Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsKARTBÖCKER

Pantzerhielm, H. Om kartläsning. 1890. Norstedts. 26 s. + 2 utvikkartor. Omslaget lagerfläckat och ryggen nött. / Förf kapten vid generalstaben. [#68200] 125:-

The World Atlas. Moscow 1967-8. Chief Administration of geodesy and cartography under the council of ministers of the USSR. Second edition, the first being published in 1954. Large folio in solid cloth. 250 maps in colour many of which are folding. + in separate vol. Index of geographical names. Eds A.N Baranov, V.N. Lysiuk and S.I. Shurov. 1021 pp. Both vols in green och solid cloth with a star on spine.   [#58320] 550:-

Putzger-Baldamus-Schwabe-Koch. Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte. In 273 Haupt- und Nebenkarten. Bielefeld und Leipzig 1914. Verlag von Velhagen & Klasing. Dek förlagsklotb. Välbev exemplar. 37 uppl.  [#57793] 200:-

Axel Gillbergs Plan över Stockholm. Karta graverad av S. Ekholm 1919. + Tilläggsblad. Båda kartorna i färg och i gult omslag. Ev. text som funnits saknas. [#55038] 125:-

Volks-Atlas über alla Theile der Erde für Schule und Haus herausgegeben von Ed. Amthor und Wilhelm Issleib. Vollständig in 24 Karten in Farbendruck. Gera und Leipzig, Issleib und Rietzschel, 1871. Skinnryggsbd med nött rygg. Liggande 4:o. [#54751] 350:-

Streterm Edward. Skoal Scandinavia. Maps and drawings by A. Sheldon Pennoyer. 1952. Harper & Brothers. P's half cloth wd/j. 238 pp. + plares. First edition. [#54530] 150:-

Biblioteksförlagets skolatlas 2. 1984. Inb med ill omsl. 138 s. 4:o. [#55240] 80:-

Priors Lomme-Atlas over Danmark. 54 farvetrykte kort med fuldstaendig navnefortegnelse... 11te omarbejdede udgave. Khvn s.a. Ca. 1910. F´s röda dek klotbd. 91 s. text + utvikbara kartor på tjockare papper. *[#55496] 170:-

Översiktskarta över Finspångs samhälle. Norrköping 1944. Östergötlands Folkblad. Vikt ettbladstryck i rött. [#49339] 40:-

Sverige nu. AVC:s atlas över folk, land och näringar. Red. Hans W:son Ahlmann oa. 1949. Carlsons. Inb med ill omsl. 64 rikt ill s. 4:o. Rent ex. [#46688] 80:-

Norden i text och kartor. Red. Hans W:son Ahlmann. 1976. Gla. Inb med ill omsl. 116 s. Rikt ill. 4:o. [#46616] 100:-

Suomi Kartasto. Kartbok öfver Finland. Turistföreningen i Finland. 1909, Waseniuska bokhandeln. Brunt välbev förlagsklotbd. 49 kartor. [#41955] 500:-

Mentzer, Th. v. Allmän fysisk och politisk-geografisk Atlas för svenska skolverket. Andra genomsedda upplagan 1863. Välbev originalhfrbd. Elefantfoliant. [#42435] 2500:-

Thordeman, Bror. Våra kartor. Kort redogörelse för svenska kartverk. Med 33 översiktskartor och indelningsplaner, teckenförklaringar samt 19 kartprov. 1926. Klotbd. 139 s. + kartor och plr. Med en insatt utvikbar förteckning över en privat generalstabskartekollektion. [#42293] 150:-

OK Norden Atlas. 1981. Inb med ill omsl. 287 s. varav 187 plr och kartor. [#39621] 80:-

Rhode, C.E. Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neueren Geschichte. 89 Karten auf 30 Blättern nebst erläuterndem Text. 12. Aufl. Glogau (Flemming) o.J. Ca. 1875. P´s cloth. Spine taped. Interior clean. 64 pp with text + folding maps. [#37191] 250:-

Sydow-Wagners methodischer Schul-Atlas. 19. Aufl neu bearb. v. H. Haack und H. Lautensach. 65 Haupt- und 220 Nebenkarten auf 62 Tafeln mit einem Namenverzeichnis. 1931. Justus Perthes. P´s half cloth. 4:o. In all some 250 pp. [#37383] 250:-

The Visitors´ London Map. Ca 1970. Utvikbar Londonkarta. / Bartholomew. [#31676] 50:-

Eriksson, J.V. Om kartprojektioner. En översikt. 1925. Andra omarb uppl. 93 s. Ill. Med förf:s ded till prof Tryggve Rubin. [#26240] 200:-

Cohrs´Atlas över Sverige. Fullständig reskarta i fickformat utarbetad och graverad av Edvard Cohrs med geografiska och statistiska uppgifter jämte fullständigt namnregister. Nionde uppl. 1913. F´s välbev o dek klotbd. [#26243] 150:-

Bullock, Alan m.fl. Kartor förr och nu. 1971. Inb med ill omsl. 64 s. Ill. / Tvärs - vetande på nytt sätt. [#26244] 125:-

Celcich, Eugen und Sauter, Friedrich. Kartenkunde geschichtlich dargestellt. Mit gegen 100 Abbildungen. Stuttgart 1894. P´s cloth. 160 S. Exlibris. / Sammlung Göschen. [#26250] 125:-

Ottosson, Torgny. Map-Reading and Wayfinding. 1987. 156 s. / Göteborg Studies in educational sciences 65. [#26253] 150:-

Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. Anders Åkerman och hans efterföljare jämte en inventering av historiska glober i Sverige. 1968. Välbev hklotbd med ett fr omsl medb. Nött skomsl. 232 s. Ill. [#26256] 350:-

The Daily Telegraph Map of the Middle East, India & Pakistan. 650x1000. S.a. Ca. 1950. Folding. [#26219] 70:-

London. City map. Hallwag. 1:17500. Ca 1990. [#26217] 50:-

Europavägatlas. Vägatlas med nya vägnummer. Ortsförteckning och stadsplaner. 1993. 238 s. inkl kartor. Välbev. [#25176] 125:-

OK Camping & Turist Atlas. Sevärdheter. Rundturer. Hotell. Campingplatser. Vandrarhem. 1984. Inb med ill omsl. 362 s. Rikt ill. 4:o. [#25145] 150:-

Bonniers Världsatlas. 72 fysiska och politiska kartor... 1975. Inb med ill omsl. 176 s. Bra ex. [#25150] 80:-

The Sino-Indian Boundary Question. (Enlarged edition). FLP Peking. 1962. 136 pp with text + 13 big maps in the middle of the book. This is the second (enlarged) edition from nov. 1962. A first edition appeared earlier in that same month. A copy in condition as new. [#20374] 300:-

Ehrensvärd, Ulla. KB:s utst. kat. nr 42. Atlasen genom tiderna. Vikt ettbladstryck. 1966. [#4570] 60:-

The Pocket Atlas & Guide to London. Ldn (John Walker) 1904. Välbev rött dek mjukt klotbd med fragilt skomsl. 18 plates + ads and text. [#11114] 150:-

Vår vägkarta. Sverige. Tjugonde upplagan. 1998. 126 kartor + stadskartor + 64 s. text. Som ny. [#8632] 150:-

Krafft, Georg Wolffgand. Kårrt inledning til den mathematiska och naturliga geografien, tillika med bruket af jordgloberne och landtchartorne... förswenskad af Fredric Palmqvist. Norrköping (Johan Edman) 1760. Samtida blågråpappbd. 272 s. + 4 utvikbara träsnittsplr. Inlagan normalt lagerfläckad. [#14929] 2500:-

World Atlas. Liber kartor. Sthlm 1994. F's imit skbd. 187 s. [#8877] 80:-

Furman, D.W. En gyllene bildatlas. Asien. 18 kartor. 165 färgbilder. Fib:s förlag. 1961. F's dek hklotbd. 96 s. [#2374] 50:-

Världsatlas för familjen. 1995. Bra böcker. Imit och dek hfrbd i nyskick. [#14999] 150:-

Det Bästas Stora Världsatlas. 1963. F's dek hklotbd. Foliant. [#6508] 100:-

Gramfors, Bo m.fl. Concise Earth Atlas. The Book of Everything. Esselte Map Service. 1989. F's dek o imit skbd i nyskick. 180 s. Rikt ill. [#10181] 75:-

Gilbert, Martin. Jewish History Atlas. Cartography by A. Banks and T.A. Bicknell. 2nd rev. ed. 1978. About 120 maps on 120 pp. [#13992] 200:-

Söderström-Schalin-Halkjaer. Vår värld. Latinamerika. Politisk-ekonomisk atlas. 1968. F's dek klotbd. 71 s. Ill. Delvis streckat ex. [#5221] 30:-

Forskning och framsteg. Lilla världsatlasen. 1986. F's dek o imit skbd. 179 s. [#25671] 60:-

Schou, Axel (red.) Politikkens Lommeatlas. 1954. F's dek klotlinnebd. 168 s. [#2843] 40:-

Söderström-Schalin. Vår värld. Europa. Politisk-ekonomisk atlas. 1968. F's dek klotpbd. 72 s. [#14478] 45:-

1985 Best Western International Atlas & Hotel Guide. Europe & Middle East. 133 pp. 4:o. [#13543] 40:-

Sverige-Ciceronen. 1964. F's dek hklotbd. Ill. 376 s. [#8445] 60:-

Woxholth, Y. (red.) KNA Kart- og reisehåndbok. Oslo 1967. Dek klotbd. Ca 250 s. [#4722] 50:-

Scandia-Ciceronen. 1966. F's blå klotbd. 384 s. + kol plr oa ill i texten. [#7165] 60:-

Bonniers Lexikon 24. Atlas. 1994. F's dek & imit skbd m skomsl i nyskick. 288 s. [#8855] 125:-

Barck, S. och Moen, J. Slå upp. Geografi. I-II. 2 vol. 1968. F's dek klotbd. 1125 s. Rikt ill. [#3903] 250:-

Lundqvist, M. och Hedbom, O. Bergvalls Atlas för den 9-åriga skolan. 1961. F's röda och dek hklotbd. 74 s. [#11668] 45:-

Zeidler-Blomberg och Schalin. Vår värld. Främre Orienten. Politisk-ekonomisk atlas. 1972. F's dek klotpbd.64 s. Ill. [#4359] 40:-

Söderström-Schalin-Halkjaer. Vår värld. Nordamerika. Politisk-ekonomisk atlas. 1971. F's klotpbd. 71 s. Ill. [#6987] 40:-

Söderström-Schalin-Halkjaer. Vår värld. Latinamerika. Politisk-ekonomisk atlas. 1968. F's klotpbd. 71 s. Ill. [#9976] 40:-

Starråker-Beckman-Samuelsson och Schalin. Vår värld. Östasien med Oceanien Politisk-ekonomisk atlas. 1976. F's dek klotpbd. 65 s. Ill. [#14834] 40:-

Europavägvisaren. Det Bästa. 1978. F's dek klotpbd. 504 s. Ill. Kartorna utvikbara. Första uppl. [#3572] 150:-

Dalén, Lennart (red.) Grundskolans kartbok. 1977. Hklotbd. 4:o. Inlagan ren. [#14281] 50:-

Vår värld. Atlas. 1968. F's dek klotpbd. 184 s. 4:o. Tejpat rygghuvud. [#3860] 30:-

Bonniers världsatlas med världsgeografi i färg. 1975. F's dek plpbd. 176 s. Välbev. [#5491] 75:-

George Philips Världsatlas. Red. Karl Erik Bergsten. 1979. F's välbev dek plpbd. Ca 150 s. 4:o. [#8409] 100:-

Världsatlas för familjen. Bra Böcker 2000 Världsatlas. 1995. F's dek o imit hfrbd i nyskick. Stor 4:o. [#7066] 150:-

Kungliga Bibliotekets utställningskatalog nr 49. Globen genom 2000 år. 1966. Av Ulla Ehrensvärd. Ill. [#12720] 60:-

Topografiska kartan över Sverige. Skala 1:50000. 12 I Östhammar NO. Ca 1965. Vikt med omslag. * [#56558] 70:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations