Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsHISTORIOGRAFI

Lönnroth, Erik m.fl. Svensk historieforskning - dagens problematik. 1994. Särtr. 31 s. nl* [#62877] 80:-

Lenin, V.I. Materialismen och empiriokriticismen. Kritiska anmärkningar till en reaktionär filosofi. 1973. Arbetarkultur. Klotbd med skomsl. 392 s. Str ex. [#60414] 60:-

Plumb, J.H. The Death of the Past. 1978. MacMillan. P's cloth wd/j. 153 pp. / Historiography. [#57700] 175:-

Renvall, Pentti. Den moderna historieforskningens principer. Förord av Sten Carlsson. 1965. NoK. Förlagsklotbd. 303 s. + plr. [#57701] 175:-

Popper, Karl. The Poverty of historicism. 1976. Routledge & Kegan. 176 pp. [#57721] 150:-

Dray, William H. Philosophy of History. 1964. Prentice-Hall. 116 pp. [#57729] 120:-

Historieskrivningens dilemma och andra studier av Per Nyström. I red av Tomas Forser. 1974. Kontrakurs. Pan/Norstedts. 307 s. Fr omsl ngt fläckat. [#57731] 80:-

Aspelin, Gunnar. Historiens problem. Utvecklingsfilosofiska studier. 1926. Gebers. 238 s. Omsl ngt nött. / Nutid och framtid. [#48543] 125:-

Torstendahl, Rolf. Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920. 1964. Aa. 434 s. Välbev. *[#46050] 300:-

Engman, Max (red.). Historiens studium vid Åbo akademi. Åbo 1991. 303 s. Ill. [#45398] 150:-

Bernheim, E. Einleitung in die Geschichtswissenschaft. 192. P'd cloth. 156 pp + ads. /Göschen. HBi-G * [#47429] 90:-

Popper, Karl R. The Poverty of Historicism. 1976. Routledge & Kegan. 166 pp. / First publ in book form 1957. [#41504] 125:-

Wetterberg, Gunnar. Historien upprepar sig aldrig. 1994. SNS. Inb och med skomsl. 207 s. Ill. Som ny. [#41435] 150:-

Marxism och historieforskning. 1973. 114 s. / Stud i hist metode 8. [#33889] 100:-

Nordin, Svante. Från tradition till apokalyps. Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa. 1989. Symposion. Förlagsklotbd med skomsl. 190 s. [#39026] 150:-

Vendryes, J. Language. A Linguistic Introduction to History. 1949. Routledge & Kegan. P´s dec cloth wd/j. 408 pp. [#37728] 500:-

Norman, Hans (red.). Demografisk-historisk forskning i Uppsala. (1980). 74 s. / Medd fr fam.hist projektet 2. [#31686] 50:-

Bagge, G. och Lorents, Y. (utg.). Svensk tidskrift 1922. Tolfte årgången. 1922. F´s klotbd. Ca 600 s. Ill. Bl.a. Manfred Björkquist, Oswald Spenglers historiefilosofi. Några konturer. [#27707] 125:-

Harrison, Dick. På Klios fält. Essäer om historisk forskning och historieskrivning. 2000. Historiska media. Inb med ill omsl. 190 s. Nyskick. [#32715] 180:-

Sternsher, Bernard. Consensus, Conflict, and American Historians. 1975. Indiana UP. 444 pp. As new. [#31624] 200:-

Julku, Kyösti m.fl. Beretning. Det nordiske Historikermøde i København 1971. 330 s. Med många intressanta bidrag. [#31636] 150:-

Nilsson, Sven A. Hundra års historisk diskussion. Historiska föreningen i Upsala 1861-1962. 1962. 124 s. Med en kronologisk bibliografi över föredrag, referat och teser 1862-1961. / Studia hist ups 8. [#31637] 200:-

(Dudden, Arthur P.). The International Directory of Specialists in American Studies. 1975. 75 pp. Suppl. to American Studies 1975. Inscribed copy. / Vol. xiii No. 3. [#31061] 80:-

Henningsson, Bengt. Geijer som historiker. 1961. Aa. 518 s. Ded. ex. / Studia hist ups 5. [#28898] 250:-

Torstendahl, Rolf. Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920. 1964. Aa. 434 s. Dedikationsexemplar med margkommentarer. Välbev. [#28889] 300:-

Kroll, Wilhelm. Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert. Eine Übersicht über ihre Entwicklung in der Zeit von 1875 - 1900 im Verein mit mehreren Fachgenossen bearbeitet von W.K. Leipzig (Reisland) 1905. Nice and solid half calf. 553 pp. [#26230] 450:-

Hill, G.F. (ed.). Sources for Greek History between the Persian and Peloponnesian Wars. Collected and arranged by G.F. Hill. A new edition by R. Meiggs and A. Andrewes. Oxford 1951. P´s red cloth. 446 pp. Some text in English and Latin. Text in Greek for the most part. [#26231] 350:-

Schmidt-Phiseldeck, Kay. Eduard Meyer og de historiske problemer. Aarhus 1929. 158 s. Ryggen lite reparerad. Med förf:s ded o tillskr till Hjalmar Lindroth, den laerde Professor og... [#26223] 225:-

Landberg, Georg. Historia och "uppenbarelse". Till frågan om en kristen historiesyn. 1963. 63 s. Utgiven av Wallinsamfundet. [#19667] 40:-

Sarkissian, A O (ed). Studies in diplomatic history and historiography in honour of G P Gooch, C.H. 1961 (Longmans). First edition. Publisher's cloth. 394 pp. [#18495] 250:-

Kroll, Wilhelm. Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert. Eine Übersicht über ihre Entwicklung in der Zeit von 1875-1900 im Verein mit mehreren Fachgenossen bearbeitet von W.K. Leipzig (Reisland) 1905. Hklotbd. 555 s. [#12749] 350:-

Svensk historisk bibliografi 1921-1935. Rev. o red. Paul Sjögren. 1956. Bra hklotbd. 702 s. Stplr. [#14141] 400:-

Wahlström, Lydia. Erik Gustaf Geijer. En lefnadsteckning. 1907. Bra hklotbd 339 s. + plr. [#2977] 125:-

Gjerstad, Einar. Människan och historien. SHF 89. 1977. [#4930] 40:-

Historiska och litteraturhistoriska studier. 37. Skr. utg. av sv. litt.sällsk. i Finland. 391. 1962. Ill. 317 s. [#2610] 100:-

Historiska och litteraturhistoriska studier. 38. Skr. utg. av sv. litt.sällsk. i Finland. 399. 1963. Ill. 307 s. [#12753] 100:-

Esposito, Joseph L. The Transcendence of History. Essays on the evolution of historical consciousness. 1984. P's cloth with d/j. 204 s. [#14754] 200:-

Scharling, C. Henrik. Mänsklighet och kristendom i deras historiska utveckling. En framställning af historiens filosofi. Förra delen. 1896. Fint hfrbd. 468 s. [#10983] 200:-

Petander, Karl. Lord Acton och hans kritik av Leopold von Ranke. 1955. 159 s. [#1807] 60:-

Kern, Fritz. Quellen zur Geschichte der mitteralterlichen Geschichtsschreibung. I. Geschichtsschreiber des frühen Mittelalters (von Eusebius bis zu Regino von Prüm). 1915. 90 s. Med en del blyertsnotiser. [#9944] 50:-

Öberg, Jan. Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250. KVHAA. Filologiskt arkiv 19. Facs. [#8185] 50:-

Hirdman, Gunnar. Den materialistiska historieuppfattningen. En diskussion kring Karl Marx' ekonomiska samhällssyn. 1932. Vs 337. 64 s. [#1460] 45:-

Tiden. 1943:3. Bl.a. E. Lönnroth: Historien och aktualitetskravet. [#7860] 30:-

Petander, Karl. Historien och personlighetstanken. 1957. 262 s. [#12995] 100:-

Roseno, Agnes. Die Entwicklung der Brieftheorie von 1655-1709. 1933. 60 s. [#12270] 75:-

Karlman, Roland. Evidencing Historical Classifications in British and American Historiography 1930-1970. 1976. Aa. 110 s. [#11697] 75:-

Novikova, L.I. (ed.) Civilisation and the Historical Process. 1983. P's cloth with d/j. 399 99. [#17134] 75:-

Andersson - Lagerroth. Mänskligt och omänskligt. 1992. Ill. 143 s. [#5589] 75:-

Berg, Elias. The Historical Thinking of Charles A. Beard. 1957. 84 s. [#16883] 75:-

Petander, Karl. Västerlandet inför personlighetstanken. 1969. 199 s. [#13710] 100:-

Nordiska historikermötet. 1. 1967. De religiösa folkrörelserna och samhället ca 1750-1850. De nordiska ländernas utrikespolitik 1939-41. [#14265] 50:-

Historia och religion. Några uppsatser omkring ett ständigt aktuellt kulturproblem. 1948. 112 s. /Historiografi. [#2083] 70:-

Abukhanfusa-Tarkiainen (red.) Källor till den svenska historien. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1993. F's dek klotbd. Ill. 287 s. [#14854] 200:-


Schuyler, R.L. & Ausubel, Herman. The Making of English History. 1952. P's dec cloth. 702 pp. [#15161] 250:-

Landberg, Georg. Historia. Ett orienteringsförsök. 1954. 150 s. Ded. ex. [#6564] 50:-

Valentin, Hugo. Den fjättrade Clio. Sju essäer till belysning av historikerns tidsbundenhet. 1966. NoK. [#3017] 40:-

Bernheim, E. Einleitung in die Geschichtswissenschaft. 1909. Dec cloth. Göschen. [#4495] 50:-

Kungl. Hum. Vetenskaps-Samf. i Uppsala. Årsbok 1976-6. 1977. Bl.a. Sven Axelson: Studier i svensk medeltida annalistik. Kronologi och källproblem. [#2343] 50:-

Landberg, Georg. Historia. Ett orienteringsförsök. 1954. 150 s. [#7475] 40:-

Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. I-II. 2 vols. I: Gestalt und Wirklichkeit. II: Welthistorische Perspektiven. München (Beck) 1931-4. P's cloth with d/j in condition as new. [#10629] 600:-

Bergman, Johan. Anders Fryxell. Sveriges populäraste häfdatecknare. 1902. Verdandis småskrifter 108. [#33839] 80:-

Petry, Ludwig. Deutsche Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg zur Geschichte der Universitäten. Sonderdruck 1959. 48 s. [#1122] 50:-

Cumming, John. A Guide for the Writing of Local History. 1974. Ills. 56 pp. [#11903] 75:-

Lukacs, John. Hitler i historien. 1999. F's klotbd med skomsl. Ny. 303 s. [#10890] 300:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations