Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsMEDICIN 1800-TAL - 19TH CENTURY MEDICINE

Huxley, Thomas H. Människokroppens byggnad och förrättningar. Grunddragen af människans fysiologi. Övers o bearb af Christian Lovén- Tredje sv uppl utg af Robert Tigerstedt. Med 163 träsnitt, däraf ett i färgtryck, samt 2 planscher. Sthlm, Adolf Bonnier, 1897. Ngt nött samtida hfrbd. 291 s. Inlagan ren.   [#62892]  200:-

Wretlind, E.W. Koleran. Hennes historik, natur, symptom, förekommande och behandling. Enligt vetenskapens nyaste rön. Sthlm, Helsovännens förlag, 1892. 23 s. Med 4 ill i texten. Tr omsl i rött. / Helsovännens flygskrifter, Nr 8. [#61043] 100:-

Underdåningt betänkande, rörande åtskilliga förbättringar uti sjukvården inom hufvudstaden; af den för detta ändamål nådigst förordnade committé. Sthlm, Samuel Rumstedt, 1827. 30 s. Samtida blågrått omslag. [#61045] 200:-

Glas, Olof (praes.). Om torsklefvertran. I-IV. q.p. Diss. med. resp. Anders Magnus Thunberg, Per Gustaf Kihlstedt, Carl Robert Senell, Johan Ångström. Upsala, Leffler och Sebell, 1850. Aa. 66 s. Sista bladet ngt lagerfläckat. [#61046] 300:-

Odhelius, Joh. L. Tal om veneriske sjukdomars botande med upplöst guld. Hållet vid praesidis ombytet i Kongl. Vetenskaps Academien 1812. Sth, Lindh, 1812. Samtida gråpappomslag. Oskuret och välbevarat exemplar. 12 s. Graverat titelblad + vignette. [#61048] 450:-

Hammarstedt, Edvard (utg.). Vidskepelser, vantro och huskurer i Danderyd och Lidingö i slutet af 1700-talet. Anteckningar af J.P. Wallensteen. Sthlm 1899. Haeggström. 26 s. Välbev ex med vackra omslag. / Bidrag till vår odlings häfder, utg. af Artur Hazelius. 7. [#61050] 250:-

Malmsten, P.H. Om låtsade sjukdomar. 1878. Looström & Komp. 47 s. + tryckta omslag med en ded från förläggaren till Bibliothekarien J.A. Ahlstrand. Nyskick. / Förf. prof. [#60359] 300:-

Schulz von Schulzenheim, David. Åminnelsetal öfver ... Joh. L. Odhelius, medicinalråd i Kongl. Sundhets-Collegium, hållet 1817, å Kongl. Vetenskaps-academiens vägnar. Sthlm, J.P. Lindh, 1817. Gråblått omsl. 20 s. Osk o rent ex. [#60367] 500:-

af Pontin, Magnus. Åminnelsetal öfver ... David Schulz von Schulzenheim, ,... hållit inför Kongl. Vetenskaps-academien 1824. Sth, Norstedt, 1824. Blågrått omsl. 44 s. Graverade titelvinjett. Osk o ouppsk exemplar. [#60382] 550:-

Glas, Olof (praes.). Om torsklefvertran. I-IV. q.p. Diss. med. resp. Anders Magnus Thunberg, Per Gustaf Kihlstedt, Carl Robert Senell, Johan Ångström. Upsala, Leffler och Sebell, 1850. Aa. 66 s. [#59367] 300:-

Glas, Olof (praes.). Om angina pectoris. I-II. q.p. Diss. med. resp. Carl Wilhelm Engelbrecht och Carl Rudolph Åkerman. Upsala, Leffler, 1851. 32 s. / Waller 3565. [#59368] 300:-

Glas, Olof (praes.). Om kramp i matstrupen. I-II. q.p. Diss. med. resp. Frans August Kalén och Pehr Evald Warodell. Upsala, Leffler och Sebell, 1850. 30 s. [#59370] 250:-

Glas, Olof (praes.). Om empyem. I-II. q.p. Diss. med. resp. Filip Sandelin och Constantin Fallenius. Upsala, Wahlström, 1851. 30 s. [#59371] 250:-

Glas, Olof (praes.). Om utvidgningar af cylinderformiga kanaler i menniskokroppen. I-III. q.p. Diss. med. resp. Johan Gustaf Rydberg, Georg Einhard Ossbahr, Gustaf Adam Ehrengranat. Upsala, Wahlström, 1852. 44 s. [#59372] 300:-

Glas, Olof (praes.). Om spinal-irritation. Diss. med. resp. Gustaf Henric Bohm. Upsala, Leffler och Sebell, 1850. 16 s. [#59373] 200:-

Bergstrand, Carl Henr. (praes.). Kort framställning af underbindningar på artererna i deras continuitet. I-II. Diss. med. resp. Leonhard Engström och Per Alfred Emanuel Arpi. Upsala 1848. Leffler och Sebell. 32 s. Komplett och a.u. / Bergstrand professor i chirurgien och barnförlossningskonsten. [#59360] 250:-

Stenberg, Sten. Om syphilisationen, jemte några med densamma anställda försök. Sthlm 1854. Joh. Beckman. Aa. I. a.u. 20 s. [#59361] 300:-

Ström, Bernhard Mauritz. Om hydrocephalus acutus. Upsala, Leffler, 1854. Aa. 24 s. [#59363] 200:-

Troilius, Samuel Gustaf. Om uræmi. Sthlm 1858. Eric Westrell. Aa. 56 s. [#59364] 250:-

Ek, Robert. Om pyemi i pathogenetiskt och anatomiskt hänseende. Upsala, Leffler, 1856. Aa. 16 s. [#59366] 200:-

Bergman, F.A.G. Om Sveriges folksjukdomar: I. Rödsoten. Upsala, Lundström, 1869. Aa. 115 s. Välbev. / UUÅ 1869. Medicin II.  [#58516] 150:-

Hammarsten, O. Om gallans förhållande till magsaften och ägghvitedigestionen. Upsala, Lundström, 1869. Aa. 121 s. Välbev. / UUÅ 1869. Medicin I.  [#58517] 150:-

(Heinroth, Joh. Christ. Aug.) pseud. Treumund Wellentreter. Tempelförgården. Några blad ur lifvets bok. Öfversättning af Engelbr. Rancken. Sth, Haeggström, 1835. Samtida hfrbd med vackert dek rygg. Bunden af A.M. Högberg, Norrköping. 408 s. Ren inlaga. Förf. läkare/psykiater; 'professor i den psychiska medicinen vid universitetet i Leipzig. Bokens 3 huvudavd: Lefnadsvishet. Blickar in i sanningens område. Blickar in i lifvets område. + ett Bihang: Blickar i himmelriket. [#57032] 650:-

Apelqvist, Pehr Fredrik. En skeppsläkares dagbok. Dagbok förd på H.M. Corvett Najaden under fartygets expedition 1842-1843 Karlskrona-Lissabon-Sydamerika-Västindien-Karlskrona. Anteckningar av skeppsläkaren ombord, Pehr Fredrik Apelqvist. 1975. Spektra. Förlagsklotbd med skomsl; det senare med småskavanker. 168 s. Ill. [#45456] 175:-

Hartmann, Ph.K. Lycksalighetslära för menniskans fysiska lif; eller konsten att nyttja lifvet samt dervid bibehålla och fullkomna helsa, skönhet samt kropps- och själsstyrka. Sthlm (Hjerta) 1830. Contemp nice half calf, spine gilt. 376 pp. [#22972] 800:-

Tigerstedt, Robert. Fysiologiska principer för kroppens näring. Tio föreläsningar hållna vid Karolinska institutet hösten 1886. Med 7 bilder. Sthlm (Oscar L. Lamm) 1887. Samtida ljusbrunt hfrbd med blind- och gulddek rygg. 220 s. Exlibris. Sällsynt. [#22433] 350:-

Kock, Wolfram (utg.) Mina minnen. "Mina minnen" (1816-55) av Carl XV:s förste livmedikus Dan Vincent Lundberg. Utg och kommenterade av W.K. 1983. F's klotbd i nyskick med skomsl. 283 s. + foto- oa ill. [#20020] 200:-

v. Gyurkovechky, Victor G-V. Pathologie und Therapie der männlichen Impotenz. 2. vollst. umgearb. Aufl. Wien und Leipzig (Schwarzenberg) 1897. P's dec cloth. 247 pp. [#11664] 400:-

Levertin, Alfred. Svenskt porträttgalleri XIII: Läkarekåren. 1899. P's dec half calf. 1526 porträtt + korta biografier. [#5782] 250:-

Masselon, J. Précis d'ophtalmologie chirurgicale. Avec 118 figures intercalées dans le texte. Paris (Baillière et fils) 1886. Contemp half calf. 504 pp. First edition. [#10409] 800:-

Lennander, K.G. Bericht über die Operationen, die im Laufe des Jahres 1892 auf dem Akademischen Krankenhaus zu Upsala ausgeführt worden sind,... 1893. 45 s. [#13725] 100:-

(Funke, C. Ph.) Menniskans historia. Strengnäs (Ekmarck) 1813. Contemp worn half calf. 316 pp. Interior clean. [#11569] 400:-

Skjelderup, Michaël. Föreläsningar i physiologiska Anthropologien. Skara (Leverentz) 1815. Contemp somewhat worn half calf. 192 pp. [#10476] 400:-

Hallin, O.F. Helsan framför allt! Handbok i helso- och sjukvårdslära populärt framstäld. I-II. 2 vols. I: Hälsolära. II: Sjukvårds- och sjukdomslära. Very nice red half calf with beautiful decorations in gold on spine & covers. Ills. 390+934 pp. Sthlm (Fritze) 1885. Exlibris Hj. Nehrman. [#16340] 450:-

Schnitzler, Joh. (Hrsgegeber). Wiener Klinik. Vorträge aus der gesammten praktischen Heilkunde. Neunter Jahrgang. Mit 14 Holzschnitten. Wien (Urban & Schwarzenberg) 1883. P's dec cloth in very good condition. 323 pp /Der chronische Motphinismus v. H. Obersteiner. Syphilis... v. Fr. Veronese und zehn andere Vorträge. [#7688] 750:-

Posner, C. Therapie der Harnkrankheiten. Berlin (Hirschwald) 1898. Hklotbd. 170 s. [#13417] 450:-

Beigel, Hermann. Klinik der Gebärmutter-Chirurgie mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der Sterilität. Mit 152 Holzschnitten. Erlangen (Ferdinande Enke) 1873. Contemp half calf. 374 pp. [#12224] 500:-

Hopf, Ludvig. Husläkaren. Populär medicinsk rådgifvare för friska och sjuka. 1896. Lösa ark i förlagets dek origklotpärm med dek skinnryg. 564 s. [#6245] 200:-

Melander, A.F. Naturmedicin. Studier och iaktagelser öfver sjukvård och helsovård. 278 s. Sthlm (Norman) 1868, 1867. + D:o Särskildt öfver barns fysiska vård. 1873. Söndr. yttre falser i ett samtida hfrbd. Inlagan med träsnitt och ngt brunfläckad. 133 s. [#17068] 350:-

Bokauktionerna i Upsala 1897 - 4. Böcker i medicin och natutvetenskap. [#10482] 60:-

D:o 1897 - 23. En större samling med medicinska instrumenter. [#11365] 60:-

Upsala Bokauktionskammares katalog. 1899 -16. En samling böcker i medicin. Medicinska instrumenter m.m. [#5496] 60:-

Bruzelius, A.J. (utg.) Sveriges apotekar-historia ifrån konung Gustaf den I:s tid. Sthlm (Utg:s förlag) 1878-81. Bra hfrbd. [#12786] 350:-

Hureaux. Histoire des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses précédée d'une instruction élémentaire sur l'analyse. Paris (Baillière) 1855. Contemp half calf, spine dec i 4 compartments. 736 pp. [#6691] 800:-

Kunze, C.F. Compendium der practischen Medicin. Erlangen (Ferdinand Enke) 1874. Contemp half calf. 623 pp. Light pencil scribble on a few pages. [#11891] 400:-

Le délire des persécutions par Legrand du Saulle. Paris (Plon) 1871. Fine contemp half calf. Spine with 5 raised bands. 532 pp. [#7789] 450:-

Topinard, Paul. L'Anthropologie. Avec préface du prof. Paul Broca. 3:ième éd., avec 52 figures intercalées dans le texte. Paris (Reinwald) 1879. P's green & dec cloth. 576 pp. A nice copy. /Bibl. des sciences contemporaines. G-M 175 (1:ière éd. 1876). [#5113] 350:-

Haddon, A.C. (& A.H. Quiggin). History of Anthropology. P's cloth. Ills. 168 pp. G-M 196. First edition and, according to the preface, the first attempt at a history of anthropology. [#11704] 400:-

Hecker, August Friedrich. Korrt utkast till Pathologie och Semiotik. Sthlm (Grahn) 1812. 138 s. Sammanbunden med: Tal hållne i Kungl. Krigs Vetenskaps-Akademien 1822-3. Tr. 1824 + Svenska krigsmannasällskapets Handlingar år 1798. I. Tr. 1799 + D:o I. 1801. Tr. 1802. + Något om Spel i allmänhet och Numer-Lotteriet i synnerhet. Strengnäs (Segerstedt) 1809. Inalles ca 350 s. Vackert samtida marmorerat pappbd med ryggtiteln: Något om spel m.m. [#11112] 750:-

Schroeder, Karl. Lehrbuch der Geburtshülfe mit Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Mit 107 in den Text gedruckten Holzschnitten. Bonn (Cohen & Sohn) 1874. Nice contemp half calf. 800 pp. [#9436] 500:-

Rawitz, Bernhard. Compendium der vergleichenden Anatomie. Mit 90 Abbildungen im Texte. Leipzig (Hartung & Sohn) 1893. P's dec cloth. 278 pp /... "ist als Repetitorium für Studierende der Medizin gedacht". [#14658] 300:-

Söderwall, Emil. Om Ronneby helsobrunnar. Lund 1881. Aa. 38 s. [#13944] 400:-

Teste, Alph. Le magnétisme animal expliqué ou leçons analytiques sur la nature essentielle du magnétisme, sur ses effets, son histoire, ses applications,... Paris (Baillière) 1845. Worn contemp full calf richly gilt. 488 pp + Catalogue des livres de médecine,... chez Baillière. 1849. 48 pp. Stamps. [#9327] 500:-

Most, Georg Fr. Menniskan i de första sju lefnadsåren, eller Anwisning till en rätt fysisk och moralisk Barnauppfostran. Malmö (Thomson) 1829. Gråpappomsl. 173 s. [#4500] 450:-

Kinetic Jottings: miscellaneous extracts from medical literature, ancient and modern, illustrating the effects of Mechanical Agencies in the treatment of disease. With remarks by prof. Augustus Georgii. London (Renshaw) 1880. P's dec cloth. 284 pp. [#3374] 350:-

Strümpell, Ludwig. Die pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder. 3. bedeutend vermehrte Aufl. herausgegeben von Alfred Spikner. Leipzig (Ungleich) 1899. Very nicely in gold & black dec p's red cloth in excellent condition. 574 pp [#5018] 450:-

Schreber, Moritz. Illustrated medical in-door gymnastics or a system of medico-hygienic exercises requiring no mechanical or other aid, and adapted to both sexes and all ages, and for special cases. With 45 woodcuts. London-Edinburgh (Williams & Norgate) 1856. P's dec cloth. 95 pp. Some brown spots in the text, otherwise a fine copy. [#8813] 350:-

Törnblom, Peter Alrik. Om första refbenet hos menniskan. 1864. Aa. 50 s. + 3 lithogr. plr, varav 2 utv och 1 kol. [#5414] 350:-

Grähs, C.G. Rese-Anteckningar. Berättelse till Kongl. Sundhets-Collegium. Med en planritning och flera träsnitt. Sthlm (Beckman) 1853. F's dek pappbd. 183 s. + utv plansch. /Resa till bl.a. Utrecht, London och Paris i syfte att studera sinnessjukhusvården. Ded. ex. [#12146] 750:-

Rosch (med. dr.) Enda sanna orsaken till de flesta kroniska sjukdomar i synnerhet hos qvinnokönet. Sthlm (Chelius) 1894. 48 s. Inga omsl. [#16177] 100:-

Khabara. En praktisk och nyttig handbok innehållande 100 värdefulla recept... från Orienten... på de bästa toillettmedel, botemedel... och angenämaste parfymer och rökelser, utg. af d:r -S. Sthlm (Falk) 1882. 32 s. Tr. omsl. Välbev häfte. [#3549] 125:-

Tigerstedt, Robert. Våra vanligaste födoämnens näringsvärde och inköpspris jämförda med de sprithaltiga dryckernas. Med en grafisk tabell. 1898. Bakre omsl fl. [#16777] 125:-

Svenska läkare-sällskapets Handlingar. Tionde bandet. Sthlm (Nestius) 1825. Gråpappbd med osk snitt och nött rygg. 456 s. + 4 utv tab och 3 d:o plr. [#1396] 350:-

Schlickum, O. Pharmaceutischer Atlas. Bildliche Darstellung pharmaceutisch wichtigen Gegenstände: Apparate, Instrumente, Droguen, arzeneilicher Gewächse und Thiere in 1105 Holzschnitten. Leipzig (Günther) 1876. Contemp half calf. 250 pp. Corner missing of title & fly-leaf back without loss of anything but the paper. Profusely illustrated work. [#2921] 1500:-

Tanner, Arthur Edmund. Physical Culture for Men, Vomen and Children. London (Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.) 1894. Nice dec p's cloth. Photoills. 30 pp. First edition. [#12508] 950:-

Lagneau, L.V. Exposé des symtomes de la maladie vénérienne, des diverses méthodes de traitement... Paris 1818. Cont half calf. 653 pp. Book-plate. [#9847] 1850:-

Åkerman, N. Diss. medica resp. C.G. Lithell. De plantis sveciæ venetatis potioribus nec non antidotis, dissertationem. Upsaliæ 1811.18 pp. [#16630] 300:-

Åkerman, N. Diss. medica resp. L. Widholm. De plantis sveciæ venetatis potioribus nec non antidotus, continuationem. Upsaliæ 1811. 12 pp. [#16310] 300:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations