Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsGOTLAND

Bungemuseet. Kort vägledning. Välkomna till Bungemuseet. U.å. Ca  1990. 24 s. Foto- oa ill.  [#63211] 50:-

Kulturhistoriska museet i Bunge. Kort vägledning. Text av Anna  Erlandsson. 1969. 25 s. Foto- oa ill. Tr omsl.   [#63155]  50:-

Schröder, Joh. Henr. (praes.). De paroeciis Gothlandiæ Burgs et Stånga. Diss. resp. Carolus Joh. Oscar Laurin. Upsala 1842. Acad. typogr. 18 s. + en litogr delvis fuktfl plansch. Första och sista bladet liksom planschen som lösblad. E.u. är denna P. I. q.p. [#59141] 350:-

Borger-Bendegard, Lisbeth. Kära Gotland! En personlig kärleksförklaring. 1993. SvD. Inb med ill omsl. 144 s. Fotoill. [#55551] 80:-

Hamner, J.W. Gottland. STF:s resehandböcker. XV. 1920. Rött klotbd. Med 57 ill o 3 kartor. / Tredje uppl. [#49929] 100:-

Hamner, J.W. Gottland. STF:s resehandböcker. XV. 1913. Rött klotbd. Med 61 ill o 3 kartor. / Andra uppl. [#49930] 110:-

Wilhsson, Björn. Gotland. 1967. Bibliotekstjänst. Vikt ettbladstryck med en ill. [#60615] 40:-

Gotländska lekar, samlade av P.A. Säve, utg av Herbert Gustavson. 1948. 285 s. Ill. Nyskick. /Svenska lekar 1. [#49092] 300:-

Bergman, C.J. Visby. Korta anteckningar om stadens topografi, historia, statistik, fornlemningar och nejder. Fjärde öfversedda uppl. Visby 1907. 76 s. + utvikkarta. Grått omslag med tryckt text fram o bak. Lätt hundörat ex. [#48831] 125:-

von Rosen, Carl. När-demokrati. Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd. Uppsala 2002. Aa. 313 s. /Kulturantropologi. Titelns När är socknen När på Gotland. [#47176] 200:-

Gotland 1972. Gotlandskrönika ... 1971-1972. Sammanställd av journalistklubben vid Gotlands tidningar. 1972. Inb med ill omsl. 188 s. Ill. [#44223] 80:-

Hansson, Harald. Gotlands bronsålder. 1927. 156 s. + 53 plr och 2 utvikkartor. Ryggen inplastad. / KVHAAH, 37:1. [#41657] 300:-

Freeman, Theodor. Pehr Säve och Johan Niclas Cramér. Studier i den religiösa rationalismen i Visby stift. 1965. 417 s. [#41658] 200:-

Gannholm, K.E. Slipskårestenarnas gåta. Gotlands och Nordens slipskåror i ny belysning. 1974. Eget förlag. 96 s. med 43 ill. Med förf:s ded. [#41056] 80:-

Hadding, Assar. Silurian algal limestones of Gotland. 1959. 26 pp. 20 illustrations. Förf:s ded till Pelle Holm. [#33699] 90:-

Kellgren, Gunnar. Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje 1942. Aa. 260 s. Några marginalanteckningar. [#37276] 250:-

Wisby genom konstnärsögon. Ca 1920. Gleerup. Små landskapsböcker. N:o 1. [#37412] 110:-

Jonsson, Marita. Medeltidsveckan på Gotland. Rabén & Sjägren 1990. Klotband med skyddsomslag. 112 s. Fotoillustrerad i färg. Foto Lars Hasselrot m fl. Tvär 4:o. [#30825] 90:-

Fritzell, Gunnar. Visby i världshandelns centrum. Stadens tillblivelse och utveckling till forna dagars handelscentrum. 1972. 60 s. Foto- oa ill i texten. / Värt att veta. En Ekobok från SR. [#31147] 70:-

Söderberg, Bengt G. Strövtåg i Gotlands historia. 1971. Klotbd. Båda omslag medbundna. 146 s. Ill. Karta. [#29316] 110:-

Kellgren, Gunnar. Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje 1942. Aa. 259 s. Med förf:s ded. [#28383] 300:-

HAL i Visby. Katalog HT 1961. 1961. 35 s. Med en del blyertsmarkeringar. [#27343] 60:-

Petersens, Lennart af och Edqvist, Dagmar. Gotland. Märcheninsel der Ostsee. 1960. Inb med ngt nött skomsl. Fotobok med text. 4:o. [#23356] 75:-

Visby och Gotland i bild / in pictures / im Bilde / en images. U.å. Ca 1955. [#23395] 50:-

Landell, Nils-Erik och Holmåsen, Ingmar. Fårö. 1975. 94 s. Fotobok med text. Liten tv 4:o. [#20501] 100:-

Roosval, Albin (utg.) Sveriges städer nu och fordom. Skildringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 2. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings. Kronobergs, Kalmar och Gottlands län. 1915. Gediget och vackert hfrbd med dek rygg och frampärm. 395 s. Rikt ill. Ög. Stor 4:o. Ryggen något nött och blekt. [#12047] 350:-

Klintberg, M. Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift. Sthlm 1909. Välbev samtida klotbd. 184 s. Ill. [#1518] 300:-

Små landskapsböcker från Gleerupska bokhandeln i Lund. Nr 1. Wisby. [#4347] 75:-

Nilson, Siv & Key L. Gotland. Bilder från en ö. 1976. F's dek plpbd. 133 s. Rikt ill. [#4109] 100:-

Landell, Nils-Erik och Holmåsen, Ingmar. Fårö. 1975. 93 s. Fotoill. Ngt nött. [#5973] 100:-

Sjöberg, Åke G. m.fl. DBV:s Sparbank 1830-1980. Minnesskrift. 1980. Dek klotbd. Ill. 79 s. /Gotland. [#3073] 125:-

Söderberg, Bengt. Gotland i historien. Sthlm 1949. Ill. 95 s. [#11960] 60:-

Erlandsson, Th. Gotländska kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. 1947. F's linnebd. 124 s. + fotoplr oa plr o ill i texten. [#16558] 300:-

Bohman, Lennart. Sällskapen, myndigheterna och yrkesskolornas framväxt på Gotland. Minnesskrift. Visby 1991. Ill. 110 s. [#5147] 45:-

Werkelin, Janne m.fl. Gotland. Brevskolan. 1981. Ill. 128 s. [#8459] 40:-

Press, Barry. Stora Karlsö. En välsignad ö. 1965. F's dek plpbd. Ill. 96 s. [#1108] 60:-

Pettersson, Bengt. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Uppsala 1958. Aa. 288 s. Foto- oa ill i texten. 4:o. Acta Phytogeographica Suecica 40. [#12808] 300:-

Österlund, John och af Ugglas, Carl R. Visby. En bok om en gammal stad. 1922. F's dek pbd med trasig rygg och båda omsl medb. 35 s. Vackert ill. [#14530] 75:-

Pettersson, Bengt. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Uppsala 1958. Aa. Ill. 288 s. 4:o. [#5042] 200:-

Gotland 1975-1980. Statliga myndigheter rapporterar. Red. Sten Körner. Ill. 191 s. [#14586] 100:-

Söderberg, Bengt G. Vad skall jag se på Gotland. STF:s resehandböcker. 1966. Ill. 147 s. [#13378] 50:-

Isberg, Henning. Gotländsk fromhet. Från Möller till Rechnitzer. 1969. 160 s. Tillskrift. [#9703] 50:-

De hundra kyrkornas ö 1980. Stiftsboken.133 s. Ill. [#12096] 40:-

Nilsson, Nils J. Karlsöarna. 1968. Inb. 147 s. Fotoill. [#1354] 75:-

Nilson, Siv och Key L. Gotland. Bilder från en ö. 1976. Inb. 133 s. Fotoill. Kartor på pärmarnas insida. [#14219] 150:-

Gotlands läns hushållningssällskaps handlingar. Följ årg finns: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949. Per vol om 120-150 s. [#8002] 40:-

Lundmark, Efraim. Kyrkor i Dede ting. Konsthistoriskt inventarium. Gotland I:5. 1932. Ill. 133 s. [#2887] 125:-

Hellman, John. Guldregn. Dikter. 1950. Hfrbd. 174 s. + portr. /Gotland. [#1937] 60:-

Gotländskt arkiv. IX. 1937. Ill. 110 s. Loss i ryggen. Omsl o rygg sakn. [#4534] 80:-

Hamner, J.W. Visby. En vandring i minnenas stad under ledning av J.W.H. 3:e uppl. Visby 1931. 16 s. text, 45 plr och en karta. [#14014] 60:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations