Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFLERVERKSBAND

Sv:son-Clemntz, L.J. Vallkärra. Hembygdsmuseet. Katalog öfver de historiska samlingarna. Vallkärra, Museets förlag. 1913. 36 s. + Vallkärramuseets publikationer. Prehistorica I. Två föremål från stenåldern etc. Inalles 8 häften av densamme tryckta mellan 1913 och 1926. I ett rött klotbd och med samtliga omslag medbundna. Inalles ca 200 s. Ill. [#56861] 500:-

Archenholz, J.W. von. Historia om drotning Elisabeth af Ängland. Sthlm (Nordström) 1796. 187 s. + Gentz, Fredrich. Drottning Maria i Skottland. Linköping (Kongl. Gymnasii Boktr.) 1801. 195 s. Contemp half calf. Some browning. On front cover gilt letters J.G.N., on back cover 1809. [#13788] 500:-

Wilhelmina. Diocles och Lydia. Forngrekisk saga i tolf sånger. Sthlm (Hörberg) 1841. 144 s. + Wallin, J.O. Början till öfversättning af Eneiden jemte några smärre poemer. Sthlm (Nordström) 1808. 48 s. + Adlersparre, C.A. Smärre samlade dikter. I. q.p. Carlstad (J. Lundberg) 1841. 102 s. + (Anders Fredrik Skjöldebrand) Något om antagna Reglor för svensk hexameter. Sthlm (Grahn) 1820. 28 s. Samtliga i ett samtida hfrbd, bundet af O.T.H. Grönvald, ca 1850. Med ryggtexten: Skaldestycken. [#15661] 950:-

Försvarsfrågan. 20 småskrifter tr. 1876-1881 och inb i ett kartongbd med marmorerat papper. Ryggtext: Försvarsfrågan. 1. Några ord i försvarsfrågan. 1876. 2. Om härordningsförslaget. 1876. 3. Våra fördomar I. Indelta armén och indelningsverket. 1876. 4. Våra fördomar II. Stam och beväring. 1977. 5. Richert von Kock. Allmänna värnpligten. 1876. 6. 1871 och 1875 årens förslag till härordning. 1877. 7. Gustaf Björlin. Om försvarskraft och kostnad. 1877. 8. O. Lannerstjerna. Landtförsvaret och dess ombildning. 1877. 9. Gustaf Björlin. Penningen såsom försvarsmedel. 1877. 10. Betraktelse... af En f.d. Militär. 1878. 11. L. Bergström. Föredrag inom Eslöfs filialafdelning. 1877. 12. "Den eviga freden". En undersökning af C.-. 1877. 13. Claes Bratt. Hafva ringa öfvade... massor...kunnat bjuda...ordnade krigshärar spetsen,...? Afhandling. 1878. 14. Fruktan för vapenöfningar. 1879. 15. Edv. Braun. Allmän värnpligt, ett väsentligt vilkor för ett folks fysiska och moraliska utveckling. 1878. 16. Jesper Crusebjörn. Öfversigt af allmänna värnpligtens tillämpning i Sverige under förflutna tider. 1879. 17. G. Moberg. Stamsystemet såsom organisationsform. 1881. 18. Måste allt kasernlif vara likt det vid våra regementen? Af W. 1876. 19. Berättelse af Styrelsen för Föreningen Värnpligtens Vänner. 1879. 20. C. Ericson. Volontärskolan å Carlsborg eller huru man sysselsätter en yngling för hans militära uppfostran. 1880. Inalles ca 800 s. De två förstnämnda bidragen bär spår av att ha varit utsatta för väta. [#15533] 500:-

Elmén, Carl (utg.) Nya underrättelser om ryska kejsarne Ivan III, Peter III och Paul I. Sthlm (Delén) 1810. Samtida hfrbd med vacker ryggdekor. 40+88+28 opag. s. med ströskrifter +83+52+44 s. [#16945] 500:-

Archenholz, J.W. von. Beskrifning om Engelska Nationen. Sthlm (Nordström) 1788. Samtida hfrbd med 5 upph bind. Etiketten med ryggtexten ngt krackelerad. 176 s. + D:o Beskrifning om staden Rom. S.å. 144 s. + D:o Beskrifning om Neapel. S.å. 36 s. Ett titelblad lagat och ett ngt inskuret. Nga blad ngt brunfläckade. [#5363] 600:-

Seglora pastorat. 10 småskrifter om Seglora pastorat i ett fint hklotbd från Upsala Bokhantverk-Thure Anderson. 1906. Predikoturerna i Seglora pastorat. + 1908. Gudstjänstturer i Seglora pastorat. + D:o 1910. 1911. 1913. 1914. 1916. 1918. 1922 och 1928. + Några ord om kyrklig diakoni av Carl Christenson. Gbg 1923. Inalles ca 500 s. [#11412] 350:-

Från ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Följande skrifter i ett samtida hfrbd från Johan Anderssons bokb. i Vänersborg: Ansprache des Kronprinzen von Schweden. + Grundfragen einer Einigung der Kirche Christi. Die letzte Bitte Jesu. Von Adolf von Schlatter. + The Church´s Obligation in View of God's Purpose for the World. + The Church and Economic and Industrial Problems. + The Church and Social and Moral Problems. + The Church and International Relations. + The Church and Education. + Methods of Co-operative and Federative Efforts By the Christian Communions. + The Liquidation of the "Paulinum" (Protestant Boys' Boarding-School) at Posen. + Gutachten der deutschen Gruppe. + Offentligt möte i Blasieholmskyrkan varvid ärkebiskopen presiderar. + Die Neuregelung der öffentlichen Wohlfahrtspflege und die Evang. Kirche. Von Steinweg. + L'Eglise et les Problèmes économiques, industriels et sociaux. In all about 600 pp. [#6927] 450:-

(Schirach). Den konglige martyrens i Frankrike, konung Ludvic XIV:s hjeltemodige och christelige död, som timade i Paris den 21 jan 1793 medelst offentelig halshugning; hwilket öde likaledes wederfors hans gemål, drotningen Marie Antoinette, den 16 oct. 1793; och förste prinsen av kongl. fransyska blodet Ludvic Philip Joseph, hertig af Orleans, som halshögs den 6 nov. 1793; eller Berättelse om dessa höga personers afrättning; med tilhörige fem kopparstick. Stockholm (Anders Zetterberg), 1794. 40 s. + 4 kopparstick, varav ett utv. Ett synes därför saknas. Sammanbunden med: (Gjörwell, C.Chr.) Den konglige fransyske martyren. Fortsättning: Innehållande en spegel för konungamördare, uti efterdömet af de ledamöter af fransyska nationalconventet, det blodiga, hwilka dömde kon. Ludvic XVI af Frankrike til döden, och hwilken konung, til följe af denna dom, miste sit hufwud i Paris den 21 jan. 1793. Sthlm (Nordström) 1795. 152 s. Båda verken i ett ngt senare marmorerat kartongbd med tr ryggtitelfält. [#11722] 1800:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations