Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsEXLIBRIS

Rettig, John. Gefle. Med muralkrona och eklöv krönt vapenbild med bl.a. ett bevingat timglas samt texten 'Från mörker till ljus'. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#58296] 100:-

Exlibris Axel Abrahamson, mindre modell, 45x65 mm, monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ca 1930. [#40500] 40:-

Exlibris Axel Abrahamson, större modell, 60x95 mm, monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ca 1930. [#40501] 40:-

Exlibris Ida Abrahamson, doktorinna, Sth. Quantum non sed quam. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ca 1920. [#40502] 70:-

Exlibris Lena och Niklas Adell, präst, Linköping. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ca 1980. [#40503] 40:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, svarta punterade linjer. [#40505] 50:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, mörkröda punterade linjer. [#40506] 50:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ljusröda punterade linjer. [#40507] 50:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper,120x190 mm, på ljusgult papper, punterade linjer. [#40508] 50:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, på orange papper, punterade linjer. [#40509] 50:-

Exlibris E.T. Adelöw, 1946, 1893-1980, typograf, Sth. Kunskap är makt. Monterat på tjockare papper,120x190 mm, större modell, 110x145 mm. Lila punterade linjer. [#40510] 60:-

Exlibris Edwin Adelöw. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, ca 1940. [#40511] 40:-

Exlibris Kurt Adelöw, tjänsteman,1942. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm, sign AE; Alg. Erikson, schäfer med framtassarna på en bok. [#40512] 70:-

Exlibris Advin Adolphson, skådespelare. Monogram i rött och mörkblått, däröver två teatermasker. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40514] 200:-

Exlibris Carl Afzelius, disponent, ca 1940. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40515] 60:-

Exlibris Sven Afzelius, ca 1940. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40516] 50:-

Exlibris Alf Ahlberg, rektor, filosof, ca 1930. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40517] 90:-

Exlibris Arvid och Lisa Ahlberg, ca 1930. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40518] 60:-

Exlibris Jean Ahlberg, ca 1930. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40520] 70:-

Exlibris Alb. Ahlin, ca 1950. Vintermotiv, foto. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40521] 50:-

Exlibris C.G. Ahlin, Strandvägen, Landskrona, tecknat av ägaren. 1947. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40522] 50:-

Exlibris Sune Ahlm, jordglob med fartyg vid polen. Ca 1940, i färg. Monterat på tjockare papper, 120x190 mm. [#40523] 70:-

Ahlström, Eric. Försäljningschef, Sth. Latinsk sentens. Mindre format. 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40525] 50:-

Ahlström, Eric. Försäljningschef, Sth. Latinsk sentens. Mellanstort format. 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40526] 50:-

Ahlström, Eric. Försäljningschef, Sth. Latinsk sentens. Helstort format. 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40527] 60:-

Ahlström, Elsa, Sth. Tecknat av G. Wickman. 1944. Karta över Hälsingland. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40528] 70:-

Ahlström, Elsa, Sth. Tecknat av G. Wickman. 1944. Karta över Stockholm. Stockholmiana. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40529] 70:-

Ahlström, Gösta. Läroverksadjunkt, Borås. Tecknat av Hedaeus. Grått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40530] 50:-

Ahlström, Gösta. Läroverksadjunkt, Borås. Tecknat av Hedaeus. Ljusblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40531] 50:-

Ahlström, Gösta. Läroverksadjunkt, Borås. Tecknat av Hedaeus. Gult. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40532] 50:-

Ahlström, Gösta. Läroverksadjunkt, Borås. Tecknat av Hedaeus. Grönt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40533] 50:-

Ahlström, Gösta. Läroverksadjunkt, Borås. Tecknat av Hedaeus. Mörkrött. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40534] 50:-

Ahnsteen, C.H. Fil.mag., Gbg. Fyr och skepp tecknat av Torsten Billman 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40535] 170:-

Ahrent, Emil. Kyrkoherde, Stora Råby. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40536] 50:-

Ahrnfeldt, Walter. Läkare. Lagerkrans etc. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40537] 50:-

Kgl. Akademiens för de fria konsterna bibliotek. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40538] 80:-

Akademiska föreningens bibliotek Lund. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40539] 50:-

Akrell, Carl. Major, Sth. Södersilhuett tecknad av Hedvig Karlsson 1909 på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40540] 90:-

Akrell, Carl. Major, Sth. Södersilhuett tecknad av Hedvig Karlsson 1909 på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40541] 90:-

Albe, Gerhard. Vikingaskepp. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40542] 80:-

Albihn, Harry. Gevär oa tecken. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40543] 50:-

Albin, Ester. Blomsterport. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40544] 50:-

Albinson, Grace o. Harald. Bilratt med trenne stadsmotiv på vitt papper. 1939. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40545] 60:-

Albinson, Grace o. Harald. Bilratt med trenne stadsmotiv på gulvitt papper. 1939. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40546] 60:-

Albinson, Ragnar. Bokbindare, Upsala. Strindbergs huvud tecknat av ägaren 1925 på vitt papper. Strindbergiana. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40547] 80:-

Albinson, Ragnar. Bokbindare, Upsala. Strindbergs huvud tecknat av ägaren 1925 på gulvitt papper. Strindbergiana. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40548] 80:-

Albinson, Ragnar. Bokbindare, Upsala. Upsalamotiv insvept i trolsk skog tecknat av ägaren 1925 på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40549] 80:-

Albrethson, S. Skipper, Bergen. Segelbåt tecknad av Olaf Jaer 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40551] 80:-

Aldener, Gösta. Mila eller brinnande bergstopp med latinsk sentens: Magna est veritas et praevalebit. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40552] 80:-

Alexanderson. Blommotiv. Sign. R.C. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40553] 50:-

Algren, Tönnes. Ingeniör, Sth. Stålgravyr af Hasse W. Tullberg. Tecknat av Ella Waldenström 1905. Texten: Det gifves intet högre än sanningen. I färg; gult, rött och svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40554] 125:-

Alm, Carl G. Stiliserat blommotiv med tvänne sniglar ovanom i färg. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40555] 80:-

Almegård, Elsa och Mauritz. Läkar- oa motiv såsom uppslagen bok. Sign E.A. 35. 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40556] 60:-

Tore Alméns boksamling. Text. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40557] 50:-

Almstrand, Henrik. Studentmössa ovanom stadssilhuett i rött. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40559] 60:-

Almstrand, Henrik. Studentmössa ovanom stadssilhuett i svart. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40560] 60:-

Allt för Allas 10-årsjubileum 1912-1922. Knäböjande dam i rött med brinnande fackla. Sign Hedberg. 1922. Exlibris monterat på tjockare papper. Litet riss eller vikning upptill. Ovanligt. [#40562] 100:-

Ambjörg. Sekr. Skogfelt, Oslo. Tecknat av Olaf Jaer 1944. Selv inderlig vennskap vil såres titt ved mangel på kjennskap til mitt og ditt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40563] 80:-

Aminoff, H.S.R. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40564] 60:-

Ammann, Aug. F. Prof., Berlin. Etsning i stål av Ad. M. Hildebrandt 1906. Tvänne stadsmotiv i medaljong med blomsterinramning. Exlibris monterat på tjockare papper. Stort format. [#40565] 150:-

Amundson, Gurli o Alf. Ca 1930. Kunskap är makt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40566] 80:-

Anckarsvärd, C.H. Bevingat ankare etc. 1800-tal. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40567] 125:-

Anderberg, C.G.G. Envoyé. Segelbåt. 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40568] 80:-

Anderholm, C.G. Ca 1930. Sign FvJ. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40569] 70:-

Andersson, A.O. Ca 1930. Uggla framför fylld bokhylla. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40570] 80:-

Anderson, Elsie. Kurator, Järpen. 1980-tal. Fågel mot blå himmel. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40571] 40:-

Anderson, Thure. Bokbindare, Uppsala. Bokbindare i gammal tid med sin utrustning. Sign AE 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. Stort format. [#40572] 150:-

Andersson, Agnes. Knäböjande bedjande framför korset i vitt. Sign HB. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40573] 50:-

Andersson, Agnes. Knäböjande bedjande framför korset i ljusrött. Sign HB. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40574] 50:-

Andersson, Agnes. Knäböjande bedjande framför korset i gult. Sign HB. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40575] 50:-

Andersson, Arwid. Målarmästare, Gbg. Fototypi i svart o rött mot ljusblå bakgrund. Filatelia. Sign GM-50. (1950). Exlibris monterat på tjockare papper. [#40576] 80:-

Andersson, Astrid. Stiliserad skog o soluppgång. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40577] 60:-

Andersson, Elis. Källflöde. Sign VB. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40578] 60:-

Andersson, Elvan och Roland. V. Frölunda. Tecknat av Egil Carlsson, Gbg på vitt papper. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40580] 50:-

Andersson, Fr. Aug. Ritare, Finspong. Tecknat av ägaren FA. I gult o blått. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40581] 70:-

Andersson, Fr. Aug. Ritare, Finspong. Tecknat av ägaren FA. I sv/v. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40582] 60:-

Andersson, Fr. Aug. Tecknat av ägaren FA. Ugglemotiv, runor m.m. samt Östergötlands landsskapsvapen i färg. 1907. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40583] 80:-

Andersson, Frida. Sjukvårdsbiträde. 1943. Bild av församling, kan vara ett välbesökt fackföreningsmöte. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40584] 60:-

Andersson, Gottfrid. Bok/Bibelmotiv. Sign E.A. 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40585] 50:-

Andersson, Gösta. Rökmästare, Vitemöllegatan 4H, Malmö. Rökgångar tecknade av A.W. Ekelund, Malmö. I sv/v på grågult papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40586] 70:-

Andersson, Gösta. Rökmästare, Vitemöllegatan 4H, Malmö. Rökgångar tecknade av A.W. Ekelund, Malmö. I färg på vitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40587] 70:-

Andersson, Hilding. Rektor, Växjö (1853-1918). Metande liten flicka med husmotiv i bakgrunden. Tecknat av Karin Andersson 1906. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40588] 100:-

Andersson, Johan A. Dr, Ulricehamn. Ultra mortem in lucem. Häst med ryttare på klippa vid havet; soluppgång. Tecknat av Alva Lindbohm 1915. Koppardjuptryck. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40589] 120:-

Andersson, Olga o Harald. Tecknat av G. Sjögren 1941. Lantmotiv i form av en karta. Grönt på ljusgrön botten. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40590] 80:-

Andersson, Tommy. Vitemöllegatan 4H, Malmö. Tecknat av A.W. Ekelund, Malmö, ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40591] 60:-

Andrae, Tor. Fornegyptiskt motiv tecknat av Hjalmar Anjou. Ca 1930. Latinsk sentens. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40592] 60:-

Ange, G. Bevingad Merkurius på glob. 1922. Sign S. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40593] 70:-

Ankerkorn. Österländskt motiv med bokläsande dam. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40594] 60:-

Annell, Anna-Lisa, Bergstad, Evert. Läkare, Uppsala. Ars longa vita brevis. Läkarmotiv. På gråvitt handgjort papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40595] 60:-

Annell, Anna-Lisa, Bergstad, Evert. Läkare, Uppsala. Ars longa vita brevis. Läkarmotiv. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40596] 50:-

Annell, Anna-Lisa, Bergstad, Evert. Läkare, Uppsala. Ars longa vita brevis. Läkarmotiv. På vitt handgjort papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40597] 50:-

Apotekarkalenderns (?) exlibris. Vackert motiv med en orm som ringlar runt ett fruktträd. I färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40598] 100:-

Apotekare Societetens Bibliotek. På handgjort papper. 1800-tal? Exlibris monterat på tjockare papper. [#40599] 125:-

Appelbom, Einar. Vapenbild etc. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40600] 50:-

Arell, Gustaf. Bankkamrer. Tecknat av G. Sandqvist. Ca 1930. Skogsmotiv. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40602] 70:-

Arfwedson. S. Hamryd 1951. Vapenbild etc. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40605] 60:-

Arnheim, Frans. Direktör, Sth. Den sjuarmade ljusstaken i blått (som finns på insidan av Titusbågen i Rom. Staken fördes till Rom efter Titus' seger i Judeen år 70 e.Kr. ). Tecknat av Anders Henschen ca 1955. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#49559] 100:-

Liebenfeld, Dani. Hos fisk- och fågelhandlaren. Etsning av sign JB. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#49763] 180:-

Linde-Olsson, G. Musikinstrument mot en bakgrund av notpapper, i mitten läkaremblem med den bevingade Merkuriusstaven. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#53550] 90:-

Aronson, Anders. Uggla i träd, läkarmotiv. Sign Arleman. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper.[#40608] 50:-

Arras, Leo. Stiliserat blommotiv. Halvmåne med text. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40609] 50:-

Arrhenius, Svante. Professor, 1859-1927. Exlibris insatt 1936. Handbibliotek. Planet med ringar. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40610] 200:-

Artsman, Margareta och Bertil. Tecknat av Sten Holmgren. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40611] 50:-

Aschberg, Sven. Med en tillskrift till Bubbele julafton 1936 från farbror Isaac. Uggla med skrivdon på pappersbunt, ljusgrön bakgrund. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40613] 80:-

Asp, Carl. Exlibris i färg, sign CE-98. 1898. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40614] 100:-

Aspner, Ludvig. Konstfullt exlibris med initialerna LA projicerade på en hög med böcker. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40615] 90:-

Assarsson, Elsa. Ramsjöholm, Lisbro. Fototypi. Ägaren. 1937. Hästhuvud + bok. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40616] 60:-

Assarsson, Henry. Lantbrukare, Ramsjöholm, Lisbro. Ystert hoppande kalv i sv/v. Fototypi. Tecknat av Greta Carlsson 1937. Tr hos Br. Lagerström, Sth 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40617] 60:-

Assarsson, Henry. Lantbrukare, Ramsjöholm, Lisbro. Ystert hoppande kalv i brunt. Fototypi. Tecknat av Greta Carlsson 1937. Tr hos Br. Lagerström, Sth 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40618] 60:-

Atzler, E.B. Vapenbild med en fågel i skölden. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40620] 50:-

Aurelius, Gunnar. Bergsmotiv med projicerad kompass. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40621] 80:-

Ax, P. Stiliserat fruktträd bland blommor på handgjort papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40622] 70:-

Axell, Allan. Ingeniör, Trollhättan. Sjömotiv m.m. tecknat av E. Axell 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40623] 60:-

Axell, C.P. Hugo. Kapten, Gbg. Stort fartyg projicerat på världskartan tecknat av Y. Hansson 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40624] 60:-

von Axelsson, S.H. Kapten. Vapenbild i ståltryck. Texten 'Lydnad och trohet' upptill, 'Mässvik'nertill. Exlibris monterat på tjockare papper. Litet riss eller vikning har uppstått vid monteringen. 1912. [#40625] 100:-

Axelson, Seth. Gårdsmotiv tecknat av G. Winberg 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40626] 70:-

Backlund, Börje. Inköpschef, Katrineholm. Vikingaskepp, runskrift. Olivgrönt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40627] 60:-

Backlund, Börje. Inköpschef, Katrineholm. Vikingaskepp, runskrift. Grå bakgrund, större format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40628] 60:-

Backlund, Nils. Husmotiv med träd. I form av ett tandat stort frimärke. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40629] 60:-

Bager, Otto Fredric. Vapenbild i svart o grönt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40631] 60:-

Bager, Emil. Torsberga. Rundbild av egendomen inramad av text och vinjett. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40632] 80:-

von Bahr, Erik. Med.lic. Fontän tecknad av Eva Jamke-Björk 1931. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40633] 60:-

Banck, Tord. Godsägare, Kvistberga. Koppargravyr. Såningsman + vikingaskepp. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40634] 60:-

Barklind, Olof. Soluppgång vid havet med texten In serenitate beatitudo suprema. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40635] 80:-

Baumgarten, Otto. Kalhygge och väg i grönt o svart med ett läkaremblem och ensamt träd. Sign NE - 15. 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40636] 100:-

Behrens, Charles o Frieda. Tidning, bok o skrivdon m.m. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40637] 70:-

Beijer, Birger. Imiterad runskrift i rundel med bild. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40638] 50:-

Beijer, P. Dr. , Sth. Gravyr i stål av Lydia Skottsberg 1904. Uggla mellan tvänne vapenbilder i medaljong; ovanom initialer. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40639] 100:-

Beijnoff, E. Bankkamrer, Upsala. Uppsalavy med slottet o domkyrkan; ovanom svävande örn. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40640] 70:-

Bejve, Elis. Laholm. Etsning av konstnären Alfred Proessdorf; räv med byte i stjärnklart vinterlandskap. 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40641] 150:-

Bejve, Elis. Köpman, Laholm. Flicka liggande i sommargräset i orange tecknad av Akke Kumlien 1924. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40642] 125:-

Bejve, Elis. Köpman, Laholm. Flicka liggande i sommargräset tecknad av Akke Kumlien 1924. Etsning JB sc 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40643] 125:-

Bejve, Elis. Köpman, Laholm. Monogram tecknat av Akke Kumlien 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40644] 100:-

Belfrage, Knut. Provinsialläkare, Mölndal. Vapenbild + läkaremblem. Tecknat av Arthur Sjögren 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40645] 100:-

Belfrage, Knut. Provinsialläkare, Mölndal. Vapenbild + läkaremblem. Tecknat av Arthur Sjögren 1905. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40646] 100:-

Bellander, Br. Jägmästare, Lenninge, Bollnäs. Tecknat av Torsten Holmström 1906. Nyplanterat kalhygge. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40647] 80:-

Bellander, Br. Jägmästare, Lenninge, Bollnäs. Kvinnohuvud mot gråsvart botten. 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40648] 80:-

Bendz, Tage. Monogram Akke Kumlien. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40650] 90:-

Bendz, Tore H. Kapten, Eskilstuna. Herrgårdsliknande byggnad inramad av tallar. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40651] 80:-

Bengtsson, Eric. Notskrift (Mozart) och abstrakt måleri i färg. Modernt, ca 1970. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40652] 50:-

Bengtsson, Erik. Minerva flygande över planeten Jorden. Sign. 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40653] 80:-

Bengtsson, Helena och Axel. Staty av bågskytt stående på på pelare sittande örn. Ca 1930. Ståltryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40654] 80:-

Bengtsson, Magnus. Min bok i form av monogram på silverpapper med röd inramning. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40655] 50:-

Bengtsson, Maja och Axel. Husfasad. Sign JB. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40656] 60:-

Berens, Nils. Kapten, Gbg. Fototypi, Rudolf Flink 1945. Violin + böcker. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40657] 60:-

Berg, John. Professor, Sth. Bild av portalen till Kongl. Lazaret. (Serafimerlasarettet). Arthur Sjögren 1916, möjl. 1910. Ovanom texten 'Scientia-labor'. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40658] 125:-

Berg, Lars. Folkdanspar i rött mot blå botten. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40659] 50:-

Berg, P.T. Frihetsgudinnan belyst. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40660] 80:-

Berg, Åke. Stiliserad bild av naken man hållande ett kors. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40661] 60:-

Bergdahl, E.O. Uppslagen bok mot havet, blommor, fjäderpenna etc. Sign Gertrud. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40662] 80:-

Bergendorff, Elin. Stiliserade blommor; ovan texten 'Parnassia'. Sign J.U. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40663] 60:-

Berggren, E.W. Etsning av murruin och en uppåtgående sol. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40664] 70:-

Berggren, E.W. Etsning av murruin och en uppåtgående sol. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40665] 80:-

Berggren, Erik. Läkaremblem, sol, blommor. Post nubila Phoebus. Kedjeram. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40666] 50:-

Berggren, John E. Falkonerarmotiv. 1936. Sign ÖIC. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40667] 80:-

Bergh, Gunhild. Katt som intar försvarspositionCa 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40668] 60:-

Berghman, A. Timoleon. Auditör, Malmö. Tax på uppslagen bok. Sign S.B.F. Stina Beck-Friis. 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40670] 80:-

Berghman, Arvid. Vapenbild. Texten 'Per aspera ad astra' ovanom. Ljusgrönt. Sign O.H. Ca 1930. Större format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40672] 80:-

Berghman, Arvid. Vapenbild. Texten 'Per aspera ad astra' nedanom. Sv/v. Sign O.H. Ca 1930. Större format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40674] 80:-

Berghman, Arvid. Vapenbild. Texten 'Per aspera ad astra' nedanom. Delvis i rött och mörkblått. Sign O.H. Ca 1930. Större format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40675] 80:-

Bergius, Dorothy. Bokhylla med stiliserat blommotiv. Namnt. Sign T.G. Svart mot vit botten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40676] 60:-

Bergius, Dorothy. Bokhylla med stiliserat blommotiv. Namnt. Sign T.G. Brunt mot gulvit botten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40677] 60:-

Berglund, Verner. Gosse bland musikinstrument och annat med nål och tråd lagandes ett bälgaspel. Stort format. Svart mot gråblå botten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40678] 80:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Monogram och namnt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40679] 50:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Blommotiv, läkaremblem, m.m. 1939. Tecknat av Alvar Lundin. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40681] 50:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Frimurerisk bild. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40682] 50:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Man som slår en diamant utur en bergvägg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40683] 60:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Portal mot den svarta stjärnhimlen; framom timglas på bok. Texten 'Sub specie aeternitatis' upptill. 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40684] 90:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Stiliserat fruktträd som växer utur en uppslagen bok. Texten 'Sub specie aeternitatis' upptill. 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40685] 90:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Läkar- och frimureriska motivbilder. Texten 'Sub specie aeternitatis' upptill. 1944. Tecknat av F. Britze. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40686] 90:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Två vapenbilder som anspelar på ägarens härkomst. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40688] 70:-

Bergman, Emanuel. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Stiliserad ljusstake med ringlande orm och brinnande ljus. Sign WP. Grå botten. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40690] 60:-

Bergman, Emanuel och Hanna. Överläkare, Eskilstuna (1887-1948). Vapenbild med tvänne sköldar. Texten 'Sub specie aeternitatis' nedtill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40691] 70:-

Bergman, Hanna, född Burén. Inom en konstfull ram pyramid uppdelad i trenne fält med var sin figur, bl.a. en kyrka. A. Berghman inv. J. Britze sc. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40692] 70:-

Bergman, Fredrik. Ögonläkare, Gbg. Baby framom uppslagen bok, i bakgrunden tvänne skelett. Sign C.O.P. -07. 1907. Sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40693] 70:-

Bergman, Fredrik. Ögonläkare, Gbg. Baby framom uppslagen bok, i bakgrunden tvänne skelett. Sign C.O.P. -07. 1907. Gulbrunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40694] 70:-

Bergman, Hjalmar. Exlibris Hj. Bergman. Förf. (?). Martall, tvänne granar, fåglar, samt trenne abstrakta figurer inom ett geometriskt ljusspel. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40695] 200:-

Bergner, Gunnar. Soluppgång på fjället. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40696] 80:-

Bergquist, Asta. Malmö. Kyrka tecknad av Karl-Erik Johansson, Malmö, 1951. Rödbrunt mot vit botten. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40697] 60:-

Bergquist, Clarence. Köpenhamnsvägen 31, Malmö. Tecknat av konstnären C.E. Johansson, Malmö, 1947. Filateli etc. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40698] 70:-

Bergquist, Eric. Konstnär vid sitt staffli. Tecknat av konstnären C.E. Johansson, Malmö, 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40699] 60:-

Bergquist, Eric. Yppig ung dam. 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40700] 60:-

Bergquist, Eric.Bergstopp. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40701] 60:-

Bergqvist, Maria. Sth. Tecknat av D. Berger. Antikiserat motiv föreställande sittande dam som fyller en korg med växter. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40702] 70:-

Bergström, Anna. Skånskt landskapsmotiv på skärt papper. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40703] 60:-

Bergström, Anna. Abstrakta former i brunrött. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40704] 50:-

Bergström, Anna. Abstrakta former i grönt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40705] 50:-

Bergström, C.A. Direktör, Gbg. Bergslandskap tecknat av Ernst Åkerbladh 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40706] 80:-

Bergström, Sigrid. Stiliserat motiv med flicka vid ett äppelträd tecknande på en amfora. Sv/v. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40707] 60:-

Bergström, Sigrid. Stiliserat motiv med flicka vid ett äppelträd tecknande på en amfora. Etsning på tonat papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40708] 100:-

de Besche, Wathier. Vapenbild och bokhyllerad därunder. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40711] 70:-

Beurling, Åke. Roma i svart och gult. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40712] 80:-

Bexelius, Hwerbert & Marit. Segelfartyg. Sign AW. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40713] 90:-

Bildt, A.R. Slott med omgivning. Vapenbild nertill t.v. Tecknat av Fredrik Arsenius 1918. Ståltryck. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40714] 100:-

Bildt, Harald. Legationssekreterare, Sth. Sibylla Phrygia. Etsning i stål. Tecknad av Bror Almqvist 1908. Ståltryck af Hasse W. Tullberg. Sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40717] 100:-

Bildt, Harald. Legationssekreterare, Sth. Sibylla Phrygia. Etsning i stål. Tecknad av Bror Almqvist 1908. Ståltryck af Hasse W. Tullberg. Oxblodsrött. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40718] 100:-

Bildt, Harald. Legationssekreterare, Sth. Bågskytt i vikingaskepp. Därunder texten: Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Tecknat av Ingeborg Uddén 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40719] 100:-

Birkhahn, S. Hamnupplag; tunnor en masse, samt segelskuta/or. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40720] 80:-

Bjelfvenstam, Erik. Träd. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40722] 50:-

Bjuggren, Gunnar. Sommarsvalor. Sign JB.43. 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40723] 60:-

Björck, Aina. 5 unga, boktitlar däröver. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40725] 40:-

Björck, Aina. Stiliserade blommor i färg. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40726] 40:-

Björck, Aina. Stiliserade blommor i färg. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40727] 40:-

Björck, Aina. Oxspann i vinland. Färg. 1980. Sign av konstnären. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40728] 80:-

Björck, Aina. Palats i Södern. Dam. 1979. Sign av konstnären. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40729] 80:-

Björck, Aina. Stadsmotiv i Södern. Bil. 1979. Sign av konstnären. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40730] 80:-

Björck, Aina. Palats i Södern. Cykel. 1979. Sign av konstnären. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40731] 80:-

Björck, Aina. Krogmiljö anno dazumal. 1978. Ståltryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40732] 60:-

Björck, Aina. Stadsexteriör. The Sun. 1978. Ståltryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40733] 60:-

Björck, Aina. Don Quijote och... Ca 1970. Ståltryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40734] 60:-

Björck, Aina. Utsikt från ett fönster. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40735] 40:-

Björck, Aina. Stadsgudinnan m.m. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40736] 50:-

Björck, Aina. Antikiserat Greklandsmotiv. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40737] 50:-

Björck, Aina. Blommotiv. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40738] 50:-

Björck, Aina. Biblioteksinteriör med utsikt. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40739] 50:-

Björck, Aina. Text. Sign Clarence 76. 1976. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40740] 50:-

Björck, Aina. Blommotiv. Heart's ease. Sign ES. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40741] 50:-

Björck, Aina. Stiliserat bokmotiv med druvklase. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40742] 50:-

Björck, Aina. Pelikan i grönt. Sign Clarence 76. 1976. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40743] 50:-

Björck, Aina. Vilda blommor. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40744] 50:-

Björck, Aina. Strindbergiana. Pelikanklubben 1948-1981. 1981. Färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40745] 50:-

Björck, Aina. Sol. Kyrka. Uppslagen bok. Sign cb-79. 1979. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40746] 50:-

Björck, Aina. Kruka med blommotiv m.m. Sign Clarence 77. 1977. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40747] 50:-

Björck, Aina. En mix av fiskar, flaskor, fåglar o djurhuvuden. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40748] 50:-

Björck, Aina. Fylld kaffekopp. Sign Clarence 77. 1977. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40749] 50:-

Björck, Aina. Tvänne ugglor i färg. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40750] 50:-

Björck, Aina. Antikiserat motiv med på soffa vilande man med en amfora i handen. Sign G. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40751] 70:-

Björck, Aina. Grip och talet 60. Sign ch-80. 1980. I färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40752] 40:-

Björck, Aina. Glob med all världens folk däruti. I färg. Sign ch-75. 1975. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40753] 70:-

Björck, Aina. Sommaräng med hus i bakgrunden. Stort exlibris i färg. Sign EP 76. 1976. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40754] 60:-

Björck, Aina. Kyrka. Ca 1970. Sign EP. Edmund Peter, opus 146. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40755] 50:-

Björck, Aina. Två fågelungar på en gren. Ca 1970. Sign R. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40756] 60:-

Björck, Aina. Stiliserat löv i mörkrött. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40757] 50:-

Björck, Aina. Stiliserat löv i svart. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40758] 50:-

Björck, Aina. Porträtt av Hjalmar Gullberg. Därovan Gullbergiana. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40759] 60:-

Björck, Aina. Monogram. Sign Clarence 1976. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40760] 50:-

Björck, Aina. Kiosk med trädt. Sign Clarence 1976. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40761] 50:-

Björck, Aina. Stiliserat motiv med väverska och antika figuret. Ca 1970. Stort exlibris. Monterat på tjockare papper. [#40762] 60:-

Björck, Aina. Naken ung dam som söker med handen i vatten i form av en bok. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40763] 90:-

Björck, Aina. Naturmotiv i färg; landskap i skymningen med en fullmåne. Stort exlibris. Ca 1970. Monterat på tjockare papper. [#40764] 80:-

Björck, Gillis. Blomvinjett med ramkrans. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40765] 50:-

Björck, Fredric. Exlibris FB. Därovan kalk, gloria och Bibeln. Paster Fredric Björck. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40767] 60:-

Björk, J. o G. Tvänne björkar på en höjd. Därunder texten 'Fortuna caritati laboriqve par est. Ca 1940. Exlibris på tunt stämpelpapper monterat på tjockare papper. [#40768] 70:-

Björkliden. Gammelgården, fjället, Låktatjåkko. Foto av vindpinat träd. Svenska järnvägsmännens semesterhem. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40769] 125:-

Björkliden. Gammelgården, fjället, Låktatjåkko. Stiliserad kåta i fyrfärg. Svenska järnvägsmännens semesterhem. Ca 1950. Triangelformat exlibris monterat på tjockare papper. [#40770] 125:-

Björkström, Murre. Plakettformat exlibris med konstnärstecken såsom penslar m.m. Ca 1930. Sign MB. Monterat på tjockare papper. [#40772] 60:-

Björnlund, Harald. Björn i vintrig miljö, därovan sommarhav. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40774] 60:-

Blenker, Mogens. Vapenbild i rött mot en grå bakgrund. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40775] 50:-

Blix, Klas Hilding. Kunskapens träd med dess frukter. Text. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40776] 60:-

Blomberg, D. Arkitekt, Sth. Tecknat av ägaren 1905. Synes vara ett väldigt kassaskåp med öppen dörr + figur. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40777] 90:-

Blomberg, Harry. Förf. Gammalt segelfartyg på öppet hav, därovan texten 'Navigare necesse est, vivere non est necesse'. I färg. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40779] 180:-

Blomqvist, Maj. Borås. Silhuetten avbildar kända Boråsbyggnader; Carolikyrkan och Rådhuset. Sign AB. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40780] 60:-

Blomquist, Nils. Vinterlandskap. Sign BH. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40781] 60:-

Blomqvist, Thomas. 'Gåsens underbara resa' från Finland till Sverige. Vackert barnexlibris. Sign AB. I färg. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40782] 60:-

Blume, L. Gösta. Lagerkrans, KTH; svärd, blixt, stiliserad blomma etc. Mot en svart bakgrund. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40783] 70:-

Blume, Lars. Dir. Sigtuna. Kullager som inramar stam med blommor. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40784] 60:-

Boalt. Prof. Sth. Stiliserad råbock. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40785] 80:-

Bock, Sixten. Prof. Sth. Tecknat av Ragnar Albinsson 1931. Söderhavsmotiv med palmer o hyddor. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40786] 90:-

Bockamöllans boksamling. Stor slipsten med stiliserad bock. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40787] 80:-

Bodman, Gösta. Antarktismotiv med pingvin; segelfatyg i bakgrunden. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40788] 80:-

Boe, Conrad. Världsalltet samt namnet däromkring. I färg. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40789] 50:-

Boethius, Axel. Prof. Gbg. Pegas. Tecknat av Harriet Sundström 1923. På vitt tjockare papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40790] 70:-

Boethius, Axel. Prof. Gbg. Pegas. Tecknat av Harriet Sundström 1923. På ngt grått tjockare papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40791] 70:-

Boethius, Axel. Prof. Gbg. Pegas. Tecknat av Harriet Sundström 1923. På tunt bibelpapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40792] 70:-

Boethius. Gerda. Pegas med sköld. Ca 1925. På transparent bibelpapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40793] 90:-

Boëthius, Gösta och Hanna. Pegas flygande över bok framom Upsala högar med Gamla Upsala kyrka i bakgrunden. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40794] 70:-

Boëthius, S.J. Skytteanum i Upsala. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40795] 80:-

A.B. Bofors bibliotek. Koncernens logo mellan tvänne lejon, därunder huvudbyggnaden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40796] 100:-

Boheman, Mauritz. Pulpet med skrivdon och böcker. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40797] 60:-

Bohlin, Melker. Boktryckare, Åmål. Fartyg på orologt hav med bilden av en fyr på en klippa. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40798] 100:-

Bohlin, Torsten. Stiliserad stjärna över kyrkobyggnad med ettstort träd i förgrunden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40799] 80:-

Bohman, Hans & Dolly. Bibliotek med brinnande kakelugn; därå monogram. Allt i rundel. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40800] 80:-

Bohman, Knut och Anna. Orig. rad. Füaksch. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40801] 100:-

Boierth, Pehr. Stadsträdgårdsmästare, Uppsala. Stiliserade blommor. Sign P.B. Ägaren. 1957. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40802] 50:-

Bojsen, F.A.L Marie Collon. Tvänne vapensköldar i blått. Sicut colombae, Sicut serpentes under resp. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40803] 80:-

Bojsen. Vapensköld på glanspapper. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40804] 100:-

Bolinder, Erik C.G. Monogram med vevaxel därunder. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40805] 80:-

Bolmstedt, Sten. Stiliserat lamp/blommotiv. Sign BM. 39. 1939. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40806] 70:-

Boman, Bertil. Fritt efter R. Högfeldt av F. Hanson. Sovalkov ute i det fria. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40807] 90:-

Booge, Birgit. Brinnande ljus och uppslagen bok. Ca 1940. Sign V. Va. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40808] 60:-

Bore, Erik. Kyrkoherde, Gellivare. Fjellmotiv. 1906. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40809] 100:-

Borelius, Greta. Liten flicka med blommor. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40811] 60:-

Borell, Ulf. Läkaremblem etc. Sign. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40812] 60:-

Borggren, Kaj. Medeltida borg minnande om spökslott. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40813] 100:-

Borgström, Axel. Monogram inom flera cirklar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40814] 60:-

Borgström, H. Spöklikt berg, framom förbirinnande bäck. Fullmåne. Tecknat av Strååt. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40815] 80:-

Borin, John. John Borins boksamling med vignetter. Sign K.W. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40816] 60:-

Borkén, Claes. Apotekare, Uppsala. Ca 1950. Apotekareemblem ovanom uppslagen bok. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40817] 50:-

Borres Boktryckeri, Helge. Göteborg. Gravör Håkanson, Gbg 1907. Gul bakgrund. Antikiserad bild av boktryckare, text i rött. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40818] 100:-

Botaniska institutionernas bibliotek. Botaniska museet. Enbart text. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40819] 50:-

Brag, Torbjörn. Sto med föl vid ett träd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40820] 70:-

Bramzelius, A.W. Persiskt eller turkiskt motiv. Sign MAN. 1889. I brunt på tunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#49239] 125:-

Brand, Hugo. Dr. Ljusdal. Tecknat av Signe Asplund 1907. Bokstäverna HB i rött över lagerkvistar; allt krönt av en dödskalle. [#40822] 125:-

Brander, Tor. Provisor, Handelsespl. 18. Sign IP. Biblioteksmotiv med ett brinnande ljus. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40823] 60:-

Brangstad, Sten. Folkskollärare, Wasa, Finland. Vapenbild. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40824] 60:-

Brandt, Gunnar. Antikiserat motiv med grekisk text (Endon Blepe). Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40826] 60:-

Brandt, Gust. Ad. Stort segelfartyg inom boj oa motiv. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40827] 80:-

Bratteborgs bibliotek. Stor vapenbild. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40828] 90:-

Braunstein, Åke. Militärt exlibris med värja, lagerkrans, våg etc. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40829] 70:-

Bring, J. Th. Upsalasilhuetter; domkyrkan och Gustavianum. Vitae discimus på band. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40830] 70:-

Bring, Iohannes. Läkaremblem med dödskalle och orm etc. Cronholms lito. Malmö. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40831] 70:-

Brithelli, Sigrid. Lantmotiv inramat av blommor. Ca 1930. Sign SB. Ägarinnan. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40832] 70:-

Brolin, Per-Erik. Plakett med ägarens intressen ämnesvis markerade. 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40833] 70:-

Broman, David. Naken ung dam sittande vid ett träd. L'homme n'est rien, l'oeuvre c'est tout. Gör ett drömskt intryck. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40834] 125:-

Brusquini, Lars. Kontorist, Trollhättan. Tecknat av Nils Lundgren 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40835] 60:-

Bränder, Harry. Med. kand. Naturmotiv. 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40836] 60:-

Bröjer, Bill. Gourmetmotiv med mat och böcker. Tecknat av Hans Norsbo, Falun. I blått. 1949. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40837] 80:-

Bröjer, Bill. Gourmetmotiv med mat och böcker. Tecknat av Hans Norsbo, Falun. I brunt. 1949. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40838] 80:-

Buhrman, T. Assessor, Gbg. Bok och brinnande ljus tecknat av Erik Magnusson 1944. Vita sine libris nulla. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40839] 70:-

Bundsen, G. Vikingaskepp, därovan flygande fåglar. I brunt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40840] 70:-

Burchard, A.N. Fru, Sth. Tecknat av Vera Nilsson 1910. Stockholmsmotiv över stadens tak. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40841] 200:-

Burman, Otto. F.d. lappfogde. Fjällmotiv med vindpinat träd mot vilket ren skaver hornen, därbakom lappstuga på påle med stege. Konstnär Bror Angelin, Karlskrona. 1942. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40842] 175:-

Byhr, Claes-Christer. Stud. Malmö. Vapenbild. Sign. 1961. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40843] 60:-

Byhr, Sven E. Ryttmästare, Malmö. Vapenbild till dels i grönt. Sign 1961. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40844] 70:-

Byström, A.H. Vapenbild; upptill världsalltet, nertill örn med utfällda vingar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40845] 70:-

Byström, Carlo. Gata i Gamla stan. Holmiensis sum. Tecknat av Arthur Sjögren 1917. Sign. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40846] 90:-

Båge, Hugo. Fartyg som plöjer vågorna, däröver bokrad. 1912. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40847] 80:-

Bååth, Joh:is. Proconsul, Helsingborg. Figurer i rundel. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40848] 70:-

Bååth, Johan. Figurer i rundel. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40849] 70:-

Bäckdahl, Ruth. Stiliserad bild av på böcker knäböjande flicka som håller en fågel, dessutom brinnande altare. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40850] 90:-

Baarnhielm, G. Antikiserat motiv med flygande häst med vagn. Ca 1925. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40853] 70:-

Böhm, Åke. Åttondedelsnot med liten fågel. Tecknat av Carl Lering. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40854] 60:-

Böhme, H. Leg. läk. Söderhamn. Medeltidsmotiv. Därovan texten 'Tolle. Lege'. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40855] 90:-

Börjesson, Börje. Bokhandlare, Sth. Schackspel i svart och guld tecknat av Arthur Sjögren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40856] 150:-

Camilo. Exlibris Camilo. Portugal. 1945. Manshuvud (innehavarens) tecknat av Lugas 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40857] 60:-

Carlander, Em. Bay med bok. Sign JE. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40858] 60:-

Carlborg, Sven C. Tandläkare, Ulricehamn. Ljusgestalt; madonna. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40860] 70:-

Carlens, Stig. Läkaremblem, dödskalle m.m. Sign Tho. Weman. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40861] 80:-

Carleson, Carl A. Ängel med oljelampa på värlsalltet m.m. Sign. E.M.B. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40862] 70:-

Carleson, Wald. Svärd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40863] 60:-

Carlgren, Matts. Orrtupp. Sign 1967. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40864] 80:-

Carlson, Birger. Experimentator i gammal tid i ljussken. Sign SM. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40865] 70:-

Carlson, Børge/Elwi. Naken dam. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40866] 50:-

Carlson, Gustav. Över dödskalle uppåt- eller nedåtgående sol. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40867] 70:-

Carlson, Sven. Blåklockor och en fågel, allt i färg på en boksida. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40868] 50:-

Carlson-Bredberg, Ernst. Naken figur med diverse kärl, halvmåne etc. Blått. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40869] 70:-

Carlsson, Agnes. Sth. Monogram. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40870] 60:-

Carlsson, Sven. Spårvägsman. Böcker, skrivdon, det bevingade hjulet etc. Tecknat av A. Eriksson 1938. Vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40872] 60:-

Carlsson, Sven. Spårvägsman. Böcker, skrivdon, det bevingade hjulet etc. Tecknat av A. Eriksson 1938. Gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40873] 60:-

Carlsson, Sven. Spårvägsman. Böcker, skrivdon, det bevingade hjulet etc. Tecknat av A. Eriksson 1938. Ljusblått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40874] 60:-

Carlsson, Sven. Världsalltet i världsrymden med texten 'esperanto, la lingvo internacia'. Sign AE 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40875] 80:-

Carlsund, Bengt. Kompass i blombukett etc. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40876] 80:-

Carlsund, S.L. Flygande ballonger med båt under sig med flagghälsande svensk och texten 'navigare est necesse'. Sign OGC. Allt i färg, f.f.a. rött och blått. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40877] 150:-

Carmen Sylva. Drottning av Rumänien. Dam bakom lyra och stiliserade törnrosor. Stort format. Obetydligt veck eller riss upptill vid monteringen. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40878] 200:-

Cassel, E. F.d. justitieråd, Sth. Porträtt av ägaren i kopparetsning tecknat av Oscar Björck 1915, sign OB. [#40879] 125:-

Cederlund, Carl Jacob. Insjövik med segelskutor och ett samhälle i fonden. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40880] 100:-

Cederqvist, Åke. Bokmotiv med levande ljus och ett timglas. Sign Stig Sjöberg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40882] 60:-

Cederström, Emanuel. Vapen med latinsk text i rundel. Kopparstick. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40883] 70:-

Cederström, Rudolf. Rudolf Cederströms bok. Därunder texten 'Tore har ritat och Nils låtit trycka'. Intendent, friherre, Sth. Tecknat av Tore Wahlström 1904. Stort format och i färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40884] 125:-

Celsing, Ulrik. Fönsterutsikt med böcker i förgrunden och landskap i fonden. Allt i form av ett stort frimärke med tandade kanter. På sidorna texten 'Salus agricolae, salus patriae'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40885] 80:-

Cervin, Eric. Herrgårdsbyggnad med texten 'Haneberg' upptill. Kopparetsning. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40886] 100:-

Cervin, Fritiof. Uppslagen bok med tvänne slott i gammal och ny tid på resp sida; allt i en konstfull inramning. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40887] 80:-

Charlier, C.V.L. Prof., Lund. Nattligt landskap med stjärnor; därunder texten 'Fortiter in re, suaviter in modo'. Tecknat av V. Andrén 1905. [#40888] 125:-

Cnattingius, Sigrid. Fyr på klippa med fågel i förgrunden. Ca 1920. Etsning. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40890] 90:-

Collart, Albert. Fjäril transponerad på ansikte i profil i rött, svart o vitt tecknat av L. Rusek 1963. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40891] 80:-

Collijn, Ludvig. Läsande flicka i bokslukaråldern bland böcker. Tecknat av John Dunge. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40892] 60:-

Collin, C.M. Uggla ovanom 1600-talsmänniska med plakat så lydande: Oculis acutis nox pervia. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40893] 80:-

Collin, Maria. Lund. Husbyggnad i konstfull inramning. Tecknat av rektor E. Ekblad 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40894] 70:-

Colstrup, Bror. Pastor. Kyrkobyggnad, livets träd och Justitia med förbundna ögon. Tecknat av Bertha Svensson-Piehl, se Årsbo. 48. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40895] 60:-

Comstedt, Carl. Lagerkrans med stort monogram i rött; därovan dödskalle. Sign ES 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40896] 80:-

Conradson, Ragnar. Apotekare, Nordmaling. Segelfartyg i stjärnrik natt. Därunder texten 'Tyras bok'. 1906. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40897] 100:-

Costa, Teresa. Segelfartyget Nina. Tecknat av Hornhaver. Opus 902. Ca 1980. [#40898] 50:-

Coyet-Cederström, Heriette. Frih:na, Torup, 1859-1941. Monogram, sol och tvänne versrader. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40899] 80:-

Crampe, Johan. Fil.mag. Ålsten. Tecknat av Osvald Lundgren. Uppslagen bok krönt av Nefertitibyst. Latinska och grekiska sentenser, bl.a. Ad utrumqve paratus. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40900] 70:-

Croneborg. Exlibris Cronoborg. Silhuettskog med bergsmassiv i fonden. Tvänne vapen nedan. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40901] 70:-

Croneborg, R. Krönt portal med segelfartyg i fonden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40902] 70:-

Croy, Axel. Kamrer, Sth. Vinjett och text. Stålgravyr 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40903] 70:-

Curman, Vendela. Bokmotiv med torn i fonden. Sign GT. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40904] 60:-

Curman, Vendela. Bokmotiv med torn i fonden. Sign GT. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40905] 70:-

Cyrus, Anders. Insekt med dödskalle på ryggen. Text på band i rött. Sign R. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40906] 60:-

Cöster, Irma. Gbg. Naturmotiv vid havet. 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40907] 60:-

Dafgård, J.H. Präst. Kyrkomotiv i brunt. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40908] 50:-

Dagens Nyheters Bokstuga N:r. Bokhylla, uppslagen bok med levande ljus. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40909] 70:-

Dahl, Carl Emil. Uppåtgående sol över ett kargt landskap. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40910] 70:-

Dahl, Carl G. Upptill E. fructu. arborem. Abstrakt trädmotiv. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40911] 90:-

Dahl, Gustavus H.J. Apotekare, Söderhamn. Tecknat av Elisabeth Eahlin 1911. Stålgravyr H.W. Tullberg. Konstfullt inramad större mangårdsbyggnad. Upptill texten 'In memoriam majorum'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40912] 125:-

Dahlander, Magnus. Kullens fyr. Nertill plan i skala 1:100. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40913] 125:-

Dahlberg, Axel. Landskapsvapen samt stiliserade stugtak med en d:o gran. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40914] 60:-

Dahlgren, E.W. Stort handelssegelfartyg med tvänne flaggor. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40915] 80:-

Dahlgren, Karin. Ägarinnan i konstfull inramning. Fototypi. Nertill egen text i tre rader om läsningens syfte. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40916] 70:-

Dahlgren, Lars. Flygplan och fåglar. Hornhaver opus 930. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40917] 50:-

Dahlgren, Lotten. Stor mangårdsbyggnad med stort träd framom; allt i konstfull inramning med initialerna LD nedan. Tecknat av Astrid Davidsson. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40918] 125:-

Dahlman, Axel. Pelarkolonn med växtlighet och skuggor däromkring. Allt i gult och svart. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40919] 70:-

Dahlman, Paul. Uppslagen bok med ett levande ljus, solstrålar. Bokstäverna rebusartade. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40920] 60:-

Dahlman, Paul Rune. Vapen med örn med utfällda vingar på tvänne böcker. Texten Vaermlandia-Nericia på band. På vitt papper i litet format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40921] 60:-

Dahlman, Paul Rune. Vapen med örn med utfällda vingar på tvänne böcker. Texten Vaermlandia-Nericia på band. På vitt papper. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40922] 60:-

Dahlman, Paul Rune. Vapen med örn med utfällda vingar på tvänne böcker. Texten Vaermlandia-Nericia på band. På gulvitt papper. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40923] 60:-

Dahlstedt, Ella o Bengt. Par läsande under ett träd; i fonden en kyrka. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40924] 50:-

Dahlström, Per. Läsande naken dam vid havet inramad av tvänne pelare med tak. 1919. Litet format. Ljust olivgrönt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40925] 80:-

Dahlström, Wilhelm. Liten mus stående på tvänne böcker och som söker nå upp till ett ljus. Fototypi. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40927] 100:-

Dahne, Bertil. Dir. Modern villa. Tecknat av Yngve Magnusson 1943. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40928] 70:-

Dalman, J. Läsande man i glasögon. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40929] 60:-

Dalström, Kata. Sprutande vulkan. Stplexl. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40930] 175:-

Danielsson, Anna. Naturmotiv mellan tvänne björkar. Sign. Borg. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40931] 70:-

Dansk exlibrisselskab. Stenkummel och vapen i blått. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40932] 80:-

Dedeken, Honoré. Text med konstfull inramning. Ca 1910. Mindre format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40933] 70:-

Dedeken, Honoré. Text med konstfull inramning. Ca 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40934] 80:-

Büchersammlung der Deutschen S:t Gertruds Gemeinde in Stockholm. På halvmåne stående helgonlik kvinna hållande kyrka och patera i sina händer. Därunder texten 'Fürchtet Gott! Ehret den König! Stålstick 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40936] 100:-

Dijkhuizen, S.J.H. Arnhem, Holland. Liten boksamling med tvänne bokstöd i flerfärgstryck. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40937] 80:-

Dittmer, Tor. Sth. Bokstaven R omsluten av bokstavskombinationer. Tecknat av Ulf Tegnér 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40939] 60:-

Ditzinger, Waldemar. Civilassessor, Äppelviken. Sign EK. Staty av örn som slagit naken man knäböjande på en sten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40940] 60:-

Drakenberg. Texten Exlibris K.- E. D. Däremellan en läsande uggla. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40942] 60:-

Düring, Ingemar. Ex bibliotheca Ingemar Düring. Enkelt inramad text. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40946] 50:-

Edberg, John. Slott med träd framför samt en uppslagen bok där en uggla sitter. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40948] 70:-

Edbom, Linnea. Ängel som flyger ovanom uppslagen bok. Sign K 1915. På gulgrått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40949] 60:-

Edbom, Linnea. Ängel som flyger ovanom uppslagen bok. Sign K 1915. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40950] 60:-

Edgren, Anders. Gammalt segelfartyg. Sign EB 1924. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40951] 70:-

Edlund, G. Förlossningsinstrument mellan lagerkransat band, överst fotografi av ägaren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40952] 125:-

Edman, Gösta. Vävlagare, Norrköping. Vikingaskepp på havet och en uppåtgående sol. Tecknat av Erik Johansson, Norrköping 1943. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40953] 110:-

Edman, J.P. Romare i hjälm med svärd. Sign RV. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40954] 70:-

Egerström, B. Katt sittande på bok, runt om blomstermotiv. Sign FK. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40956] 70:-

Egrell, Inez och Gunnar. Figur i motsol hållande initialerna IGE. 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40958] 60:-

Ehinger, Alvar. Vapenbild med texten 'Primum est non nocere'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40959] 70:-

Ehrefelt, Kurt. Trenne ryttare i dimma. Sign KE. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40960] 90:-

Ehrensvärd, C. Augustin. Vapen inom sexhörning. 1800-tal. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40961] 100:-

Ehrensvärd, C. Augustin. Vapen. Stort format. 1800-tal. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40962] 100:-

Eidem, Erling. Ärkebiskop. Stiliserat blommotiv med text runt om i grönt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40963] 80:-

Eilard, Reinhold. Vulkan i färg. Texten 'Probitas Perdurat In Aevum. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40964] 125:-

Eilard, Ulf. Två böcker o sign U. Litet format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40965] 50:-

Ekberg, Henning. Handlande, Hälsingborg. Sign Eldh. Mäktigt träd, ovan bland molnen harpospelare. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40967] 100:-

Ekdahl, Otto. Bokhylla med portal som leder ut mot en soluppgång. Va 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40968] 80:-

Ekehammar. Träd med mäktiga rötter. Sign ON 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40969] 60:-

Ekelund, Börje. Läsande barn. På boken 'Palle läser'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40970] 50:-

Ekelund, Börje. Jesus med lärljunde, därunder texten 'Mästarens uppdrag'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40971] 80:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Frankliniana och årtalen 1706-1790 innanför portal. Däröver latinsk text. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40972] 90:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Träd med soluppgång. 1917. Texten Ad superiora m.m. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40976] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Träd med soluppgång. 1917. Texten Ad superiora m.m. Stort format på blåvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40977] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Träd med soluppgång. 1917. Texten Ad superiora m.m. Stort format på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40978] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Träd med soluppgång. 1917. Texten Ad superiora m.m. Stort format på blågröntt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40979] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Fornegyptiskt och frimureriska motiv och ett sinnrikt anagram. Tecknat av J.B. Heurlin 1922. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40980] 150:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Bokluntor på blågrönt papper. Därovanom texten 'Ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40981] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Bokluntor på vitt papper. Därovanom texten 'Ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40982] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Bokluntor på lumppapper. Därovanom texten 'Ab exterioribus ad interiora, ab interioribus ad superiora. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40983] 110:-

Ekelund, Erik L. Uppslagen Bibel med texten John 3:16. Vacker inramning. Ca 1939. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40984] 80:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Monogram. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40985] 70:-

Ekelund, Erik L. Bokhandlare, Sth. Antikiserande didaktiskt motiv med texten 'Ett liv endast helgat av anden består evigt. Upptill 'Nec fasces, nec opes sola, artis sceptra perennant. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40986] 80:-

Ekelund, Hilma. Man med lykta på en mörk stig. Texten därovan: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Tecknat av J.B. Heurlin 1922. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40987] 90:-

Ekelund, Ove. Man, ev en polisman som sitter och läser på en hög med böcker. Tecknat av John Bauer. Ca 1910. Se cirkulär 12.1.48 sid 4. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40988] 350:-

Ekenman, Gunnar. Tandläkare, Sth. Monogram i rött o svart tecknat av ägaren 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40989] 70:-

Ekeroth, Annalisa. Händer som skördar en druvklase. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40990] 60:-

Eklund, Ester o Victor. Man med yxa på skidor i snötyngd skog. Runt format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40991] 60:-

Eklund, F.G.T. Uggla på en bok på en trädgren med texten 'Lifvet förgår, anden består. Gul bakgrund. 1899. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40992] 70:-

Eklundh, Valter. Transportarbetare, Trollhättan. Naturmotiv med martall och stuga i förgrunden tecknat av N. Lundgren 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40993] 70:-

Ekman, Astrid. Fjäril flygande över uppslagen bok. Sign NS. Ca 1940. [#40994] 70:-

Ekman, Axel och Marianne. Läsande munk under ett träd. Träsnittsmotiv. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40995] 70:-

Ekman, Gustaf och Gerda. Biblioteksmotiv med öppen eld och fönster mot havet. Sign W.Z. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40997] 100:-

Ekman, Solvig. Vilda blommor. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40998] 60:-

Ekman, Emil och Kurck, Sophie. Portal inramande större hus, därunder texten 'Sinnets ro är den rätta gubbe-ro. Sign W.Z. 1907. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#40999] 80:-

Ekman-Richert, Göteborg. Träd med rötter och ett vapen på stammen. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50000] 80:-

Ekstrand, Martin. Därovan texten 'S:ta Apollonia ora pro... och därovan bilden av henne med bok (fäst i väggen med järn på medeltida vis) och fjäderpenna. Ca 1930. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50001] 100:-

Ekström, Jean. Döden i hatt med lie och timglas lutande sig över över uppslagen bok sovande man, längst fram ett nästan nerbrunnet ljus. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50002] 125:-

Ekström, Karl-Eric. Kontorist, Gbg. Tecknat vapen av ägaren 1940. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50003] 60:-

Ekström, Ruth. Biblioteksmotiv med uggla, skrivdon och timglas etc. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50004] 70:-

Ekvall, Nils. Träd vari hänger en cittra. Därovanom texten 'Memento vivere'. Sign NE 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50005] 80:-

Eldh, Paul. Vit text mot svart bakgrund inramad av olika motiv. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50006] 60:-

Eldegård, Margareta. Gitarr, pallett med penslar o penna etc. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50007] 60:-

Elfving, I.E. Blomslingor. monogram och en sol. Allt i färg. Ca 1940. Sign av ägaren. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50008] 60:-

Elfving, I.E. Vapensköld; däröver stjärna. Ca 1940.Sign av ägaren. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50009] 60:-

Elg, Alfhild. Älghorn med tecken och bokstäver. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50010] 60:-

Elg, John. Eskilstuna. Vapenbild i tre sektioner; en älg i den större och tekniska instrument i de två mindre. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50011] 60:-

Elgstrand, Arthur och Segerstedt, Karin. Kustremsan mellan Spoånga och Dalhem i flygperspektiv. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50013] 80:-

Elverson, Gotthard. Hälsingborg. Figur sammansatt av idel nycklar och en vägg full av nyckelhål. Texten 'Not at Night' upp t.h. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50015] 100:-

Elwin, Nils. Kyrka invid järnvägsstation med en väg framför. Skymning på blågrått papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50016] 80:-

Enblom, Ingegärd. Sol inramad av diverse tecken såsom vingar, glob, måne och stjärna m.m. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50017] 60:-

Engel, Ella. Drejskiva på pall samt en stol, allt i grönt, rött och svart. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50018] 60:-

Enger, P.H. et B. Bok och oljelampa samt texten 'Post nebulam Phoebus'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50019] 80:-

von Engeström, Lars. Friherre, 1751-1826. Vapenbild med texten 'Speravit infestis'. Kopparstick. C II 787. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50020] 300:-

von Engeström, Sigfrid. Vapenbild. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50021] 70:-

Englund, F. Naturmotiv med segelbåt. Ca 1940. Vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50022] 60:-

Englund, F. Naturmotiv med segelbåt. Ca 1940. I färg på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50023] 60:-

Englund, Frithiof. Pallett, segelbåt och sol. Träsnitt. Sign H. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50024] 60:-

Englund, Yngve. I kostym klätt skelett sittande framför ett skrivbord fyllt med luntor och ett brinnande ljus. Därunder ägarens namnt. Ca 1920. Sign OS. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50025] 100:-

Engström, Gertrud. Ett ensamt träd på heden, i fonden moln. Fototypi. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50026] 100:-

Erhardt, Margit. Omegaformad horisontbild med fågelstreck. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50027] 60:-

Erici, Harald. Sående munk, medeltidssamhälle i fonden; därunder grekisk text. Sign K.B. 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50028] 80:-

Ericsson, Hugo. Tvänne vapen, däremellan krönt träd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50029] 80:-

Erikson, Algot. Tjänsteman. Raket på väg ut i rymden. Sign AE 1940. Rymden svart med vita stjärnor. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50031] 100:-

Erikson, Algot. Spårvägsman, Sth. Fornegyptiskt portalmotiv; upptill grekisk text, nertill texten 'Through the gate of the initiation'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50032] 80:-

Erikson, Algot. Spårvägsman, Sth. Fornegyptiskt portalmotiv;nertill texten 'The Path'. 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50033] 70:-

Erikson, Algot. Spårvägsman, Sth. Fornegyptiskt portalmotiv;nertill texten 'The Path'. 1937. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50034] 80:-

Eriksson, A. Bibliotheca Hälsingiana. Kartbild av Kalfsjön med omgivning. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50035] 100:-

Eriksson, Arvid. Den s.k. radiomajoren under andra världskriget. Spjutkastare. Ca 1940. På tjockare papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50036] 70:-

Eriksson, Arvid. Den s.k. radiomajoren under andra världskriget. Spjutkastare. Ca 1940. På tunnare papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50037] 70:-

Eriksson, Bengt. Källarmästare, Trollhättan. Korpulent konstnär med pensel. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50038] 60:-

Eriksson, John. Dam med bok. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50039] 60:-

Eriksson, Kjell. Monogram i rött och svart i cirkel. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50040] 60:-

Eriksson, Märta. Fru, Sth. Giraff stående på på en bok med ryggtexten 'Mitt Afrika'. Tecknat av Algot Erikson 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50041] 70:-

Eriksson, Rolf. Staty. Därunder ägarens namnt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50042] 60:-

Eriksson, Rune Hermes. Konstfullt monogram med texten: Böcker äro de fönster genom vilka anden blickar ut i världen. Tecknat av Algot Erikson 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50043] 70:-

Esking, Erik. Predikant eller agitator. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50044] 60:-

Esseen, Gunnar. Kunskapens träd. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50045] 60:-

Esselte. Monogram med blomma. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50046] 70:-

Estborn, Sigfrid. Liten segelbåt bland stora vågor. Fyr i bakgrunden. Sign E.A. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50047] 90:-

Estin, Emä D. (Grekiska bokstäver). Ung dam sittande på trappa framför pensionatsliknande byggnad. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50048] 70:-

Etterling, Nils Fr. E:son. Lustig fågel sittande på bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50049] 70:-

Ewerlöf, Kerstin. Vapen mot svart bakgrund. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50050] 70:-

Fagerlund, Adolf. Smedja, därunder stort segelfartyg, allt inramat av ugglor och kottar. Sign A.E. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50052] 100:-

Fahlcrantz, C.J. Vapenbild med uppslagen bok m.m. Sign T. F-tz 1902. I färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50053] 80:-

Fahlström, Axel. Bokhylla med jordglob. Tecknat av Börje Holm 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50054] 60:-

Falk, Erik. Direktör, Sth. Örn på klippa inom konstfull naturinramning. Text i rött. Litet riss i nedre marg. Ca 1910. Sign GJ. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50055] 80:-

Falk, Jahn. Gripsholmssilhuett. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50056] 100:-

Falk, Hilding. Finsmed, koppar, silver... 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50057] 80:-

Falk, Hjalmar. Major, journalist, Kalmar. Vapenbild med konstfull inramning tecknad av Axel Lekander 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50058] 70:-

Falkenberg, H. Mansansikte med pipskägg tecknat av sign M.F. 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50059] 70:-

Falkenberg, H. Kvinnoansikte tecknat av sign M.F. Ca 1945 (1948). Exlibris monterat på tjockare papper. [#50060] 70:-

Falkenberg, Hans. Greve, Sth. 1937. Australienkarta med diverse djur. Sign B-R. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50061] 80:-

Falkenberg, Hans. Greve, Sth. 1937. Australienkarta med diverse djur. Sign B-R. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50062] 80:-

Falkenberg af Trystorp. Vapenbild på ljust gulbrunt papper. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50064] 70:-

Falkenberg, Melcher, Riksråd 1722-1795, Sth. Vapenbild. Kopparstick, C II 538. 505. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50065] 200:-

de Fine Licht, Åke. Europakarta tecknad av G. Sjögren 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50067] 70:-

Fischer, S. Mansperson som drar upp ett fiskenät på stranden, bakom honom en hängbjörk. Sign. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50068] 80:-

Fjellskäfte bibliotek. Vapenbild. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50069] 70:-

Fjällbäck, L. o S. Cittra och flygande fåglar. Sign GW. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50070] 60:-

Fleetwood, Sophie. Solros i förgrunden, i fonden ett stort hus omgivet av granar. Etsning. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50071] 125:-

Flensburg, Carl. Stadsmotiv med slottsliknande byggnad i fonden, framför denna en stor skål på fot med en ringlande jättekobra. Ca 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50073] 70:-

Flensburg, Nils. Professor, Lund. Vapenbild med text tecknad av Else Flensburg. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50074] 80:-

Flodén, Carl. Sth. Romersk officer framför tempelkolonn omgivet av vatten. Tecknat av Ingeborg Uddén 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50075] 90:-

Flood, Harry. Segelhandelsfartyg, 1600-tal. Svart inramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50076] 70:-

Florin, Mai. Vintig exteriör. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50077] 60:-

Flygare, Eugène. Häst med officer i pickelhuva hoppande över hinder. I övre hörnen hästskor och korslagda piskor. Tecknat av Axel Haerner 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50078] 100:-

Flygare, Hanna. Privatbiblioteksinteriör från 1920-talet. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50079] 70:-

Fogedgaard, Helmer. Händer som omsluter böcker. Tecknat av Olaf Jaer, Oslo, 1953. I färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50081] 70:-

Fogedgaard, Helmer. Trenne katter på hustak en fullmånenatt. I färg. Ca 1950. Sign av tecknaren Sv. Ange Mollerup. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50083] 110:-

Fogelklou-Norlind. Ur Fogelklou-Norlind Bibliotek. Monogrammerad text. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50086] 125:-

Fogelmarck, Sofi. Falun. Fågelbo med däri sittande gågel. Därunder texten 'Bomärke'. Tecknat av Märta Redlund 1914. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50087] 90:-

Fogelmarck, Sofi. Falun. Fågelbo med däri sittande gågel. Därunder texten 'Bomärke'. Tecknat av Märta Redlund 1914. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50088] 90:-

Fogelqvist, Erik. Text i rött o svart. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50089] 60:-

Folkbildningsförbundet. Kornkärve och flygande fåglar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50090] 70:-

Follin, Carl. Pålsjö. Löjtnant, Landskrona. Slottsliknande byggnad tecknad av Arthur Johansson 1909. Ståltryck av Hasse W. Tullberg, Sth. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50091] 90:-

Forgaard, Trygve. Stavanger. Vapenbild krönt av en uppslagen bok. Ca 1950. Sign GS. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50092] 60:-

Forngård, Arne N. Stort gäspande mansansikte vari tungan visar sig vara ett bepjäsat schackbräde. I färg. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50093] 100:-

Forsberg, Karin och Einar. Fyravåningshuslänga i staden. Ca 1920. Inramat av böcker upp- och nertill. Stålgravyr. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50094] 100:-

Forsbom, A. Stiliserad uggla som omsluter texten. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50095] 50:-

Forshell, Bertil. Bevingat huvud i rundel som omslutes av stor våg; däröver sol. Segelbåt t.v. i bild. I rundeln texten 'För Sverige'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50096] 80:-

Forsman, Bo. Löjtnant, Karlaplan 3A, Sth. Ålderdomlig kanon och standar på marken, horisonten bland molnen. Tecknat av ägaren. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50097] 60:-

Forssell, Gösta. Månbelyst klippa vid havet och texten 'E luce claritas'. Sign PH 1926. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50098] 80:-

Forsström, Alvar. Läkare. Läkaremblem med texten 'Vita brevis, ars longa' tecknat av ägaren. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50099] 70:-

Fosselius, M. Fönster med krukväxter stiliserat tecknade. Träsnitt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50100] 60:-

Francke, Hugo. Bokmotiv med uggla, glob och monogram. Sign AF. Ca 1920. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50101] 80:-

Franklin, Britta. Domherre vid sin holk på en björk. På stammen texten 'Fac et spera'. I färg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50102] 125:-

Fredenholm, Axel. Redaktör, Gbg. Hjälmprydd grek med svärd och sköld i antikens natt och karga landskap. Tecknat av Carl Oscar Berg 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50103] 100:-

Freje, Ulla o Curt. Gbg. Musikslinga och blomkvist. Tecknat av Ulla Freje 1949. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50104] 60:-

Frenckner, Paul. Äldre trevåningshus med staket och träd framför. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50105] 90:-

Friberg, Sven. Lantgård. Sign IL. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50106] 60:-

Friberg, Richard. Dr. St. Levene. Tecknat av Ernst Wennerblad 1915. Stor gård på landet i medaljong. Texten 'Post tenebras spero lucem 1903. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50107] 90:-

Fridlund, J.S.M. Stockholmssilhuett med flygplan. Allt i blått och i frimärkets form. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50108] 80:-

Fridlund, J.S.M. Stockholmssilhuett med flygplan. Allt i svart och i frimärkets form. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50109] 80:-

Fries, Th. M. Fotografi av innehavaren med namnteckning därunder. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50110] 70:-

Frisendahl, Arvid. Rektor, biolog, Gbg. Naken gestalt i klippöppning höjande armarna mot ljuset. Sign. Hj. E. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50112] 70:-

Fritsch, Sven. Mansperson läsande tidning. Akvarell i sv/v. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50113] 70:-

Fryckstedt. Bokhylla tecknad 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50114] 60:-

Fryklund, Dan. Bokhylla med gitarr. På bokryggarna texten 'Ars muscanz. Tecknat av Nils Ekvall 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50115] 70:-

Frälsningsarméns efterkrigshjälp. Man som planterar ett nytt träd i det gamlas ställe. Solljus i bakgrunden. Allt i färg och tecknat av Olle Hjortzberg 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50116] 250:-

Fröberg, Sven. Uggla; därbakom i cirkel hus- och skogssilhuett. Sign MJ 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50117] 70:-

Fröderström, Harald. Uggla på dödskalle och ett ödsligt havslandskap. Tecknat av Axel Sjöberg 1923. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50118] 200:-

Fröding, Valdemar. Österhög. Antikiserat motiv med bevingad trumpspelare och tecknande nymf. Jordglob mot pyramid i fonden. Nedan texten 'Nihil humani a me alienum puto'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50119] 80:-

Fürst, Carl M. Dödskalle på uppslagen bok, därovan sling- och blommotiv. Tecknat av E. Ekblad 1900. Carlander IV 379. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50120] 100:-

Fürstenberg, Arthur. Läkaremblem i form av en stor svart orm, böcker, stetoskop, flaskor m.m. Sign. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50121] 80:-

Fürth, Vera. Bokrulle med texten 'Dubia plus torqvent mala. Seneca. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50122] 60:-

Förberg, Elof. Slottsliknande byggnad med träd i förgrunden. Etsning. D. Ljungdahl 1911. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50125] 125:-

Förberg, Elof. Ur Elof Förbergs boksamling. Putti på inramande upphöjning d'après Marillier. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50126] 80:-

Gabrielsson, Marta. Sjuksyster. Fjällmotiv med sol i sv/v tecknat av Hanna Gabrielsson. Ca 1945. På vitt papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50127] 60:-

Gabrielsson, Marta. Sjuksyster. Fjällmotiv med sol i sv/v tecknat av Hanna Gabrielsson. Ca 1945. På gråblått papper och mindre markerat. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50128] 60:-

Gartz, Claes Gustaf. Bokauktionskommissarie, Sth, 1834-1899. Bokstaven C som blir ett G med hjälp av en bok och auktionsklubban; därunder flera böcker. Ovanom texten ' Tamen aliqvid haeret'. Carlander IV 206. [#50131] 200:-

Gauffin, Einar. Nästan färdigbrunnen majbrasa i ett nattligt landskap. På vitt papper. Ca 1925. Sign EB. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50132] 80:-

Gauffin, Einar. Nästan färdigbrunnen majbrasa i ett nattligt landskap. På grått papper. Ca 1925. Sign EB. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50133] 80:-

Gavelin, Axel. Trenne eldar och diverse tecken. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50134] 60:-

Geber, Nils. Fil.stud. Sth. Uppslagen bok med konstfull inramning i brunt tecknad av Lydia Skottsberg 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50135] 125:-

de Geer, Arvid. Vapen i medaljong med texten 'Non sans cause'. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50136] 100:-

de Geer, Sten. Kartan kring Göteborg med omgivningar, upp t.h. krönt vapen. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50137] 100:-

de Geer - Arfwedson. Tvänne vapen med konstfull inramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50138] 70:-

von Gegerfelt, E. Redaktör, Sth. Läsande flicka vid ett brinnande ljus, upp t.v. vapenbild. 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50139] 90:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50141] 70:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På gulvittskärt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50142] 70:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På gulbrunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50143] 70:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På grönt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50144] 70:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På rött papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50145] 70:-

Geijer, Olof. Namnet på stort ark skrivande råtta, på bokhylla i fonden bl.a. en dödskalle och ett timglas. Ca 1940. Sign O.Z. På gråblått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50146] 70:-

Geijer, Olof. Sjöjungfrur hållande inramning vari bok med bilden av en clown syns, därovanför initialerna OG. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50147] 60:-

Geijer, Olof. Konstfullt ordnade initialer med i G:et inskrivna böcker; ur en av dessa uppstiger en naken nymf omsluten av ett hjärta; därovan en halvmåne. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50148] 80:-

Geijer, Per Adolf. Gåvoexlibris med lagerkrans. 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50149] 70:-

af Geijerstam, Erland. Vapenbild på gulvitt papper. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50150] 70:-

Gentzel, Tor. Bokauktionsmäklare, Sth. Bok, auktionsklubba och fjäderpenna. Ca 1940. Tecknat av Harald Gelotte. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50151] 100:-

Gibb, Molly Flagg. Intrikat monogram. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50152] 70:-

Gihla, Pål. Kornkärve instucken i bokstaven G med konstfull inramning och årtalet 1709. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50153] 70:-

de Gil Comin. Medeltidsmotiv med munk sedd bakifrån gående genom valvtäckt kullerstensgata. Tecknat av ägaren. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50154] 90:-

Gjessing, Rolf. Överläkare. Simmerska med framsträckta armar tecknad av Olaf Jaer 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50155] 70:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Monogram på vitt papper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50157] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Monogram på guldpapper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50158] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Text runt ett getabockshuvud. Ca 1950. I mörkrött o svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50159] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Text runt ett getabockshuvud. Ca 1950. Stort format i ljust rött och svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50160] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Text runt ett getabockshuvud. Ca 1950. Stort format i mörkrött och brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50161] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50162] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50163] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Stort format på brunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50164] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Stort format på rött papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50165] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Stort format på ljust blått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50166] 50:-

Gjelhwoldsén, Erik. Faktor. Getabockshuvud t.v. i svart. Ca 1950. Stort format på guldpapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50167] 50:-

Gleerupska Univ.-Bokhandeln, Lund. GUB 1826. Silhuett av Lunds domkyrka. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50168] 80:-

Goldschmidt, Ernst. Dr.jur. et dr.oec. publ. Skämtteckning av liten båt med segel fylld med druvor och en läsande herre i hatt. I bakgrunden på en höjd torn eller staty. Etsning. Mycket stort format. Ca 1930. Sign SN? [#50169] 125:-

Gottstein, Hans. Julgran med julklappssäck. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50171] 60:-

Graffman, J. Holger. Gammalt fartyg, t.h. tvänne havsnymfer med ankare m.m. Sign. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50172] 60:-

Grafström, Sem. Bankkassör, Umeå. Självporträtt framför tidningen tecknat av ägaren. Ca 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50173] 100:-

Grafström, Sem. Bankkassör, Umeå. Hus med texten Sems bok 19 med röd inramning. Tecknat av ägaren 1906. Grafström, Sem. Bankkassör, Umeå. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50174] 90:-

Grahn, Tomas. Kyrka i rött sedd genom en portal. Årtalet 1841 t.h. Sign. Ca 1950. Vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50175] 50:-

Grahn, Tomas. Kyrka i rött sedd genom en portal. Årtalet 1841 t.h. Sign. Ca 1950. Grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50176] 50:-

Grahn, Tomas. Kyrka i svart sedd genom en portal. Årtalet 1841 t.h. Sign. Ca 1950. Gult papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50177] 50:-

Gramén, Karl. Läkaremblem, läkeväxt och skalpell, horisont med nedåtgående sol. Över det hela ett stort frågetecken. Tecknat av J. Swedin 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50178] 80:-

Grane, P. Olof. Vapenbild med jakt- och djurmotiv, därovan monogram. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50179] 80:-

Granlund, Giri. Bläckpenna försedd med segel som skriver på havet manövrerad av naken gosse. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50180] 80:-

Granström, G.A. Civiling., Sala. Äldre man med slagruta och en yngre man som observerar. Upptill texten 'Jag söker och försöker'. 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50181] 150:-

Grebst, Harald. Naken man som sätter stor sten på plats i mur av något slag. Sisyfosallusionsassociation. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50182] 100:-

Grebst, Manja. Rauk i havet, därovan fågelstreck samt texten 'Fortiter in re - celeriter in modo'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50183] 100:-

von Greyserz, Anna Walo. Sol över havet, i förgrunden enorm svart klippa med ett antikt tempel. Fornindisk symbol nertill samt sign. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50184] 100:-

Grill, Bernhard. Ryttmästare, 1864-1929, Abbotsnäs. Vapenbild med tvänne storkar. Sign JD. Ca 1900. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50185] 120:-

Groth, Britha. Fjällmotiv i cirkel, däromkring kottar och en uggla. Fototypi. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50188] 80:-

Grumme, Ferd. Stort segelfartyg i storm. På band upptill texten'Sempre avanti'. Sign G.S. 1907. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50190] 150:-

Grönberger, Sven. Tänt fyrtorn. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50191] 125:-

Grönvall, Carl-Fredrik. Bokhyllemotiv med vapenbild. Latinsk text. Nedan liggande Homerosbok. Uggla. Stålstick. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50193] 90:-

Grönwall, F.W. Frimureriskt exlibris med gammelsvensk text på panel vilande på tvänne träfigurer. Sign AG. Ca 1930. Ev 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50194] 80:-

Guldhammer, Stig. Orientaliskt par i högtidsdräkt. Sign. Ca 1975. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50195] 60:-

Guldstrand, Carl. Fantasilandskap med klippa och molnformationer. Sign AL 1909. Allt i blått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50196] 100:-

Gumaelius, Gundla. Sth. Vacker bok med texten Sveriges historia, samt initialer och årtal. Upptill texten 'Intet folk får bli mer än Du'. Tecknat av Alex. Seger 1913. I brunsvart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50197] 100:-

Gumaelius, Gundla. Sth. Vacker bok med texten Sveriges historia, samt initialer och årtal. Upptill texten 'Intet folk får bli mer än Du'. Tecknat av Alex. Seger 1913. I blåsvart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50198] 100:-

Gumaelius, Gundla. Sth. Vacker bok med texten Sveriges historia, samt initialer och årtal. Upptill texten 'Intet folk får bli mer än Du'. Tecknat av Alex. Seger 1913. I blåsvart och mindre format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50199] 100:-

Gundersen, Ture. Dr. Läkaremblem som inramar bild med på böcker infallande ljuskägla. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50200] 100:-

Gunnarson, Britta o. Olle. Hälsovårdsinsp. o. småskollärarinna. Diverse lövformationer tecknade av Britta Gunnarson. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50201] 60:-

Gunne, G.O. Hus vid havet, i fonden skymtar en vindmölla. Och över alltihopa en stor sol. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50202] 90:-

Gunnerson, Erik G. Ung kvinna hållande en bok i båda händerna. Intill texten 'nytja, som nyttjade du icke'. Sign BHs. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50203] 80:-

Günther, Allan. Martall med synliga rötter och texten 'Liber amicus optimus'. Sign EGL 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50204] 80:-

Gustafsbergs Fabriks Intressenter, AB, Sth. Rykande fabriksskorsstenar, framom dessa vita snötyngda granar. Gravyr i stål 1911. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50205] 200:-

Gustafsbergs klubb. Klubblokal med lövverksinramning. Ca 1920. Vikmärke mitt på. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50206] 80:-

Gustafson, Jan. Gammalt och stort segelfartyg. Svart på brunt papper. Litet format. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50208] 50:-

Gustafsson, G.W. Major. Tecknat av Briede 1948. Slottstorn med omkringliggande mindre bebyggelse. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50209] 90:-

Gyldenstolpe, Nils. Greve 1768-1844. Sth. Tecknat av Bror Hallberg 1918. Älg stående vid skogsbrynet. Nedanför vapen. Carlander III:170. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50210] 100:-

Gyllenstierna, Sten. Vapenbild. Tecknat av Axel Haerner 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50213] 100:-

Gyllenstierna, Stig. Vapenbild. Tecknat av Axel Haerner 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50214] 100:-

Gyllinger, Ulla och Bengt, Eskilstuna. Monogram i rött. 1949. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50215] 70:-

Gåva av Svenska Bibelsällskapet. A och O på var sin sida om korset. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50217] 70:-

Gåva av Svenska Bibelsällskapet. A och O på var sin sida om korset. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50218] 70:-

Gåva av Svenska Bibelsällskapet. A och O på var sin sida om korset. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50219] 70:-

Gåva av Svenska Bibelsällskapet. Olavus Petris sigill. Bokstäverna OP i medaljong inramat av bladverk. Stort format. Gåva av Svenska Bibelsällskapet. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50220] 80:-

Göranzon, Kurt. Goodtemplarordens symboler. 1945. Tecknat av ägaren. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50221] 80:-

Göta Prov. logens bibliotek. Vapenbild med latinsk text, ägarnamnet på band nedanför. Allt i rött. Ca 1940. [#50222] 80:-

Göteborgs Stadsbibliotek. Magnifik portal med vapen ovanom. I svart och ljust rött. Sign WZ. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50223] 80:-

Göteborgs Stadsbibliotek. Magnifik portal med vapen ovanom. I svart och rött. Sign WZ. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50224] 80:-

Göteborgs vandringsbibliotek XVI. Läsande far och son. I bakgrunden ett havslandskap. Sign GW. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50225] 150:-

Harpa med fågelutsmyckning i gult behängd med kvist. Ägare okänd. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50226] 60:-

Hafström, Torsten G:son. Innehavaren sittande vid stenmonument, i bakgrunden gammalt härbre. Fototypi. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50230] 100:-

Hagberg, Evy. Namnet konstfullt textat. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50231] 50:-

Hagberg, Gabriel. Stående bokrad. I förgrunden en hand som håller ett flammande svärd. I färg. Tecknat av Hornhaver. Opus 395. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50232] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Prästfolk som går in i ljuset. Tecknat av Elwi Carlsson. Stort format. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50233] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Prästman som skördar fra 'kundskabens trä'. Sign PH. Ca 1990. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50234] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Moder med gloria hållande litet barn. Tecknat av Maria Gustafsson. Stort format. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50235] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Moder med gloria hållande litet barn. Tecknat av Maria Gustafsson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50236] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Tsar Nikolaus II. Upptill krona med rysk text och årtalen 1868-1918. Tecknat av Erich Kuhn, opus 185 - 1993. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50237] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Vapenbild i rött med konstfull inramning och på gulbrunt papper. Tecknat av Anna Andersson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50238] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Uppsala domkyrka tecknad av Anna Andersson på gråbrunt papper. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50239] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Karg växtlighet med måne och kors, allt bambuinramat. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50240] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Gullöfall, Trollhättan. Allt i gråblått och tecknat av Hornhaver som opus nr 480. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50241] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kyrkobyggnad sedd genom poratl. Allt i blått och tecknat av Hornhaver som opus nr 364. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50242] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Borås kyrka i fonden, lummig bebyggelse i förgrunden. Tecknat av Alvar Holmgren. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50243] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Borås kyrka i fonden, lummig bebyggelse i förgrunden. Tecknat av Alvar Holmgren. Stort format. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50244] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Låg kyrkobyggnad i fonden, kyrkogård i förgrunden. Tecknat av Alvar Holmgren. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50245] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Låg kyrkobyggnad. Tecknad av Alvar Holmgren. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50246] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Lek med trianglar. Jo Erich Kuhn, Lerum, op. 155 - 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50247] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Mangårdsbyggnad. Tecknad av Hornhaver, op. 481. I gråblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50248] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Uppsalamotiv med domkyrkan i fonden och Upplandsmuseet i förgrunden. t.v. skymtar Valvgatan. Tecknat av Hornhaver, op. 450, Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50249] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Stiliserat fågelmotiv så placerade i fyra sektioner att de påminner om kinesiska tecken. Tecknat av J-E. Kuhn 1987. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50250] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Josef och Maria med Jesusbarnet.Tecknat av Hannu Paalasmaa, op. 215, 1986. Sign av konstnären. I blått på blått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50251] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Två barn i Guds hand, i bakgrunden skymtar korset. Tecknat av Hornhaver, op. 418. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50252] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Uppsalasilhuett med molnformationer och stjärnor i fonden. Tecknat av Anna Andersson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50253] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kristus på korset. I färg. Tecknat av Hornhaver, opus 398. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50254] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Patriark i portal med grekisk text därunder. I färg. Tecknat av Hornhaver, opus 477. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50255] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Texten 'The Lord is my Shepherd I shall not want'. Hannu Paalasmaa, Graphic Designer. Opus 1987, 1986. Sign av konstnären. I gråblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50256] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kristushuvudet på korset med små änglar hållande stort dok som bakgrund. I färg. Tecknat av Hornhaver, opus 528. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50257] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kyrkobyggnad med stort kors varå finns monterad svängande tornängel med trumpet och årtalet 1642. I färg. Tecknat av Hornhaver, opus 527. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50258] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Orientalisk dam spelande stränginstrument; i bakgrunden en båt med segel. Sign. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50259] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Japansk dam i kimono. Fecit: Paul Gjörsig 1993. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50260] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Dürermotiv. Sign. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50261] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kyrkobyggnad med portal och kyrkogårdsmur i förgrunden. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50262] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Man i gammal tid belamrad med klädespersedlar och tygrullar ringande en liten klocka. En knalle. T.v. texten Ex Boerosia. Tecknat av Hornhaver, opus 485. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50263] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kyrkogårdsportal i vintertid tecknad av Carin Sjöblom. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50264] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Cirkel med strålring, fyra kvadrater och namnen 'Maria, Jesus, Josef'. Tecknat av Jo Erich Kuhn, Lerum. Opus 215 - 1997. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50265] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Österländsk prästaman i hatt , halsband och långkappa. T.h. ett träd. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50266] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Kors inramat av kornax. Tecknat av Anna Andersson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50267] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Jesus Kristus med törnekronan. Tecknat av J-E. Kuhn. 1993. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50268] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Stliserade kyrkobyggnader med klockstapel. 1985. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50269] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Vapenbild i tre fält. Tecknat av Erling Svensson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50270] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Vapenbild i ett fält med ett kors. Tecknat av Erling Svensson. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50271] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Martin Luthers huvud och årtalen 1546-1996. Tecknat av Kuhn. 1996. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50272] 50:-

Hagberg, Johnny. Kyrkoherde, Järpås. Stort exlibris med abstrakta formationer tecknat av sign Elwi. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50273] 50:-

Hagberg, Knut. Björkdunge. Sign AG. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50274] 70:-

Hagberg, Marcus. Fana i rött med gult lejon. Ovan texten 'Sanctus Marcus. Tecknat av Hornhaver. Opus 394. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50275] 50:-

Hagberg, Sara. Saras bok. Liten flicka t.v. Dödskalle med texten Sara Newel bland prästkragar och andra blommor. Tecknat av Hornhaver. Opus 399. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50276] 50:-

Hagberg, Sara. Uppslagen bok med en ros, i fonden flickhuvud som blickar mot betraktaren. I färg. Tecknat av Hornhaver. Opus 391. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50277] 50:-

Hagelin, Kim. Stort H i blått konstfullt utsmyckat. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50279] 80:-

Hagström, K-G. Dr. Lidingö. Vintergatan? med ormhuvud pelarinramad, därunder kraftfull namnteckning. Upp- och nertill grekisk, latinsk, hebreisk och kinesisk text. Sign Hm 1925. Koppardjuptryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50280] 125:-

Hagström, Karl-Gustav. Dr. Lidingö. Vintergatan? med ormhuvud. Därunder namnet textat. Ipse fecit (Sign Hm saknas). 1912. Koppardjuptryck på gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50281] 100:-

Hagström, Karl-Gustav. Dr. Lidingö. Vintergatan? med ormhuvud. Därunder namnet textat. Ipse fecit (Sign Hm saknas). 1915. Koppardjuptryck på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50282] 100:-

Hagwall, Gunnar. Journalist. Skruttig åsna i ring; däromkring texten 'If the donkey had not stopped and looked around it might have won the race'. Tr på tunt papper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50283] 70:-

M. Halls skola. Stliserad gran. Sign RE 1924. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50285] 90:-

Hallberg, F.V. Rådman, Malmö. Rådhuset och kyrkan inramade av träd. Etsning i stål. Tecknat av Axel Haerner 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50286] 125:-

Hallberg, Svante. Naket par, hon sittande, han står läsande en tidning. Tecknat av Mela Peters. På vitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50287] 80:-

Hallberg, Svante. Naket par, hon sittande, han står läsande en tidning. Tecknat av Mela Peters. På gulvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50288] 80:-

Hallberg, Svante. Naken ung dam poserande på och framför uppslagen bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50289] 70:-

Hallberg, Hallgärd. Kustremsa med hav och klippor. På stranden texten 'Post nubila Phoebus'. Sol i fjärran. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50290] 90:-

Halleberg, Gösta. Cittra, böcker och bladverk inramat av portal. Sign AL. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50291] 80:-

Hallengren, Elin. Lyftande svan i förgrunden, i fonden svanstreck och en glödande sol med texten 'Excelsior'. Tecknat av G. Notini. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50292] 125:-

Hallström, Percy. Monogram inom röd cirel med namnet omskrivet. 1954. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50294] 70:-

Walther - Wilhelmina von Hallwil, född Kempe. Tvänne vapenbilder inskrivna i cirkel. Gravyr i stål. Ca 1890. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50295] 250:-

Hamberg, Astrid. Böcker och tvänne krukväxter på ett bord. Fototypi. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50296] 90:-

Hamilton, Alexander. Hedensberg. Greve. Vapenbild. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50297] 90:-

Hamilton, Evelina. Grevinna. Stort H inom ekbladskrans. Över bokstaven texten 'Through' och framför H:et ett litet träd. Tecknat av Ida v. Schultzenheim. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50298] 80:-

Hammarberg, Anna. Abstrakt konstruktion där en fågel och en cittra kan skönjas. Vitt mot svart fond. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50300] 60:-

Hammarsten, Fr. Bibliotek Fr. Hammarsten. Namnt. med enkel inramning. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50303] 60:-

Hammer. Bibl. Hammer. Trenne hästar som spränger fram dragande mytologisk wagon styrd av bevingad yngling, ev. Nike. Litografi på tunt papper. Ca 1880. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50304] 90:-

Hammer, Elof. Ing., Malmö. Passare m.m. med konstfull inramning. Ovanom på band texten 'Kunskap är makt'. Tecknat av Anna Nilsson. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50305] 80:-

Hamnell, Thure. Järnvägsman. Präktig villa med balkong. Nertill det bevingade hjulet. Tecknat av Folke Zettervall 1907. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50306] 100:-

Hamnström, Erik Adolf Daniel. Runstensmotiv med text och många slingor. Kanterna taggade som på ett frimärke. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50307] 100:-

Hansen, Arne. Stor segelbåt. Färöarna. Tecknat av Hornhaver, op. 938. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50311] 50:-

Hansen, Arne. Vapenbild med valross överst. Tecknat av Hornhaver, op. 911. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50312] 50:-

Hansen, Arne. Öppen bil, MG 1960-tal. Tecknat av Hornhaver, op. 917. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50313] 50:-

Hansen, Arne. Öppen bil, MG 1960-tal. Därovanom vehikel från anno dazumal. Tecknat av Hornhaver, op. 915. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50314] 50:-

Hansen, Arne. Vapenbild med horn och stjärna överst. Tecknat av Hornhaver, op. 907. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50315] 50:-

Hansen, Dorte. Medeltida gästabud. Upptill texten 'Livre de Cuisine'. Tecknat av Hornhaver, op. 991. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50318] 50:-

Hansen, Mette. Tvänne tigrar. Tecknat av Hornhaver, op. 904. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50319] 50:-

Hansen, Vilhelm. Generaldirektör, Sth. Fästningsliknande byggformation inramad av lummig växtlighet. Åttakantigt exlibris fårn Gen. Stab. Lit. Anst. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50320] 150:-

Hansson, Astrid. Uppslagen bok med stort monogram i rött. Delar av monogrammet tillika hyllplan för hela bokrader. 1936. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50322] 90:-

Hansson, Axel. Skåneslätten med pilträd i brunt och en kyrka i fonden. Blå molnformationer och en gul passare surrealistiskt placerad mellan kyrkan och ett av träden. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50323] 125:-

Hansson, Gullvi. Chinchilla sedd framifrån. Tecknat av Hornhaver, op. 903. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50326] 50:-

Hansson, Harry. Grönt träd med delad stam nertill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50327] 70:-

Hansson, Per V. Grönt träd med delad stam nertill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50328] 70:-

Hansson, Sven A. Initialerna sah och texten 'Liber suus'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50329] 70:-

Hansson, Sven M. Grönt träd med delad stam nertill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50330] 70:-

Harpsunds bibliotek. Druknande som spelar harpa. Landformationer i bakgrunden. Litet format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50331] 150:-

Harpsunds bibliotek. Druknande som spelar harpa. Landformationer i bakgrunden. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50332] 150:-

Hartelius, W. Bokhandlare, Gbg. Pelarinramad herrgårdsbyggnad med vapen upptill hållet av tvänne renar i överbyggnadens plafond. Nertill texten 'Gunnebo'. Kopparetsning 1918. Sign IV. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50333] 125:-

Harteus, Jens. Konstfull inramning av ett kors i mitten, Kalmar slott(?) t.v. och t.h. en vindmölla. Därunder handskriven latinsk text. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50334] 100:-

Hartmann, Ernst L. Herrgård med två svanar i sjö i förgrunden. Däröver blomdekorationer och en tunna med ax och redskap. Sign V.H. 1907. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50335] 100:-

Hasselblad, Karl-Erik. Bevingad vapenbild med monogram. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50336] 100:-

Hasselgren, Henrik Constantin. Distriktsveterinär, Lenhofda. Insjövy med björkar och segelbåt, i förgrunden ett hästhuvud, upptill sol och texten 'Nepam'. 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50337] 100:-

Hasselkvist, Paul. Vapenbild med tvänne uppslagen bok på var sida. Allt med blomsterinramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50338] 80:-

Hassellöf, Karl. Uggla med utbredda vingar på böcker , upptill jägare med jaktredskap. Ca 1930. på böcker Exlibris monterat på tjockare papper. [#50339] 80:-

Hasselrot, Bengt. Statsråd. Monogram med texten 'Caritate humanitate' i ring. Gravyr i stål. Tecknat av Alex. Sager 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50340] 100:-

Hasselrot, Per. Fartygskonvoj. Upptill svärd och våg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50341] 80:-

Haug, Gudrun. Jordglob och uppslagen bok, i fonden fågelstreck. Sign Cm. D. 1943. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50343] 80:-

Haupt, Oscar. Köpman, Sth. Monogram med konstfull inramning. Sign. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50344] 90:-

Haute, Maeckt Vier van. Vapenbild med bl.a. ett träd. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50345] 60:-

Havskov, Flemming. Vapenbild tecknad av Hornhaver, opus 1028. Ca 1995. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50346] 50:-

Hazelius, Artur. Natteld vid bro. I fonden skymtar ett kyrktorn och några träd, lysande stjärnor på himlen. Nertill texten ' Känn dig själf'. 1904. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50347] 150:-

Hazelius, Gunnar. Sankt Göran och draken. Sign AS. Ca 1910. Nertill texten 'Var trogen dig själv'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50348] 125:-

Hazelius, Gösta. Major, Sth. Hand hållande stort svärd framom bok. I fonden mörk silhuettskog. Sign. 1918. Gravyr i stål. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50349] 100:-

Heckscher, Gunnar. Skäggprydd gammal jude studerande skrifterna. Sign LM. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50351] 80:-

Hedberg, Hasse. Hedbergs Bilskola, Krylbo. Utevy med hus och flagga i fonden, i förgrunden diverse föremål såsom en kamera, jordglob, böcker och en fågel. Tecknat av Lars Lindqvist 1953. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50352] 80:-

Hedén, Inga. Skidlöpare och tennisspelare i rött. På fackla däremellan texten 'Var redo'. Tecknat av Olle Olofsson 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50353] 70:-

Hedenstierna, Hugo. Vapenbild med bokstäverna S.H.T. Stjärna upptill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50354] 80:-

Hedin, Nath. Köpman, Sunne. Monogram i i kvadrat inskriven triangel. Svart. Ca 1950. Tecknat av Stig Hagegård. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50355] 80:-

Hedin, Nath. Köpman, Sunne. Monogram i i kvadrat inskriven triangel. Rött och svart. Ca 1950. Tecknat av Stig Hagegård. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50356] 80:-

Hedlund, Bertil Bull. Boknarr i medeltidsbibliotek. Därunder texten ,Der Büchernarr'. Stort format i rödbrunt. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50357] 250:-

Hedlund, Jan. Teknolog, Sth. Antika tempelbyggnader i förgrunden, i fonden skymtar en stad. Allt i sol på gråblått papper. Tecknat av ägaren 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50358] 100:-

Hedlund, Jan. Teknolog, Sth. Antika tempelbyggnader i förgrunden, i fonden skymtar en stad. Allt i sol på gulvitt papper. Tecknat av ägaren 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50359] 100:-

Hedlund, Torsten. Stort orgelverk med putti och tvänne stora amforaliknande vaser. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50360] 60:-

Hedqvist, Ivan. Naken man ('arbetare'?) i förgrunden som ur det han i sin högra mot solen höjda hand låter blod i strida strömmar falla mot jorden alltmedan i fonden en skara högtidsklädda män i höga hattar tillsammans med några lättklädda damer med blottade bröst intresserat tittar på. I vänster hörn en stor sol. Molnformationer som från en explosion stiger upp från jorden i bakgrunden. I färg. Sign A.S. Arthur Sjögren. Ca 1910. Kan ev. syfta på storstrejken. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50361] 250:-

Hedqvist, V. Lektor, Malmö. Pelarinramad bokhylla med namnen på de stora klassikerna. Upptill texten 'Homo sum humani nil a me alienum puto'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50362] 150:-

Hedström, Nils W. Vinhandlare, Sth. Rund vapenbild i rött tecknad av ägaren 1906. På lumppapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50363] 150:-

Hedvall, And. Låg mangårdsbyggnad med staket framför. Upptill vapen och en uggla. 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50364] 100:-

Hedvall, Gerd. Cirkusexteriör med en clown och diverse djur. En liten flicka på väg in i cirkustältet. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50365] 80:-

Hedvall, Thor. Handslag, i bakgrunden en brinnande fackla, skrivdon, hammare och tång. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50367] 60:-

Hegardt, Axel. Sirligt inramat monogram i blått. Ca 1910. Carlander IV-581. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50368] 150:-

Hegardt, Axel. Kanslisekreterare, 1831-1913, Sth. Nedan putti sittande på bokhög viftande med ett band varå läses 'Ex sede pueritiae beatitudo futura'. Därovanom i i lika konstfull inramning bilden av en större lantegendom vid vatten. Ca 1900. Stort format. [#50369] 150:-

von Heidenstam, Verner. Förf. Vinterlandskap med tvänne snötyngda granar varemellan leder en väg mot horisonten där den stjärnklara natthimlen tar vid. 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50372] 250:-

Heijne, Otto. Stort träd i förgrunden, i fonden långt borta skymtar en kyrka. Etsning. Stort format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50373] 150:-

Heilborn, Märta. Stort hus i staden. Etsning. Ca 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50374] 100:-

von Heland, Erik. Man med bok i handen och gevär bredvid sittande vid lägerelden. Upptill höger vapenbild. Ca 1940. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50375] 100:-

Helander, Bengt. Dam med gloria hållande bok och tångliknande föremål. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50376] 60:-

Heldaas, Thorbjørn. Avd.chef, Oslo. Medeltidskompositör med stränginstrument och fjäderpenna varmed han skriver, i bakgrunden kvinnor. Tecknat av H. Bongard 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50377] 100:-

Hellberg, Nils. Segelbåt bortom udde i förgrunden, träd och fågelstreck. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50379] 80:-

Helling, Willi. Tvänne bergsklättrare i det som synes vara Alperna. Ca 1900. Stort format. [#50380] 150:-

Hellner, Jan. Uppslagen bok på ekkvist. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50381] 60:-

Hellquist, Lena. Läsande flicka bland böcker och annat. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50383] 50:-

Hellström, E. Grosshandlare, Sth. Älv eller stor bäck som från horisonten kommer rinnande mellan två klippor i förgrunden. På den ena klippan initialerna. Ca 1930. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50384] 90:-

Hellström, Georg. Stor villa på landet. I förgrunden blommor på rad. Över alltihop en stiliserad sol. Fototypi. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50385] 90:-

Hellström, Gunnar. Abstrakta konfigurationer. Därunder texten 'Scientia est potentia'. Tecknat av Yngve Berg 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50386] 100:-

Hellström, Harald. Jockey hållande mercuriistav fram galopperande kuse. Sign OLS 1928. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50387] 80:-

Hellström, Nils. Med. dr. Söderhamn. Dödskalle med orm som ringlar genom ögonhålorna, korslagda ben och bladdekorationer. Tecknat av Gabriella Möllerberg 1913. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50388] 100:-

Hemmendorff, Ernst. Lektor, Sth. Medelhavslandskap, ev. Svarta havet, med blomdekorationer och texten 'Constantia' däröver. Etsning i stål utförd i Wien 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50389] 100:-

Henning, Alfred William. Reklamchef på Asea. Två nakna små barn som leker med böcker i en bokhylla. Tecknat av A. Seger. Ca 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50390] 70:-

Henrichsen, Leif H. Sportjournalist, Oslo. Jordglob, dokument med de fem olympiska ringarna samt skrivdon. Tecknat av Einar Paasche-Aasen 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50391] 300:-

Henrioud, Marc. Oljelampa på spegel med texten 'Plus penser que dire'. På hylla framför böcker och skrivdon, därunder fyrspann. Inramning med druvklasar och blommor. Stort format. Kopparetsning. På baksidan med en gåvotillskrift dat. 1930 från ägaren till P-G. Heurgren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50392] 200:-

Hesselman, G. Fyravåningshusfasad på lumppapper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50395] 80:-

Heuman, Carl. Davidsstärnan omgiven av lagerkrans samt yttre cirklar med namnet. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50396] 70:-

Heurlin, E.J. F. Uggla på jordglob bland böcker och skrivdon, därutanför telefonstolpe med ledningar. Sign E.H. 1941. Carlander IV-236. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50397] 150:-

Hildebrand, Albin. Läroverksadj., Sth. Stockholmsvy över vattnen. Gravyr i stål. Tecknat av Lydia Skottsberg 1904. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50399] 200:-

Hildebrandsson, Sven. Direktör, Sth. Ägaren sittande vid ett öppet fönster med utsikt mot en hästkapplöpningsbana. Upptill texten L'honneur et l'humanité. Stålgravyr. Tecknad av C.O. Bartels 1909. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50400] 150:-

Hilleström, Gustaf. Kyrkoport till en låg kyrkobyggnad. Etsning. Ca 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50401] 150:-

Hillman, Rolf. Boktrave bland krusbär. Sign ES. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50402] 60:-

Hillström, Kurt. Vapenbild. Kyrkoadjunkt, Ulricehamn. Tecknat av G. Skårman 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50403] 70:-

Hillström, Kurt. Kyrkoadjunkt, Ulricehamn. Präst i full ornat med konstfull inramning. T.v. texten 'Attende tibi et doctrinae'. Tecknat av G. Skårman 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50404] 70:-

Hillström, Kurt. Kyrkoadjunkt, Ulricehamn. Präst med nattvardskalk stående mot församlingen. T.h. texten 'Sigill. pastor'. Ca 1940. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50405] 70:-

Hillström, Kurt. Kyrkoadjunkt, Ulricehamn. Präst med nattvardskalk stående mot församlingen. T.h. texten 'Sigill. pastor'. Ca 1940. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50406] 70:-

Hilmer, Ernst. Namnet och liten uggla i nedre vänstra hörnet. Sign E.H. 1907. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50407] 70:-

Hilmer, Ernst. Uggla sittande på uppslagen bok med kvist, i fonden en stor sol. Sign E.H. 1909. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50408] 70:-

Hjelmqwist, Frithiof. Pastor, Wexiö. Kyrkobyggnad med omgivning; allt med bladinramning. Upptill en uggla. Nertill texten 'Hunc librum habet F.H'. Gravyr i stål. Tecknat av Inga Nickolin 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50409] 125:-

Hjelmqvist, Fredrik och Karin. Interiör med bokhylla etc och med utsikt mot horisonten där solen skiner. I ljust olivgult. Sign MH 1912. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50410] 100:-

Hjelt, Arthur. Läsande skäggprydd äldre man under en hängande oljelampa. Därunder hebreisk text. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50411] 80:-

Hjertén. Antikiserat motiv med man i fotsid klädnad med barn på sin rygg. Allt i blomsterinramning. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50412] 80:-

Hjorth, Astrid och Olof. Skogvaktare och fru. I förgrunden uggla på ett timglas och en brinnande fackla, i fonden ett fjällandskap. Tecknat av Ragnar Albinsson 1932. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50413] 100:-

Hjorth, Erik. Fantasiträd. Sign GW. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50414] 70:-

Hjorth, Gustaf. Skådespelare, Sth. 1884-1931. Trenne böcker med monogram. Upptill hjort med stor hornprydnad avtecknad mot granskogen. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50415] 100:-

Hjorth, Harriet. Musikinstrument och två masker. På vitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50416] 70:-

Hjorth, Harriet. Musikinstrument och två masker. På gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50417] 70:-

Hjorth, Per-Daniel. Hjortdjur på språng. I brunt rött. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50418] 70:-

Hjorth, Svea. Jesus Kristus på korset och en bedjande som sträcker händerna mot skyn. På uppslagen bok nedanför korset texten 'De övervunno honom i kraft av lammets blod...' Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50419] 90:-

Hjortzberg, Gösta. Monogram. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50420] 70:-

Hjortsberg, S.J.V. Ren stående på en kulle bland molnformationer. Nertill posthornet. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50421] 80:-

von Hofsten, Nils. Prof., rektor för Uppsala universitet. Pelarrest av Artemistemplet i Efesos. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50423] 80:-

Hogdal, Nilla / Stig. Olika samemotiv. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50424] 150:-

Holden, Olle. Mycket lättklädd ung dam intagande insmickrande och lätt utmanande pose. Tecknat av J. Olivera 1990. Op. 235. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50425] 50:-

Holden, Olle. Lättklädd ung dam intagande insmickrande och lätt utmanande pose; i bakgrunden antik staty av dam i liknande pose. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 895. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50426] 50:-

Holkers, Anders. Kvist med löv och hängen i oval inramning. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50427] 60:-

Hollertz, Malte. Martall med böcker framför. Tecknat med kolkrita av Näsström 1943. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50428] 70:-

Holm, Bengt. Stiliserat motiv av ett gnistrande klot mellan tvänne granar eller liknande. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50429] 60:-

Holm, Erik Dagobert. Gravör, Gbg. Naken dam brottandes med sin skugga i form av en spöklik mansperson; båda stående på en uppslagen bok med spännen. Tecknat av G. Henning 1912. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50430] 125:-

Holm, Pelle. Fil. lic. Lund. Biblioteksinteriör med pulpetliknande skrivbord tecknad av Axel Hoerner 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50431] 100:-

Holm, Rurik. Brinnande altare med textinramning så lydande: Exstinguitur numquam. Tecknat 1916 av sign ...I. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50432] 70:-

Holmberg, Arne. Ett slags släktträd med olika symboler tecknat av FH 1946. Symboler för Stockholm, frimureriet Nobelbiblioteket, KB etc. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50433] 100:-

Holmberg, Axel. Ensam man gående på en stig, träd på ömse sidor och ovanför flygande svanar. Träsnitt av ägaren. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50434] 100:-

Holmberg, Britta. Lab. ass. vid AB Vin & Spritcentralens laboratorium. Sth. Naturmotiv; bäck med blommor i förgrunden. Tecknat av Maria Olsson, Lund 1926. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50435] 70:-

Holmberg, Carl August. Läkaremblem mellan två stenar varå läses 'För land och hem. För rätt och sant'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50436] 80:-

Holmberg, Carl Olof. Ing., Lund. Stort hus i staden med stor portal. Tecknat av sign PAD 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50437] 100:-

Holmberg, Carl Olof. Ing., Lund. Stort segelfartyg; i förgrunden bokhylla. Tecknat av Carl Oscar Berg 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50438] 100:-

Holmberg, Finn. Valvinteriör med pelare; den främre med människomotiv. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50439] 80:-

Holmberg, Fritz. Kyrka tecknad från sidan med tvänne träd och trenne fåglar, nedan bokhyllemotiv. Tecknat av sign EA. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50440] 70:-

Holmberg, G.E. Silhuett av en djungel med ett människohuvud i förgrunden. Sign S.P. 1922. Runt om texten 'Ett hem utan böcker, en kropp utan själ'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50441] 80:-

Holmberg, Georg. Blommotiv med en liten fågel på en kvist upptill. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50442] 70:-

Holmberg, Olof. Fabriker med två stora rykande skorsstenar och karg växtlighet framom. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50443] 100:-

Holmer, Eva. Bibliotekarie, Örebro. Böcker framför biblioteksliknande byggnad. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50444] 80:-

Holmgren, Björn. Stiliserat träd där tre björnar bildar stammen under kronan. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50445] 80:-

Holmquist, Erik. Bevingat provglas. Upptill texten 'Nulla dies sine linea'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50446] 90:-

Holmstedt, C.-G. Dödskalle, ett brinnande ljus, en uppslagen bok och ett timglas. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50447] 80:-

Holmström, C-G. Två korslagda värjor i en krans. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50448] 80:-

Holmström, Hilma. Fröken, Sth. Undervattensbild tecknad av E. Aulin 1918. Upptillden svarta himlen med en stjärna, nertill i varje hörn två H:n. I vattnet texten 'Sök på djupet sanningens pärla!'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50449] 125:-

Holter, Gustaf. Knäböjande patriark framför den uppslagna Skriften, t.h. timglas och i fonden Jesu himmelsfärd eller en ängel; allt inom en lagerkransad stor portal. Ca 1920. Blåsvart ton. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50450] 80:-

Holtman, Arvid. Antikiserat motiv med behjälmad i övrigt naken soldat med motsträvig kuse. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50451] 80:-

von Horn, H. Krönt vapenbild. Gravyr i stål. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50453] 125:-

Hubert, Torsten. 1700-talsklädd och glasögonprydd man med stor bokpacke på ryggen, t.v. initialerna TH. Sign. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50454] 80:-

Hultberg, Gunnar. Stort träd med en ringlande orm, i förgrunden konturerna till en naken dam med ett eklöv. Tecknat av Georg Ohlson 1934. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50456] 80:-

Hultenberg, Hugo. Liten vindmölla och andra småstugor. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50458] 80:-

Hultgren, Gunnar. Ärkebiskop. De biskopliga insignierna samt texten A.D. 1947 och namnet. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50459] 90:-

Hultquist, M. Naturvy med hund i förgrunden, allt inramat av träd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50460] 80:-

Hummelgaard, Mikka. Landskap med väg mot horisonten och den uppåtgående solen. T.h. två små kors. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50464] 70:-

Husmodern. Tidskriften Husmodern har anno 1923 haft nöjet förära denna bok till... Litet barn med blomma i medaljong. I brunsvart o rött. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50465] 80:-

Hübinette, Petrus. Tvänne stiliserade knotiga träd à la 1500-talsträsnitt med en d:o kullerstensprydd kulle däremellan. Ovanom molnformationer. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50466] 90:-

Hyberg, Jacob. Bevingat kvinnohuvud med prydnader på gult papper. Sign LB. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50467] 70:-

Hydén, Rakel. Streckmarkerat fjällmotiv med Ranunculus glaciales i förgrunden. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50468] 70:-

Hylander, Lennart. Bågskytt i antik klädsel. Sign MH. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50469] 70:-

Håkanson, Knut. Ljustempel på kulle som avtecknar sig mot en mörk skog. Tvä träd i förgrunden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50470] 70:-

Håkansson, Nils Håkan. Advokat, Simrishamn. Stiliserad fågel med utslagna vingar den där flyger mot en stjärna utur en rundel av lövverk. Sign GAN. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50471] 450:-

Hånell, August. Bokhandlare, Roslags-Näsby. Man i fez sittande framför en uppslagen bok. På en av bokryggarna i bakgrunden läses 'Sortimentaren'. Allt i ett alkovliknande utrymme. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50472] 120:-

Hånell, August. Bokhandlare, Roslags-Näsby. Man i fez sittande framför en uppslagen bok. På en av bokryggarna i bakgrunden läses 'Sortimentaren'. Allt i ett alkovliknande utrymme. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50473] 120:-

Hägg, Georg. Palett hållen av händer där den ena just skriver ägarens namnt upptill i bild. På grågrönt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50474] 80:-

Häggbom, Astrid. Sundsvall. Astrids bok. Stiliserad ros. Nertill texten 'Ab amico Nils Ekvall pictore 1919'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50475] 80:-

Häggbom, Gunnar och Märta. Grosshandlare. Bilden av en utgrävd antik stad; Pompeji? Staty i förgrunden. Sign NE 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50476] 90:-

Hägge, Erik. Texten 'Frøcte Gud oc giør ver man ret och acte ey vad folc de snake. den lefver aldrig i verden til at han giør verden til tak anno 1682'. Ristning å bjälke ovan dörr i min faders hus. I brunt och svart., Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50477] 80:-

Hägglöf, Sigrid Richard. Staty av Jeremias grubblande, andra figurer i bakgrunden på ett monument. Sign AB 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50478] 100:-

Hähnel, Bengt. Avd.chef, Rederi AB Nordstjernan, Sth. Mängder av motiv såsom pegas, gammalt segelfartyg etc. Tecknat av S. Hähnel 1948. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50479] 90:-

Hähnel, Märta. Fil.lic., Jönköping. Jönköpingsmotiv med kyrka i fonden. Tecknat av S. Hähnel 1947. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50480] 90:-

Härsing. Stliserad sol över korstecken i oval nertill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50481] 60:-

Högalids kyrkliga ungdomsförening. Kyrkotornen i cirkel med text runt om. Överst det strålande korset. Sign N.G. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50482] 80:-

Högberg, Gerhard. Försvarsruin med trenne synliga torn i bakgrunden som avtecknar sig mot vita moln. I förgrunden insjö med segelbåt och kanotist. Texten 'Sat sapienti' nertill samt initialerna GH, bokmotiv, palett etc. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50483] 125:-

Högborg, P.-G. Biblioteksinteriör med utsikt mot ett fält med träd. Nertill texten 'Vita sine libris vita nulla'. Ca 1925. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50484] 100:-

Högstedt, Otto. Svärdsvåg inom lagerkrans med text runt om. Ca 1930. På skärt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50485] 80:-

Indebetou, Govert. Vapenbild i oval. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50487] 80:-

Ingolf, George. Stenkummel i förgrunden, fågelstreck i fonden och moln. Tecknat av Johan Briede 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50488] 80:-

Ingmansson, Britt-Marie. Frk., Rådmansgatan 88, Sth. Hästhuvud, det krönta bevingade hjulet, en penna och ett ridspö. Tecknat av Bengt Finnberg 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50489] 70:-

Ipsen, Kaj. Människor i folkdräkt, i förgrunden en stor fjäril. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50490] 60:-

Isacsson, Oscar. Trana stående på två böcker och hållande en tredje framför sig; glasögon på näbben. Gulbrun bakgrund. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50491] 90:-

Isberg, Rut o Axel. Skriften på ett trekantigt bord i förgrunden framför ett fönster med sjöutsikt. Blommig tapet. Tecknat av G. Sjögren 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50492] 70:-

Israelson, B. Bokhylla med dödskalle, butelj och spelkort i förgrunden på ett bord. Tecknat av Arthur Sjögren 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50493] 125:-

Israelson, Börje. Tvänne ugglor; däremellan en uppslagen bok. Sign HM. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50494] 80:-

Institutet för medicinsk psykologi och psykoterapi. Öppen stenlagd brunn. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50495] 100:-

IOGT:s Bibliotek. Vapenbild med krönt lejon, denna bild i sin tur muralkrönt. Allt inskrivet i trenne cirklar. Sign 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50496] 80:-

Iversen, Erling. Naken dam till midjan i en norrländsk insjö med granskog och fjäll i fonden. Bär bevingad huvudbonad och kastspö varmed hon fångar en gädda stor som hon själv. Sign 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50497] 125:-

Jacobson, Lenn. Muromgärdad tornbyggnad, ovanom femuddig stjärna som gnistrar. Allt inom ett band med text. Sign MR. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50498] 70:-

Jacobson, Z.E. Lantbruks- och gårdsbyggnader med höns i förgrunden. Träsnitt. 1930. På blåvitt papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50499] 90:-

Jaer, Olaf. Tecknare, c/o Olsen, Kyrre, Greppsg. 12, Oslo. Naket par på vitt papper. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50500] 60:-

Jaer, Olaf. Tecknare, c/o Olsen, Kyrre, Greppsg. 12, Oslo. Naket par på grått papper. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50501] 60:-

Jaer, Olaf. Tecknare, c/o Olsen, Kyrre, Greppsg. 12, Oslo. Städ med hästskor och hovslagarutrustning samt tvänne hjul. Upptill texten 'Enhver er sin lykkes smed'. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50502] 125:-

Jalmert, Tore. Essinge Brogatan 16, 3 tr. Lilla Essingen. Ritarutrustning. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50503] 70:-

Jansson, Karin Maria. Uppsala domkyrka med pumpen vid museet i förgrunden. Sign 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50504] 100:-

Jansson, Lennart. Intrikat spel med initialer och bokryggar. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50505] 80:-

Jarhl, E. Uggla på liggande bok. I brunt på gulbrunt papper. Ca 1950. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50506] 60:-

Jeanson, Axel. Typograf, Sth. Vapenbild med texten 'En bra bok - bästa sällskapet' inom tvänne cirklar. På ljusblått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50507] 60:-

Jedenberg, Evert. Bokbindare, Hallegatan 6, Gbg H. Uppslagen bok, masker, musikintrument och blomblad. Tecknat av Eric Jedenberg 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50509] 80:-

Jensen, Erik. Typograf, Trollhättan. Självporträtt i karikatyr i brunt på ljusbrunt papper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50510] 80:-

Jeppson, Georg H. Stadsmotiv med kyrka i fonden. Skåne. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50511] 70:-

Jeppsson, Lilly. En ros och en medicinspruta i brunt. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50512] 70:-

Jernberg, Östen. Pistol över korslagda värjoe, runtecken och ett handslag därunder. Tecknat av C. Ellsén 1944. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50513] 125:-

Jernkontoret. Tvänne ymnighetshorn i cirklar, däromkring järnstämplar och text och en dekorativ slingerväxt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50514] 100:-

Johannesson, John. Omkring en tand ringlande orm, däromkring antydd ram i vatten. Sign Hägg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50515] 80:-

Johansson, Alf. Kamrer, Säffle. Konstfull dekoration i vitt mot en svart bakgrund omkring ett vitt fält med texten 'Thenna Bok hörer A.J. till'. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50516] 70:-

Johansson, Björn-Ingvar. Ö. Ansgarieg. 69, Malmö SV. Pensel o penna och texten reclamáre. Text i rött o svart. 1959. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50517] 80:-

Johansson, Carl Algot. Träsnittbild av en medeltida kopparslagareverkstad. På lumppapper. Nertill namnen på latin. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50518] 100:-

Johansson, Ebbe. Tandläkare, Linköping. Kyrka bland träd och en gärdesgård i förgrunden. Träsnitt tecknat av Wald. Bernhard 1932. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50519] 125:-

Johansson, Henric. Gårdsbyggnad med diverse symboler omkring såsom gevär med lagerkrans, Merkuriusstav med uggla på bevingad bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50520] 80:-

Johansson, Inga. Uppslagen bok med kyrka och människor. Scraper board-teckning av Pekka Törnä 1961. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50521] 90:-

Johansson, Inga. Taggigt blommotiv tecknat av prof. Ladislav Rusek, USSR, 1966. Sign R. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50522] 90:-

Johansson, Lillemor. Tänt stearinljus i stake på bok mot en mörk bakgrund bildande en ljuskägla. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50523] 70:-

Johansson, Nils. Bokbindarutrustning. Tecknat av sign MH. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50524] 100:-

Johansson, Olle. En strålande sol över geometriska figurer. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50525] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Jägare med ålderdomligt gevär vid brasan i skogen en stjärnklar natt. Tecknat av A. Arvé, Arvika. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50526] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Man som bultar på en dörr i mörkret. Scen inspirerad av Robert Burns dikt om Finlay, översatt av Fröding. Tecknat av A. Arvé, Arvika. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50527] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Intressant arkitektur i rött och blått av sign IKJ. Inga Johansson 1955. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50528] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. En grupp människor i träsnitt. Tecknat av Olof Persson, Karlstad, 1959. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50529] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Två gubbar högt upp i luften på en pålad ramp, därunder små människor. Scraper board-teckning av Pekka Törnä 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50531] 90:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Naturmotiv tecknat av A. Dolezal, CSSR, 1961. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50532] 70:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Hamn med segelfartyg och trampolin och en flaggstång, i bakgrunden skog och berg. I färg av arkitekt V. Jandelsek, CSSR, 1965. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50533] 120:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Don Quijote. Tecknat av prof. Ladislav Rusek, CSSR, 1965. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50534] 80:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Abstrakt motiv med ansikte i profil. Tecknat av prof. Ladislav Rusek, CSSR, 1965. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50535] 80:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Initialerna i en svart cirkel med stjärnor. Tecknat av S.G. Ivenski, USSR, 1965. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50536] 50:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Initialerna i en svart och grön rektangel med streckdekor. Tecknat av S.G. Ivenski, USSR, 1965. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50537] 50:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Skymning i lila och rödlila med en katt sittande i ett fönster blickande mot den vita månen. Tecknat av S.G. Ivenski, USSR, 1966. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50538] 80:-

Johansson, Roland. Sandbecksg. 21, Karlstad. Ryskt stadsmotiv med kyrkor och kupoler föreställande Vasilikatedralen i Moskva. Tecknat av R. Kopilov, Sibirien, USSR, 1966. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50539] 60:-

Johansson, Sven. Överläkare, Gbg. Läkare i färd med att med en skalpell öppna bröstkorgen på en patient. Tecknat av Gunnar Widholm. Ca 1940. Tunt stämpelpapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50540] 80:-

Johnsen, Kåre B.O. Man vid ett träd med murarutrustning på en stor plakett stående på påbörjad mur. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50541] 70:-

Johnson, Nils. Fågel på träsockel i havet. I brunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50542] 70:-

Johnsson, Erik. Vapenbild inramad av blommor. Nertill skånepåg med gäss samt ett hus. Tecknat av Rolf Rudström. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50543] 60:-

Joksmar, Gertrud och Sture. Uppslagen bok med bilderna av två slott. Sign 1943. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50544] 90:-

Jonsson Jr, Axel. Grosshandlare Axel Johnsson J:or, Gbg. Gravyr i stål 1913. Exlibristextens efternamn saknar h:et. Träd med banderollen' Mäktigast är man, den makt öfver sig själf hafver. Vid trädets fot en vapensköld och en bevingad Merkuriusstav. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50545] 150:-

Jonsson, Bo. Bilden av S:ta Apollonia. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50546] 70:-

Jonsson, Eric. Stort hus vid Strömmen. Medicinska emblem inramar. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50547] 70:-

Jonsson, Torsten. Direktör, Gbg. Bilden av en hand som skriver innehavarens namn på ett uppsatt papper med texten 'Nulla dies sine linea'. 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50548] 80:-

Jonzon, Bror. Knäböjande man med cittra vid ett litet vattenfall. Sign RL. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50549] 70:-

Josephson, Carl Olof. Cello och solros. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50550] 70:-

Josephson, Semmy. Lagerkrasad- och prydd katederliknande möbel. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50551] 70:-

Juhlin-Dannfelts boksamling överlämnad till Kungl. Lantbruksakademien år 1936. Gåvoexlibris med initialerna HJD inom en lagerkrans. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50552] 125:-

Jukkasjärvi skoldistrikts lärljungebibliotek. Berg i fonden med samhälle i förgrunden delat av vatten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50553] 125:-

Julia gård. Etsning i blåsvart ton. Tecknat av GAN 1914. Initialerna AB samt texten 'Huru skall jag wedergella Herranom' runt om. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50554] 450:-

Jungbeck, Linnea. Konstnär, Malmö. Ett stormfallet träd och texten 'cautum est'. Tecknat av A.E. Anderberg 1930 på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50556] 60:-

Jungbeck, Linnea. Konstnär, Malmö. Ett stormfallet träd och texten 'cautum est'. Tecknat av A.E. Anderberg 1930 på gulvitt papper. Etsning. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50557] 100:-

Jungbeck, Thuve. Träd med tvänne vapenbilder nertill. I brunt på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50558] 70:-

Jägerskiöld, Ingrid. Uppslagen bok med penna i en tråd, där ovanför en vapensköld. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50559] 60:-

Jägerström, Hjalmar E. Man med vandrarstaven och en bok i knäet, nyckel på marken bredvid. Föreställer gammal tid. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50560] 80:-

Järpås församling. Svart kors och en stiliserad fisk. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50561] 60:-

Kungl Järnvägsstyrelsens Bibliotek. Med kunglig krona krönt bevingat hjul. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50562] 125:-

Kongl. Jernvägs-styrelsen. Krönt vapensköld med Tre kronor, i bakgrunden det bevingade hjulet. Ca 1900. Utgallrad-stpl nertill. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50563] 150:-

Jönsson, Joh. L. Gläntan, Falkenberg. Tecknat av Erlanson 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50564] 80:-

Jørgensen, Gunnar. Kyrkobyggnad tecknad av Hornhaver, ca 1980. Opus 925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50566] 60:-

(KL). Bokstäverna KL i svart ovanför giftflaska och en sig uppburrande katt de där båda kastar skugga över en uppslagen bok. Innehavare Kerstin Lundin. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50567] 90:-

(KR). Bokstäverna KR i svart och grönt i olika format mot vit bakgrund. Innehavare okänd. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50568] 70:-

Kahlin, Oskar. Kvinnligt Medusahuvud inskrivet i en dubbellinjig cirkel. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50569] 70:-

Kaijser, Åke. Ensamt träd vid havet i en vapenliknande inramning med texten 'Nulla dies sine linea'. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50570] 80:-

Kalmar Nation i Upsala. Den gamla nationsbyggnaden. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50572] 125:-

Kongl. Cammar Collegium. Barockslott inramat av Tre kronor upptill, nycklar och böcker nertill. Stort format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50573] 150:-

Karlander, Lennart. Med.lic., Gbg. Monsterlika figurer med diverse (medicinska) redskap. Bokstäverna Rec och Kirurgia. Nertill texten 'Naturam optimam ducem sequamur'. Tecknat av konstnären Elis Ullman 1926. Fototypi i ljusrött. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50575] 125:-

Karlebo, Selim. Vapenbild med ett K inskrivet i ett kugghjul, allt inramat av kvistar och band. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50576] 125:-

Karlsson, Gunnar. Stiliserat ensamt träd vid havet med fyra flygande svanar. Sign LS. Ca 1930. Träsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50577] 80:-

Karlsson, Harry. Medeltida ryttare till häst, berglandskap i fonden. Ca 1960. Sign SL. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50578] 80:-

Karlsson, Harry. Montör, Hova. Sydländsk skönhet i folkdräkt. Ca 1990. Tecknad av Hornhaver. Op. 953. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50579] 50:-

Karlsson, Harry. Montör, Hova. Hus och böcker, texten inramad av tvänne utfällda rakknivar. 1992. Sign PH. Percy Hygom, Danmark. Exlibris monterat på tjockare papper.[#50580] 60:-

Karlsson, Inga. Mot en svart fond notskrift, ett glas o en uppslagen bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50582] 60:-

Karlsson, Vega. Bokläsande individ sedd bakifrån sittande i en fåtölj och ljuskägla från golvlampa. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50583] 70:-

Karlstads filatelistförening. Tvåkolonnig antik tempelbyggnad mellan popplar, därunder världsalltet i två upplagor med alla världsdelarna synliga. Sign HJ. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50584] 100:-

Karlström, Gotthard. Biblioteks och landskapsmotiv av ljusstake och diagonal delade. Sign BHg. Stålgravyr. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50585] 100:-

Karlström, H. Världsalltet. I fonden radiomastkonstruktion med linor. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50586] 90:-

Karlström, Ingvar. Slottsmotiv med vimplar, allt inkl namn inskrivet i en enkel cirkel. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50587] 60:-

Kedja. Släkten Kedja. Vapenbild i gulsvart med texten 'Tenebrae et lux' upptill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50589] 100:-

Keil, Alfred. Orkestermotiv med sångerska. Latinsk text runt om. Portugisiskt exlibris. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50590] 60:-

Keijser, Gust. Jac. Uppslagen bok framför stearinljus i stake bland bokryggar med texten, Geijer, Bismarck, Boström, Luther etc. Sign JU. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50591] 80:-

Keincke. Vapenbild tecknad av Hornhaver. Op. 913. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50592] 50:-

Keincke, Erwin. Vapenbild med häst o ryttare i medeltidsrustning samt en stor nyckel. Tecknat av Hornhaver. Op. 916. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50593] 60:-

Kempe, C.J. Direktör, Sth. Intrikat monogram omgivet av blomster och putti hållande en krans däröver. Tecknat av Yngve Berg 1884. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50594] 250:-

Kempe, Seth. Grosshandlare, Sth. Uggla på antik oljelampa stående på sockel. Tecknat av Victor Andrén 1910. Stålgravyr Hasse W. Tullberg. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50595] 150:-

Kempe, Seth. Grosshandlare, Sth. Uggla på antik oljelampa stående på sockel. Tecknat av Victor Andrén 1910. Stålgravyr Hasse W. Tullberg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50596] 150:-

Kempe, Stig. Gammalt handelssegelfartyg med flaggor och vimplar. Vapen i övre högra hörnet. Tecknat av sign SK. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50597] 150:-

Kempe, Stig. Fornnordiska ornament och slingor och fantasifulla runtecken etc. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50598] 125:-

Kempe, Wilhelm och Johanna, född Wallis. Intrikat vapenbild i stålgravyr. Ca 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50599] 150:-

Kenneth. Färghandelsbiträde, Gbg. Tvänne böcker, vas med penslar och ett levande ljus. Tecknat av B. de Paulis 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50600] 70:-

Key, Einar. Dr. Sth. Skogslandskap med en forsande älv. Tecknat av Eivor Hedvall 1909. Stålgravyr. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50601] 90:-

Kihlberg, Harry. Sjökapten, Vänersborg. Styrman vid rodret. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50604] 60:-

Kiruna folkskolors lärljungebibliotek. Staden i förgrunden, i fonden gruvberget. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50605] 120:-

Kjaer, Anders. Staty av naken kvinna samt en naken kvinna. Tecknat av Hornhaver. Op. 931. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50606] 60:-

Kjellberg, Eric. Fingeravtryck, därovan Tre kronor och två korslagda pennor. Sign O.W. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50607] 70:-

Kjellberg, Knut. Antikt tempel med fyra kolonner. Framom popplar, i fonden en uppåtgående sol. Sign A. St-n. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50608] 70:-

Kjellberg, Lars-Jonas. Bankjurist, Gbg. Uppslagen bok med våg, därunder cittra och kvist. Tecknat av Carin Ax 1934. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50609] 70:-

Kjerrulf, Harald. MD. Vapenbild i rödbrunt på gult papper. Stort format. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50610] 100:-

Klason, Peter. Vapensköld med musikinstrument inramad av blommor och bär. Därunder texten 'Experientia docet'. Sign M 1912. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50611] 90:-

Kleberg, Edwin. Ålderdomligt segelfartyg med fulla segel. Sign HU, MU eller RU. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50612] 90:-

Klein, Emy. Läsande kvinna i silhuett vid stort fönster med utsikt mot tvänne kyrktorn. Därunder texten 'Med böckerna blev dig givet ett utsigtsfönster mot livet och som i kammaren din släpper ljuset in'. Sign EK 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50613] 90:-

af Klercker, Stig. Vapenbild krönt av ett träd. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50614] 80:-

Klingberg. Herrgårdsliknande byggnad inramad av blomster. I förgrunden bro över bäck. Upptill texten 'Mackmyra'. Tecknat av Märta Redlund 1914. Mörkblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50615] 100:-

Klingberg. Herrgårdsliknande byggnad inramad av blomster. I förgrunden bro över bäck. Upptill texten 'Mackmyra'. Tecknat av Märta Redlund 1914. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50616] 100:-

af Klinteberg, F. Hovrättsråd. Sth. Vapenbild på träd konstfullt inramad av blommor och blad. Nertill på ett band namnet. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50619] 90:-

Kläning, Bernhard. Postexp. Malmö. Postdiligens dragen av två hästar. Därovan krönta posthorn. Allt inramat av tvänne träd. Tecknat av Ida Svensson 1905. [#50620] 250:-

Knutson, Artur. Medeltidsliknande bibliotek med munk framför jordglob och bord vid vilket man av modernare snitt sitter och läser. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50622] 90:-

Koberg. Bibliotheca Kobergensis. Vapenbild i rundel. 1888. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50624] 150:-

Koberg. Bibliotheca Kobergensis. Vapenbild i rundel. 1888. Gravyr i stål. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50625] 200:-

Koberg. Bibliotheca Kobergensis. Vapenbild i rundel på kvadratiskt exlibris. Sign RH. 1888. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50626] 200:-

v. Kock, Ragnar och Eva. Ensamt träd vid havet. Gråsvart ton. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50627] 90:-

Kockum, F.H. Dir. Malmö. Havsstrand med lång bro i fonden och (i) solnedgång. Allt inramat av blomblad kring en oval. Tecknat av A. Nilsson 1907. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50628] 150:-

Kommunaltekniska byrån Stockholm, Nils Gellerstedt. Stockholm i silhuett mot Gamla stan. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50629] 125:-

Kommunaltekniska byrån Stockholm, Nils Gellerstedt. Stockholms Ström mot Stadshuset sett från Gamla stan. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50630] 125:-

Kommunaltekniska byrån Stockholm, Nils Gellerstedt. Stockholms Ström mot Stadshuset sett från Gamla stan. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50631] 150:-

Krenchel. Vapenbild med trana som håller en ring i näbben. Tecknat av Hornhaver. Op. 903. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50632] 50:-

Kristenson, A. I skenet av ett brinnande ljus uppslagen bok vari dödskalle tittar. Träsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50634] 125:-

Kristiansson, A.L. Slott på alptopp, där framför granskog och därovanför texten 'Längtan heter min arvedel...'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50635] 100:-

Krok, Nils. Läkare, Hälsingborg. Trädvid havet i oval. Ngt fläckat och skavt i marginalen. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50636] 30:-

Krogh, Maud. Fru. Sth. /A. Krogh. Dir. Sth/. Rosor i oval. Tecknat 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50637] 80:-

Kronberg, Nils. Norcopiae 1939. Konstfullt monogram i tavelinramning. Tecknat av Gunvor Bergström 1939. I brunt mot gulvit bakgrund. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50638] 80:-

Kronberg, Nils. Norcopiae 1939. Konstfullt monogram i tavelinramning. Tecknat av Gunvor Bergström 1939. I blått mot gråblå bakgrund och med rundade hörn. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50639] 80:-

Kronobergs Regementes officerskår. Officersmässen med vapenbild i förgrunden samt text. Etsning. Ca 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50640] 200:-

Kugelberg, B.A.A. Vapenbild. Därovan texten 'Nondum omnium dierum sol occidit'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50641] 80:-

Kugelberg, Otto. Vapenbildi oval. Runt omkring texten 'Nondum omnium dierum sol occidit'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50643] 100:-

Kullander, Elon. Clown i prästkrage med instrumenter. Nedanför orm och flaskor. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50644] 80:-

Kullgren, Willgodt. Stadsmäklare, Gbg. Pampig villa (Villa Bergsgården) med idyllisk växtlighet ikring. Tecknat av Fredrik Arsenius 1918. Ståltryck. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50645] 180:-

Kullgren, Willgodt. Stadsmäklare, Gbg. Pampig villa (Villa Bergsgården) med idyllisk växtlighet ikring. Tecknat av Fredrik Arsenius 1918. Ståltryck. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50646] 180:-

Kumlin, Ragnar. Byråchef, Sth. Herrgård med flyglar, i förgrunden värja på uppslagen bok. Tecknat av Greta Munthe-Sandberg, f. Falk-Simon, 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50647] 100:-

Kungl. Andra Lifgrenadierregementets Officerscorps. Fana med bl.a. namnen Breitenfeld 1631, Lützen 1632, Tåget öfver Bält 1658, Clissow 1702, Warschau 1705... Gravyr i stål. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50648] 150:-

Kungl. Krigsskolans kadettbibliotek. Byggnaderna, i fonden fanor etc. Sign hb. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50649] 90:-

Kungl. Krigsskolan. Äldre biblioteket. Soldat anno dazumal i oval hållande hjul och hjälm. I bakgrunden palm och spjut. Ca 1880. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50650] 125:-

Kungl. Smålands Art:reg:tes Officerskårs Bibliotek. Krönt vapensköld. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50651] 90:-

Kunze, Herman. Grosshandlare, Gbg. Härold på stenblock med instrument omgiven av i vinden virvlande band etc. Tecknat av Ella Waldenström. Stålgravyr. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50652] 125:-

Kuylenstierna, Alexis Edvard Ulrik. Sign. Mustafa. Kapten, godsägare, förf. Sandsjö säteri, Kimstad. Tvänne krönta vapenbilder utan text. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50653] 110:-

Kyhlberger, G.A. Bankir. Sth. Vapenbild. Sign OH 1916. Stort format. Etsning. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50654] 150:-

Källqvist, Ivar. Stadsvy med infällt läkaremblem. Stiliserad sol däröver. Tecknat av J. Swedin 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50656] 80:-

Kökeritz, Gustav H. Landskapsbild med träd och vatten. Upptill texten 'En god bok en god vän'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50657] 80:-

Köpenhamns Universitetsbibliotek. Gåva till Köpenhamns Universitetsbibliotek. Av Larsd Saxon. Ca 1950. Donationsexlibris monterat på tjockare papper. [#50658] 80:-

Köhler, Johnny. Utsikt från ett fönster med uppslagen bok etc. Sign SM. Träsnitt. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50659] 60:-

Köhler, Johnny. Yngling med latinamerikansk flöjt. Sign PE. Ca 1970. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50660] 80:-

Köhler, Johnny. Naken man som sittande stödjer sig på en arm skylande ansiktet med den andra. Sign ob. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50661] 50:-

Köhler, Johnny. Antikiserat Egyptenmotiv med två mulor och en man bärande vasspacke. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50662] 60:-

Köhler, Johnny. Negerpojke från Södern i lappade byxor, i bakgrunden en liten stuga. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50663] 60:-

LHE. Propriétaire inconnu. Bokstäverna konstfullt grupperade kring centrala H. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50664] 60:-

Lagerfelt, Adolf. Friherre, Sth. Krönt vapensköld mot en bakgrund av blommor och blad; allt inramat av latinska sentenser. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50665] 100:-

Lagerfelt, C.F. Kammarjunkare, friherre. Krönt vapensköld med attiraljer från barocken ikring. Upptill bokstäverna CFL. Brunt på vitt papper. Stort format. Tecknat av ägaren 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50666] 100:-

Lagerfelt, C.F. Kammarjunkare, friherre. Krönt vapensköld med attiraljer från barocken ikring. Upptill bokstäverna CFL. Blått på vitt papper. Stort format. Tecknat av ägaren 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50667] 100:-

Lagerfelt, Israel och Magdalena Sofia (f. Falkenberg). Överstelöjt. Linköping, 1754-1821. 1763-1834. Krönt vapenbild i oval, därovan på ett band texten 'I lugnet man skördar frugten'. Kopparstick. 1700-tal. Se Carl. III.47. SET 1914, sid. 34. Årsbok 1937, sid. 45. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50668] 300:-

Lagergren, Lisa. Konstfullt motiv i slingor där man tycker sig skönja en bysantinsk gestalt, sittande, fixerande betraktaren. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50669] 80:-

Lagerman, Carl Gösta. Liggande böcker med lagboken överst, i bakgrunden glob, allt inramat av två kvistar. Sign EKS. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50670] 80:-

Lagerroth, Fredrik. Stiliserat träd framom husbyggnad tecknat av sign PA. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50671] 70:-

Lagerström, Hugo. Örn med ring i näbben sittande på en bok, allt mot en virvlande bakgrund. Sign JG, ev JQ. I brunt och svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50672] 100:-

Lagerström, Hugo. Örn med ring i näbben sittande på en bok, allt mot en virvlande bakgrund. Sign JG, ev JQ. I brunt och svart. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50673] 120:-

Lagerström, Karl Olof. Utsikt från ett rum med en uggla och en uppslagen bok på ett bord med utsikt mot en gräsklippare och tre uppåtriktade missiler som kan vara flygplan. Allt i rödbrunt på vitt papper. Stort format. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50674] 80:-

Lago, N. Musiknoter och fjäder mot vit resp svart bakgrund på diagonalt uppdelad rektangel med konstfull inramning. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50675] 70:-

Laholms stadsbibliotek. Agnar Söderbergs donationsexlibris med foto av donatorn i oval upptill. Ca 1930. Obetydligt klisterspår. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50676] 125:-

Lamberg, Peter. Lagboken och svärdet med slingor av musik, i fonden befästningsmur. På ljusbrunt papper. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50677] 80:-

Lamberg, Peter. Lagboken och svärdet med slingor av musik, i fonden befästningsmur. På gråblått papper. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50678] 80:-

Lamm, Carl Johan. Cirkel med inskriven stiliserad blomma. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50679] 70:-

Lamm, Carl Robert. Ing. Dir. Roslags Näsby. Läsande dam i länstol. Tecknat av Carl Larsson 1900. På tunt transparent papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50680] 150:-

Lamm, Carl Robert. Ing. Dir. Roslags Näsby. Läsande dam i länstol. Tecknat av Carl Larsson 1900. På tunt vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50681] 150:-

Lamm, Martin. Stiliserat naturmotiv med ett lamm i förgrunden. Sign HS. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50682] 80:-

Lampers, Sven. Tornbyggnad med omgivande natur sedd nerifrån med molnformationer i fonden. Sign B.T. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50683] 80:-

Landelius, P.F. Westanå, Borensberg. Å i förgrunden och träd, husbyggnad i fonden. Tecknat av Gunnar Hagman. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50684] 80:-

Landgren, Gösta. Stadssilhuett i fonden. Uppslagen bok och skrivdon i förgrunden. Brinnande ljus i centrum. Tecknat av Tore Lindholm 1930. Text runt om. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50685] 90:-

Landgren, Verneri. Putto på svävande jord bland molnen vid glob och lövverk. Blått på vitt papper. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50686] 80:-

Landgren, Verneri. Putto på svävande jord bland molnen vid glob och lövverk. Blåsvart på vitt papper. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50687] 80:-

Landgren, Karin och Hans. Stående lejon hållande röd boj. I rött och blått. Sign SS. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50688] 80:-

Landström, Gunnar. Cittra på bok och små stjärnor i ring. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50689] 70:-

Lange, Karl. Vapenbild. Därunder texten Mons:r Johan Lange 1711 samt innehavarens namnt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50690] 100:-

Lange, Torsten. Journalist, Kalmar. Vikingaskepp med segel på vredgat hav, upptill svarta moln och blixtar. Ca 1940. På tunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50691] 100:-

Lannér, H. Uggla med i bläckhorn droppande bläckpenna i näbben sittande på böcker, allt inramat av moln och bandformation. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50692] 80:-

Lans, Charles. Folkskollärare o kyrkvärd. Södertälje. Byggnadskomplex med bok- oa inramning. Ca 1920. Tecknat av prostinnan Elsa Garde. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50693] 80:-

Lans, Charles. Folkskollärare o kyrkvärd. Södertälje. Tornbyggnad från medeltiden inramad av böcker. Tecknat av ägaren 1911. Blåsvart på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50694] 80:-

Lans, Charles. Folkskollärare o kyrkvärd. Södertälje. Tornbyggnad från medeltiden inramad av böcker. Tecknat av ägaren 1911. Grönt på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50695] 80:-

Lans, Charles. Folkskollärare o kyrkvärd. Södertälje. Tornbyggnad från medeltiden inramad av böcker. Tecknat av ägaren 1911. Brunt på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50696] 80:-

Lans, Sune. Jur. stud. Kuse med jockey på lagboken och ett gammalt träd. Bilden delad av en spjutdiagonal. Tecknat av Gungerd Eriksson 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50697] 80:-

Lans, Sune. Jur. stud. Älg sedd inifrån ett rum med uppslagen bok i fonden. Tecknat av Gungerd Eriksson 1917. I rödbrunt. Fingeravtryck i övre högra hörnet. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50698] 100:-

Lantbrukshögskolan. Biblioteket. Text med prickade rader. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50699] 50:-

Lantz, Torsten. Bevingad nål med tvänne ormar, en värja och musköt. Inramning i svart. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50700] 80:-

Larsen, Erling. Stiliserade mönster av musikinstrument, val och hav och en svart stjärnhimmel. Inramning i svart. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50701] 80:-

Larsen, Lillemor. Tennisspelande dam. Tecknat av ägaren 1944. I rödbrunt på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50702] 70:-

Larshammar, Åke. Uggla med vikingahuvudbonad och fjäderpenna med Merkuriusmotiv i vingen stående på trenne böcker. Sign HCB? Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50705] 90:-

Larson, Ivar O. Landskapsmotiv med bäck i förgrunden och rykande fabriksskorsten i fonden. Rasterteknik. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50706] 110:-

Larson, Rudolf. Kyrkoherde, Torsby. Kyrktupp på kyrktorn bland moln och solstrålar. Tecknat av Lasse Johnson 1922. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50707] 80:-

Larsson, Arne. Byggmästare. Såningsman med uppsträckta armar framför tornet som var ämnat att nå ända upp till himlen. Ca 1940. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50708] 80:-

Larsson, Arne. Byggmästare. Såningsman med uppsträckta armar framför tornet som var ämnat att nå ända upp till himlen. Ca 1940. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50709] 80:-

Larsson, Birger. Fattigvårdsassistent, Huddinge. Kvinna personifierande humaniteten stående framom sittande barn personifierande broderskap, frihet etc. I förgrunden ett brutet gevär, i fonden en förkolnad ruinstad m.m. Tecknat av sign AE 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50710] 125:-

Larsson, Harald. Förvaltare, Sandsjö. Landskap med gammal träkyrka. Tecknat av Gösta Sandqvist, Bergsjö, 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50711] 125:-

Larsson, Ingrid. Visbymuren. Tecknat av Borne 1950. Kliché. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50712] 90:-

Larsson, John. Gammalt segelfartyg på havet med fulla segel. I förgrunden monogram. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50713] 125:-

Larsson, Martin. Spårvägsman. Bokhylla med vackra ryggar, upptill det bevingade hjulet. Tecknat av AE 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50714] 90:-

Larsson, Simon. Kristinehamn. Litet barn med en stor bok. Fototypi. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50715] 90:-

Larsson, Tor W. Bilden av en blixt och Tors hammare. Allt konstfullt inramat och med symboler i varje hörn. Tecknat av J. Swedin 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50716] 100:-

Larsson, Åke. Uggla med vikingahuvudbonad och fjäderpenna med Merkuriusmotiv i vingen stående på trenne böcker. Sign HCB? Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50717] 90:-

Larsvik, Henry. Rumsinteriör med bokhylla och piano; en luta i förgrunden. Tecknat av James 1949. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50718] 90:-

Laurin, Torsten. Initialerna TL på var sida om en vas med stiliserade blommor. Allt i guld och djuptryck på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50719] 125:-

Lascaris-Comnene, Cabinet de S.A. le Prince. Bysantinsk krona över tvåhövdad örn på tavla med band; allt i guld och rött oa kulörer i form av ett stort tandat frimärke med grekisk text. Ägarens stämpel på baksidan. Ca 1950? Exlibris monterat på tjockare papper. [#50720] 125:-

Laurell, Erik. Statdssilhuett med tinnar och torn, i förgrunden bokrad och en uppslagen bok med band däröver. Stort format. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50721] 125:-

de Laval, E. Vapen bild med sköld med tre stjärnor och vase. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50722] 100:-

Leander, Sture Olof. Kapten, Helsingborg. Fyr som framtäder bak draperi i oval med texten 'Sanning och ljus'. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50723] 100:-

van Leeuwen, D.C. Stiliserat stående lejon med svärd och pilar med texten 'ende dispereert niet'. I rött, ljust rött och blått. Ca 1940. Belgiskt exlibris monterat på tjockare papper. [#50724] 80:-

Leffler, J.A. Vapenbild i oval med texten 'Explora veritatem'. Ca 1920. På ljust blåvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50725] 125:-

Lehmann, Hans. Byggnadsmotiv samt olika slag av borstar samt texten '1912-1940 Leipzig Stockholm Hamburg' med geometrisk framtoning. Sign BL. Ca 1940. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50727] 125:-

Leifert, Fosca. Uppslagen bok, värja, solliknande stjärna samt blommor och blad. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50728] 80:-

Leje, Lars-Eric. Skidlöpare på fladdrande fana med fjällmotiv i bakgrunden och texten 'Mens sana in corpore sano'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50730] 90:-

Leman, Axel. Skogsväg i kargt landskap med en uppåtgående sol i fonden. Sign GB 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50731] 100:-

Lené, G. Arkitekt. Uggla sittande på en fjäder i natten. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50732] 100:-

Lengertz, William. Redaktör. Linderöds kyrka. Fototypi på ljust rött papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50733] 100:-

Lengertz, William. Redaktör. Titelbladet avbildat till Skånska utsigter. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50734] 100:-

Lengertz, William. Redaktör. Biblioteksmotiv med stort bord i förgrunden också med böcker, levande ljus och en dödskalle. Stort liggande format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50735] 200:-

Lengertz, William. Redaktör. Naturmotiv med en stuga i centrum, nertill ägarens namnt. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50736] 100:-

Lengertz, William. Redaktör. Gåvoexlibris med texten 'Gåva till N.T.O Studiecirkel 1807 Lindblomman i Linderöd samt med en dikt med 14 rader av givaren . Ca 1920. Sällsynt. Uppl. 100 ex. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50737] 250:-

Lettström, Harald. Hovrättsnotarie, Sth. Bild av en kvinna med fackla och svärd, på marken mansperson som sträcker ena armen uppåt. Svart bakgrund. 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50738] 90:-

Lewander, Bror. Bokligt motiv med inströmmande ljus. Allt i ljust rött. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50739] 80:-

Lewenhaupt, Adam. Riksheraldiker. Barockmotiv tecknat av Agi Lindegren. Gravyr i stål. (1905) 1912. Stort motiv. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50740] 150:-

Liander, Arvid. Upsala. Uppslagen bok med flera uppslagemärken; därovan fjärilar och blommor och blad. Allt i liggande oval mot svagt gulgrön bakgrund. Stort format. Handskrivet namn 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50741] 100:-

Lidforss, Eric. Cittra och värja ovanom uppslagen bok. På gult vitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50744] 80:-

Lidforss, Eric. Cittra och värja ovanom uppslagen bok. På gult grått papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50745] 80:-

Lidforss, Eric. Cittra och värja ovanom uppslagen bok. På gråvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50746] 80:-

Lidman, Anne-Marie. Klassrumsmotiv med kateder och en lärarinna som pekar på en tavla med texten'Den som denna boken tar, honom jag... Tecknat av Ada Diser? 1940. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50747] 80:-

Liebeck, Marianne. Biblioteksmotiv med ett öppet fönster som vetter mot ett parkliknande landskap. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50748] 125:-

Liebert, Gösta. Staty av grek eller romare med bokrulle i handen. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50750] 80:-

Liedecke. Vapenbild med getabock upptill. Tecknat av Hornhaver ca 1990. Op. 920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50751] 60:-

Liedfeld, N. Örn med uppfällda vingar stående på en klippa i skymningen; skog och fjälltoppar i bakgrunden. Ca 1910. Sign JC. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50752] 150:-

Liedholm, Anna. Monogram med ett stort A i rött och svart samt namnet. Ca 1920. Stort format; 110x115. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50753] 100:-

Liedholm, Anna. Monogram med ett stort A i rött och svart samt namnet. Ca 1920. Format; 55x60. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50754] 70:-

Lilienberg, Erik. Hovrättsfiskal, Kristianstad. I havsbandet bland kobbar och skär; i bakgrunden ångbåt. Gravyr i stål av ägaren 1908. Format 70x80. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50756] 100:-

Lilienberg, Erik. Hovrättsfiskal, Kristianstad. I havsbandet bland kobbar och skär; i bakgrunden ångbåt. Gravyr i stål av ägaren 1908. Format 60x85. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50757] 100:-

Lilienberg, Erik. Hovrättsfiskal, Kristianstad. I havsbandet bland kobbar och skär; i bakgrunden ångbåt. Gravyr i stål av ägaren 1908. Format 72x95. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50758] 100:-

Liljedahl, Axel. Läkar- oa emblem i tvänne i varandra inskrivna cirklar. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50760] 70:-

Liljedahl, Gösta. Bokrad framför ett öppet fönster med sjöutsikt. Sign AJ. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50761] 80:-

Liljegren, Gustaf. Hand hållande skål med eldslåga, allt inramat av rör. Sign Erik 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50762] 80:-

Liljencrantz, A. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder initialerna. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50763] 100:-

Liljencrantz, C.A. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder initialerna. 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50764] 100:-

Liljencrantz, M. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder initialerna. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50765] 100:-

Liljencrantz, Wilhelm. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder namnet. Ca 1935. Grön sköld. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50766] 100:-

Liljencrantz, Wilhelm. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder namnet. Ca 1935. Mörkblå sköld. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50767] 100:-

Liljencrantz, Wilhelm. Krönt vapensköld med bl.a. tre fångstkrokar. Därunder namnet. Ca 1935. Mörkröd sköld. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50768] 100:-

Liljeson, Olof. Sångare med luta bland blommor och blad. Tecknat av G. Clément 1946. Delvis i färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50769] 70:-

Lima, Alberto. Kartbild av Portugal och ett medeltida slott, allt i blått och vitt. Nertill texten 'Revista Portugal 1951. Lätta gemspår upptill. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50771] 80:-

Limnell, Rune. Hava kyrka nattetid. Träsnitt. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50772] 70:-

Lind, Gust. Folkskolelärare. Fågel med uppfällda vingar sittade på en trädgren. Tecknat av Henning Nöjd (teckningslärare i Norrköping) 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50774] 90:-

Lind, Karl J. Regementspastor, Tjällmo. Tunaportalen å Malmslätt tecknad av sign E. Wm 1905. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50775] 90:-

Lind, Karl J. Regementspastor, Tjällmo. Tunaportalen å Malmslätt tecknad av sign E. Wm 1905. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50776] 90:-

Lind, Wilgot. Vikingaskepp med fyllda segel. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50777] 90:-

Lindahl, Alfred. Husexteriör- och interiör i bild skilda åt av bevingad Merkuriusstav med tvänne sig ikring denna ringlande ormar. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50778] 100:-

Lindahl, Curry. Kraftfull gudalik gestalt med svärd omgiven av vågor, i förgrunden en naken man och en naken kvinna, den senare sträcker sina händer mot mannen. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50779] 100:-

Lindahl, Åke. Lantmätare, Ulricehamn. Triangel, fyra kornax, två ekblad och bokstaven L. 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50781] 80:-

Lindberg, August. Groteskt manshuvud med spade och yxa genom munnen som har formen av en talltik. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50782] 100:-

Lindberg, E.F.R. Stockholm. Blommotiv tecknat av sign F.H. 1902. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50783] 100:-

Lindberg, Erik. Initialerna konstfullt arrangerade blad grenar och band, nertill mansbild på mynt. Tecknat av ägaren. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50784] 100:-

Lindberg, Gösta. Dir. Sth. Konstfullt monogram i konstfull inramning av sign AS. Stålgravyr från Hasse W. Tullberg. 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50785] 125:-

Lindberg, Sven. Idyll vid en vik med kyrktorn i skogsdungen och sol över nejden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50787] 80:-

Lindell, David. Kassör, Gbg. Träsnitt av Otto Runsta 1947. Blomma i kruka, böcker etc. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50789] 80:-

Lindell, Emil. Utsikt genom rundat fönster mot havet, bok o pelare med ringlande orm i förgrunden, nertill texten 'Difficilia sunt ne sint'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50790] 100:-

Lindell, Emil. Utsikt genom rundat fönster mot havet, bok o pelare med ringlande orm i förgrunden, nertill texten 'Difficilia sunt ne sint'. Ca 1925. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50791] 120:-

Lindell, Manja. Segelbåt i soluppgång, i fonden en mörk klippa och en bortflygande fågel. Upptill texten: 'Det ler bortom haven mot fågeln en strand, på hinsidan graven är även ett land, förgyllt av den eviga morgonens brand'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50792] 125:-

Lindell, Thord. Fil. stud. Linköping. Silhuett av staden tecknad av ägaren 1932. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50793] 100:-

Linden, Gustaf. Trolskt sagomotiv i färg tecknat ac A. Sjögren 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50794] 250:-

Lindén, Sven. Stadshus med torn och årtalet 1877 tecknat diagonalt av sign Ket 1934 i hörnstående kvadrat. Upptill texten 'Habent sua fta libelli'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50795] 90:-

Lindenbaum, Arne. Flygande ängel spelande på en cittra, nertill rykande tripod, böcker o masker. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50796] 100:-

Lindeqvist, Emil. Runt format med texten 'De' ä min bok' och namnet. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50797] 70:-

Lindeqvist. Bokbindare 1885. Boktrave med läsliga ryggtitlar och en uggla överst; allt inramat av bladmönster. Stort format, svart text på gråbrunt papper. Tecknat av Bertil Eliasson. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50798] 150:-

Lindeqvist. Bokbindare 1885. Boktrave med läsliga ryggtitlar och en uggla överst; allt inramat av bladmönster. Stort format, blåsvart text på gulvitt papper. Tecknat av Bertil Eliasson. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50799] 150:-

Lindgren, Brita. Treklöver u dubbelromb med texten 'Proaris et focis' upptill. Tecknat av Lars Ek 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50801] 80:-

Lindgren, Gerh. Advokat. Röd blomma i centrum omgiven av bl.a. lod och värja. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50803] 100:-

Lindgren, Lars A. Dödskalle, bokluntor och en jordglob på dukklätt bord, nertill text på band m.m. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50804] 100:-

Lindgren, Nils. Simmande fiskar bland växter och böcker. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50805] 80:-

Lindgren, Uno. Vapenbild med horn och treklövrar etc tecknad av Jons Gritze. Ca 1940. Upptill texten 'Proaris et focis' upptill. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50806] 80:-

Lindh, Bo. Fiskare med (kast)spö stående i vattnet i stenig älv, skogsdunge i fonden. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50807] 100:-

Lindhe, Hj. Kapten, Folkesta. Mngårdsbyggnad graverad i stål 1912. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50808] 100:-

Lindhe, Tord. Stiliserat träd med stora löv i förgrunden. Tecknat av Hornhaver, ca 1990. Op. 1032. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50809] 60:-

Lindkvist, Alfred. Landskapsvy med träd i förgrunden, kyrktorn och sol i fonden. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50810] 80:-

Lindkvist, Alfred. Landskapsvy med träd i förgrunden, kyrktorn och sol i fonden. Ca 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50811] 80:-

Lindqvist, Åke. Elmontör, Motala. Levande ljus i stake samt böcker och texten ' Sök och du skall finna' i ljuskäglans rundel. Tecknat av Rune Sjögren 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50812] 80:-

Lindqvist, Åke. Elmontör, Motala. Konstfullt monogram av initialerna vilka fåtts att likna såväl ett kinesiskt skrivtecken som en sittande gestalt; allt i stram inramning. Tecknat av Sven Erik Hasselgren 1963. I färg på gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50813] 100:-

Lindman, Arvid. Statsminister. Två stora segelfartyg och vapenbild i övre högra hörnet. Allt i konstfull inramning. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50814] 125:-

Lindman, Chr. Läroverksadjunkt, Örebro. Uppställd kikare, diverse ritattiraljer samt en på ringlande stig sig avlägsnande gestalt i fotsid klädnad. 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50815] 90:-

Lindman, Harry. Initialerna i mörkrött liknande en gatubild, nertill i grått vapenliknande bild. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50816] 70:-

Lindman, Maria. Stugliknande byggnad i lummig grönska, i förgrunden ett träd med initialerna inristade. Tecknat av E. Åberg 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50817] 90:-

Lindquist, Magnus och Barbro. Vapenbild med älghorn och jakthund. Tecknad av JR ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50818] 70:-

Lindquist, Richard. Jordklotet med världsrymden i bakgrunden, upptill flygande duva med palmkvist. Inramning i rött och svart. Tecknat av Ragnar Albinsson 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50819] 90:-

Lindskog, Folke. Ansikte i profil med frontal mask, i svart med grön bakgrund. Tecknad av sign jan. Ca 1950. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50821] 80:-

Lindskog, Folke. Ansikte i profil med frontal mask, i svart med blå bakgrund. Tecknad av sign jan. Ca 1950. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50822] 80:-

Lindstén, Carl. Trolliknande figur i lappad mundering vid pulpet läsande bok vid skenet från ett levande ljus. Sign RP. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50823] 90:-

Lindström, Axel. Stadsgeolog, Sth. Två individer vid ett gruvhål, i bakgrunden uppåtgående sol över berg och sjö. Stålgravyr efter en teckning av Ingeborg Uddén 1908. [#50824] 150:-

Lindström, Emil. Den bevingade Asklepiosstaven i molnliknande inramning, nertill tre kronor, upptill segelbåt. Sign GAL, ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50825] 90:-

Lindström, Lars W. Stort segelfartyg liknande Wasa för fulla segel. Upptill texten Biblioteca Espanola. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50826] 125:-

Lindström, Roland. Mansperson i arkitektoniskt landskap som är både exteriör och interiör tecknat av G. Sjögren 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50827] 100:-

Lindström, Sixten. Gamla stan med slottet i förgrunden sett från Blasieholmen. Tecknat av Thoweman på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50828] 90:-

Lindström, Sixten. Gamla stan med slottet i förgrunden sett från Blasieholmen. Tecknat av Thoweman på vitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50829] 90:-

Ling, Axel T. Nedåtgående sol över havet, på stranden i förgrunden ankare, allt i vacker inramning med olika ting i varje hörn. Ca 1930. Sign LRO. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50830] 80:-

Linnander, A.H. Räv mellan två stiliserade träd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50831] 80:-

Kungl. Livregementet till häst. Tre Kronor i rundel krönt av kunglig krona och serafimerorden. Stålgravyr. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50832] 150:-

Ljungberg, Leif. Bylandskap med hus och ett stort träd med framträdande rötter i förgrunden. Tecknat på gulvitt papper. Autotypi av Emy Klein 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50833] 90:-

Ljungberg, Leif. Bylandskap med hus och ett stort träd med framträdande rötter i förgrunden. Tecknat på vitt papper. Autotypi av Emy Klein 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50834] 90:-

Ljungberg, Leif. Mansperson med ryggen mot betraktaren spelande på flygel. Tecknat på brunt papper av Allan Nilsson 1964. Upptill texten 'Ex Musicis'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50835] 90:-

Ljungdahl, Eric. Runsten med texten 'Denna bok tillhör etc i imiterad runstil. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50836] 90:-

Ljunggren, Gustaf. Prästerliga motivbilder med bl.a. en biskopsstav, skrivdon och en kyrkobyggnad i fonden, allt med boklig inramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50837] 90:-

Ljungman, Andreas. Landskapsmotiv med sjö och berg i fonden. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50838] 90:-

Ljungström, Nils. Kyrkvaktmästare, Lund. Bild av medeltida skrivare tecknad av Gotthard Gustafsson 1929. Träsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50839] 125:-

Ljusterdal, Gunnar. Vapenbild i gult, rött och svart med trenne ljuster upptill. Ca 1955. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50840] 80:-

Lloyd, Theodore. Vapenbild med tupp upptill och texten 'Esto vigilans' nertill. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50841] 100:-

Loe, Tobias. Los i Kristiansand. Liten eka på land med gammal sjöman och ankare. Tecknat på vitt papper av Olle Olsen 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50842] 100:-

Loe, Tobias. Los i Kristiansand. Liten eka på land med gammal sjöman och ankare. Tecknat på gråvitt papper av Olle Olsen 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50843] 100:-

Lofstad, Nils. Boktrave, järnvägsbom. skorssten samt diverse vägskyltar. Tecknat av Arne. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50844] 80:-

Lovén, Chr. Överste, Sth. Skånska huslängor med kyrka i fonden. Nertill texten Reng. Etsning i stål av ägaren 1908. [#50845] 125:-

Lovén, Trygve. Gestalt sittande ute i naturen med uppslagen bok på marken. Gröngul bakgrund. Ca 1955. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50846] 70:-

Lund, Edgar. Förlagstjänsteman, Sth. Texten 'Bibliotheca Nicotiana' med svart inramning. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50847] 90:-

Lund, Edgar. Förlagstjänsteman, Sth. Text med svart inramning. Ca 1940. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50848] 90:-

Lund, Edgar. Förlagstjänsteman, Sth. Svart man med originell huvudprydnad rökande långpipa och lutande sig mot diverse lådor med bl.a. texten 'Havanna'. Ca 1940. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50849] 90:-

Lund, Igun. Stadssilhuett (Upsala) upptill ovan naken dam sittande på knä vid en stor bok. Tecknat av sign RA (Ragnar Albinsson) 1934. Svart bakgrund med ljusa linjer på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50850] 100:-

Lund, Igun. Stadssilhuett (Upsala) upptill ovan naken dam sittande på knä vid en stor bok. Tecknat av sign RA (Ragnar Albinsson) 1934. Svart bakgrund med ljusa linjer på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50851] 100:-

Lundblad, N.W. Låg byggnad med stiliserade träd täckande hela byggnaden. Fågelstreck upptill, vapenbild med krönt grip nertill. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50854] 90:-

Lundbladh, Tyra. Kvinnogestalt med sträckta armar mot solen vars strålar omvärjer henne. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50855] 90:-

Lundborg, Ragnar. Direktör, Skellefteå. Pelarport i sten, upptill med texten 'Fundamentum reipublicae constantia est gubernatoris'. 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50856] 90:-

Lundbäck, Carl Anders. Vintrigt nattlandskap med den svarta stjärnhimlen flankerad av två snötyngda granar, nertill i bild böcker. Egen teckning 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50857] 80:-

Lundell, Birger. Posttjänsteman + bokexpert. Uppslagen bok med uggla, däröver blomsterprytt valv med texten 'Cum libris non solus'. Tecknat av Arvid Stålhane 1903. Gulbrunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50858] 100:-

Lundell, Birger. Posttjänsteman + bokexpert. Uppslagen bok med uggla, däröver blomsterprytt valv med texten 'Cum libris non solus'. Tecknat av Arvid Stålhane 1903. Gråblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50859] 100:-

Lundell, Birger. Posttjänsteman + bokexpert. Uppslagen bok varå uggla sitter, i fonden uppåtgående sol. Tecknat av Arthur Sjögren 1910. Gulbrunt. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50860] 100:-

Lundell, Birger. Posttjänsteman + bokexpert. Uppslagen bok varå uggla sitter, i fonden uppåtgående sol. Tecknat av Arthur Sjögren 1910. Gråblått. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50861] 100:-

Lundell, G.A. Borstliknande figurer inom en lagerkrans och årtalet 1916. Vitt på svart botten. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50862] 60:-

Lundell, Hulda. Läsande dam stående bland böcker inom en krans, däröver jugendmönster med ett ansikte i centrum. Nertill texten 'Un livre est une amie qui ne trompe jamais'. Tecknat av Torsten Schonberg 1904. Mörkblått och stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50863] 150:-

Lundell, J.A. Orientaliskt stadsmotiv i bandinramning med Aladdins lampa på en uppslagen bok, nertill texten 'Svenska landsmålen' på en bokrygg. På gulvitt papper. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50864] 80:-

Lundell, Olde. Pegas på språng. Tecknat av sign AL. Ca 1930. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50866] 60:-

Lundelliana, Ex Bibliotheca. Text inom enkel linjeram. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50867] 100:-

Lundelliana, Ex Bibliotheca. Katt sittande vid uppslagen bok. Upptill initialerna BL. Tecknat av A. Sjögren 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50868] 100:-

Lundgren, Axel. Mängder av gamla böcker på ett bord med jordglob och brinnande oljelampa, i fonden utsikt mot kvällslandskap. Upptill texten 'Ad fontes'. Tecknat av Carl Oscar Borg 1934. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50869] 100:-

Lundgren, Birgit och Stig. Monogram med konturerna av en uppslagen bok i bakgrunden. Tecknat av Karl-Erik Forsberg. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50870] 70:-

Lundgren,, G. Emil. Uppslagen gammal bok med spännen, hebreisk text på ena bladet, namnet + texten 'Från mörker till ljus' på det andra. I mörkblått. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50871] 100:-

Lundgren, Hj. Dr. Latinamerikanskt blåsinstrument inom en ekkrans med Davidsstjärnan nertill. Sign NS. Etsning. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50872] 100:-

Lundgren, Lars. Civiling. Tollered. Namnet inom dekorram mot gulbrun bakgrund tecknat av S. Clemmensen 1946. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50873] 70:-

Lundgren, Margit. Huslänga med träd och en blomma i förgrunden tecknat av sign BL 1972. Borne L-n seriegrafi. På vitt papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50874] 70:-

Lundgren, Margit. Huslänga med träd och en blomma i förgrunden tecknat av sign BL 1972. Borne L-n seriegrafi. På grått papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50875] 70:-

Lundgren, Sigurd. Familjeporträtt; mor och två barn på fotografi på tavla på bokpärm. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50876] 80:-

Lundgren, Sigurd R.E. Kedjad hand som håller i ett järngaller tecknat av R. Schönström. Med texten 'Lasciate ogni speranza voi ch'entrate. På brunt papper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50877] 80:-

Lundgren, Sigurd R.E. Såningsman som sår kunskap följd av döden som på sin lie har ordet 'dårskap'. Nertill texten 'Kunskap är makt'. På gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50878] 120:-

Lundh, Gunnar. Uppslagen bok, två händer och hylla med böcker. Tecknat av GAN?? Ej sign. Vitt mot brun bakgrund. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50879] 300:-

Lundh, Herbert. Upsalasilhuett med runsten och landskapsvapnet i förgrunden tecknat av sign D.L. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50880] 80:-

Lundin, Johan. Bevingad Merkuriusstav med initialerna på var sida. Upptill texten 'Ej lånebibliotek' nertill namnet. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50881] 70:-

Lundin, Kerstin. Fram. kand. Initialerna, en katt, en giftflaska och en uppslagen bok. Träsnitt. Tecknat av Marianne Fosselius. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50882] 80:-

Lundin, Åke. Namnet inom svart ram. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50883] 60:-

Lundqvist, Britta. Intrikat monogram på grågul botten. Ca 1960. Karl-Erik Forsberg? Exlibris monterat på tjockare papper. [#50884] 60:-

Lundquist, C.T. Soluppgång över vatten med träd i förgrunden, allt sett såsom genom en portal. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50885] 90:-

Lundqvist, Dick. Intrikat monogram på grågul botten. Ca 1960. Karl-Erik Forsberg? Exlibris monterat på tjockare papper. [#50886] 60:-

Lundqvist, Åke. Uggla med glasögon i länstol läsande i uppslagen bok, fjäderpenna i bläckhorn, i bakgrunden bokhylla. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50887] 90:-

Lundström, Axel. Godsägare. Herrgårdsliknande byggnad i gult o svart tecknat av Josef Persson 1916. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50888] 100:-

Lundström, Axel. Godsägare. Herrgårdsliknande byggnad i svart tecknat av Josef Persson 1916. Stålgravyr. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50889] 100:-

Lundström, Axel. Godsägare. Herrgårdsliknande byggnad i svart tecknat av Josef Persson 1916. Stålgravyr. Stort format. På mörktonat papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50890] 100:- [#50904]

Lyrefelt, Annsofie. Två betande hästar i förgrunden, flera i fonden i silhuett med skogsdungar i horisonten. Tecknat av Hornhaver. Op. 1033. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50892] 70:-

Lyttkens, Elof. Litograferad bild i oval med bilden av en man som attackerar en orm med sin käpp. Ovan texten 'Min fiende ifrån mig vänd'. Upptill och utanom ovalen texten 'Sigillum [och gammal handskriven text] Adolph Fried. Lütkens f.1760 - d.1823.' Namnet Elof nertill ifyllt med bläck. Ca 1850. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50893] 150:-

Låftman, Walborg. Träd på en kulle med den nedåtgående solen i fonden. I brunt. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50894] 80:-

Låge, Gustav Adolv. Gammalt sedelfartyg; mask och böcker nertill i förgrunden. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50895] 80:-

Läffler, Prof. L. Fr. Enbart text med vågformat streck därunder. Litet format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50896] 150:-

Löfström, Fritz G. Stiliserad elefant som med sin snabel välter höghus. I brunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50898] 80:-

Lönnerblad, Tore. Den Heliga Skrift uppslagen, framför ett strålande ljus. Tecknat av Figge Holmgren 1947. Stort format och i brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50899] 80:-

Löthner, Gösta. Borås. Frimureriska och andra föremål inom konstfull inramning. Tecknat av Stig Delang, Borås 1959. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50900] 90:-

Löthner, Gösta. Borås. Landskap med klippor och två höga träd i silhuett vid havet. Tecknat av Stig Delang, Borås. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50901] 90:-

Löwenborg. Vapenbild. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50902] 100:-

Lövgren, Erik. Initialerna konstfullt sammanfätade inom d:o inramning. Litet format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50903] 80:-

Löwenhielm, Sev. Vapenbild. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50904] 100:-

Maag, Bernhard. Rödbyvei 78, Nakskov. I riktning mot trenne vågor flygande fågel. Tecknat av Carl Lund, Nakskov, 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50905] 80:-

Maag, Bernhard. Rödbyvei 78, Nakskov. I riktning mot trenne vågor flygande fågel. Tecknat av Carl Lund, Nakskov, 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50906] 80:-

Maag, Bernhard. Rödbyvei 78, Nakskov. I riktning mot trenne vågor flygande fågel. Tecknat av Carl Lund, Nakskov, 1930. På blågrönvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50907] 80:-

Maag, Bernhard. Rödbyvei 78, Nakskov. I riktning mot trenne vågor flygande fågel. Tecknat av Carl Lund, Nakskov, 1930. På gråblåvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50908] 80:-

Maaløe, Hans. Sittande örn, i bakgrunden orm i patera. Tecknat av Hornhaver, ca 1990. Op. 922. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50909] 60:-

Magne, Herbert. Uppslagen Bibel med ett brinnande ljus, i fonden ett sagoslott med tinnar och torn och en strålande sol, allt inramat av två höga pelare. Nertill innehavarens namnteckning. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50910] 100:-

Magnusson, Erik. Bankdir. Gräfsnäs. Visby (?) stadsmur. Tecknat av Hornhaver, ca 1980. Op. 621. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50912] 100:-

MA-JA. Innehavare? Vapensköld i fyra fält, tvänne med monogram, ett med två ringande telefonapparater m.ä., ett med palett. Tecknat av Harald Garmland 1926. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50913] 100:-

Mallner, Erik. Segelskuta med fulla segel, i fonden en stor nedåtgående sol. På vitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50914] 80:-

Mallner, Erik. Segelskuta med fulla segel, i fonden en stor nedåtgående sol. På gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50915] 80:-

Mally, Bernh. Litet slott omgivet av träd. Tecknat av Agne L. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50916] 100:-

Malm, L.T.L. Adertontaggare i silhuett stående i en skogsglänta med den nedåtgående solen i bakgrunden. Tecknat av sign AT 1933. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50917] 150:-

Malmberg, Sonja. Stiliserad cykel sedd framifrån på stigliknande väg omgiven av blommor och träd. Tecknad av sign EV 1958. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50918] 80:-

Malmberg, Thorild. Kattunge på uppslagen bok, granskog i bakgrunden. Sign SS. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50919] 80:-

Malmnäs, K.A. Taggad sol vari ångbåt skönjes, i förgrunden stiliserad mansperson och ett träd. Sign Wérin(?) 1949. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50921] 125:-

Malmquist, Robert. Bygata med väderkvarn i fonden. Sign BE 1914. Allt i form av en krönt plakett vari läses 'Habent sua fata libelli'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50922] 100:-

Malmqvist, Kirre. Sjölandskapsmotiv inmålat i palett med trenne penslar. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50923] 90:-

Mannerheim, Johan. Krönt vapensköld. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50924] 100:-

Marcus, Fritz. Vinterlandskap med skidlöpare. Upptill stiliserad polstjärna. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50925] 80:-

Marcus, Henry. I ekbladskrans inmålad oljelampa och dess sken. Mörk bakgrund. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50926] 80:-

Margareta-skolan. Sjölandskap med mellan tvänne uddar uppåtgående sol. Nertill texten 'Mot ljuset'. Allt i blått. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50927] 110:-

Margareta-skolan. Sjölandskap med mellan tvänne uddar uppåtgående sol. Nertill texten 'Mot ljuset'. Allt i brunt. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50928] 110:-

Martinson, Harry. Förf. Inom geometriskt intrikat monogram tecknat sjölandskap med segelskuta och uppåtgående sol med en dykande svart fågel i förgrunden. Nertill innehavarens namn i runtext och, inom parentes, vanlig text. Tecknat av sign AT 1936. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50931] 500:-

Martinson, Moa. Martall vid havet som avtecknar sig mot stjärnhimlen och månskäran, bilden i medaljong tecknad av sign AT 1936. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50932] 400:-

Martinson, Moa. Martall vid havet som avtecknar sig mot stjärnhimlen och månskäran, bilden i medaljong tecknad av sign AT 1936. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50933] 400:-

Mary. Innehavare? På trenne gamla bokluntor levande ljus snart utbrunnet. Allt i ljusrött och litet format. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50934] 70:-

Hasselblad, Karl Erik. Bevingad vapensköld med intrikat monogram och ett eklöv. Sign SQ? Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50935] 90:-

Matell, Mogens. Mansperson hållande järnten mot kugghjul. Människan och tekniken? Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50936] 80:-

Matérn, Ernst. I silhuett tecknad skäggprydd gammal man med fjäderpenna, allt inramat av komplicerade växtmönster. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50937] 80:-

Medling, Johan. Kommerseråd 1751-1830. Sth. Kopparsticj C II 790. Krönt och bevingad vapensköld. Nertill texten 'Nec temere nec timide'. Ca 1800. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50938] 300:-

Meurling, Erik. Grind och höga furor i förgrunden, i fonden en kyrka vartill vägen leder. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50939] 90:-

Meyer, Harald. Frimureriska motiv med en åttaarmad ljusstake i förgrunden, allt avtecknat mot en tempelfasad. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#50940] 125:-

Michaelisgillet, Stockholm. Stort M som skjuter upp ur mindre cirkel med bokstäverna FVC inskrivna; allt i rött och inskrivet i tvänne större. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54619] 100:-

Michaelson, Carl. Fartyg på stormigt hav, däröver texten 'Telle est la vie'. Allt i rött. Ca 1920. Bokägarmärket ngt skrynklat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54620] 80:-

Midling. Martall mot en fond av moln; fantasiväxter vid tallens fot. Allt sett ngt underifrån. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54621] 80:-

Mir. Exlibris mir. Tvänne svarta sköldar vilkas ovansida båda bildar stockholmssilhuetter, stiliserad djurbild i den ena skölden, text i den andra. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54622] 80:-

Mittag-Leffler, G. Uggla på stubbe varå ligger Acta mathematica och en fjäder; upp t.h. texten 'Sibi et amicis'. Sign AL 89. 1889. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54623] 150:-

Mjöberg, Josua. Barn klätt i gult framför liten bokhylla med böcker, nga på golvet framför, upptill blomarrangemang. Randat papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54624] 100:-

Mjöberg, Josua. Barn klätt i gult framför liten bokhylla med böcker, nga på golvet framför, upptill blomarrangemang. Gulaktigt papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54625] 100:-

Moberg, Ludvig. Drickande munk vid öppen brunn, allt i brunt. Sign A 19. 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54627] 100:-

Modin, Helmer. Kritteckning av man som hukar vid vattenpöl i ett ökenlandskap; i fonden en stor sol och ett kors som kastar en lång skugga. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54628] 100:-

Moeder, Marcellus. Doktor, Strassburg. Medeltida biblioteksinteriör med skrivbord etc. Nertill texten 'Dominus est huius libri Marcellus Moeder v.i.d. argentinensis. MCMVII. Tecknat av Ed. Moeder, Strassburg, 1907. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54629] 150:-

Molander, John Fr. Kors med inskriven bok mot svart bakgrund, allt inskrivet i en större cirkel, ovanom texten 'In hoc signo vinces'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54630] 100:-

Molvidson, Astrid (och) Herman. Stiliserat fjälllandskap i cirkel vari rymmes en packad ryggsäck, skidor och stavar och en vindpinad buske samt texten 'Focus'. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54631] 80:-

Montelius, Osc. Exlibris Osc. Montelii. Fören av ett vikingaskepp oa fornnordiska emblem. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54632] 100:-

Montelin, Fredrik. Apotekare, Lund. I en praktfull pelarinramning diverse apotekarattiraljer med en svan i ett stort musselskal upptill. Tecknat av Folke Zettervall 1907. Gravyr i stål. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54633] 150:-

Montelin, G. Doktor, Sth. Mångtaggad älg i silhuett i ett stiliserat kvällslandskap. Nertill Viktor Rydbergs text: 'Till envar, som strävar upp för höga bråddjupsbranter emot fjällets bryn blott av längtan att åt andens öga vinna äntligen en vidgad syn - är vårt kall att komma någon gång med en dryck ur livets källas språng'. Tecknat av Verner Liljeqvist 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54634] 200:-

Montelius, Alvar. Ensam tall med den svarta horisonten i fonden; allt i blomsmyckad medaljong. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54635] 100:-

Mora folkhögskola A.D. 1907. I romb inskriven riddare i rustning som spränger fram på sin häst. Sign HS. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54636] 80:-

Moritz, T. Folkskollärare, Alstad. Fantasihällristning. Bokstäverna i runform. Litet format på tunt papper. 1941. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54637] 80:-

Moritz, T. Folkskollärare, Alstad. Fantasihällristning. Bokstäverna i runform. Stort format på tjockt papper. 1941. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54638] 110:-

Mortensen, Johan. Intrikat monogram i s/v inskrivet i en inre cirkel med namnet i en yttre. Stålgravyr. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54639] 100:-

Mossberg, Robert. Berglandskap med vattenfall och texten 'Gutta cavat lapidem'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54640] 110:-

Mulder, H.A. Stiliserad väderkvarn med texten 'concordia', 'religiositas', 'laetitia' och 'laboriositas' på de fyra vingarna. Tecknat av ägaren. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54641] 110:-

Munch, Ebbe. Brandbil med stege. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 932. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54642] 60:-

Munck af Rosenschöld, Mortimer. Munk i kåpa med duva på handen, krans i bakgrunden. Tecknat av sign VvR. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54643] 110:-

Muusses, Martha A. Fil.dr. Sth. DubbelM och namnet i brunt tecknat av Charles G. Behrens 1938. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54644] 80:-

Myrberg, Erik Wilhelm. Hammaren och skäran, uggla på bok inramade av fjäderpenna och brinnande fackla, därunder namnet i cirkel och initialerna i intrikat monogram i en inre; allt i svart inramning. Tecknat av sign RA, R. Albinson 1936. På vitt papper, stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54645] 90:-

Myrberg, Erik Wilhelm. Månskäran, uggla på bok inramade av fjäderpenna och brinnande fackla, därunder namnet i cirkel och initialerna i intrikat monogram i en inre; allt i svart inramning. Tecknat av sign RA, R. Albinson 1934. På vitt papper, stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54646] 90:-

Myrberg, Erik Wilhelm. Månkäran, uggla på bok inramade av fjäderpenna och brinnande fackla, därunder namnet i cirkel och initialerna i intrikat monogram i en inre; allt i svart inramning. Tecknat av sign RA, R. Albinson 1934. På gult papper, mellanstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54647] 90:-

Myrström, Magnus. Journalist, Sth. Bäcklandskap inramat av pänna och sax i svart och rött. Stort format. Tecknat av Evert Strokirk. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54648] 125:-

Månsson, Signe. Lärarinna, Helsingborg. Vit kyrka i vacker inramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54649] 80:-

Mårtenson, Arvid. Bokhandlare, Gbg. Stendös, Orust. Tecknat av Claes Krantz. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54650] 125:-

Mårtenson, Arvid. Bokhandlare, Gbg. Stendös, Orust. Tecknat av Claes Krantz. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54651] 125:-

Möller. Trenne damer i silhuett i liggande medaljong. Ca 1920. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54652] 100:-

Möller, Hertha. Dr. Örebro. Ålderdomlig mansperson i skägg studerande i gamla luntor i skenet från ett stearinljus, t.h. dödskalle. 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54653] 125:-

Möllerström, Harald. Kyrkobyggnad i blått sedd från baksidan. Kvarnhjul upp t.h. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54654] 80:-

Möllestad, Sven. Interiör med bok och ljus, i fonden fönster varigenom man ser en älg. Sign WP. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54655] 80:-

Mörner, Christer. Hovrättsråd. Kråkfågel i kvällningen som sitter på en gren som tillika kunde vara en väg eller en å. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54656] 100:-

Mörner, Gustav. Molnlandskap med ett träd och liten roddbåt på vattnet. Tecknat av sign EF. Därunder texten 'Som glidande årslag som svinna på fjärden där tjockan står. I färglöst töcken försvinna förlorade dyrbara år'. Nertill vapenbild. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54657] 100:-

National Musei Bibliotek. Med Tre Kronor krönt text i trelinjig oval. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54808] 125:-

National Musei Bibliotek. Med Tre Kronor krönt text i trelinjig oval. Ca 1950. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54809] 150:-

Neander, John. Villa i lummig omgivning med staket och grind i förgrunden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54810] 80:-

Neuerburg, Hermann. Dr. Vapenbild med ägarens initialer och två korsade golfklubbor. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54811] 80:-

Nilsson, Birger W. Del av ringmur med sol och pilträd i fonden dit en stig ringlar sig, allt omgivet av oval med band och slingor samt texten 'Semper idem'. Sign etsning av Gabriel Strandberg 1921. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54812] 250:-

Nilsson, Brita. Flicka i sol med docka och blombukett blickande upp mot ett fågelstreck, vid hennes fötter en hund. Sign MB 44. 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54813] 80:-

Nielsen, Ruth Elsebeth. Kvinnlig violinist, i bakgrunden en uppslagen bok och nottecken i svart. Tecknat av Hornhaver, ca 1990. Op. 890. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54814] 60:-

Nilsson, Börje. Banktjänsteman, Blaksta. Silhuetteckning av läsande man som sitter på en sten vid en sjö, t.v. i bild en gran, allt i svart inramning. Tecknat av Hanna Gabrielsson. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54815] 80:-

Nilsson, Edvin. Affärsbiträde, Götene. Stor fisk som hänger i kroken, i bakgrunden brygga. Tecknat av sign TB. Torsten Billman. 1942. Originalträsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54816] 300:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Fiol med stråke på ett häfte med Beethovens musik. Sign EN 38. 1938. Ipse fecit; ägaren. I gråsvart. Sign av ägaren. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54820] 80:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Fiol med stråke på ett häfte med Beethovens musik. Sign EN 38. 1938. Ipse fecit; ägaren. I gråblått. Fotolito. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54821] 80:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Mansperson bärande en stor harpa på ryggen, upptill texten 'Ex poetica'. Tecknat av Olaf Jaer, Oslo, 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54822] 80:-

Nilsson, Einar. Tandläkare. Stort vikingaskepp med segel fyllt med vilda vikingar som hotande höjer sina vapen när de närmar sig en stad, allt i rött. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54823] 125:-

Nilson, Elin. Fröken, Sundsvall. Martall vid havet i skymningen; den nedåtgående solen anas i fonden. Stort format. 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54824] 100:-

Nilsson, Emil. Trana på stig som på nysådda fält leder in i solen. Sign MB. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54825] 90:-

Nilsson, Ester och Edvin. På bok stående naket par som håller om varandra. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54826] 80:-

Nilsson, Göran Axel. Amanuens, Sth. Pilträd vid en väg som leder till en husgrupp i fonden; skånskt motiv tecknat efter en tuschskiss omkr 1900 av dåvarande amanuensen vid Vordiska Museet Axel Nilsson. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54827] 125:-

Nilsson, Harald. Stadsmotiv, 1800-talets Helsingborg sett från kajen. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54828] 125:-

Nilsson, Iwar. Bokhylla med tvänne gripar som bokstöd. Ca 1930. Tecknat av sign Dufwa. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54829] 80:-

Nilsson, Karl. Underlöjtnant, Hästbo. Uggla sittande på gammal bok med knäppen. Sign KN 1910. Bruntonat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54830] 100:-

Nilsson, S. Lennart. Orrhöna på tallgren, i fonden storskogen. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54831] 100:-

Nilsson, Nils. Järnvägstjänsteman, Gbg. Stort segelfartyg i skymningen i förlig vind. Tecknat av Edvin Nilson 1934. Autotypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54832] 90:-

Nilsson, Olle. Krönt sjö(man)jungfru med treudd. Tecknat av ägaren. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54833] 90:-

Norberg, Fredr. Skrivbord fyllt med böcker och sigillerade dokument, därtill dödskalle och glob, i fonden fönster med blomvas. Etsning. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54834] 100:-

Nordén, Harald. Krönt fyrkant med skog, däromkring slingor av blomster. I mörkbrunt. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54835] 80:-

Nordencreutz, Gösta. Krönt vapenbild med band runt ikring med texten 'Per crucem ad astra'. I blått. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54836] 100:-

Nordenfalk, Johan A.E. Intrikat monogram tecknat av Karl-Erik Forsberg. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54837] 100:-

Nordenmark, N.V.E. Stiliserad bild av stjärnhimlen, därunder texten 'Scripta litera manet'. I mörkblått. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#54839] 125:-

Sallberg, Harald. Harald Sallberg. 14 exlibris i trägravyr. Svenska exlibrisföreningen. Mapp nr 1. 1954. Samtliga tryckta direkt från trästockarna och monterade på gråpapp. Originalmappen och textbladet ryggnötta. Komplett. Mappen tryckt i 100 numrerade exemplar varav detta är nr 91. [#46830] 500:-

Behrens, Charles Gl. (red.). Nordiska exlibris. Svenska exlibrisföreningens utst på NM. 1948. 52 s. Ill. [#44608] 200:-

Hagvik, Bertil. Uppslagen bok med bevingad våg, därunder gamla skrivdon. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. * [#49100] 70:-

Hansen, Arne. Stenformation från Påskön eller Latinamerika. Upptill tvänne vapenbilder. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. * [#49101] 60:-

Hansen, Birgit. Nunna i medeltida skrivarverkstad; texten 'Ave Maria Santa Beride in Vadstent'. Tecknat av Hornhaver, op. 918. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. * [#49102] 60:-

Nordenstierna, Otto G:son. Riddare i rustning hållande 'Atland' med 'Tre Kronor', i bakgrunden runsten bland träd i ett sjölandskap. Tecknat av Lydia Skottsberg. Stålgravyr från Tullbergs. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55060] 150:-

Nordenström, Tord. Gårdsexteriör i lummigt landskap tecknat av ägaren 1934. Olivgrönt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55062] 90:-

Nordgren, R. Inramad skulpturgrupp, nertill namnt. Fototypi. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55063] 80:-

Nordin-Pettersson, Brita Stina. Stadskonglomerat i form av byggnader från huvudstaden och Uppsala; bl.a. de båda slotten och domen i Uppsala. Litografi av Olle Hagdahl 1955. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55064] 150:-

Nordisk boktryckarkonst. Bokpress och diverse vapenbilder i konstfull rundel. I svart. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55065] 150:-

Nordisk boktryckarkonst. Bokpress och diverse vapenbilder i konstfull rundel. I lila. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55066] 150:-

Nordlund, Sten. Värja och stiliserat hästhuvud, i bakgrunden notblad. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55067] 80:-

Nordlund(?). (Osäker attribuering). Antik båt med hissat segel med ett stort N. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55068] 80:-

Nordquist, I.H. och A.M. Stort kvinnohuvud med slutna ögon och en hand där ett finger över munnen tystar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55069] 80:-

Nordqvist, Nils. Kedjad gammal bok; ovan texten 'Qvi acervat aliis congregat'. Stålgravyr. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55070] 90:-

Nordström, David. Intrikat dubbelmonogram. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55071] 80:-

Nordström Gustafsson, Margaretha. I dubbla cirklar inskrivet hus med till synes döda träd i förgrunden, allt i mörkt rött. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55072] 80:-

Nordwall, Birger. Stor runsten med text i rött. I bakgrunden sjö och ett vikingaskepp med hissade segel som avspeglar sig mot en mörk skog. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55073] 100:-

Noreen, Hj. Bokhylla, blomvas framom. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55074] 70:-

Norén. Krönt bild av Västergötlands vapen mot en fond av små prickar. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55075] 100:-

Norlander, Emil. Guldduva på öppen bok, därunder texten 'Boken kommer, boken går! Glad om jag den åter får'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55076] 200:-

Norlander, Mait och Tore. Texten 'Denna bok tillhör...' i blå text mot en i vitt inramad gråblå bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55077] 80:-

Norlin, Erik. Naken mansperson med ett levande ljus; han skyler sig med en stor bok och det synes vara läggdags. Tecknat av ägaren. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55078] 100:-

Norrby, Robert. Uppslagen bok med texten 'Attinet ..ager'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55097] 80:-

Norrköpings stadsbibliotek. Litet format, text och prickade linjer samt texten N:o. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55098] 70:-

Nottberg, Lars. 1:ste stationsskrivare. Det bevingade hjulet krönt av innehavarens monogram. Tecknat av Arthur Sjögren 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55099] 150:-

Nyberger, G. Vacker vy av Stockholm från vattnet. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55101] 100:-

Nylander, R. Stiliserat segelfartyg i brunt. Ca 1940. Sign GS. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55102] 80:-

Nylén, Birgitta. Fjäril och blommor. Sign PH 94. (Percy Hygon?). 1994. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55103] 60:-

Nylund, Peter. Abstrakt figurkonst. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55104] 60:-

Nynäs badgästers boksamling, Nynäshamn. Fåglar över badviken. I grönt. Tecknat av Arthur Johansson 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55105] 150:-

Nyström, A. Stor sjöfågel på rauk och en uppåtgående sol i fonden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55106] 90:-

Nyström, Anders. Elefant på bakbenen som drar upp ett träd varå finns en apa som håller en skylt med ägarens namn. I fonden ett stort segelfartyg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55107] 80:-

Nyström, E.G. Dir. Sth. Människa som klättrar uppför ett jätteträd med skogen därunder. Allt i ovaler med bl.a. texten 'Vidga din horisont innan livets saga är all'. Tecknat av Stig Vogel 1954. Ljust grått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55108] 100:-

Nyström, E.G. Dir. Sth. Människa som klättrar uppför ett jätteträd med skogen därunder. Allt i ovaler med bl.a. texten 'Vidga din horisont innan livets saga är all'. Tecknat av Stig Vogel 1954. Mörkt grått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55109] 100:-

Nyström, Göran. Stor bro över ett kraftverk, nertill texten 'Per montes in fluminibus'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55110] 100:-

Nyström, Harry. Stiliserad segelskuta i kvällningen. I blått. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55111] 80:-

Nyströmer, C. Bertel. Värja i förgrunden och böcker, i bakgrunden ett naturlandskap. Tecknat av ägaren. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55112] 80:-

Nyströmer, C. Bertil. Vapenbild. Tecknad av F. Britze. Ca 1920. Stålgravyr. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55113] 110:-

Näslund, A.A. Uppslagen bok, blommor, kanna och en spegel. Tecknat av Ceder. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55114] 80:-

Nørrevold skole, Nyborg. Stadsbild med barn. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55115] 70:-

Odéen, Per. Olika gårdsmotiv samt den bevingade Merkuriusstaven. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55152] 100:-

Odéen, S. Levande ljus framom Skriften. Tecknat av ägaren 1926. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55153] 70:-

Odelberg, Theodor. Stor villa i fyra plan i vacker inramning. Koppargravyr 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55154] 150:-

Odelberg, Victor och Anna. Stiliserat äppelträd i grönt, upptill texten 'Böjes men brytes icke. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55155] 80:-

Odencrants, Gustaf. Liten vapenbild och texten 'Ex libris GO hominis' inom dubbla linjer. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55156] 80:-

Odencrants, Lars August. Bankdir. Pampig villa i vackert parklandskap, nertill vapenbild. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55157] 100:-

Ohlsén, Olle. Karikatyr av innehavaren med lagboken och lättklädda damer på en glob. Tecknat av Josef Pson 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55158] 100:-

Ohlsson, Erik. Dir. Malmö. Uppslagen bok, levande ljus och fjäderpenna inom ett runt bälte med texten'Homo sum, humani nihil alienum est mihi'. Tecknat av Stina Appelgren 1918. Stort format och i blått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55159] 125:-

Ohlsson-Agas, Erik. Antikvariatsbokhandlare, Gbg. Uppslagen bok, tobakspung och pipa samt böcker i hylla som vaktas av en bulldog. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55160] 150:-

Olander, A. Hälsingborg. Tegelmur med söndrigt torn och fåglar i skyn. Tecknat av ägaren, ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55161] 90:-

Olausson, Lars. Flygingeniör, Såtenäs. Abstrakt flygmotormotiv i träsnitt av Egil Carlson, Gbg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55162] 150:-

Oldby, Carl. Flygande örn högt ovan molnen. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55163] 90:-

Oldby, Carl. Flygande örn högt ovan molnen. Ca 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55164] 90:-

Oldby, Carl. Flygande örn högt ovan molnen. Ca 1930. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55165] 90:-

Oldin, Viktor. Uggla sittande på en stor nyckel med texten 'ex libris'. I bakgrunden bokhylla. Ca 1930. Oldby, Carl. Flygande örn högt ovan molnen. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55166] 90:-

Oldmark, Ivan. Martall i silhuett vid havet, allt i portalinramning. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55167] 90:-

Oldmark, Ivan. Martall i silhuett vid havet, allt i portalinramning. Ca 1930. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55168] 90:-

Olhans, Lars-Rune. Silversmed, Falun. Stadsvyer i svart på vitt papper, vapenbilder upptill. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55170] 90:-

Olsén, Greta. Naken ung dam framför en bokhylla med en jordglob högst upp. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55171] 80:-

Olsén, Mary. Litet hus i björkinramning, upptill Uppsalasilhuett, i förgrunden uppslagen bok. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55172] 80:-

Olson, Hjalmar och Maja. Fornnordisk gudom med tvänne korpar på skuldrorna samt upptill texten 'Ej börda du bär på vägen än kunskap mycken'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55173] 125:-

Olsson, Anton i Björkhagen. Järnhandlare. Dals-Långed. Stiliserat parklandskap med en öppen bok i fonden. Tecknat av Olle Ehnebåge 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55174] 90:-

Olsson, Arvid. Predikant. Skriften uppslagen och texten 'The Word of the Lord endureth for ever'. Grekisk text på sidorna. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55175] 90:-

Olsson, Axel Fr. Antikinspirerad stadsmiljö med en lättklädd man som bär en duva. Tecknat av konstnären Jules Viktor Schyl, Malmö. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55176] 110:-

Olsson, Berit. Intrikata blomstermotiv med namnet i sköld och därovanför en urna med blommor. Stort och smalt exlibris. I blått på vitt papper. Serigrafi Borne Lundgren 1972. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55177] 80:-

Olsson, Berit. Intrikata blomstermotiv med namnet i sköld och därovanför en urna med blommor. Stort och smalt exlibris. I svart på grått papper. Serigrafi Borne Lundgren 1972. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55178] 80:-

Olsson, Berit. Intrikata blomstermotiv med namnet i sköld och därovanför en urna med blommor. Stort och smalt exlibris. I svart på brunt papper. Serigrafi Borne Lundgren 1972. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55179] 80:-

Olsson, Maria. Humoristiskt tecknad åsna som viftar på svansen. På blågrått papper mot en mörkblå bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55180] 80:-

Olsson, Rob. Blommotiv, sol oa motiv. Sign FD. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55181] 80:-

Olsson, Wilhelm. Man vid gammal tryckpress. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55182] 90:-

Olsson, Jan Olof och Sjögren, Margareta. Namnen runt en cirkel full av blomster och en fjäril. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55183] 80:-

Orton, Jessie. Ett kors över blomma, bok och ljus, stjärna upp t.h. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55184] 80:-

Oscar II. Konung. Krönt O med II inskrivet, allt inramat av lagerblad. Nertill texten 'Öfver djupen mot höjden'. Etsning av Agi Lindegren. C:i:35. Ca 1880. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55185] 750:-

von Otter, Bror Salomon. Major, 1832-1910. Vapenbild. Ca 1870. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55186] 125:-

Ottervik, Gösta. Antikiserat motiv med sittande kvinna och stående man. Sign AB. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55187] 90:-

Palmer, Ivar. Två händer som håller blomstängel, t.v. en bruten och i bakgrunden drömsk kvinnofigur som stagar den hela stängeln. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55190] 100:-

Palmgren, Herman. Stenhus i bakgrunden, fraom detta dolk och våg. Sign PH 1906. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55191] 100:-

Palmgren, Nils. Stiliserat stjärnmotiv inom flera cirklar i olika ljusa färger. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55192] 90:-

Pansarbåten. Såld för pansarbåten 1912. Sign PH. Knuten näve kring värjfäste ovanom lagboken med Tre kronor. Stålgravyr. Nr 45 av 80 exemplar. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55193] 500:-

Park, Fritiof. Grosshandlare. Gbg. Martall vid havet, havsudde i fonden, smågranar i förgrunden. Tecknat av Axel Hoerner 1917. Stålgravyr. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55194] 100:-

Pauli, Albert. Dr. Djursholm. Orre på trädgren, nertill vapenbild och Merkuriusstav. I färg. Tecknat av Göran Pauli 1909. Etsning i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55195] 150:-

Paulsson, Karin och Otto. Kugghjul indelat i fyra fält med symboler för olika verksamhetsfält i varje. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55196] 90:-

Pedersen, Vils. Abstrakt motiv i färg vari boksidor skönjas. Ca 1980. Sign DV 471. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55197] 70:-

Pedersen, Vils. Abstrakt motiv i färg vari en fjäril och en ansiktsmask kan skönjas. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55198] 70:-

Pedersen, Vils. Abstrakt motiv vari man och kvinna skönjas. Tecknat av Erhard Zierold, DDR. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55199] 70:-

Pedersen, Vils. Abstrakt motiv vari partikelrörelser skönjas. Tecknat av Erhard Zierold, DDR. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55200] 70:-

Pedersen, Vils. Motiv med frimärken och etiketter. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55201] 70:-

Pedersen, Vils. Kvinnligt runda former hos liggande kvinna. Sign DV 471. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55202] 70:-

Pedersen, Vils. Behornad man med ett glas i handen, framför honom en kvinna. Mörkblå bakgrund med motivet i vita linjer. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55203] 70:-

Pedersen, Vils. Sittande Buddha mellan tvänne pagoder. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55204] 70:-

Pedersen, Vils. Blombukett i färg. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55205] 70:-

Pedersen, Vils. Talgoxe i färg. Tecknat av sign MT 1975. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55206] 70:-

Pedersen, Vils. Naken kvinna på boktrave hållande fylld bägare. Ca 1980. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55207] 70:-

Pedersen, Vils. Naken kvinna på boktrave hållande fylld bägare. Ca 1980. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55208] 70:-

Pedersen, Vils. Antikiserad stenhuggare i arbete. Kyrillisk text. På vitt papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55209] 70:-

Pehrzon, Folke. Stenhus vid storskogen. I bakgrunden stora molnformationer, i fonden bro. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55210] 80:-

Peil, Lilly och Ernst. Malmö. Husformation i lummig grönska. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55211] 90:-

Peloubet, Francis N. Öppen spis med vapenbild och texten 'Dominus illuminatio mea'. Allt inramat av bokrullar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55213] 100:-

Personne, John. Biskop. Linköping. Initialerna inramade av två lagerkvistar, upptill Skriften och texten 'Ora et labora'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55215] 90:-

Persson, Agda. Bokhandlare. Malmö. Träsnitt av stående bok tecknad av systern. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55217] 90:-

Persson, Claës. Apotekare. Mölnlycke. Apotekarinsignier och vulkan ovan vilken urtidsfåglar flyger, allt inom tvänne cirkar och mot en mörk bakgrund. Tecknat av Ivan Jonsson 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55218] 90:-

Persson, Erik. Hagaborg. Armborst med pilspets tecknade av Hornhaver, op. 748. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55219] 70:-

Persson, Lotta. Notre Dame i Paris tecknad av Hornhaver, op. 991. Ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55220] 70:-

Persson, Nils. Bankdirektör. Sth. Naken dam badande i pengar, allt inramat av tvänne blomstänglar och tvänne ormar. Ca 1930. Lila på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55221] 90:-

Persson, Nils. Bankdirektör. Sth. Naken dam badande i pengar, allt inramat av tvänne blomstänglar och tvänne ormar. Ca 1930. Olivgrönt på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55222] 90:-

Persson, Stig. Läsande man vid fönster med stadsutsikt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55251] 100:-

Persson-Unger, Birger. Intrikat monogram. Ca 1940. I rött o svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55252] 80:-

Persson-Unger, Sigurd. Amanuens, Sth. Medeltidslärd inom lagerkrans, nertill texten 'Il faut donner à la vie humaine pour témoins et pour juges líronie et la pitié'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55253] 150:-

Peters, Folke. Läsande och cigarrettrökande man nersjunken i djup fåtölj. I mörkrött. Ca 1940. Ngt fläckat av klistret på baksidan. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55255] 70:-

Petersohn, Sven J:son. Vapenbild i mörkrött och årtalen 1683-1909. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55256] 90:-

Petersohn, Sven G.F. J:son. Vapenbild i rött. Därunder texten 'Petersohn från Lifland. Släkten har av gammalt fört ett adligt vapen: i skölden en harneskklädd krigare, på hjälmen tvenne vingar. Elgenstierna. Stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55257] 120:-

Pettersson, Sture. Egnahem sett nerifrån med frodig växtlighet ikring. Tecknat av sign HS. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55258] 90:-

Petré, K.O. Naken man som höjer armarna mot havet och solen. Sign K.J-g. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55259] 90:-

Petrén, Karl. Praktfull husfasad med ymnig växtlighet. Läkaremblem nertill. 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55260] 90:-

Petterson, Harald V. Stadsport eller del av ruin, framom en hund. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55261] 90:-

Viktor Pettersons Bokindustri. Vepe. Stadsvy med tvänne torn. Runt monogram texten 'Bokband, Boktryck, Litografi, Kartonnage. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55262] 100:-

Pettersson, Holger. Prismor av olika slag och en gammaldags slipsten, allt i blått. Av Hornhaver, ca 1980. Op. 479. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55263] 70:-

Pettersson, Holger B. I nio kvadratiska fät inskrivna figurer, i hörnen 4 d:o kvadrater, allt inskrivet i en kvadrat. Bokägarmärket kvadratiskt med rundade hörn. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55264] 70:-

Pettersson, Hugo. Den gröna klotet i den blå stjärnbeströdda rymden. Upptill texten 'Serculumon per vereco. Sercuvirton per justeco. Sign Æ. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55265] 80:-

Pettersson, K.J. Skomakare, Helsingborg. I röd cirkel inskriven skomakarhammare och sko samt initialer, tecknat av ägaren. Ca 1040. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55266] 80:-

Pettersson, Lisa och Halvard. Den Heliga Skrift uppslagen i skenet av ett levande ljus. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55267] 80:-

Pettersson, Pelle. Liten stuga vid skogsbrynet, upptill tennistacket och nät. Tecknat av N. Lundgren 1948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55268] 80:-

Peyron, G.F. Vapenbild. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55269] 125:-

Plahn, Johan. Vy av Uppsala slott och domkyrkan, i förgrunden en svan som lyfter. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55270] 80:-

Platen, C.G. Överstelöjtnant. Sth. Krigare till häst inom lagerkrans, i fonden bibliotek, nertill texten 'Tout au devoir'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1908. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55271] 150:-

Platen, C.G. Överstelöjtnant. Sth. Krigare till häst inom lagerkrans, i fonden bibliotek, nertill texten 'Tout au devoir'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1908. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55272] 150:-

von Platen, C. Fröken, Sth. Vapenbild i olivgrönt på gulvitt papper. Tecknat av N. Hinze 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55273] 100:-

von Platen, Magnus. Vapenbild i svart på gulvitt papper. Tecknat av N. Hinze 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55275] 100:-

Platou, A.M.-R.S. Vapenbild på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55276] 80:-

Plesner, Johan. Vapenbild på vitt papper. Tecknat av Hornhaver ca 1990. Op. 898. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55277] 70:-

Ploman, K.G. Tvänne böcker med ett par glasögon, bredvid läkaremblem. Allt i brunt och eklövsinramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55278] 90:-

Pohlman, Knut. Segelbåtar på havet med fyr i bakgrunden, allt inramat av slingmotiv och fyra symboler. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55279] 80:-

Pontén, G(ustaf) .E(manuel). Kontraktsprost, Bergsjö. Gammal stenbro över å, i fonden på en kulle knuttimrad stuga. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55280] 150:-

Posse, Knut Carlsson. Överstelöjtnant, 1719-1771. Krigisk vapenbild. Stort format. Carlander II.515, kopparstick. Nertill skriven namnt. Lage, ev. Tage Gustaf Posse, Sjöryd, sannolikt av betydligt yngre datum. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55281] 450:-

Postmuseum Stockholm. Krönt posthäst med postiljon i oval. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55282] 90:-

Privata Högre Lärarinneseminariet i Lund. Ung dam i silhuett som vårdar en planta i solen, t.h. i bild skolhus etc. Sign JM. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55284] 100:-

Publicistklubben. Klotet i rymden, i förgrunden stor fjäderpenna och pappersark virvlande i rymden. Fredsduva med ett av arken. Sign H.S. 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55285] 125:-

Quenzel, Jol. Ulrik. Professor, Upsala. Vapenbild. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55286] 200:-

Quiding, Andreas. Mansperson i doktorshatt med diplom och fjäderpenna. Texten på latin: Ex libris Andreae Quidingii et amicorum. Ca 1900. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55287] 125:-

Quiding, Andreas. Mansperson i doktorshatt med diplom och fjäderpenna. Texten på latin: Ex libris Andreae Quidingii et amicorum. Ca 1900. På grönt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55288] 125:-

Quiding, Signhild och Anders. Böcker och bläckpenna. Sign G.W. Greta Sällberg-Wilhelmson 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55289] 110:-

Quiding, Signhild och Anders. Konstfullt abstrakt motiv med böcker och bläckpenna. Sign G.W. Greta Sällberg-Wilhelmson 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55290] 110:-

Quist, Axel. Kyrkobyggnad sedd genom en portal med konstfull inramning. Upptill getingbo med tvänne getingar. Stort format i brunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55291] 90:-

Rabén, Hans. Skrattande skata inom orange cirkel med text. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55292] 100:-

Rahmström, Henning. Österländskt stadslandskap sett genom pelatfasad, i fonden uppslagen bok, upptill uggla, nertill initialerna. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55293] 100:-

Rahmström, Henning. Enbart text i enkel inramning. Litet format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55294] 70:-

Märta (och) Henning Rahmström. Man och kvinna stående vid strand med brygga och sommarhus. Bilden åttkantig. Etsning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55295] 120:-

Ramén, Anna. Litet barn som söker fånga hela världen i sin nattdräkt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55296] 80:-

Ramón, S. Vapensköld. Litet format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55297] 80:-

Ramos, Franco. Naken kvinna som i skapelsens begynnelse plockar äpplet från trädet. Sign TR. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55298] 80:-

Ramstad, Herman. Litet barn som står på huvudet på en låda. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55299] 80:-

Ramström, Fredrik. Segelbåt på stormigt hav, i bakgrunden fyr och hotfulla molnformationer. Sign C.Jm. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55300] 100:-

Randersen-Peppin. Egnahem med flaggan i topp och en björn stående på bakhasorna framom huset. Tecknat av Heinze 1919. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55301] 90:-

Randerz, Alfred. Inom ett stort E i 'Exlbris' sittande mansperson som läser, bredvid på bordet en dödskalle. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55302] 90:-

Rappe, Adolf. Herrgårdsliknande byggnad med husdjur inom krans nertill. Sign HE. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55303] 100:-

Rasmussen, Edith-Kristen. Pilträd bredvid vägen som leder till ett hus i fonden. Sign AW. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55304] 80:-

Rasmussen, Else. Trädgårdsmästare, Norrtelje. Landskap med stor gladiolus i förgrunden och gus i bakgrunden. Tecknat av Harald Hammer 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55305] 80:-

Rasmussen, Ingsi. Silhuett av ansikte i färg. Stort format. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55306] 80:-

Rasmussen, K.S. Intrikat monogram tecknat av sign GB. I rött och svart på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55307] 90:-

Rasmussen, Karin. Katt som hoppar över bokstäverna i 'Exlibris' för att fånga liten mus på bokstaven 'R'. Sign G. , Gösta Gisiko, 1941. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55308] 90:-

Rasmussen, Karin. Katt som hoppar över bokstäverna i 'Exlibris' för att fånga liten mus på bokstaven 'R'. Sign G. , Gösta Gisiko, 1941. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55309] 90:-

Rasmussen, Karin. Katt som hoppar över bokstäverna i 'Exlibris' för att fånga liten mus på bokstaven 'R'. Sign G. , Gösta Gisiko, 1941. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55310] 90:-

Rasmussen, Knut. Övermaskinist, Gbg. Mindre marinfartyg med beteckningen T4. Sign Æ 1941. Algot Eriksson. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55311] 90:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken dam tyngd av boktrave på skuldrorna. Språkförbistringens babelstorn i bakgrunden. Ca 1940. Tecknat av Algot Eriksson. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55312] 100:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken dam tyngd av boktrave på skuldrorna. Språkförbistringens babelstorn i bakgrunden. Ca 1940. Tecknat av Algot Eriksson. På gulbrunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55313] 100:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Biblioteksinteriör med gamla böcker. Tecknat av sign J.C.L 1934. I svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55314] 100:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Biblioteksinteriör med gamla böcker. Tecknat av sign J.C.L 1934. I sepiabrunrt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55315] 100:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken knästående kvinna. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55316] 70:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Stor myra i brunt och en vit pipa mot en mörkblå bakgrund. 1956. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55317] 80:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. En mängd pipor, tvänne böcker och en tobaksburk. Nertill texten 'De gustibus non est disputandum'. Tecknat av Harald Hammer 1937. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55318] 90:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. En mängd pipor, tvänne böcker och en tobaksburk. Nertill texten 'De gustibus non est disputandum'. Tecknat av Harald Hammer 1937. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55319] 90:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken kvinna sittande på en sandstrand. Ca 1960. Blågrått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55320] 80:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken kvinna sittande på en sandstrand. Ca 1960. Gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55321] 80:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Naken kvinna sittande på en sandstrand. Ca 1960. Vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55322] 80:-

Rasmussen, Kristen. Ingenjör, Sth. Apa hängande i svansen med böcker i armar och ben. Tecknat av Algot Eriksson 1940. Vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55323] 80:-

Rasmussen, Kristen. Dam i hätta och krinolinliknande utstyrsel Sign G. , Gösta Gisiko, 1940. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55324] 90:-

Rasmussen, Kristen. Dam i hätta och krinolinliknande utstyrsel Sign G. , Gösta Gisiko, 1940. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55325] 90:-

Rasmussen, Kristen. Apa på biblioteksstege, i fonden stort fönster som vetter mot staden, torsoliknande skulptur i förgrunden. Etsning av Nils Ernberg 1937. I blått. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55326] 150:-

Rasmussen, Kristen.Älskande par mot en mörk ruinbakgrund. Etsning av Börje Veslén 1937. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55327] 150:-

Rasmussen, Kristen. Syrsa som äter annan insekt. Ca 1960. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55328] 80:-

Rasmussen, Kristen. Söderhavsvy och texten 'Bahia'. Ca 1950. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55329] 100:-

Rathmann. Uggla på glob, två vinflaskor och glas på nothäfte. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 929. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55331] 60:-

Reinborn, Folke. Tjänsteman, Malmö. Bevingat huvud med hjälm; Merkuriushuvudet, därovan palett och pilträd (symboliserar i tur och ordning yrket, konstintresset och Skåne). Sign AWE; A.W. Ekelund. 1952. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55332] 80:-

Reinhold, Gertrud. Vapenbild och texten Broder Reinhold, Mumsen 1490. Och 1878. I brunt. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55333] 90:-

Rensdaan, Margit. Klockblommor i mängd. Tecknade av sign ES. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55335] 70:-

Reuber, Preben. Flöjtspelande naken dam i gräset. Sign RE. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55337] 70:-

Reutercrona, Grete. Människa och björn på bakhasorna på var sin sida om ett träd. Allt inramat av texten 'Sic itur ad astra'. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55338] 70:-

Reutersvärd, A. Kapten, Wexiö. Initialerna på var sin sida om vapenbilden, i bakgrunden granskog och stjärnor. Tecknat av H. Heinze. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55339] 120:-

Reutervall. Schackpjäs, mikroskop och barrträdskvist samt initialerna GR. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55340] 80:-

Reventlow, Christian D. Godsägare, greve. Vapenbild inskriven i två cirkar med text. Tecknat av Lydia Skottsberg efter gammalt sigill. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55341] 125:-

Rhedin, C.W.F. Bild som kan tolkas som propellrar framifrån, allt i konstfull inramning med texten 'Ad lucem'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55342] 90:-

Rhodin, Hans. Knuttimrad stuga i skogsbrynet, i förgrunden Merkuriusstaven. Siugn DF 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55343] 80:-

Ribbing, Seved. Luta varikring en orm ringlar sig samt ett notblad med texten 'Visa' och en lagerkrans. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55344] 100:-

Ridderstolpe, I. von. Grevinna. Trädbevuxet berg med den lysande Davidsstjärnan däröver, upptill bokstäverna JNR, nertill texten 'Vandra i ljuset' samt ett ankare. Allt inramat av två pelare. Ståltryck 1924. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55345] 125:-

van Riemsdyk, J. Blomma i blått och d:o text. Tecknat av G.A. van Riemsdyk 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55346] 70:-

Du Rietz, Carl Hj. Vapenbild med fjälltopp, krona och blomma i mörkgrönt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55347] 100:-

Rifeldt, Gustaf. Fabrikör, Sth. Bild av det forntida Stockholm samt texten ikring: 'Jag, Tanke, Känsla, Vilja'. Tecknat av David Nordström, Sth, 1953. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55349] 90:-

Rignér, Alf. Stiliserat vikingaskepp med en sentida viking vid rodret, på seglet en skrattande mask. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55350] 90:-

Riksdagsbiblioteket. Stram bild avRiksdagshuset samt texten 'Riksdagsbiblioteket'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55351] 150:-

Riksheraldikerämbetet. Krönt vapenbild med Tre kronor. I blått. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55352] 150:-

Ring, Karlgeorg L.A. Lillingeborg. Fäbod med gärdesgård, i bakgrunden fjället. Stort format. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55353] 100:-

Ringberg, Anders. Karl XII-mynt med kungens bild och text runt om. Rund bokägaretikett. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55354] 90:-

Risberg, Bernhard. Med tvänne hästar för plogen plöjande bonde samt texten 'Qui amat non laborat'. Etsning av Ludwig Hesshaimer 1920. Sign Aug. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55356] 175:-

Sager, Leo. Uggla flankerad av värja och fjäder sittande på uppslagen bok. Allt inramat av blad och bär. Stort format. Ca 1940:- * [#56547] 125:-

Sand, Rut och Anders. Uppslagen bok mellan tvänne kaktusar. I brunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. * [#56548] 80:-

Persson, Otto Anshelm. Karta över Höja och Mardal med omgivningar. I rött och svart. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. * [#56551] 150:-

Chaves, J. Rodriguez. Läsande man i turban, i bakgrunden spindelnät med spindel i centrum. Svart på brunt papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55357] 80:-

de Rodriguez, Svea S. Knäböjande gestalt som tillber solen. Brunt på gult papper. Sign AS. Arthur Sjögren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55358] 100:-

Roger, Gustav. Behjämad kvinnogestalt i höga klackar som håller stor cittra och sträcker sig efter d:o hjärta. 1948. I svart på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55359] 80:-

Roger, Gustav. Behjämad kvinnogestalt i höga klackar som håller stor cittra och sträcker sig efter d:o hjärta. 1948. I ljust olivgrönt t på grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55360] 80:-

Roger, Gustav. Behjämad kvinnogestalt i höga klackar som håller stor cittra och sträcker sig efter d:o hjärta. 1948. I rött på grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55361] 80:-

Romdahl, Axel. Fil.dr. Kyrkobyggnadssilhuett tecknad av ägaren 1903. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55362] 125:-

Roos, Åke. Dråplig kuse med en ros i garnityret. Ca 1950. Av sign BL. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55363] 80:-

Roos, Åke. Dråplig kuse med en ros i garnityret. Ca 1950. Av sign BL. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55364] 80:-

Roosval, Albin. Präktig villa med ymnig växtlighet ikring. Medelstort format. Tecknat av Olle Hjortsberg, Sth, 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55366] 130:-

Ros, Bengt. Initialerna i rött och stort konstfullt omkring en bokhylla där ock ett skrivbord och en uggla syns. I rött o svart. Stort format. Sign AS 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55368] 110:-

Rosén, N. Handlande. Stm. Vapenbild med simmande svan upptill, nertill texten 'Varde ljus!' Allt i ljust blått och svart. Tecknat av Ella Waldenström 1904. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55369] 150:-

Rosén, Nils. Handlande. Stm. Vapenbild i rundel med omskriven text, ekbladskrans etc. Ca 1910. Tecknat av Anna Nilsson. Stålgravyr i sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55370] 120:-

Rosén, Nils. Handlande. Stm. Vapenbild i rundel med omskriven text, ekbladskrans etc. Ca 1910. Tecknat av Anna Nilsson. Stålgravyr i olivgrönt och svart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55371] 120:-

Rosén, Nils. Handlande. Malmö. Gul blomma mot mörkblå bakgrund. Tecknat av Lydia Skottsberg. 1905. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55372] 125:-

Rosén, Nils. Handlande. Malmö. Vit blomma mot mörkblå bakgrund. Tecknat av Lydia Skottsberg. 1905. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55373] 125:-

Rosén, Nils. Handlande. Malmö. Bilden av den unge Linné upptill, därunder hans Hammarby, båda i medaljong och omgivna av blommor. Mitt i texten 'Linnéana tillhörande... Gravyr i stål 1913. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55374] 125:-

Rosenberg, Alice. Blommor bland initialerna på silverfärgat papper. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55376] 60:-

Rosendahl, Kurt. Vapenbild tecknad av Hornhaver, ca 1990. Op. 927. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55377] 70:-

Rosengren, Edward. Stor vapenbild i blått av sign JB. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55378] 80:-

Rosengren, Edward. Stor vapenbild i brunt av sign JB. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55379] 80:-

Rosengren, Erik. Initialerna i brunt transponerade över boktryckarpress, ev. annan maskin i grått. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55380] 80:-

Rosenström, A.M. Småstadsidyll med handpump på torget i vacker inramning. Ca 2920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55382] 125:-

Rosfors, Walter. Fredsduva som lösgör sig ur solens strålar över den uppslagna Skriften. Sign NG. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55383] 70:-

Rosin, Anna. Groda på bok av sign SF. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55384] 70:-

Rosman, Holger. Husgavel med skorsten och ett träd. Litet format på gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55385] 70:-

Rosman, Holger. Husgavel med skorsten och ett träd. Litet format på gråvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55386] 70:-

Rosman, Nils. Husfront med stort tak som är inramat av två kobror, upptill gammalt fartyg. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55387] 70:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Medelstort format i sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55388] 180:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Litet format i sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55389] 150:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Litet format i rödbrunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55390] 150:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Stort format i ljust rödbrunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55391] 180:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Stort format i mörkbrunt på handgjort papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55392] 180:-

Roth, Adolf. Tandläkare, Malmö. Gropig väg som leder förbi större bondgård, träd vid vägen. Tecknat av Axel Nilsson 1901. Stort format i sv/v på handgjort papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55393] 180:-

Rubenson, Olga och Erik. Stadssilhuett i ljust brunt sedd från stadsån på mycket tunt transparent papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55394] 125:-

Rudberg, Greta och Sten. Stort gammalt segelfartyg för fulla segel. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55395] 125:-

Rudberg, Hans. Vikingaskepp sett från fören, av vikingarna syns enbart sköldarna, det fulla seglet med tvänne Merkuriusstavar och texten 'Sanare et sedare'. Va 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55396] 150:-

Rundberg, Figge. Tjugotaggag älg i silhuett, i bakgrunden sjö, allt i skoglig inramning. Sign W 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55397] 125:-

Rundberg, Olof. Stor ansiktsmask som hänger över och som bringas brinna över eldgryta, dess rök insveper del av stadsmur. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55398] 150:-

Runing, Inga-Maj. Sjungande fågel på telefontråd, i bakgrunden plöjande bonde mot blånande berglandskap. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55400] 80:-

Ryberg, Allan. Direktör, Sth. Hamn med krigsfartyg och fästning i bakgrunden. Vaxholms fästning(?). Stort format. Tecknat av A. Collin 1918. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55402] 150:-

Rydbeck, Fredrik. Räntmästare, Vexiö. Ägarens barndomshem. Stor gård flankerad av tvänne björkar. I förgrunden cittra. I brunt på vitt papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55403] 100:-

Rydbeck, Fredrik. Räntmästare, Vexiö. Ägarens barndomshem. Stor gård flankerad av tvänne björkar. I förgrunden cittra. I gråsvart på gulvitt papper. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55404] 100:-

Rydbeck, Oscar & Signe. Träd med fågelbo och tvänne fåglar, i rött på gult papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55405] 90:-

Rydbeck, Oscar & Signe. Träd i gråsvart på gulvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55406] 90:-

Rydberg, Helge. Trygg dalmas i folkdräkt omgiven av stiliserade blommor. Upptill texten 'Thenna book ähr min'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55407] 125:-

Rydberg, Richard. Vinterlandskap med ett par hus efter mörkrets inbrott. Sign AV. Nertill texten 'C.M.S. anno MDCCCXCV'. Är ev. från detta år (1895). Exlibris monterat på tjockare papper. [#55408] 125:-

Rydberg, Sam. Trumpetare som står i rök och damm på en kulle, i förgrunden trummor och musköter. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55409] 125:-

Rydbergh, Carl. Don Quijote och Sancho Pancha. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55411] 100:-

Rydboholm. Pampiga byggnader i skymningen. En uggla på trädgren i förgrunden. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55412] 150:-

Rydén, Th. Apotekare, Älvkarleö. Uppvärmning av vätska framom bokhylla, allt inramat av blomster och en gapande orm. Nertill texten 'Vita brevis, ars longa'. Stort fromat. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55414] 125:-

Rydholm, Carl-Axel. Vapen i vitt mot en svart bakgrund inom ram med inåtrundade hörn. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55416] 70:-

Rydholm, Carl-Axel. Vapen i vitt mot en svart bakgrund utan ram. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55417] 70:-

Rydholm, Carl-Axel. Vapen i vitt mot en svart bakgrund utan ram i liggande oval. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55418] 70:-

Rydin, Karin. Blomster i silhuett på gulvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55419] 80:-

Rydkvist, Ada. Lärarinna, Helsingborg. Bäck med ärla på en sten i förgrunden, parklandskap i fonden. Sign Æ 1899. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55420] 150:-

Rydkvist, Edith. Gymnastikdir. Helsingborg. Värja med fäste och en ringlande orm i sv/v. Röd text på gråvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55421] 80:-

Rystedt, Signe och Gottfrid. Segelbåt i lugna vatten, tornbyggnad vid horisonten, nertill notsnutt och apotekaremblem. Tecknat av Lydia Skottsberg. Ca 1900. I rött och gråsvart. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55423] 150:-

Rystrand, Tage. Tvänne löpare som spränger målsnöret, i fonden rundtempel.Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55424] 80:-

Rönnholm, Nils. FD, rektor, Ålsten. Vårt klot från två håll, öst och väst. Delvis med text. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55428] 125:-

Sabattini, Gino. Bologna. Ett slags reklamexlibris för en italiensk tillverkare av exlibris. Enbart text. (zinc-plates, Klischeedrucke, Silografie, bois, woodcuts, Holzschnitte, etchings, Radierungen). Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55568] 100:-

Sahlin, Carl. Disponent, Laxå gruva. Bergshammare på uppslagen bok med fruktträd i bakgrunden. Texten 'Studera och probera' på bilden. Tecknat av Lydia Skottsberg 1905. Gravyr i stål. Stålblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55571] 200:-

Samzelius, Hugo. Brinnande hjärta med bilden av ett skepp och en ensam rorsman och Davidsstjärnan på stormigt hav; från havet droppar på bilden av uppslagen bok nertill. 1904. Brunt på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55572] 150:-

Samzelius, Hugo. Brinnande hjärta med bilden av ett skepp och en ensam rorsman och Davidsstjärnan på stormigt hav; från havet droppar på bilden av uppslagen bok nertill. 1904. Svart på gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55573] 150:-

San-Lop, Harry. Brinnande oljelampa på den med knäppen tillslutna Skriften. På ljust grågrönt papper. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55574] 80:-

Sand, Fred. L. Bokhandlare, Oslo. Trenne fåglar över fjälltopparna och den nedåtgående solen i grönt och gult i fonden. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55575] 120:-

Sandahl, S. Tvänne martallar i kustbandet och soldiset. Sign CR. I brunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55576] 100:-

Sandberg, Algot. Förf. 1865-1922. Glad mask i cittra. Sign FH. F. Hellstén. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55577] 175:-

Sandberg, Bengt. Antikt tempel med planterade palmer ikring. Solstrålar och regn från himlen. Punktteknik. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55578] 100:-

Sandberg, Helge. Naturmotiv med lövträd och fåglar i förgrunden, granskog i horisontlinjen, nertill i bild notskrift. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55579] 100:-

Sandberg, Hilding. Dir. Eskilstuna. Våg med svärd, runt omkring inom två cirklar texten: 'Den som söker sanningen är vis. Den som tror sig ha funnit den är en narr'. Ca 1940. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55580] 100:-

Sandberg, Hilding. Dir. Eskilstuna. Våg med svärd, runt omkring inom två cirklar texten: 'Den som söker sanningen är vis. Den som tror sig ha funnit den är en narr'. Ca 1940. På gult papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55581] 100:-

Sandberg, Hjalmar. FD. Sth. Naken dam med långt band med texten 'Nullius in verba'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1906. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55582] 125:-

Sandberg, Hjalmar. FD. Sth. Naken dam med långt band med texten 'Nullius in verba'. Tecknat av Lydia Skottsberg 1906. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55583] 125:-

Sandels, Claes. Hamnexteriör med kyrka i bakgrunden och rykande fabriksskorsten. Krönt vapen i övre högra hörnet. Etsning. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55584] 150:-

Sanders, Sven. Merkuriusstaven och fackla korsade över ekkrans. Sign EV. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55585] 100:-

Sandqwist, Gösta. Stationsinsp. Bergsjö. Stort segelfartyg tecknat av ägaren. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55586] 100:-

Anna Sandströms skola. Sth. Bland blommor och blad initialerna ASS. Runt omkring texten 'Wägen går öfver, ej omkring'. Tecknat av I. Mannerstråhle 1903. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55587] 150:-

Sauber, Carolud et Linnæa. Den bevingade Merkuriusstaven med texten däromkring. Tecknat av Selim Karlebo ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55588] 100:-

Saxon, J.L. Skriftställare. Naken dam vid havet sittande under ett äppelträd, i fonden den uppåtgående solen. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55589] 175:-

Saxon, Lars. Läsande dam under ett äppelträd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55590] 100:-

Schaar, Yngve. FK. Lund. Uppslagen bok dekorerad med band och fjärilsliknande figurer tryckt i trenne färger och tecknat av H. Sjövall. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55591] 150:-

Schæffer, C.A. Passare oa tekniska redskap i plakettform. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55592] 90:-

Schartau, Yngve. Stiliserat sommarlandskap med kyrka mitt i bilden, nedan och framom uppslagen bok med en blomma, upptill runt solliknande stjärna texten 'Skartofta'. Sign KP. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55593] 100:-

Scheffer, Gunnar. Krönt vapenbild i sv/v. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55594] 90:-

Scheffer, Ivar. Stud. Djursholm. Krönt vapenbild i brunt. Tecknat av A. Berghman 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55595] 120:-

Scheffer, Johan. Stud. Djursholm. Krönt vapenbild i brunt. Tecknat av A. Berghman 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55596] 120:-

Schenholm, Torsten. Krinolinklädd dam i slottsmiljö med bugande tjänare i peruk. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55597] 125:-

Schmalensée, C.E. von. Vapenbild. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55599] 80:-

Schmidt, Barbro. Antik tempelbyggnad vid foten av ett berg. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55600] 80:-

Schmidt, Folke. Pelarinramade initialer och texten 'Jus est ars boni et æqvi', allt kransinskrivet. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55601] 90:-

Schnell, Ivar. Grip med spretande klor och bestämd blick samt text. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55602] 90:-

Scholander, Arne. Naken ung dam på fradgande kuse bland vågorna. I mörkt blått av sign L.S. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55603] 100:-

Scholz sen., Bernhard. Antikiserande bild av naken filosof med blicken i fjärran och pergamentrulle i knäet sittande på en sten vid ett träd. På marken blommor. I fjärran de blånande bergen. Allt inramat av rotliknande grenar. Sign RS. I blått, svart och vitt på ljusgrått papper. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55604] 200:-

Schotte, Gunnar. Professor, Lid. Stort träd som formar sig till ett ankare som omsluter en skog, däromkring insekter. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55605] 100:-

Schough, K-G. Bokhylla med bokstöd i form av segelfartyg. Stort format. På bokägarmärkets baksida finns Svenska Amerikalinjens emblem med Tre kronor. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55606] 200:-

Schultz, H. Dir. Sth. Naken flicka som i svansen försöker hålla fast yster kalv som samtidigt och springande förrättar sina naturliga behov. Därunder texten 'Festinalente' och sign E.K. En uggla i ett träd som omsluter hela bilden och varur slantliknande ting likt ett omvänt ymnighetshorn alstras betraktar det hela. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55607] 200:-

Schulzenheim, David von. Överkontrollör, Sth, 1820-1896. Vapenbild. C.4.61. Litografi. Ca 1860. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55608] 175:-

Schyberg, Carl Axel. Naken kvinna under äppelträdet med ormen, på marken naken man. Kvinnan håller en uppslagen bok framför mannen att se. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55609] 100:-

Schyl, Ivar. Fyra oktogonala bilder med olika motiv: tvänne med böcker varandra i bokstavlig mening bekämpande män, etc. Röd linjeinramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55610] 125:-

Schürer von Waldheim, Max. Major. Vapenbild i gult och svart. Däromkring texten 'Tempus observe, Pietatem cole'. Krona i varje hörn. Tecknat av E. Geissendörffer 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55611] 120:-

Schütz, Eric. Kors under frimureriskt tecken, på ömse sidor kvistar, därunder bl.a. texten 'Ora et labora'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55612] 90:-

Schäfer, Karlrobert. Gudagestalt under ett kors i flödande ljus, därunder anas en folkmassa. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55613] 100:-

Scott, Charles. Lektor, Sth. Biblioteksinteriör med skrivbord framför fönster med utsikt. Upptill i varje hörn vapenbilder. 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55614] 100:-

Sedström, Ernst. Bedjande kvinna på hög klippa, därunder det vredgade havet och ovanom stjärnehimlen. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55615] 100:-

Segerberg, Carl O. Musikinstrument och blomster i förening. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55616] 90:-

Segerstråle, Greta. Vapenbild i rött, gult och silver, däröver på rött band texten 'Through'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55617] 90:-

Segerstråle, Nils. Vapenbild och årtalet mcmxvii. 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55618] 100:-

Sehlberg, Gust. Uppslagen bok med band. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55619] 100:-

Seibert, Anna. Svan som lyfter vid havsbandet, allt inramat av blommor och blad. Sign JK. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55620] 90:-

Semitjov, Vladimir. Pyramider med sfinx framom. Över alltihopa den mörka stjärnbeströdda natthimlen. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55622] 150:-

Sennton, Olena. FM. Mariestad. Utslagen blomknopp, däröver texten 'Ratio affectum vincat'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55623] 90:-

Seume, F. v. Text med linjeinramning. Litet format. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55625] 80:-

Severin, E.O. Notarie. Sth. Insjö omgiven av rik växtlighet, i fonden bokstäverna EOS i en strålande sol. Tecknat av Arthur Johansson 1909. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55626] 125:-

Severin, E.O. Notarie. Sth. Insjö omgiven av rik växtlighet, i fonden bokstäverna EOS i en strålande sol. Tecknat av Arthur Johansson 1909. I stålgrått på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55627] 125:-

Sigholm. Klippa i havet med martall, därovan sjöfåglar. På gulvitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55629] 100:-

Sigurd, Bjarne. Initialerna kring en blomstängel med flygande bin omkring, tvänne gravstenar anas i bakgrunden. Tecknat av Hornhaver ca 1990. Op. 928. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55630] 70:-

Silfverschiöld, G.O. Nils. Friherre, Koburg, Västergötland. Vapenbild med texten 'Bibliotheca Kobergensis'. C. IV.440. Sign RH 88. 1888. Stålgravyr. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55631] 200:-

Silfverschiöld, G.O. Nils. Friherre, Koburg, Västergötland. Vapenbild med texten 'Bibliotheca Kobergensis'. C. IV.440. Sign RH 88. 1888. Stålgravyr. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55632] 200:-

Silfverschiöld, G.O. Nils. Friherre, Koburg, Västergötland. Vapenbild med texten 'Bibliotheca Kobergensis'. C. IV.440. Sign RH 88. 1888. Stålgravyr. Runt, stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55633] 200:-

Silfverschiöld, G.O. Nils. Friherre, Koburg, Västergötland. Vapenbild med texten 'Bibliotheca Kobergensis'. C. IV.440. Sign RH 88. 1888. Stålgravyr. Runt, medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55634] 200:-

Silinska, Gaida. Uggla på gren betraktande större stiliserat tecknad uggla i cirkel. Hornhaver ca 1990. Op. 889. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55635] 70:-

Siljeström, Hans. Utsikt överinsjö med udde, däromkring skog. Upptill initialerna i plakett monterad mellan tvänne älghorn. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55636] 90:-

Sillén, Lars Gunnar och Birgit. Pallett, träd och segelbåt, i förgrunden kort, ev spelkort. Över alltihop solens strålar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55637] 90:-

Sillén, O. Docent, Sth. Ung man i silhuett lutande sig emot ett fruktträd, i förgrunden läkaremblem, i fonden berg och moönformationer. Tecknat av G. Björklund 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55638] 125:-

af Sillén. Fru, Sth. Hus med träd ikring i vintrigt landskap. Runt omkring ett bläckhorn som formar sig till ett hjärta. Tecknat av G. Björklund 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55639] 125:-

Silute - Vydunas 125. Gammal man bland blommor framför ett huskomplex. Hornhaver ca 1990. Op. 926. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55640] 60:-

Simonsson, Rosina & Magnus. Plakettformad bild diagonalt delad mellan ett vikingaskepp och ett högt torn. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55641] 100:-

SIN. Stort uppläggningsfat i blått med kinesiska eller japanska motiv.Tecknat av Arthur Sjögren 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55642] 200:-

Siöcrona, J. Vapenbild med plymer och fjädrar inramat av en romb. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55643] 100:-

Sjögren, Arthur. Trenne fält uppifrån och ner; den uppåtgående solen över en ringlande stig och texten 'Hvarifrån', namnet, samt en vintrig väg med månskäran och texten 'Hvart?' Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55644] 175:-

Sjögren, Arthur. Skellett i frack hållande champagneglas, kring honom en sagolik påfågel. Upptill texten 'Non ridere, non lugere, sed intelligare' från Spinoza. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55645] 225:-

Sjögren, Arthur. Strindberg stående bland sina böcker och pryttlar, nertill texten 'Strindbergiana'. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55646] 175:-

Sjögren, Arthur. Stiliserade pennor och penslar samt initialerna på en sköld framom. OMkring i rött och vitt konstfulla slingor, punkter och band. Stort format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55647] 250:-

Sjögren, Arthur. Skrivarmunk präntande på pergament i ett kloster. I brunt, orange och vitt. Stort format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55648] 300:-

Sjöberg, Bror. Apotekare, Bergsjö. Grubblande man på stol på piedestal, upptill stjärnhimlen. Tecknat av Ingeborg Uddén 1906. Etsning i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55649] 175:-

Sjöberg, Gunnar. Fil. stud. Lund. Kvinna spelande cittra. Däröver linjer påminnande om en karta. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55650] 90:-

Sjöberg, Gösta H. Red. Täby. Ung kvinna med gloria bland blommor hållande blommor. T.v. texten 'Sancta Dorothea. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55651] 90:-

Sjöberg, Nils. Amanuens, Sth. Äldre man i plommonstop framför kunskapens träd med röda äpplen. Tecknat av Tore Wahlström 1903. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55652] 125:-

Sjöberg, Ragnar. Lång värja omgiven av militära amblem. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55653] 100:-

Sjöberg, Thyra. Initialerna i centrum bland en myckenhet blommor och blad samt ett kuvert. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55654] 80:-

Sjöblom, Gerhard Th. Lund. Bilden av ett vackert bokband med frampärmen dekorerad som en scen med putti med timglas och patera, under baldakinliknande plafond cirkelformad orm som biter sig själv i svansen. Tecknat av C.E. Hällkvist 1905. Stålgrått på vitt papper. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55656] 150:-

Sjöblom, Gerhard Th. Lund. Bilden av ett vackert bokband med frampärmen dekorerad som en scen med putti med timglas och patera, under baldakinliknande plafond cirkelformad orm som biter sig själv i svansen. I cirkeln ett får. Nertill bl.a. en bokhylla och initialerna. Tecknat av C.E. Hällkvist 1905. Rött på gråvitt papper. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55657] 150:-

Sjöblom, Gerhard Th. Lund. Uggla sittande på plakettformad tavla med bilden av bl.a. en bokpress, bakom band med texten 'Tid är pengar. Kunskap är makt'. Rutmönster i bakgrunden. 1906. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55658] 100:-

Sjögren, Arvid. Rykande masugn inom dubbla cirklar. Ca 1930. Handgjort papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55659] 125:-

Sjögren, Eva. Stränginstrument och båt i konstfullförening. Tecknat av ägaren 1957. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55660] 90:-

Sjögren, George. Uggla på trädgren, i bakgrunden fabriker och höga skorsstenar i silhuett. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55661] 90:-

Sjögren, Tage. Två små gossar som vattnar och vårdar ett nysatt träd som redan ger frukt. Kemiska arbetsredskap mitt i bild. Ca 1930. Stort format. Etsning. Sign W. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55663] 125:-

Sjögren, Tore. Kriminalkonstapel, Askim. Abstrakta figurer och en tjur. Fototypi. Tecknat av ägaren 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55664] 100:-

Sjögren, Wilhelm. Bland blomslingor ovanför vatten hjärtan i rött i skön förening. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55665] 125:-

Sjögren, Åke. Knäböjande Wilhelm Tell-figur med spänd båge, nertill texten 'Det är bättre lyss till sträng som brast än aldrig spänna en båge'. Allt inom konstfull inramning i rött svart och vitt. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55667] 150:-

Sjögren, Dicte och Gunnar. Geometriskt mönster i grönt och vitt på vitt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55668] 80:-

Siöcrona, C.A. Krona med plymer, däröver mindre krona med kornax. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55669] 100:-

Sjöstedt, Holger. Glob, levande ljus och pappersark med djurhuvuden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55670] 80:-

Sjöqvist, Märta. Malmö. Upptill gammal notskrift, därunder stiliserade blommor. Ca 1940. Tecknat av konstnären Georg Nilsson, Malmö. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55671] 90:-

Sjöström, Christopher. Vasen på plakettformad tavla med texten 'Cuiqve suum'. Sign K. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55672] 110:-

Skarstedt, Sigfrid A. Blomma bak och band över Sveriges Rikes Lag 1734. Tecknat av L. Sparre. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55673] 100:-

Skarstedt, Une H. Ansikte bakom liggande böcker, istället för hår på huvudet en fågel med utbredda vingar. Tecknat av Pressdorg. Ca 1930. Medelstort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55674] 90:-

Skarstedt, Une H. Ansikte bakom liggande böcker, istället för hår på huvudet en fågel med utbredda vingar. Tecknat av Pressdorg. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55675] 90:-

Skaug, Frank och Erna. Sotarmästare resp operasångerska, Oslo. Sotare i full mundering och naken operasångerska, initialerna dem emellan. Ca 1940. Träsnitt. Utfört av Egil Carlsson, Gbg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55676] 100:-

Skiöld, Verner. Boktryckarfaktor, 1878-1934. Tvänne män i medeltidsutrustning studerande handskrift, i fonden genom ett fönster i tegelväggen synlig slottsliknande byggnad. Tecknat av Arthur Sjögren 1915. . Exlibris monterat på tjockare papper. [#55677] 150:-

Skjönhaug, Asbjörn. På bakhasorna gående björn hållande bok under högra armen (benet). Tall och stubbe i bakgrunden. Tecknat av Olaf Jaer 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55678] 90:-

Skog, Karl. Tvänne träd på kulle som tillika verkar vara en holme, bildytan i portalformat. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55679] 90:-

Skogfelt, Thor. Oslo. Bredvid ett stort och kalt pilträd stående naken man som höjer armarna mot skyn. Sv7v på ljusgrön bakgrund. Tecknat av Olaf Jaer 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55680] 80:-

Skolleborg, Nils. Garpsborg. Sittande man med ryggsäck på ryggen och en karta i knäet. Tecknat av sign HS. I brunt, grönt o svart. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55681] 90:-

Skottorps boksamling. Slottsliknande herrgård med flaggan i topp. Cirkelformig bild med text. Gravyr i stål. Sign RA. Ca 1880. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55682] 175:-

Skov, Ulla. Naken kvinna i sv/v. Tecknat av Elwi Carlsson. Ca 1980. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55685] 80:-

Skullerud, Thor Leonard. Lena, Norge. Naken på ett knä stående ung dam. Sjöväxt i förgrunden. Sign P. I färg. Sjöväxt i förgrunden. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55686] 150:-

Skullerud, Solveig. Cittra bland blommor och blad vid stranden. Tecknat av F.B. Sommerfelt 1945. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55687] 90:-

Skullerud, Solveig. Cittra bland blommor och blad vid stranden. Tecknat av F.B. Sommerfelt 1945. På grått papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55688] 90:-

Skytte af Sätra, Carl Göran. Lena, Norge, Vapenbild, upptill på band årtalen 1645-1913. I färg. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55689] 110:-

Skytteholm. 1600-talsman med pipskägg, vilt hårsvall hållande svärd. Tecknat av Lennart Forsberg. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55690] 80:-

K. Skånska Husarregementets Bibliotek, Hälsingborg. Kuse stående framom på en sten sittande soldat som läser i en bok. Tecknat av Lydia Skottsberg 1914. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55691] 225:-

Kungl. Skånska Husar Reg:ts Officers Bibliotek. Krönta Tre Kronor på korslagda värjor applicerade på en stjärnformig bakgrund. Ståltryck 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55692] 200:-

Sköld, Henrik. Spårvägsman, Sth. Arbetardemonstrartion framom sköld med namnet och det bevingade hjulet. I det långa demonstrationståget syns ett plakat med texten 'Kämpa - Lär'. Tecknat av Algot Eriksson 1943. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55694] 150:-

Slettner, Willy. Två hällristningar i form av gamla skepp och en stjärna. Upptill runtecken oa. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55747] 70:-

Smith, Carl. Dödskallefjäril under förstoringsglas. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55748] 80:-

Smith's. Smith, Konrad. Kassör, Trollhättan. Bilden av frimärke tolf öre blå och rundstämpeln Tidaholm 12.8.1899. Blå linjeinramning. Tecknat av J. Elfving. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55749] 100:-

Smith, Inge. Den uppslagna Skriften, ett levande ljus, ett glas m.m. på ett bord med duk. Grå bakgrund. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55750] 80:-

Smith, Nils. Sirliga initialer + namnet. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55751] 90:-

Smitt. Namnet mellan tvänne liljekonvaljblomstänglar med bladen som en krans omkring. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55752] 80:-

Smitt, Vilhelm. Stiliserad tallkrona med texten 'Sök sanning och ljus'. I fonden en uppåtgående sol över den framförliggande insjön med träd omkring. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55753] 125:-

Kungl. Smålands Art:Reg:tes Officerskårs Bibliotek. Krönt vapensköld. Tecknat av G. Johansson 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55754] 125:-

Societas Sanctæ Apollinia. Helgonet med kvist ovh ljus inom oval och i svart på lumppapper. Tecknat av Erik Abrahamsson 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55755] 150:-

Societas Sanctæ Apollinia. Helgonet med kvist ovh ljus inom oval och i rött på lumppapper. Tecknat av Erik Abrahamsson 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55756] 150:-

Sohlberg, Oscar. Berg krönt av en sol, allt inom en oval med överhängande kornax. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55758] 80:-

Sommarin, S.D. Dödskalle på bok framför Merkuriusstav med ringlande orm mot en guldfärgad bakgrund inom oval med grekiska bokstäver. Teckmat av Carl O. Johansson 1917. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55759] 125:-

Sommer, Marianne. Tvänne bägare av äldre modell. T.v. texten 'Roemer 1632' och t.h. 'Potsdam 1672'. Tecknat av Hornhaver ca 1990. Op. 948. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55760] 70:-

Sparre, Carl-Gustaf. Grefve Carl-Gustaf Sparres bibliotek. Krönt vapensköld hållen av tvänne putti. Ca 1870. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55761] 250:-

Sparreman, Gustav. Disp. Sth. Stadsbild i silhuett upptill, därunder liggande cello med stråke. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55762] 90:-

Spens, Eduard. Fyrtorn ansatt av vågorna. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55763] 100:-

Spross. Ympkvist mot svart bakgrund. Träsnitt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55764] 100:-

Spångberg, Agnes. Sommaridyll med stuga vid en sjö. Va 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55765] 90:-

Stake. Fönsterutsikt mot segelfartyg; i förgrunden uppslagen bok och glob, nertill texten 'den som planterat ett träd har inte levat förgäves'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55766] 100:-

Stawelius, Karin. Flygande svan över havet, nertill en fjäder. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55767] 90:-

Stedt, N. Uggla sittande på stor medaljong placerad på uppslagen bok. Text i gulbrunt. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55768] 100:-

Steen, Harry. Köpman, Oslo. Sjöjungfru bland fiskar. Sign J. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55770] 80:-

Steffen, R. Hög tall bland mindre, horisonten i vitt mot mörk himmel. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55771] 100:-

Stegmann, Hans. Dam i fotsid klädnad på piedestal läsande i stor bok. Ca 1900. Färglitografi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55772] 125:-

Stenberg, H. Cornucopia med band med texten 'Diligentia et prudentia'. Ca 1930. På vitt stämpelpapper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55773] 100:-

Stenberg, H. Cornucopia med band med texten 'Diligentia et prudentia'. Ca 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55774] 100:-

Stenberg, Hilma. Märkligt lövträd i grönt med tvänne stammar ner- och upptill. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55775] 100:-

Stenbock, Reinhold. Vapenbild i cirklar med latinsk text. Etsning av F. Britze. Ca 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55776] 150:-

Stendahl, Lars. Stadsfiskal, Sth. Rovfågel sittande på lagboken omgiven tvänne i rullar stående bilor. Stort format. Tecknat av sign Å.T-n 1916. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55777] 125:-

Stenhusen, Vera. Limhamn. Sicksack-S delande bilden i fält med ett vikingsskepp kallat Pegasus och en landskapsbild med en mörk granskog med en runsten i fonden. Tecknat av Bror Forssell 1942. På gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55778] 125:-

Stenhusen, Vera. Limhamn. Sicksack-S delande bilden i fält med ett vikingsskepp kallat Pegasus och en landskapsbild med en mörk granskog med en runsten i fonden. Tecknat av Bror Forssell 1942. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55779] 125:-

Stensjö. Holme i havet i vacker inramning; fåglar och ankare i hörnen. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55781] 100:-

Stenström, Jonas. Två småhus i stenigt landskap med en kyrka i fonden. Band upp- och vapenbild nertill. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55782] 100:-

Stenström, T. Vapensköld i rött med grip upptill. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55783] 90:-

Stenåker, Harry. Konstnär, Sth. Babianliknande figur sittande på bok och hållande sin svans som slagit en knut på sig. Upptill texten 'Voluntate et labore'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55784] 125:-

Stenåker, Harry. Konstnär, Sth. Naken kvinna som sträcker armarna i skyn och d:o man som vilar på sina bevingade armar, sol och pelikan i hörnen samt texten 'Det finns ingen frihet utan ensamhet. Allt i rött och svart. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55785] 125:-

Sterner, Helge. Malmö. Uppslagen bok med texten 'Per aspera ad astra' omgiven av diverse bokstäver och ett svärd krönt av en stjärna. På lätt blåvitt papper. Tecknat av Gunnar Sterner 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55786] 90:-

Sterner, Helge. Malmö. Uppslagen bok med texten 'Per aspera ad astra' omgiven av diverse bokstäver och ett svärd krönt av en stjärna. På vitt papper. Tecknat av Gunnar Sterner 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55787] 90:-

Stigner, Per Åke. Dubbelvalvbro över älv. Fototypi. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55788] 100:-

Stille, Arthur. Stjärnkrönt värja bak uppslagen bok med texten 'Cæsar Carl XII Napoleon'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55789] 90:-

Stjernberg, Bertil. Tandläkare. Tand i vitt mot gul bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55790] 80:-

Stjernstedt, Aug. Kammarherre, friherre, Sth. Krönt vapensköld. Etsning av M. Wernstedt 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55791] 150:-

Stockenberg, Thure. Stadsmur med torn, i fonden fana med Carl XII:s monogram. Upptill texten 'Kongl. Fortification. Narva, Düna, Weichseln'. I brunt. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55792] 150:-

Stockholms Borgargille. Bild av det gamla Stockholm, nertill dikt av Snoilsky. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55793] 150:-

Stockholms Domkapitel. Trenne helgonbilder inom cirklar med latinsk text. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55794] 150:-

Stockholms Reklamförening. Initialerna med Merkuriusstav. Text i brunt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55795] 150:-

Stockholms Stadsbibliotek. S:t Erik på sköld. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55796] 150:-

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Krönt medaljong med bilden av en örn framför vedbrasa, allt vilande på befjädrade vingar och rökmoln. Tecknat av Arthur Sjögren. Ca 1900. Stort format. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55797] 200:-

Stockholms stads handelsmellanskola. Brinnande fackla omgiven av tvänne ormar. Sign EV 1937. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55798] 100:-

Stockholm, Ecclesiae Sancti Nicolai in. Storkyrkan, Sth. Dopfunt, ankare, segelbåt etc inom cirklar. Tecknat av Brita Grejs. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55799] 150:-

Stoltz, Carl-Axel. Intrikat monogrambild. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55800] 90:-

Stoltz, Gunnar C.U. Uppslagen bok med ett levande ljus, framtill andra böcker och en kaktus. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55801] 90:-

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Bibliotek. Olika symboler för verksamheten inom cirklar oa former. På vitt papper i normalformat. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55802] 150:-

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Bibliotek. Olika symboler för verksamheten inom cirklar oa former. På gulvitt papper i stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55803] 180:-

Strokirk, C. Gustaf. Medeltida munk bland bokluntor i ett klosterbibliotek. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55805] 100:-

Ström, Rune. Malmö. Bäck med stenar, därovan imiterad runsten och en hylla med böcker. Tecknat av ägaren1945. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55806] 90:-

Strömberg, Helge. Uppslagen bok med kedja och ett ankare ikring. På ljusrött papper. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55807] 80:-

Strömberg, Hjalmar. Viking i fören på ett vikingaskepp. Sign NB. Ca 1930. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55808] 100:-

Strömberg, Hjalmar. Viking i fören på ett vikingaskepp. Sign NB. Ca 1930. På gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55809] 100:-

Strömbäck, Erik. Man i rustning rökande cigarrett genom visiret och med ett stort svärd. Drar minimal kanon efter sig. Tecknat av Arthur Sjögren. I grått. Ca 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55810] 125:-

Strömbäck, Erik. Man i rustning rökande cigarrett genom visiret och med ett stort svärd. Drar minimal kanon efter sig. Tecknat av Arthur Sjögren. I blått och litet format. Ca 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55811] 125:-

Sturén, Sture. Rektor, Helsingborg. Oktogonal bild av jordbruksidyll omgiven av solrosor och en uggla, nertill texten 'Ora et labora'. Tecknat av D. Malmqvist. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55812] 90:-

Sturén, Sture. Rektor, Helsingborg.Tornet i Helsingborg. Trägravyr av Paul G. Reuter. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55813] 120:-

Stylin, Olov. Dam sittande på uppslagen bok med roder i form av en flotte på havet. På transparent mkt tunt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55814] 110:-

Ståhl, Sven-Åke. Intendent. Liten boksamling. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55815] 70:-

Ståhlbrandt, Marianne och Åke. Ing. Intrikat monogram. Fototypi av Rud. Flink 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55816] 80:-

Stålhane, Arvid. Kontorist. I ett hjärta inskriven bild av mindre villa, nertill två rosor och texten 'Wandas bok'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55818] 90:-

Stålhane, Arvid. Kontorist. Ros med törnen och blad omkring, allt i rött. Nertill texten 'Hans bok'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55819] 90:-

Stålhane, Arvid. Kontorist. Vapensköld, upptill texten S.D.G. 1907. Stort format. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55820] 120:-

Stålhane, Arvid. Kontorist.Vinterlandskap med istäckt sjö omgiven av träd och holmar, upptill den mörka stjärnhimlen. Upptill texten 'Qui amat non laborat'. I svart och ljust olivgrönt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55821] 120:-

Stålhane, B. Överstinna. Antikiserat tempel med popplar omgivet av magnifik pelarport med årtalet MDCCCXCV. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55822] 90:-

Stålhane, H. Kapten, Sth. Soldat i riddarutrustning hållande standar och sköld med Tre Kronor. Nertill texten 'Med vett och vapen'. Tecknat av ägaren 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55823] 100:-

Stålhane, Henning Eugen. Krönt vapensköld. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55824] 100:-

Stårck, Erik. Länsass. Linköping. Liggande exlibris med texten 'Adqvisivit hunc librum anno 19 E vapenbild S. Alltid fastnar väl något.'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55825] 125:-

Suecia, Bokförlags AB. Bok och text i vitt mot en brun bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55826] 90:-

Sundberg, Emil. Justitieråd, Sth. Framsidan av ett större hus som skymtar fram bak växtligheten. Etsning i stål av Ingeborg Uddén 1908. På tjockt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55827] 125:-

Sundberg, Emil. Justitieråd, Sth. Framsidan av ett större hus som skymtar fram bak växtligheten. Etsning i stål av Ingeborg Uddén 1908. På tunt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55828] 125:-

Sundbergh, G. Berg bland molnen, blomma högst upp, nertill texten 'På toppen av kunskapens berg växer vishetens blomma. Sök den! Tecknat av E. Aulin. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55829] 110:-

Sundborg, Helga. Bilden av en uppslagen bol, en glob och ett levande ljus, i bakgrunden anas sommarkvällen med fjäril och blomma. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55830] 110:-

Sundstén. Vid havet. En uggla sittande på en sten i förgrunden. Litografi. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55831] 150:-

Sundvall, Gunnar. Blomma, vapenbild och Segerstadh sochns sigill. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55832] 80:-

Sutthoff, John. MD. Merkuriusstaven i ett hjärta omgivet av rosor. Tecknat av Agnes Sutthoff 1911. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55833] 90:-

Svahn, Gunnar. Svan inskriven i glob svävande över uppslagen bok. I blått. Sign BEUn. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55834] 90:-

Svanlund, Sone. Vasa. Stor vapensköld. Upptill texten 'Per aspera ad adstra'. Sign U.S. 1911. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55836] 110:-

Svanqvist, Olle. Stor bokpress av gammal modell. I lila och svart. Tecknat av ägaren ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55837] 80:-

Svanström, Ernst G. Grosshandlare, Sth. Svan i damm omgiven av träd. Tecknad av Ella Waldenström ca 1910. Etsning i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55839] 125:-

Swedberg. Böcker och tvänne levande ljus inskrivna i oval av blommor och blad. Sign KH. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55841] 80:-

Swedberg, Hugo. Bagare, Helsingborg. Brödkavel, kringla och veteax. Tecknat av sign A. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55842] 80:-

Sveen, Kirsti. Telegraffullmäktig, Oslo. Djupt fönster med utsikt mot fjälltoppar i gult och svart. Böcker i förgrunden, över fjälltopparna i notskrift nationalhymnen. Tecknat av Alb. Jaer 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55843] 100:-

Swensk, John. Stokholm. Sigill och tvänne böcker. Ca 1930. På svagt gulvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55844] 90:-

Swensk, John. Stokholm. Sigill och tvänne böcker. Ca 1930. På handgjortt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55845] 120:-

Svenska Akademiens Bibliotek. Henrik Schücks boksamling. Svaks emblem med texten 'Snille och smak'. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55846] 120:-

Svenska Dagbladet. Rak fura på bergknalle med trenne kronor på stammen, i bakgrunden havet. På gulvitt papper och i stort format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55847] 150:-

Svenska frimurare orden. Arkivet och biblioteket. Krönt vapensköld med inramning, i varje hörn passare och vinkelhake. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55848] 150:-

Svenska institutet i Athen. Ugglan och Athena. I blågrått och vitt. 1977. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55849] 90:-

Svenska institutet i Athen. Ugglan och Athena. I blågrått och vitt. Med tillskriften 'Gåva av' nertill på vitt fält. 1977. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55850] 90:-

Svenska Köpmannaförbundets semesterhem. Hennickehammar med flaggan i topp. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55851] 125:-

Svenska Stora Landslogens Bibliotek. Text i varierande typografi. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55853] 150:-

Svenska Stora Landslogens Arkiv och Bibliotek. Emblem i konstfull krans med text. I blågrått. Etsning. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55854] 150:-

Svenska Stora Landslogens Arkiv och Bibliotek. Emblem i konstfull krans med text. I svart. Etsning på gulvitt papper. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55855] 150:-

Svenska Teater Förbundets Bibliotek. Trenne masker, handslag och cittra krönt av en stjärna. I färg mot gul bakgrund. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55856] 150:-

Svensson, Elis. Sluss med slusstuga och träd ikring. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55858] 120:-

Sveriges Allmänna Exportförening. Krans krönt av bevingad semiglob, nertill Tre Kronor. Spår av text nertill. Va 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55859] 100:-

von Sydow, Hjalmar. Polisintendent, Sth. Vapensköld. Stort format. Etsning i stål av Ingeborg Uddén 1906. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55862] 150:-

Syrén, John. Montör. Upptill vy av Slottet och Domkyrkan i Uppsala. Bilden delad i fyra sektioner av pennor. I de andra fyrtorn, havet med segelbåt och bokhylla. Tecknat av R. Albinsson 1932. På vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55863] 150:-

Syrén, John. Montör. Upptill vy av Slottet och Domkyrkan i Uppsala. Bilden delad i fyra sektioner av pennor. I de andra fyrtorn, havet med segelbåt och bokhylla. Tecknat av R. Albinsson 1932. På skärt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55864] 150:-

Sällvin, Ivar H. Segelfartyg inom cirkel. Sign JM. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55865] 90:-

Stora Sällskapet, Sth. Stort S inom oval under frimurerisk stjärna och inramning.Tecknat av Lydia Skottsberg 1911. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55866] 150:-

Sällskapet Trädgårdsamatörerna. STA inom blomsterkrans med blåklockor och årtalet 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55867] 120:-

Söder, Yvonne. Pojke och flicka krönta med kronor i gröngräset studerande uti bok. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55868] 90:-

Söderberg, Edward. Intrikat monogram och tvänne Merkuriusstavar. Tecknat av sign JAC. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55869] 90:-

Söderberg, Nils. Den uppslagna Skriften och ett levande ljus. Tecknat av sign BH. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55871] 90:-

Söderberg, Sten. Stort segelfartyg. Fototypi. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55874] 150:-

Söderberg, Stig. Pastor, Sth. Spansk hatt och intrikat repmönster över en sköld. Tecknat av Gunnar Trönnberg 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55875] 90:-

Söderblom, Nathan. Ärkebiskop. Riddare i rustning till häst, mur och hus i bakgrunden. 1915. I färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55877] 125:-

Söderlund, C.A. Intrikata mönster med olika figurer och en uggla. Nertill förutom namnet tesxten 'Dalforssläkten'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55878] 100:-

Söderlund, C.V. Antikiserad bild av naken ung man med stav framför brinnande altare. I svart och gulbrunt. Sign JD. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55879] 110:-

Söderlund, Knut. Elegant dam sittande med bok på klädd pall. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55880] 125:-

Södersten, Per-Olof. Helgonbild med ett slags krona på huvudet. Upptill texten 'Sta Apollinia'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55881] 90:-

Söderström, Uno. Berglandskap i färg tecknat av Bodin 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55882] 175:-

Sørensen, Kjeld. Kvinna i baddräkt knådande deg i stenfördjupning, upptill hemvändande man. Ca 1990 av Hornhaver. Op. 901. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55883] 70:-

Sørensen, Kjeld. Väderkvarn, hand med våg och ett par mjölsäckar. Ca 1990 av Hornhaver. Op. 894. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55884] 70:-

Sösdala Bibliotek. Texten ABF mellan boktrave och en sol i oktogonal inramning mellan pelare. Text upp- o nertill. Sign KEA. Tecknat av konstnären Karl E. Andersson 1952. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55885] 90:-

Tamm. Amanuens, Lund. Originellt träd med originell lövskrud, upp- och nertill grekisk text; ek ton biblion etc. Engelsk konstnär 1910. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55886] 100:-

Tamm, Elisabet. Frk. Fogelsta. Slottsliknande herrgård omgiven av lummig växtlighet, upptill inom krans initialmonogram, nertill en dikt av Rydberg: 'Det drag utaf vemod, som skapelsen bär, är af trånad att skåda en ädlare ätt'. Tecknat av Sigge Cronstedt 1908. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55887] 200:-

Tegnér, Elof. Grosshandlare, Sth. Intrikat bokstavsbild med löv och blad. Tecknat av Helga Dahlin 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55889] 125:-

Tegnér, Esaias. Professor, Lund, 1843-1928. Monogram inom flera ringar med text. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55890] 125:-

Teijler, Börje. Lantligt landskap med hus och träd. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55891] 100:-

Kungl. Telegrafverket. Landskap i silhuett emllan tvänne högspänningstorn. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55892] 150:-

Teologiska seminariets bibliotek, Uppsala. Exegetiska institutionen, N.T. Uppsala. Enbart text. Ca 1960. Fläckigt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55893] 50:-

Terning, Oskar. Naken atlet bland klippblock under en ur molnen frambrytande sol. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55894] 125:-

Thæis, Ture. Studerande mansperson framför på två tvärliggande böcker uppslagen bok. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55895] 80:-

Thaning, Dora. Musikinstrument, böcker, spelkort, glas och askkopp med rykande cigarrett. Sign HW. Ca 1945. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55896] 80:-

Thélén, Tony. Fru, Gbg. Uggla på bokrygg, i bakgrunden ålderdomlig ljusstake med stearinljus. Ca 1050. Fototypi efter kopparstick. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55897] 80:-

Thinesen, Johannes. Svart saxofonspelare. Tecknat av Hornhaver ca 1990. Op. 910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55898] 70:-

Thinn, Harald R. Bestyrer. Typograf av gamla stammen framför blyfacken, ålderdomlig lampa på väggen. Upptill texten 'Inter folia fructus'. Tecknat av Emil Moes. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55899] 120:-

Thorell, Gottfried. Fyra höga kolonner, musikinstrument, nertill omkring dessa tvänne Merkuriusstavar. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55901] 90:-

Thorell, Ragnar. Pastor, Svalöv. Svart bakgrund varur i en ljuskägla från solen framträder konturerna av en stor byggnad och en manskör i svart där enbart de vita mössorna och en bit av skjortbröstet syns. Tecknat av Gillis Björck 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55902] 150:-

Thorell, Ragnar. Pastor, Sjöbo. Kyrkobyggnad med trappgavel omgiven av träd. Tecknat av K. Grönvall 1925. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55903] 100:-

Thorell, Ragnar. Pastor, Sjöbo. Stor fontän med stor byggnad i fonden. Upptill notskrift, 'sången lyckliggör...'Tecknat av K. Grönvall. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55904] 100:-

Thorén, Sigfrid. Kapten, Gbg. Heroisk bild av man med stav på ett klot framom den uppåtgående solen. I brunt. Tecknat av Fred Proesdorf, ca 1920. Autotypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55905] 100:-

Thornbladh, Lars. Kartograf, Varberg. Den uppslagna Skriften på ett bord framför bokhylla. Fotomontage av ägaren 1939. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55906] 90:-

Thorngren, Karl. Ing. Sth. Förortsvilla inbäddad i frodog växtlighet, allt inskrivet i oval av lagerblad. Tecknat av Ingeborg Uddén, ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55907] 90:-

Thorsell, Oscar. I svampskogen bland blommor och blad. Sign MT 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55908] 100:-

Thulebolagen. Stort blått T i sköld omgiven av ekkrans. I blått och vitt på grå bakgrund. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55909] 125:-

Thulin, Gabriel. Uppslagen jordebok framför stort tegeltorn, stadssilhuett i bakgrunden. Runt litet exlibris. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55910] 100:-

Thyselius, Erik. Skriftställare. Monogram inom cirklar med instucken fjäderpenna. Tecknat av Lydia Skottsberg 1905. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55911] 110:-

Thyselius, Erik. Skriftställare. Vapensköld i vitt på svart bakgrund, nertill texten 'Coniuncta valent'. Tecknat av Lydia Skottsberg, ca 1915. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55912] 100:-

Thysell, Torsten. Mansperson med bockskägg bunden vid eller omfamnande pelare. Sign K. Träsnitt, ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55913] 110:-

Tilander, Ragnhild. Fruktplockande kvinna vid träd täckt av stora gröna löv. Texten i brunt och grönt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55914] 100:-

Tillquist, Sven och Kathleen. Snötäckt vinterlandskap med några gårdar. Sign HS. Upptill texten 'Egen härd är guld värd'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55915] 100:-

Timm, Uno. Komminister. Stiliserade blommor bundna av krans med sign U.T.E. Tecknat av Eva Witt. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55916] 90:-

Tisell, Carl-Gösta. Uggla på uppslagen bok, därtill fjäderpenna och våg. Upptill texten 'Labor omnia vincit'. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55918] 100:-

Tisell, M & H. Bergslandskap tecknat av Mac Tisell 1907. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55919] 125:-

Tjerneld, Tjernelds bok. Tvänne ugglor på gren i natten under månskäran. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55920] 125:-

Toll, Karl Osw. Vapensköld mellan häst på bakhasorna och mansperson med klubba, därunder texten 'Ståndaktighet´. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55922] 125:-

Tollin, Sven. Grip inom cirkel hållande i snurrliknande föremål, ikring tvänne kritliknande stoder. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55923] 100:-

Tolstoy, Eric. Till klippstranden från skeppsvrak sig räddande man, ikring honom det stormande havet och över honom den mörka natthimlen, nertill ur Rubáiyát 'Vem vräkt mig ohörd hit till denna jord och vräker åter bort mig, oåtspord?...' Tecknat av Tolstoy, ägaren, 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55924] 150:-

Tornberg, Ingrid. Frk. Gbg. Dam till häst sprängande över notskrift, därtill dansande par och flygelspelande dam. Allt i blått. Tecknat av Olle Olofsson 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55925] 90:-

Torsslow, Stig. Man i 1700-talsdräkt på tiljan för öppen ridå. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55926] 100:-

Torstensson, lantbrukare, Järpås. Tvänne stora ekar på ljusgult papper. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55927] 70:-

Tourinho, Claudio Cabussú. Lisboa, Portugal. Vapensköld i färg. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55928] 90:-

Tovar, Erland. Ateljéchef, Stm. Enbart efternamnet och en liten svart insekt, möjligen nyckelpiga. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55929] 90:-

Trobäck, Nils. Monogram ovanom korslagda kvistar. Brunrött på ljust grön bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55930] 80:-

Troell, Erik. Kemiska förvaringskärl mot en svart bakgrund, däröver solen, nertill texten 'Pro sensu communi'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55931] 100:-

af Trolle, Herved. Vapensköld med huvudlös fantasifigur med klor, allt i konstfull inramning. Sign. 1945. Normalformat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55932] 100:-

af Trolle, Herved. Vapensköld med huvudlös fantasifigur med klor, allt i konstfull inramning. Sign. 1945. Större format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55933] 100:-

Trolle-Bonde, C. Säfstaholms bibliotek. Biblioteksinteriör, 1700-tal, allt i konstfull inramning. Ca 1850. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55934] 150:-

Trygger, Ernst. Herrgårdsliknande byggnad, upptill stenvalv med vapnet och namnet. Etsning i stål. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55937] 125:-

Trägårdh, Nanny. f.d. lärarinna. Klockformade blommor på stjälk. Blått på ljust blå bakgrund. Sign TF. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55938] 90:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Huslänga, ner t.v. monogram, allt inramat av blommor och blad. Tecknat av Ark. Bror Almqvist 1903. Litet format. Autotypi. I stålblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55946] 100:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Boktryckriinteriör anno dazumal; sen medeltid. Tecknat av Alexis Hasselqvist 1896. Normalformat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55947] 125:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Huslänga, ner t.v. monogram, allt inramat av blommor och blad. Tecknat av Ark. Bror Almqvist 1903. Medelstort format. Etsning i stål på gulvitt papper i stålblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55949] 120:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Huslänga, ner t.v. monogram, allt inramat av blommor och blad. Tecknat av Ark. Bror Almqvist 1903. Medelstort format. Etsning i stål på vitt papper i stålblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55950] 120:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Huslänga, ner t.v. monogram, allt inramat av blommor och blad. Tecknat av Ark. Bror Almqvist 1903. Medelstort format. Autotypi. I brunt. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55951] 130:-

Tullberg, Hasse W. Bokförläggare. Konstfullt monogram med årtalen 1844-1904. Den 9 november 1904. Autotypi. I blått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55952] 100:-

Tynell, Lars. Komminister, Lund. Kors i vitt över stadssilhuett, allt i konstfull inramning. Sign jm 1906. Tecknat av Jöns Mårtensson. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55953] 110:-

Törnblad, Erik. Vapensköld i färg; blad och törne i grönt, två tänder i vitt. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55954] 80:-

Törnquist, C.G. Ankare, lie och kvistar mot en linjerad bakgrund i cirkel. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55955] 80:-

Uddén, Ingeborg. Frk. Sth. Skummande vågor. Tecknat av ägaren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55956] 100:-

Uddenberg, Hjalmar. Uggla på klippa i havet inom sköld med texten 'heredis amico qvae dederis animo cuncta manus avidas fugient'. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55957] 100:-

Uggla, Evald. Kapten. Vapensköld tecknad mot en svart barrskog med blånande fjäll i horisonten. Tecknat av konstnären Jonas Jonsson 1901. Fotogravyr. Se SET 1913;48 och 1915;29,31. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55959] 175:-

Uggla, Torsten. Auditör, Lund. Uggla stående på bok, i bakgrunden bokrad. Tecknat av Arthur Sjögren 1905. Gravyr i stål och i färg. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55960] 200:-

Uhlemann, Stig. Stor byggnad vid brovalv. Bokstaven J inom stjärna samt Merkuriusstaven. Tecknat av J. Swedin ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55961] 110:-

Uhlemann, Walter. Höga furor vid havsbandet. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55962] 90:-

Uhlin, Ragnar. Asklepios med skål, ormen ringlande på pålen t.h. Allt i blått. Ca 1950. Sign PE. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55963] 90:-

Ulander, Manne. Den uppslagna Skriften upplyst av ett levande ljus. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55964] 90:-

Ulrich, Carl Johan och Elisabeth. Livboj med text runt om, inskriven i denna våg, stjärna och årtalet 1897. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55965] 100:-

Ulrich, C.J. Våg inom oval på hylla med böcker, allt i vapenform. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55966] 100:-

Ulrica. Ros omgiven av text; i svart på vitt papper. Tecknat avMaria Gustafsson, ca 1990. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55967] 70:-

Une, Allan. Standarbärande stolt lamm med gloria. Sign BH. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55968] 70:-

von Unge, Stina. Äldre dam under valvbåge läsande i bok i stort format liggande på ålderdomlig pulpet. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55969] 100:-

Unnergelt, Malte. Stort segelfartyg med korsprydda segel. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55970] 90:-

Ulricehamns Kyrkliga Ungdomskrets. Text i rundel omkring korssymbol. Tecknat av Erhard Wilnes 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55971] 90:-

Upmark, G. Blombukett med band. Omkring årtalet 1899. Ca 1930. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55972] 80:-

Uxkull-Gyllenband, Anne-Marie. Krönt romb med symboler i sex fält. I blått. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55973] 80:-

Wachtmeister, Gustaf. Slottsliknande byggnad, upptill vapensköld. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55974] 110:-

von Wachenfelt, Katarina. Musiksymbol formad av orm med röd tunga, innuti denna symbol tranliknande fågel med rött huvud och med ena benet tillsynes studsande med röd boll. Sign EL 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55975] 110:-

Wadensjö, Ivar. Kyrkoaltare. I sv/v. Autotypi 1944 av Bo Lagerstén. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55976] 90:-

Wadensjö, Ivar. Kyrkoaltare. Tonat sv/v. Autotypi 1944 av Bo Lagerstén. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55977] 120:-

Wagner, Bertil. Ambulerande bokhandlares kärra på två hjul med böcker och tak. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55978] 110:-

Wagnsson, R. Stiliserad bild av uggla med pekpinne och levande ljus mot en svart bakgrund. Tecknat av Edquist 1931. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55980] 90:-

Wahlberg, Karin. Stig som leder förbi några tallar och försvinner bak kullar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55981] 80:-

Wahlby, Harald. Sankt Göran och draken i konstfull inramning med texten 'Edel sei der Mensch, hilfreich und gut'. Etsning i stål, tonat svart. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55982] 250:-

Wahlquist, Ernst. Stor segelskuta på stormigt hav. Tonat svart. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55983] 125:-

Wahlström, P.K. Bokförläggare. Monogram i konstfull inramning. Tecknat av Arthur Sjögren ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55984] 110:-

Wahlund, Carl. Bälte i rundel med namnet på, i detta inskriven bok med texten 'Patience passe science'. Fototypi av ståltryck på stämplat papper. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55985] 110:-

Wahren, Jacob. Herrgård med flygelbyggnad. Lönö. Foto i svart inramning. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55986] 125:-

Wahrenberg, Kerstin. Gotlandskarta med en plats markerad: Kappelshamn. Tecknat av sign W.W. Ca 1970. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55987] 90:-

Waldén, Sven. Den fulla månen som tittar fram bak ett fort. Trekantigt exlibris tecknat av sign L.W. 1934. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55988] 110:-

Waldenvik, Arne. Pastor, Upplands Väsby. Upsalasilhuett, kors ovanom den uppslagna Skriften. I rundel. och mörkblått. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55989] 90:-

Walin. Cittra och två pinnar i sköld. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55990] 80:-

Wall, Göran. Hög fura med molnformationer i bakgrunden, allt i oval och på handgjort papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55991] 90:-

Wall, Göran. Hög fura med molnformationer i bakgrunden, allt i oval och på gulvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55992] 90:-

Wallberg, Olof och Signe. Dir. Halmstad. Herrgårdsliknande byggnad; molnformationer i bakgrunden, framtill fontän. Tecknat av sign A.Fm. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55993] 110:-

Wallenius, Ivar. Ombudsman. Sth. Konstfulla blomster t.v. Stiliserad sol + namn i övriga. Gravyr i stål. 1913. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55994] 125:-

Wallerud, Aria. Landskapsbild med valvbro och ett par hus, i bakgrunden stolpe med trådar som går upp bland molnen. Sign N 1943. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55996] 90:-

Wallin, F.E. Herman. Naken kvinna lojt läsande i den fria naturen. Sign IK 1904. I gulbrunt och stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55997] 200:-

Wallinder, S. Ark. Stort W bland molnen där också tvänne torn skönjes, ovanför putto, allt i guld på mörkblå bakgrund. 1923. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55998] 90:-

Wallmark, D. Stor kråkfågel med krona på hjässan stående vid vägkorsning, nertill liten sten som kunde vara en gravsten. Sign SD. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#55999] 125:-

Wallroth, Kurt W. Liten kyrka med stapel, i förgrunden tvänne stenar med text resp bild av dubbelörnen. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56000] 80:-

Wange, Per. Journalist, Norrköping. Stort kors med slingerväxter bland blommor, en strålande sol från mörk himmel på ödsligt landskap med en väg varå skönjes en liten människa. Tecknat av konstnären Hans J:son Norsbo 1943. Fototypi. Allt i orange kulör. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56001] 150:-

Wanselius, Tore. Uppslagen bok som ligger på en bädd av mynt, t.v. stor nyckel. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56002] 100:-

Wallrong, Gustaf. Snöigt vinterlandskap med en gran på slätten och en låg sol med svaga strålar. Nertill krönt vapensköld. Sign Mun. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56003] 80:-

Várhelyi, Georg. Ark. Delvis abstrakta konfigurationer där en lutande pelare, en eld och en människa skönjes. Allt i brunrött. Litet format. Ca 1945. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56004] 90:-

Wase, Petrus. Med hacka och rep bergsklättrande björn, moln över bergstopparna och en sol. Repinramad bild som möts i två par klapprande garnityr löständer. Ca 1960. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56005] 90:-

Wase, Petrus. Bild av mansperson i helskägg. Tecknat av Årholm 1965. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56006] 90:-

Wawrinsky, Thure. Ing. Sth. Luta bland blommor, tonat brunt. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56007] 100:-

Way-Matthiesen. Enbart linjeinramad text. Litet format. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56008] 80:-

Wedberg, J.O. Linjeinramad text med små dekorationer i hörnen. Litet format. Ca 1900. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56009] 100:-

Wehtje, Fredrik. Gammal giktbruten karolin med käpp och bok stående på en uppochner vänd tallrik varå läses 'Rörstrand'. Sign EW. Stort format. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56010] 250:-

Weidenhjelm, L.H. Vapenbild på gulvitt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56011] 90:-

Weigaard, Sussi. Herkules i färd med att döda draken. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 899. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56012] 70:-

Weiss, Eugen. Komposition ikring en harpa varå står böcker och uggla, i bakgrunden segelfartyg, text nertill. Sign a 1924. Etsning i stål. Tonat brunt. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56013] 150:-

Welin. Blombukett i vas framför uppslagen bok. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56068] 80:-

Welin-Berger, Karl. Uppslagen bok framför bilden vägen mot Golgata och av Kristus på korset inramat av fyra ljus, upptill texten 'Ave crux'. Sign ÖA. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56069] 125:-

Wendelsbergs folkhögskolas sörmlandsrum. Stående grip. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56070] 125:-

Wernstedt, Ludvig. Två korslagda kanoner, därunder tvänne krönta vapensköldar. Upptill texten 'Propositi tenax'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56071] 125:-

Vervaart, Cornelis. Ett musiköra bland instrument och masker. På band ikring texten ' Vrij onverveert'. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56072] 100:-

Wessberg, Märta. Intrikat monogram. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56073] 110:-

Wessman, Hugo. Tandläk. Ulricehamn. Sancta Apollonia stående vid en sjö, berg i bakgrunden. Tecknat av Nils Lindén, Skövde, 1942. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56074] 110:-

Westberg, Mauritz. Del av Visby ringmur. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56075] 125:-

Westerberg, Gerda. Upsala slott och domkyrkan. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56076] 125:-

Westerberg , Sten Axelsson. Relieftryck i vitt med lagerkrans runt initialerna. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56077] 100:-

Vestergaard, Britta. Tvänne katter. Tecknat av Hornhaver. Ca 1990. Op. 989. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56078] 70:-

Westermark, F. Läkaremblem med ormen etc. Sign AW. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56079] 90:-

Westgren, Gurli, gift Taube. Apa sittande på tvänne böcker, håller en fjäderpenna med svansen. Upptill texten 'Endast kärnan'. Tecknat av H. Kjellén 1918. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56081] 120:-

Westin, A. Komminister, Landskrona. Hand som håller Skriften framför ett stort vitt kors. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56082] 90:-

Westin, Hjalmar. Intendent. Stor anka i förgrunden, liten segelskuta i bakgrunden. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56083] 90:-

Westin, Iris och Thure. I:et delande W:et i två sektioner med bilden av Stockholms stadshus resp. Uppsala slott och domen. 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56084] 125:-

Westmanno-Dalekarlicæ, Bibliotheca Nationis. Krönta vapenbilder tecknade av Harriet Sundström. Ca 1920. På vitt tjockare papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56085] 150:-

Westring, Hjalmar. Justitieråd, Djursholm. Lagboken och en fjäderpenna i ett bläckhorn. Tecknat av N. Nordlöf 1911. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56087] 125:-

Wetter, Gillis P:son. TD. Upsala. Uppsalasilhuett i cirkelform med texten 'Sanningen skall göra eder fria'. Tecknat av Märta von Bahr 1912. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56088] 150:-

Wetterholm, Lennart. Mässande präst i portal. Sign ÅL 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56089] 80:-

Wetterholm-Hillström, Märta. Ulricehamn. Blommor (Campanula Isophylla Moretti alba) tecknade av Nils Lindén 1941. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56090] 110:-

Wetterlind, Josef. Läsande figur i silhuett under stort mörkt träd, i fonde molnformationer. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56091] 90:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Mörk storstadsgata i sv/v. Ca 1925. Originalträsnitt. Signerat av ägaren 1926. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#56361] 90:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Mörk storstadsgata i gråsvart. Ca 1925. Originalträsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#56362] 90:-

Nilsson, Edvin. Bokhandelsmedhjälpare, Göteborg. Mörk storstadsgata i brunt. Ca 1925. Originalträsnitt. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#56363] 90:-

Björck, Peder. Världsalltet, orm och en uppslagen bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#56365] 70:-

Wiberg, Åke och Märta. Adv. o läk. Yrkesemblem inom cirkel. Originalträsnitt av Harriet Sundström 1938. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56093] 125:-

Wibom, C. Otto G. Godsägare, Gräddö. Vas med blommor och dödskalle på liggande bok med namnet som ryggtext. Allt inom kraftig tavelram. Gravyr i stål efter oljemålning av E. Linde. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56094] 250:-

Wiborg, A. Text inom enkel ram: Tillhör mitt Lånbibliothek. Ca 1820. Exlibris monterat på tjockare papper. / Anders Wiberg, 1776-1836, bokhandlare & förläggare i Sth, innehade lånebibliotek 1811-1833. [#56095] 200:-

Wickman, G. Golvsittande yngling med glasögon läsande uti bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56096] 90:-

Wickström, Ernst. Kvinna gående i fotsid klädnad med stort fruktfat balanserade på huvudet samtidigt som hon läser i en bok, stadssilhuett i bakgrunden. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56097] 110:-

Wictorin, H. Järnhandlare, Vetlanda. Mörk granskog mot stjärnbeströdd blå bakgrund, nertill kottar och grenar och ett manshuvud. Tecknat av insp. C.G. Wictorin. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56098] 100:-

Wictorin, Mauritz. Lärosäte - skolbyggnad, i förgrunden stort träd och tvänne böcker med ryggtexten *Psykologi' och 'Pedagogik'. Upptill i bild texten 'Interfolia fructus'. Tecknat av sign W 1927. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56099] 100:-

Widerström, Karolina. Dr. Sth. Martall vid havet. Tecknat av E. Hedvall 1909. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56100] 200:-

Widman, Gösta och Margit. Tvänne hus bland sagoliknande växtlighet, i fonden två kyrktorn. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56101] 80:-

Widmark, Johan. Med.dr. Öga som tittar fram bland lövverk och blommor. På band texten 'Lux oculus vitæ'. Tecknat av Ella Waldenström 1906. Gravyr i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56102] 125:-

Widstrand, Axel. Storstad med gammal bebyggelse med tinnar och torn på en höjd vid hamnen, i förgrunden hamnarbetare och mindre fraktfartyg. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56103] 250:-

Widstrand, W. Initialerna omkring ett äpple om givet av band och blommor. I mörkrött. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56104] 90:-

Wieselgren, R. Ing. Vapensköld i rött och gult. Tecknat av Arthur Sjögren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56106] 120:-

Wigert, Oscar Peter. Ryttare och bokhyllor i silhuett. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56107] 90:-

Wigert, Severin. Stort kors omkring vilket figur klamrar sig fast, i förgrunden antikiserande bild av mansperson på i havet sönderfallande tempelbyggnad på marmorpelare, allt övervakat av liggande gudom och drömlikt höljt i molnformationer. Upptill texten 'Non serviam'. Stort format. Tecknat av Arthur Sjögren. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56108] 250:-

Wijkström, Birgit Elsa. Stiliserade blommor i kruka med en sol och sjungande fågel, nertill texten 'Solen, blommorna å jag'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56109] 80:-

Wijkström, Nils. Konsul, Wexiö. I röd oval med brun bård inskrivna frimureriska tecken, därtill texten 'Sanningen är endast en'. Tecknat av H. Heintze 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56110] 125:-

van de Vijver, Theo. Bagargosse med bakberk på plåt. Texten 'Fijn baksel!!.' Tecknat av Mauritz Bilcke 1936. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56111] 90:-

Wikander, Thorsten. Gripsholms slott, i förgrunden Merkuriusstav och segelbåt med tetxten 'Trygg'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56112] 110:-

Wiklund, Greta. Korsordsmönster varå ligger fyra spelkort. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56113] 80:-

Viklund, Gustaf. Låg kyrkobyggnad med klockstapel omgivna av mur. Upptill molnformationer. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56114] 80:-

Vilen, Herbert. Kritteckning av marmorbyst i profil samt uppslagen bok med blommor. Sign F 1930 i sv/v. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56115] 90:-

Vilen, Herbert. Kritteckning av marmorbyst i profil samt uppslagen bok med blommor. Sign F 1930, bruntonat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56116] 90:-

Willers, Uno. Stockholmssilhuett anno dazumal, i förgrunden svävande tvänne figurer, i fonden torn från Tre kronor. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56117] 150:-

Wiman, Axel. Senmedeltida interiör med vid pulpet läsande mansfigur, i bakgrunden i det mörka rummet med mängder av små fönsterrutor bokhylla med dödskalle tronande över luntorna. I sv/v. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56118] 125:-

Wiman, Axel. Senmedeltida interiör med vid pulpet läsande mansfigur, i bakgrunden i det mörka rummet med mängder av små fönsterrutor bokhylla med dödskalle tronande över luntorna. Bruntonat. Ca 1920. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56119] 125:-

Wiman, Axel. Dr. Gbg. Gran med märklig topp vid havet med klippr och skär. På gultonad bakgrund. Fototypi 1928. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56120] 110:-

Wiman, C. Arthur. Maskinist. Jordglobshuvud med glasögon läsande i exlibrisbok med initialerna på ryggen. Tecknat av ägaren 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56121] 100:-

Wiman, S.A. Hand hållande globen. Namnt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56122] 80:-

Winberg, Gottfrid. Bländande sol över klippr och skär vid havsbandet. I brunt. Tecknat av Svedin. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56123] 100:-

Winberg, Karl. Präst, Vena. Kyrkobyggnad inskriven i dubbelcirkel, rundade hörn. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56124] 70:-

Winberg, Kurt. Paulun med sänghimmel, namnet på gaveln och böcker på golvet. Vitt på svart bakgrund. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56125] 100:-

Wingårdh, Signe. Herrgårdsliknande byggnad sedd framifrån, träd ikring. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56126] 90:-

Winqvist, Gustaf. Herrgård med tornbyggnad, upptill figurer i medaljong bland druvor och blad, allt inramat av tvänne pelare med arkitrav och tak. Gravyr i stål 1908. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56127] 150:-

Winkvist, Kerstin. Vinrankor med klasar i originell inramning. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56128] 90:-

Winqvist, Gustaf. Bevingad kvinna på glob på tvänne böcker hållande fartyg i sin hand, i bakgrunden stort segelfartyg, allt inramat av text ochblad. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56129] 110:-

Winroth, Dagny. Stor skorpion som greppar bok. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56130] 100:-

Winroth, Ture. Framför en bokhylla en isärtagen väckarklocka och hovtång, upptill krönt medaljong med korslagda vaser och Tre kronor. På lätt tonat vitt papper. Normalformat. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56131] 100:-

Winroth, Ture. Framför en bokhylla en isärtagen väckarklocka och hovtång, upptill krönt medaljong med korslagda vaser och Tre kronor. På vitt papper. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56132] 120:-

Virgin, Thore. Löjtnant, Helsingborg. Namnet och årtalet 1911 i medaljong på blått papper. Oktogonalt och litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56133] 90:-

Virgin, Thore. Löjtnant, Helsingborg. Namnet i medaljong på gulvitt papper dekorerat med klockliknande blommor. Tecknat av Axel H¦rner 1916. Oktogonalt normalformat. Stål- och boktryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56134] 120:-

Virgin, Thore. Löjtnant, Helsingborg. Uggla sittande på intrikat monogram framom tornbyggnad, allt konstfullt punktinramat.Tecknat av Arthur Sjögren 1916.Stort format. I brunt på tonat papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56135] 150:-

Virgin, Thore. Löjtnant, Helsingborg. Uggla sittande på intrikat monogram framom tornbyggnad, allt konstfullt punktinramat.Tecknat av Arthur Sjögren 1916.Stort format. I grönt på tonat papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56136] 150:-

Virgin, Vera. Helsingborg. Biblioteksinteriör med glob. Tecknat 1916. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56137] 90:-

Viring, Erik. Kring ett glas på fot ringlande ormar som droppar sitt gift i glaset, däromkring blommor. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56138] 100:-

Vising, Johan. Prof. Gbg. Imponerande biblioteksinteriör med läsande mansperson i fåtölj. Tecknat av Aron Johansson 1915. Boktryck. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56139] 125:-

Witte, Hernfrid. Fyra vindmöllor i solen, framom dessa en väg. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56140] 110:-

Kungl. Vitterhets Historie & Antikvitets Akademiens Bibliotek. Upptill lagerkransad trippelcirkel med inskriven text. 'Certamen literar. constit. MDCCLXXXVI' kring ett bord. Ca 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56141] 150:-

Kungl. Vitterhets Historie & Antikvitets Akademiens Bibliotek. Upptill lagerkransad trippelcirkel med inskriven text. 'Certamen literar. constit. MDCCLXXXVI' kring ett bord. Ca 1900. Mkt stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56142] 180:-

Wold, John. Kvinna plockande äpplen i sin klädnad, i bakgrunden stiliserad sol över ett ödsligt landskap. Upptill texten 'Inter folia fructus'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56143] 110:-

Wold, I. Djävulen i rött springande iväg med en stor bokrulle som kunde vara en hoprullad matta. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56144] 100:-

Wold, I. Djävulen i ljusrött springande iväg med en stor bokrulle som kunde vara en hoprullad matta. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56145] 100:-

Wolf, Theodor. Herre i 1700-talsklädsel med höga klackar läsande uti bok, på väggen silhuettavlor. I sv/v. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56146] 100:-

Wolf, Theodor. Herre i 1700-talsklädsel med höga klackar läsande uti bok, på väggen silhuettavlor. I tonat sv/v. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56147] 100:-

Wolff, Henrik. I Davidsstjärnan inskrivet stort segelfartyg, nertill namnt. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56148] 110:-

Wolffelt, Ewert. Överste, Nyköping. Vapensköld. Stort format. Tecknat av Harald Fleetwood 1911. Etsning i stål. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56149] 125:-

Wolke, Knut. Sommarlandskap. Tecknat av E. Klein. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56150] 110:-

Wolli, Kari. Mjölkerska vid ladugårdsdörren. Träsnitt. Ca 1980. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56151] 80:-

Wulff, Thorild. Indiskinspirerad bild av mansperson med elefanthuvud tecknat av Arthur Sjögren 1909. Upptill ariska tecken. Exlibris monterat på tjockare papper. *[#59186] 120:-

Wåhlin. Parklandskap med oregelbundet växande träd. Fototypi. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56154] 100:-

Wåhlin, Karl. Flöjtspelande kvinna i fotsid kädsel vid konstfull fontän, nertill texten 'Poesia'. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56155] 100:-

Wåhlin, Laurentius (Lars). Överbibl. Gbg. Monogram i dubbelcirkel med text ikring. Oktogonalt format. Ca 1910. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56156] 120:-

Kungl. Västernorrlands Reg:tes Officerskår. Tvänne skidlöpande soldater i solgnistrande landskap inramat av två bokryggar och krönt vapen. I mörkbrunt. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56158] 125:-

Wästlund, Gösta. Masker, en glad och en sorgsen mellan gitarr och pallett. I blått. Tecknat av Åkerbladh. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56159] 90:-

Ydell, Sven. Malmö. Stilren interiör med stol och skrivbord, karta och bokhylla, golfbagen mot bordet. I blått. Tecknat av ägaren 1947. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56160] 90:-

Zacco, A. Vapensköld med tvänne fanor. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56164] 90:-

Zacco, G. Det mörka havet varöver vita fåglar skömjes, ljusa moln i fonden och ett fartyg. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56165] 100:-

Zacco, Gustaf. Posttjänsteman, Sth. Intrikat monogram med konstfull inramning. I brunt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56166] 90:-

Zander, Göran och Birgit. Segelfartyg i solen inramat av blad och tvänne putti. I ljusbrunt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56167] 100:-

Zetterberg, Åke. Linköping. Ägarens barndomshem, Valkebog. 14, Linköping. Huset stående på uppslagen bok med texten 'Cum libris non solus'. Efter ägarens idé tecknat av Göte Diswall 1944. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56171] 120:-

Zetterholm. Zetterholms bok. Symboliskt budskap från höjden ner till jorden; stormpinat träd badande i ljus, på marken i förgrunden blomma. Upptill i bild texten 'Initium sapientæ timor Domini'. Ca 1925. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56172] 150:-

Zimmermann, C. Stående bok med ritarinstrument på ryggen, initialerna på pärmen. I brunrött. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56174] 90:-

Zimmermann, C. Stående bok med ritarinstrument på ryggen, initialerna på pärmen. I svart på gul botten. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56175] 90:-

Zimmerman, Gulli. Gammalt döende pilträd, hus i bakgrunden. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56176] 90:-

Zimmerman, Gunnar. Gammalt och stort segelfartyg. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56177] 90:-

Zimmerman, Henrik. Stort vattenfall med träd ikring. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56178] 90:-

Zimmerman, John. Segelfartyg med flaggor i topp. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56179] 90:-

Zimmerman Olofsdotter, Margareta. Teatermasker, musikinstrument oa föremål. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56180] 90:-

Zimmerman, Olof. Naken sittande ung dam sedd bakifrån bland blommor. Tecknat av sign O.Zn. Ca 1930. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56181] 90:-

Åbergh, Sture. Hög bro mellan höga klippor, varav en enbart är tänkt, därunder högt torn och meandrande flod. På klippan bild avorm hållande ett föremål. Bokägarmärket har formen av en bok. Normalformat i brunt. Tecknat av Brovik. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56182] 100:-

Åbergh, Sture. Hög bro mellan höga klippor, varav en enbart är tänkt, därunder högt torn och meandrande flod. På klippan bild avorm hållande ett föremål. Bokägarmärket har formen av en bok. Litet format i brunt. Tecknat av Brovik. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56183] 100:-

Ågren, Idmin. Lektor, Hälsingborg. Stor isbjörn maliciöst blängande vid iskanten. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. /Enligt en tillskrift var ägaren vinterbadare. [#56184] 125:-

Ågren, Johan. Ensam blomma i ödsligt landskap med dödskalle på marken. Tecknat av J. Lind 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56185] 80:-

Ågren, Maria. Tvänne stiliserade blomkrukor omkring ett monogram. Tecknat av Inga-Brita Nordvall, Sth 1941. Fototypi. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56186] 90:-

Åhlander, Marie-Louise. Småstadsexteriör med kyrka och större hus med torn, i förgrunden träd och ett framrusande tåg. Tonat svart. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56187] 100:-

Åhlander, Marie-Louise. Småstadsexteriör med kyrka och större hus med torn, i förgrunden träd och ett framrusande tåg. Tonat rödbrunt. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56188] 100:-

Åhlén, Ragnar. Naken man med himation över skuldrorna hållande musikinstrument mot den strålande solen, i bakgrunden mörka klippor och vatten. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56189] 100:-

Åhlén & Holm. Det stora varuhuset med ett torn, upptill under ett band den anspråkslösa början och årtalet 1899. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56190] 250:-

Åhlén & Åkerlunds förlag, Stm. Exlibris i rombform med texten 'Med hälsning till vår neutralitetsvakt. Runt om namnen på förlagets veckotidningar. Va 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56191] 350:-

Åhman, Gunnar. Textiling. Gbg. Spinnrock, uppslagen bok oa böcker. Tecknat av MJ. Maria Johansson? Fototypi. 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56192] 90:-

Åhlund, Nils. Döende krigare till häst i silhuett. Motivet kan ha missuppfattats. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56193] 100:-

Åhrberg. På huvud och fötter bevingad naken man med Merkuriusstaven i höger hand.Träsnitt i svart med vita linjer. På vitt närmast transparent mkt tunt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56194] 90:-

Åhrberg. På huvud och fötter bevingad naken man med Merkuriusstaven i höger hand.Träsnitt i svart med vita linjer. På vitt tunt papper. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56195] 90:-

Åkerlund, Sonja. Till höger sprängande kuse där ägarens förnamn konstituerar hästens bakkropp. Vitt på svart. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56196] 90:-

Åkerman, G.R. Borgarråd, Stm. Monogram i konstfull inramning tecknat av sign OM. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56197] 100:-

Åkerman, Rich. Gen.dir. Stm. Sköldliknande föremål bland bladliknande formationer. Tecknat 1912. I bruntsvart på vitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56198] 100:-

Åkerman, Rich. Gen.dir. Stm. Sköldliknande föremål bland bladliknande formationer. Tecknat 1912. I svart på ljust blåtonat papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56199] 100:-

Åkerman, Rich. Gen.dir. Stm. Sköldliknande föremål bland bladliknande formationer. Tecknat 1912. I bruntsvart på gråvitt papper. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56200] 100:-

Åkesson, Kjell. Höga blommor, upptill i bild en klaviatur. Ca 1950. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56201] 90:-

Årsta. Slottsliknande herrgård. Ca 1900. Litet format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56202] 150:-

Ödman, Svante. Jugendinspirerat motiv kring skapelsen med blommor och blad kring ett mänskligt bäckenben. Tecknat av sign M 1900. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56203] 175:-

Öhrman, Greta. Konstfull bild av monogrammet med bläckhorn med fjäderpenna och stadssilhuett (Uppsalas?) inskrivna. Tecknat av sign AS 1941. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56204] 125:-

Örebro Stads sigill. Stadsvapnet i oval på blåsvart botten. Taggad rand i gulvitt. Litet format. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56205] 100:-

Örtendahl, I. Bilden av en köttätande blomma. Tecknat av sign iä 1919. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56206] 90:-

Örthén, John. På gulvit botten uggla, musiknoter, luta och en uppslagen bok. Ca 1935. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56207] 90:-

Österberg, Hans. Stadssilhuett med många fabriksskorsstenar under en orolig himmel där solen kämpar för att komma igenom den sotiga atmosfären. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56208] 100:-

Österberg, Hemming. FK. Red. Södra porten till Upsala slott. Stiliserad fjäderpenna i bläckhorn i förgrunden. Svart på vitt papper. Tecknat av Ragnar Albinsson 1935. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56209] 150:-

Österberg, Hemming. FK. Red. Södra porten till Upsala slott. Stiliserad fjäderpenna i bläckhorn i förgrunden. Svart på tonat papper. Tecknat av Ragnar Albinsson 1935. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56210] 150:-

Österberg, Lars. Bokpress på uppslagen bok. Ca 1940. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56211] 90:-

Östergren, Folke. Uggla på lagboken, däröver våg. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56212] 90:-

Österlund, Eric. Antikvariatsbokhandlare, Sth. E inskrivet i bokstaven Ö i vitt och orange. Boktryck. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56213] 150:-

Östman, Eric. Man med bar överkropp vid tegelmur, i bakgrunden sol och mörka moln. I brunt på vit bakgrund. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56214] 90:-

Östman, Fredrik. Tallstam framför havet, på var sida i cirkel med figurer. Ca 1930. Gravyr i stål. Normalformat. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56215] 110:-

Östman, Fredrik. Tallstam framför havet, på var sida i cirkel med figurer. Ca 1930. Gravyr i stål. Stort format. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56216] 120:-

Östrand, Bengt. Lotskapten, Sth. Rep bildande knepig knop omkring ankare och frimurerisk stjärna. Allt inramat av mera rep och knopar. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56217] 125:-

Östrand, Ruth. Ryggsäck, fjälltopp i snö, blommor, böcker oa föremål. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56218] 90:-

Öström, H. Korslagda pipor mellan blommor. Rök ur den ena pipan. I svart på gråbrunt papper. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56219] 90:-

Örebro Handelsgymnasium, Örebro. Bevingad krans med stadsvapnet inskrivet i svart, gult och rött. Och texten 'Kunskap är makt'. Stort format. Ca 1930. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56220] 150:-

Samfundet Örebro Stads och Länsbiblioteks Vänner. Krönt sköld i dubbelcirkel med trenne fjädrar och texten 'Ur Birger Mörners bok- och manuskriptsamling'. Ca 1940. Exlibris monterat på tjockare papper. [#56221] 110:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations