Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsNAUTICA M.M.

Erikson, C.B. Svensk kusthandbok. Med sjökortsskisser, kurslinjer, seglingsanvisningar, trafikföreskrifter och hamnuppgifter för Sveriges kuster. Del I. Idefjorden - Falsterborev. 1948. Lindfors. Grönt dek klotbd. 256 s. Rikt ill med kartor etc. 4:o. Rent ex.† [#63593] 350:-

Breide, Henrik och RamAberg, Sten.† Båtägarskolans† övningsuppgifter till Förarintyg och Skepparexamen. 1974.† Medborgarskolans förlag. 114 s. Ill.† [#63133]† 90:-

Till Herrar Ångbåtsbefälhafvare å Göta Kanal. Med anledning af under senare tid allt oftare förekommande påstötningar å slussar... Motala i juli 1899. H. Djurberg / Pär Blix. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60516] 100:-

Tillkännagifvande. Till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas, att en semafor är uppsatt vid Tåtorps sluss för angifvande af mötesförhållandena mellan sjön Viken och första mötesplatsen i kanalen. Signalerne desamma som vid Landthöjden. Motala i april 1905. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60517] 100:-

Tillkännagifvande. Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvare anmodas härmed, att vid ankomst till Rödesund från Bottensjön alltid gifva tre signaler för brons passerande, men endast en vid angöring af lastbryggan. Motala i maj 1906. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60518] 100:-

Tillkännagifvande. Till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas, att den 5te september på aftonen komma att tändas följande nya fyrinrättningar: 1:o) Utanför Grytudden i Roxen bredvid dervarande remmare,... 2:o) Vid inloppet från Bottensjön till Rödesundskanalen å norra hamnarmen... Motala den 31 augusti 1906. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60519] 100:-

Tillkännagifvande. Till sjön Wiken trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas: att navigeringen emelln Arnö och Tåtorp,... att en lysboj, lika med dem i Vettern och Roxen,... att liniefyrarne vid Halla komma att... Motala den 18 juni 1900. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60520] 100:-

Meddelande till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvare. I Wiken: å södra banken vid Bilströmmen för inseglingen från Spetsnäset... I Bottensjön: 2:ne vanliga lysbojar med fast hvitt sken... Krysspricken vid Djurnäsgrundet norr om Skacka kommer att borttagas, sedan där befintlig grund hunnit bortsprängas. Motala i april 1907. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60521] 100:-

Tillkännagifvande. Till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas: att vid Marnäs udde i sjön Viken kommer, så snart ske kan, att utläggas en vanlig lysboj. Der förut varande båk indrages, hvaremot slätpricken qvarstår; att vid norr om Lyrestads bro tillämnad järnvägsöfvergång äro å den nordöstra och sydöstra duc d'alben uppsatta lyktor, under mörker visande rödt sken. Motala den 6 april 1908. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60522] 100:-

Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvare erinras om skyldigheten att noggrant ställa sig Kungl. Maj:ts Nådiga reglemente för begagnande af Göta Kanal till efterrättelse,... 'I sådant fall må ---- en af förpållarna'. Motala i juni 1915. Tillkännagivande på tjockt papper. Ettbladstryck. [#60523] 100:-

Bestämmelser för färd på Göta Kanal (omfattar endast sträckan Sjötorp - Mem). Motala 1964. 6 s. med en kartillustration. Vikt ettbladstryck. [#60524] 50:-

Maskinskrivet brev dat. 27/8 1857 till Göta Kanalbolag från Direktionen om huruvida någon ersättning borde fordras för det jordutrymme av kanalområdet och skogsmarken Ormskogen varöver Statens Järnvägsbana i Westergötland kommer att sträckas,... anser sig direktionen böra hemställa huruvuda icke bolaget må eftergiva allt anspråk på ersättning för ifrågavarande jordförlust. Nertill 5 handskriva rader i blyerts. [#60525] 100:-

Instruktion för Lotsar och Prickhållare vid Göta Kanal. Skeninge, Lundberg, 1878. 8 s. varav 3 blanka. Vikt och oskuret ettbladstryck. [#60526] 100:-

Strömer, Mårten. Tal om förbindelsen imellan astronomien och styrmans-konsten, hållit för kongl. Vetenskaps-academien, 1756. Sthlm, Lars Salvius, 1756. 23 s. Vign. Osk. ex. med gråpappsrygg. Fr omsl delvis lagerfläckat.† [#60276] 750:-

Hafström, Georg. En bok om skeppet Wasa. Fotografier Hans Hammarskiöld. Företal Anders franzén. 1959. Christofers Bokförlag. Blått dek klotbd. Med ett fr omsl medb. 204 s. Plr oa ill i texten. [#59310] 150:-

Thorseth, Ragnar. †Alone across The North Sea - and adventurous voyages in the Arctic Ocean. 1980. Förlagsklotbd med skomsl. 100 rikt ill s. 4:o. † [#58767] 150:-

Rosenström, Marika. Fartyget, himlen och havet. 1996. 159 s. Ill. [#58493]†110:-

The Wreck of the Whaleship Essex. A First-hand Account of One of History's Most Extraordinary Maritime Disasters by Owen Chase, First Mate. Introduction by Gary Kinder. 2000. Review. 208 pp + plates. / Non-fiction/Memoir. †[#58357] 125:-

Dyson, Tony. †HMS Hermes 1959-1984. A Pictorial History. Foreword by Admiral of the Fleet Lord Lewin. 160 pp. Richly illustrated. [#58174] †100:-

Abramson, Erik. †Berömda skepp. Med 20 målningar av Edward Mortelmans. 1978. A&K. Inb och med skomsl. 124 s. 4:o. /affhy †[#57592] 150:-

Yasso, Warren E. Oceanography. A study of inner space. 1965. Holt. † 176 pp. Underlinings. Ill. ††[#57233] 80:-

Morrow Lindbergh, Anne. Gift from the Sea. 1965. Vintage. 127 pp. ††[#57234] 60:-

Ericson, D.B. and Wollin, G. †The Ever-Changing Sea. 1971. Paladin. † 351 pp. Ill. †/ Oceanography. ††[#57237] 100:-

Carson, Rachel L. Under the Sea-Wind. A naturalist's picture of ocean † life. 1952. Staples Press. P's cloth. 240 pp. + plates ao ills in the † text. ††[#57263] 110:-

Newby, Eric. †Sista seglatsen. Orig:s titel: The Last Grain Race. 1989. Inb med ill omsl. 248 s. + fotoplr. [#57585] †90:-

Block, Hanns-Peter. Långfärd till sjöss. 1979. W&W. Inb med ill omsl. 200 s. Ill. / Den moderna handboken. [#54734] 100:-

Ander, Staffan. Victoria. Boken om en båt, några båtbyggare och en resa till Kokosön. 1987. Nya Wermlands-Tidningens förlag. Imit och dek skinnbd med skomsl. 73 s. Foto- oa ill i texten. 4:o. [#54243] 150:-

Thorburn, Uno. Med Fidra på världsomsegling. Med förord av Sune Tamm. 1923. Solitt blått klotbd från Robert Anderssons bokbinderi i Sthlm. Fr omsl medb. 309 s. + kart- och båtplr. [#53838] 200:-

Kihlberg, Bengt. Börja segla. Handbok för juniorer. Forum 1977. 176 s. Illustrerad. *[#53549] 80:-

Böer, Friedrich. Allt om ett fartyg. 1965. Gebers. Förlagsklotbd med skomsl. Med sammanlagt 162 instruktiva illustrationer; foton och teckningar. Kan ses som en uppslagsbok om fartyg. [#49990] 125:-

Ulvås, Gunnar - Friberg, Per-Edvin. Med Älvsnabben över de sju haven. Färgfotografier av Sven-Erik Lindström. 1955. Gebers. Förlagshalvklotbd med ett fr omsl medb. 206 s. + fotoplr och en stor utvikkarta. Bra ex. Ovanlig. [#49338] 250:-

Deacon, George E.R. (red.). Människan och havet. Färder, fynd, forskning. 1964. Norstedts. Välbev klotbd med ett ngt nött skomsl. 290 s. Rikt ill. 4:o. [#48628] 200:-

Mat till sjöss. ICA provkök. 1982. ICA. Inb med ill omsl. 104 s. Ill. [#48633] 60:-

Heed, Börje. Boken om Nautilus. Den fantastiska färden under Nordpolen. 1958. Fröléen. 86 s. Rikt ill. Omslag Lars Gottfridsson. [#48058] 90:-

Pestel Yves. Segling, grottor och vrak. En fransman strandar vid Örnsköldsvik. Rabén & Sjögren 1988. Inbunden med skyddsomslag. 191 s. Illustrerad med färgfotoplanscher och kartor. Orig. titel: La route des épaves. Översättning och bearbetning Erland Kruckenberg. /9-metersbåten Spica strandar i Bottenhavet, bärgas och repareras och seglar åter söderut, via Danmark till Shetlandsöarna där man får delta i dykningar efter Drottningen av Sverige, som sjönk 1745. Men Spicas färd fortsätter . *[#49195] 175:-

Hansen, Halfdan och Salén, Sven. Internationella kappseglingsreglerna av år 1950 med kommentarer av ... 1950. Fågel Blå. Förlagsklotbd. 100 s. + en utvikbar flaggplansch oa ill i texten. [#46795] 100:-

Gantillon, Simon. Man och skepp. Orig:s titel: L'homme et son navire. 1946. KF. 172 s. Illustrationer av Folke Karlsson. [#46796] 100:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1932. Första årgången. Ca 275 s. inkl ill o annonser. Bif brev och broschyrer om arr. [#53740] 250:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1933. Andra årgången. Ca 130 s. inkl ill o annonser. [#53741] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1934. Tredje årgången. Ca 230 s. inkl ill o annonser. [#53742] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1936. Femte årgången. Ca 240 s. inkl ill o annonser. [#53743] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1938. Sjunde årgången. Ca 280 s. inkl ill o annonser. [#53744] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1939. Åttonde årgången. Ca 250 s. inkl ill o annonser. [#53745] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1940. Nionde årgången. Ca 210 s. inkl ill o annonser. [#53746] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1942. Elfte årgången. Ca 130 s. inkl ill o annonser. [#53747] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1943. Tolfte årgången. Ca 150 s. inkl ill o annonser. [#53748] 150:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1944. Trettonde årgången. Ca 180 s. inkl ill o annonser. Liten ryggskavank. [#53749] 100:-

Svenska seglarskolans årsbok. 1945. Fjortonde årgången. Ca 120 s. inkl ill o annonser. Liten ryggskavank. [#53750] 100:-

Hamnar och fartyg. 1973. Inb med ill omsl. 32 s. Rikt ill. / Första faktaserien. Nyskick. [#46514] 70:-

Schildt, Göran. Segla på Medelhavet. Tidens bokklubb 1969. Inbunden med ngt nött skyddsomslag. 272 s. Fotoplanscher. Kartor. [#36291] 120:-

Hofsten, Hans von. Ulven. Redovisning av de faktiska omständigheterna kring ubåten Ulvens förlisning. 2001. 64 s. + karta oa ill i texten. / Meddelanden från Militärhist avd vid Militärhögskolan Nr 5. [#41579] 80:-

Rousmaniere, John. Fastnetstormen. Havskappseglingen Fastnet Race 1979. Orig:s titel: Fastnet Force 10. 1981. Forum. Kartor Peter Milne. Ill. Richard Everitt. Inb och med skomsl. 296 s. Foto- oa ill i texten. [#41328] 125:-

Rydholm, Yngve. Navigering i skärgård och kustvatten. 1971. Forum. Inb med ill omsl. 192 s. Rikt ill. / NVH-serien. [#39149] 110:-

Sjöhistorisk årsbok 1979-1980. Kisteförnöjelse. Red. Bengt Ohrelius och Erling Matz. 1981. 191 s. Många ill. Uppl. 3500 ex. [#38587] 175:-

Pripp, Janhem & Lorantz (red.). Stora hamnboken. 1978. Inb med ill omsl. 258 s. Ill. [#38494] 175:-

Heed, Börje. Boken om Nautilus. Den fantastiska färden under Nordpolen. 1958. Fröléen. Klotbd med ngt nött skomsl samt ett medb främre omslag av Lars Gottfridsson. 86 s. + fotoplr oa ill. [#37848] 100:-

Jönsson, Reidar. Hemmahamn. 1973. Norstedts. 180 s. Ou. / Om vardagen på ett lastfartyg. [#37329] 90:-

Anderson, William R. with Clay Blair, Jr. Nautilus -90- North. By Commander W.R.A. Photographs by John Krawczyk. 1959. P´s dec cloth without d/j. 255 pp + some 20 photp-plates. First edition. [#37372] 200:-

Block, Hanns-Peter. Båtar och båtliv. Råd, funderingar och fakta. 1982. R&S. Inb med ill omsl. 165 s. Teckningar Bo Sonnerstam. Foto förf. [#38065] 90:-

Nihlén, John. Under rutat segel. Svenska äventyr i Öster. Med 64 bilder. 1928. Bra hklotbd med båda omsl medb. 176 s. [#32471] 150:-

Johansson, Anders N. (red.). På inlandsvatten. Inb med ill omsl. 160 s. Ill. Bl.a. Hugo Tiberg, Från Torne träsk till Möckeln. / Svenska kryssarklubbens årskskr. 1990. [#35043] 90:-

Lewis, David. Havets stigfinnare. Hemligheten bakom Söderhavsfolkens navigeringskonst. Hallonquists bokförlag 1990. Inbunden med skyddsomslag. 216 s. Illustrerad. Orig. titel: Voyaging stars. Secrets of the Pacific Island Navigators. Översättning Yngve Rydholm. [#34412] 150:-

Hedman, Gunnar. Passagerarångbåtar i Norden. 1992. 38 s. Rikt ill. / Stiftelsen Skärgårdsbåtens serie... nr 7. [#31991] 80:-

Johnsson, Lennart. Fiffelflagg. ITF:s kampanj - igår, idag, imorgon. 1996. Förlagsband. 351 s. Fotoill. /Om den bekvämlighetsflaggade sjöfarten. [#30255] 90:-

Marriott, John. Disaster at Sea. 1987. P´s pictorial hard covers with similar d/j in condition as new. 176 pp with several ills. First ed. / I.a. Titanic, USS Memphis, Andrea Doria and Stockholm. [#28307] 250:-

Holzhausen, Carl Johan. Achilles häl. Samtidsroman. Nautisk litteratur AB 1964. Ou. 251 s./Nautica. [#29115] 100:-

Fichtner, Hans. Reparera segelbrädan själv. Praktiska tips fölr vindsurfare. 1985. Inb med ill omsl. 109 s. Rikt ill. Nyskick. [#28084] 90:-

Ridgway, John och Marie Christine. Jorden-runt-kappseglingen 1977-1978. 1979. Inb m skomsl. 343 s. Fotoill. [#29849] 130:-

Westman, Lars. Vind för våg. 1984. Pappbd. 212 s. Foto- oa ill. [#29850] 100:-

Falk, Nisse. Radio ombord. 1983. Förlagsbd. 127 s. Ill. Om båtradio, för små och större båtar. I slutet ett tabellverk över radiofyrar, lyssningsfrekvenser etc. [#29690] 120:-

Kumlien, Bertil. Segla i hamn. Skisser från Stockholms sjösida. 1979. Klotbd m skomsl. 143 s. Omsl ngt nött. Förf:s teckningar med text. [#24101] 125:-

Östersjökust. Svenska Kryssarklubbens årsskrift 1986. 1986. Pappbd. 208 s. Ill. Red: Carl Henric Reiher. Foto- oa ill. [#21236] 60:-

Alexanderson, A.M. Den grekiska trieren. Ett bidrag till kännedomen om det forngrekiska sjöväsendet. U.å. LUÅ Bd 9. Nr 7. 150 s. + 3 plr. Ryggen söndrig. Omslagen nötta. Ded. ex. Ngt för bokbindaren. [#22091] 150:-

Lagerlööf, Petro (praes.) De siphonibus marinis,... resp. diss. Andreas Högman Vermeland. Upsaliae (Henricus Keyser) 1697. 30 pp. inkl en träsnittsplansch av Olaus Thelott med 2 bilder av fartyg i möte med tromb. Avhandlingen beskuren utan text- eller bildförlust. En s. fläckad. Inga omsl. [#19183] 1000:-

Närmare, Gud, till dig! Titanics dödspsalm. Ord och musik. Engelska kyrkans melkodi. Ny svensk text samt Sarah Flower Adamsí engelska original. Sthlm 1912. Vikt ettbladstryck. Fr omsl med svart bård. Sällsynt tryck från Titanics undergångsår. [#20009] 500:-

Jonsson, Conny. Sjöliv 2. Skärgårdsnavigering. Utbildningsradion 1980. 168 s. Ill. En del förstrykningar. [#18807] 40:-

På Kryss & Till Rors. Lösnr, 1980- och 90-tal. [#4515] 15:-/st.

Segling. Lösnr, 1990-tal. [#10652] 15:-/st

Somers, Arthur. Stora segelboken. Praktisk handbok för seglare. 1980. F's klotbd m skomsl i nyskick. 240 s. Rikt ill. [#11742] 250:-

Linklater, Eric. The Voyage of the Challenger. 1972. P's cloth wd/j in condition as new. 288 pp. Richly ill. /Around the world in 1872. [#11703] 300:-

Synnelius, Rune och Lindahl, Alf. Vasavarvet. En berättelse om Vasas bärgning och tillblivelsen av ett provisoriskt museum för skeppet,...U.å. Ca 1960. F's blå dek klotbd. 60 s. Rikt ill. 4:o. [#8009] 90:-

Melander, Richard. På långtur. Friluftsbilder från korvetten Frejas expedition till Västindien vintern 1895-96. 1896. Senare välbev hklotbd. 204 s. + plr och utv kartor. Ett 20-tal blad i början med fuktrand upptill. [#14443] 200:-

Krantz, Claes. Det hände på havet. Med teckningar av författaren. 1958. 191 s. Nga s. slarvigt uppsprättade. [#2002] 50:-

Farledsutredningen. Sjöfartsverket 1973. Ill. Ca 200 s. Nga s. lätt marginalstreckade. [#14020] 60:-

Hermods korrespondensinstitut. Kust- och skärgårdsnavigation. 10 brev. Inalles ca 350 s. i ett ngt nött linneklotbd tryfferat med allehanda addenda. [#3470] 150:-

Lärobok i navigation för flottans undervisningsanstalter och navigationsskolorna. Av S. Ulff, S. Bergelin och F. Hilding. 1945. Välbev klotbd. 472 s. + utv kartor o plr oa ill i texten. I ficka bak finns Ändringar och tillägg ... föranledda av ändrad uppställning av Nautikalalmanackan 1952. 34 s. [#3240] 400:-

Elder, Danny and Pernetta, John. Oceans. 1991. P's cloth with d/j in condition as new. Richly Ill. 200 pp. 4:o. [#5264] 250:-

Nautisk årsbok 1965. Red. H. Dittmer och B. Lindgren. Första årgången. 1965. F's dek linnebd. Ill. 144 s. [#16694] 150:-

Rinman, Sven Erland. Segla! 1947. Ngt nött klotryggsbd. 123 s. Ill. / En handbok avsedd för "ännu icke seglingsbitna pojkar och flickor". [#14569] 50:-

Berge, Victor och Lanier, Henry W. Perledykker. Oplevelser på sjø og havbunn. Oslo 1932. Hklotbd. Fr omsl medb. 212 s. Ill. [#7477] 125:-

Berömda berättare från de sju haven. I urval av Erik Asklund och med teckningar av Eric Palmquist. 1954. Linnebd. Båda omsl medb. 277 s. Ngt nött o med liten fläck å fr pärm. Stplar. [#14743] 40:-

Carour, Roger. Sur les routes de la mer avec les messageries maritimes. Paris (Éd. André Bonne) 1968. P's dec. cloth. 249 pp + plates. 1st ed. "Ce livre est dédié à tous ceux qui, depuis 1851, ont servi la France sous le pavillon des Messageries Maritime." [#14148] 150:-

Jacobsson, Arthur J. På böljan den blå. En svensk sjömans äventyr. 1932. 221 s. Bakre omsl m riss. [#16312] 100:-

Vägledning genom statens sjöhistoriska museum. Katalog nr 8. 1952. Dek linnebd. 124 s + ca 25 s. fotoplr. [#8218] 50:-

Proctor, Ian. Racing dinghy maintenance. 1957. P's dec cloth. 160 pp. Plates ao ills. [#8296] 100:-

Lindsjö, Ronny. Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling. En översikt rörande Sverige under 1800- och 1900-talet. Uå (1978). 140 s. Ill. Med förf:s ded. [#7901] 150:-

Eriksson, J V. Havet och livet. 1926. Hklotbd. 371 s. Ill med 8 plr och 117 ill i texten. Förf fil dr o förste statshydrograf. [#7542] 75:-

Widding, Lars. Äventyret Vasa. Berättelse och reportage. 1961. Inb. 200 s. Ill. med teckningar av Magnus Gerne och Alf Lannerbäck samt foton från bärgningsarbetet. Texten satt med stor stil. [#14934] 90:-

Verladerhandbuch der Linienfahrt für die Häfen des europäischen Kontinents. Directory of Steamships Lines Serving the European Ports. Published by Transport-Dienst. Hamburg 1962. P's pictorial half cloth. 351 pp. Ills & Ads. Oblong 8:o. [#1872] 150:-

Pettersson, Hans. Med Albatross över havsdjupen. 1950. Hklotbd. 238 s. Rikt fotoill i texten samt färgplr./Oceanforskning i Stilla havet. [#12425] 50:-

Krantz, Claes. Det hände på havet. Med teckningar av författaren. 1958. Hklotbd. Båda omsl medb. 191 s. Ill. /Sjöfarts- och kulturhistoria. [#4019] 125:-

Fisher, John. How to sail. Illustrated with 7 photographs and 50 diagrams. 1953. P's cloth. 251 pp. /The author yachting correspondent to the Sunday Times. [#2572] 50:-

Mostert, Noël. Superskepp. 1975. Inb m skomsl. 329 s. /Färd med oljetanker och om risker med oljetransporter. Förf journalist specialiserad på sjöfart. [#5420] 65:-

Håborg, O och Nilsson, N J. Lärobok i navigation. 6 uppl 1952. Klotryggsd. 134 s. Kartor oa ill i texen. [#9811] 40:-

Clark, Eugenie. Amason på havsbottnen. 1955. 191 s + fotoplr oa ill i texten. / Ung kvinnlig vetenskapsman på ljusterfiske i Röda havet. [#11086] 50:-

Frenssen, Gustav. Anna Hollmanns undergång. Berättelse. 1915. Hklotbd. Fr omsl medb. 221 s. [#15006] 90:-

Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. Herausgegeben von der Deutschen Seewarte in Hamburg. Berlin (Mittler & Sohn) 1876-1938. Jahrgänge 4-66. In privately bound uniform brown-red half cloth in very fine condition. In all about 40000 pp + lots of maps and plates in the 66 vols. Stamps. Scarce set. [#12361] 12000:-

Mitchell, David. Pirates. 1976. P's cloth with wrs. With 86 Ills and 4 maps. 208 pp. [#1263] 175:-

Defant, Albert. Physical Oceanography. I-II. 2 vol. Oxford etc (Pergamon Press) 1961. Förlagets klotbd. Inalles 1351 s. + plr i ficka bak + 579 ill i texten. 1:st ed. [#11300] 4000:-

Nilsson, Nils Gustaf. Sjöfart och skeppsbyggeri. 1939. Klotbd. Ill. 257 s. /Tekniskt bibliotek. [#15007] 200:-

Hägg, Erik. Under tretungad flagga. Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750 - 1900. 1941. Publisher's half calf with four raised bands. 4:o. Front cover with a few scratches. [#9658] 550:-


Breemer, Jan. Soviet Submarines. Design, Development and Tactics. 1989. P's cloth wd/j in condition as new. Ills. 187 pp. [#3438] 400:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations