Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsJURIDIK - LAW

Lindskog, Sven. En hvar sin egen lagkarl! Praktisk juridisk handbok för menige man med en mängd råd och upplysningar i jurudiska frågor, talrika prejudikat och formulär till inlagor, skrifvelser, rättsliga dokument m.m. 1887. F s hfrbd med vackert dek frampärm. 612 s. [#68174] 150:-

Sveriges advokatsamfund 1937. Poträttgalleri. 1937. Brusewitz. Hfrbd. 122 s. med ca 500 porträtt. *[#68258] 150:-

Agell, Anders. Samboende utan äktenskap. Rättsläge och rättspolitik. 1985. Publica. 146 s. Understrykningar. *[#68262] 70:-

Lind, John. Praktisk vexel-lära... jemte Svenska Vexellagen. 1872. Flodin. 98 s. / Allmännyttigt handbibliotek N:r 71. [#60725] 100:-

Socialtjänst. Översikt över socialtjänstreformen. 1981. 223 s. Ill. [#60758] 60:-

Ericsson, Brit.Marie. Namnlagen. Namnskick och namnrätt med lagkommentar. 1983. Liber. 288 s. Ren inlaga. Omsl med borttagen etikett. Stplr från SR. [#60415] 100:-

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i filosofi Anders Karitz tillträder sitt ämbete av Thore Engströmer. Med denna inbjudningsskrift följer: Om skyldigheten att i rättegång förete föremål för syn eller besiktning. II. Av Thore Engströmer. 1934. 10+21 s.  [#58521] 100:-

Lindblad, Joh. Chr. (praes.). Om skyldigheten att bebygga, underhålla och häfda Boställen samt andra hemman, som innehafvas under Besittningsrätt. I-II. q.p. och komplett. I: resp. Leonard Kinmanson. II: resp. Wilhelm Prinzencreutz. Upsala, Palmblad & C., 1833. 56 s. [#58476] 250:-

Schreiber, Hermann. Från Sinai till FN. Orig:s titel: Die zehn Gebote. 1964. Gummessons. Förlagsklotbd med skomsl. 423 s. + plr oa ill i texten. / En bok om de mänskliga rättigheterna. Rätts- och kulturhistoria. [#57936] 200:-

Eek, Hilding m.fl. Juridikens källmaterial. 1960. Norstedts. Förlagsklotbd. 160 s. Streckat exemplar. *[#57637] 110:-

Schalling, Erik. Den kyrkliga jordens rättsliga ställning i Sverige. En rättshistorisk undersökning. 1920. Aa. 259 s. Med förf:s ded. [#56396] 300:-

Edsman, Björn M. Lawyers in Gold Coast Politics c. 1900-1945. From Mensah to J.B. Danquah. 1979. Diss. 263 pp. / Studia hist ups 111. * [#48486] 175:-

Brück, Sture. Studier över strafflagen kap. 23. 1933. Aa. 145 s. Ded. ex. / UUÅ 1933. Juridik 2. [#47811] 125:-

Vademecum latinum für Juristen und andre Humanisten. Rechtswörter, Begriffe, Sentenzen. Zusammengestellt und erläutert von Lothar Frede. 1961. Kohlhammer. P's cloth. 96 pp. [#47513] 150:-

Votinius, Sacharias. Varandra som vänner och fiender. En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004. A.a. Inbunden med skyddsomslag. 350 s. Rec.stpl. å titelblad. Förlagsnytt ex./Juridik. [#47479] 225:-

O'Donnell, Bernard. The Old Bailey and Its Trials. 1950. Theodore Brun Ltd. P's solid & dec cloth, upper edge gilt. 226 pp + plates. / Limited de Luxe Edition in 150 numbered copies published by special arrangement with Clerke & Cockeran simultaneously with their first edition; this being number 145. [#47267] 650:-

Hart, H.L.A. Law, Liberty, and Morality. The Harry Camp Lectures at Stanford Univ. 1962. 88 pp. Ugly underlinings. [#46250] 50:-

Uppström, Wilhelm. Om domstolarnas inrättning och dermed sammanhängande ämnen. Redogörelse efter uppdrag af Nya lagberedningen. 1884. 188 s. [#45633] 170:-

Ekeberg, Birger. Om frälseränta. En rättshistorisk utredning. På offentligt uppdrag utarbetad af B.E. 1911. Fint privatbundet hklotbd. Papperet på bakre pärmen nertill obetydligt skavt. 231 s. Ovanlig. [#41831] 350:-

Hyde, Montgomery. Norman Birkett. The Life of Lord Birkett of Ulverston. 1965. P's cloth wd/j. 638 pp + plates. [#41695] 150:-

Strömholm, Stig. Allmän rättslära. En första introduktion. 1978. Norstedts. 94 s. [#39569] 80:-

Villius, Hans. Rättegångar som skakat världen. En antologi sammanställd av H.V. 1961. R&S. Inb och med skomsl. 299 s. / van der Lubbe, Dreyfus, Laval, Landru, Rosenberg, Loeb-Leopold, Sokrates, Hauptmann, Jeanne d´Arc, Doktor Adams. [#39483] 200.-

Högbroforsen i belysning av Dalamålet. En orientering utg. av Svenska Handelsbanken. 1939. 141 s. + utv pl. * [#35818] 125:-

Sjölin, J. Om landtmäteri-, skiftes- och skattläggningsväsendet i de Skandinaviska länderna samt i Tyskland och Österrike. Anteckningar under en med statsunderstöd företagen resa sommaren 1884. Helsingfors 1886. Finska Litteratur-Sällskapet. 229 s. + 13 utvkbara färgplanscher på tjockare papper i slutet. Andra uppl. Välbevarat exemplar, häftat med tr omsl. Sällsynt. [#37020] 750:-

Amneus, Nils A. Är det slump eller rättvisa som styr livet? Eskilstuna 1948. Böckers förlag. 103 s. [#37006] 75:-

Högbroforsen i belysning av Dalamålet. En orientering utg. av Svenska Handelsbanken. 1939. 141 s. + utv pl. * [#35818] 125:-

Althoff, Johan. Åter till offentlighetsprincipen. 1995. Alfabeta. Inb med ill omsl. 154 s. Nyskick. [#32638] 130:-

Sowell, Thomas. Jakten på total rättvisa. Timbro 2000. Pappband med skyddsomslag. 109 s. Introduktion av Thomas Gür. Orig. titel: The quest for cosmic justice. Översättning Karl G Fredriksson [#34071] 80:-

Strömberg, Håkan. Allmän förvaltningsrätt. Lärobok. 1966. Klotbd. 220 s. Ngt marginalstr. ex. [#27982] 50:-

Flodhammar, Gunnar. Associationsrätt - en introduktion. Norstedts 1986. Andra omarbetade upplagan. 224 s. Inklistrat postkvitto. Förstrykningar i innehållsförteckningen, i övrigt ren inlaga. [#36274] 60:-

Althoff, Johan. Åter till offentlighetsprincipen. 1995. Alfabeta. Inb med ill omsl. 154 s. [#27869] 80:-

Roos, Carl Martin. Handelsbolag och enkla bolag. 9:e uppl. 1981. 36 s. [#27860] 40:-

Bengtsson, Bertil. Miljörätt. Iustus förlag 1990. Åttonde upplagan. 121 s. Främre omslag med skrapskada. [#30639] 60:-

Strömberg, Håkan. Kommunalrätt. Lärobok. 1967. Klotbd. 94 s. Ngt str. ex. [#27985] 50:-

Schultz, R. v. 1000 prejudikat i brottmål och ordningsmål omfattande tiden t.o.m. 1926 sammanställda och i korthet refererade. Uppsala 1927. A&W. F´s klotbd. 203 s. Välbev ex. [#32152] 200:-

Forssell, Hans. Frågekompendium för propedeutisk kurs i juridik och juridisk introduktionskurs. Iustus förlag 1978. 80 s. Innehåller ordinarie skrivningar i propedeutiska kursen 1973-1976, med svar. [#30592] 90:-

Fundamentals of Soviet Criminal Legislation, the judicial system and criminal court procedure. Official texts and commentaries. Moscow 1960. 104 pp. [#27845] 70:-

Sterzel, Georg. Skrivningsfrågor och övningsexempel i propedeutisk kurs i juridik. 1977. Andra uppl. 109 s. [#27675] 50:-

Melin, Inga. Handledning till Praktisk rättskunskap. 1970. Hermods. 117 s. Ill. Nga understrykningar i texten. [#27667] 50:-

Cervin, Ulf. Problem och skisser för nybörjarkurs i civilrätt. 1972. 156 s. Obetydligt streckat ex. [#27670] 50:-

Malmström, Åke. Civilrätt. 10:e uppl. under medverkan av Anders Agell och Tore Sigeman. 1983. Liber. 390 s. Många understryknigar i gult. [#27739] 70:-

Östergren, Y. Det ekonomiska förhållandet mellan äkta makar. II. I äktenskap ingångna efter 1920. 1921. 30 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 246. [#24813] 40:-

Bratt, Arnold. Kyrkan och prästen enligt Sverges tidigaste lagar. 1908. 34 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 159. [#24796] 60:-

Björnbom, Märta. Vår nya lagstiftning om arv. 1929. 60 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 331. [#24790] 40:-

Almquist, Jan Eric. Romersk rätt. Första häftet. Efter föreläsningar av professor Jan Eric Almquist. Sthlm 1959. 36 s. Tr omsl o stenc inlaga. Med många (prydliga) understrykningar i rött. [#26267] 50:-

Motion, A.W. The Pocket Law Lexicon. 1951. P´s cloth wd/j in condition as new. 426 pp. [#23723] 300:-

Hansen, Thorkild. Processen mot Hamsun. Del I: Gärningsmannen. Åtalet. 1978. Inb m skomsl. 311 s. Fotoill. - Del 2: Vittnet. Domen. Straffet. 1978. Inb m skomsl. 375 s. Fotoill. Två volymer. Fint ex. [#21268] 250:-

Ekelöf, Per Olof. Rättegång. Första häftet. Andra, omarb. uppl. 1963. 187 s. Välbev ex. /Institutet för rättsvetenskaplig forskning XV. [#22307] 100:-

Ekelöf, Per Olof. Rättegång. Tredje häftet. Femte uppl. 1988. 203 s. Välbev ex. /Institutet för rättsvetenskaplig forskning XXVII. [#22308] 100:-

Ekelöf, Per Olof. Rättegång. Fjärde häftet. 1963. 197 s. Välbev ex. /Institutet för rättsvetenskaplig forskning XXXVIII. [#22309] 100:-

Ekelöf, Per Olof. Rättegång. Tredje häftet. Andra, omarb. uppl. 1964. 200 s. Understrykningar i början. Omsl ngt fl. /Institutet för rättsvetenskaplig forskning XXVII. [#22310] 60:-

Ekelöf, Per Olof. Rättegång. Andra häftet. Andra, omarb. uppl. 1963. 209 s. Prydliga understrykningar. Omsl ngt fl. /Institutet för rättsvetenskaplig forskning XIX. [#22311] 60:-

Hine, Reginald L. Confessions of an Un-Common Attorney. Ldn (Dent) 1949. P´s cloth wd/j in nice condition. 288 pp + plates. [#20875] 250:-

Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. 1985. 103 s. Med ett fåtal förstrykn i blyerts. [#20581] 50:-

Freese, Jan. Ger datalagen dig något skydd? 1983. 88 s. Med ett fåtal förstrykn i blyerts. [#20582] 50:-

Mutor och deras bekämpande. Kontroll av offentliga insamlingar. Upplysningsskrift utg. av Institutet för bekämpande av mutor och bestickning... 1954. 32 s. [#20242] 50:-

Cousange, Jacques de. Le Slesvig. Le droit des peuples et le traité de Versailles (avec deux cartes). Paris (Pedone) 1933. 284 pp. and 3 maps. One leaf with tear in margin without loss of text. Inscribed by the author to Staffan Söderblom. [#18510] 150:-

A concise dictionary of law. 1990. 2nd ed. Oxford reference. Paperback. 448 pp. Signature. [#18450] 100:-

Stockholms rådhus och råd. Festskrift innehållande... rådhusrättens... historia, beskrifning af det nya rådhuset... jämte byggets historia, förteckning öfver borgmästare och rådmän... från äldsta till nuvarande tid utg. till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915. I-II. 2 vol. 1915. Vackra och gedigna hfrbd med fr omsl medb och ryggarna med 5 upph bind. Övre guldsnitt. Inalles drygt 650 s. + utv pl. Fotoplr oa ill i texten. Tillskrift i bd I för Stockholms tingsrätt av Carl-Anton Spak oa. [#11658] 600:-

Schmidt, Carl (utg.) Juridiskt Arkif. I-II:1-3. 2 vol. Christianstad 1830-32. Samtida vackert nötta hfrbd med 2 kol rtf med texten Juridiskt Arkif af Schmidt. 1. Bandet. 2. Bandet. Solid inbindning. 484+488 s. Inb med häftenas ljusröda omslag. [#11345] 450:-

Areskoug, Hugo och Åkerlund, Walter. Delat författarskap. En principfråga i konkret belysning (med anledning av Skånes ortnamn bd A 18). Lund 1964. 62 s. [#10551] 80:-

Lundberg-Ström-Svensson. Praktisk informationsrätt. 1996. F's dek klotpbd i nyskick. 162 s. [#2071] 100:-

Faulks, Sir Neville. No mitigating circumstances. Ldn (Kimber) 1977. P's cloth. 217 pp + plates. /The author one of Her Majesty's judges. [#15788] 250:-

Werin, Lars. Ekonomi och rättssystem. 1988. 624 s. Ngt streckat ex. [#14706] 50:-

Sveriges grundlagar 1989. Riksdagen. 1989. Klotbd. 112 s. [#15678] 50:-

Brück, Sture. Studier över strafflagen kap. 23. Uppsala 1933. Aa. 146 s. [#3349] 150:-

Hagerup, F. Rätt och kultur i nittonde århundradet. 1919. Hfrbd med 5 upph bind. 180 s. [#11622] 125:-

Sohm, Rudolph. Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts. 16. Aufl. München und Leipzig (Duncker & Humblot) 1919. P's cloth. 808 pp. Worn and with many underlinings. Ein wahres Arbeitsexemplar. [#12877] 125:-

Montelius, Alvar. Om försökslärans objekt. 1918. Aa. 201 s. [#15328] 200:-

Ekelund, Samuel. Studien über eine mitteldeutsche Übersetzung des altgutnischen Rechtes. Lund 1906. Diss. 143 pp. [#4285] 175:-

Gothlandslagen på gammal göthiska,... Sthlm (Keyser) 1687. Senare hfrbd. Ett 40-tal s. ersatta med 1800-talshandskrift. [#10352] 850:-

Corvinus, A. Ius cononicum. per aphorismos strictim explicatum. Amsterdam (L. Elzevirium) 1651. Contemporary full vellum in nice condition. Engrav. title. 404 pp. Front cover darkened by fire. [#16859] 1500:-

Stiernhöök, J. De jure sveonum et gothorum vetusto. Sthlm (N. Wankijf) 1674. Samtida skinnbd. Komplett ex med den som vanligt ngt oegentliga pagineringen. Tr på tjockt papper. /Geijer hade en hög uppfattning om Stiernhöök: "Hela det sjuttonde århundradet har i Sverige frambragt en enda stor vetenskapsman. Han heter Johan Olofsson Stiernhöök, författare af De jure sveonum et gothorum vetusto." [#1581] 2500:-

Flintberg, J.A. Städernas med handel, sjöfart och bruksrörelse gemenskap ägande inkomster. 1795. Contemp. half calf. 544 s. [#11357] 850:-

Lübeck und Hamburgsche Stadt-Recht und Recessen. =(Title on spine). The book contains the following old items: Dero Käyserlichen Freyen und des Heiligen Römischen Reiches Stadt Lübeck Statuta und Stadt-Recht, sampt angehengter Schiffs-Ober- und Nieder-Gerichts-Ordnung,... Lübeck (Michel Volcken) 1657. 8 + 103 lvs. + Ordnung des Summarischen See-Gerichtes Processes eines Ehrbaren Raths der Käyserlichen... Lübeck, anno MDCLV., gedruckt durch sel: Schmalherzens Erben. 2 lvs. + Eines Ehrbaren Raths... Lübeck Revidirte Ober-Gerichts-Ordnung anno 1631, sampt Appelation-Gericht...1639... und Cantzley-Ordnung. 1657. 48 pp. + Der Stadt Hamburgk Gerichtsordnung und Statuta (very nice engr. title). 16+412+10 pp. + Gedruckt zu Hamburg. Mit eines erbarn Raths, daselbst befreyhung, In Verlegung M. Frobenii, durch Paul Langen. Im Jahre: 1605. Only title with engr. vignette printed, the rest in near contemporary and skilful hand. About 250 pp. All in contemp full vellum, solid binding & nice interior. In all about 1000 pp and seemingly complete. Rare assemblage. [#13070] 8000:-

De veteri ritu nuptiarum & jure connubiorum: Barnabas Brissonius, Antonius & Franciscus Hotmanus. Amstelodami (Petrus le Grand) 1662. Contemp full vellum. 506 pp + engr title + Index. [#11788] 1650:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations