Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFILATELI - PHILATELY

Frimärksalbum Nr R 7 Gripen. Förlag: Frimärkshuset AB. Blått med det gula posthornet på frampärmen. Med ett 10-tal insticksblad med nybörjarfrimärken, mest svenska. [#55241] 80:-

Lantbrevbäringen 100 år. 1977. Ill. Enkelt staplat häfte med en lantbrevbärare m.ä. på fr omsl. [#54208] 60:-

Fischerström, Iwan W. Posten. Strövtåg i postväsendets och frimärkenas historia från antiken, medeltiden och våra dagar. 1970. Bok och Bild. Inb och med skomsl. 142 s. Rikt ill. 4:o. [#48882] 150:-

Tullberg, Sigurd. Handbok för filatelister. Tillverkning av frimärken. Nytryck och förfalskningar. 1946. Bibliotekens bokförmedling. Hfrbd. 576 sp. + kol plr. Tillskr. / Första uppl. / FK1. [#47470] 300:-

Ljungborg, Einar. Frimärksboken Nr 3. 1934. Beckmans. 104 s. Ill. Omsl lite nött. / FK:1 [#46986] 70:-

Frimärksalbum / Stamp-album. The Royal Wedding. H.R.H. Prince Charles & Lady Diana Spencer. 1981. Stanley Gibbons. Solid & decorated with some hundred pre-printed leaves with seemingly some 500 different stamps from the whole Commonwealth, everyone edited specially for this special occasion and every leaf being crowned in colour. Big 4:o. No stamps in the album! * [#45788] 250:-

Etiketten och märket. Tidskrift för samlare. Organ för Internationella Samlarförbundet Skandia. De 7 första årgångarna (a.s.u.) i två olika och fina halvklotbd. Inalles ca 800 s. inkl de första häftena av Skandia News som fortsättningen av nedlagda E. & M. kom att heta. Mot ett försök att kalla tidskriften enbart Skandia efter E. & M:s föregångare åren 1908-1911 inlade utg av Scandia, Tidskrift för historisk forskning, sitt veto. I första bandet med de fyra första årgångarna av E. & M. finns medbundet ett prydligt maskinskrivet Register till dessa årgångar. Sällsynt i detta kompletta och välbevarade skick. [#45166] 1500:-

Witzøe, Odvar Johs. Hur man samlar frimärken. No orig:s titel: Frimerkeboka. 1943. Bonniers. 111 s. med 76 ill. /FK1 [#45440] 110:-

Nordens frimärken 1947. "DAN" (nr 9). 496 s. Rikt ill. Exlibris. /Enligt pätmreklamen "Främst i Norden". [#42878] 80:-

Åkerman, Karl. Frimärken. En hobby för alla. 1974. R&S. 122 s. + annonser. Ill. Tredje bearb uppl., med förord av Ove Rainer. /F-K1 [#41697] 80:-

Hammarsten, Karl Erik. Från Adolfs källare till Bäverns gränd. Posten i Uppsala genom 350 år. 1986. Inb med ill omsl. 80 rikt ill s. 4:o. Nyskick. [#41238] 100:-

Ljungborg, Einar. Frimärksboken. Svenska Dagbladets Handbok för frimärkssamlare. (Nr 1). Uppsala 1924. A&W. Sammanbunden med Frimärksboken. Nr 2. Utg i anslutning till Svenska Dagbladets Handbok för frimärkssamlare. 1929. Beckmans bokförlag. 97 + 98 s. Ill. Rött privatbundet halvklotbd med ett fr omsl medb. [#39911] 150:-

Nilebrant, Stig. Svenska brev. Förfilateli från 1600-talet till 1855. 1974. Inb med ill omsl. 128 s. Ill. / NVH-serien. [#38461] 120:-

Die Postwertzeichen der Deutschen Bundespost. Die Postwertzeichen-Ausgaben des Jahres 1966. Ca. 50 S. Viele Abb. [#32115] 50:-

Hoverby, Agne. Hälsingborgs lokalpost. Lokalpostmästaren minns. 1985. 147 s. Rikt ill. [#35032] 125:-

Engberg, Ivar. Posthistoria i Oppunda härad. 1983. 112 s. Rikt ill. [#35033] 110:-

Callerås, Tage. De svenska FN-förbandens militärpoststämplar. 1966. 26 s. Ill. [#35034] 50:-

Tullberg, Sigurd. Vandring bland frimärken. 1958. F´s klotbd. 303 s.
Rikt ill. [#28214] 130:-

Tullberg, Sigurd. Nya vandringar bland frimärken. 1959. F´s klotbd. 359
s. Rikt ill. [#28215] 150:-

Postman minns. En samling levnadsbeskrivningar utg. av Föreningen
Postmusei Vänner. 1956. F´s dek hklotbd. 280 s. Fotoill. / Meddelanden
från Postmuseum 31. [#28216] 120:-

Lindgren, Erik. Posthistoria från Ljungby kommun. 1980. 144 s. Foto- oa
ill i texten. Sign. ex av förf. [#28218] 80:-

Åkerstedt, Sven (red.). Frimärkets bok. Från postens ursprung till vår
tids filateli. 1957. F´s röda hfrbd komponerat av Ylva Kjellström. 440
s. Rikt ill och med en extraplansch med Skillingbancoserien Stockholmia
1955 filatelistämplad 1.7. 1955. Välbev exemplar. [#28222] 650:-

Ohlmarks, Åke (red.). Frimärkena berättar. Europas historia i
frimärksbilder. 1957. F´s röda hfrbd komponerat av Ylva Kjellström. 416
s. Rikt ill. Pärmpapperet kantnött på några ställen. [#28223] 300:-

Lundgren, Britta. Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i
det svenska postverket. 1990. Inb med ill omsl. 282 s. Ill. [#28224]
250:-

Olsson, Hugo och Benzinger, F. Konung Oscar II:s porträttfrimärken och
samtida frimärken av posthustyp och tvåfärgad siffertyp. 1947. 115 s.
Många ill. / Svenska postverkets frankotecken, Del III. [#28225] 100:-

Svenskt postarkiv. Organ för Posttjänstemännens förening. 1903. Tolfte
årgången. 1903. Samtida bra hklotbd. 240 s. [#28226] 225:-

Phillips, Stanley. Stamp Collecting. Second, new and revised edition.
S.a. About 1930. P´s cloth wd/j in condition as new. 358 pp + 64
plates. [#28227]
250:-

Ask-Upmark, Erik. Medicine Told by Stamps. 1976. F´s klotbd med skomsl.
116 s. Många ill. [#28228] 150:-

(Marc Haas). Selected items from The Marc Haas Collection 1980. 1980.
Stanley Gibbons Auctions. Text + 165 plates. [#28231] 150:-

Arsenius, Fredrik. Biografiskt lexikon över personligheter avbildade på
världens postfrimärken. 1930. 140 s. Rikt ill. Välbev ex så när som på
en liten hörnskada på fr omsl. [#28232] 250:-

Rose, Cecil. Filateli i parti och minut. En frimärkshandlares minnen...
1958. 144 s. [#28233] 90:-

Tullberg, Sigurd. Frimärkenas Sverige och Sveriges frimärken. Något om modern svensk frimärkstillverkning och några filatelistiska motivområden. 1975. Bok och Bild. Inb med skomsl. 368 s. Rikt ill. /F-1 [#32768] 175:-

Hallberg, C. och Lundeberg, Å. Gravyrskillnader m.m. hos Sveriges
frimärken 1920-1933. 1933. 16 s. [#28236] 60:-

Strandell-Wilms 3 tyska småstater. Baden-Bergedorg-Braunschweig. 1943.
Frimärkssamlarens småskrifter Nr 5. Inalles ca 240 s. Ill.
/Filatelistiska handböcker Nris 1-3. [#28237] 200:-

Hellman, E.A. Catalogue of Finnish Christmas and Charity Stamps.
Katalog över finska jul- och välgörenhetsmärken. 1947. 32 s. Ill.
[#28238] 90:-

Petersham, Maud and Miska. America´s Stamps. The Story of One Hundred
Years of U.S. Postage Stamps. 1947. P´s cloth wd/j. 144 pp. Richly ill.
4:o. [#28240] 200:-

Ommontering av svenska utställningssamlingen. Nytt i Postmuseum 1974. 1974. 11 s. Ill. [#28145] 50:-

Horn, Gerhard (utg.). Postens årsbok 1932. Tredje årgången. 1932. Inb. 164 s. Ill. Exlibris. [#28146] 80:-

Mackay, James. Guinness Buch der Briefmarken. 1985. Inb med ill omsl. 180 s. Rikt ill. 4:o. [#28148] 175:-

Novácek, J. Geschichte der Post. 1989. Dek klotbd med skomsl. 196 s. Rikt ill. 4:o. [#28149] 175:-

Williams, Valentine. Frimärken och fula fiskar. 1937. Fint privatbundet hklotbd i svart o rött med båda omsl medb. 262 s. [#28150] 250:-

Williams, L.N. & M. Philately. An Outline of its Elements. 1948. Cloth. 170 pp. Ills. [#28109] 110:-

Gabrielsson, Jan. Allemans bok om frimärken. En praktisk vägledning för den vetgirige. 1983. Liber. 104 s. Många ill. [#31704] 80:-

Granger, Neill. The Beginner´s Guide to Stamp Collecting. 1994. P´s ill hard cover + d/j. Richly ill. 4:o. As new. [#31729] 150:-

Hagström, Bengt. Musik och frimärken. 1962. 79 s. Ill. / SFF:s fickbibliotek 5. [#28112] 70:-

Laursen, Palle. 50 års svensk postal dokumentation. Sv red B.E. Stavenow. Specialhandbok 8, SFF. 1977. 86 s. Ill. [#28114] 100:-

Carlin, Sven. Vad kostade brevet? En bok om inrikes brevportot genom tiderna. 1975. Inb med ill omsl. 137 s. Ill. [#28116] 120:-

Tullberg, Sigurd. Samla motivfrimärken. 1970. 160 s. Rikt ill. En Prisma handbok. [#28117] 100:-

Evensen, Eivind. Motivsamleren. Oslo 1987. 153 s. Många ill. [#28119] 180:-

Köth, Arno und Springer, Christian. Dr. phil. Alfred Moschkau. Ein Leben für die Philatelie 1848 - 1912. 1983. 60 pp. Many Ills. [#28120] 60:-

Novácek, J. Das Nachschlagebuch für den Briefmarkensammler. Federzeichnungen von I. Kafka. 1984. P´s cloth wd/j. 240 S. Wie neu. [#28121] 100:-

Lindgren, Erik. Kommunikation i Västbo. 1982. 192 s. Ill. /Småland. [#28127] 100:-

Lindgren, Erik. På post i Mo härad. 1989. Inb med ill omsl. 112 s. Ill. [#28128] 100:-

Häftessamlarens ABC. Postmuseum Stockholm. U.å. 1979. Ca 100 s. Rikt ill. 4:o. [#28129] 100:-

Mackay, James A. Forums stora frimärksbok. Ca 5000 frimärken i färg 1945 - 1975. 1977. F´s imit skinnbd med skomsl. 160 s. med text + 112 plr i färg. 4:o. [#28131] 350:-

Ohlmarks, Åke (red.). Frimärkena berättar. Europas historia i frimärksbilder. 1957. F´s klotbd. 416 s. Rikt ill. 4:o. [#28132] 300:-

Håndbok over norske filatelistika. Filatelistiske emner som tidligere ikke er behandlet i norske håndbøker. Utgitt av Norsk filatelistforbund 1969. 1969. Rött klotbd. 312 s. Ill. 4:o. [#28135] 350:-

Åkerstedt, Sven (red.). Frimärkets bok. Från postens ursprung till vår tids filateli. 1957. Fint hfrbd i rött. 440 s. Många ill. 4:o. [#28136] 350:-

Kandaouroff, Dimitrij, furst. Poststämplar, kort och brev. Att samla posthistoria. 1974. Inb med skomsl. 188 s. Rikt ill. 4:o. / Kulturhistoria. [#28139] 200:-

Stanley Gibbons Auction... Catalogue: Selected items from The Marc Haas Collection. Classic Covers of the United States of America. 9 May 1980. 150:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations