Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsKULTURHISTORIA M.M.

Ericsson, Alf. Berga skola och centrum, Linköpings kommun.  Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet. 2005. Transparent  plastomslag fram och med klotrygg. Ill. 4:o.  [#63448]  75:-

Helander, Christina. Ett flatmarksgravfält i Agetomta,  Norrköpingskommun. Arkeologisk förundersökning.  Riksantikvarieämbetet. 2005. Transparent plastomslag fram och med  klotrygg. Ill. 4:o.  [#63449]   75:-

Wilhelmson, Helene. Åhus 14:108. Arkeologisk förundersökning. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63450]   50:-

Wilhelmson, Helene.  Härlöv 50:27. Arkeologisk förundersökning. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63451]  50:-

Rabow, Anna. Jöns Jonsgårdens tak. Antikvarisk kontroll. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63452]  50:-

Wilhelmson, Helene.  Boplatserna på näset. Arkeologisk utredning och  förundersökning. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63453]  80:-

Kockum, Jan & Wilhelmson, Helene. Gravarna vid Bäckaskogs kloster.  Arkeologisk förundersökning. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63454]  80:-

Petersson, Emelie. Svenstorps mölla, arbeten på spång. Antikvarisk  kontroll. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63455]  50:-

Petersson, Emelie. Träskolängan. Antikvarisk kontroll. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63456]  50:-

Eriksson, Lotta. Stehags kyrka - utvändig renovering. Antikvarisk  kontrollrapport. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63457]  50:-

Eriksson, Lotta. Träne kyrka - Konservering av inventarier.  Antikvarisk kontroll. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63458]  50:-

Peters¢son, Emelie. Godsmagasinet i Brösarp. Antikvarisk kontroll.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63459]  50:-

Höst, Elisabeth & Wilhelmson, Helene.  Kyrkängen i Ivetofta - hus och  gårdar under järnålder. Arkeologiska för- och slutundersökningar  1990. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63462]  80:-

Rabow, Anna. Hustoftagårdens boningshus. Antikvarisk kontroll. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63463]  50:-

B°jörk-Bolinder-Hök. Tingsgården i Vä. Boplats och grav från yndre  bronsålder/förromersk järnålder. Utredningar, undersökning och  förundersökning 1993-94 och 1996. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63464]  80:-

Borg, Henrik. Fjälastorps småskola. Byggnadsminnesutredning. 2006.   Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63465]  70:-

Salminen, Lars. Som kungen själv stakade ut. Kvarteret Göken i  Ängelholm. Arkeologisk undersökning. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63466]  80:-

Bolander, Adam.  Balsby 12:40. Arkeologisk för- och  slutundersökning.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien  i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63467]  80:-

Pantzar, Cecilia. Bosjökloster - nunnornas botkapell. Antikvarisk  kontroll. 2003. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63468]  70:-

Rabow, Anna. Hassle Bösarps kyrka. Antikvarisk kontroll. 20?05.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63469]  50:-

Kockum, Jan.  Saltus Sanctæ Mariæ. Bäckaskogs kloster - arkeologiska  undersökningar under ett halvt sekel. 2006. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63470]  90:-

Nilsson, Helena. Nosaby kyrka - förändring i bänkkvarter. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63471]  50:-

Vårdplan Sporrakulla, 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63472]  90:-

Rabow, Anna. Magasinet på Spannarps säteri. Antikvarisk kontroll.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63473]  60:-

Björk, Tony med bidrag av Helene Wilhelmson. Järnugnar vid Skräbeå.  Arkeologisk undersökning. 2004. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63474]  80:-

Höst, Elisabeth. Kvarteret Lyckan 42, Åhus - helgeandshus eller  progan bebyggelse? 2006. Arkeologisk FU 1991. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.   [#63475]  80:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Morra Mellby skol- och fattighus. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63476]  50:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Ekestad Folketspark. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63477]  50:-

Ligoura, Anna. Citadellet och Gråen - motivtext för  skyddsföreskrifter. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien  i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63478]  80:-

Jakobsson, Åsa m.fl. Ask kyrkogård. Dokumentation och åtgärdsförslag.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63479]  80:-

Pettersson, Linda.  Ledningsdragning vid Heliga Trefaldighetskyrkan.  Arkeologiska schaktningsövervakningar 2001 och 2004. 2005.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63480]  50:-

Pettersson, Linda.  Bromölla 11:92. Arkeologisk förundersökning 2004  och arkeologisk utredning 2005. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63481]   50:-

Pettersson, Claes B. med bidrag av Jan Kockum. Kv Lejonet 10 i  Simrishamn. Arkeologisk förundersökning och undersökning, 1989. 2005.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63482]   80:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Sporrkulla gård. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63483]   60:-

Jungskär, Mia och Johansson, Klara. Lokstallet i Brösarp - omläggning  av tak. Antikvarisk kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63484]   50:-

Nilén-Pantzar-Petersson. Övedskloster. Vårdplan, 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ringpärm. Ill.  4:o. [#63485]   100:-

Helgesson, Bertil. Med bidrag av Jan Kockum. Vä - Bebyggelse och  vallgrav. Arkeologisk undersökning, 1991. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63486]   80:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Glimmebodagården - taktäckning. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005.¢ Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63487]   60:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Bondrumsgården. Antikvarisk kontrollrapport.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63488]   60:-

Lenntorp, Karl-Magnus. Wor fruis have. Del 1. - Medeltid i kv Spritan  & Åhus. Arkeologiska undersökningar i kv Spritan 1994-96. 2005.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63489]   80:-

Lenntorp, Karl-Magnus. Wor fruis have. Del 2. - Administrativa  uppgifter & stratigrafisk beskrivning fas I. Arkeologiska  undersökningar i kv Spritan 1994-96. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63490]   80:-

Lenntorp, Karl-Magnus. Wor fruis have. Del 3. - Stratigrafisk  beskrivning fas II. Arkeologiska undersökningar i kv Spritan 1994-96.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarie¯n i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63491]   80:-

Lenntorp, Karl-Magnus. Wor fruis have. Del 4. - Stratigrafisk  beskrivning fas III-IV. Arkeologiska undersökningar i kv Spritan  1994-96. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63492]   80:-

Lilja, Helén med rapport av Karl-Magnus Melin. Restaurering av  holkbrunnar, Hörröd. Antikvarisk kontroll, 2005. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63493]   60:-

Pettersson, Linda. Härdkoncentration vid Salomonhög. Arkeologisk  utredning och undersökning 1989. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63494]   60:-

Jungskär, Mia. Anläggningsarbeten på borggården på Bäckaskog slott.  Antikvarisk kontroll, 2004-2005. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63495]   60:-

Pettersson, Linda. Boplatslämningar vid Örebäcken. Arkeologisk  undersökning 1989. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  La?ndsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63496]   50:-

Jungskär, Mia. Svampsanering och putslagningar på Perstorps  baptistkapell. Antikvarisk kontroll, 2004-2005. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63497]   60:-

Pettersson, Linda. Schaktningsövervakningar i kv Tyggården.  Arkeologiska förundersökningar 2001. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63499]   50:-

Pettersson, Linda. Graven i Krigarens by. Arkeologisk förundersökning  1982. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63500]   50:-

Pettersson, Linda. Markarbeten i centrala Kristianstad. Arkeologiska  förundersökningar 2000 och 2002. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63501]  60:-

Pettersson, Linda. Ledningsdragning vid Ringsjön. Arkeologisk  förundersökning 2001. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63502]  50:-

Eriksson, Lotta. Grönby, Gärdslöv och Önnarps kyrkor. Antikvarisk  kontrollrapport. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63503]  60:-

Jungskär, Mia. Omläggning av plåttak, Wähusen. Antikvarisk kontroll.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63504]  60:-

Jungskär, Mia. Målning av plåttak på Bålamöllan. Antikvarisk  kontroll. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63505]  60:-

Eriksson, Lotta. Lilla Isie kyrkogårdar. Dokumentation, 2004-2005.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63506]  70:-

Eriksson, Lotta. Lilla Isie kyrkogårdar. Dokumentation, 2004-2005.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63507]  60:-

Burman, Mattias och Petersson, Emelie. Kocken 29. Förundersökning  2005. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63508]  60:-

Pettersson, Linda. Barnet i mässingsskrinet. Arkeologisk  förundersökning 2002. 2005. RegionmuseetF Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63509]  60:-

Pettersson, Linda. Dammbyggen i Vallarum. Arkeologisk förundersökning  1999/2000. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63510]  60:-

Eriksson, Lotta. Hovs kyrka - fasadarbeten. Antikvarisk  kontrollrapport, 2005. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63511]  60:-

Kockum, Jan. Breddning av Långebergavägen. Arkeologisk  förundersökning, 2005. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63512]  50:-

Kockum, Jan. Brandstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning, 2005.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63513]  60:-

Pettersson, Linda. Bredbandsdragning genom Rinkaby hisÓtoriska  bytomt. Arkeologisk förundersökning 2005. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63514]  60:-

Eriksson, Lotta. Källstorps kyrkogård. Dokumentation, 2004-2005.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. /ryld 78  [#63515]  80:-

Pettersson, Linda. Medeltida stadslämningar vid Åhus torg.  Arkeologisk för- och slutundersökning 1988. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63516]  70:-

Pettersson, Linda. Aristofanes 4 - en stenåldersboplats. Arkeologisk  för-undersökning och undersökning 1996. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63517]  70:-

Björk, Tony & Kockum, Jan. Kv Jungfrun 4 i Simrishamn. Arkeologisk  undersökning, 1990. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien  i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63518]  70:-

Ekerow, Hans. E22 Vä. Arkeologisk undersökning, 1994/95. 2005.  Regionmuseet KristianstaÛd, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63519]  80:-

Juhlin Alftberg, Jimmy. Gustav Adolf kyrka. Antikvarisk  kontrollrapport, 2005. 2004. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63520]  60:-

Ålenius, Lina, Bjelvehammar, Pär. Icke fiktiv film i Skåne -  avslutande rapport om inventering, insamling och tillgängliggörande.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63521]  80:-

Håkansson, Anders. Bjärlövs medeltida bytomt. Arkeologisk  undersökning, 1998. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien  i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63522]  80:-

Nilén, Kristina. Skanörs kyrka - invändig renovering. Antikvarisk  kontroll, 2004. 2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63523]  60:-

Nilén, Kristina. Västra Hoby kyrka - utvändig renovering av tornet.  Antikvarisk kontroll, 2004. 2005. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o?. [#63524]  60:-

Nilén, Kristina. Västra Hoby kyrka - inflyttning av orgeln från  Odarslövs kyrka. Antikvarisk kontroll, 2004. 2005. Regionmuseet  Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63525]  60:-

Kockum, Jan. Hagen vid Bäckaskog. Arkeologisk förundersökning, 2005.  2005. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o. [#63526]  50:-

Burman, Mattias. Torsebro krutbruk. Vård och underhållsplan, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o. [#63527]  90:-

Juhlin Alftberg, Jimmy & Nilsson, Helena. Sporrkulla gård - etapp 2.  Antikvarisk kontrollrapport, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63528]  60:-

Borg, Henrik. Sagabion i Höganäs. Antikvarisk kontroll yttre  måleri 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63529]  60:-

Burman, Mattias. Linbastu i Björkarp. Antikvarisk kontroll, 2006.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63530]  60:-

Burman, Mattias. Uthusbyggnad vid Pyringatorpet. Antikvarisk  kontroll, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i  Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63531]  50:-

Burman, Mattias. Ausås f"örsamlingshem. Antikvarisk kontroll,  2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63532]  60:-

Petersson, Emelie. Bondrumsgården. Antikvarisk kontroll, 2006. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o.  [#63533]  60:-

Petersson, Emelie. Glimmebodagården. Antikvarisk kontroll, 2006.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63534]  60:-

Burman, Mattias. Ingeborrarpsgården. Antikvarisk kontroll, 2006.  2006. Regi%onmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63535]  60:-

Petersson, Emelie. Fischerska gården. Antikvarisk kontroll, 2006.  2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr  omsl. Ill. 4:o.  [#63537]  60:-

Wilhelmson, Helene. Gårdar från förromersk järnålder - Rinkaby 7:23.  Arkeologisk undersökning, 2004. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63538]  80:-

Eriksson, Lotta. Grönby kyrka - byte av golv i kyrkorum. Antikvarisk  kontrollrapport, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Lands9antikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63539]  60:-

Nilsson, Helena. Kastanjegården - konservering av interiört måleri.  Antikvarisk kontrollrapport, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o. [#63540]  60:-

Eriksson, Lotta. Trollenäs kyrka - utvändig renovering. Antikvarisk  kontrollrapport, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63541]  60:-

Petersson, Emelie. Kumlatofta 5:12. Antikvarisk kontrollrapport,  2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63542]  50:-

Petersson, Emelie. Silversmedjan. Antikvarisk kontroll, 2006. 2006.  Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl.  Ill. 4:o.  [#63543]  60:-

Burman, Mattias. Folkestorps bränneri.5 Antikvarisk kontroll,  2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne.  Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63544]  80:- Eriksson, Lotta. Kv Skäran 6 - direktör Ture Mechelsens villa.  Dokumentation, 2006. 2006. Regionmuseet Kristianstad,  Landsantikvarien i Skåne. Illustr omsl. Ill. 4:o.  [#63545]  60:-

Klausen, Arne Martin. Kultur - variation och sammanhang. 1972. Pan  original. 190 s. Ill. Stpl.  [#63073]  70:-

Halstead, L.B. Jordens urtid. Historien om livets ursprung och utveckling, fossil, bergarter, spår och ledtrådar. 1982. Norstedts. Förlagsklotbd med skomsl. 208 s. Rikt och instruktivt illustrerad. Frampärmen med liten stötskada nertill under skomsl. 4:o. [#61986] 150:-

Nya fakta om världens mysterier. Historia och Religion. 1997. Reader's Digest. Inb med ill omsl. 320 s. Rikt ill. 4:o. Som ny.  [#61993] 300:-

Brown, Alison. The Renaissance. 1999. Longmans. 142 pp. / Idéhistoria.  [#60168] 150:-

Frederik V. Hegel. Breve til ham og fra ham. Et mindeskrift ved L.C. Nielsen. København, Bagge, 1909. Fint klotbd från Bonniers bokbinderi, Barkell, ryggen svart med två ryggtitelfält. 591 s. med ett 100-tal foto- oa ill i texten. / Kulturhistoria, ca 1860-1885. [#58224] 300:-

von Törne, Bengt. Slottet i Fontainebleau. Med trettioen illustrationer och en karta. 1921. Hökerbergs. Fint klotbd med fr omsl medb. Östermalms bokbinderi. 271 s. + karta. [#58231] 250:-

Sundblad, Johannes. Bland kräklor och mitror. En svensk kulturstudie från slutet af förra och början af detta århundrade. Sth, Fahlcrantz, 1886. Samtida privatbundet hklotbd. 258 s. [#57944] 250:-

Jarrick, Arne. Behovet att behövas. En tänkebok om människan, kulturen och världshistorien. 2005. SNS förlag. Inb och med skomsl. 279 s. Förlagsnytt ex. [#58062] 175:-

Scharp, Dag W. och Granliden, Herbert. En frihetskamp genom seklerna. Den svenska nykterhetsrörelsens historia i ord och bild. En bokfilm sammanställd av ... 1958. Hfrbd med en ros på frampärmen. 532 s. Rikt ill. 4:o. Obetydligt nött. /F-hy   [#58044] 150:-

Goethe, Johann Wolfgang von. Väst-östlig divan. Ett urval tolkat och kommenterat av Carl-Fredrik Palmstierna. 1959. Bonniers. Dek förlagsklotbd med skomsl. 242 s. Välbev ex. [#56785] 300:-

The National Museum of Denmark. Editor: Aage Roussell. 1957. 328 s. Många färgplr oa ill. 4:o. Välbev ex. / Bl.a. om grekiska mynt och skandinaviska medaljer. [#56660] 175:-

Histoire des papes, crimes, meurtres, empoisonnements, parricides, adultères, incestes, depuis Sainte Pierre jusqu à Grégoire XVI. Histoire des saints, des martyrs, des pères de l'église, des ordres religieux, des conciles, des cardinaux, de l'inquisition, des schismes, et des grands réformations. I-X. 10 vols. (Paris), 1842-43, Administration de librairie. Magnifique édition, splendidement illustrée de gravures sur acier, exécutées par nos premiers artistes. Contemporary uniform half calf in faultless condition. Spines richly gilt. In all around 4000 pp.+ 50 engraved plates. Usual foxing in the text but plates mostly clean in picture-areas. A rare set. [#56661] 7500:-

Jühling, J. Die Inquisition. Enthüllungen aus den geheimen Kerkern der Mönchs- u. Nonnenklöster und des hl. Offizium. Mit Illustrationen. Dresden, Verlag von H.R. Dohrn, 1903. Samtida bra privatbundet hfrbd. Zeitgenössisches Halbleder. 420 s. Första uppl. Erste Aufl. [#56662] 350:-

Dixon, William Hepworth. Towerns minnen. Öfvers fr eng af Thora Hammarsköld. Sth, Flodins, 1869. Samtida hfrbd med gulddek rygg. 254 s. [#56563] 250:-

Eichhorn, C. De bildande konsternas historia i kort öfversigt. För skolor och sjelfstudium. Med 80 afbildningar. Sth, Linnströms förlag, 1881. Bra privatbundet hklotbd från Bonniers bokbinderi GBG. 194 s. För- o eftersättsbl saknas. Liten nötskada på bakpärmen. Ren inlaga. [#56321] 100:-

Langer, Herbert. Trettioåriga kriget. En kulturhistoria. 1989. Dek förlagsklotlinnebd med skomsl. 276 rikt ill s. Stor nästan kvadratisk 4:o. [#54324] 250:-

Nilsson, Karl. Vårby källa. 1951. KF. Linneklotbd. 223 s. + foto- oa plr. / Kulturhistoria. [#54276] 150:-

Wadsjö, Harald (red.). Gravkonst. Utg av Samfundet för hembygdsvård. 1930. 131 s. Med 91 illustrationer i texten. 4:o. [#53494] 300:-

Bang, Gustav. Europeisk kulturhistoria i korta drag. I-II. 2 vol. 1897-8. Norstedts. Gedigna hfrbd, ryggarna med 5 upph bind. 777 s. + plr oa ill i texten. [#47833] 400:-

Ozment, Steven. Kropp och ande. Privatliv i renässansens Tyskland. Natur och Kultur 2001. Inbunden med skyddsomslag. 365 s. Översättning Dorothee Sporrong. [#47583] 175:-

Kleen, Ernst. Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. I-II. 2 vol. 1931. Nordisk rotogravyr. Välbev hfrbd. 448 s. Rikt ill. 4:o. [#47754] 225:-

Gombrich, E.H. In Search of Cultural History. The Philip Maurice Deneke Lecture 1967. 1978. Clarendon Press. 55 pp. Some scribblings on back blank leaf. [#47012] 70:-

Hatch, Elvin. Theories of Man and Culture. 1973. Columbia UP. 392 pp. Underlinings & notes in margin. [#47025] 80:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXVIII 1970. 1971. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Register över Svenska Akademiens minnespenningar, handlingar och prisbelöningar 1786-1970. Inalles ca 350 s. + plansch. [#49108] 150:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXI 1973. 1975. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Anförande om den heliga Birgitta, av Lönnroth. Och Johan Henrik Thomander. Minnestecking av herrGierow. Inalles ca 400 s. + plansch. [#49109] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXIII 1975. 1977. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Kring en ordbok. Festskrift till Sven Ekbo 7 augusti 1975. Inalles ca 400 s. + plansch. [#49110] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXV 1977. 1979. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Register över Svenska Akademiens minnespenningar, handlingar och prisbelöningar 1786-1977. Inalles ca 300 s. + plansch. [#49112] 150:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXVII 1979. 1981. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Alfred Nobel: Ur minnesteckning av herr Sundman. Inalles ca 400 s. + plansch. [#49113] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXVIII 1980. Förra bandet. 1981. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Gustav Hedenvind-Eriksson. Minnesteckning av herr Lundkvist. Inalles ca 150 s. + plansch. [#49114] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. LXXXIX 1981. 1983. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Ur Svenska Akademiens arkiv: Svenska Akademiens dagbok 1799-1800. Inalles ca 400 s. + plansch. [#49115] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. XCI 1984. 1985. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a.Notiser om Franska Akademien. Av fru Vallquist. Inalles ca 150 s. + plansch. [#49116] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. XCII 1985. 1986. Norstedts. Förlagshalvklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Sven Lidman. Ur minnesteckning av herr Ahnlund. Inalles ca 150 s. + plansch. [#49117] 100:-

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1986. 11 1986. 1987. Norstedts. Förlagsklotbd med akademins stämpel 'Snille och smak' på frampärmen. Innehåller bl.a. Ode i gammal stil till Svenska Akademiens 200-jubileum. Av herr Forssell. Snillebegreppets förvandling. Av herr Segerstedt. Akademien av i dag. Av herr Gyllensten. Inalles ca 200 s. + plansch. [#49118] 100:-

von Frenckell, Ester-Margaret. Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827. Med en historisk översikt. 1943. Söderström. Förlagskhlotbd i god kondition. 615 s. inkl ett 50-tal plr. 4:o. [#46617] 400:-

Tennfjord, Finn. Stamhuset Rosendal. 1944. Dybvad. Förlagsklotpbd med ill omsl. 187 s. Ill. 4:o. [#46373] 200:-

Tulpan, nejlika och ros. Blomstermotiv på Skokloster. 1999. 108 s. Vackert ill. Skoklosterstudie nr 32. [#46360] 110:-

Dröm och verklighet. Orienten på Skokloster. 2001. Inb med ill omsl. 107 s. Vackert ill. Skoklosterstudie nr 35. [#46361] 120:-

Kalling, Sten m.fl. Malmöhus slott och museum. 1960. Förlagshklotbd. 130 s. Många ill. Intressanta bidrag, bl.a.Ernst Fischer, Bland antikvitetshandlare i Paris under mellankrigstiden. 4:o. [#46363] 150:-

Kulturen. Årsbok 1975. 1600-talet. Inb. Rikt ill. [#46343] 70:-

Segerstedt, Torgny T. Svenska Akademien i sin samtid. En idéhistorisk studie. III. 1886-1936. 1992. Norstedts. Inb och med skomsl. 492 s. / HöIII-2 [#45904] 250:-

Nationalmuseum Stockholm. Utg av Bokförlaget Bra Böcker. 1984. Förlagsklotbd med skomsl. 230 s. Rikt ill. 4:o. Som ny. [#43811] 150:-

Diringer, David. Skrift. De olika skriftsystemen och deras utveckling. 1962. Bonniers. Inb och med skomsl. 181 s. + ett 50-tal plr. Välbev ex. / Forntida länder och folk. [#41664] 225:-

Smått och gott om sängar och sömn. Utg. av Roche-Produkter AB. Research F.K. Mathys, Basel. U.å. Ca 1970. Hklotbd med ill på frampärmen. Liggande smal 4:o. Vackert ill. / Bi II-1 [#41068] 250:-

Lionaes, Aase. Tredveårskrigen for freden. Høydepunkter i Nobelkomiteens historie. 1987. F's klotbd m skomsl. Ill. 156 s. [#39856] 120:-

Rachlin, Harvey. Lucy´s bones, sacred stones, and Einstein's brain. 1996. Holt. P´s cloth wd/j. 402 pp. Ills. First edition. [#33897] 200:-

Nørretranders, Tor. Världen växer. En bok om slumpens historia. 1997. Bonnier Alba. Inb och med skomsl. 248 s. Ill. Som ny. [#39605] 200:-

Jonsson, Bo. Frågor till 1000. 1984. 96 s. Ill. / Svara ja eller nej. [#39618] 50:-

Fisher, Elizabeth W. (ed.). The White House. An Historic Guide. 1982. 160 pp. Richly ill. 15th ed. [#39461] 125:-

Reimers, Gerd. Museernas Paris. 1989. Inb. 210 s. Foto- oa ill. *[#38726] 150:-

Malmö Musei Vänner. Årsbok 1938. Första årgången. Malmö 1938. Tidskriftsförlaget Allhem. Fint och välbev imit halvpergamentbd. 60 s. + ett 30-tal färg- oa plr. / Textil kulturhistoria. [#38039] 250:-

Malmö Musei Vänner. Årsbok 1940. Tredje årgången. Malmö 1940. Tidskriftsförlaget Allhem. Fint och välbev imit halvpergamentbd. 72 s. + ett 30-tal färg- oa plr. / Bl.a. Carl Johan Lamm, En turkisk fana. Ernst Fischer, Två Karl XII:s-kalkar. [#38041] 200:-

Smått och gott om sängar och sömn. Utg. av Roche-Produkter AB. Research F.K. Mathys, Basel. U.å. Ca 1970. Hklotbd med ill på frampärmen. Tv 4:o. Vackert ill. [#37533] 250:-

Fülöp-Miller, René. Führer, Schwärmer und Rebellen. Die grossen Wunschträume der Menschheit. Mit 130 Abbildungen. 1934. Bruckmann. P´s dec cloth, inner joints flabby, edges foxed, intermittent pencil underlinings. 471 pp. + plates. / 1. Auflage 1.-10. Tausend. [#37624] 180:-

Lucie-Smith, Edward. Kulturen i bild. 1900-talets måleri, skulptur, arkitektur, musik, teater, film och litteratur år för år. 1980. F s klotbd med skomsl i nyskick. 184 s. 4:o. /HöBi II-1 [#37506] 200:-

Blei, Franz. Frauen und Männer der Renaissance. Hellerau bei Dresden 1927. Avalun-Verl. P´s cloth. 377 pp + plates. [#33462] 125:-

Saroyan, William. Razzle Dazzle. The Human Opera, Ballet and Circus. 1945. Faber and Faber. Third impression. Publisher's orange cloth. VG. Spine faded. Bookplate. 262 p. [#34989] 110:-

Förbluffande fakta. Orig:s titel: Facts & Fallacies. Red. av Ulf Johansson och Mona Neppenström. 1991. Inb med ill omsl. 448 s. Rikt ill. Nyskick. / Det Bästa. [#32674] 250:-

Söderberg, Sten. Vetandets äventyr. 1968. R&S. Inb med ill omsl. 492 s. + fotoplr oa ill i texten. [#32900] 150:-

Stödberg, Nils (Bild) och Löfgren, Åke (Text). Världens märkligaste bragder. U.å. Ca 1950. Hklotbd med ill fr omsl. [#35129] 90:-

Hühns, Erik (Red.). Schätze der Weltkultur. Staatliche Museen zu Berlin. Berlin-Information. 1981. 271 S. Mit vielen Illustrationen im Texte. [#32570] 80:-

Clemensson, Gustaf. Papperets historia intill 1880. Hugo Gebers förlag 1953. Pappband. 99 s. Illustrerad. Grafiska institutets skriftserie nr 8. [#34979] 125:-

Rehnberg, Mats (red.) Svenska gästabud från alla tider. En antologi om svenska mat- och dryckesseder... 1963. Forum. Inb med ill omsl. 207 s. Ill. med träsnitt av Svenolov Ehrén. Bra ex. [#37629] 150:-

Lundberg, Willy Maria. Ting och tycken. Ill av Mats Nilsson. 1960. R&S. 128 s. Ou. [#35705] 150:-

Sundin, Sven. Södergården. Sveriges andra hemgård 1916-1986. 1986. Hfrbd. Bunden i ett specialbd för 100 numrerade exemplar varav detta är nr 2. 120 s. Foto- oa ill i texten. Nyskick. [#32481] 150:-

von Friesen, Sten. Om mått och män. Bra Bok 1987. Inbunden med skyddsomslag. 216 s. Illustrerad. [#30678] 150:-

Lindorm, Per-Erik. Kärleksöden i Norden under tusen år. Omslag och vinjetter av Josef José. 1949. Sohlmans. 447 s. Helt intakt ex av den häftade varianten som sannolikt är mycket ovanligare än den inb. [#32994] 125:-

Hellssen, Henry och Sadolin, Ebbe. Harlekin og Columbine. Af pantomimeteatrets historie. Khvn (Carit Andersens forlag) 1944. 224 s. Vackert ill. Välbev ex i originalkassetten. Första uppl. [#35711] 250:-

Hellström, Hans. Kultur Arbete Tid. 1994. Carlssons. Inb med ill omsl. 120 s. Ill. Som ny. / Förf historiker. Om arbetstidens utveckling i Sverige... [#35676] 110:-

Oljelund, Ivan. Svenska genier. Tio berättelser om mer eller mindre välsedda. 1967. LT. Inb med skomsl. 128 s. [#32637] 80:-

Palme, S.U. Stånd och klasser i forna dagars Sverige. 1947. KF. 107 s. Första uppl. [#35833] 80:-

Nordberg, Nils. Resa kungligt. 1976. R&S. Förlagsklotbd. 226 s. Ill. [#32973] 110:-

Levande trä. Svenska Turistföreningens årsbok 1987. Pappband. 218 s. Fotoill. Historiskt och kulturhistoriskt om trä och dess användning till konst och nyttoföremål. [#30555] 70:-

Wolf, Walther. Kulturgeschichte des alten Ägypten. Mit 16 Bildtafeln, 3 Abb im Text. Übersichtskarte und Zeittafel. 1962. Kröners Taschenausgabe Bd 321. P´s cloth wd/j. 538 pp + plates. [#32034] 130:-

Egerbladh, Berndt. Jag minns mitt 50-tal. 1992. F´s klotbd med skomsl. 224 s. Rikt ill. Nyskick. [#32483] 150:-

Palmaer, Margit. Hagdahl och hans kokbok. 1986. 240 s. Ill. / Norstedts Faktapocket. [#35628] 70:-

Rehnberg, mats (red.). Stenhuggarminnen. 1973. 296 s. Fotoill. / Svenskt liv och arbete 31. Nyskick. [#35454] 100:-

Shetelig, Haakon. Befolkning i oldtiden. 1936. 170 s. Ill. I ett fint halvpergamentbd sammanbunden med: Schück, Adolf. Befolkning under medeltiden. 1938. 181 s. + utv karta. / Nordisk kultur I-II. [#32710] 600:-

Rasmusson, Eric. Kuckeliku! Berättelser om en galning i dikt och verklighet. 1990. Inb med ill omslag. 182 s. Rikt ill. Nyskick. / Tuppens kulturhistoria. [#31422] 200:-

Breza, Tadeusz. Bronsporten. Livet i Vatikanen. 1964. 444 s. Övers. från polska av Björn Lovén. /Förf. var kulturattaché i Rom 1955-1958. [#30024] 110:-

Schück, Henrik. Hufvuddragen af den medeltida kulturens historia. 1907. Fint hfrbd från Ljunggrens bokbinderi i Gbg med fr omsl medb. 185 s. + plr av tjockt papper med monterade illustrationer. Tvänne exlibris. Mindre vanligt verk av förf. [#31119] 350:-

Gauffin, Axel. Kulturmuseer och museumskultur. En kritik av Gregor Paulsson, Nya museer. Ett programutkast. 1921. 94 s. [#30138] 150:-

Jirlow, Ragnar. Äldre plogar och årder i Kungl. Lantbruksakademiens museum. Uppsala 1951. Mit einer deutschen Zusammenfassung. 102 s. Med 114 figurer i texten. Ded. ex. [#31363] 150:-

Rosell, Ingrid. Venngarns slottskapell. 1988. Inb med ill omsl. 93 s.
med många ill. Nyskick. / Sveriges kyrkor, vol. 206, Uppland Bd XIII, H.
3. [#28198] 130:-

Ekman, Kerstin. Mine Herrar... Om inträdestalen i Svenska Akademien. 1986. Inb med skomsl. 284 s. Ill. [#28076] 175:-

Engel, Ann Mari. Teater i Folkets park 1905-1980. Arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern. En kulturpolitisk studie. 1982. Aa. 222 s. Ill. [#29731] 120:-

Wintzell, Inga. Monogram. Korta notiser om monogrammets historia, från bomärken till kungliga namnchiffer. Om monogram på textil, porslin, metall och andra material. Föremål ur Nordiska Museets samlingar. 1965. Dek klotbd med skomsl. Rikt ill. 136 s. [#26462] 300:-

Stenberg, Dagfin - Johansson, Alf. Världshändelser i ord och bild. Vårt sekels händelser ur dagspressen. Bokfilm. Kulturhistoriska förlaget, Göteborg 1960. Ngt nött brunt skinnbd m hela guldsnitt. Ca 800 s. Foto- o andra ill. [#24966] 150:-

Grip, Elias. Kulturhistoriska småbilder. II. 1927. 76 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 314. [#24772] 40:-

Kemmerich, Max. Kulturkuriosa. 1918. Bra privatbundet hklotbd med fr omsl medb. 208 s. Exlibris. [#26323] 250:-

Palme, Sven Ulric. Den gamla goda tiden. 1970. 152 s. Tema-pocket. [#26933] 60:-

Kulturen 1967. Möbler. Kulturhistoriska föreningens för södra Sverige årsbok. 1967. Inb. Nyskick. [#26991] 125:-

Kulturen 1991. Tidens rum. Kulturhistoriska föreningens för södra Sverige årsbok. 1991. Inb. Nyskick. [#26992] 75:-

Schlyter, Gustav. Die Halle des Lebens. Die Geschichte eines dreissigjährigen Kampfes für die Umwandlung unserer Friedhöfe und Krematorien in eine Friedensinstitution der Gesellschaft. Hälsingborg 1938. 321 pp + plates. [#25421] 350:-

Det visste Du inte! Utg av Det Bästa. 1991. Inb med ill omsl. 448 s. Rikt ill. Välbev ex. [#25173] 300:-

Jessen, Heinrich (Red.). Zur Kultur des Nordens. Beiträge aus 20 Jahrgängen der Zeitschrift "Ausblick". Eine Auswahl. 1969. Ill. 295 s. [#25082] 50:-

Bailey, Conrad. Famous London Graves. Foreword by Sir John Betjeman. Photographs by Philip Sayer. 1975. P´s ill hard covers. 157 pp. [#22892] 125:-

Kleinschnitzová, Flora. Tjeckoslovakiens andliga kulturliv genom tiderna. Med särskild hänsyn till motsvarande strömningar i Sverige. 1937. 43 s. Plr. Front. visar Tomás ze Stitného, översättare av Heliga Birgitta. 1376. [#22427] 75:-

Boehn, Max von. Från kejsardöme till republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Med 11 färgplanscher, 8 enfärgsplanscher samt nära 200 illustrationer. 1918. F´s välbev o gedigna hfrbd i rött med fr omsl medb. 436 s. + plr. [#22388] 300:-

Schönbeck, Henrik. Personal- och Kulturbilder. Första häftet. Förut tryckta i Ny Illustrerad Tidning. Helsingborg 1878. Privatbundet klotbd. 102 s./Henrik Olof Schönbeck (1810-1896). [#19706] 150:-

Hilleström, Gustaf & Nydahl, Bertil. Theater und Ballett in Schweden. 1956. With wrs. Richly ill. About 150 pp. [#19261] 100:-

Cullberg, Birgit oa. Balettskolan. 1960. F's dek pbd. 115 s. Rikt ill. [#19157] 100:-

Shetelig, Haakon (utg.). Nordisk kultur I. Befolkning i oldtiden. 1936. Inb i ett fint och solitt hklotbd i grönt. 169 s. [#18731] 300:-

Panov, Valery (and Feifer, George). To Dance. 1978. P's cloth wd/j. 414 pp + plates. [#18747] 150:-

Tydén-Jordan, Astrid. Kröningsvagnen. Konstverk och riksklenod. En studie i barockens karossbyggnadskonst. Sthlm 1985. F's ill. plpbd. 189 s. Fint bildmaterial bl.a. I nyskick. [#18108] 250:-

Lindroth, Sten. Fru Lusta och Fru Dygd. Studier och porträtt. 1957. 217 s. + plr. /Kultur- och lärdomshistoria. [#11042] 75:-

Källström, O. Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor. 1936. KVHAAH. 35 s. Ill. Sammanfattning på tyska. [#25656] 150:-

Östman, Nils. Rosenbad. Christopher Thiels badhus och andra historier från gamla Stockholm. 1923. F's dek klotbd. 148 s. + plr. [#10577] 150:-

Elgklou, Lars. Varför heter det så? Kulinariska kåserier. 1990. F's ill. plpbd. Ill. 175 s. [#14789] 125:-

Darnton, Robert. Boken i rännstenen. Bland författare, kolportörer och boktryckare i Upplysningstidens undre värld. 1984. F's ill. pbd. 232 s. [#17325] 150:-

Nyström, Bengt (red.) Museer i Sverige. 1990. Rikt ill. 168 s. I nyskick. [#14222] 100:-

Nordberg, Nils. Resa kungligt. 1976. Inb m skomsl. 225 s. Ill. Litet riss i omsl. /Kulturhistoria kring Hovstallet och annan stockholmiana. [#5184] 90:-

Nilson, Siv & Key L. Gammalt och kärt. En bok om återanvändning. 1975. F's dek plpbd. Rikt ill. 74 s. [#12011] 100:-

Reimers, Gerd. Museernas London. 1991. F's dek plpbd. Ill. 212 s. [#6519] 175:-

Wollin, Inga-Britt. Stugukläder. Rumsklädsel under tidig Vasatid. NMH 113. 1993. F's dek plpbd i nyskick. Ill. 301 s. [#11764] 250:-

Norwich, J.J. British Museum Souvenir Guide. About 1990. Ills. 30 pp. [#12263] 50:-

Bergstedt, Hugo. Romersk kulturhistoria. 1915. F's dek klotbd. 210 s. A nice copy. [#15450] 100:-

Birt, Th. Kulturgeschichte Roms. 1909. F's dek klotbd. 164 s. Ill. [#14007] 50:-

Engström, Oscar. Tjugo år i Spanien. Kulturskildring från änkedrottning Maria Cristinas förmyndarestyrelse och konung Alfons XIII:s regering till våra dagar. 1913. Fint hfrbd i rött och gult med fr omsl medb. 312 s. Ill. Lyxupplaga i 50 numrerade exemplar, af hvilka detta är N:o 38. Exlibris C.R. Qvarnström. [#13046] 300:-

Schivelbusch, Wolfgang. Paradiset, smaken och förnuftet. Njutningsmedlens historia. Övers. och noter av Per Erik Wahlund. 1982. F's klotbd med skomsl. Ill. 244 s. Med övers:s ded. till Eva Alexandersson. Välbev ex. [#13091] 200:-

Svensén, Emil. Från forntid och nutid. Kulturhistoriska bilder. 1919. 159 s. [#13158] 60:-

Clark, William R. När jorden erövrades. 1972. F's dek linneklotbd. Rikt ill. 255 s. 4:o. [#13323] 200:-

Museiboken. Sveriges länsmuseer. The Regional Museums of Sweden. 1984. F's dek plpbd i nyskick. Med många ill. 246 s. [#1329] 200:-

Schiller, Harald. Strövtåg i det förgångna. 1963. Dek klotbd med skomsl. 223 s. + plr. /Allhems förlag. Välbev ex med litet riss i skomsl. [#11015] 350:-

Hawkes, Jacquetta. Människans väg. Allmän kulturhistoria från 35000 år f. Kr. till år 500 e. Kr. 1978. F's dek klotbd med skomsl. Rikt ill. 256 s. 4:o. [#2781] 200:-

Reimers, Gerd. Berömda boningar. 1977. Inb. 327 s. Rikt ill. / Ett 50-tal kulturhem från olika tider och tio länder i Europa. [#15271] 125:-

Hazelius, Gunnar. Om handtverksämbetena under medeltiden. En inledning till skråväsendets historia i Sverige. Med författarens lefnadsteckning. 1906. 196 s. /Bidrag till vår odlings häfder. 9. Sällsynt ex i nyskick. [#10603] 350:-

Svenska Dagbladets historia. Del I: Anderson, Ivar. 1884-1940. Del II: Litteratur, konst, teater och musik i SvD 1897-1940. Del III: Sandlund, Elisabeth. SvD under Ivar Andersons tid, 1940-1955. I-III, 3 vol. Tr. 1960, 1965, 1984. 4:o. Hklotbd m skomsl. 387 + 261 + 321 s. Ill. [#10387] 650:-

Svenska krönika. Vår kulturhistoria. 1951. Välbev klotbd m skomsl. Ill. 608 s. [#1993] 100:-

Löschhorn, H. Museumsgänge. Eine Einführung in Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. Mit 264 Abbildungen... Bielefeld und Leipzig 1903. P's dec cloth. 270 pp. Nice old bookplate. [#11153] 200:-

Ingvar, David H. Tidspilen. Cerebrala essäer. 1992. Inb. 229 s. [#1040] 100:-

Thordeman, Bengt. Mönster från nordisk guldålder och vikingatid. 1962. Ill. 34 s. Utg. av Amanda Christensen AB Sthlm (Röda Sigillets Ateljéer). [#10825] 125:-

Michanek, Germund. Studenter och hetärer. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala. 1971. Ill. 220 s. [#1384] 75:-

Almhult, Artur. Svenska akademien. 1954. 80 s. + plr. [#4594] 50:-

Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademien. Den fristående akademiens verksamhet 1974-85. Skrift utg. med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786. 1986. F's dek klotbd m skomsl och båda omsl. Ill. 98 s. I nyskick. [#10317] 100:-

Mustelin, Olof. Lärdomshistorisk publikationsverksamhet i Finland. Några konturer. Åbo 1977. 16 s. Ded. [#3088] 30:-

Boehn, Max von. Från kejsardöme till republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Sthlm 1918. F's hfrbd. 436 s. + kol plr oa ill. [#16268] 125:-

Jung, Kurt M. Die Kultur aus der wir leben. Eine Kulturgeschichte des Abendlandes. Berlin (Safari) 1958. P's dec cloth. Mit 229 Abbildungen. 540 pp. Plates. 1. Aufl. [#15363] 400:-

Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. I-II. 2 vols. I: Gestalt und Wirklichkeit. II: Welthistorische Perspektiven. München (Beck) 1931-4. P's cloth with d/j in condition as new. [#10629] 600:-

Spengler, Oswald. Västerlandets undergång. Konturer till en morfologi om världshistorien. I: Gestalt och verklighet. 1996. F's dek klotbd med skomsl. 480 s. [#14256] 300:-

Bang, G. Europeisk kulturhistoria. I-II. 2 vol. 1897. Röda dek hfrbd. Ill. 787 s. [#13441] 200:-

Måltider ur världslitteraturen. En antologi sammanställd och försedd med recept och kommentarer av Ernst Nathorst-Böös. 1964. Välbev dek förlagsklotbd m skomsl. [#3738] 250:-

Erdmann, Nils.. Ur rococons lif. Typer och seder. 1901. Fint pappbd från Otto von Schoultz´bokb. i Gbg. [#5165] 200:-

Svenska slöjdföreningens mönsteralbum 1880-97. Tr. 1897 och på tjockt papper.Gediget ngt nött hfrbd. Fol. Sällsynt. [#15454] 3000:-

Tessin, C.G. Faunillane. Vol I-III i kassett. Allhems förlag. Malmö 1955. Numr. uppl. Facs. [#6512] 400:-

Memoirer af Philippe de Commines i Hans Mogensens övers. till danskan. I-III:1-2. 3 vol. a.u. Helpergamentbd med omsl. medb. 4:o. Hela guldsnitt. Uppl. 300 ex. [#4129] 1800:-

The lives of the poets of Great Britain and Ireland, by Cibber, and other hands. I-V. 5 vols. q.p.London 1753. Contemp full calf, slightly worn. About 1800 pp. [#13523] 1200:-

Husreglor, en gåfwa till förlofwade och gifta. Åbo (Lilja) 1859. 64 s. i ett ark. Osk o ofals. Vign. / Mycket sällsynt. [#14978] 900:-

Roujoux, P.G. de. Essai d'une histoire des révolutions arrivées dans les sciences et les beaux-arts. I-III. 3 vols. Paris 1811. Contemp half calf. 1018 pp. [#12395] 850:-

Svenska folkvisor samlade av Geijer och Afzelius. 1957-60. Hfrbd. I-IV. 4 vol. Stora 4:o. [#3939] 600:-

Östman, N. Rosenbad, Christ. Thiels badhus och andra historier från gamla Stockholm. 1923. Hclbd. [#14394] 300:-

Recueil des harangues prononcées par messiers de l'Académie françoise,... depuis l'établissement de l'Académie jusqu'à present. I-II- 2 vol. q.p. Amsterdam 1709. Samtida hfrbd. 1352 s. + 2 engraved plates. [#15322] 1250:-

Hirschfeld, Magnus. Sittengeschichte des Weltkrieges. I-II. 2 vols. Leipzig - Wien (Verl. f. Sexualwissenschaft Schneider & Co.). 1930. Publisher's red cloth with some decorations. About 900 pp + many col plates ao ills. [#10523] 850:-

Westermarck, Edvard. Det menskliga äktenskapets historia. Helsingfors (Söderström) 1893. In an attractive half calf with five raised bands. 634 pp. [#16216] 550:-

Världens karikatyrer. Från forntiden till våra dagar. Red. Pola Gauguin, Erik Blomberg m.fl. I-II. 2 vols. 1949. Publisher's half cloth, condition as new. Many ills. 914 pp. [#3319] 500:-

The Comic History of England, by Gilbert Abbott A'Beckett. With reproductions of the 200 engravings by John Leech and twenty page ills. London (Routledge) s.a. About 1900. Publisher's red & decorated cloth. About 650 pp. [#11263] 450:-

Åmell, N.M. Från pottskåp till praktmöbler. En antikvitetshandlares minnen. 1955. Publisher's pleasing half cloth. 128 pp + plates. With the author's dedication. Book-plate. [#10415] 450:-

Erik Dahlberg. Svecia antiqva et hodierna. Nationalupplagan med beskrivande text av Aron Rydfors. 1924. Publisher's cloth. Ills. 4:o. [#1352] 400:-

Funch, Elisabeth. Gestalter och öden. En krönika kring porträtten på Övedskloster. 1953. Publisher's nice half calf in red from Allhems förlag. Gilt upper edge. Malmö 1953. Ills. 4:o. [#16963] 650:-

Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok (Annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi). 50 årgångar 1935-75 inkl Register för åren 1932-74. 50 vols. About 6000 pp. Ills. [#4843] 2500:-

(Burman, Erik). En kort Berättelse, utaf hwad tilfälle de Personers Namn blifwit införde uti Almanacken,... tillika med förbättrad och tilökt Wäderleksspåman. Westerås (Lindh) 1815. Contemp half calf. 160 pp. Some old signatures. Fourth and last edition. The first appeared in 1731. Bygdén I:834. [#2166] 750:-

Gustav Vasas äfventyr i Dalarne för barn och ungdom berättade av Anna Maria Roos med tecknade silhuetter av Gunnar Widholm. 1914. Publisher's half cloth. 72 pp. [#14565] 200:-

Steinhausen, Georg. Geschichte der deutschen Kultur. I-II. 2 vols. 2...vermehrte Aufl. Leipzig und Wien (Bibliographisches Institut) 1913. Publisher's cloth in very good condition. Mit 86+127 Abbildungen im Text und 10+12 Tafeln in Farbendruck und Kupferätzung. 440+548 pp. [#11715] 1500:-

Söderhjelm, Torsten & Werner. Italiensk renässans. Litteratur- och kulturstudier. 1909. Nice half calf, spine with 5 raised bands from Hedberg. Many ills. 362 pp. [#1338] 250:-

Bringéus, Nils-Arvid. Sydsvenska bonadsmålningar. 1982. Dek förlagslinnebd. Ill. 290 s. [#3462] 350:-

Järbe, Bengt. Krogarnas Stockholm. Sthlm 1973. Publisher's cloth with dwrs. Ills. 224 pp. [#16165] 250:-

Rydbeck, Otto. Lunds Domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923. Solid & pleasing contemp half calf with both wrs & 4 raised bands. 352 pp with 244 ills in text + 14 plates of which most are double and 4 in col. A very nice book. [#14338] 950:-

Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka. Avbildningar med text av B. Cnattingius och A.L. Romdahl. Sthlm (Nordisk Rotogravyr) 1953. Publisher's half calf in red. 4:o. [#11681] 400:-

Hauswolff, Carl v. Teckningar utur Sällskapslifvet i Nordamerikas Förenta Stater. I-II. q.p. Från tyskan. Bearb., samt med tillägg. Norrköping (Bohlin) 1835. Contemp half calf, spine gilt with 4 raised bands. 186+304 pp. [#13066] 1350:-

Svensson, Birgitta. Tatuering. Ett sinnligt äventyr. Sthlm (Nordiska Museets förl.) 1998. 192 pp. Richly ill. New. [#10372] 350:-

(Stefan Guazzo) De civili conversatione domini Stefani Guazzi. Argentorati (Lazari Zetzneri) 1614. Contemp full vellum. About 800 pp. Complete. Book-plate. [#1135] 1500:-

Ule, Otto och Fernlundh, Er. Wilh. Hvarför och derför. Frågor och svar ur naturlärans viktigaste områden. Med 87 i texten tryckta träsnitt. Sthlm (Ebeling) 1872. F's hklotbd med tr omsl. 192 s. Försättsbl sakn. /En guldgruva av vetande av typen: Hvarför är det lifsfarligt att våga sig i en källare, i hvilken vin eller öl befinna sig i jäsningstillstånd? [#13140] 300:-

Israeli, J. d'. Kuriositeter i litteraturen. I-IV i en vol. Öfvers. af G-Swederus. Sthlm (P.G. Berg) 1868. Välbev klotbd. Inalles ca 650 s. q.p. [#11109] 500:-

Kulturen 1963. Bod och bostad. 1964. F's dek klotbd. Många fina ill. 200 s. [#3066] 60:-

Kulturen 1960. Barn. 1960. F's dek pbd. Ryggen tejpad upptill. 240 s. + annonser. Rikt ill. [#9300] 40:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations