Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsMILITARIA, VAPEN

Brinkley, William. Don't go near the water. 1956. Signet. 318 pp. One  corner a bit creased. Nice front cover. / A best-seller about the  Navy. [#63324]  50:-

Dukes, Sir Paul. ST 25. Upplevelser som hemlig agent i det bolsjevikiska Ryssland. Orig:s titel: The Story of ST 25. 1938. Åhlén & Söner. Gediget o välbev klotbd. 336 s. + fotoplr o kartor. / K312hösf nl* [#62849] 200:-

Strachey, John. Att förebygga krig. 1964. Cavefors. 256 s. Bra ex. [#60659] 70:-

Lindblom, Nils. Tal, om angelägenheten och nyttan af några artillerie-försöks anställande; hållet i Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1773. Sth, Lars Salvius, 1774. 14 s. Graverade titelvinjett oa vign. Skuret och välbev ex. Ej omsl. [#60377] 450:-

von Arbin, Axel Magnus. Tal, om Kongl. svenska fortifications-statens inrättning, hållet i Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1773. Sth, Lars Salvius, 1773. 92 s. Graverade titelvinjett oa vign. Skuret ex. Ej omsl. [#60381] 550:-

De Pirey, Philippe. Kamrat in i helvetet. 1955. Tiden. Inb.251 s. / Fransmännens krig i Sydostasien på 50-talet.  [#60249] 100:-

Suvorov, Viktor.  Inside the Soviet Army. 1984. Grafton. 446 pp + plates.  [#59887] 80:-

Lindsjö, Ronny. Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling. En översikt rörande Sverige under 1800- och 1900-talet. 1978. 140 s. Med många foto- oa ill i texten. [#57715] 125:-

Skjutbanor och målskjutningsmateriel för skjutöfningar med handvapen. Sth, Norstedts, 1889. Välbev samtida blått klotbd. 32 texts. + 30 utvikplr i färg på tjockt papper. Välbev exemplar. [#56915] 1250:-

Svar på Anmärkningar, rörande Slagkruts-Antändningen vid Artilleriets Stycker, under skjutningarne 1829, till följe af nådig befallning lemnade (af Nils Harald Joakim Åkerstein artilleriofficer). Sthlm, Norstedts, 1830. Samtida svart pappersomslag. 118 s. Ren inlaga. Ovanlig. [#56868] 750:-

Wilkinson, Frederick. Gamla skjutvapen. 1971. Forum. 159 s. med 160 instruktiva bilder. / Forums färgpocket. [#55446] 90:-

Edlen von Janko, Wilhelm. Rudolf af Habsburg och slaget vid Dürnkrut på Marchfältet. Till 600 års minnesfesten 1878. Med porträtt af Rudolf af Habsburg. Upsala, Esaias Edquist. 60 s. inkl en släkttavla över Rudolfs efterkommande. Exlibris. Omslaget med småskavanker. [#53560] 80:-

Lenton, H.T. Krigsfartyg efter 1860. 1971. Forums färg pocket. Rikt ill. [#55560] 90:-

Hargreaves, Reginald. Berömda fältslag. 1973. Forums färg pocket. Rikt ill. [#55561] 90:-

Assaf-Tengroth, Leyla och Bjelfvenstam, Bo. Jag är martyr. 1989. BBB. Inb och med skomsl. 171 s. / Berättelsen om Nadia Ammouns uppväxt och död i krigets Libanon. I en bil fullastad med trotyl kör hon rätt in i en israelisk trupp utanför byn Kafr Sir. Sju israeliska soldater följer henne i döden. [#55555] 100:-

Humble, Richard. Tanks. 1977. Barker. Förlagsklotbd. 144 rikt ill s. 4:o. / Stridsvagnen genom tiderna. [#53130] 125:-

Operation Barbarossa. Av red för Time-Life Books. 1993. Bokorama. Svart imit skinnbd i svart med ill omsl. 193 rikt ill s. 4:o. / Tredje riket. [#53133] 100:-

Dunant, J. Henry. Minnen från Solferino. Förord av Henrik Beer. Inledning av Alf Åberg. 1965. Inb m skomsl. Ill. 106 s. *[#53158] 60:-

Kjellander, Bo (red.). Norrlandsträngen. Fredrikshov - Remsle mo 1893-1993. 1993. 271 s. Blått dek klotbd. Rikt fotoill. Uniformsplr bak. [#52294] 250:-

Holm, Torsten. Kriget och kulturutvecklingen i historiskt perspektiv. 1941. Lindblads. Hklotbd. 196 s. [#52240] 90:-

Keith, Harold. Vapen till rebellerna. Roman från amerikanska inbördeskriget. Orig:s titel: Rifles for Watie. 1960. Tiden. Inb med ill omsl. 317 s. [#52043] 100:-

Svenska Arméns rulla... samt utdrag ur Svenska Marinens rulla m.m. 1924. Klotryggsbd. Inalles ca 500 s. *[#49563] 120:-

Hafström, August. Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1907. Biografiska anteckningar. Stockholm 1908. Ngt nött mjukt klotband i blått. 212 s. Personregister. En del dödsdatum antecknade i marginalerna. Ilagda tidningsklipp, dödsrunor. [#49310] 200:-

Kennedy, John F. (Senator). The Strategy of Peace. Ed. by Allan Nevins. 1960. Harper & Brothers. Around 250 pp. Incl the senator's speech on foreign policy on June 14, 1960. [#49029] 125:-

Reves, Emery. Fredens anatomi. 1946. KF. 315 s. Bifogas En studiekurs, författad av Herman Stolpe och utg av Brevskolan. S.å. 31 s. [#48927] 100:-

Armémuseum. Årsbok 1990. Meddelande 50. 1990. Inb med ill omsl. 222 s. med ett 100-tal ill i texten. Bl.a. Johan Engström, Den atenska hoplitfalangens seger över perserna vid Marathon. [#48683] 100:-

Grimberg, Carl och Uddgren, Hugo. Svenska krigarbragder. 1914. Fint dek klotbd. 553 s. med många ill i texten. / Från slaget vid Bornholm 1563 till Siouxfälttåget 1890-91. [#48038] 250:-

Lionaes, Aase. Tredveårskrigen for freden. Høydepunkter i Nobelkomiteens historie. 1987. F's klotbd m skomsl. Ill. 156 s. * [#48066] 120:-

Eis, Egon. Drömmen om trygghet. Från kinesiska muren till rymdsatellit - de stora försvarsverkens öde. Orig:s titel: Illusion der Sicherheit. 1950. Hörsta. Förlagshklotbd med ett fr omsl medb. Skomsl. 368 s. + plr oa ill i texten. Tryfferad med div tidningsklipp. [#47275] 200:-

Lochhead-Barling-Goss. The Siege of Malta 1565. 1970. 63 s. Liggande 4:o med ett skomsl; The Attack on St. Michael. [#47143] 90:-

Dixon, Norman. Misslyckandets män. Om den militära inkompetensens psykologi. 2003. Nya Doxa. Inb och med skomsl. 429 s. Ill. Förlagsny. [#47104] 250:-

Rattray Taylor, Gorgon. Den biologiska bomben. 1968. Forum. 230 s. Nga sid med understrykningar. Omslag Rolf Lagersson. [#54471] 70:-

Kokoski, Richard. Technology and the Proliferation of Nuclear Weapons. 1995. P's cloth wd/j. OUP/Sipri. 377 pp. Ill. As new. [#46572] 200:-

Peterson, Harald L. Eldhandvapnen genom tiderna. 1963. Allhems förlag. Förlagsklotbd. 268 s. Rikt ill. 4:o. * [#45770] 400:-

Sveriges flotta. Lösa nummer under 1940-talet; de flesta mellan 1941 och 1945. 10 nummer. [#45663] 200:-

Sveriges flotta. Lösa nummer under 1940-talet. Speciella nummer som sökes. Per styck. [#45664] 50:-

SOU 1946:38 Försvarsdep. Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m.m. 1946. Solitt hklotbd. 520 s. Med en lång ded av ordf W.A. Douglas. [#45475] 200:-

Stjernstedt, L.W. Svenska härens utbildning och övningar. 1915. Å&Å. 80 s. [#43890] 90:-

Cederström, Rudolf. Kung Sigismunds polska trumpetfanor. 1937. Särtr. Tr omsl. 16 s. med 29 ill. Stpl. [#43899] 100:-

Livrustkammaren 1968. xi: 5-6 Journal of the Royal Armoury. 61 s. Många ill. [#43906] 80:-

Livrustkammaren 1974. xiii: 5 Journal of the Royal Armoury. 31 s. Ill. / Bl.a. Lena Nordström, Sju kinesiska tvillingsvärd. [#43907] 80:-

Livrustkammaren 1971. xii: 7-8 Journal of the Royal Armoury. 44 s. Ill. / Bl.a. Ernst Manker oa, En lapp kiörandes en oppstoppad rehn. Kommentar till en kunglig representationsgåva. [#43908] 80:-

Cederström, Rudolf. Riksvapnet på Gustav Vasas sadel. 1937. Särtr. Tr omsl. 20 s. Ill. Stpl. [#43909] 100:-

Hohenlohe-Ingelfingen, Prins Kraft till. Tankar om Fältartilleriets användning i förening med de andra vapnen. 1871. 42 s. MLF nr I. / Första numret från Militärlitteratur-Föreningen. [#44483] 300:-

Dukes, Sir Paul. ST 25. Upplevelser som hemlig agent i det bolsjevikiska Ryssland. Orig:s titel: The Story of ST 25. 1938. Åhlén & Söner. Gediget o välbev klotbd. 336 s. + fotoplr o kartor. / hökö [#44455] 200:-

Huldt, Bo m.fl red. Bevara eller skapa fred. FN:s nya roll. 1995. Inb och med skomsl. 490 s. [#41559] 150:-

Peterson, Harald L. Eldhandvapnen genom tiderna. 1963. Allhems förlag. Förlagsklotbd. 268 s. Rikt ill. 4:o. [#41312] 400:-

Petri, Gustaf. Mina hemvärnsår. 1952. KF. Förlagsklotbd med skomsl. 240 s. Fotoill. / Hemvärnsupplaga. / om hemvärnets tillkomst våren 1940 och de följande sju åren... [#41339] 100:-

Topelius, Zacharias. Fältskärns berättelser från Breitenfeld till Armfelts återtåg. Redigering och språklig bearbetning av Per Kellberg. Illustrerad med kopparstick, gravyrer och träsnitt från den skildrade tiden, med senare xylografier och litografier samt med nya teckningar av Stig Södersten. 1967. Bonniers. Förlagets dek klotbd med skomsl. 368 s. Ill delvis i färg. Skomsl med skavanker. Numera mindre vanlig utgåva. [#41233] 300:-

Soldatreglemente. Personlig materiel. 1989. 190 s. Rikt ill. [#41300] 70:-

Rosander, Lars. Sveriges fältmarskalkar. Svenska fältherrar från Vasa till Bernadotte. 2003. Historiska media. Inb och med skomsl. 455 s. Ill. Förlagsnytt ex. [#39517] 330:-

Loir, Maurice. La marine française. Illustrations de L. Couturier et F. Montenard. Paris 1893. P s half calf with dec boards in red & green. 622 pp + some 40 plates. Red edges. 4:o. / Hö-A * [#39219] 1750:-

Pärmomslag med ca 150 hektograferade s. från Kungl. krigsskolan 1953-1954. Kadettmaterial om underrättelsetjänst m.m. 4:o. [#41070] 150:-

Exercitie-Reglement voor de Veld- en Rijdende-Artillerie. 1895. Koninklijke Militaire Academie. 85 s. Exlibris. / Reglemente för kavalleriet. *[#38670] 200:-

Manchester, William. Krupp. En vapendynasti 1587-1968. 1969. Förlagsklotbd med skomsl . 710 s. /Hö-sf [#37889] 250:-

Wilkinson, Frederick oa. Fantastiska vapen. 1975. IPC. Inb med ill omslag. / IPC Fantastiska Serie. [#38369] 75:-

Jesild, P.P. Vi ses i Song My. 1970. Författarförlaget. 136 s. Ou. *[#38447] 80:-

Zaloga, Steven J. Soviet Army Uniforms Today. 1985. Richly ill. 64 pp. / Uniforms illustrated No 8. [#37909] 95:-

Cadiou, Yves L. & Szecsko, Tibor. French Foreign Legion 1940 to the present. 1986. Richly ill. 72 pp. / Uniforms illustrated No 15. [#37910] 95:-

Katz, Samuel M. Israeli Elite Units. 1987. Richly ill. 72 pp. / Uniforms illustrated No 17. [#37911] 95:-

Wentworth Higgison, Thomas. Livet vid ett svart regemente under det nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865. Orig:s titel: Army Life in a Black Regiment. Övers o efterskrift: Cilla Ingvar Edström. Förord: Alf Åberg. 1999. Inb och med skomsl. 248 s. Karta på för- och eftersättssidorna. Nyskick. [#37465] 225:-

Ulfving, Lars. Den stora maskeraden. Sovjetrysk militär vilseledning sett i ett historiskt perspektiv. 2002. 110 s. Ill. / Försvarshögskolans Acta C8, Op inst. [#37733] 100:-

Disarmament - but how? Driving forces behind the nuclear arm race, ways to reverse this race... 1988. 150 pp. [#27855] 50:-

Dwinger, E.E. Armén bakom taggtråden. Från Sibiriens krigsfångläger. 1930. W&W. 316 s. 2:a uppl. / Bakom tidens visir. [#32318] 80:-

Bergström, Bengt & Ivarsson, Ulf (red.). Foa i fokus. Försvarets forskningsanstalt. 1995. Inb med ill omsl. Ill. 4:o. /... speglar den pågående forskningen vid Foa i tio artiklar. [#35757] 125:-

Heurlin, Frithiof. Kriget. Bilder från krigsskådeplatsen 1898. Med 2 kartor, 39 porträtt och 97 krigsscener, vyer m.m. Däraf flere helsides- och dubbelsidesbilder. Jämte kortfattad text. 1898. 4:o. Hklotbd. 92 s. + plr. / Det spansk-amerikanska kriget på Cuba. [#32514] 300:-

Margiotta, Franklin D. (ed.). Brassey´s Encyclopedia of Land Forces and Warfare. Foreword by Gen. Gordon R. Sullivan. 1996. P´s cloth wd/j. 1171 pp. Some ills. [#31742] 400:-

Muster-Blätter für die topographischen Arbeiten der Königlich Preussischen Landes-Aufnahme. Berlin 1976. P´s cloth. Slightly worn. 32 pp text + 9 partly coloured double-plates on thick paper ao illustrations. Last blank leaf missing bit of corner. Interior clean. [#31688] 500:-

Ekengren, Ann-Marie - Oscarsson, Henrik. Det röda hotet. De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960. Nordic Academic Press 2002. Inbunden med skyddsomslag. 231 s. Illustrerad. Nyskick. [#34424] 250:-

Cavallie, James. Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700. 1975. Aa. 319 s. Ded. ex. / Studia hist ups 68. [#31638] 180:-

Myrdal, Alva. Den största felräkningen - kapprustningen i världen. 1975. 26 s. [#31068] 80:-

Krancke, Theodor und Brennecke, Jochen. Das glückhafte Schiff. Kreuzerfahrten des ”Admiral Scheer”. 1955. Koehlers. 360 pp + plates. [#31568] 150:-

Quarre, Bruce. Special Forces. 1990. P´s cloth wd/j. Richly ill. 128 pp. 4:o. [#27248] 150:-

Williams, Eric (red.). Flykthistorier från hela världen. De bästa berättelserna om krigsfångars flykt under de senaste fem seklen. 1954. Hklotbd. 566 s. Ngt nött. [#26867] 150:-

Nyström, Georg. Öfversigt af Norges härordning. 1900. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). 177 s. Stor utvikbar kolorerad karta över Norges militära indelning. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24349] 175:-

Tingsten, Lars. Huvuddragen av generalstabstjänsten. Andra omarb. upplagan 1920. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). Båda omsl medb. 172 s. Några blyertsförstrykn. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24350] 120:-

Holm, T. Kriget. Några historiska synteser till belysning av fredsfrågan. 1932. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). Båda omsl medb. 95 s. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24352] 120:-

1925 års försvarsordning. 1925. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). Båda omsl medb. 106 s. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24353] 150:-

Hedqvist, K B. Studie över de operativa enheternas sammansättning av infanteri och artilleri. 1933. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). Båda omsl medb. 63 s. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24356] 120:-

Gizycki, H v. Landstigningar. 14.-16. häftena af författarens "Strategiskt-taktiska uppgifter med lösningar". Öfversättning af H Stålhane. 1905. Vackert ljusbrunt hklotbd (Hedberg). 183 s. Stor utvikbar översiktskarta över trakten omkring Stralsund. /Militärlitteraturföreningens skrifter. [#24358] 150:-

Cowin, Hugh W. Warships. With 183 photographs of 152 classes or types. 192 pp. Ldn (Warne) 1986. /The New Observer´s Book of... [#23055] 75:-

Connell, John. Wavell. Scholar and soldier to June 1941. London (Collins) 1964. 2nd impr. Publisher's grey cloth with dustjacket. 574 pp. Photo plates and maps. Stamps on front end papers. "He takes an assured place as one of the great commanders in military history." (The Official Historian) [#21730] 210:-

Landgren, Signe. Embargo disimplemented. South Africa's military industry. Oxford University Press 1989. Publisher's hardcover with dustjacket, both in condition very good. xv + 276 pp. Some ballpoint markings in the margin, and notes on front fly leaf. [#21159] 90:-

Müller, Harald - Fischer, David - Kötter, Wolfgang. Nuclear non-proliferation and global order. A book from SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 1994 (Oxford Univ. Press). Publisher's hardcover with dustjacket. 258 pp. [#19641] 60:-

Cox, John. Overkill. The story of modern weapons. 1981 (Pelican Books). 252 pp. Plates and other ills. /"Overkill: the ability to exterminate a population more than once. Strategic superiority: more overkill than the opponent." [#19642] 50:-

Geissler, Erhard. Biological and Toxin Weapons Today. 1986. P's cloth wd/j. 220 pp. [#18905] 200:-

Goehring, C. Weltereignisse. Encyclopädie der Gegenwart in Wort und Bild. Erster Jahrgang 1854 - ... bis ... Die Eroberung der Krim. Die Belagerung von Sebastopol bis zum Ende des Jahres 1854... etc - 1856. Mit 48 colorirten Portraits und Abbildungen (in this copy there are 53 coloured plates, whereof 43 portraits and 10 views; the latter being those of Bukarest, Regulaire donische Kosaker, Kronstadt, Sebastopol, Odessa, Reval, Balaclava, Varna, Baktschisarai, and Eupatoria) nebst einer Karte. Leipzig (Verl. v. Ernst Schäfer) 1855(-6). P's half calf in green with richly dec spine. 296 pp + plates & map. Some lvs and plates loose, most of them clean and in fine condition, some with small tears, one with pencil marks. A few textpages foxed by petals. Front & end papers missing. In all a fine copy that might easily be handsomely restored into a pleasing one. Complete and scarce. [#18141] 5000:-

Furst Menschikoffs nattsäck, funnen i hans tält efter slaget vid Alma. Öfvers. fr. eng. Linköping (Ridderstad) 1856. Litet skinnryggbd med guldtext på frampärmens läder. 38 s. Vackert nött bd. Etikett med texten C.F. Rålamb och ett litet kors på frampärmens insida. / Alexander Sergejewitsch, furst Menschikoff eller Menschikow, Rysslands sändebud till Konstantinopel 1853, överbefälhavare på Krim och Sebastopols försvarare. Slaget vid floden Alma på Krim stod den 20 september 1854, då de allierade segrade. Sällsynt skrift. [#18138] 750:-

(Hume, Basil). Civil War in Rhodesia. Abduction, Torture and Death in the Counter-Insurgency Campaign. 1976. 104 pp. Map. [#27755] 50:-

Un Aide de Camp de Napoléon. Memoires du général Comte de Ségur. I-III. 3 vols. I: De 1800 à 1812. II: La Campagne de Russie. III: 1813-1814-1815. Du Rhin à Fontainebleau. Paris (Firmin-Didot) 1894-95. Vackra och välbevarade ljusbruna hfrbd från Hedberg med 2 röda ryggtitelfält och 4 gulddek bind. Inalles ca 1400 s + utvikbara kartor o facs. Exlibris. - Attractive and well-kept half calf from Hedberg, spines with 4 gilt bands and 2 red labels. About 1400 pp, folding maps and facs. Bookplates. [#10080] 600:-

Marquis van de Woestyne de Grammez de Wardes, ancien capitaine d'artillerie. La Guerre Russo-Turque 1877-1878. Paris (Ollendorff) 1903. Vackert och välbevarat ljusbrunt hfrbd från Hedberg med rött ryggtitelfält och 4 gulddek bind. 244 s. Porträtt o karta. - Attractive and well-kept half calf from Hedberg, spine with 4 gilt bands and red label. 244 pp. Portrait, map. [#5953] 250:-

Daudet, Ernest. Souvénirs de la présidence du marechal de Mac-Mahon. Paris (Dentu) 1880. Vackert och välbevarat ljusbrunt hfrbd från Hedberg med rött ryggtitelfält och 4 gulddek bind. 321 s. - Attractive and well-kept half calf from Hedberg, spine with 4 gilt bands and red label. 321 pp. [#15596] 250:-

Rousset (Colonel, professeur à l'école supérieure de guerre). Les maitres de la guerre. Frédéric II - Napoléon - Moltke. Essai critique d'après des travaux inédits de M. le général Bonnal. Cartes hors texte et dans le texte. Paris (Montgredien) s.a. (1899). Vackert och välbevarat ljusbrunt hfrbd från Hedberg med rött ryggtitelfält och 4 gulddek bind. 248 s. 3 utvikbara kartor. - Attractive and well-kept half calf from Hedberg, spine with 4 gilt bands and red label. 248 pp. 3 folding maps. [#16792] 250:-

After the Battle. Set of German Armour 1. 16 postcards depicting German Armour. [#17010] 75:-

JR 61. 1939-40. 1967. 64 s. Foto- oa ill. Finsk text. [#1339] 60:-

Broch, Theodor. Fjällen väntar. 1943. 254 s. + 12 foto-oa plr. /Förf. var borgmästare i Narvik, överlevde kriget trots två dödsdomar. [#11474] 150:-

Breemer, Jan. Soviet Submarines. Design, Development and Tactics. 1989. P's cloth wd/j in condition as new. Ills. 187 pp. [#3438] 400:-

Moorcraft, Paul L. Africa's Superpower. 1981. P's dec cloth wd/j in condition as new. Profusely ill. 192 pp. 4:o. /South Africa. [#17014] 200:-

Richet, Charles. Kriget - det förgångna. Freden - framtiden. 1914. (sic!!). F's hfrbd med nött ryggdekor. 306 s. Exlibris. [#15422] 80:-

(Marsh, Catherine). Minnesblad öfver kapten Hedley Vicars vid 97 engelska regementet. Sthlm (Palmqvist) 1859. Samtida hfrbd. 320 s. + grav front o tlbl. [#7828] 200:-

Bryant, Arthur. The Turn of the Tide 1939-1943. A Study based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke. Ldn (Collins) 1957. P's cloth. Wrs a bit worn. 766 pp. 2nd impr. [#15839] 125:-

I ett blått hklotbd med rött ryggtitelfält följande skrifter: Lennart Bredberg: Att överleva atomkriget - ett problem för oss alla. 1956. Ill. 44 s. + Herman Stolpe: Sveriges läge mellan stormaktsblocken. 1956. Ill. 63 s. + Per Steffen: Totalförsvaret och telekommunikationerna. 1959. Ill. 52 s. + Bert Hallström: Rustningsläget i världen. 1958. Ill. 68 s. + Walo von Greyerz: Människan och kriget. Psykologiska reaktioner. 1960. 92 s. Samtliga skrifter inb med båda omsl och i nyskick och utg. av Riksförbundet för Sveriges försvar. Ryggtext: RSF skriftserie. Svenskt motstånd 1 - 5. [#16020] 250:-

Molenaar, Heinrich. Geharnischte Sonette und andere Kriegsgedichte. Bayreuth 1914. 80 pp. As new. Added is a piece of paper with the text "Vertraulich. Nicht weitergeben. Unzeitgemässe Gedichte herausreissen & vernichten!" The might of this poetry is a bit exaggerated, I think. But all the same...condition and scarceness of the book considered... [#15001] 350:-

Molenaar, Heinrich. Ein Sonettenkranz. S.l.e.a. Printed in Neustadt an der Haardt. (1914). 16 pp. As new. Nice front cover. [#13009] 250:-

Chalfont, Alun. Montgomery of Alamein. New York (Atheneum) 1976. P's cloth with d/j. 380 pp + plates. [#14972] 150:-

Xenofon. Kyros' fälttåg. Öfvers. S.G. Dahl. 1895. Bra klotbd. 232 s. [#16998] 125:-

Ryan, Cornelius. The Last Battle. 1973. Ills. Fontana. [#10443] 30:-

Zentner, Christian. Die Kriege der Nachkriegszeit. Eine illustrierte Geschichte militärischer Konflikte seit 1945. 1969. P's cloth. Many Ills. 540 pp. [#9020] 125:-

Lundström, Per-Anders. Norrlands signalregementes historia. 1992. F's dek gröna klotbd m skomsl i nyskick. 375 s. + utv kol pl oa ill. [#14089] 300:-

Nordensvan, C.O. Studier öfver Mainfälttåget 1866. Med 7 kartor och 3 skizzer i texten. 1894. Vackert privatbundet hklotbd. 240 s. + utv kartor. [#11369] 200:-

Chronologisk oversigt over de viktigste Beleiringer. No title. S.l.e.a. About 1840. Nice contemp half calf. 74 pp. 4:o. [#6426] 450:-

(A. de Dufresne) de Francheville. L'histoire des dernières campagnes et négociations de Gustave-Adolphe en Allemagne. Ouvrage trad. de l'italien. Avec des notes historiques et géographiques & une dissertation... Berlin (G.J. Decker) 1772. Contemp half calf, spine with 5 raised bands. 504 pp + 3 folding tables & plans. Complete. [#15807] 1500:-

Hirschfeld, Magnus. Sittengeschichte des Weltkrieges. I-II. 2 vols. Leipzig - Wien (Verl. f. Sexualwissenschaft Schneider & Co.). 1930. Publisher's red cloth with some decorations. About 900 pp + many col plates ao ills. [#10523] 850:-

Militärkalendern 1913. Tr. 1912. Mjukt skinnbd m inre denteller och hela guldsnitt. Namn präglat i guld på fr pärmen. 288 s. [#12820] 150:-

Desessarts, N.L.M. Précis historique de la vie d'Annibal, et de ses campagnes en Italie. Nouv. éd., augmentée d'un Discours préliminaire. Paris (Desessarts) An xiii - 1805. Contemp half calf, spine dec & with red label. 100 pp. Stamp in red on title with lion's head & the text Carl Gustaf. [#12797] 750:-

Der deutsch-französische Krieg 1870-71. Berlin 1872-81. 7 contemp half calf , 2 containing maps. q.p. [#9810] 2850:-

Churchill, Winston S. Blood,Sweat andTears. 1941 (Putnam). P's cloth with the jacket somewhat worn & folded. 472 pp. First Am. ed. [#11559] 300:-

Reid, William. Vapen genom tiderna. 1976. Klotbd med skomsl. Kvadr. 4:o. Rikt ill. [#15181] 350:-

Hallström, Nils. Föreläsningar uti Historien för Kongl. Krigs-Academien. I-III. I:Gamla historien. II: Svenska historien. III: Nya almänna historien. Sthlm (Nordström) 1795. Contemp half calf with 5 raised bands. Solid binding. About 1200 pp. [#16745] 650:-

Histoire de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par un ancien Saint-Cyrien. Paris 1893. Very pleasing half calf with raised bands. 314 pp + 52 plates. [#16306] 1500:-

Hegewisch, D.H. Historia om regementsförändringen i Swerige år 1809,... Sthlm (Eckstein) 1823.Contemp. half calf. 408 s. First ed. /Hegewisch, 1740-1812, German historian. [#16610] 650:-

Szafraniec Bystrzonowski, Louis de. Résumé des principes de la guerre d'après l'ouvrage posthume du général de Clausewitz. Paris 1846. Very nice and cont half calf, spine gilt. 360 pp. / Including i.a. a short biography of Clausewitz. [#7613] 550:-

Stora skytteboken. Red. J. Almquist ao. I-III. 3 vols. Sthlm (Gothia) 1962. Publisher's decorated half calf in condition as new. Many ills. [#12403] 2100:-

Bokauktionen för pansarbåten. Katalog. 1912. 108 pp. Sewn as issued. [#4501] 250:-

Oeuvres de Napoléon III. I¯IV, 4 vols. Paris 1854-56. Pleasing contemp morocco binding. Old stamp. About 1800 pp. [#17302] 1000:-

Författningssamling för Kongl. Maj:ts flotta. I-IX inkl. Supplement. a.u. Hernösand 1851-70. Vackra i grönt marmorerade bd. Ca 7000 s. 9 vol. [#15579] 2700:-

Grassi, M. Turkiska kartan eller ottomanska rikets religiösa, civila och militära organisation. 1833. Hclbd. Grav. front. Ca 500 s. [#8480] 1100:-

Caesar. Commentariorum de bello gallici, libri septem. + D:o de bello civili, libri tres. I-II. 2 vols. Paris (Barbou) 1755. Very pleasing cont full calf. 360+455 s. [#1735] 2500:-

Hägg, Erik. Under tretungad flagga. Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750 - 1900. 1941. Publisher's half calf with four raised bands. 4:o. Front cover with some scratches. [#2315] 550:-

Roscoe, Theodore. United States Destroyer Operations in World War II. 1953. P's dec cloth. 599 pp + plates ao Ills in the text. 4:o. 1:st ed. A nice copy. [#1803] 500:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations