Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsGEOLOGI M.M.

Forarinsson, Sigurdur. Surtsey. The new island in the north Atlantic.  1964. Almenna Bókafélagid. Inb med ill omsl. 62 s. text med ill. + 40- tal plr. Ryggen ngt skadad.  [#63759]  60:-

Lutgens, Frederick K. and Tarbuck, Edward J.  Essentials of Geology. 1986. Merrill. 346 pp. Richly ill.  [#61675] 180:-

Major, Alan. Collecting Fossils. Illustrations by Barbara Prescott, photographs by Tom Scott. 1974. Bartholomew. P's cloth wd/j. 202 pp with 220 illustrations. [#60838] 175:-

Erdmann, Edvard. Sveriges Geologiska Undersöknings Museum. Dess första anläggning, samt tillväxt, innehåll och utseende m.m. före flyttningen till Freskati 1915. Med 4 figurer i texten och 21 tavlor. 1916. N&S. Ca 40 s. + plr. / SGU. Ser. C. Avh o upps nr 265. [#59349] 125:-

Darton, N.H. Story of the Grand Canyon of Arizona. How it was made. 17th ed., revised and enlarged. 1939. Fred Harvey. Paperback. VG. 80 pp.Illustrated. Map showing configuration of Grand Canyon. With a 3 pages list of derivation of names used on Grand Canyon maps. /Geologi. [#59163] 80:-

The story of the Earth. Geological Museum Exhibition Catalogue. 1972. 36 pp. Richly ill. Square small 4:o.  [#58927] 50:-

Ramberg, J. Jorden - vår egen planet. 1937. Å&S. 160 s. 59 ill i texten. /K325 [#58478] 80:-

Bunn, Charles.  Crystals. Their role in nature and in science. 1964.   Acad Press. 296 pp. + plates and 127 figures in the text.  [#57254] 150:-

Read, H.H. and Watson, Janet. Introduction to Geology. Vol. I.   Principles. 1969. MacMillan. P's cloth. 703 pp. 390 illustraions in   the text.  [#57256] 200:-

Clark, Sydney P. Structure of the Earth. 1971. Prentice-Hall. 142   pp. Ill by Richard Kassouf.   [#57268] 80:-

Hausen, Hans. Över kontinenter och oceaner. En geolog ser på världen. 1945. Linnebd m rött rtf från Knut Hässlers bokb. i Sthlm. *[#57516] 250:-

von Post, Lennart. Ur jordklotets saga. 1931. Lindblads. Förlagsklotbd. 176 s. Vackert och rikt ill bok. Obetydligt nött. Helt ren inlaga. Med en premium-etikett från Lunds privata elementarskola. [#55556] 120:-

Franz von Kobell's Lehrbuch der Mineralogie in leichtfasslicher Darstellung. 6. Aufl. völlig neu bearbeitet von K. Oebbeke und E. Weinschenk. Leipzig, Brandstetter, 1899. P's cloth. 340 pp with 301 figures in the text. Worn & foxed. [#46826] 150:-

Seidler, Ned. Ädelstenar. Ill. förf. 1964. Förlagets dek plpbd i välbev skick. 46 s. /Odysseyböckerna. [#46436] 150:-

Hemmingsson, Johan. Mineral- och bergsrtslära. 1948. Hermods. Välbev klotbd. Ca 40 s. + en stor utvikkarta samt ett 20-tal ill i texten. [#45023] 100:-

Thomas, Gordon & Morgan-Witts, Max. Jordbävningen i San Rancisco. 1977. Berghs. 264 s. Ouppskuret ex. / 18 april 1906. [#43521] 200:-

Milne, Lorus J. and Margery. Bergen. 1963. Inb med ill omsl. 191 s. Ill. 4:o. / Svalan / Life Naturbiblioteket. [#42987] 100:-

Evans, I.O. Jordens historia och geologi. 1972. Forum. 160 s. Rikt ill. / Forums färgserie. [#38375] 80:-

Gribbin, John - Plagemann, Stephen. The Jupiter Effect. Fontana/Collins paperback. 1977. VG. 158 pp. Signature. Foreword by Isaac Asimov. /On the possible causes behind earthquakes: "... far more fascinating than the tale of any millionaire found stabbed in any library, locked or otherwise." Isaac Asimov. [#34444] 70:-

Boschke, F.L. Skapelse utan slut. Hur långt utforskningen av livet, jorden och universum har kommit. 1963. Forum. Inb med skomsl. 239 s. + plr oa ill i texten. [#32418] 90:-

Magnusson, Nils H. , Granlund, Erik och Lundqvist, G. Sveriges geologi. Berggrunden. / De kvartära bildningarna. 1949. Förlagsklotbd. 430 s. + 2 stora utvikbara kartor. / Andra upplagan. [#35894] 150:-

Almquist, Signe. Geologi. 1910. N&S. Klotbd. 68 s. med 63 ill i texten + 2 utvikbara geologiska översiktskartor i färg. / Lärobok i naturkunnighet II:3. [#32122] 100:-

Wyckoff, Jerome. En gyllene bok om geologi. Vår föränderliga jord genom tiderna. Text Jerome Wyckoff. Svensk bearbetning Carl-Gustav Holdar och Bengt Holdar. Förord Nils H Magnusson. Folket i Bilds förlag 1961. Klotryggsband. 177 s. Rikt illusterad. 4:o. Välbevarad. [#30924] 250:-

Sahlström, K.E. - Arrhenius, O. Bebyggelse och fosfathalt i norra Västergötland. Särtryck ur Ymer årg. 1938, häfte 1. 14 s. Figurer i texten. [#30202] 70:-

Asklund, Bror. Stenåldern och nivåförändringarna. Avtryck ur Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar jan-febr 1929. 40 s. Figurer i texten. [#30205] 70:-

Lundegårdh, Per H - Lundqvist, Jan - Lindström, Maurits. Berg och jord i Sverige. Almqvist & Wiksell 1964. Förlagsbd. 344 s. Ill. Pärmarna inplastade. Utvikbar karta över Sveriges berggrund i ficka längst bak i boken. Kartan välbevarad, som ny. [#30057] 150:-

Sutherland, C.H.V. Gold. Its Beauty, Power and Allure. 69 plates, 15 in full colour, 11 drawings and maps. 1969. P´s cloth wd/j. 196 pp + plates. / Coins and other nice things in gold. 3rd enlarged edition. [#31210] 400:-

Svenek, Jaroslav. Minéraux. Préface de Pierre Bariand. Illustrations de Ladislav Pros. Paris (Gründ) 1987. 224 s. Rikt o vackert ill mineralbok. [#28912] 100:-

Poindexter, O. Floyd ao. Rocks and Minerals of Michigan. 1952. 124 pp. Many ills. [#28306] 80:-

Branca, Wilhelm. Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. 2., veränderte Ausgabe mit einem Nachtrage von Hermann Stremme. Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin und Leipzig (Vereinigung wissenschaftlicher Verleger) 1919. P´s cloth. 126 pp. Ills. Clean interior. Upper part om back cover stained. Stamps. [#27267] 175:-

Elander, Rudolf. Jorden och dess liv under naturkrafternas inflytande. Allmän geografi. Tredje upplagan. Natur och Kultur 1926. Klotbd m skomsl. 151 s. Ill. Namnt. [#29699] 70:-

Maillard, Robert (red). Diamanter. Bokförlaget Bra Böcker 1982. 4:o. Förlagsbd m skomsl. 287 s. Rikt ill, nästan helt i färg. Omsl ngt nött. Svensk redaktör: Torgny Hallberg. [#29222] 150:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 7. Några ord till upplysning om bladet ¨Enköping¨, af O.F. Kugelberg. 1863. 40 s. + utv plansch. Välbev. [#20977] 250:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 8. Några ord till upplysning om bladet ¨Fånö¨, af A.E. Törnebohm. 1863. 44 s. + utv plansch. Bakre omsl sakn. I övr. välbev. #20978] 200:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 10. Några ord till upplysning om bladet ¨Ängsö¨, af J.O Fries och V. Karlsson. 1864. 52 s. + utv plansch. Liten bit av båda omsl saknas. I övr. välbev. [#20979] 175:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 27. Några ord till upplysning om bladet ¨Rånäs¨, af Elis Sidenbladh. 1868. 61 s. + utv plansch. Välbev. [#20980] 200:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 29. Några ord till upplysning om bladet ¨Leufsta¨, af A.H. Wahlqvist. 1868. 54 s. + utv plansch och 2 träsnitt i texten. Välbev. [#20981] 300:-

Sveriges geologiska undersökning, på offentlig bekostnad utförd af A. Erdmann. Nr 31. Några ord till upplysning om bladet ¨Upsala¨, af M. Stolpe. 1869. 70 s. Med 3 träsnitt. Stpl. Välbev. [#20982] 300:-

Sveriges geologiska undersökning. Beskrifning till kartbladen ¨Sandhamn¨och Tärnskär¨(N:o 58 & 59). Af A.G. Nathorst. 1877. 27 s. [#20983] 250:-

Sveriges geologiska undersökning. Beskrifning till kartbladet Gustafsberg. Nr 73. Af A.G. Nathorst. 1881. 36 s. Med ett träsnitt. Välbev. [#20985] 200:-

Sveriges geologiska undersökning. Proterobas i södra och mellersta Sverige. Af Eugène Svedmark. Ser. C Nr 76. 1885. 18 s. [#20986] 100:-

Sveriges geologiska undersökning. Om ett fynd af piggvar i litorinalera vid Skattmansö. Af Henr. Munthe. Med en tafla. Skall vara och är två. Ser. C Nr 184. 1900. 15 s. + plr. Stpl prof. Gerhard Holm. [#20988] 150:-

Sveriges geologiska undersökning. Om de växtlämningsförande aflagringarna på rullstensåsen vid Enköping. Af Rutger Sernander. Ser. C Nr 193. 1903. 24 s. Ill. [#20989] 125:-

Arrhenius, Gustaf. Den glaciala lerans varvighet. En studie över Uppsalatraktens varviga märgel. 1947. SGU Ser. C. N:o 486. 74 s. Ill. [#19163] 100:-

Quensel, P.D. Geologisch-petrographische Studien in der patagonischen Cordillera. Uppsala 1911. Diss. 114 pp + big folding & col map. [#11543] 250:-

Powell, John Wesley. Fifteenth annual report of the United States geological survey to the secretary of the interior 1893-94. Washington (GPO) 1895. P's dec cloth. 769 pp + 48 plates and col maps whereof some folding. Contains i.a. The Potomac formation, by L.F. Ward. Sketch of the geology of the San Francisco peninsula, by A.C. Lawson. The origin and relations of central Maryland granites, by C.R. Keyes. Stamps. [#14355] 1750:-

Walcott, Charles D. Twenty-second annual report of the United States geological survey to the secretary of the interior 1900-1901. III. Coal, Oil, Cement. Washington (GPO) 1902. P's dec cloth. 763 pp + 53 plates and maps whereof some are folding. Contains i.a. The coal fields of the United States, by C.W. Hayes. The Appalachian coal fields, by D. White ao. The Rocky Mountain coal fields, by L.S. Storrs. The Gaines oil field of northern Pennsylvania, by M.L. Fuller. Chalk of southwestern Arkansas, by J.A. Taft. Stamps. [#5900] 1500:-

Walcott, Charles D. Twenty-second annual report of the United States geological survey to the secretary of the interior 1900-1901. IV. Hydrography. Washington (GPO) 1902. P's dec cloth. 690 pp + 65 plates and maps whereof some are folding. Contains Report of progress of stream measurements for the calendar year 1900, by F.H. Newell. Hydrography of the American isthmus, by A.P. Davis. The High Plains and their utilization, by W.D. Johnson. Stamps. [#25835] 1500:-

Zimmermann, W.F.A. Urverldens under, populär framställning af skapelsehistorien och vår jordkropps urtillstånd,...Med många teckningar. Sthlm (Brudin) 1855. Nice contemp half calf. 480 pp + front. in colour. [#11372] 350:-

Hadding, Assar. Undre dicellograptusskiffern i Skåne jämte några därmed ekvivalenta bildningar. Lund-Leipzig (Gleerup-Harrassowitz) 1913. Sewn as issued. 100 pp + 8 plates. 4:o. Author's dedication to Manne Siegbahn. [#15440] 450:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations