Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsHALLAND

Nilsson, Sven A. Halland före stiftsbildningen. Särtr. u.å. Ill. 12 s. 4:o. *[#57518] 70:-

Nilsson, Sven A. (red). Halmstads historia. Del III. Tiden 1850-1973. 1987. Klotband med skyddsomslag. 603 s. Illustrerad. Välbevarad. [#30219] 280:-

Johanson, Klara. Minnesbilder från Halmstad. Ett urval utgivet av Samfundet Hallands biblioteks vänner. 1963. 155 s. Teckningar av Hans Fagerström. Främre omsl m lätta veck. Numrerad upplaga 450 ex., varav detta är nr 264. [#29789] 120:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. 1915-8. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 376 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. [#1718] 400:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. 1915-8. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 376 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. Ryggen något nött och blekt. [#1070] 325:-

Rein, Thorsten. Gamla halländska gästgiverier. 1989. F's dek klotbd. Ill. 293 s. [#16628] 250:-

Karlson, P. Axel (red.) Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Vattenkraftanläggningarne vid Lagan i Småland och Halland och kraftledningarne genom Halland och Skåne. Minnesskrift september 1910. Malmö 1910. F's dek klotbd. Vackert ill. 73 s. Tillskr. [#6449] 150:-

Vår bygd. Hallands hembygds förbunds årsskrift 1934. Nittonde årg. Halmstad 1934. Ill. 75 s. + annonser. [#4713] 80:-

Hägge, Eric. Fröet som gav 1000-falt. Berättelsen om mannen, verket och bygden. En biografi över Olander Larsson, skaparen av AB Hallands Frökontor i Getinge. 1954. 197 s. Ill. /Halland. [#16208] 75:-

Föreningens Gamla Halmstads årsbok 1970. 1970. 242 s. Ill. Nr 555 i en numrerad upplaga. Liten skada å främre omslag. [#16667] 75:-

Halland och hallänningar. Folklig kamp, tro och bildning i Halland. Årsbok 1970 och 1971. 1971. F's dek klotbd m skomsl. Ill. 301 s. [#12885] 100:-

Lundqvist, Margit och Rolf. På utflykt och promenad i Halland. 1974. F's klotbd m skomsl i nyskick. Ill. 150 s. [#5046] 125:-

Andersson, A.P. m.fl. Lankasterskolor. Interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland och Skåne. Lund 1922. 175 s. /Årsböcker i svensk undervisningshistoria, serievol. 6. Ngt nött. [#10460] 50:-

Hägge, Eric. Fattiglänet blir bördig bygd. Hallands läns hushållningssällskap 1812-1962. Tr. 1962. Ill. 320 s. [#11992] 125:-

Tullbron i Falkenberg. Dess byggnad och historia från 1753 till vår tid. Dagbok 1753-1760 av F A Rex tolkad a Ernst Lundahl. Historik av Anna Skantze. 1971. Inb m skomsl. 143 s. Ill. En utvikbar karta. *[#49175] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations