Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsLITTERATURHISTORIA

Herrig-Förster. British Classical Authors. With biographical notices.† 1925. Westermann. P's half cloth. Around 800 mostly two-columned† pp.† + one big folding map in colour and a plate. Interior clean but† covers a bit worn & foxed. / I.a. William Hazlitt: Hamlet.††† [#63235]† 100:-

Bush, Douglas. English Poetry. The main currents from Chaucer to the† present. 1952. Methuen. P's cloth. 232 pp. Light pencil† underlinings.†† [#63267]† 60:-

(Pound, Ezra). Samtal med Pound. Ezra Pound intervjuad av Donald† Hall. 2003. Ellerströms. 143 s. Originalpocket.†† [#63063]††† 80:-

Svanberg, Victor. Poesi och politik. Till nutidens lov. Essayer.† 1971. A&K. 248 s. [#63089]† 80:-

Bjørnvig, Thorkild. Pakten. Min vänskap med Karen Blixen. Med in† ledning av Sven Delblanc. Med efterskrift av Frans Lasson. 1986.† Forum. Förlagsklotbd med skomsl. 206 s.†† [#63174]†† 110:-

Hudd, hudd, hudd, hudd.† Hudd - ett försök att vidga språkets gränser† eller... 1982. Litteraturvetenskapliga inst vid Uppsala univ. 174 s.† + tr omsl. Foto- oa ill i texten. En antologi från Skapande svenska† hösten 1981.† [#63206]† 80:-

Jones, T.H.† Dylan Thomas. 1970. Oliver and Boyd. e122 pp.††† [#62674]†† 70:-

Muir, Kenneth (ed.).† Elizabethan and Jacoben Prose 1550-1620. 1956.† 276 pp. Pelican Book of English Prose 1.†† [#62675]†† 80:-

Ure, Peter (ed.). Seventeenth-Century Prose 1620-1700. 1956. 284 pp.† Pelican Book of English Prose 2.†† [#62676]†† 80:-

Jefferson, D.W. (ed.). Eighteenth-Century Prose 1700-1780. 1956. 288† pp. Pelican Book of English Prose 3.†† [#62677]†† 80:-

Wright, Raymond (ed.). Prose of the Romantic Period 1780-1830. 1956.† 276 pp. Pelican Book of English Prose 4.†† [#62678]†† 80:-

Allott, Kenneth and Miriam (eds). Victorian Prose 1830-1880. 1956.† 314 pp. Pelican Book of English Prose 5.†† [#62679]†† 80:-

Alvarez, A.† Beckett. 1981. Fontana. ?144 pp. As new.† [#62759]† 80:-

Emily Dickinson.† The Works of Emily Dickinson with a Introduction by† Emma Hartnoll and Bibliography. 1994. Wordsworth. 224 pp.††† [#62522]†† 100:-

Manguel, Alberto. En historia om läsning. 1999. Ordfront. 338 s. + dubbelplansch oa ill i texten. Exet som nytt men med en diskret gåvotillskrift. / Läsandets historia.† [#61728] 150:-

Schück, Henrik (red.). Sveriges nationallitteratur. VI. 1700-talets prosaförfattare. 1907. Bra förlagsklotbd. 356 s. / Mörk, Dalin, Linné, Lagerberg, Kellgren, Thorild, Leopold, Ehrensvärd, Lehnberg, Gustaf III, Rosenstein. *[#62014] 80:-

Hägg, Göran. Den svenska litteraturhistorien. 1999. W&W. Inb med ill omsl + ettd:o skomsl. 692 s. Ill.† [#61707] 250:-

Spender, Stephen (ed.).† Great writings of Goethe. 1962. Mentor. 280 pp. Slightly worn.† [#61346] 50:-

Stolpe, Sven. Sven Stolpe berättar ur vår litteraturhistoria. Selma Lagerlöf. 1984. Legenda. Inb med ill omsl + skomsl. 268 s. [#60827] 90:-

Norberg, Elsa. Geijers väg från romantik till realism. 1944. Gediget biblioteksbd i brunt klot. 532 s. Stplr. *[#60644] 150:-

Millett, Fred B.† Reading Poetry. A method of analysis with selections for study. 1950. Harper & Brothers. P's cloth. 272 s. A few light underlinings. First edition.† [#60554] 125:-

Lagercrantz, Olof.† Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma. Gunnar Ekelöf betraktad av O.L. 1995. W&W. 224 s.† [#60289] 60:-

Hamsun, Marie. Regnbuen. 1053. Aschehoug. Förlagshfrbd. 378 s + ett par fotoplr. Tillskr. [#60317] 125:-

Ekelöf, Gunnar. En självbiografi. Efterlämnade brev och anteckningar. I urval, redigering och med inledning av Ingrid Ekelöf. 1971. Bonniers. 302 s. Omsl med riss o ngt nött. Inlagan ren. Ou. [#60388] 150:-

Fox, Levi. The Shakespearian Gardens. 1985. Many ills.† [#60140] 40:-

Friedlaender, Kurt. Mästerverk inom berättarkonsten från Cervantes till Selma Lagerlöf. 1944. Eklunds. Bra förlagshklotbd och med skomsl. 262 s. 1:a sv utg. [#59826] 100:-

Bailey, John. †Dr. Johnson and his Circle. 1945. †Oxford UP. P's cloth. 264 pp. [#59398] †90:-

Gunnar Ekelöf. Brev 1916-1968. Urval och kommentarer av Carl Olov Sommar. 1989. Bonniers. Förlagsklotbd med ett ngt nött skomsl. 224 s. Ou. /hökö †[#59179] 125:-

Richards, I.A. Practical Criticism. A Study of Literary Judgment. 1956. Routledge & Kegan. P's cloth. 388 pp + two folding plates. 10th impr. Nice copy. [#59268] †150:-

Ekelöf, Gunnar. Promenader och utflykter. Rivet titelblad, i övr bra. Ca 1990. [#59285] †40:-

Feldhake, Susan C. †Writing True-Life Stories. 1993. Paragon. 188 pp. †[#58850] 80:-

Morén, Monica. Ditt namn bland keruberna. En studie i Karin Boyes poetik och poesi. 2001. Aa. 298 s. †[#58816] 150:-

Foster, R.F. †W.B. Yeats. A Life. I-II. 2 vols. †I: The Apprentice Mage 1865-1914. †II: The Arch-Poet 1915-1939. 1998-2003. Vol I brochured and slightly worn, vol II publisher's cloth wd/j in condition almost as new. Near 1500 pp + plates. †[#58817] 350:-

Redfield Jamison, Kay. †Touched with Fire. Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. 1994. Free Press. 382 pp. Ill. †[#58818] 150:-

Hendrickson, Robert. The Wordsworth Book of Literary Anecdotes. 1997. 336 pp. Slightly worn. [#58819] 100:-

Böttiger, Carl Wilhelm (praes.). Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 1-12. 12 delar. (resp.). Gustaf Böttiger, Otto Wilhelm Ålund, Axel Gustaf Adlercreutz, Gustaf Hagander, Samuel Enander, Axel T.G. Oxenstjerna, Ulrik Ferdinand Flach, Casper Wolrath Tham, Fredrik August Thavenius, Hans Wachtmeister, Axel Wilhelm Nilson, Lars Wilhelm Borin. Upsala, Wahlström, 1842-51. 208 s. [#58664] 350:-

Henson, H. Hensley. †Byron. The Rede Lecture for 1924. Cambridge UP. P's hard covers. 58 pp. First edition. ††[#58539] 125:-

Sarolea, Charles. Count L.N. Tolstoy. His Life and Work. †Around 1930. Nelson. P's cloth. 384 pp + plates. †[#58585] 70:-

Matson, Katinka. †Short Lives. Portraits of Writers, Painters, Poets, Actors, Musicians and Performers in Pursuit of Death. 1981. Picador. 366 pp. With photo-illustrations. [#58356] 125:-

Wrangel, Ewert. Tegnérhemmet i Lund. 1939. Särtr. 8 s. + 2 monterade vykort. Med förf:s ded till Knut Hagberg. ††[#58490] †70:-

Olsson, Henry. Från Wallin till Fröding. Studier i svensk adertonhundratalsdikt. 1939. Gebers. 266 s. Välbev ex. †[#58216] 100:-

Øksnevad, Reidar. Norsk litteraturhistorisk bibliografi 1900-1945. Oslo, Gyldendal, 1951. 378 s. Ex-SR-bibl. Exlibris Radiotjänst. [#58221] 200:-

Petersen, Carl S og Andersen, Vilhelm m.fl. förf. Illustreret dansk litteraturhistorie. I-IV. 4 vol. †I: Fra folkevandringstiden indtil Holberg. II: Det attende aarhundrede. †III: Det nittende aarhundredes første halvdel. IV: Det nittende aarhundredes anden halvdel. 4 vol. Solida klotlinnebd med ett brunt och rött ryggtitelfält på varje band. Ex-bibl Sveriges Radio. Exl o stplr. Inalles ca 4000 s. Inlagan ren medan snitten bär spår av användning. Rikt illustrerat verk med många facs och 38 plr och ca 700 sällan sedda illustrationer i texten. Med många litteraturhänvisningar och flera register. Utkom åren 1916-1934. †/aff IX-9 † [#58176] †650:-

Olsson, Henry. Fröding. Ett diktarporträtt. 1950. Förlagshalvklotbd. 437 s. + plr. [#58086] 110:-

Olsson, Henry. Fröding. Ett diktarporträtt. 1950. 437 s. + plr. Med marginal- o understrykningar i texten. Namnt Mats Eklöf. [#58087] 80:-

Meijer, Bernhard. Svenskt literatur-lexikon. 1886. Seligmann. Samtida hfrbd, ryggen med 4 upph bind. 504 s. Spår av fuktrand i marginalen på ett par blad i början o slutet av boken. / Innehållsrik med mängder av korta biografier över länge sedan glömda eller nästan glömda. [#57946] 225:-

Sternfeld, Wilhelm und Tiedemann, Eva. Deutsche Exil-Literatur 1933-1945. Eine Bio-Bibliographie. Mit einem Vorwort von Hanns W. Eppelsheimer. 1962. Schneider. P's cloth wd/j. Leinenbd mit Umschl. 422 pp. Ex-library-copy. †/ VIII-7aff † [#57871] 250:-

Kulling, Jacob. †Olle Hedbergs romaner. Moraliska och religiösa problem. 1952. Norstedts. Solitt klotbd med båda omsl medb. 120 s. Välbev ex-bibl-bd. [#57864] †80:-

Schück, Henrik. Sveriges litteratur intill 1900. I-II. 2 vol. 1935. Gebers. Välbev förlagsklotbd. Inalles drygt 700 s. Båda vol med ett exlibris med texten Tardius quam videtur på sockeln till ett solur. Bifogas Fredrik Bööks rec i understreckarens form 25-11-35, samt en I marginalen-art betitlad Schückiana av Corinna. *[#57645] 400:-

Dent, Alan. World of Shakespeare: Sports & Pastimes. With a foreword by Dame Rebecca West. 1973. Osprey. P's cloth. 111 pp. [#57342] 80:-

Harvey, Robert Dean. American Literature. Pocket Crammer. 1964. 192 s. Ringpärmsbok med korta biografier av amerikanska författare. [#57344] 50:-

The Reader's Quotation Book. A literary companion. Ed. by Steven Gilbar. Introduction by Doris Grumbach. 1990. Penguin. 200 pp. Illustrated. [#57350] 50:-

Hussey, S.S. The literary language of Shakespeare. 1982. Longman. 224 pp. [#57358] 100:-

Lucas, F.L. The Decline and Fall of the Romantic Ideal. Cambridge, UP, 1963. 242 pp. [#57380] 90:-

Meresjkovski, Dimitri S. Eviga följeslagare. Porträtt ur världslitteraturen. 1920. Gebers. 181 s. [#57564] 150:-

Gardner, Edmund G. †Dante. 1923. Dent. P's cloth. 212 pp. Front. † portr. †[#57222] 125:-

Kenner, Hugh. Samuel Beckett. A Critical Study. 1961. Grove Press, New York. E-336. Evergreen original edition. First printing. Added four newspaper articles. Cover design by Roy Kuhlman. Almost as new. *[#57011] 350:-

Nydahl, Thomas. Skrivandets portar. Litterära samtal med tio † kvinnliga författare. Artéa förlag 2006. Inbunden med skyddsomslag. † 320 s. Foton, faksimil och andra illustrationer. I slutet † verkförteckning för de ingående författarna: Anne-Marie Berglund, † Gabriela Melinescu, Suzanne Brøgger, Pia Tafdrup, Ida Jessen, Nina † Malinovski, Agneta Pleijel, Birgitta Boucht, Agneta Klingspor, Janne † Teller. / Litteraturhistoria [#56793] 140:-

Holmberg, Olle. Hjalmar Gullberg. En vänbok. 1966. Bonniers. Inb och med skomsl. 215 s. + fotoplr. Ou. [#56393] 100:-

Kallin, Hjalmar. Pages choisies des grands classigues français avec commentaires. 1934. Inb. 158 s. Rent ex. [#56417] 70:-

Brix, Hans. Fagre ord. Smaa kommentarer til berømte danske digte. 1963. Gyldendals Uglebøger U 74. 184 s. Bra ex. [#56280] 80:-

Thörnvall, Olle. Novellisten Gustaf Rune Eriks. En studie i hans liv och författarskap. 1995. Ellerström. Aa. 216 s. Front. portr. [#56025] 150:-

Lundström, Johanna. Terrängbeskrivning. P.O. Sundman, moderniteten och medmänniskan. 2006. Ellerström. Aa. Inb och med skomsl. 290 s. Omslag Bertrand Gondouin. Förlagsny. [#56026] 200:-

Mjöberg, Josua (utg.). Ur frihetstidens litteratur. Urval för skolan. 1946. Skr utg av Modersmålslärarnas förening. Nr 18. Rent ex. [#55055] 50:-

Dahlström, Åke. Thomas Atkins och de tre musketörerna. Den brittiske soldaten i Kiplings tidiga berättelser och ballader. 1982. Inb med ill omsl. 186 s. Nyskick. [#54988] 80:-

Peterson, Aug. Vänersborg i Birger Sjöbergs diktning. 1940. Carlssons. 135 s. Med förf:s ded. [#54971] 90:-

Böök, Fredrik. Esaias Tegnér. Första delen (Till 1814). a.s.u. 1917. Norstedts. Solitt hfrbd med fr omsl medb. Bra och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. Bandet vackert nött. 532 s. /Gz [#54403] 175:-

Böök, Fredrik. Studier och ströftåg i dikten och historien. 1911. Norstedts. Solitt klotbd. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 304 s. [#54408] 100:-

Hormia, Osmo. Den finska litteraturens historia fram till 1917. 1982. Akademilitteratur. Inb med ill omsl. 204 s. Ill. Nyskick. [#54570] 90:-

Strindberg, Axel. Människor mellan krig. Några kapitel ur mellankrigslitteraturen. 1941. KF. Inb förlagsbd. 434 s. Ou. [#54726] 125:-

Vetterlund, Fredrik. Atterboms sagospel 'Lycksalighetens ö'. En estetisk och litteraturhistorisk undersökning. 1924. Norstedts. Solitt klotbd med fr omsl medb. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 208 s. [#54392] 180:-

Ahlén, Einar. Carl Joans Love Almqvist och hans hembygd. Levnadsöden och folklig diktning. 1971. 125 s. Foto- oa ill i teten. Omslag Bo Notini. / Sollentuna Hembygdsförenings Skriftserie Nr 9. [#54277] 100:-

Broberg, Jan (red.). Modern amerikansk prosa. 12 amerikanska författare granskade av 12 svenska kritiker. En antologi. 1968. Cavefors. BOC-serien. 168 s. Fotoportr. Välbev ex. / Kalejdoskop. [#55451] 80:-

Broberg, Jan (red.). Möten med utländska författare. Redovisade av svenska kritiker. En antologi. 1970. Cavefors. BOC-serien. 152 s. Välbev ex. / Kalejdoskop. [#55452] 80:-

Frykenstedt, Holger. Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne. En proveniens- och motivundersökning. 1961. A&W. 369 s. Med förf:s ded o tillskr. / Stockholm Studies in History of Literature 6. [#53601] 150:-

Morley, Chrisopher. Parnassus on Wheels. 1925. The Modern Library. Red dec cloth. 190 pp. [#53153] 80:-

Björck, Staffan. Dikter för dagen. 1978. Alba. 256 s. Ill. Omsl Fibben Hald. / Dagsversens uppkomst och utveckling... [#49951] 100:-

Rydén-Stenhag m.fl. Litteraturorientering för gymnasieskolan. 1984. NoK. Inb med ill omsl. 432 s. Ill. Ngt str o nött ex. *[#52110] 80:-

Wessén, Elias. Codex regius of the Younger Edda. Introduction to Corpus codicum islandicorum medii aevi vol. XIV. Copenhagen (Munksgaard) 1940. Nyinbundet klotbd i brunt och med båda omslagen medbundna. 32 s. 4:o. / Bókin er prentud i 125 numrerade ex. Detta har nr 46. Nyinbundet klotbd i brunt och med båda omslagen medbundna. *[#49468] 550:-

Wickbom, Ulf (red.). Bankbilder. Från konstens, filmens och böckernas värld. Illustrationer Sven Rydén. 1997. Grönt klotbd med skomsl. 120 s. Textbidrag av Göran Hägg, Torsten Jungstedt, Madeleine von Heland, Fritiof Nilsson Piraten. / Boken utg i samband med Skandinaviska Enskilda Bankens 25-årsjubileum av GullersBild, Uppsala. Nyskick. [#49624] 180:-

Hansell, Sven. Livet, även om jag dog av det. Erik Beckmans väg till en ny romanform. 1991. Symposion. Aa. 330 s. Ill. Med några lätta understrykningar. I övr som ny. [#49634] 100:-

Thomassen, Ejnar. Dostojevskij. En livsskildring. Med förord av Ald Ahlberg. 1942. Omslagsteckning av Juel Madsen. 242 s. + 3 fotoplr. [#49676] 100:-

Lidforss, Bengt. Litteraturkritik. Ur Bengt Lidforss' kvarlåtenskap. Litterära uppsatser och recensioner. 1916. Framtiden. 269 s. Omsl ngt lagerfl. Ovanlig. [#49272] 100:-

Kulling, Jacob. Karlfeldts livsproblem. SKD 1943. 117 s. Med författarens dedikation till Knut Hagberg. [#49313] 90:-

Linder, Sten. Bo Bergman. 1940. 64 s. Namnt. Förstrykningar. Studentföreningen Verdandis småskrifter 431. * [#49264] 40:-

Söderlund, Petra. Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet. 2004. Aa. 222 s. Förlagsny. [#49066] 175:-

Bergman, Kerstin. En möjlig värld. En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner. 2002 Aa. Gidlunds. 316 s. Förlagsny. [#49068] 175:-

Brudin Borg, Camilla. Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap. 2005. Aa. Norma. Förlagsklotbd med skomsl. 302 s. + färgplr. Förlagsny. [#49072] 200:-

Rein, Sten. Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. 1962. Bonniers. 362 s. + fotoplr. [#49091] 170:-

Linder, Erik Hjalmar. Wadköpingsvandring. Tre kåserier om Hjalmar Bergmans Örebro. 1966. Inb med ill omsl. 46 s. Tecknade illustrationer. [#49138] 70:-

Kjellén, Alf (red). Den levande Geijer. Ett prosaurval belysande den andliga linjen i Geijers författarskap. 1947. 351 s. Välbev. *[#49245] 80:-

Michanek, Germund (red.). Så minns vi Gustaf Fröding. Sammanställd av G.M. 1960. Lindblads. Omslag av Erik Hermansson. 333 s. Ill. Ngt nött. [#49034] 80:-

Lund, Inge. Martin Koch. Mina minnen av en stor diktare. 1945. S&L. 216 s. + fotoplr. [#49035] 80:-

Fröding, Gustaf. Brev. 1918- Bonniers. Inb med ett portr av Fröding på frampärmen. 332 s. / Posthuma skrifter. [#49036] 80:-

(Fröding, Gustaf). Litteratur om Gustaf Fröding. En bibliografi. Bd II. AvJan Szczepanski. 1984. Inb med ill omsl. Gustaf Fröding-Sällskapets skriftserie vol XVI. 355 s. [#49040] 125:-

Hirdman, Gunnar. Mitt möte med boken. Tjugo svenska författare berätta om sig själva och om böcker. Red. Ivar Öhman. 1943. Klotbd. 215 s. Ill. [#49041] 80:-

Lagerlöf, Karl Erik (red.). Femtitalet i backspegeln. 1968. Aldusserien 234. 176 s. + annonser. Foton av Lütfi Özkök oa. [#49047] 60:-

Isling, Åke. Livet i litteraturen. Litteraturorientering för ungdom i skola och folkbildningsarbete. Välkommen hem. 1957. AVCarlsons. Klotbd. 480 s. Ill. Bif tidningsklipp i ämnet. [#49049] 90:-

Qvist, Gunnar. Fredrika Bremer och kvinnans emancipation. Opinionshistoriska studier. 1969. 296 s. / Kvinnohistoriskt arkiv 8. [#49051] 100:-

Ekmanis, Rolfs. Latvian Literature under the Soviets 1940-1975. 1978. Nordland Publ. Co. P's cloth wd/j. 533 pp. [#49052] 200:-

von Platen, Gustaf & TecknarAnders. Vår ungdoms hjältar. 1990. SvD. Inb med ill omsl. 120 s. Liten 4:o. [#48914] 100:-

Lindberger, Örjan. Norrbottningen som blev europé. Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen om Olof. 1986. Bonniers. Inb och med skomsl. 384 s. Ill. Omslag Birgitta Emilsson. Välbev. [#48705] 175:-

Lindberger, Örjan. Människan i tiden. Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938-1976. 1990. Bonniers. Inb och med skomsl. 498 s. Ill. Omslag Birgitta Emilsson. Välbev ex. [#48706] 175:-

Lamm, Martin. August Strindberg. 1961. Aldus 40. 450 s. Lätt blyertsstr ex. [#48509] 50:-

Holm, Ingvar. Harry Martinson. Myter, målningar, motiv. 1965. Aldus 112. 380 s. + plr. Rent ex. [#48510] 70:-

Abenius, Margit. Karin Boye. 1965. Aldus 122. 368 s. Rent ex. [#48511] 70:-

Fredén, Gustaf. Miguel de Cervantes. 1956. NoK. Lätt blyertsstr ex. [#48512] 50:-

Syréhn, Gunnar. Osäkerhetens teater. Studier i Lars Forssells dramatik. 1979. Aa. 220 s. [#48513] 125:-

Olsson, Albert. Det ofullbordade samhället. En antologi för opposition och eftertanke. 1956. Tiden. Inb och med skomsl. 341 s. / En ytterligt värdefull och innehållsrik bok! [#48514] 100:-

Michanek, Germund (red.). Frans G. Bengtsson. En minnesbok. 1955. Lindblads. 286 s. Ill. / 26 förf. bidrag. [#48522] 100:-

Gullberg, Helge (utg.). . Dansk och norsk diktning. Med litteraturhistorisk orientering. 1949. Inb med ill omsl. 304 s. Ill. [#48523] 80:-

Snoilsky. Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. Första delen. 1917. Gebers. Dek klotbd. 346 s. Ill. / En hel del om myntsamlingarna i brevväxlingen med Magnus Lagerberg. [#48525] 100:-

Holmberg, Olle. På jakt efter en världsåskådning. 1932. Bonniers. 293 s. [#48526] 80:-

Clauss, Walter. Deutsche Literatur. Eine geschichtliche Darstellung ihrer Hauptgestalten. 1953. Schulthess. Inb och med skomsl. 344 s. [#48527] 80:-

Steffen, Richard. Isländsk litteratur. 1940. 160 s. Ill. / Läsebok för skola och hem. [#48528] 60:-

Gress, Elsa. Engagement. Epistler og essays. 1977. Gyldendal. 223 s. [#48529] 80:-

Bjursten, Herman (utg.). Öfversigt af svenska språkets och litteraturens historia. II. Läsebok, åtföljd af ett Bihang, innehållande profstycken ur Danska och Norska författares skrifter. 1861. Brudin. Samtida bra hfrbd. 542 s. / Från Runor till von Braun. [#48532] 90:-

Norrman, Margit. I livets hand. En studie i Victoria Benedictssons religiösa föreställningsvärld. 1978. Aa. 200 s. [#48534] 100:-

Küntzel, Hans. Modern tysk litteratur. 1927. NoK. Förlagsklotbd med båda omsl medb samt med skomsl. 171 s. + annonser. Ill. Välbev ex. [#48550] 70:-

Lengborn, Thorbjörn. Fosterlandet, kärleken och Gud. En biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning. 1990. SHF 102. Ill. 186 s. [#48551] 100:-

Hellberg, Mauritz. Frödingsminnen. 1925. Bonniers. Välbev förlagsklotbd. 265 s. Foto- oa ill i texten. [#48553] 100:-

Tegnér, Esaias. Strödda uppsatser. Lund 1930. 311 s. Foto- oa ill i texten. / E.T. d.y. [#48555] 80:-

Lundkvist, Artur (red.). Europas litteraturhistoria 1918-1939. 1947. Forum. Klotbd. 656 s. [#48558] 100:-

Stolpe, Sven. Idyll och orosmoln. Memoarer I. 1974. A&K. Förlagsklotbd. Skomsl nött. 351 s. Ngt fl snitt. [#48559] 70:-

25 konstnärer illustrerar Gustaf Fröding. 1977. Gustaf Fröding-sällskapet. Klotbd. 184 s. 4:o. [#48560] 150:-

Cassirer, Peter. Kompendium i stilanalys. U.å. Ca 1975. 187 s. Ill. Ngt str ex. 4:o. [#48561] 80:-

Beyer, Edvard. Utsyn over norsk litteratur. 1978. Cappelens. 214 s. [#48564] 90:-

Beyer, Edvard. Utsyn over norsk litteratur. 1971. Cappelens. 208 s. Ngt str ex. [#48565] 60:-

Brøndsted, Mogens og Møller Kristensen, Sven. Danmarks litteratur fra oldtiden til 1870. 195 s. [#48566] 90:-

Zachrisson, R.E. Modern engelsk världsåskådning i litteraturens spegel. 1928. Gebers. 176 s. Front. portr. Roligt tidn. klipp om lady Astor och G.B. Shaw. [#48567] 80:-

Rying, Matts. Kritiker idag. 1972. SR:s förlag. 272 s. Fotoill. [#48568] 70:-

Runnquist, Åke. Arbetarskildrare. Från Hedenvind till Fridell. 1952. Bonniers. Inb och med skomsl. 190 s. Fotoill. Välbev ex. [#48569] 100:-

Ward, Maisie. Gilbert Keith Chesterton. 1958. 412 pp. Penguin Books 1070. [#48572] 70:-

Bergh, Gunhild. Modern italiensk litteratur. 1930. NoK. 231 s. Fotoill. Front. portr. av d'Annunzio. Fr omsl olika blekt eller mörknat. [#48573] 80:-

Geijerstudier III. Uppsala 1958. 250 s. Ill. med notexempel. / Skr utg av Geijersamf. [#48574] 80:-

Lundqvist, Ulla och Svensson, Sonja (red.). Kring den svenska ungdomsboken. Analys, debatt, handledning. 1977. NoK. 255 s. Lätt str. [#48575] 70:-

Tideström, Gunnar. Lyrik från vår egen tid. 1983. Liber. 191 s. Ill. Nga marg. anteckn. [#48576] 70:-

Steffen, Richard. Kvinnorna kring Tegnér och andra Tegnér-studier. 1947. KF. 207 s. Ill. [#48580] 70:-

Lönnroth, Lars. Litteraturforskningens dilemma. 1961. Cavefors. 100 s. Bakre omsl med småskador. Ou. / Verdandi-debatt III. [#48581] 80:-

Heimer, Astri. Den danske sagodiktaren i Sverige och bland svenskar. Lund 1925. Gleerups. 206 s. + plr. Namnt Bessie Kreuger julen 1925. [#48583] 80:-

Sallnäs, Björck och Jörn. Svensk litteratur 2. 1900-talet. 1961. Liber. Inb. 480 s. Ill. / Folkbildningsserien. [#48584] 60:-

Nilsson, Nils Åke. Sovjetrysk litteratur 1917-1947. 1948. Forum. 224 s. [#48586] 70:-

Ruth, Anders (red.). Förklädda debattörer. Inlägg från OBS-kulturkvarten i urval av A.R. 1976. Forum. 88 s. [#48587] 60:-

Blomberg, Erik. Efter stormen - före stormen. Kulturkritik 1924-1938. 1938. Tiden. 240 s. [#48588] 70:-

Oterdahl, Jeanna. Levande låga. Ur Fredrika Bremers brev och skrifter. Urval och kommentarer av J.O. 1951. Lindblads. 328 s. + front. portr. [#48592] 80:-

Christofferson, Birger. Svenska kritiker och deras metoder. Essayer. 1962. Norstedts. 235 s. [#48593] 80:-

Levertin, Anna. Den unge Levertin. Minnen och brev. 1947. Norstedts. 204 s. + fotoplr. Gammal fuktrand i marg. [#48595] 50:-

Monié, Karin. Den etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren - svensk litteraturhistoriker. 1985. Aa. Carlssons. 278 s. [#48596] 125:-

Espmark, Kjell. Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med 'Vit man'. 1964. Aa. Bonniers. 397 s. Omslagsfoto Riwkin. [#48600] 125:-

Olsson, Henry. Fröding. Ett diktarporträtt. 1967. Pan. 407 s. Nyskick. [#48604] 60:-

Collinder, Björn. Finsk prosadiktning. 1932. Vs 355. Nyskick. [#48605] 50:-

Hamsun, Marie. Regnbuen. 1953. Aschehoug. Förlagshklotbd med nött skomsl. 376 s. + fotoplr. [#48607] 110:-

Axberger, Gunnar. Lilla Paris' undergång. En bok om Birger Sjöberg. 1960. R&S. 428 s. Facs. [#48608] 110:-

Sjöman, Vilgot. Drömtydaren. Min bok om Olle Hedberg. 1992. Förlagsklotbd. 546 s. Foto- oa ill i texten. Ou. [#48719] 100:-

Rosenqvist, Jan Olof. Bysantinsk litteratur. Från 500-talet till Konstantinopels fall 1453. 2003. Norma. Inb och med skomsl. 296 s. Ill. Förlagsnytt ex. * [#48483] 380:-

Friedlaender, Kurt. Anton Tjechov. 1959. Norstedts. 256 s. Portr. [#48220] 90:-

Ekman, Hans-Göran. Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. 1975. Aa. 240 s. Med förf:s ded. [#48221] 110:-

Hillman, Rolf m.fl. utg. Litteraturläsning. III-2. Från nittitalet till nuvarande tid. 1962. Sv Bokförl. Klotbd. 368 s. Ill. [#48223] 70:-

Stewart, J.I.M. Eight modern writers. 1973. Oxford UP. 604 pp. [#48225] 90:-

Wägner, Elin. Selma Lagerlöf. I-II. 2 vol. 1942-3. Bonniers. Förlagsbd med fr omsl medbundna. Inalles ca 550 s. + fotoplr oa ill. Tryfferad med tidningsklipp. [#48226] 190:-

Fredén, Gustaf. Den gröna eken. Folksagestudier. 1992. 58 s. / Humaniora 32. [#48228] 75:-

Stolpe, Sven. Geijer. En essay. 1947. W&W. 194 s. [#48229] 90:-

Howard, Peter. Idéer på marsch. Orig:s titel: Ideas have legs. 1947. Skoglunds. 231 s. [#48230] 60:-

Bäckström, Lars. Under välfärdens yta. Litterärt under femtitalet. Uppsatser. 1959. R&S. 287 s. [#48232] 80:-

Brunius, August. Engelska kåserier. 1927. Bonniers. 227 s. + plr. / Bl.a. om Henry James och den moderna romanen. [#48235] 70:-

Gough, J.B. Eko från talarestolen eller levande sanningar för förstånd och hjärta belysta genom närmare fem hundra anekdoter och historier,... från livets ljusa och mörka sidor. Med ca tvåhundra illustrationer. Köping, Lindblads, 1910. Ngt nött förlagsklotbd. 540 s. [#48252] 75:-

Arvidson, Stellan. Gunnar Gunnarsson islänningen. 1960. LT. 287 s. Välbev ex. [#48320] 80:-

Bouman, P.J. Från renässans till världskrig. Kultur och samhälle i Västeuropa under fyra sekel. Orig:s titel: Van renaissance tot wereldoorlog. 1957. NoK. 260 s. [#48323] 80:-

Palmaer, H.B. Eldbränder och gnistor. Samlade och utg av Arvid Ahnfelt. Fjärde uppl genomsedd av Ruben G:son Berg. 1924. Bonniers. 461 s. Tejplagat rygghuvud. Ren inlaga. [#48329] 80:-

Brodow-Bergström-Nettervik. Dikten och vi. 1988. Liber. Inb med ill omsl. 452 s. Ill. Gymnasiebok med ren inlaga. [#48330] 90:-

Alhambras litterära magasin. Årg. 1. Nr 2. 1993. 62 s. Ill. [#48332] 40:-

Hikari. Skandinavisk-japansk litteraturtidskrift. Vol. 3, Nr. 1 (1997). 110 s. Svensk och japansk text. [#48333] 50:-

Hillman-Lohse. Språket och litteraturen. Litterära texter... Tiden efter 1880. 1967. Sv Bokförl. Inb med ill omsl. 418 s. Ill. Gymnasiebok med ren inlaga. [#48334] 90:-

Kamras, Hugo. Om Proust och några till. 1956. Gebers. 198 s. [#48335] 80:-

Koestler, Arthur (red.). Nedgång och fall? Kritik och självrannsakan i dagens England. 1964. Prisma. 209 s. + bil. [#48336] 50:-

Schück, Henrik (red.). Världslitteraturen i urval och övers. III. Renässansen. 1953. Gebers. 677 s. Omslaget med marginalskador. Ren inlaga. [#48338] 50:-

Fröroth-Starrsjö. Svenskserien. Lärobok. Åk 9. 1969. 304 s. Rikt ill. Ren inlaga. [#48339] 80:-

Beckman, Staffan. Skuggan av en fågel. 1981. Proletärlitteratur. 297 s. Ou. [#48341] 80:-

Kagarlitskij, Boris. Radikalismens återkomst. Att omforma vänsterns organisationer. 2002. Nixon. 226 s. / III-4 [#48342] 100:-

Grevenius, Herbert. Shaw - rebellen. 1959. SR. 324 s. Ill. [#48344] 70:-

Ure, Peter. Yeats. 1963. Oliver and Boyd. 129 pp. [#48345] 50:-

Bokvännen; [425]. 1994. 48 s. Ill. [#48346] 50:-

Bokvännen; [426]. 1994. 48 s. Ill. / bl.a. Lars Forsberg om Grönland. [#48347] 50:-

Lundgren, Lars O. Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten. 1980. 208 s. Portr. / SHF 92. [#48348] 90:-

Weitbrecht, Carl. Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. I-II. 2 vols. 1908. Göschen. Inalles drygt 300 s. [#48351] 80:-

Vossler, Karl. Italienische Literaturgeschichte. 1908. Göschen. Ca 150 s. [#48352] 50:-

Warburg, Karl. Molière. En lefnadsteckning på grundvalen af den nyaste Moliére-forskningen. 1884. Bra samtida hfrbd. 180 s. + ett portr. [#48371] 90:-

Nordberg - Wittrock. Dikt och data. Litteraturhistoria för gymnasieskolan. 1974. Inb med ill omsl. 527 s. Ill. Ren inlaga. [#48375] 110:-

Jansson, Birgitta. Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal. 1984. Aa. 182 s. [#48402] 150:-

Abenius, Margit. Memoarer från det inre. 1963. Bonniers. Inb med ett fr omsl. Skomsl. 240 s. Välbev ex. [#48403] 110:-

Hellström, Gustaf. Adolf Hedin. 1948. 451 s. Tryfferad med tidningsklipp. / Svenska Akademiens Minnesteckningar. [#48405] 110:-

L'année Balzacienne 1984. Nouv. série 5. 1985. Presses Universitaires de France. 438 pp. + plates. [#48407] 90:-

Lönborg, Sven. Dike och Eros. Människor och Makter i forntidens Aten. I-II. 2 vol. 1920. Svenska Andelsförlaget. Inalles ca 500 s. Plr. D. II med delvis söndr rygg. [#48408] 90:-

Bull, Francis. Traditioner och minnen. 1949. Forum. 343 s. Med ett flertal ill i texten. / Boken tillkom i tysk fångenskap under kriget. [#48409] 110:-

Bull, Francis. Traditioner och minnen. 1949. Forum. 343 s. Med ett flertal ill i texten. Omsl ngt nött. Bif tidiningsklipp. / Boken tillkom i tysk fångenskap under kriget. [#48410] 80:-

Rickson, Levi. Jeremias i Tröstlösa. Mera sådant och annat. Historier, kåserier, sagor och dikter. 1965. S&L. Inb och med skomsl. 224 s. [#48411] 90:-

Sturzen-Becker, O.P. (Orvar Odd). Valda prosaskrifter. I-II i en vol. 1880. Fint privatbundet hklotbd. 582 s. [#48412] 180:-

Gullberg, Hjalmar. Franskt 1600-tal. Översättningar och inledningar utg av Olle Holmberg. 1962. Häftat ex. 478 s. [#48413] 100:-

Svensson, Sonja. Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidining och dess förlag 1892-1914. 1983. R&S. Inb med dek omsl. 306 s. Ill. Nyskick. [#48415] 200:-

Johnson, Eyvind. Nils Ahnlund. 1957. Norstedts. / Inträdestal i Svenska Akademien. [#48417] 70:-

Fem finska författare. Hyry, Kilpi, Meri, Mikkola, Salama. Inledning Osmo Hormia. 1974. 78 s. [#48419] 60:-

Hume, David. Liv, tragedi och smak. Tre essayer i övers och med efterskrift av Teddy Brunius. 1962. Bokgillet. Ngt str ex. [#48421] 60:-

Poe, E.A. Den okände Poe. E.A. Poes estetiska skrifter i urval och övers av Leif Furhammar. 1963. Bokgillet. Ngt str ex. [#48422] 60:-

Hirn, Yrjö. Konsten och den estetiska betraktelsen. Efterskrift Teddy Brunius. 1963. Prisma. [#48423] 60:-

Rydberg, Viktor. Det sköna och dess lagar. Fjorton föreläsningar hållna vt 1889. 1901. Bonniers. Bra klotbd. 260 s. Tr på tungt papper. [#48426] 110:-

Nicholson, R.A. A Literary History of the Arabs. 1966. Cambridge Univ Press. P's cloth wd/j. 537 pp + col front. Almost as new. [#48427] 350:-

Falke, Jacob. Die Kunst im Hause. Geschichtliche und kritisch-ästethische Studien über die Decoration und Ausstattung der Wohnung. Wien, Gerold's Sohn, 1873. P's half cloth in nice condition. 375 pp. [#48428] 150:-

Batho, Edith C. and Dobrée, Bonamy (eds). The Victorians and after. 1830-1914. With a Chapter on the Economic Background by Guy Chapman. 1962. Cresset Press. P's cloth wd/j. 377 pp. whereof more than 200 pp are bibliographical notes. [#48429] 200:-

Lagerborg, Rolf. Om konst och konstnärer. 1924. Schildts. 156 s. [#48431] 100:-

von Törne, Bengt. Tonkonst och bildkonst. 1938. Söderströms. 210 s. Tr på tjockt papper. [#48432] 90:-

Svenaeus, Gösta. Méthodologie et spéculation esthétique. Une étude où l'esthétique de Benedetto Croce... Lund 1961. Diss. 365 pp incl plates. Inscribed copy. [#48433] 150:-

Jodl, Friedrich. Ästhetik der bildenden Künste. Herausgegeben von Wilhelm Börner. Stuttgart und Berlin 1917. 420 S. Aus J. Roosvals Sammlung. [#48434] 175:-

Sundin, Bertil. Barnen och de sköna konsterna. 1982. 86 s. / Kulturrådet. [#48436] 50:-

Hauser, Arnold. The social history of art. From prehistoric times to the Middle Ages. Vol I. 1984. 285 pp + plates. [#48438] 100:-

Leijonhielm, Christer. Colours, forms and art. Studies in differential aesthetic psychology. 1967. A&W. 184 pp. Ills. [#48439] 90:-

Gilbert, K.E. and Kuhn, H. A History of Esthetics. 1956. Thames and Hudson. P's cloth. 635 pp. Some underlinings and notes in margin. [#48440] 175:-

Runeberg, J.L. Samlade skrifter. Bd 6. Innehåller bl.a. Esthetiska och litterära uppsatser. Bra hfrbd med dek rygg. 370 s. Med ett förord av C.R. Nyblom. [#48442] 90:-

Kahl, Ach. Tegnér och hans samtida i Lund. Lund 1851. Berling. Samtida hfrbd med dek rygg. 350 s. Rygghuvudet nött. [#48443] 90:-

de la Sizeranne, Robert. Ruskin och skönhetens religion. 1902. Söderströms. 204 s. Fint hklotbd. Inlagan brunfläckad upptill mot slutet av boken. [#48444] 90:-

Böök, Fredrik. Analys och porträtt. Litteraturhistoriska studier. 1962. Aldus 46. 328 s. Med en understrykning. [#48445] 50:-

Barnets kulturhistorie i Norden. En kommenteret litteraturfortegnelse. 1980. 208 s. Stplr SR. [#48446] 100:-

Wester, Lena. Fackböcker för barn 1970-1975. 1975. Bibliotekstjänst. 64 s. Stplr SR. [#48448] 60:-

Linderberg, Kerstin. Läsa lätt. Ett urval böcker för lässvaga barn och ungdomar. 1972. Bibliotekstjänst. 56 s. Stplr SR. [#48449] 60:-

Boknyheter 1973. Barnböcker. 1974. Bibliotekstjänst. 56 s. Stplr SR. [#48450] 60:-

Boknyheter 1974. Barnböcker. 1975. Bibliotekstjänst. 56 s. Stplr SR. [#48451] 60:-

Boknyheter 1975. Barnböcker. 1975. Bibliotekstjänst. 64 s. Stplr SR. [#48452] 60:-

Smedberg, Lisa (ordf.). Böcker om barn. 1968. Bibliotekstjänst. 42 s. Stplr SR. [#48453] 60:-

Boknyheter 1976. Barnböcker. 1977. Bibliotekstjänst. 64 s. Stplr SR. [#48454] 60:-

Margit Lamm. Pionjär och barnbibliotekarie. Stockholms stadsbiblioteks skriftserie 1985:1. 16 s. Ill. Stplr SR. [#48455] 50:-

Kendall, Joan. Tolvåringen i templet. Ill T. Evans. U.å. Missionsförbundets förlag. Dek klotbd. Stplr SR. [#48457] 50:-

Svenska barnboksinstitutets förvärvskatalog över referenslitteratur 1967-1973. + Supplement 1 och 2 1974-1981. 3 vol. Inalles ca 400 s. Stplr SR. [#48458] 150:-

Künnemann, Horst (Herausgeber). Märchen - wozu? 264 S. Ill. Stplr SR. [#48459] 70:-

Die Besten der Besten. Verlag Dokumentation 1976. Inb med ill omsl. 342 s. Ill. Stplr SR. / Katalog der Internat Jugendbibl 3. [#48460] 125:-

Becker,, Jörg und Rauter, Rosmarie. Die Dritte Welt im deutschen Kinderbuch 1967-1977. ... Ausstellung 1978.... 302 S. [#48461] 90:-

Printed for Children. World Children's Book Exhibition. 1978. 448 pp. Stplr SR. [#48462] 90:-

Kazin, Alfred. "Livets bok". Berättare i USA från Hemningway till Mailer. Orig:s titel: Bright Book of Life. 1976. R&S. 261 s. [#48465] 80:-

Bring, J. Th. Jesper Svedberg. 1912. 24 s. / Sv Kr Stud Folkskr 6. * [#48479] 70:-

Lamm, Martin. Dickens och hans romaner. 1947. Bonniers. 235 s. * [#48480] 80:-

Helén, Gunnar. Birger Sjöbergs Kriser och kransar i stilhistorisk belysning. 1946. Aa. 345 s. Med förf:s ded. [#48035] 175:-

Dawson, Giles E. Four Centuries of Shakespeare Publication. Lawrence 1964. Univ of Kansas Libraries. 24 s. [#44607] 80:-

Pearson, Hesketh. Oscar Wilde. Orig:s titel: The Life of Oscar Wilde. 1947. Bonniers. Förlagets hklotbd. 413 s. *[#49192] 150:-

Wahlstedt, Viola. Jag älskade Volodja. 1955. F's dek klotbd. 285 s. + fotoplr. *[#48011] 60:-

Tideström, Gunnar. Edith Södergran. 1960. Aldus 23. 264 s. Ill. Med några lätta understrykningar i blyerts. Ngt nött. [#47909] 80:-

Runnquist, Åke. Moderna utländska författare. 1962. Ill med 124 fotografier. NVH-serien. Med några lätta understrykningar i blyerts. [#47910] 90:-

Runnquist, Åke. Moderna svenska författare. 1959. Ill med 150 fotografier. NVH-serien. [#47911] 100:-

Maxwell, D.E.S. The Poetry of T.S. Eliot. 1960. Routledge & Kegan. 230 pp. Spine browned. [#47912] 100:-

Millgate, Michael. Faulkner. 1961. Oliver and Boyd. 124 pp. [#47883] 80:-

Hall, Tord. Vår tids stjärnsång. En naturvetenskaplig studie omkring Harry Martinsons Aniara. 1961. Bonniers. 67 s. [#47885] 90:-

Ekner, Reidar. I den havandes liv. Essäer om Gunnar Ekelöf. 1967. Bonniers. 190 s. + plr. [#47886] 125:-

Axberger, Gunnar. Lilla Paris' undergång. En bok om Birger Sjöberg. 1960. R&S. 428 s. Facs. Lätt margstr ex. [#47761] 100:-

Littberger, Inger. Omvändelser. Nedslag i svenska romaner under hundra år. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004. Inbunden med skyddsomslag. 411 s. Rec.stpl. å titelblad. Förlagsnytt ex. [#47477] 200:-

Helgeson, Paulina - Nordenstam, Anna (red.). Brevkonst. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2003. Förlagsband. 256 s. Rec.stpl. å titelblad. Förlagsnytt ex. /Tolv artiklar om brev ur en rad olika perspektiv, med brevskrivare som Kafka, Tranströmer och Selma Lagerlöf. [#47478] 200:-

Bergenmar, Jenny. Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2003. A.a. Inbunden med skyddsomslag. 238 s. Rec.stpl. Förlagsnytt ex. [#47480] 200:-

Billing, AnnaCarin. "Hvad er sannhet?" Studier i Cora Sandels novellistik. Oslo 2002. Aa. Solum Forlag. 272 s. En del understrykningar med blyerts. [#47488] 180:-

Surmelian, Leon. Techniques of Fiction Writing. Measure and Madness. Introduction by Mark Schorer. 1968. Doubleday. P's cloth. 275 pp. Some underlinings. Pasted in portrait of the author + cut front and back flaps. First edition. [#47005] 150:-

The Nibelungenlied. A new translation by A.T. Hatto. 1975. Penguin. 404 pp. [#47030] 60:-

Schlyter, Börje. La vie de Thomas Becket par Beneit. Poème anglo-normand du XII:e siècle. Publié d après tous les manuscrits. Lund 1941. Diss. 212 pp. [#46815] 175:-

Andolf, Sven. Floovant. Chanson de geste du XII:e siècle. Publiée avec introduction, notes et glossaire. Uppsala 1941. Diss. 385 pp. Plates. [#46816] 175:-

Balzamo, Elena. Den engagerade skeptikern. Hjalmar Söderberg och politiken. 2001. Carlssons. Inb.198 s. Ill. / SHF 114. [#46929] 125:-

af Enehjelm, Helen. Hemlängtan. 1946. Schildts. 279 s. + plr. Tr på tjockt papper. / ... vandringar i litterära favoriters landskap och liv. [#46601] 100:-

Enckell, Mikael. Under beständighetens stjärna. En biografisk studie över Rabbe Enckell 1903-1937. 1987. W&W. Förlagsklotbd med skomsl. 304 s. + plr. [#46602] 110:-

Åhs, Torbjörn. En skinande saga. En textbok om Pär Lagerkvist sådan han framträder i sina brev till ungdomskärleken Karin Carlsson åren 1912 och 1913. Med sammanbindande text och kommentarer av T.Å. Efterskrift av Urpu-Liisa Karahka. 1984. ÖHKF. Inb och med skomsl. 96 s. Ill. Bra ex. [#46478] 90:-

Skelton, R. and Blackwood, M. Earth, Air, Fire, Water. Pre-Christian and Pagan Elements in British Songs, Rhymes and Ballads. 1990. Arkana. 340 pp. / Religion/Mythology. [#46319] 100:-

Lagercrantz, Olof. Svenska lyriker. 1961. W&W. Förlagsklotbd med ett fr omsl medb. 207 s. [#46119] 100:-

Ekelund, Louise. Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Ordfront 1999. Inbunden med skyddsomslag. 263 s. Illustrerad. [#46213] 110:-

Blomberg, Erik. Från öst och väst. Trettiotalskritik i urval. 1951. Bonniers. 240 s. Tejpmärken på omsl. Inlagan ren. [#46241] 70:-

Hirn, Yrjö. Goda vildar och ädla rövare i dikt och verklighet. 1941. Schildt. 348 s. + plr. Omslaget med en del trötthetstecken. [#45865] 150:-

Axberger, Gunnar. Diktaren och elden. En Heidenstamstudie. 1959. Bonniers. 251 s. Omslaget med småskavanker. [#45875] 80:-

Matsson, Ragnar. Berättaren i Manskog. Tage Aurells författarskap till genombrottet 1943. 1970. 340 s. Facs. Boken saknar titelbladet, börjar med förordet. [#45401] 50:-

Ekelund, Louise. Rabbe Enckell. Modernism och klassicism under tjugotal och trettital. 1974. 408 s. + plr. Med förf:s ded till Gerald Enckell. [#45161] 150:-

Esswein, Hermann. August Strindberg. En studie och en öfverblick. Stockholm 1909. Björck & Börjesson. Vinrött linneband. 189 s. Fotoillustrerad. Översättning Erik Thyselius. [#45258] 150:-

Swartz, Marianne Enge. Öppna dörrar. Guide till 44 författares hus och miljöer. 1998. Carlssons. 125 s. + kartor. Fotoill. Nyskick. [#45264] 125:-

Hildeman, Karl-Ivar. Karlfeldt före Karlfeldt. Wahlström & Widstrand 1995. Inbunden med skyddsomslag. 215 s. Karlfeldt-samfundets skriftserie nr 27. [#43872] 100:-

Lagercrantz, Olof. Ekelöf, Proust och Conrad. Tre valfränder. 1998. W&W. Ca 600 s. Nyskick. / Tre böcker i en. [#43733] 150:-

Werkmäster, Johan. Pär Rådström. Ett författarliv. 1990. W&W. Inb och med skomsl. 394 s. foto- oa plr. [#43743] 150:-

Cederroth, Sigvard m.fl. Elva diktanalyser. 1958. Fib:s lyrikklubbs bibl nr 38. 96 s. [#43529] 100:-

Ruin, Hans. Poesiens mystik. Andra uppl med en efterskrift. 1978. NoK. Förlagsklotbd med ett skomsl. 418 s. Försättsbl sakn. [#43551] 100:-

Hedlund, Tom. Dikten som liv. Liber förlag 1980. 176 s. /En samling författarporträtt från olika länder och språkområden, i första hand lyriker. [#43700] 90:-

Runnquist, Åke. Moderna utländska författare. Forum 1871. Pappband. 313 s. Illustrerad med författarporträtt. /Reviderad och utökad upplaga av Moderna utländska författare (1962) och 101 moderna utländska författre (1965). †En samlad översikt med 215 biografier över utländsk litteratur under fem decennier. [#43701] 150:-

Ahlenius, Holger. Från sekelskifte till fyrtiotal. Svensk dikt och debatt 1893-1943. Prisma 1964. 132 s. Pocket. [#43702] 60:-

Rössel, James. Mark Twain. En odödlig humorist. 1945. Lindfors. 192 s. [#43372] 70:-

Vogel, Viveka. 33 amerikaner. Möten med författare. 1984. A&H. Inb med ill omsl. 208 s. Portr. [#41848] 80:-

Jones, Peter. An Introduction to 50 American Poets. 1979. 386 s. Namnt. Pan Literature Guides. [#43068] 80:-

Östergren, Carl L. Om Vitalis, hans lif och diktning. 1869. Edquist & Berglund. Aa. 95 s. Senare solitt klotbd. Inlagan delvis brunfläckad. [#41777] 150:-

Antoni, Nils. Många maskers man. Konturer till ett Goetheporträtt. 1963. Bonniers. 205 s. + plr oa ill i texten. Välbev inplastat ex. [#41747] 90:-

G:son Berg, Ruben. Bellman och brackan. 1972. Bokvännerna. Med teckningar av Yngve Berg. / Bokgåvan. Ca 20 s. [#42781] 50:-

Rosdahl, Anna. Mina minnen av Birger Sjöberg. 1956. Fibs lyrikklubb. 157 s. [#41537] 90:-

Leon de Greiff. Minnesskrift till hundraårsminnet av poetens födelse. A la memoria del centenario del nacimiento del poeta. Estocolmo/Stockholm 1995. 32 pp. Ills. 4:o. [#42951] 70:-

Lönnroth, Lars. Litteraturforskningens dilemma. 1962. Cavefors Prisma. Verdandi-debatt. 102 s. [#42469] 60:-

Thomas, Caitlin och Tremlett, George. Mitt liv med Dylan Thomas. 1989. Forum. Förlagsklotbd med skomsl. 241 s. + fotoplr. [#42400] 150:-

Eidevall, Gunnar. Vilhelm Mobergs emigrantepos. Studier i verkets tillkomsthistoria, dokumentära bakgrund och konstnärliga gestaltning. 1974. Norstedts. 358 s. [#41376] 125:-

Brunius, August. Engelska profiler ur hundra års prosa. Sthlm (Lagerström) 1914. Marmorerat pbd från H. Blomqvists bokbinderi i Linköping. Fr omsl medb. Obetydligt nött. 140 s. Uppl. 600 numr. ex. Detta har nr 495. Träsnitten av Arthur Sahlén saknas i detta ex. / Bl.a. om Lafcadio Hearn. / PaaIiaff. [#33992] 100:-

Jonsson, Agneta (red.). Evert Taube - en del av vår vardag och vår glädje. 1975. Imit skbd med ill frampärm. 120 s. Rikt ill. Rygghuvudet lite nött. 4:o. [#33953] 125:-

Dal, Erik (red.). Islandske håndskrifter og dansk kultur. 1965. 100 s. Många ill. Utst. kat. Det kongelige bibliotek, København. [#41176] 70:-

Schöier, Ingrid. Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists sista diktsamling. 1981. Aa. 365 s. + ett 20-tal plr. [#39918] 200:-

Warburton, Th. (red.). Från Södergran till Carpelan. Tretton finlandssvenska modernister i urval av T.W. 1965. W&W serien 104. 134 s. [#39922] 60:-

Holmberg, Olle. Kärlek, ensamhet och dödens trädgård. Tre sentimentala kapitel från svensk romantik. 1972. Ou i Aldusserien (nr 366). 190 s. [#39923] 80:-

Edfelt, Johannes. Några verk och gestalter i modern tysk diktning. 1948. 83 s. / Skr. utg. av Sveriges yngre läroverkslärares förening 7. / Hesse, Trakl, Kafka, Werfel och Kästner. [#40011] 70:-

Dansk diktning från Oehlenschlaeger till Johs. V. Jensen. Vald och kommenterad av Georg Christensen. 1924. 170 s. Med nga ant:ar i blyerts. [#40019] 50:-

Holzhausen, Carl Johan. Gunnar Falkås. Diktare och bonde. 1976. LT. 77 s. Bif vackert gåvokort från förlaget. [#33901] 80:-

Nyblom-Holmberg, Gunnel. Lökväxter ute och inne. 1952. LT. 72 s. Ill. [#39553] 50:-

Proctor, George L. An Introduction to English Literature. 1962. 142 pp. Ills. With a few underlinings. [#39412] 40.-

Särtryck ur Vänkritik. 22 samtal om dikt tillägnade Olle Holmberg. Sara Lidman - Elisabeth Tykesson. Fabel och argument. Med den senares ded till Olle Hedberg... U.å. 15 s. Tr omsl. [#39180] 100:-

Lagercrantz, Olof. Från Aeneas till Ahlin. Kritik 1951-1975. Urval Bengt Hallgren. 1978. W&W. Inb och med skomsl. 311 s. [#39263] 150:-

Schaar, Claes. Levande möte. Vilhelm Ekelunds Emersontolkningar. Med inledning och kommentarer av C.S. 1990. Ellerströms. 252 s. [#39108] 125:-

Ekelöf, Gunnar och Sjöstrand, Östen (red.). Berömda franska berättare. I urval av ... Med teckningar av Adolf Hallman. 1957. Fibs förlag. 287 s. Häftat ex. Omsl ngt nött. [#39104] 125:-

Göthberg, Lennart. Hjalmar Gullberg och hans värld. 1943. Bonniers. 154 s. Exemplaret ouppskuret och i nyskick. [#38900] 150:-

Koskenniemi, V.A. Goethe-studier och andra litteraturhistoriska essäer. Med förord av Magnus von Platen. 1963. NoK. 252 s. / Utöver Goethe behandlas tre av antikens klassiker, Nietzsche som lyriker, Vilhelm Ekelund, Den evige Kierkegaard och mycket mera. Exemplaret har en recensionsetikett. [#38874] 120:-

Marcus, Carl David. Tegnérs Axel. En studie av. 1913. 51 s. [#38507] 70:-

Holm, Ingvar. Kring Shakespeares Stormen. 1966. Studentlitt. 56 s. + plr. Med nga understrykningar i blyerts och med förf:s ded o tillskr till Mats Rehnberg. /Licentiatseminarieövningar Lund VT 1963. [#38327] 110:-

Palmgren, Lisbet. Diktarnas, barnens och dårarnas språk. 1997. Inb. 191 s. Tillskrift. *[#24915] 100:-

Enander, Crister. Relief. Författarporträtt. Legus förlag 1995. Inbunden med skyddsomslag. 286 s. Fotoillustrerad. /15 svenska och utländska författare porträtteras i text och bild. *[#38442] 150:-

Müller, Sigurd. Handbok i verldsliteraturens historia. Öfvers. o bearb. för sv förhållanden af Carl von Friesen. 1883. N&S. Välbev o mörkrött samtida klotbd. 139 s. [#38473] 150:-

Three Famous French Romances. Sapho by Alphonse Daudet + Manon Lescaut by A.F. Prévost + Carmen by Prosper Mérimée. S.a. Around 1950. Pís cloth wd/j, the latter worn. 470 pp. [#37585] 60:-

Ahnlund, Knut. Isaac Bashevis Singer. Hans språk och hans värld. Bibliografi och biografisk notis: Anders Ryberg. 1979. Brombergs. Inb och med skomsl. 215 s. [#37605] 90:-

Richthofen, Bolko Freiherr von. Heimat und Freiheit in der Dichtung der Welt. 1975. Heimatliebe Verl. P´s cloth wd/j. 106 pp + plates. Book-plate. [#38110] 110:-

Bellman. En antologi av Göran Hassler. Ill. Oeter Dahl. 1989. UR. Inb med ill omsl. 288 s. [#33607] 80:-

Tranströmer, Gösta (red.). August Strindberg 1849-1949. Ett minnesalbum till diktarens 100-årsdag... 1948. 78 s. Fint bildmaterial. 4:o. [#38145] 150:-

Nerman, Ture. Cyrano de Bergerac. Liv och diktning. 1930. Ljungbergs. 235 s. Många ill. I nyskick så när som på ett litet riss i fr omsl. [#38173] 80:-

Linder, Erik Hjalmar. Kärlek och fadershus farväl. Hjalmar Bergmans liv och diktning från Markurells i Wadköping till Farmor och Vår Herre. 1973. Bonniers. 368 s. + fotoplr. Bif tidningsklipp. [#38175] 125:-

Svedjedal, Johan. Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier. 1996. Gedins. Inb och med skomsl. 227 s. Som ny. [#38181] 120:-

Peterson, August. Birger Sjöberg. Den okände. 1944. NoK. Välbev häftat ex under det ngt nötta skyddsomslaget. 427 s. + portr. [#38211] 110:-

Björck, Staffan - Sallnäs, Hilding - Palmqvist, Bertil. Litteraturhistoria i fickformat. Svensk diktning från 80-tal till 70-tal. 1975. 3 uppl. Tema pocket. 341 s. *[#38219] 70:-

Hedlund, Tom. Mitt i 70-talet. 15 yngre svenska författare presenteras. 1975. Inb. 217 s. Fotoill. /NärVarHur-serien. [#37694] 120:-

Wahlén, Ingvar (red.). Svensk vår. Tjugofem författare skildrar sin hembygds möte med våren. Saxon & Lindströms förlag 1961. Klotband med skyddsomslag. 264 s. Fotoillustrerad i svartvitt. Pärmarna med svag fuktrand nedtill, inlagan intakt. [#36067] 70:-

Björck, Staffan - Sallnäs, Hilding - Palmqvist, Bertil. Litteraturhistoria i fickformat. Svensk diktning från 80-tal till 70-tal. 1975. 3 uppl. Tema pocket. 341 s. * [#35823] 70:-

Brandon Saul, George (ed.). Age of Yeats. Irish literature. 1964. Dell-pocket. 384 pp. / Laurel Masterpieces of World Literature. [#32834] 50:-

Thunberg, Elswig. Resa till romanernas värld. En saga om människorna och lyckan. 1931, Gebers. 266 s. Ou. Med ett tidstypiskt fr omsl av Ellboj. [#35734] 100:-

Rasmusson, Eric. Kuckeliku! Berättelser om en galning i dikt och verklighet. 1990. Inb med ill omslag. 182 s. Rikt ill. Som ny. [#35748] 200:-

Moberg, Lennart. Ålderdomliga ord och uttryck i Heidenstams Folkungaträdet. 1936. 71 s. Med förf:s ded. / Skr utg av Samf f stilforskning gm Nils Svanberg. II. [#37273] 100:-

Wägner, Elin. Hans Larsson. Tal vid inträdet i Svenska Akademien 1944. 1944. 30 s. Ryggen ngt nött. [#35624] 80:-

Fehrman, Carl. Poesi och parodi. Essayer. 1957. Norstedts. 325 s. Omslagsvinjett av Ulf Löfgren. Med förf:s ded och tillskr. Välbev ex. [#38314] 150:-

Ramnefalk, Marie Louise. Tre lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik. 1974. Cavefors. Aa. 346 s. Med ded o tillskr av förf. [#37793] 200:-

Sjöman, Vilgot. Drömtydaren. Min bok om Olle Hedberg. 1992. Inb och med skomsl. 547 s. Illustrationer i texten. Ou. Som ny. [#37505] 180:-

Jansson, Birgitta. Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal. 1984. Aa. 182 s. [#37470] 150:-

Gyllensten, Lars. Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. 1964. 101 s. / BLM biblioteket. Jfr nr 37470. [#37482] 150:-

Helén, Gunnar - Helén, Ingrid. Svenska författare från Strindberg till Sara Lidman. 1964. Inb med omslagsteckning av Brusewitz. 314 s. Med många foto- oa ill i texten. Med båda förf:s ded och tillskrift. Nedre snittet genomgående med fuktrand. I övrigt är inlagan helt ren. [#37455] 100:-

Lindberger, Örjan. Heidenstams persondikter. Särtr. u.å.. Ded. till Olle Hedberg. [#33103] 50:-

Wall, K.-G. - Rying, Matts. Samtal om Goethe. 1983. Janus. 80 s. Första uppl. [#37106] 70:-

Schepelern, V. Montaigne og de franske borgerkrige. En indledning i studiet af essaierne. København 1942. 263 s. Litet riss i främre omslaget. [#30438] 90:-

Runnquist, Åke. Moderna svenska författare. Ill. med 150 fotografier. 1959. Forum. 176 s. Liten gåvotillskr. / Författare under 30-, 40- och 50-talen. [#32824] 100:-

Tideström, Gunnar. Edith Södergran. 1960. Aldus 23. 224 s. + erratablad. Ill. [#32755] 80:-

Forsgren, Adina. John Gay. Poet "of a lower order". I: Comments on his rural poems and other early writings. Stockholm 1964. Diss. Soft cover. VG. 249 pp. Inscribed by the author. - II: John Gay. Poet "of a lower order". Comments on his urban and narrative poetry. Stockholm 1971. Soft cover. VG. 352 pp. Inscribed by the author. /The second volume is a continuation of the dissertation volume. [#34298] 150:-

Aspelin, Kurt. Marxistiska litteraturanalyser. 1977. Pan/Norstedts. 388 s. [#32451] 90:-

O´Brien, Edna. James Joyce. 2002. Bonniers. Inb och med skomsl. 185 s. Som ny. [#35350] 150:-

Conn, Peter. Literature in America. An illustrated history. The Cambridge illustrated history of American literature. 1990 (Guild Publishing). Publisher's hardcover with dustjacket. VG/VG. 587 pp. Includes a chronology of American literature and a chronology of American events, as well as suggestions for further reading. - (Originally published by Cambridge University Press, 1989). [#34644] 180:-

Nyberg, H.S. Esaias Tegnér den yngre som språkman och bibelöversättare. En essai. 1966. Inb och med skomsl. Det senare ngt fläckat. 146 s. / Svenska akademiens minnesteckningar. [#35094] 100:-

Winn, Dilys. Murderess ink. The better half of the mystery. 1981. Bell Publishing, New York. Publisher's hardcover with dustjacket. VG/VG. The binding with a few creases on lower part of spine (production failure), dj a little creased and with small tears. 304 pp. 4:o. Illustrated. /On the roles of women in mystery fiction. Dilys Winn's best-selling book Murder Ink won an Edgar. [#34661] 150:-

Romberg, Bertil. Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk. Ordfront 1993. Inbunden med skyddsomslag. 340 s. Illustrerad. Bibliografi och verkregister m.m. [#34504] 200:-

Enander, Crister. Relief. Författarporträtt. Legus förlag 1995. Inbunden med skyddsomslag. 286 s. Fotoillustrerad. /15 svenska och utländska författare porträtteras i text och bild. [#34505] 120:-

Lamm, Martin. Det moderna dramat 1830-1930. Aldus pocket 1964. 336 s. Genomgående streckat ex. [#34506] 50:-

Strömberg, Kjell. Modern svensk litteratur. Natur och Kultur 1932. Klotband. 239 s. Några förstrykningar med blyerts. [#34512] 80:-

Ardelius, Lars - Rydström, Gunnar (red.). Författarnas litteraturhistoria. Den första boken. Författarförlaget 1977. Inbunden med skyddsomslag. 415 s. Illusterad. [#34547] 150:-

Strindbergs språk och stil. Valda studier. Med inledning av Göran Lindström. Gleerups 1964. 180 s. Delvis blyertsstreckad. Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas förening 99. [#34061] 70:- Stolpe, Sven. Geijer. En essay. Wahlström & Widstrand 1947. 194 s. Skrifter utgivna av Wallinsamfundet 2. Några blyertsförstrykningar. [#30815] 70:-

Bennich-Björkman, Bo - Johannesson, Eric - Svensson, Sonja (red). Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland. Gidlunds 1988. 357 s. Ett par förstrykningar. [#34081] 150:-

Treffenberg, Karin (red.) Diktaren om dikten. 27 poeter kommenterar egna dikter.Med förord av Åke Janzon. 1952. 92 s. /Bl.a. G. Björling, Gud är stenkumlet... G. Ekelöf, osynlig närvaro. [#32601] 125:-

Bergsten, Staffan. Mary Poppins and Myth. 1978. A&W International. P´s cloth. 79 pp. Ills. / Studies publ by the Swedish Inst for Children´s Books. No. 8. [#27805] 150:-

Ullén, Marian (red.). Under det höga valvet. En Tegnérbok sammanställd av Smålands akademi. Norstedts 1996. Pappband. 261 s. Illustrerad. [#30477] 120:-

Matz, Edvard (red.). Min lilla vrå i världen. Femton författare om sin favorittrakt. 1958. W&W. Fint hklotbd med skomsl. Båda omsl medb. 200 s. + fotoplr. [#31716] 170:-

Werin, Algot. Tegnérdikter. Analyserade av A.W. 1966. Gleerups. 164 s. / Skr utg av Modersmålslärarnas förening 74. [#31743] 70:-

Tusculum lexikon der griechischen und lateinischen Literatur vom Altertum bis zur Neuzeit. 1948. Heimeran. P´s cloth. 284 pp. First edition. [#31774] 250:-

Gamby, Erik (red.). Svenska humorister från Jacob Wallenberg till Frans G. Bengtsson. Urval och presentationer: E.G. Illustrationer: Martin Lamm. Uppsala 1959. Lindblads. Rött biblioteksbd med båda omsl medb. 212 s. Liten 4:o. [#31840] 200:-

Olsson, Anders. Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld. Albert Bonniers förlag 1995. Inbunden med skyddsomslag. 430 s. Stämpel på försättsbladet. [#34445] 170:-

Zweig, Stefan. Balzac. Romanen om en diktares liv. Orig:s titel: Balzac. Der Roman seines Lebens. 1947. Skoglunds. Fint hfrbd i rött (från Isbergs bokbinderi). Ryggen med 5 upph bind och båda omsl medb. 465 s. + plr. [#32788] 250:-

Ekelund, Louise. Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Ordfront 1999. Inbunden med skyddsomslag. 263 s. Fotoplanscher i färg samt andra illustrationer. [#34210] 120:-

af Petersens, Hedvig. Om Birger Sjöberg. Minnen och brev. Gleerups 1956. 79 s. Planscher. [#34243] 60:-

Bjørnvig, Thorkild. Pakten. Min vänskap med Karen Blixen. Med inledning av Sven Delblanc. Efterskrift av Frans Larsson. Forum 1986. Inbunden med skyddsomslag. 206 s. Översättning Astrid Borger. Namnt och en del marginalstreck och -anteckningar. [#34244] 80:-

Bengtsson, Håkan. Konfrontation och försoning. En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna. Göteborg 1992. Diss. 198 s. Fotoillustrerad. [#34245] 150:-

Bäckström, Lars. Kulturarbete. Kritik 1968-77. Rabén & Sjögren 1978. 290 s. [#34246] 90:-

Dorosz, Wiktoria. Subjective vision and human relationships in the novels of Rosamond Lehmann. Uppsala 1975. Diss. Soft cover. VG+. 140 pp. [#34249] 130:-

Sjöström, Hans. Spanare vid gränsen. Studier i Bengt V. Walls författarskap. Ceres 1992. 111 s. [#34251] 70:-

Rosdahl, Anna. Mina minnen av Birger Sjöberg. Stockholm 1956. Pappband. 157 s. Främre falsen spräckt, dock ej lös. [#34252] 40:-

Michanek, Germund. Svenska Akademien i skämtbilder. En krönika från Oscar II:s tid. Norstedts 1986. Pappband. 160 s. [#34253] 130:-

Lovén, John. Tidsvittnet i Svindalen. Samtal med Carl-Göran Ekerwald om dikten, kulturen och författarskapet. Carlssons 1997. 203 s. Illustrerad. Stämpel. [#34256] 120:-

Fontander, Björn. Carl Sandburg. Den evige luffaren. Carlssons 1995. 219 s. Fotoillustrerad. [#34229] 110:-

Bergman, Mats. Jullen på världshavet. Svenska pekoralister i urval av Mats Bergman. 1982. Gidlunds. Inb med ill omsl av Christer Jonson med omslagsbild av Albert Engström. 263 s. Nyskick. [#35226] 150:-

Nyberg, H.S. Henrik Schück. Inträdestal i Svenska Akademien. 1948. 32 s. [#32561] 70:-

Michanek, Germund. Strindberg i karikatyr och skämtbild. Hur vår störste författare hyllades och smädades i sin samtids skämtpress. 1998. Inb med skomsl. 142 s. Rikt ill. Nyskick. [#32566] 150:-

Moberg, Vilhelm. Den okända släkten. 1959. Bonniers. 141 s. / V.M. redovisar här en del av det väldiga material, som hans stora utvandrarepos bygger på. [#32719] 125:-

Treglown, Jeremy. Roald Dahl. En biografi. Tidens förlag 1994. Inbunden med skyddsomslag. 324 s. Översättning Hans Nygren. Namnt. Främre och övre snitt med små fläckar. [#30268] 80:-

Hall, Tord. Vår tids stjärnsång. En naturvetenskaplig studie omkring Harry Martinsons Aniara. 1961. Andra omarb uppl. Bonniers. 67 s. [#31964] 100:-

Lagerkvist, Pär. Verner von Heidenstam. Inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1940 av Pär Lagerkvist. Bonniers 1940. 52 s. Tillskrift och en del understrykningar och marginalnotiser, allt med blyerts. Ngt nött. [#30280] 70:-

Michanek, Germund (red). Gustaf Fröding i Upsala Nya Tidning. Dikter, kåserier, recensioner och insändare 1890-98 presenterade av Germund Michanek. 1987. 82 s. Ill. Utgiven av Upsala Nya Tidning. Tillskrift. [#30283] 70:-

Hildebrand, Bengt. Klimatväxlingen i modern svensk biografi. Exemplifiering och synpunkter. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1959. 74 s. Med dedikation från författaren. [#30284] 70:-

Stiernstedt, W. Gordon (utg). Två släktled berätta. Erinringar omkring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn Geijer och Agnes Geijer-Hamilton. Utgivna genom W. Gordon Stiernstedt. Albert Bonniers förlag 1947. Ngt nött halvklotbd. 291 s. + planscher. Främre snittet med ett par små fläckar. [#30236] 180:-

Carlson, Stig - Liffner, Axel (red). En bok om Nils Ferlin. 1955. Pappbd m skomsl. 88 s. Ill. Fib:s lyrikklubbs bibliotek 7. [#30069] 120:-

Frykenstedt, Holger. Goethes Faust. Verket och forskningen. SHF 79. 1969. 239 s. Portr. [#31352] 75:-

Björck, Staffan m.fl. Diktens livsvärde. Uppsatser ur Studiekamraten. 1959. 56 s. [#31066] 70:-

Leijonancker, Eric. Hela världens sagoberättare. (H.C. Andersen). 1949. Inb med ill omsl. 137 s. Front. portr. [#31007] 70:-

Hildeman, Karl-Ivar (red.). Litteraturens klassiker i urval och översättning 4. Medeltidens litteratur. 1981. Inb med skomsl. 272 s. [#28903] 100:-

Björkman, Gunnar. Metaforernas bleknande. En orientering. Uddevalla 1925. Aa. 116 s. Med förf:s ded. till prof. K.F. Sundén. Genomgående fuktfläckat och buktigt exemplar med många förstrykningar i blyerts i texten. Inte så vanlig diss. [#28968] 80:-

Rushton, William Lowes. Shakespeare an Archer. Liverpool (Lee and Nightingale) 1897. P´s cloth in olive green. 118 pp + front. plate. Scarce. [#28694] 1900:-

Svedjedal, Johan. Den sista boken. 2001. Inb med skomsl. 277 s. Nyskick. [#31457] 150:-

Risberg, Bernhard. Den svenska versens teori. Prosodiska och metriska undersökningar. 1905. Privatbundet hklotbd i rött. 259 s. [#29468] 150:-

Blomberg, Erik. Stadens fångar. Litterära studier och analyser. 1933. 245 s. Namnt. [#29360] 70:-

Suffel, Jacques (réd.). Marcel Proust en son temps. Préface par Julien Cain. Paris 1971. 99 pp + 22 plates + ads. / Cat. du Musée Jacquemart-André. [#28805] 80:-

Gustafson, Alrik. Den svenska litteraturens historia. I-II. 2 vol. I: Före 1900. II: 1900-talet. 1963. F´s välbev o dek klotbd med lite nötta skomsl. Inalles ca 650 s. + fotoplr. [#28379] 350:-

Lönnroth-Delblanc-Göransson (red.). Den svenska litteraturen. I-VI. 6 vol. I: Från forntid till frihetstid. 800-1718. II: Upplysning och romantik. 1718-1830. III: De liberala genombrotten. 1830-1890. IV: Den storsvenska generationen. 1890-1920. V: Modernistrer och arbetardiktare. 1920-1950. VI: Medieålderns litteratur. 1950-1985. 1987-9. Dlrna I-V i förlagets dek klotbd. D. VI inb med ill omsl i förlagets plpbd. Inalles ca 1800 s. Ill. Samtliga vol. i nyskick. [#28321] 1500:-

Sjöholm, Stig. Övermänniskotanken i Gustaf Frödings diktning. Gbg 1940.
Fint privatbundet klotbd med båda omslagen samt ryggen medb. 440 s. Ou.
[#28255] 350:-

Wieselgren, Per. Från Rökstenen till Harry Martinson. Ett ABC i svensk litteratur. 1936. 42 s. Med författarens dedikation. [#29870] 60:-

Brang, Peter (Hrsg.) Die Schweiz und ihre Landschaft in slavischer
Lyrik. 2000. 131 S. + 17 Abb. [#28249] 125:-

Zermatten, Maurice. Les Années valaisannes de Rilke. Sierre, Suisse 1951 (Oscar Amacker). 191 pp. Plates. Inscribed by the author. [#29590] 80:-

Kamras, Hugo. I franskt sällskap. 1951. 159 s. [#27188] 70:-

Priestley, J B. Dickens. En bildbiografi. 1962. Inb. 143 s. Rikt ill. [#29685] 120:-

Holm, Ingvar. Harry Martinson. Myter, målningar, motiv. Aldus pocket 1974. 394 s. Planscher och andra illustrationer. Namnt. [#29672] 60:-

von Platen, Magnus. Den unge Vilhelm Moberg. En levnadsteckning. 1978. Inb. 343 s. Raderad namnt. [#29556] 100:-

Almqvist, Carl Jonas Love. "Det går en åska genom tidevarvet". Pamfletter och polemik i urval av Folke Isaksson. Pan originalpocket 1972. 158 s. [#29557] 70:-

Fogelqvist, Torsten. Henrik Ibsen i hans förhållande till samhälle och samhällsproblem. Några sociala synpunkter. Andra upplagan 1914. 70 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 140. [#24794] 50:-

Ek, Sverker. Fredrika Bremer. Med fem bilder. 1912. 33 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 188. [#24795] 50:-

Barker, Dudley. The Man of Principle. A view of John Galsworthy. 1963 (Heinemann). Reprinted. Publisher's hardcover with dustjacket. VG/VG. 240 pp. [#24715] 150:-

Mulgan, John - Davin, D.M. An introduction to English literature. 1969 (Oxford University Press). Publisher's hardcover with dustjacket. 183 pp. [#24701] 70:-

Bayley, John. Selected essays. 1984 (Cambridge University Press). Paperback. 217 pp. /Essays on John Ashbery, Pushkin, E.E. Cummings and others. [#24702] 60:-

Daiches, David. The novel and the modern world. 1947 (University of Chicago Press). Publisher's dec. cloth. 228 pp. Signature. A few pencilled margin markings. Spine faded. General condition: VG. [#24703] 60:-

van Nostrand, Albert D. (ed.). Literary Criticism in America. 1957 (Liberal Arts Press, New York). Publisher's cloth. 333 pp. VG. [#24704] 70:-

Williams, Harold. Modern English writers: Being a study of imaginative literature 1890-1914. Third, revised edition. London 1925 (Sidgwick & Jackson). Publisher's blue cloth. xii + 532 pp. VG. [#24705] 150:-

Bethell, S.L. Essays on literary criticism and the English tradition. London 1948 (Dennis Dobson Ltd). Publisher's cloth with dustjacket, G/VG. Pencilled notes and markings throughout. [#24707] 40:-

Lund-Baer, Kerstin. The Orphan. Tragic form in Thomas Otway. Uppsala 1980. Diss. 118 pp. [#24708] 100:-

Drougge, Helga. The significance of Congreve's Incognita. Uppsala 1976. Diss. 107 pp. [#24709] 100:-

Möller, Karin. The theme of identity in the essays of James Baldwin: An interpretation. Gothenburg 1975. Diss. 186 pp. [#24710] 100:-

Wikborg, Eleanor. Carson McCullers' The member of the wedding: Aspects of structure and style. Gothenburg 1975. Diss. 199 pp. [#24711] 100:-

Findlater, Richard (ed.). Author! Author! A selection from The Author, the journal of the Society of Authors since 1890. 1984 (Faber and Faber). Paperback. 304 pp. [#24712] 80:-

Krishnan, Bharathi. Aspects of Structure, Technique and Quest in Aldous Huxley´s Major Novels. Uppsala 1977. Diss. 181 pp. [#26885] 100:-

Gobom, Nils. Rimmen hos Karlfeldt. Uppsala 1911. 75 s. Omsl med småskavanker. / UUÅ 1911. Medd. fr nord seminariet utg av Adolf Noreen. [#26789] 75:-

Bergh, Tage. Rimmen hos Heidenstam. Uppsala 1912. 90 s. Omsl med småskavanker. / UUÅ 1912. Medd. fr nord seminariet utg av Adolf Noreen. [#26790] 75:-

Götlind, Johan. Nutida folkdiktning i metrisk belysning. Uppsala 1912. 57 s. Bra ex. / UUÅ 1912. Medd. fr nord seminariet utg av Adolf Noreen. [#26791] 75:-

Svanberg, Victor. Rimmen hos Viktor Rydberg. Uppsala 1918. 91 s. Bra ex. / UUÅ 1918. Medd. fr nord seminariet utg av Adolf Noreen. [#26792] 120:-

Brunius, Teddy. Pionjärer och fullföljare i modern engelsk konst, lyrik och kritik. 1952. 132 s. Ill. [#26787] 80:-

Mankowitz, Wolf. Dickens. En bildbiografi. 1977. Inb med ngt nött skomsl. 252 s. Rikt ill. 4:o. [#26550] 125:-

Clouard, Henri. Histoire de la littérature française du symbolisme à nos jours. De 1885 à 1914. Paris (Michel) 1950. P´s solid half cloth with both covers. 669 pp. Diskret utgallringsstämpel från Svenska Akademiens Nobelbibliotek. [#26532] 200:-

Pastor-López, Mateo. Modern spansk litteratur. Spanien och Latinamerika. 1960. Klotbd. 288 s. Namnt. [#24607] 100:-

Steene, Birgitta (red.). Strindbergiana. Femtonde samlingen utg. av Strindbergssällskapet. 2000. Inb med ill omsl. 191 s. Front. portr. [#26132] 150:-

Walton, Izaak. The Lives of John Donne, Sir Henry Wotton, Richard Hooker, George Herbert and Robert Sanderson. With an Introduction by George Saintsbury. Ldn (OUP) 1962. P´s cloth wd/j. 442 pp. / The World´s Classics. [#23696] 70:-

Höglund, Johan A. Mobilising the novel. The literature of imperialism and the First World War. Uppsala 1997. Diss. 198 pp. [#24208] 150:-

Pettersson, Rose. Nadine Gordimer's one story of a state apart. Uppsala 1995. Diss. 227 pp. [#24209] 100:-

Vancea, Georgeta. Der narrative Diskurs in Christoph Heins "Der Fremde Freund". How to do persons and thoughts with words. Uppsala 1993. 142 pp. [#24210] 100:-

Palm, Christine. Greule Golch und Geigerich. Die Nabelschnur zur Sprach-Wirklichkeit in der grotesken Lyrik von Christian Morgenstern. Uppsala 1983. Diss. 211 pp. [#24211] 100:-

Packalén, Sture. Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und der DDR. Anhand ausgewählter Beispiele der produktiven Hölderlin-rezeption. Uppsala 1986. Diss. 307 pp. [#24212] 200:-

Ahlmann, Gertrud. Zur Geschichte des Frühneuniederdeutschen in Schleswig-Holstein im Spiegel von Gelegenheitsdichtungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Uppsala 1991. Diss. 203 pp. [#24213] 150:-

Backman, Gunnar. Meaning by metaphor. An exploration of metaphor with a metaphoric reading of two short stories by Stephen Crane. Uppsala 1991. Diss. 203 pp. [#24214] 150:-

Almqvist Norbelie, Barbro. "Oppressive narrowness": A study of the female community in George Eliot's early writings. Uppsala 1992. Diss. 163 pp. [#24216] 100:-

Brunius, August. William Shakespeare. Liv - drama - teater. NoK 1924. 151 s. Namnt. Omsl ngt nött och loss från ryggen. [#24096] 40:-

Ordbok till Fredmans epistlar utarbetad av Carl Larsson och Magdalena Hellquist. 1967. Klotbd. 312 s. [#21928] 300:-

Nordin Hennel, Ingeborg. Vreden. Olof Högberg och hans Norrlandsepos. 1978. Inb m skomsl. 278 s. Fotoplr. [#21929] 150:-

Wivel, Ole. Karen Blixen - en oavslutad självuppgörelse. 1988. Inb med skomsl. 192 s. Fotoill. [#23516] 80:-

Banck, Majt (red). Karlfeldt, synpunkter och värderingar. 1971. Tema pocket. 199 s. [#21825] 40:-

Holmåsen, Jenny. Psalmtonen i Karlfeldts diktning. 1918. 24 s. [#21826] 30:-

Warburton, Thomas. Finsk dikt i svensk dräkt. 2:a uppl 1972. 69 s. [#21827] 40:-

Holmberg, Olle.Skratt och allvar i svensk litteratur. Studier från fyra århundraden. Aldus pocket 1963. 240 s. Namnt. [#21828] 30:-

Kulling, Jacob. Olle Hedbergs romaner. Moraliska och religiösa problem. 1952. 120 s. [#21829] 60:-

Abenius, Margit. Stilstudier i Kellgrens prosa. Uppsala 1931. Aa. + 159 s. [#21830] 175:-

Södergård, Östen. Franska snitt. Studier i fransk 1800- och 1900-talslitteratur. Essäer. 1962. 163 s. [#21834] 70:-

Delblanc, Sven. Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur. 1965. Aa. 302 s. [#21836] 200:-

Lehtonen, Maija - Rajalin, Marita (red). Barnboken i Finland förr och nu. 1984. 239 s. Ill. With summary in English: Children's books in Finland. [#21871] 120:-

Olsson, Oscar. Ibsens dramer. 1937. Linnebd. Båda omsl medb. 477 s. Välbev. [#21873] 150:-

Dorosz, Wiktoria. Subjective vision and human relationships in the novels of Rosamond Lehmann. 1975. Diss. 140 pp. Acta Univ. Ups. Studia Anglistica Upsaliensia 23. [#21877] 100:-

Dorosz, Kristofer. Malcolm Lowry's Infernal Paradise. 1976. Diss. 166 pp. Acta Univ. Ups. Studia Anglistica Upsaliensa 27. [#21878] 100:-

Davie, Donald. Purity of Diction in English Verse. 1967. P´s cloth wd/j. 225 pp. Some light pencil underlinings. [#23104] 50:-

Björck, Staffan - Sallnäs, Hilding - Palmqvist, Bertil. Litteraturhistoria i fickformat. Svensk diktning från 80-tal till 70-tal. 1975. 3 uppl. Tema pocket. 341 s. [#21686] 60:-

Hermelin, Carola. Vinteroffer och Sisyfos. En studie i Erik Lindegrens senare diktning. With a summary in English. Uppsala 1976. Aa. viii + 182 s. [#21663] 120:-

Richards, I.A. Litteraturkritikens principer. 1967. Originalpocket. 240 s. Exlibris. [#21595] 50:-

Rooth, Anna Birgitta. Folklig diktning. Form och teknik. 1973. 241 s. [#21623] 75:-

Feaver, William. När vi var små. Den illustrerade barnboken under 200 år. 1977. 4:o. 96 s. Ill. [#21554] 120:-

Runnquist, Åke. Poeten Nils Ferlin. 1958. 224 s. Fotoplr. Ouppskuret ex. [#21528] 90:-

Semjonow, Jurij. "Das Häuschen in Kolomna" - in der poetischen Erbschaft A.S. Puskins. Text, Interpretation und literaturhistorischer Kommentar. Uppsala 1965. Diss. Sewn as issued. 191 pp. Acta Univ. Ups. Studia Slavica Upsaliensia 3. Inscribed by the author. [#21529] 150:-

Schröter, Klaus. Thomas Mann. Översättning Torborg Rundcrantz. Tema originalpocket 1968. 184 s. Fotoill. Namnt. [#21530] 60:-

Snoilsky, Carl. Minnesteckningar och andra uppsatser. 1904. Rött hfrbd (G Hedberg) m 5 svagt upph bind. Blekt rygg. Fr omsl medb. 343 s. Exlibris. [#21532] 200:-

Brenel, Hjalmar. Etiska motiv i Henrik Ibsens dramatiska diktning. Uppsala 1941. Aa. xvi + 320 s. Med förf:s ded. Omsl. naggat nedtill. [#21535] 150:-

Mjöberg, Jöran. Livets ansikten. Litterära essayer. 1956. 189 s. [#21536] 60:-

Hirn, Marta. Runeberg i bild. 1954. Liten 4:o. 142 s. Ill. Kol. titelplansch. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 343. Fint ex. [#21537] 175:-

Levertin, Oscar. Johan Wellander. Litterturhistorisk studie öfver skiftet mellan frihetstiden och den gustavianska åldern. Andra upplagan 1908. Hfrbd m 5 upph bind (Påhlmans). Ryggen blekt. 285 s. Exlibris. [#21538] 150:-

Berg, Ruben G:son. Svenska skalder från nittitalet. Sex utkast. 3 uppl 1915. Fint klotbd. 176 s. Namnt. [#21541] 75:-

Warburg, Karl. Carl Snoilsky. Hans lefnad och skaldskap. 1905. Obetydligt nött, rikt guldornerat skinnryggbd m övre guldsnitt. vi + 480 s. Några ill. 3 utvikbara facsimilplr. [#21542] 150:-

Warburg, Karl. Anna Maria Lenngren. Andra omarbetade upplagan utgiven till hundraårsdagen av hennes död. 1917. 320 s. Plr. Ryggen nött och sprucken. [#21543] 90:-

Burman, Eva - Eriksson, Henry. I Dan Anderssons fotspår. Strövtåg i Grangärde finnmark. 1979. Liten 4:o. Pappbd. 93 s. Fotoill, delvis i färg. Karta. [#21514] 90:-

Wennerberg, Klas. Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Med förord av Sverker Ek. 1944. 284 s. Bakre omsl fläckat. [#21455] 100:-

Enzensberger, Hans Magnus. Avantgardets dilemma. Red. Daniel Hjorth och Lars Gustafsson. 1964. 99 s. / BLM biblioteket. [#22722] 200:-

Salama, Hannu. Pentti Saarikoski. Övers. Jens Hildén. 1977. 158 s. Fotoill. Ouppskuret exemplar i nyskick. [#22575] 300:-

Michanek, Germund. Gustaf Fröding i Upsala Nya Tidning. Dikter, kåserier, recensioner och insändare 1890-98. 1987. 82 s. Ill. [#22576] 70:-

Benjamin, René. Balzacs underbara liv. Översättning från franskan av Axel Claëson. 1927. 572 s. Namnt. å titelbladet. [#21110] 50:-

Wessén, Elias. Rytm och rim i Verner von Heidenstams dikter. Särtryck ur Svenska Akademiens handlingar, del 85 (1977). 1979. 49 s. Med författarens dedikation. [#21111] 50:-

Bradley, A.C. Shakspearean Tragedy. Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Ldn (MacMillan) 1952. P´s cloth wd/j in condition as new. 508 pp. [#20881] 300:-

Greg, W.W. The Editorial Problem in Shakspeare. A Survey of the Foundations of the Text. Oxford (Clarendon Press) 1954. P´s cloth wd/j in condition as new. 265 pp. [#20882] 300:-

Sjögren, Gunnar. Shakspeares samtida och deras dramatik. 1969. 212 s. Ill. W&W-serien 224. Välbev ex. [#20901] 50:-

Partridge, A.C. The Accidence of Ben Jonson´s Plays, Masques & Entertainments with an Appendix of comparable uses in Shakspeare. 1953. P´s cloth wd/j in nice condition. 353 p. [#20748] 250:-

Partridge, A.C. Studies in the Syntax of Ben Jonsos´s Plays. 1953. P´s cloth wd/j in condition as new. 114 p [#20749] 250:-

Lehnert, Martin. Poetry and Prose of the Anglo-Saxons. Dictionary. Berlin (Verl. der Wissenschaften) 1956. P´s cloth. 248 p. A nice copy. [#20750] 350:-

Lehnert, Martin. Poetry and Prose of the Anglo-Saxons. A Text-Book. With Introductions, Translations, Bibliography, and an Old English Etymological Dictionary. Berlin (Verl. der Wissenschaften) 1955. P´s cloth. 188 p. A nice copy. [#20753] 450:-

Hemming-Sjöberg, A. Rättegången mot C.J.L. Almqvist. 1929. Fint privatbundet hklotbd. 457 s. + plr. Bif. tidningsklipp i ämnet. [#20651] 150:-

Lång, Helmer. De litterära Nobelprisen 1901-1983. 1984. F's dek klotbd. 337 s. Ill. I nyskick. [#20713] 100:-

100 diktare vittna. Från Lidman till Lindegren. Urval av Anders Frostenson. 1947. 136 s. [#19937] 90:-

Balzac, Honoré de. Om litteraturens teori och praktik. Artiklar i urval av Jan Myrdal. Översättning av Björn Larsson. 1979. Pan originalpocket. 240 s. Nyskick. [#19795] 100:-

Spender, Stephen. The Creative Element. 1953. P's cloth wd/j in condition as new. 199 pp. First edition. [#20434] 350:-

Spender, Stephen. The Making of a Poem. 1955. P's cloth wd/j in condition as new. 192 pp. First edition. [#20435] 350:-

Maugham, Robin. Somerset and all the Maughams. 1966. P's cloth wd/j. 286 pp + plates ao Illustrations. A fine copy. First edition. [#20436] 250:-

Rowse, A.L. The Education af a Cornishman. A Cornishman at Oxford. 1965. P's cloth wd/j. 319 pp. A fine copy of the first edition. [#20437] 250:-

Einarsson, Stefán. History of Icelandic Prose Writers 1800-1940. NY (Cornell UP) 1948. P's cloth. 288 pp. / Islandica... vols XXXII and XXXIII. First edition. [#20438] 450:-

Hansen, Adolf. Addison som litterær kritiker. En skildring fra engelsk litteraturhistorie. Kbhvn 1883. Hklotbd. 127 s. Stämplar. [#19540] 60:-

Dantes gudomliga komedi. Översättning av S. C. Bring. Andra fullständiga upplagan ytterligare reviderad. 1928. 613 s. Främre omsl naggat, delvis loss och med ett par små fläckar. [#19526] 125:-

Katalog över Viktor Rydbergsutställningen i Kungl. bibliotekets visningssal 1928. Sthlm 1928. 23 s. Front. portr. Ill. [#20094] 50:-

Kihlman, Herman. Balzac. Hans liv och verk. 1959. 172 s. Plr. Blyertsförstrykningar. [#19347] 40:-

Pound, Ezra. Romansens själ. 1965. Cavefors. Inb med skomsl. 365 s. [#20019] 250:-

Dahlbäck, Kerstin. Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. 1994. F's klotbd med skomsl. Ill. 456 s. I nyskick. [#20027] 150:-

Minnesblad från sekelfesten till Fredrika Bremers minne. 1801-1901. Gbg 1901. 27 s. Vacker utstyrsel. [#20002] 100:-

Ahnlund, Knut. Isaac Bashevis Singer. Hans språk och hans värld. 1979. F's klotbd med ett ngt nött skomsl. 215 s. [#18909] 60:-

Lönnroth, Lars och Delblanc, Sven. Den Svenska Litteraturen. Från forntid till frihetstid. 800 - 1718. 1987. F's dek linneklotbd i nyskick med skomsl. Ill. 284 s. [#18361] 200.-

Meyer, Olle. Glömda bröder. Studier i Adolf och Gustaf Johanssons författarskap. 1979. 188 s. Fotoill. [#25663] 125:-

Mjöberg, Josua. Verskonst och ordkonst. Litterära studier. 1961. 213 s. [#6347] 80:-

Svensson, K.A. Vilhelm Ekelund. Moralisten - kulturkritikern. Några essayer. 1946. Portr. 149 s. Ou. I nyskick. [#7286] 125:-

Levander, Hans. Fjodor Dostojevskij. 1963. Front. 108 s. /Världsförfattare. [#9901] 75:-

Montelin, Gösta. Världslitteraturens historia. II. Antiken. Den romerska litteraturen. 1931. F's klotbd med båda omsl. Ill. 128 s. Med förf:s ded. till Nobelbibliotekets chef Carl Grönblad. [#10442] 60:-

Carlson, Stig (red.) Artur Lundkvist 3 mars 1956. Front av Stig Åsberg. 215 s. [#13730] 100:-

Hirn, Yrjö. Episoder. Några kapitel om lif och litteratur under sjuttonhundratalet. Helsingfors 1918. Fint privatbundet hklotbd. 325 s. [#14000] 150:-

Maubrey-Rose, Victoria. The Anti-Representational Response. Gertrude Stein's Lucy Church Amiably. Uppsala 1985. Diss. 232 pp. Ill. [#12051] 150:-

Hotchner, A.E. Papa Hemingway. Personliga minnen. 1970. F's dek klotbd. 277 s. + fotoplr. [#6472] 60:-

Carossa, Hans. Wirkungen Goethes in der Gegenwart. 1938. 36 S. 1. Aufl. [#14655] 350:-

Wrangel, Ewert. I Weimar för hundrade år sedan. Malmö 1901. 27 s. Tr. gröna omsl. Uppl. 50 ex. /Sällsynt skrift om Goethe. [#16333] 250:-

Levertin, Oscar. Studier öfver fars och farsörer i Frankrike mellan renaissancen och Molière. Upsala 1888. Aa. 178 s. Ouppsk ex. med originalgördeln kvar. [#11025] 350:-

Axberger, Gunnar. Jaget och skuggorna. Fredrika Bremer-studier. 1951. 375 s. [#6727] 60:-

Collijn, Gustaf. Franz Grillparzer. Hans lif och verk. 1902. 287 s. Portr. o plr. [#6389] 60:-

Lyrisk tidsspegel. Diktanalyser av Carl-Erik af Geijerstam, Erik Hörnström, Gunnar Svanfeldt, Gunnar Tideström. 1953. Hklotbd. Fr omsl medb. 256 s. Namnt. [#7761] 70:-

Sidenbladh, Cecilia. Ty så roar mig att måla. C J L Almqvist och de visuella konstarterna. 1987. Aa. 173 s. Ill. [#14712] 100:-

Wästberg, Per. Afrikas moderna litteratur. 1969. Pocket. 106 s. Med förf:s ded. [#10726] 40:-

Holmberg, Olle. Roger Martin du Gard. 1937. 87 s. [#9583] 40:-

Arenander, Britt. Fallet Valladares. 1981. 79 s. [#3346] 30:-

Karlfeldt, Erik Axel. Skalden Lucidor. Med illustrationer från dåtidens Stockholm efter Erik Dahlbergs originalteckningar. 1914. Dek klotbd. 131 s. Tillskrift. [#10588] 100:-

Sylwan, Otto - Bing, Just. Europas litteraturhistoria från medeltiden till våra dagar. Med talrika bilder (porträtt, vyer, facsimiler m m). Förra delen - Senare delen. 2 vol. Komplett. 1910. Ngt nötta gröna hfrbd m rikt gulddek ryggar. 565 + 553 s. Några facsimil utvikbara. [#10347] 250:-

Ahnlund, Knut. Isaac Bashevis Singer. Hans språk och hans värld. 1978. 215 s. Foto- och andra ill. [#7643] 60:-

Rubow, Paul W. Victor Hugos lyrik. Studier over de ældre digtsamlinger. 1943. 106 s. Tillskrift. [#3896] 40:-

Tellgren, Christina. På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966-75. 1982. Aa. 188 s. [#16417] 75:-

Hultman, J E. Guillaume de Deguileville. En studie i fransk litteraturhistoria. 1902. Aa. 209 s. Stpl. Omsl ngt söndr. [#9563] 75:-

Sörensen, Lennart. American literature. 1970. 152 s. Fotoill. Stpl. Korrekturupplaga. [#1875] 50:-

Vegesack, Thomas von. Tankens aristokrater eller pennans betjänter. De intellektuella 1898-1968. 1986. F's dek klotpbd. 383 s. Fotoill. [#10589] 200:-

Lönnroth, Erik. Tidens flykt. Stora historiska förändringar och människor som levat i dem. 1998. F's dek klotbd med skomsl i nyskick. 346 s. [#15362] 200:-

Harvey, Sir Paul (ed.) The Oxford Companion to Classical Literature. With illustrations and maps. 1951. P's cloth wd/j in condition as new. 480 pp + plates. [#6294] 300:-

Böök, Fredrik. Under stjärnorna. Ett ofullbordat självporträtt av F.B. Förord och noter: Nathan Shachar. 1998. F's klotpbd med skomsl i nyskick. 277 s. [#6029] 150:-

Holme, Charles (ed.) Shakspeare in pictorial art. Text by Malcolm C. Salaman. Ldn etc (The Studio) 1916. P's dec cloth. 190 pp. About 140 plates, some in colour. 4:o. Upper edge gilt. [#12487] 150:-

The Concise Oxford Dictionary of English Literature. 1957. P's cloth. 578 pp. [#13324] 250:-

Runnquist, Åke. Moderna utländska författare. Samlad översikt med 215 biografier över utländsk litteratur under fem decennier. 1971. F's dek klotbd. 315 s. Portr. NVH-serien. [#4292] 150:-

Runnquist, Åke. Moderna svenka författare. 186 biografier över svenska författare från 1930 till 1967. 1967. 256 s. Portr. NVH-serien. [#7591] 150:-

Runnquist, Åke. Moderna svenska författare. 1959. F's dek klotpbd. 176 s. 150 portr. [#10641] 125:-

Eidevall, Gunnar. Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson. 1983. 224 s. Obetydlig fuktrand. [#6191] 100:-

Grube, Wilhelm. Geschichte der chinesischen Literatur. Leipzig (Amelangs Verl.) 1909. 480 s. [#8207] 225:-

Haavardsholm, Espen. Mannen från Jante. Ett porträtt av Aksel Sandemose. 1990. F's klotbd med skomsl i nyskick. Ill. 292 s. [#14425] 175:-

Bair, Deirdre. Simone de Beauvoir. En biografi. 1991. F's välbev klotbd med ngt nött skomsl. 863 s. + fotoplr. [#13767] 175:-

Beauvoir, Simone de. De bästa åren. 1984. F's välbev klotbd med skomsl. [#3236] 125:-

Beauvoir, Simone de. Världens gång. 1989. F's välbev klotbd med skomsl. [#15237] 125:-

Sjögren, Margareta. Rep utan knutar. Victoria Benedictsson - en levnadsteckning. 1979. F's klotbd med skomsl i nyskick. 257 s. + plr. [#5794] 100:-

Hallberg, Peter m.fl. Litteraturvetenskap. Nya mål och metoder. 1966. NoK. 167 s. Välbev. [#10434] 40:-

Düwel, Wolf (Herausgegeber) Geschichte der klassischen russischen Literatur. 1965. P's dec cloth. 1012 pp. Mit 162 Abbildungen. 1. Aufl. [#25706] 150:-

Erik Hjalmar Linder. Hjalmar Bergman. En profilteckning. 1940. Bd som ovan med båda omsl medb. [#10258] 150:-

Qvarnström, Gunnar. I lejonets tecken. En studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst. 1959. 142 + xvii s. [#4153] 75:-

Laitinen, Kai. Finlands moderna litteratur. Konturer, huvudlinjer, resultat 1917-1967. 1968. 244 s. [#2314] 60:-

Blanck, Anton. Geijers götiska diktning. 1918. 445 s. [#6733] 75:-

Stadling, J. Tolstoyana. Studier och minnen. 1906. Hklotbd. 206 s. Plr. Namnt. [#4629] 100:-

25 konstnärer illustrerar Gustaf Fröding. 1977. 4:o. Dek. klotbd m skomsl. 183 s. Rikt ill, delvis i färg. Tillskrift på försättsbladets insida. [#5990] 100:-

Palm, Christine. Greule Golch und Geigerich. Die Nabelschnur zur Sprach-Wirklichkeit in der grotesken Lyrik von Christian Morgenstern. Uppsala 1983. Diss. 211 pp. [#11739] 65:-

Nordman, Marianne. Stil och struktur i Jarl Hemmers En man och hans samvete. Åbo 1981. Aa. 293 s. [#14465] 60:-

Roos, Anna Maria. Ur Spaniens diktning. 1914. 82 s. [#12757] 80:-

Eklöf, Mats. Ernst Didrings Malm. 1975. Aa. 191 s. [#9945] 70:-

Trolle, Alice. Personliga minnen av Ellen Key. 1927. Häfte, 28 s + plr "efter kamerabilder". Omsl m två hörn klippta. [#15375] 60:-

Frederiksen, Emil. H C Branner. Et kritisk Grundrids. Kbhvn 1966. Pocket. 144 s. exlibris. [#15822] 30:-

Thomas Mann 1875-1975. Vorträge in München - Zürich - Lübeck. Herausgegeben von Beatrix Bludau, Eckhard Heftrich und Helmut Koopmann. 1977. P's cloth with d/j in slipcase & in condition as new. 704 pp. [#8488] 200:-

Herrlin, Olle. Den yttersta gränsen. Några uppsatser om diktning och metafysik. 1955. 199s. [#2450] 50:-

Murray, Gilbert. Aristophanes. A Study. Oxford 1933. P's cloth with wrs in condition as new. 278 pp. [#2700] 500:-

Murray, Gilbert. Aeschylus. The Creator of Tragedy. Oxford 1940. P's cloth with the d/j in condition as new. 255 pp. [#2464] 500:-

Lång, Helmer. De litterära Nobelprisen 1901-1983. Teckningar: Bowen (B.O. Wennerberg). 1985. F's dek klotbd. 337 s. Exlibris med portr. av Strindberg. (Det närmaste denne kommit ett förtjänt Nobelpris). [#9687] 125:-

Jansson, Göte. Tegnér och politiken 1815-1840. En skalds syn på sin tids samhällsproblem. 1948. Aa. 544 s. Ded. [#11213] 125:-

Strindberg, Axel. Människor mellan krig. Några kapitel ur mellankrigslitteraturen. 1941. F's klotbd. 434 s. [#12736] 75:-

Erlach, Dietrich. Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. 1973. Diss. 240 pp. [#1071] 100:-

Christiansen, Olaf. Gerechtigkeitsethos und rhetorische Kunst in Grillparzers Ein Bruderzwist in Habsburg. 1980. Diss. 228 pp. [#2628] 100:-

Walecka-Garbalinska, Maria. Jules Lefèvre-Deumier (1797-1857) et le mythe romantique du Génie. 1987. Diss. 174 pp. [#1109] 150:-

Modiano, Marko. Domestic disharmony and Industrialization in D H Lawrence's early fiction. 1987. Diss. 124 pp. [#9392] 100:-

The Works of Samuel Johnson, comprising the Lives of the English Poets; Rasselas; Lives of Eminent Persons; and a Journey to the Western Islands of Scotland. With an Introductory Essay by Arthur Murphy. With Portraits. London-Edinburgh (Nimmo) 1878. P's dec cloth in black. 608 pp + plates. Some brown spots on first & last pp. [#1850] 400:-

Böök, Fredrik. Rannsakan. 1953. Hft m skomsl. 264 s. /Bl a om Vilhelm Ekelund. [#14480] 75:-

Olsson, Henry. Törnrosens diktare. Den rike och den fattige. 1966. NoK-pocket. 238 s. + plr. [#8133] 40:-

Fröding-Torgny, Siri. Min kusin Gustaf Fröding. 1953. 166 s. Ill. Släkttavlor. [#8914] 45:-

Holmberg, Olle. Sigfrid Lindström. 1951. Halvklotbd m skomsl. 202 s. Några fotoill. Tillskrift. [#15725] 50:-

Michanek, Germund. Skalder i Skara. En antologi sammanställd av Germund Michanek med illustrationer av Stig Trägårdh. 1952. Halvklotbd. 155 s. [#6798] 50:-

Tigerstedt, E N. Svensk litteraturhistoria. 1948. Klotbd. 582 s. Ill. [#8434] 200:-

Peterson, Lars. Seriernas värld. 1974. 191 s. Ill. [#16467] 40:-

Blomberg, Harry. Om skeppet Skulda och mördaren Nordlund. Axplock ur skillingpoesin. 1923. 138 s. [#7686] 60:-

Eschenburg, Johan Joachim. Handbok i den klassiska literaturen. Öfvers. Johan Norrmann. I-II. 2 vols. q.p. Christianstad (Cedergréen) 1817. Attractive contemp half calf. About 750 pp. One of the two spine labels of vol. II has been mended. Still nice. Old book-plate. [#12732] 1200:-

Malmberg, Bertil. Le roman du Comte de Poitiers. Poème français du XIII:e siècle. Publié avec introduction, notes et glossaire. Lund 1940. Diss. 210 pp. Plates. [#14790] 125:-

Johansson, Bertil. Religion and Superstition in the Plays of Ben Jonson and Thomas Middleton. Uppsala 1950. Diss. 339 pp. [#8721] 150:-

Grönlund, Constance. Studien zu Peter Probst dem Nürnberger Dramatiker und Meistersinger. Mit einer Neuausgabe des Textes der Lieder und Sprüche. Lund 1945. Diss. 219 pp + plate. [#15150] 125:-

Fryckstedt, Olov W. In Quest of America. A Study of Howells' Early Development as a Novelist. Upsala 1958. Diss. 287 pp. [#2788] 150:-

Boklund, Gunnar. The Sources of The White Devil. Uppsala 1957. Diss. 226 pp + plate. [#14440] 175:-

Boman, Lars. Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism. Uppsala 1955. Diss. 195 pp. [#1111] 125:-

Nilsson, Nils Åke. Die Apollonius-Erzählung in den slavischen Literaturen. Uppsala 1949. Diss. 172 pp. [#1088] 150:-

Davidsson, Carin. Der alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen deutschen Psalterübersetzungen. Uppsala 1952. Diss. 111 pp + plate. [#13356] 125:-

Foljewski, Zbigniew. La fonction des éléments dialectaux dans les oeuvres littéraires. Recherches stylistiques fondées sur la prose de W. Orkan. Uppsala 1949. Diss. 122 pp. [#7984] 125:-

Nilsson, Josef. Kristian Elster 1841-1881. Lund 1942. Aa. 270 s. [#5251] 150:-

Kjellberg, Lennart. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII:e siècle. I. q.p. Uppsala 1957. Diss. 196 pp + portr. [#11312] 150:-

Ringheim, Allan. Eine altserbische Trojasage. Prag-Upsala 1951. Diss. 383 pp. [#6514] 225:-

Nordin-Grip, Ingeborg. Skrifter av Eric Wennaesius. I. Etthundrade Kling-Dichter utg. o kommenterade. Uppsala 1934. Aa. 220 s. [#25723]150:-

Thompson, Edward J. Rabindranath Tagore. His life and work. Rev. ed. by Kalidas Nag. (1960), P's cloth. 110 pp + portr. /The heritage of India series. [#2612] 100:-

Wendelius, Lars. Bilden av Amerika i svensk prosafiktion 1890-1914. 1982. Aa. 204 s. [#14769] 80:-

Tegnér, Ingeborg. George Eliot. En studie i hennes religiösa och filosofiska utveckling. 1929. Aa. 247 s. Portr. Ded. [#15330] 60:-

Hegge, Per Egil. Solsjenitsyn kan inte komma. 1971. 111 s. [#12966] 50:-

Vintergatan. Litteraturkalender 1970. Inb m skomsl. [#12314] 30:-

Lindström, Harry. Frödings i hem och bönhus. 1960. Ill. 174 s. [#8341] 50:-

Maurois, André. Byron. I-II. 2 vol. 1930. Med 20 plr. Inalles ca 550 s. Nötta ryggar. [#15955] 90:-

Författarnas Litteratur Historia. De utländska författarna 2. Red. Björn Håkansson m.fl.1980. F's klotbd m skomsl. Ill. [#13700] 150:-

Hörnström, Erik. Pär Lagerkvist. Från den röda tiden till Det eviga leendet. 1946. 247 s. Str. och med marginalkommentarer. [#12444] 40:-

Fearnley, Ragnhild. Pär Lagerkvist. Oslo 1950. 210 s. Str. ex. Nötta omsl. [#8113] 40:-

Ord & Bild 3:1992. 1892-1992. [#1681] 40:-

Vaverka, R.D. Commitment as Art. A Marxist Critique of a Selection of Alan Silitoe's Political Fiction. 1978. Diss. 135 pp. [#11277] 50:-

Ek, Sverker. Den svenska folkvisan. 1924. Ill. 224 s. Ej omsl. [#12666] 30:-

Banck, Majt (red.) Karleldt. Synpunkter och värderingar. 1971. Tema. [#6975] 20:-

Runebergs brev till Emilie Björkstén. Utg. av Gunnar Castrén. 1940. 136 s. Nött omsl. [#5409] 30:-

Svenska diktarhem. En kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar. från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. Foto: Ola Terje. Texter Rolf Yrlid. 1965. F's dek klotbd med skomsl. 208 s. [#16687] 150:-

Breitholtz, Lennart. Våra första fransk-klassiska dramer. Celsius' Ingeborg och Dalins Brynilda. 1944. Aa. 319 s. Namnt. [#8906] 75:-

Cielens, Isabelle. Trois fonctions de l'exil dans les oeuvres de fiction d'Albert Camus: initiation, révolte, conflit d'identité. Uppsala 1985. Aa. 208 pp. Some margin notes. [#15388] 75:-

Holmberg, Olle. Hjalmar Gullberg. En vänbok. 1966. Förlagets klotbd. Fotoill. 214 s. [#1674] 75:-

Julén. Björn. Hjärtats landsflykt. En Levertinstudie. 1961. 338 s. [#1466] 75:-

Liddell, Robert. The Novels of I. Compton-Burnett. London 1955. P's cloth with d/j. 112 pp. [#9376] 70:-

Santesson, Carl. Atterbomstudier. 1932. 193 s. [#7156] 50:-

Sjögren, Margareta. Rep utan knutar. Victoria Benedictsson. En levnadsteckning. 1979. Förlagsbd m skomsl. 256 s. + plr. [#5735] 100:-

Tillyard, E M W. Milton. London 1951. P's cloth with d/j. 396 pp. Pencil notes. [#3255] 75:-

Bergkvist, Sven O och Ransemar, Erik. Soten, diktarna och de vita slotten. 1995. Pappbd. 203 s. Fotoill. /Om lungtuberkulosen i litteraturen. [#16941] 150:-

Lexius, Weine. Fyrtionio svenska författarporträtt. 1993. 4:o. Inb m skomsl. 102 s. /Porträttfoton med faksimil av handstilar. [#10448] 150:-

Lloyd, J. A. T. Fyodor Dostoevsky. New York 1947. Klotbd. 324 s. Exlibris Jan Olof Olsson/Margareta Sjögren. [#12257] 150:-

Shaw, Bernard. Ein Ibsenbrevier. Die Quintessenz des Ibsenismus. Berlin (Fischer) 1908. Sewn as issued. 206 pp. [#8922] 90:-

Grevenius, Herbert. Shaw - rebellen. 1959. Ill. 324 s. [#9063] 60:-

Holroyd, Michael. (ed.). The Genius of Shaw. 1979. P's cloth with the jacket. Many ills. 238 pp. + col. plates. [#2821] 150:-

Strindberg, Axel. Människor mellan krig. Några kapitel ur mellankrigslitteraturen. 1941. F's klotbd. [#6475] 125:-

Gustafsson, Madeleine. Med andras ögon. Om böcker mest. 1978. 145 s. [#8968] 40:-

Gustafsson, Lars. Strandhugg i svensk poesi. Femton diktanalyser. 1982. 112 s. [#4770] 80:-

Harmaja, Saima. Tidig kallelse. Dagbok och dikter. I svensk översättning av Joel Rundt. Lovisa 1947. 371 s. Gåvotillskrift. [#4943] 200:-

Högman, Ingvar. Lejonets barn. Gudstro och människouppfattning i Karlfeldts diktning. 1943. 168 s. [#9654] 40:-

Heller, Peter. Dialectics & Nihilism. Essays on Lessing, Nietzsche, Mann and Kafka. 1966. P's cloth with d/j. 344 pp. [#6303] 175:-

Isaksson, Ulla och Linder, Erik Hjalmar. Elin Wägner 1882-1922. Amason med två bröst. 1977. Klotbd. 320 s. Ill. Namnt. [#7985] 100:-

Lundkvist, Artur (red). Europas litteraturhistoria 1918-1939. 1946. Halvlinnebd. Fr omsl medb. 656 s. [#1682] 75:-

Maurois, André. Victor Hugo. En bildbiografi. 1966. Klotbd m skomsl. 144 s. Rikt ill. [#6063] 75:-

Hotchner, A E. Papa Hemingway. A Personal Memoir. London 1966. P's cloth with d/j. 299 pp. Photo ills. [#5495] 100:-

Lannering, Jan. Studies in the Prose Style of Joseph Addison. 1951. Diss. 205 pp. [#13936] 125:-

Die Thomas-Mann-Literatur. Bibliographie der Kritik. I-II. 2 vols. I: 1896-1955. II: 1956-1975. Bearbeitet von Klaus W. Jonas in Zusammenarbeit mit dem Thomas-Mann-Archiv Zürich. 1972-9. P's cloth in condition as new with the wrs. 458+721 pp. [#1892] 550:-

Jonas, Klaus W. Fifty Years of Thomas Mann Studies. A Bibliography of Criticism. 1955. P's cloth. 238 pp. With a handwritten letter from the author. First edition. [#15852] 200:-

Nordin Hennel, Ingeborg. Vreden. Olof Högberg och hans Norrlandsepos. 1978. F's klotbd m skomsl. 278 s. + plr. Ded. ex. [#1024] 150:-

Israeli, J. d'. Kuriositeter i litteraturen. I-IV i en vol. Öfvers. af G-Swederus. Sthlm (P.G. Berg) 1868. Välbev klotbd. Inalles ca 650 s. q.p. [#11109] 500:-

Platen, Magnus von. Johan Runius. En biografi. 1954. Aa. 407 s. Med förf:s ded. till Sven Alfons. Bif. läsesalslånekvitto undertecknat av Sven Alfons. [#3490] 250:-

Nilsson, Nils Åke. Ibsen in Russland. 1958. 254 s. Ded. ex. /Acta Universitatis Stockholmiensis. Etudes de philologie slave 7. [#12893] 100:-

Engström, Kenneth (red.) Bokskogen - tjugosex författare i Skåne. 1979. Ill. 160 s. [#11835] 60:-

Gislason, Bjarni M. De islandske håndskrifter stadig aktuelle. 1955. 160 s. /Handskriftshistorik. Tillskr. [#12951] 175:-

Børdahl, Vibeke. Strateger i Kinas litteratur. Dokumentsamling af moderne kinesisk litteraturteori og -kritik 1927-67. I-II. 2 vol. 1978. 672 s. + utv pl oa ill i texten. [#12506] 200:-

Lagerqvist, Hans. La préposition chiés en ancien français. Etude diachronique et synchronique basée sur un corpus de textes littéraires datant des X:e, XI:e, XII:e et XIII:e siècles. Uppsala 1993. Diss. 226 pp. [#16729] 125:-

Hestetun, Øyunn. A Prison-House of Myth. Symptomal Readings in Virgin Land, The Madwoman in the Attic, and The Political Unconscious. Uppsala 1993. Diss. 261 pp. [#8292] 125:-

Lindahl, Margot. La conception du temps dans deux romans de Claude Simon. Uppsala 1991. Diss. 107 pp. D/j. [#6805] 125:-

Shima, Alan. Skirting the Subject. Pursuing Language in the Works of Adrienne Rich, Susan Griffin, Beverly Dahlen. 1993. Diss. 173 pp. D/j. [#3447] 125:-

Löfroth, Erik. A World Made Safe: Values in American Best Sellers, 1895-1920. Uppsala 1983. Diss. 197 pp. [#14924] 150:-

Bysveen, Josef. Epic Tradition and Innovation in James Macpherson's Fingal. Uppsala 1982. Diss. 145 pp. 150.-

Fryckstedt, Monica Correa. Elizabeth Gaskell's Mary Barton and Ruth: A Challenge to Christian England. Uppsala 1982. Diss. 213 pp. Ills. 150.-

Velicu, Adrian. Unifying Strategies in Virginia Woolf's Experimental Fiction. Uppsala 1985. Diss. 120 pp. [#2601] 150:-

Phillips, Patricia. The Adventurous Muse: Theories of Originality in English Poetics 1650-1760. Uppsala 1984. Diss. 175 pp. [#15140] 125:-

Tubielewicz Mattsson, Dorota. Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzedzis wladzy. Uppsala 1997. Diss. 202 pp. [#3994] 125:-

Gyllin, Roger. The Genesis of the Modern Bulgarian Literary Language. Uppsala 1991. Diss. 120pp. [#6010] 125:-

Fält, Erik. Compounds in Contact. A Study in Compound Words with Special Reference to the Old Slavonic Translation of Flavius Josephus' Peri ton Iudaïkon polemon. (transkriberat från grekiskan). Uppsala 1990. Diss. 168 pp. [#2250] 150:-

Nordström. Lars. Theodore Roethke, William Stafford, and Gary Snyder. Uppsala 1989. Diss. 197 pp. [#1786] 150:-

Linton, Karin. The Temporal Horizon. A Study of the Theme of Time an Anne Tyler's Major Novels. Uppsala 1989. Diss. 145 pp. [#3767] 125:-

Bergvall, Åke. The "Enabling of Judgement". Sir Philip Sidney and the Education of the Reader. Uppsala 1989. Diss. 137 pp. [#5299] 125:-

Westerlund, Kerstin. Escaping the Castle of Patriarchy. Patterns of Development in the Novels of Gail Godwin. Uppsala 1990. Diss. 174 pp. [#12046] 125:-

McKay, Margaret. Peacock's Progress. Aspects of Artistic Development in the Novels of Thomas Love Peacock. Uppsala 1992. Diss. 169 pp. [#12293] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations