Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsHÄLSINGLAND

Jonsson, Sverker (red.). m.fl medverkande. Människan i Ådalen. 1984. Cewe. Grönt klotbd. 245 s. Rikt illustrerad med gamla o nya fotografier oa ill i texten. [#52295] 200:-

Nordenadler, Ebba (red.). Barndomsminnen från 70-talets Hudiksvall samlade av Ebba Nordenadler. Albert Bonniers förslag 1930.  145 s. Illustrerad. Bidrag av prof. Chr. Aurivillius, apotekare Sven Brun, fr. Sigrid Enlund, fil.dr Gottfrid Fineman, överstelöjtnant T. Helleberg, kyrkoherde H. Henriksson, fr. Maria Himmelstrand, fru Nanny Hägerström f. Regnander, hr Thure Härdelin, fr. Anna Lindegren, amiral Arvid Lindman, prof. C. Sundberg, ärkebiskop N. Söderblom. [#49307] 125:-

Lundberg, Birger. I min lilla stad. 1964. R&S. Inb och med skomsl. 106 s. Namnt. / Hudiksvall på tjugotalet. [#48504] 100:-

Swartling, Ingrid. Delsbo kyrka. 1954. 16 s. Ill. / Hälsinglands kyrkor v. [#44594] 60:-

Gawell-Blumenthal, Ida. Hälsingehistorier. 1975. W&W. 144 s. Välbev ex. [#45907] 90:-

Källkvist, Lennart m fl (red). Frostviken 200 år 1750-1950. En bok om en socken för en socken av en socken. 1950. 268 s. + annonser. Fotoill. [#45555] 200:-

Hansén, J.P. Från Dellens nejder. Trollsägner - humoresker. Med förord av Ida Gawell-Blumenthal. Delsbo 1925. Författarens förlag. 32 s. [#41590] 100:-

Viksten, Albert (red.). Hälsingehumor. 1945. Förlagshalvklotbd. 223 s. [#39937] 80:-

Ström, Carl Petter. Utkast till Helsinglands och Helsinge kongl. regementes krigshistoria. Sthlm (Walldén) 1828. Inb i ett senare bd med vackert marmorerat pärmpapper och ett d:o ryggtitelfält i skinn. 277 s. Inlagan ren med ett par snyggt gjorda mindre lagningar. Bandet obetydligt nött. Komplett och sällsynt. [#35469] 2500:-

Broman, Ol. Joh. Glysisvallur. Utgifven af Gestrike-Helsinge Nation i Upsala. 20 häftet. Del I:7. 1936. [#27718] 150:-

Broman, Ol. Joh. Glysisvallur. Utgifven af Gestrike-Helsinge Nation i Upsala. 28 häftet. Del I:11. 1949. [#27719] 150:-

Broman, Ol. Joh. Glysisvallur. Utgifven af Gestrike-Helsinge Nation i Upsala. 21 häftet. Del II:5. 1938. [#27720] 150:-

Broman, Ol. Joh. Glysisvallur. Utgifven af Gestrike-Helsinge Nation i Upsala. 20 häftet. Del I:7. 1936. [#27721] 150:-

Hedlund, Pelle. Vad stenar och träbitar kan berätta om Söderhamnsbygden. 1974. Ill. 47 s. [#20082] 50:-

Palmgren, Herman (red.) Matrikel öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912. 1913. Gediget hfrbd med ett fr omsl medb. 350 s. Front. portr. av nationshuset på Trädgårdsgatan. [#19165] 250:-

Bodlund, A. (utg.) Söderala förr och nu. En 800-årig Hälsingesockens historia. 1958. F's välbev o dek klotbd. Ill. 359 s. [#8235] 300:-

Janson, Sverker och Sandegren, R. Ett slutet fynd från Norrlands äldre stenålder. Särtr. 1942. Ill. Ded. /Hälsingland. [#1278] 50:-

Floderus, Erik. Ett träbeläte från Njutånger. Särtr. 1949. Ill. Ded. /Hälsingland. [#16899] 50:-

Erixon-Wallin. Svenska kulturbilder. NF VIII. 1937. Omsl ngt nött. Kol plr oa ill. Bl.a. Hälsingland. [#13602] 125:-

Björklund, Börje. Vite Krist och hälsingen. 1962. Ill. 24 s. [#16770] 30:-

Broman, Olof Joh. - Haegermarck, K.A. - Grape, A. (utg.) Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland. Komplett i 3 vol. Uppsala 1911-54. Förlagets klotbd i nyskick.[#27703] 7500:-

Post, G. von och Humbla, Ph. Hälsinglands museum. Särtr. 1937. Ill. 51 s. [#10202] 30:-

Westberg, Hans. Östanå pappersbruk i Hälsingland. Några historiska anteckningar. 1966. F's dek linnebd i nyskick. 173 s. Ill. [#7496] 150:-

Hälsingerunor. En hembygdsbok 1972. Inb m skomsl. Ill. 213 s. [#4811] 50:-

Holm-Mickelsson-Viksten. I hälsingebygd. 1963. F's dek klotpbd m nött skomsl. Fotoill. Sign. ex. [#4422] 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations