Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsLINNÉ

Linné. Carl Linnæus Öländska och gotländska resa år 1741. Red. av Carl-Otto von Sydow. Ill av Gunnar Brusewitz. 1977. W&W. Inb och med skomsl. 389 s. + kartor.  [#62914]  200:-

Linné. Carl con Linné. Svensk flora. 1986. Forum. Inb och med skomsl.  [#62943]   300:-

Johanson, Bertil K. Linnés trädgårdar. 1995. LT. Inb med ill omsl. 191 s. Ill. 4:o. Nyskick.   [#62944]   200:-

Carl von Linné. I urval av Björn Julén. 1962. Aldus klassiker 5. 165 s. Med några lätta understrykningar i blyerts. [#61121] 70:-

Linné. Carl von Linnés Gotländska resa förrättad 1741. 1957. NoK. 187 s. + karta och nga ill i texten. Efterskrift av Knut Hagberg. [#58568] 125:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1952. Årg. 35. *[#58214] 90:-

(Linnaeus, Carl). Underrättelse huru the skötas måge, som blifvit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel. Tryckt uti Kongl. tryckeriet (Stockholm) 1750. 4 s. Tagen ur band. Fint exemplar men ngt skuret. Första upplagan. / Ährling, dans ses notes posthumes ... , prétend que ces notes serait de Linné. Hulth 76. Sällsynt. /Hö-E [#56825] 1750:-

Torgny, Ove. I Linnés spår genom Sverige. 2001. Bilda förlag. Förlagsklotbd med skomsl. 264 s. Foto- oa ill i texten. Förlagsnytt ex. [#56864] 300:-

(Carl von Linné). Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. Nr 37. Om smultron (Fraga cesca). 1961. (1772). *[#49855] 200:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift. Årgångarna I-XXX, 1918-1947, i vackert privatbundna klotbd från Levins bokbinderi i Uppsala. Gröna ryggar med två röda ryggtitelfält på varje vol. Inalles 10 vol med omsl medb. /yr [#55131] 3000:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1959. Årg. 42. [#55132] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1960. Årg. 43. [#55133] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1964. Årg. 47. [#55135] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1962. Årg. 45. [#55136] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1953. Årg. 34. [#55137] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1949. Årg. 32. [#55140] 100:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1984-1985. Fl på omsl. [#55141] 80:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1979-1981. Fl på omsl. [#55142] 80:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1988-1989. [#55143] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1982-1983. [#55145] 90:-

Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1978. Commemorative Volume. [#55147] 150:-

Linné, Carl von. Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Editio sexta ab auctore reformata et aucta. Holmiae, Laurentii Salvii, 1764. Senare välbevarat gråpappsbd med tryckt ryggtitelfält. (4), xx, 580, (44) + blanka för- och eftersättsblad. Det mycket sällsynta porträttet som ska finnas i denna utgåva saknas. [#48537] 3500:-

Borg, Inga (text) och Hald, Fibben (bild). i Naturens Riken. Linnés liv och verk. 1979. Gidlunds. Inb med ill omsl. 80 s. 4:o. Första uppl. *[#47422] 150:-

(Linnaeus, Carl). Underrättelse huru the skötas måge, som blifvit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel. Tryckt uti Kongl. tryckeriet (Stockholm) 1750. 4 s. Tagen ur band. Fint exemplar men ngt skuret. Första upplagan. / Ährling, dans ses notes posthumes ... , prétend que ces notes serait de Linné. Hulth 76. Sällsynt. *[#48813] 1600:-

(Carl von Linné). Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. Nr 61. Sädesslagens förvandling (Transmutatio frumentorum). 1971. (1757). [#46837] 150:-

(Carl von Linné). Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. Nr 39. Tvåkönad alstring (Generatio ambigena). 1962. (1759). [#46841] 150:-

(Carl von Linné). Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. Nr 13. Levnadsordning vid en surbrunn (Diaeta acidularis). 1953. (1761). [#46848] 200:-

Linnaeus, Carl. Rön om slö-korn. Originaltryck från Kgl. Vetenskapsakademiens handlingar 1750 tredje kvartalet. 7 s. Första upplagan. [#45344] 550:-

Linnaeus, Carl. Archiaterns och Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden Carl Linnaei Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning. Efter Hans Kongl. Maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thess Collegio medico. Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1757. 8 s. Tagen ur band. Fint exemplar men ngt skuret. Första upplagan. / Soulsby 548. Cette petite brochure, où Linné indique quelques plantes indigènes comme propres à servir à la fabrication du pain et à l'alimentation en général, fut écrite à la suite des récoltes manquées qu'on venait de faire, en Suède. Hulth 105. Sällsynt. [#45346] 1700:-

Linnaeus, Carl. praes. Natura pelagi, quam... Diss. resp. Johannes Henric Hager. Upsaliae, Höjer, 1757. 16 pp. Tagen ur band. Inlagan lätt brunfläckad. Första upplagan. / Om livet på havet... [#45347] 750:-

Linnaeus, Carl. praes. Senium Salomoneum, qoud... Diss. resp. Johannes Pilgren. Upsaliae 1759. 24 pp. Tagen ur band. Ren inlaga. Första upplagan. / En kommentar till Bibelns framställning av åldrandet. Hulth 115. [#45348] 900:-

Linnaeus, Carl. praes. Saporem medicamentorum, quam... Diss. resp. Jacob Rudberg. Holmiae, typis Laurentii Salvii, 1751. 20 pp. Tagen ur band och med ett senare omslag. Ren inlaga. Första upplagan. / Om läkemedels smak. Hulth 82f. [#45349] 900:-

von Linné, Carl. Dissertatio diaetetica in qua motus polychrestus, delineatur, quam... Diss. resp. Christianus Lado. Upsaliae 1763. 23 pp. Tagen ur band och med ett senare omslag. Ren inlaga. Första upplagan. / Om nyttan av motion. Hulth 129. [#45350] 900:-

Linnaeus, Carl. praes. Dissertatio diaetetica, de pingvedine animali, quam,... Diss. resp. Jacobus Lindh. Upsaliae 1759. 32 pp. Tagen ur band och med ett senare omslag. Ren inlaga. Första upplagan. / Om djurfett. Hulth 118. [#45351] 900:-

Linnaeus, Carl. praes. Exanthemata viva, quae... Diss. resp. Johannes C. Nyander. Upsaliae, Höjer, 1757. 16 pp. I ett gammalt marmorerat pappomslag med texten C. Linnaeus 1757. Första upplagan. / Hulth 108f. [#45353] 1000:-

Linnaeus, Carl. praes. Culina mutata, quam... Diss. resp. Magnus G. Österman. Upsaliae, Höjer, 1757. 16 pp. I ett gammalt marmorerat pappomslag med texten C. Linnaeus 1757. Första upplagan. / Om det förändrade köket. Hulth 109. [#45354] 1000:-

Linnaeus, Carl. praes. Flora alpina, quam,... Diss. resp. Nicolaus N. Åmann. Upsaliae, Höjer, 1757. 32 pp. Tagen ur band. / Hulth 103. [#45355] 1200:-

Linnaeus, Carl. praes. Animalia composita, quae... Diss. resp. Albertus Bäck. Upsaliae 1759. 14 pp. Tagen ur band. / Hulth 116. [#45356] 900:-

Carl von Linnés öländska resa förrättad 1741. Natur och Kultur 1957. Andra upplagan. Pappband med skyddsomslag. 176 s. En utvikbar karta. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. I NoK:s klassikerserie Levande litteratur. [#45240] 90:-

Linnaei, Caroli (praes.). De mure indico. Diss. medica resp. Johan Justus Nauman. Upsaliae, Höjer, 1754. 24 pp. 2 blad med liten textförlust av sista raden nertill. Vign. Ej omsl. / Waller 11871. [#43779] 450:-

Linnés Sverige och vårt. Liljevalchs katalog nr 338. 1978. 56 s. Ill. Red. Bo Särnstedt. / 1978 var det 200 år sedan Carl von Linnés död,... [#42483] 150:-

Hulth, J.M. Bibliographia Linnaeana. Matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Uppsala 1907. 170 s. + 9 plr. [#37969] 500:-

Levertin, Oscar. Linné. 1968. Pan-original pocket. 103 s. [#31966] 70:-

Linné. Wästgötaresa. Nytryck 1928. Fr omsl fasttejpat, det bakre saknas. Bra inlaga. [#31388] 80:-

(Linné) Valda avhandlingar av Carl von Linné i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. Nr 4. Amman såsom styvmoder. (Nutrix noverca). 1947 (1752). [#22447] 100:-

Cederschiöld, Gustaf. Fresta duger jämte andra uppsatser. 1914. Fint privatbundet klotbd. 260 s. /Bl.a. Ur den nordiska fiskarbefolkningens historia. "Dexippos" och "Carolus Linnaeus", Till Bohusläns äldre historia. [#16832] 200:-

(Linné). Uggla, Arvid Hj. Linnaeus. 1957. 18 pp with text + 16 plates. English transl. by Alan Blair. [#2347] 50:-

(Linné). von Hosten, Nils. Linnés dubbla bokföring. Särtr. 1967. Uppsala 1968. 12 s. [#6104] 50:-

(Linné). Carl von Linné. Tre tal. Utg. av Arvid Hj. Uggla. 1954. F's marmorerade pbd med etikett på frampärmen. 95 s. /Svenska litteratursällskapets klassikerutgåvor red. av Gunnar Tideström. [#9214] 90:-

(Linné). Levertin, Oscar. Carl von Linné. 1925. 107 s. Ouppskuret ex. [#3528] 60:-

(Linné). Carl von Linné. Indelning i Ört-Riket efter Systema Naturae. På swenska öfwersatt af Johan J. Haartman... 1976. Rediviva. F's dek pbd. Ill. I nyskick. [#3465] 150:-

(Linné). Växternas sömn. (Somnus plantarum). Aa under Linnés praesidium Upsala 1755. Översatt av C.A. Brolén. /Valda avhandlingar i övers. utg. av Sv Linné-Sällsk. 1921. Fint marmorerat klotpbd. 27 s. + utv pl. [#9575] 100:-

Linné. Diss. resp. E.A. Nordblad. Instructio peregrinatoris. 1759. /Hulth 115. [#5905] 1200:-

Linné. Diss. resp. D.E. Naezén. Nova graminum genera. 1779. /Waller 11672. [#1242] 1200:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations