Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsLITTERATUR OM HANDIKAPP

Smithdas, Robert J. City of the heart. 1966. Taplinger Publ Co. P's  dec cloth. 56 pp. Part of d/j pasted in. First ed. / The Handicapped  American of the Year for 1965. The author is both deaf and blind.   [#62626]   90:-

Sacks. Oliver. Att se röster. En resa i de dövas värld. 1990. Prisma.   Inb och med ett ngt nött skomsl. 167 s. Ill.  [#57277] 90:-

Nordström, Gunni. Mörkläggning. Elektronikens rättslösa offer. Hjalmarson & Högberg 2000. Förlagsband. 233 s. /Elöverkänslighet. [#34282] 140:-

Stadell, Sören. Så blind, så länge. 2000. Läsvärt. 124 s. Fotoill. [#38133] 50:-

Thomsen, Sigrid. Vilja läsa men inte kunna. Natur och Kultur 1982. 159 s. Orig. titel: Très triste aber. Översättning Margareta Edgardh. /Dyslexi. [#34390] 80:-

Svanström, Leif - Åhs, Stig - Stenberg, Leif. Handikappade i välfärdssamhället. 1992. Pappbd. 245 s. Fotoill. Stpl. [#21190] 60:-

Levinson, Abraham. Utvecklingsstörda barn. Hur vi vårdar barn som är annorlunda. De psykiskt efterblivna barnens problem. 1958. 154 s. [#18820] 30:-

Stern, Edith M - Castendyck, Elsa. Barn med handikap. Deras fostran och vård. Svensk översättning och bearbetning av Karin Stensland Junker. Förord av dr Elsa-Brita Nordlund. 1956. Klotbd m skomsl. 188 s. Lätta blyertsförstrykn. Fr falsen spräckt. Omsl m revor. [#18821] 30:-

Wing, Lorna. Så hjälper vi vårt autistiska barn. Vägledning för föräldrar och vårdpersonal. 1976. 176 s. [#18822] 50:-

Lundberg, Alrik m.fl red. Ljus! Festskrift utg. med anledning af De Blindas Förenings tjugofemårsjubileum 1889-1914. 1914. Fint privatbundet hklotbd med båda omsl medb. 83 s. Fotoill. 4:o. Numrerad upplaga. Detta exemplar har nr 324. Omslaget av OH. Exlibris. [#10396] 350:-

Dahlquist, Annie. Läs- och skrivsvårigheter på mellan- och högstadiet. 1970. 150 s. Namnt. [#13379] 30:-

Blodget, Harriet E. Psykiskt utvecklingsstörda barn. Vad föräldrar och andra bör veta.1974. 159 s. [#1409] 30:-

Nihlén, Gun. I osynligt land. 1976. 156 s. /Synskada. [#14670] 30:-

Siegel, Ernest. Att hjälpa det hjärnskadade barnet. En handledning för föräldrar, lärare och terapeuter. 1974. Pocket. 164 s. Ill. [#8697] 25:-

Beckman, Vanna, Kärnevik Måbrink, M och Schaumann, H. Gång på gång. Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd. 1998. 113 s. [#16674] 100:-

Nihlén, Gun. Mörklagd värld. Rapport från en blind medmänniska. 1973. 151 s. [#11012] 50:-

Höglund, Hjalmar. Lytets börda. Berättelse. 1911. Hklotbd. Fr omsl medb. 158 s. /Belönad vid Iduns romanpristävling 1908./ Synskada. [#13436] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations