Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsJÄMTLAND

Jämten. Heimbygdas årsbok 1977. Inb. Ill. [#60332] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1974. Inb. Ill. [#60334] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1960. Inb. Ill. [#60335] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1961. Inb. Ill. [#60336] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1962. Inb. Ill. [#60337] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1964. Inb. Ill. [#60338] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1966. Inb. Ill. [#60341] 70:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1952. Inb. Ill. [#60346] 80:-

Jämten. Heimbygdas årsbok 1951. Inb. Ill. [#60347] 80:-

Hasselberg, G.B.E. Jämtlands läns Sparbank 1847-1947. Minnesskrift... 1947. 326 s. Fotoill. [#56239] 125:-

Hasselberg, Gudmar. Frösö trivialskola. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria. 1935. Gleerups. 319 s. Ett fåtal ill i texten. Med förf:s ded till länsnotarien... [#54509] 150:-

Hasselberg, Carl J.E. Bibliografiska anteckningar rörande Jämtland och Härjedalen. Källförteckning. Med 15 faksimiler. Örnsköldsvik 1920. 261 s. + plr. Med dek omsl och skomsl. Välbev ex. / Hö IV-2 [#53566] 450:-

Grahn-Johansson-Rindberg-Rolén. Jämtland. 1993. Utbildningsförlaget Brevskolan. Inb med ill omslag (Handölsforsarna). 96 s. Rikt ill. [#48970] 80:-

Ohlson, Ragnar (red.). En bok om Jämtland. 1978. Wisénska bokhandelns förlag. Imit skinnbd med skomsl. 176 s. Rikt ill. Liten 4:o. [#38684] 125:-

Hedenvind-Eriksson, Gustav. Sagofolket som kom bort. Jämtländska sagor II. 1946. Bonniers. Nyinbundet ex med båda omsl medb. 246 s. Ou. [#38571] 150:-

Westergren, Karl. Min ödemark. Tandsbyn 1957. NF. Hklotbd med båda omsl medb. 96 s. + fotoplr. Nött pärmpapper på frampärmen, i övr är boken i nyskick. / Jämtländskt folkbibliotek. [#37017] 80:-

Jämten 1990. Heimbygdas årsbok . Utgiven av Jämtlands läns museum. Redaktör Leif Jonsson. 1989. Pappband. 239 s. Illusterad. [#30499] 70:-

Jämtland i litteraturen. Jämtlandsförfattare från de sista 150 åren. I urval och redigering av en studiegrupp inom NBV i Jämtland. Sobers landskapsböcker, huvudredaktör Åke Isling. 1979. Inb m skomsl. 349 s. [#29754] 150:-

Nilsson-Tannér, Per. Ett år i Jämtland. Teckningar av Karl-Iwar Karlson. 1964. Klotbd. 120 s. Festskrift till Per Nilsson-Tannér på 60-årsdagen 1964. [#28465] 200:-

Jämten. 1932. 26:e årg. Utg. av Eric Festin. 1932. 304 s. + annonser. Ill. Ryggen ngt nött. [#27209] 100:-

Överhogdalstapeten. Kort vägledning från Jämtlands läns museum sammanställd av Ulla Oscarsson och Ann-Mari Rydquist. 1980. 18 s. Ill. /Tapeten tillhör Nordens äldsta textilier. [#21245] 50:-

Ohlson, Ragnar (utg). Kardell, S J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund 1961. 154 s. /Ny upplaga av Kardells bok som utkom första gången 1886. [#21243] 90:-

Nilsson-Tannér, Per. I Pelle Molins spår. 1951. Ill. 222 s. [#1477] 150:-

Nellbeck, Roland. Skogsvård. En redogörelse för skogens vård inom Marma-Långrörs AB. 1961. F's klotbd med skomsl. Teckningar: Gösta Kriland. Fotoill. 4:o. /Jämtland. [#5061] 100:-

Schwab, E. Jämtland i 10 utsökta färgplanscher. 2 sakn. I ngt nött kassett. [#2274] 100:-

Kilander, Sven. Kärlväxternas övre gränser på fjäll i sydvästra Jämtland samt angränsande delar av Härjedalen och Norge. Uppsala 1955. Aa. 199 s. + utv pl oa ill i texten. 4:o. Acta Phytogeographica Suecica 35. [#1795] 300:-

Waltman, K.H. Lidmål. Sagor, sägner ock historier. seder och bruk upptecknade i Frostviken, Jämtland. Uppsala 1939. 279 s. Ill. Med några marginalanteckningar i ämnet. /Sv landsmål ock sv folkliv. B. 39. [#13219] 175:-

Sehlin, Carl. Några blad ur Jämtlands historia. I. Östersund (Jämtlands läns ungdomsförbunds förlag) 1912. Ill. 82 s. Ryggen nött. [#10607] 100:-

Jämten 1945. Pappbd. 210 s + annonser. Ill. [#2330] 60:-

Festin, Eric (utg). J E Dahlins memoarer. 1936. 199 s. Ill. [#13122] 100:-

Östersunds Byggmästareförening 50 år. Red. Lo Rindberg. (1979). Klotbd m skomsl. Ill. 127 s. [#4138] 80:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations