Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFOLKSKRIFTER

Trasfröken, känd af de flesta invånare i Stockholm, hennes eländiga lif, sanningsenligt skildradt. Boken innehåller äfven: En eremit... En ökonung... Dödens håla med 45.000 lik i. Lefvande begrafven i 8 veckor. Anekdoter m.m. U.å. Ca 1900. Svenska Vis- och Småskriftsförlaget vid Karlberg. 32 s. De tryckta omslagen med riss. / Små, trefliga, svenska Berättelser. N:o 11. [#59204] 100:-

Fyra dilettantkomedier. 1925:3. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#59201] 70:-

Förströelsebok för gossar. Nr 42. 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#59202] 80:-

Konstapel Batongs sägner. En samling parodier (på sånger ur 'Fänrik Ståls Sägner') af 'Ham Selv.' Tredje upplagan. Med 8 träsnitt och en musikbilaga. Sth, Typogr fören boktr. 48 s. Sirlig namnt; Carl Wahlberg. [#59142] 150:-

Skrifter för folket. Sagor, legender, historia m.m. N:o 24. Tre Finska Legender: Då Reso kyrka byggdes, Pitka Pienä och Kirkonväki. Sth, Huldberg, 1895. 28 s. + tryckta omslag. Namnt. N.B. Nordenskjöld. Bra exemplar. [#59148] 150:-

Öreskrifter för folket. N:o 55. Fredrik den förste och Östgöten. Pennritning af Pehr Thomasson. 1878. Bonniers. 24 s. + tr omsl. Med ett par ill i texten af C.G. Hellqvist. Välbev ex. [#59149] 150:-

Öreskrifter för folket. N:o 149. Åtta sagor af Albrekt Segerstedt. Med 6 teckningar af Gerda Tirén. 1893. Bonniers. Ryggen nött och med tejpmärke på fr omsl. 48 s. + tr omsl. [#59150] 70:-

Öreskrifter för folket. N:o 150. Åtta nya sagor af Albrekt Segerstedt. Med 6 teckningar af Gerda Tirén och D. Ljungdahl. 1893. Bonniers. Ryggen sändr. 46 s. + tr omsl. [#59151] 70:-

Öreskrifter för folket. N:o 94. Nio sagor af Albrekt Segerstedt. Med 6 teckningar af Carl Larsson. 1883. Bonniers. Välbev exemplar. 48 s. + tr omsl. / Bl.a. De tre önskningarna. Julgranen. Kejsaren, hofmannen och bonden. Törnrosen. Snålmåns. [#59152] 300:-

Kort beskrifning om Evangelisternas och Apostlarnas lefnad och död. Med fyra plancher. Söderhamn, J. Hamberg, 1849. 29 s. + plr. Tryckta omslag. Litet format. Priset var 8 sk. b:ko. [#56359] 100:-

Läsning för folket. Utg af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. 1873. Norstedts. Hela årgången inb i ett välbev samtida hfrbd. 388 s. + utvkarta oa ill. Exlibris. / Bl.a. Tor af H. Hildebrand. Kyrkliga seder och bruk i Norden under katolska tiden. Om kriget mellan Frankrike och Tyskland 1870-1. Stormarnas lagar. Om urskrifterna till NT. [#54355] 125:-

SCHMIDT, HENRIC: Silhouetter till svenska folkvisor, sånger och ballader. Stockholm, Central-Tryckeriet [1879]. 4:o. Titelblad + 39†planscher. Välbev senare halvklotbd. [#49371] 300:-

Berömda bildhuggarverk. 100 skulpturer. Allers Familj-Journals 24:de handbok. 1926. Nött ex. [#43942] 40-

Scholander, F.W. Flygsmeden. En folksaga berättad i vers och bilder. 1967. Allhems förlag. Förlagets julhälsning 1967. Uppl 999 ex. Detta har nr 889. [#44282] 150:-

Tre nya wisor. Märthas bekymmer. Fadderkyssen. Flickornas swaga sida. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#40048] 100:-

Vad är stil? 1925. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38784] 80:-

Vad heter jag? 1925. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38785] 80:-

Hur kan man av en människas yttre sluta sig till hennes karaktär? Små strövtåg på fysionomikens och karaktärologiens område. 1926. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38786] 100:-

Hurdant blir vädret? 1926. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38787] 80:-

Hur bo vi? / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38789] 100:-

Världsrymden och himlakropparna. Strövtåg genom... 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38791] 90:-

Musik. Strövtåg genom tonkonstens värld. 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38792] 80:-

Jordklotet genom tiderna. En geologisk vandring från urtid till nutid. 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38793] 120:-

Järnvägen genom 100 år. En skildring av ånghästens segertåg... 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38794] 150:-

Femtio svenska författare under 1800-talet. 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38795] 80:-

Litteraturens och historiens hjältepar. Dante och Beatrice, Frithiof och Ingeborg, Romeo och Julia och många andra berömda par. 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38796] 120:-

Från tankens verkstad. Litet psykologi och logik... 1927. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38797] 80:-

Postväsendet genom tiderna. Från kung Dareiosí postryttare till våra dagars luftpost. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38800] 120:-

Vad är lag? Något om lag och rätt genom tiderna. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38801] 90:-

Havet. På kryss genom Neptunusí väldiga rike. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38802] 90:-

Vem var han? 100 ryktbara män under 1800-talets lopp. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38803] 80:-

Arkeologiska strövtåg. Från det gamla Babylon och Nineve till Amerikas grottbostäder. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38806] 90:-

Tidningen. Något om dess historia och uppkomst,... 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38807] 80:-

Vem har byggt det? De stora byggmästarna och deras verk. 1928. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38808] 110:-

Pengar. Deras historia och verkningssätt samt betydelse som människornas tjänare. 1929. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38810] 90:-

Filmen. Den stumma konsten, dess historia, teknik och utövare. 1929. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38811] 110:-

Kultur. Strövtåg genom kulturens vidsträckta rike. 1929. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38812] 90:-

Staden. Nutidens storstad och dess underbara företeelser. 1929. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38813] 110:-

Hur tillverkas det? Något om hur olika industriprodukter framställas. 1929. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38814] 90:-

Vem är vem? 150 nu levande utländska personligheter. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38815] 80:-

Statistik. Världen i sifferbelysning. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38816] 80:-

Ljus. Ljuset och dess problem. Där oändligheten och vardagen mötas. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38817] 80:-

Sinnebilder. Allegorier, symboler samt egendomliga tecken och märken. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38820] 120:-

Broar och tunnlar. Några av ingenjörskonstens mästerverk. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38821] 120:-

1900-1930. Mannaminne. Viktigare händelser under den sistförflutna mansåldern. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38822] 80:-

Kampen om polerna. Den stora kapplöpningen till nordpolen och sydpolen. 1930. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38823] 150:-

Sången. Dess utveckling och historia... 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38824] 80:-

Hur igenkännas stilarterna? Byggnadsstilarnas olika former och deras kännetecken. 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38826] 90:-

Tiden. Tidens mätande och indelning, kalendern, tidsskillnad m.m. 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38827] 110:-

Klimatet. Från ekvatorns regnskogar till polarländernas isar. 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38828] 100:-

Hur fingo vi det? Telefon, motorfartyg, skyskrapor, grammofon, luftskepp m.m., tillsamman 100 vardagliga ting. 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38829] 100:-

Musikinstrument. Gamla och nya instrument. Några ord om stora virtuoser. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38830] 90:-

Värmet. Varifrån få vi värme? Vad är värme, och vad betyder det för människolivet. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38841] 90:-

Vad bygga vi av? Från hyddan i urskogen till nutidens stål- och glaspalats. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38831] 120:-

Historiska anekdoter. Världshistorien i blixtbelysning. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38832] 90:-

Förr och nu. Bilder från teknikens århundrade. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38833] 90:-

Skogarna. Från skogsgränsen till ekvatorn, från barrträdens rike till urskogen. 1933. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38835] 110:-

Luft. En blick in i lufthavets hemligheter. 1933. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38836] 120:-

Våra rum. 1933. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38837] 150:-

Nöjen. Från Roms gladiatorer till Ernst Rolf. 1934. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38839] 110:-

Varför står den där? 50 kända statyer. 1934. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#38840] 110:-

Versen. Poesien och dess ryktbaraste representanter under olika tidsskeden. 1931. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#39990] 90:-

Sagan om det själfdukande bordet, Guldåsnan och Dansande knölpåken. 1895. / Skrifter för folket. N:o 18. [#26398] 100:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Tretionde årgången. Sthlm (N&S) 1864. Samtida skinnryggbd. Inalles ca 400 s. [#26947] 125:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Fjerde årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1838. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26950] 150:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande.Sjette årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1840. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26951] 150:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande.Elfte årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1845. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26952] 150:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Trettonde årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1847. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26953] 150:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Fjortonde årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1853. Omtr. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26954] 150:-

Läsning för folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Nittonde årgången. Sthlm (N&S) u.å. 1853. Samtida hfrbd med ryggdekor. Inalles ca 400 s. [#26956] 150:-

Bonde-Practica. /De gamla folkböckerna 1. Omslag och bilder av Leon Welamson. 1976. F's dek klotbd. 80 s. [#18962] 75:-

En ny och mycket rolig historia om en åsnas lycka. Därefter: Uppå hafwet. Wid femton års ålder blef stugan mig trång, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#2295] 100:-

En märkwärdig historia om den elaka hustrun och djefwulen. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#5359] 100:-

En alldeles ny och märkwärdig historia om drottningen och bondflickan, eller ombytet är icke alltid förnöjande. Därefter: Efterlysningen. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#5644] 100:-

Sjuttio gåtor och swar, till nöjsamt tidsfördrif på lediga stunder. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#5779] 100:-

En ny och mycket nöjsam historia om trollflaskorna. Irländsk sannsaga. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#9726] 100:-

En märkwärdig historia om Lille-Pytt. Köping (J.F. Säfberg) 1878. 8 s. [#4937] 100:-

Tre julsånger. Sång på julafton. Julsång. I dag. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#16465] 100:-

Fyra nya wisor. Lilla Greta och snälle Pelle. Drängen på slottern. Pigan som räfsar. Fiskarkojan. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#6941] 100:-

Twå wackra wisor. Prestens dotter i Taubenhain. Norden. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#3171] 100:-

Fem wackra wisor. Tiggargossen. Tiggarflickan. Qwinnotrohet. Den utestängda äkta mannen. Coridon i skogen han sjunger hwar dag, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#12278] 100:-

Fyra wackra wisor. En lördagsmorgon frun hon sa' etc. Hwem sjöng jag för, hon war i skilda länder. Axel och Hilma. En splitter ny Stockholmsk höstwisa. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#1528] 150:-

Fem nya wisor. Ölandsflickan. Jag sjunger och dansar så glad i mitt sinn', etc. Gossen ung och munter, etc. Till den älskande. Rinaldino. Köping (J.F. Säfberg) 1875. 8 s. [#8643] 150:-

Fem nya wisor. Farwäl Sophie, wi se hwarandra åter, etc. Stockholmslifwet. Min fader war en ung soldat. etc. Wid wassen af den krökta ström, etc. Hur en qwarttern förändrar allt. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#14533] 125:-

Fem nya wisor. Stjernsången. Uti Nordens isbetäckta dalar, etc. Det bodde en herre wid Hamborha bro, etc. Klara källa, ljufwa lunder, etc. Det gick en jungfru åt gröna lunden, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#3477] 100:-

Sju nya wisor. Spelmannen. Flickan till sin älskare. Förlofningen. Flicka lilla, will du älska mig, etc. Aldrig nånsin jag förglömmer, etc. Längtan från staden. Walsen. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#6276] 125:-

Fyra nya wisor. Selmas klagan. Fjell-Gubben. Från hem, med korsets fana, etc. Det gångar sig twå flickor åt rosendelund, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#11080] 125:-

Tre nya wisor. Herrman och Hilma eller owanlig trohet. Förgäfwes uppå stigen jag dig att möta går, etc. Landtmans-Wisa. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#15172] 100:-

Fyra nya wisor. Brudsängen. Ungkarlslifwet. Hjertat klappar i mitt bröst, etc. Näcken. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#5217] 125:-

Fyra wackra wisor. Korpen och räfwen. Slottet och kojan. Gubben till ungdomen. I Stockholm der har jag warit rätt nu, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#5956] 125:-

En utmärkt wacker och alldeles ny wisa. Anton, eller ödets underbara skickelse. (Wisa ur sjömanslifwet). Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#14155] 100:-

Fem utmärkt wackra och alldeles nya wisor. En "Stockholmskas" lif. Josefina Eklund. Jägaren. De ihjelfrusne. Arbetarens hwilodag. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#1982] 150:-

Tre utmärkt wackra och alldeles nya wisor. Winter-sång. Stjernarpe-fiskaren. Då jag först på kärlek tänkte, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#6745] 125:-

Sex utmärkt wackra och alldeles nya wisor. Oskarsbalen i Slammerköping. Se gu' afton, se gu' qwäll, etc. Jag går till sängs med mycken möda, etc. Mitt klämda bröst skall åter andas, etc. Bruden. Jag står i tusen tankar, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1876. 8 s. [#1238] 125:-

Sex nya wisor. Ny kaffewisa. Slaget wid Helgoland. Du, som förwillad af kärlekens yra, etc. Flicka! räck wänskapligt handen, etc. Skoflickaren. Det förflutna kommer aldrig åter, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#5284] 125:-

Fyra nya wisor. Gråtare-wisan. Sotargossen. De blomstrande dagar uti min ungdomstid, etc. Ack, hur hastigt flyger ej minuten, etc. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#15911] 125:-

Sex nya wisor. Om re'n, wid helga klockors ljud, etc. Jag huggit tills min kraft förgått, etc. Ack! högaste himmel och fallande jord, etc. Ynglingens förhoppning. Till minnet. Skönheten. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#4965] 125:-

Fyra nya wisor. Leonard och Mathilda. Ninas klagan. Ninas begrafning. Den förnöjde arbetaren. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#11155] 125:-

Fem nya wisor. Bonden på herrskapsbal. Klockaren. Afskedet. Jag heter Papageno, jag! etc. Chor af drömmar. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#1749] 125:-

Fyra nya wisor. Den trogna fästmön i Nerike. Årets 12 månader. Den lustiga kurren. Dryckes-wisa. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. 2 blad lagade. [#10112] 100:-

Tre nya wisor. Gumman Winter. Hin ondes grasserande med kolportören i Ysane. I Ysane socken sig hände, go' wänner, etc. Det nya Eden. Köping (J.F. Säfberg) 1877. 8 s. [#5296] 150:-

Svenska folkvisor samlade av Geijer och Afzelius. 1957-60. Hfrbd. I-IV. 4 vol. Stora 4:o. [#3939] 600:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations