Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsHERALDIK - HERALDRY

Scheffer, C.G.U. Svensk vapenbok för landskap, län och städer. 1967. Gla. Inb med ill omsl av Lennart Rodhe. 76 s. på tjockt papper. Vapenbilderna i färg, inalles ca 200. [#54386] 250:-

Stadsvapen, Länsvapen, Landskapsvapen. 1958. Kartförlaget. Utvikplansch som monterats i ett omslag. * [#48613] 50:-

Div heraldiskt småtryck inkl ett förslag till exlibris i original av Sälde. Allt i 2 frimarkerade brev från Heraldiska förlaget. Ca 1970. [#44259] 350:-

Div heraldiskt småtryck i brev, bl.a. 2 militära kort. Allt i ett frimarkerat brev med heraldiskt vapen. Ca 1968. [#44260] 150:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 8. 1968. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44240] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 7. U.å. Ca 1967. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44241] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 6. 1966. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44242] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 5. 1965. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44243] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 3 och 4. 1964. Heraldiska förlaget. 14 s. [#44244] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 3. 1964. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44245] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 2. 1963. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44246] 80:-

Skandinavisk vapenrulla. Häfte 10. 1971. Heraldiska förlaget. 12 s. [#44248] 80:-

Scheffer, C.G.U. De halländska häradsvapnen. Utg av Varbergs Museum. U.å. 22 s. inkl vapenbilder i färg oa ill. [#44251] 70:-

Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning Angående Fyra Riddare-Orden. Gifwen Stockholms Slott i Ordens-Capitlet. then 26 November 1798. Tr. 1799. Samtida hfrbd med rikt gulddek rygg; rygg såväl som kanter nötta. 70 s. + 6 graverade plr. 12 blad i bokens början har spår efter en lagad reva i marginalen; varken text eller bild påverkade härav. Inlagan i stort sett ren. Stor 4:o. Boken har en gammal namnt (P.O. Liljevalch), samt exlibris Vennersten. [#41981] 1500:-

Toll, Hans. De älsta svenska konungavapenbilderna och "Tre-kronor-vapnet". 1919. Ill. [#5174] 150:-

Heywood, Valentine. British Titles. The Use and Misuse of Titles of Peers and Commoners with some Historical Notes. 1951. P's cloth in condition as new with d/j. 199 pp. First edition. [#9893] 500:-


info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations