Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFESTSKRIFTER

(Åke Ortmark) Norlin, Eva - Westerberg, Sten - Wolodarski, Peter   (red.). Den undflyende sanningen. En vänbok till Åke Ortmark.  2004.   Klotband. 316 s. SNS förlag./Festskrifter *[#62036] 180:-

(Hirdman, Gunnar) En bok till Gunnar Hirdman. Arbetarnas   bildningsförbunds och vänners hyllning till Gunnar Hirdman på hans 60- årsdag den 12 sept. 1948. Halvklotband. 157 s. Fotoillustrerad./ Festskrifter [#56692] 70:-

Festskrift till Iwan Wikström 1947. Red. Janrik Bromé. 1947. 243 s. Med några fotoill. / Bl.a. En fiskeriprocess i Härjedalen, av Einar Granberg. Onkel Adam i Östersund, av Gustaf Näsström. Kring Frösöstenens personnamn, av Nils Ahnlund. / Liten uppl. [#54999] 150:-

Festskrift till Bertil Malmberg 1949. 1949. Bonniers. Bl.a. Rop mot Rom av Federico Garcia Lorca. Tolkning av Artur Lundkvist. Karin Boyes Linköpingsdikt av Margit Abenius. Marter vandrar du av Gunnar Björling. Grillparzers estetiska grundåskådning av Alf Ahlberg. Välbev exemplar. [#54335] 150:-

(Elinder, Erik). Semper ardens. Läsning i blandade ämnen tillägnad Erik Elinder. Karlstad 1992. Inb med ill omsl. 320 s. Ill. [#53585] 150:-

Sjögren, Karl Gustav (red.). Samtal på väg. En vänbok till biskop Jonas Jonson. 2005. Inb med ill omsl. 120 s. Ill. Förlagsnytt ex. Med bidrag av bl.a. Abd al Haqq Kielan, Ylva Eggehorn, Caroline Krook, Thure Stenström, Tomas Tranströmer. [#52960] 150:-

Brandes, Georg. Ludvig Holberg. Et festskrift. Med tolv vignetter af Hans Nic. Hansen. Kjøbenhavn (Gyldendalske boghandels forlag (F. Hegel & Søn)) 1884. Vackert med en krönt vapenbild ovanom texten på frampärmen dek klotbd i blått. 303 s. Vackra snitt. [#52282] 350:-

Från stenålder till rokoko. Studier tillägnade Otto Rydbeck den 25 augusti 1937. 1937. 391 s. Ill. Bibliografi. Innehåller bl a: Carl R af Ugglas, Trydekrucifixet och Lund; M. Mackeprang, Skaanske Fonte Vestensunds; N. L. Rasmusson, Kring de västerländska mynten i Birka; Erik Lundberg, Problemet Hegvald. *[#49651] 300:-

Agrell, Jan m fl (red). Möten med John Landquist. En vänbok på 80-årsdagen den 3 december 1961. 115 s. /Festskrifter. *[#49243] 100:-

(Anders Grape). Donum Grapeanum. Festskrift tillägnad överbibliotekarien
Anders Grape 1945. Uppsala 1945. Hklotbd med båda omslagen samt ryggen
medbundna. 641 s. Portr. Nr 426 av 600 numrerade exemplar. / Med många
intressanta bidrag. *[#48934] 350:-

Bjurström, Per ao eds. Florilegium in honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum. 1987. Inb med ill omsl. 224 s. Många ill o intressanta bidrag. Nyskick. NM Skriftserie N.S. 9. [#47876] 200:-

Andersson, Leif (red.) Idéerna som drivkraft. En vänbok till Tage Erlander. 1969. Tiden. Grönt förlagsklotbd. 287 s. + fotoplr. /Bidrag av bl.a. Arne Geijer, Einar Gerhardsen, Agne Gustafsson, Ernst Michanek, Bror Rexed, Olof Ruin, Kurt Samuelsson, Harold Wilson. [#47807] 100:-

(Manfred Björkquist). Manfred Björkquist 100 år. 1984. 120 s. Foto- oa ill. Boken avslutas med en Björkquist-bibliografi (431 nris), utarbetad av Eric och Ingrid Lilliehöök. [#47090] 75:-

Agrell, Jan (red.). Studier i människokunskap tillägnade John Landquist 1946. 1946. Gleerups. 392 s. + portr o plr oa ill i texten. Mindre vanlig festskrift. / Studia psychologia et paedagogica. I. [#46890] 300:-

Diktonius. En bok på 60-årsdagen... 1956. Red. av Stig Carlson, Jörn Donner och Artur Lundkvist. 1956. Tiden. 144 s. Foto- oa ill. Nyskick. [#46558] 200:-

Hagard, John H.M. Så började det. Facsimileutgåva av Vänskaps- och handelstraktaten mellan Sverige och USA 1783. Med historisk introduktion. Festskrift med anledning av 200-årsjubileet... 1983. Brombergs. 80 s. Ill. Upplagan 1000 exemplar på 120 gr broschyrpapper. [#46456] 150:-

Andersson, Ingvar m.fl red. Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. 1956. Fint och välbev hklotbd. 483 s. / Samlingar och studier utg av Svenskt arkivsamfund. 1. Många intressanta bidrag. [#46472] 400:-

Från Nordiska Museets samlingar. Bilder och studier tillägnade Gustaf Upmark 1925. 1925. Nordisk Rotogravyr. Bandkomposition, initialer och typografisk uppställning av Akke Kumlien. Vackert hfrbd. Gulddek rygg med 5 uppg guldorn bind. Övre guldsnitt. Övr snitt osk. 71 s. 32 plr. Foliant. Praktband som enligt inklistrad exlibrisetikett huserat på direktionsrummet hos Nordisk Rotogravyr. [#46326] 1000:-

Sellberg, Erland och Källström, Staffan (red.). Motströms. Kritiken av det moderna. 1991. Inb med ill omsl. Carlssons. 351 s. Ill. / Festskrift till Nils Runeby. [#45871] 150:-

Geiser, Brigitte. Arnold Geering zum 70. Geburtstag. Katalog zur Ausstellung im Heimatmuseum Grindelwald Sommer 1972. 1972. 48 S. Beigefügt sind zwei Zeitungsart. [#44270] 60:-

Festschrift für Christine Burckhardt-Seebass. Red. S. Eggmann und B. Tobler. Basel 2002. 293 pp. Ills. [#41996] 125:-

Kyrka och folkbildning. Studier tillägnade Torsten Bohlin den 2 december 1949. Stockholm 1949. 289 s. Innehåller bl a: Gösta Lindeskog, Kyrkan och folkbildningsarbetet; Åke V Ström, Kristendom och studium; Robert Bosson, Några gestalter i den kyrkliga folkbildningsväckelsen inom Lunds stift under tiden 1900-1949. [#33778] 180:-

(Gerd Enequist). Bygd och befolkning. Geografiska studier tillägnade Gerd Enequist 1968. Red. Dagny Torbrand. 1968. Inb. 288 s. Fotoill. Kartor etc. Tidn. klipp. [#37195] 300:-

Gyllin, Roger - Svanberg, Ingvar - Söhrman, Ingmar (red.). Bröd och salt. Svenska kulturkontakter med öst. En vänbok till Sven Gustavsson. Swedish Science Press 1998. Inbunden med skyddsomslag. 277 s. Illustrerad. /Festskrifter. [#34707] 200:-

En del om el. Minnesskrift utgiven till Sveriges Elektroindustriförenings 50-årsjubileum 1968. 1968. Dek klotbd med skomsl. 154 s. + färgplanscher och många andra ill i texten. Kvadratiskt format. [#37440] 150:-

Ullenhag, Kersti (ed.). "Hundred Flowers Bloom". Essays in honour of Bo Gustafsson. Uppsala 1991. Publisher's dec. cloth with dustjacket. Fine/Fine. 218 pp. Illustrated. Uppsala studies in economic history 33. [#30866] 180:-

Svensson, Olle (red.). Femton år med Tage Erlander. En skrift till 60-årsdagen 1961. 1961. Tiden. Inb och med skomsl. 125 s. text + en bildsektion av Olle Svensson och Carl-Eric Palmquist. Inalles ca 200 s. [#32869] 150:-

Bjurström, Per and other eds. Florilegium in honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum. 1987. NM. P´s dec cloth. 224 pp. Nicely ill. / NM Skriftserie NS 9. [#31643] 200:-

Wistrand, Erik. Opera selecta. 1972. 492 s. / Skr utg av sv inst i Rom. / Festskrift inkl en Bibliographia operum Erici Wistrand och uteslutande med festföremålets egna skrifter. Nga blad med marginalanteckningar i lätt blyerts. [#31136] 250:-

(Tryggve Sköld). Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve Sköld 1982. Utg. Karl-Hampus Dahlstedt m.fl. 1982. 321 s. + portr. Ngt ill. / Artiklar om finskan och samiskan. [#28839] 250:-

Grafiska Institutet Tjugofem år. Publikation utg vid jubileet 1969. 1968. Dek klotbd. 74 s. Portr oa ill i texten. [#28455] 100:-

(Hans Hof). Mystik och verklighet. En festskrift till Hans Hof. Sammanställd av Olof Franck m.fl. 1987. Portr. 354 s. [#28264] 200:-

Dragma Martino P. Nilsson... mcmxxxxix dedicatum. Festskrift 1939. /Acta instituti romani regni sueciae. Ser. altera. I. 1939. 656 s. + utv tab. oa ill i texten. Many interesting contributions such as: E. Löfstedt, Zum Stil des Tacitus. Sture Bolin, Der Solidus. A. Boethius, Vitruvius and the Roman Architecture of his Age. [#28177] 300:-

Biörnstad, Margareta (red.). Forntid och framtid. En vänbok till Roland Pålsson. 1987. Inb med ill omsl. 144 s. Ill. [#27265] 150:-

(Bernhard Karlgren, Festskrift till). Septentrionalia et Orientalia studia Bernhardo Karlgren 1959 dedicata. 1959. 490 s. Ill. /KVHAAH 91. [#26860] 300:-

Behr, Ulla och Swartling, Ingrid (red.). Forntid för framtid. Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972 utg av Svenska arkeologiska samfundet och Sveriges Radio. 1972. Dek klotbd med skomsl. 265 s. Ill. [#26218] 150:-

Perspektiv på Borgå stift. Festskrift till Borgå stifts femtioårsjubileum 1 december 1973. Vasa 1973. 211 s. + fotoplr. [#23975] 150:-

(Liljeblad, Ragnar). Tankar och funderingar. Ur Ragnar Liljeblads författarskap. Hyllningsskrift från vännerna på75-årsdagen den 25 september 1960. Uppsala 1960. Klotbd. 200 s. Namnt. Upplaga 500 ex. Av 200 numrerade ex är detta nr 161. [#24327] 190:-

Fenno-Ugrica Suecana. Tidskrift för finsk-ugrisk forskning i Sverige. Journal of Finno-Ugric Research in Sweden. 1982:5. In honorem Bo Wickman 7 september 1982. 418 pp. Porträtt. [#24250] 150:-

A philosophical miscellany presented to Alf Nyman 12.3. 1949. Lund 1949. viii + 423 s. /Festskrifter, Filosofi. [#21040] 150:-

Studier tillägnade Carl-Allan Moberg 5 juni 1961. Svensk Tidskrift för Musikforskning 43:e årg. 1961. 410 s. Notexempel i texten samt två plr. /Festskrifter, Musik. [#21041] 150:-

Festskrift tillägnad Nils von Hofsten. 1947. In all more than 600 pp + plates. / Zoologiska bidrag från Uppsala Bd XXV. [#22001] 200:-

Rodén, Marie-Louise (ed.). Ab Aquilone. Nordic studies in honour and memory of Leonard E Boyle, O.P. 1999. Publisher's hard cover. 272 pp. Ills. Skrifter utgivna av Riksarkivet 14. Svenska Institutet i Rom, Suecoromana 6. - A collection of 14 essays documenting recent Nordic scholarship in the Vatican Library and Archives. [#19315] 150:-

Västmanlands-Dala nation. Festskrift MCMXV, Uppsala 1915. Delvis nött klotbd. 164 s. Foto- oa ill i texten. [#19166] 175:-

G. Einar Du Rietz 60 år de 25 april 1955. Svensk Botanisk Tidskrift band 49 häfte 1-2. 1955. 385 s. Portr. Plr oa ill. [#16885] 125:-

John Axel Nannfeldt 60 år den 18 januari 1964. Svensk Botanisk Tidskrift band 58, häfte 1. 1964. 360 s. Portr. Plr oa ill. [#16887] 125:-

Till Gustaf Aulén 15/5 1939. Lund 1939. 413 s. Portr. Innehåller bl a: Anders Nygren, Simul iustus et peccator hos Augustinus och Luther; Hilding Pleijel, Luthers inställning till Confessio Augustana; Yngve Brilioth, Birgitta som religiös personlighet. [#16853] 200:-

In honour of Torgny Sjöstrand. Dedicated papers on the occasion of his sixtieth birthday March 11, 1967. Stockholm 1967. 316 pp. (Papers in clinical physiology.) [#16859] 150:-

Studia slavica Gunnaro Gunnarsson sexagenario dedicata. Acta univ. Ups. 1960. 196 s. Plr. Innehåller bl a: Carin Davidsson, Ein karolinisches Reisetagebuch aus Sibirien; Allan Ringheim, A propos du mot obraz en russe; Emil Walter, Namnen Tunna och Gommon i tjeckiska legender och krönikor. Namnt. [#27329] 200:-

Donum natalicium H.S. Nyberg oblatum. 28 dec 1954. 1954. 218 s. Plr. Omsl nött, ryggen tejpad. Innehåller bl a: Paul Kahle, The Ben Asher text of the Hebrew Bible; Enno Littmann, Bilitterale Verba im Tigré; J de Menasce, Le témoignage de Jayhani sur le mazdéisme. [#16862] 200:-

Instead of flowers. Papers in honour of Mats Rydén on the Occasion of his sixtieth birthday, August 27, 1989. Umeå 1989. 316 pp. From the contents: Raoul Granqvist, Us and them: distancing practices in the colonialist travelogue; Astrid Stedje, Durch die Blume gesagt. Zu Rosen, Lilien und Veilchen in Deutscher Phraseologie. [#16863] 150:-

Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Utgivna genom Svenska modersmålslärareföreningens arbetsutskott. 1914. 483 s. Portr. Upplaga 300 ex. Innehåller bl a: Elof Hellquist, En grupp svenska dryckestermer; Esaias Tegnér, Plister. En växtfilologisk studie; Pelle Holm, Något om svensk språkrensning före Viktor Rydberg. Omsl ngt nött. [#16841] 250:-

Corona amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala 1968. 272 s. Portr. Facs. Innehåller bl a: Carl-Otto von Sydow, Den dörflerska samlingen botanistbrev i Uppsala universitetsbibliotek; Gösta Elvin, Tönnes Klebergs tryckta skrifter; Oscar Löfgren, San Stefano dei Mori och de första etiopiska bibeltrycken; Stig Y Rudberg, Något om de grekiska handskrifterna i Uppsala universitetsbibliotek. - Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis vol. XV. [#16842] 150:-

Festskrift tillägnad Gunnar Castrén den 27 december 1938. Helsingfors 1938. 426 s. Portr. Plr. Innehåller bl a: Yrjö Hirn, Om Runebergs källor; Victor Svanberg, Frödings bibliska fantasier; Alf Kjellén, Några anteckningar om den politiska bakgrunden till "Ljusets fiender" . - Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. [#16843] 150:-

Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist 28/4 1938. 1938. 654 s. Portr. Ur innehållet: Efraim Briem, Swedenborg och den moderna parapsykologien; Helge Nelson, Delawaresvenskarna och deras ättlingars amerikanisering; D Fehrman, Kring schartauanismen i Halland på 1880- och 90-talen. [#16846] 200:-

Knowledge and Development. Reshaping library and information services for the world of tomorrow. A Festschrift for Björn Tell. Edited by Stephan Schwarz & Uno Willers. Stockholm 1978. 307 pp. Portr. From the contents: V Ammundsen, University libraries in national co-operation; U. Willers, To save space and staff in Swedish libraries; A I Mikhailov & R S Gilyarevsky, Informatics and librarianship - common trends and future; A bibliography of Björn Tell. [#16847] 150:-

Eranos Löfstedtianus. Opuscula philologica Einaro Löfstedt A.D. XVII Kal. Iul. Anno MCMXLV Dedicata. 1945. Sewn as issued. 385 pp. Front cover with small tear. - From the contents: Franz Blatt, La latinité de la vie de Saint Honoré. Étude sur un latin médiéval; Ingemar Düring, Studies in the musical terminology in 5th century literature; Andes Cavallin, Die Legendenbildung um den Mailänder Bischof Dionysius. [#16848] 300:-

Bjurström, Per and Hökby, Nils-Göran (eds). Thought and Form. Studies in 18th Century Art. To Bengt Dahlbäck. 1980. P's phc. Ills 264 pp. /Festskrift. [#13362] 175:-

Hedberg, Sten (ed.) Serving the Scholarly Community. Essays in Tradition and Change in Research Libraries Presented to Thomas Tottie on July 3rd, 1995. Uppsala 1995. P's dec cloth wd/j in condition as new. 460 pp. Portr. ao ills in the text. [#13477] 250:-

Festskrift till Verner Söderberg 1932. 1932. Portr. 214 s. Bl.a. Vivi Laurent-Täckholm, Bibliographical notes to the flora of Egypt. Otto Sjögren, Mont Blanc och Kebnekaise. [#12542] 250:-

Lundberg, Alrik m.fl red. Ljus! Festskrift utg. med anledning af De Blindas Förenings tjugofemårsjubileum 1889-1914. 1914. Fint privatbundet hklotbd med båda omsl medb. 83 s. Fotoill. 4:o. Numrerad upplaga. Detta exemplar har nr 324. Omslaget av OH. Exlibris. [#10396] 350:-

Carlson, Stig (red.) Artur Lundkvist 3 mars 1956. Front av Stig Åsberg. 215 s. [#13730] 100:-

Ad patriam illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 1946. Red. A. Schück och B. Thordeman. 1946. F's dek hklotbd. 532 s. Portr. Foto- oa ill. Bl.a. N.L. Rasmusson, Kungl. Myntkabinettet. [#11705] 250:-

Hyllningsskrift tillägnad J. Gust. Richert på sextioårsdagen 1917. Sthlm 1917. F's blå dek klotbd. 430 s. + plr. Bl.a. Carl Schmidt, Vattendragens industrialisering och fisket. Numrerad uppl. i 251 exemplar. Detta har nr 67. [#10499] 400:-

Festskrift för Poul Bjerre 24 maj 1946. 1946. F's gröna hfrbd med pärm- och ryggdekor och fr omsl komponerat av Åke Jansson medb, ryggen med 5 bind. Ög. Nr 28 av 100 numrerade exemplar på lyxtryckpapper från Östanå Pappersbruk. Exlibris. [#11154] 1000:-

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman 1935. 164 s. Bl.a. Erik Wellander, Bruket av "sin" och "hans" ur grammatisk, logisk och psykologisk synpunkt. [#2354] 150:-

Henrik Ibsen till hans 70de fødselsdag. Udg. af "Samtiden". Red. af Gerhard Gran. Bergen (Grieg) 1898. 308 s. Portr. Bl.a. Selma Lagerlöf: En fabel från hafskusten. Vackert omslag och välbev ex. Sällsynt. [#13732] 950:-

Festskrift til Vilhelm Thomsen fra disciple udg. i anledning af hans femogtyveårige doktorsjubilaeum 1894. København 1894. Ljusbrunt hfrbd med 4 upph bind och grönt ryggtitelfält. 374 s. Bl.a. K. Hude: Spredte iagttagelser i Thukydid. / J.Østrup: Topografiske bemaerkninger til Xenofon. Sällsynt. [#11023] 750:-

Probability & Statistics. The Harald Cramér Volume. Ed. by Ulf Grenander. 1959. P's dec cloth in condition as new with d/j. 434 pp. Portr. [#4497] 200:-

Till Axel Dahlman med anledning av hans 75-årsdag 1929. Knythäfte tryckt i 50 ex. (Pekoral) [#14849] 150:-

Svenska bokförlaggareföreningens Festskrift 1893. F's röda vackert på fr pärmen dek klotbd. Obetydligt nött och med hela guldsnitt. B-Asonbd. 296 s. Bl.a. H. Schück: Om den älsta bokhandeln i Sverge. [#11328] 450:-

Septentrionalia et orientalia studia Bernhardo Karlgren MCMLIX dedicata. 1959. Ills. 490 pp. KVHAAH 91. Bra ex. [#11400] 200:-

Festskrift tillegnad Leonard Holmström på hans sextioårsdag utg. af Hvilans elevförbund. Lund 1900. Samtida grönt hklotbd med fr omsl och ryggtexten Leonard Holmström 1840-1900. Ill. 212 s. /Ovanlig. [#15729] 500:-

Linköpings gymnasiums historia 1627-1927. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum. Utg. av Linköpings H. Allm. Läroverks kollegium. 1927. Gediget hfrbd från Östgötakorrespondentens bokbinderi. Vackert nött. 475 s. + plr oa ill. [#1318] 350:-

Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld 1914. Utg genom Svenska modersmålslärareföreningens arbetsutskott. 1914. Blått hklotbd med båda omsl medb. 484 s. inkl en bibliografi av Sven Grén Broberg. Uppl 300 ex. [#16979] 350:-

Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen 1904 af studiekamrater och lärljungar. Uppsala 1904. Blått hklotbd med båda omsl medb. 492 s. /Bl.a. Bidrag till tolkningen av rökstensinskriften, av L. Fr. Läffler. [#17062] 350:-

Västmanlands Dala nation. Festskrift 1915. Ill. 164 s. Vackert omslag. [#15930] 200:-

När livet var som bäst... En bok till minnet av Gösta Berg. Nordiska museet 1993. Inb. 320 s. Fotoill. Inkl. bibliografi över Bergs vetenskapliga produktion. [#16223] 200:-

Universitetet och forskningen. Studier tillägnade Torgny T. Segerstedt på sextioårsdagen. 1968. Klotbd. 421 ss. Kol. plr oa ill. [#6694] 200:-

Mikrochemie. Internationales Archiv für deren Gesamtgebiet. Festschrift zum 70. Geburtstag von Hofrat Prof. Dr. Friedrich Emich. 1930. 280 pp. [#2522] 150:-

Bibliotek - tradition och utveckling. Festskrift till Lars-Erik Sanner den 18 januari 1991.284 s. Portr. [#14065] 100:-

Festskrift tillägnad Sven Ekman. Zoologiska bidrag från Uppsala 1941. 555 s. + plr, portr. oa ill. [#1841] 150:-

Charis Konstantino I. Bourbere. Afieroma ton mateton tou epi te exekontapentaeteridi tou biou autou. Aten 1964. Dek klotbd m skomsl. 434 s + portr. [#9503] 150:-

Donum amicorum. Essays in honour of Per Bjurström. Nationalmuseum 1993. Dek pappbd. 104 s + plr oa ill. [#17227] 100:-

Med boken som bakgrunn. Festskrift til Harald L Tveterås. Oslo 1964. Dek klotbd m skomsl. 275 s. Ill. [#6491] 200:-

Från vän till vän. Festskrift till Olof Mustelin - historiker och bibliotekarie - på hans 60-årsdag. Åbo 1964. 471 s. Ill. Ded. 125:

Langs vitenskapens grenser. Foredrag og artikler av Georg Vedeler i tiden 1958-1965 utgitt av Det norske Veritas i anledning av Georg Vedelers 70-årsdag 1966. Klotlinnebd. 225 s. [#12654] 200:-

Idéer och ideologier. Sex studier utg. till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala femtioårsdag 1969. 375 s. /Skr utg av Statsvetensk. fören. i Uppsala genom C.A. Hessler, Nr 50. [#9310] 100:-

Civibus et rei publicae. Festskrift till Georg Andrén 1960. Klotbd med båda omsl. 551 s. + portr. [#6720] 150:-

Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade Sten Carlsson 1977. Red. Lars-Göran Tedebrand. 380 s. [#17135] 125:-

Gottfrid Carlsson 1952. (Festskrift). 464 s. + portr. [#4406] 150:-

Bibliotek & historia. Festskrift till Uno Willers 1971. 403 s. + fotoplr oa ill. [#12812] 250:-

Donum natalicium Oscari von Sydow oblatum. Gotoburgi 1933. 264 s. + portr. Nr 47 av 75 ex tryckta på gravyrpapper. [#13207] 250:-

Till en örtagårdsmästare. Festskrift, tillägnad J.G. Löwgren 1948. Red. genom Sigurd Erixon. Nött klotpbd. Ill. 157 s. [#8386] 125:-

Statsvetenskapliga studier till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 1944 av medlemmar. 701 s. /Skr utg av statsvetensk fören i Uppsala genom Axel Brusewitz, Nr 20. [#12920] 100:-

Festskrift tillägnad B. Rud. Hall 1946. Studier och uppsatser överräckta på sjuttioårsdagen av vänner och lärljungar. 412 s. [#6361] 150:-

Verser och vetande. En vänbok till Hans Ruin. 1951. 227 s. + portr. [#9081] 150:-

Affärsvärlden. Ekonomisk veckorevy. 1901 4/1 1926. Första kvartseklets Festskrift. 1925. 243 s. + plr och annonser. /Ovanlig festskrift. 300.-

Norling, Axel (red.) Festskrift vid II. sörmländska gymnastikfesten i Södertälje 1917. 46 s. + plr + ett 50-tal s. med annonser. Obetydligt nött. [#7272] 150:-

Opuscula archaeologica Oscari Montelio septuagenario dicata d. IX m. sept. a. MCMXIII. 451 s. Många ill. 4:o. Sällsynt festskrift. [#8574] 500:-

Humanismen som salt & styrka. Bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv. 1987. P's dec cloth with the d/j. 595 pp + portr. & other Ills. [#4110] 250:-

Bibliografiska bidrag tillägnade Otto Smith på sextioårsdagen. 1924. 87 s. + plr. Hyllningsskrift tryckt i etthundra exemplar. Ryggen nött nertill. 4:o. /Bl.a. Isak Collijn, Det anonyma Hamburgtryckeriet 1523. Med 11 fig. + Oscar Wieselgren, En Siena-handskrift av Birgittas revelationer. + Gustaf Adde, Carl Reinold Berchs anteckningar om ryska vetenskapsakademiens bibliotek i Petersburg 1735. [#14132] 350:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations