Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsMEDELPAD

Ångermanland Medelpad 1988-89. Utg av Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund. 1988. Inb med ill omsl. 224 s. Foto- oa ill. Nyskick. [#45113] 80:-

Ahnlund, Nils (utg.). Sundsvalls historia. I-IV 4 vol. Uppsala 1921 - 1922. Stor 8:o. 285 s + en utvikbar plansch, 354, 214, 144 s. Porträttgalleriet i del IV samlat av Bernhard Löfgren. Häftade exemplar, omslagen med småskavanker. /Hö II-3 [#39281] 550:-

Hedin, Sven. Tur i Medelpad. Sundsvalls Tidnings årsbok 1966. 53 s. Ill. förf. [#33626] 80:-

Nyberg, Vallis. Gamla järnbruk i Medelpad. 1950. Häftad. 408 s. Foto- oa ill. Ouppsprättat exemplar. Liten fuktfläck upptill. Välbev ex. [#31761] 550:-

Gothe, Richard. Medelpads finnmarker. Kulturhistoriska undersökningar om finsk bosättning i mellersta Norrland under 15-, 16- och 1700-talen. Sthlm 1945. F's hklotbd med båda omsl medb i nyskick. 294 s. Ill. Med förf:s ded. Exlibris Stafberger. [#10905] 500:-

Källström, O. Gustav Vasas silverreduktion från Medelpads och Ångermanlands kyrkor. Särtr. 1934. Ded. [#14922] 50:-

Svenska låtar. Medelpad. 1974. Dek linnebd m skomsl. 173 s. Nyskick. [#1670] 400:-

Löfgren, Emil. Det gamla Njurunda. Del I. a.s.u. Sundsvall (Flammén & Westerlund) 1922. F's dek klotbd. Ill. 455 s. Stplr. [#13537] 400:-

Björk, Barbro (red.) Då det begav sig... Sundsvalls stad och industridistrikt 1850-1940. 1977. Dek klotpbd. 203 s. Namnt. [#5492] 50:-

Västernorrland! Länskampanj för Västernorrlands utveckling. Fotobok av Candell-Eriksson-Guvå m.fl. 1986. F's dek klotbd. Tv 4:o. [#11366] 75:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations