande försvar. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. 1965. Aa. 374 s. Välbev ex m skomsl. Ded. ex. [#5498] 175:-

Palme, S.U. Skottet på operamaskeraden. 1962. F's dek hklotbd. 190 s. /De historiska ungdomsböckerna. [#6994] 40:-

Freivalds, Osvalds. De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946. Tr. 1967. F's klotbd. Ill. 432 s. [#15251] 125:-

Hentzel-Sahlberg-Selling. Mälardrottningens underliga öden från Gustaf III till Gustaf V. 1939. F's dek hfrbd. Ög. 544 s + kol plr. Rikt ill. 4:o. [#2137] 300:-

Emigrationsutredningen. Bilaga VI. 1912. 122 s. Geografiska betingelser för näringslifvet inom Sveriges olika landsdelar. Af Per Stolpe. [#16103] 250:-

Emigrationsutredningen. Bilaga IX. 1909. 323 s. Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900. Statistisk-demografisk studie på grundval af de svenska yrkesräkningarna. Ryggen delvis söndr. [#12770] 250:-

Emigrationsutredningen. Bilaga X. 1910. 160 s. Bondeklassens undergräfvande. Faran af bondeklassens undergräfvande i sammangang med de gamla arfvejordsåskådningarnas upplösning, emigrationen och bondjordens mobilisering. [#10227] 300:-

Emigrationsutredningen. Bilaga XIX. 1909. 323 s. Industri och handel. Uttalanden af handelskammare, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar och enskilda affärsmän. [#12669] 250:-

Laurin, Carl G. Svensk själfpröfning. 1912. Fint hklotbd i blått med gulbrunt rtf. 118 s. Ou. [#15668] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations