Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsETNOLOGI

Wallin, Ulla-Britta. Vila vid denna källa. Om kurorter, vård. och  semesteralternativ. 1979. R&S. Inb med ill omsl. 208 s. Ill. /  medicinsk turism.  [#63128]   125:-

Daun, Åke. Strategi för gemenskap. Essäer om boendets och samvarons  villkor. 1976. Tiden. 216 s. Ill.  [#63131]  70:-

Beijbom, Ulf. Släkt- och hembygdsforskning. 1978. NoK. 160 s. Ill.    [#63141]  100:-

Tillhagen, Carl-Herman. Vardagsskrock. 1984. Prisma Magnum. 252 s. [#62968] 100:-

Erixon-Wallin. Svenska kulturbilder. V-XII. 8 av 12 delar i 2 vol. 1936. Förlagets hfrbd. Rena inlagor. Obetydligt nötta. /gbaff  [#68218] 500:-

Erixon-Wallin. Svenska kulturbilder. V-VIII. 4 av 12 delar i 1 vol. 1936. Förlagets hfrbd. Rena inlagor. Obetydligt nött. /gbaff  [#68219] 250:-

The British Heritage. The people, their crafts and anchievements  as recorded in their buildings and on the face of the countryside.  Around 1950. Odhams Press. P's cloth. 320 pp. Richly ill.    [#62535]   100:-

Baehrendtz, Nils Erik. Mormors Sverige. Nils Erik Baehrendtz berättar till gamla bilder. 1974. Hemmets JHournal AB - Bokförlaget. Förlagsklotbd med ett ngt nött skomsl. 160 s. Rikt ill. Tv 4:o. /Hö X-2 [#62345] 150:-

Lindholm, Stig. Indianerna som alltid förlorade. Från Moctezuma till Tupac Amaru II.  1976. Verbum. 163 s. Ill. Prydliga understrykningar förekommer.  [#62019] 90:-

Beck, Axel. Den sista eskimån. 1961. Nybloms. 171 s. / Förf läkare. [#60816] 110:-

Enberg, Johanna, Kälvemark, Sofia, Ohlander, Ann-Sofie. Den bästa generationen? Erfarenheter hos svenskar födda 1965-1974. 1998. RabénPrisma. Inb och med skomsl. 247 s. Fotoill. [#60604] 100:-

Mace, David och Vera. Äktenskapet i Österland och Västerland. Förord Gunnar Boalt. 1961. NoK. 332 s. Med ett par lätta understrykningar. Plastomslag med märken av gammal tejp på första o sista bladet. [#60515] 100:-

Walden, George.  The New Elites. Making a career in the masses. 2000. 210 pp. Some light pencil marks on a few pp.   [#60426]   90:-

Djurfeldt, Göran / Lindberg, Staffan. Medicin mot fattigdom. Sjukdom och sjukvård i en indisk by. 1980. Zenit. 300 s. Med ett par ill i texten. / Sv övers. [#60478]  100:-

Kjellman, Gunilla. Varats oändliga tinglighet. En studie om föremål som kulturbärare. 1993. Carlssons. Inb med ill omsl. 221 s. Ill. Nyskick.  [#60321] 125:-

Olausson, Ingrid.  Människor i stan. Berättelser om människor och planering. 1970. R&S-p. Tema. 120 s.  [#60234] 70:-

Gordon, Hans och Molin, Peter (red.).  'man bara anpassar sig helt enkelt'. En forskningsrapport om människor i Skärholmen. 1972. Pan original. 126 s.  [#60243] 80:-

Rehnberg, Mats (red.).  Stenhuggarminnen. 1973. Nordiska Museet. 296 s. Ill. Nyskick.  [#60064]   125:-

Herlitz, Gillis.  Swedes. What we are like and why we are as we are. 1995. Konsultförlaget. 98 s. Ill Olle Roos. [#59918] 100:-

Jones, Gwyn. Scandinavian Legends and Folk-tales. Ill by Joan Kiddell-Monroe. 1992. Oxford UP. 222 pp.  [#59968] 90:-

White, Leslie A. The concept of cultural systems. A key to understanding tribes and nations. 1975. Columbia UP. P's cloth wd/j. 204 pp. Underlinings. [#60026]  80:-

Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. Tome I:er publiée par Martti Haavio et Aarni Penttilä. Helsinki 1933. Nice privately bound half cloth with the front cover. In all some 325 pp. + folding diagrams etc. Stamps. / Among the contributions: Kustaa Vilkuna, Vorarbeiten für das Wörterbuch der finnischen Dialekte. [#59809] 250:-

Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. Tome II:e publiée par Martti Haavio et Aarni Penttilä. Helsinki 1936. Nice privately bound half cloth with the front cover. In all some 138 pp. + folding map and some illustrations in the text. Stamps. / Among the contributions: Martti Haavio, Über orientalische Legenden und Mythen in Grenz-Karelien und Aunus. [#59810] 250:-

Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. Tome III:e publiée par Martti Haavio et Aarni Penttilä. Helsinki 1938. Nice privately bound half cloth with the front cover. In all some 227 pp. Photo- ao illustrations in the text. Stamps. / Among the contributions: Eino Leskinen, Zur Geschichte der Forschung über die karelische Sprache und der karelisch geschriebenen Literatur. [#59811] 250:-

Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. Tome IV:e publiée par Martti Haavio et Aarni Penttilä. Helsinki 1940. Nice privately bound half cloth with the front cover. In all some 355 pp. Some maps in the text. Stamps. / Among the contributions: Bertalan Krompecher, Die Entstehung des Kalevala. Martti Haavio, Le serpent nourrisson. E.A. Virtanen, Über das Jagdrecht der Karelier. [#59812] 250:-

Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises. Tome V:e publiée par Martti Haavio et Aarni Penttilä. Helsinki 1947. Nice privately bound half cloth with the front cover. In all some 235 pp. Some photo- ao illustrations in the text. Stamps. / Among the contributions: Elsa Enäjärvi-Haavio, The Sun Dances on Easter Morning. Jouko Hautala, Über Arbeitsweise und Möglichkeiten bei der Erforschung altfinnischer Runendichtung. [#59813] 250:-

Britten Austin, Paul.  On Being Swedish. Reflections towards a better understanding of the Swedish character. 1968. Secker and Warburg. P's cloth. 180 pp. Some erased underlinings on a few pp. First ed.   [#59883] 100:-

Cannock, Hilary M.  A Gallimaufry of Superstitions & Old Wives' Tales. Collected from all over the British Isles. Illustrated by Brian Walker. 1978. Abson Books. 54 pp.   [#59888] 70:-

Clark, Kenneth. Civilization. A Personal View. 1971. BBC and Muray. P's cloth. 377 pp + plates and many other illustrations in the text. Added a paper clipping from The Sunday Times about the author's 70th birthday 1973.   [#59892] 125:-

The British Character studied and revealed by Pont. With an introduction by E.M. Delafield. 1954. Collins. P's cloth. 120 pp. Cartoons or illustrations with humorous text.  [#58749]  100:-

Gréen, Sven. Kryddor. Historia och folktro. 1974. LT. Inb med ill omsl. 198 s. Ill. [#57576]  100:-

Gustavsson, Anders. Forskning om folkligt fromhetsliv. En analys av temat etnologin och grannvetenskaperna med särskild hänsyn till Norden. Mit einer deutschen Zusammenfassung. 1976. Liber. 118 s. [#56335] 100:-

Rehnberg, Mats (red.). Godtemplarminnen. 1951. 180 s. Fotoill. / Svenskt liv och arbete utg av Nordiska Museet. *[#56369] 100:-

Tilander, Gunnar. Stång i vägg och hemlighus. Kulturhistoriska glimtar från mänsklighetens bakgårdar. 1968. Fabel. 141 s. Ill. [#56285] 100:-

Elmgren, Sven. Godtemplarorden - modern folkrörelse. 1959. Inb med ill omsl samt med ett skomsl. 73 s. Fotobok med text. 4:o. [#56241] 80:-

Ahlgren, Ernst (pseud. f. Victoria Benedictsson). Folkliv och småberättelser samt valda berättelser ur Från Skåne. Vårt Hems förlag, Stockholm 1929. Dekorerat klotband. 240 s. /Vårt Hems gyllene bibliotek. *[#56264] 70:-

Seder och bruk om våren. 1978. Liber. Inb med ill omsl. 144 s. Rikt ill. Kvadr format. /Namnt o stpl. [#56018] 125:-

Seder och bruk om hösten. 1978. Liber. Inb med ill omsl. 144 s. Rikt ill. Kvadr format. /Namnt o stpl. [#56019] 125:-

Evans, Bergen. Nonsensboken. Ett attentat mot alla de fördomar och galenskaper som mänskligheten envisas att tro på. Orig:s titel: The Natural History of Nonsense. 1958. 323 s. Omslag Per Silfverhjelm. Ill av Staffan Lindén. Bra ex. [#54750] 100:-

Jönsson, Bodil. Tio tankar om tid. 2002. Brombergs. Inb med ill omsl. [#54793] 90:-

Pontén, Anders. Hej tomtegubbar! Skrock och skrönor kring julen. Ill, Lennart Elworth. 1996. Inb med ill omsl. 98 s. Nyskick. [#54843] 90:-

Karlson, Gustaf (red.). Beskrivning av svenska folkdanser och sällskapsdanser utg av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1952. Dahlberg. 119 s. Ill. 4:o. 4:de uppl. / Första uppl utk1923. [#54502] 200:-

Löfström, Ine. Julen i tro och tradition. 1983. Verbum. Inb med ill omsl. 118 s. + färgplr oa ill i texten. [#54288] 100:-

Olsheden, Jan och Olsson, Stellan. Vår ungdoms hjältar. 1978. BBB. 264 rikt ill s. 4:o. [#55247] 110:-

(Friswell, J. Hain). Genom andras fönster. Af författaren till "Menniskans sanna värde". Från andra engelska upplagan af S.M. (Anna Sofia Moll, f. Beskow). Sth, P.G. Berg, 1869. Välbev samtida mjukt klotbd. 323 s. Titelbladet med förf:s portr. Ovanlig. / Kapitelrubriker som Författarens fönster, Poliskammarens fönster, Advokatens fönster, Klubb-fönstret, Andra klassens fönster, Tidningsförsäljarens fönster etc. [#53912] 200:-

Bestm Elsdon. The Maori As He Was. A brief account of Maori life as it was in pre-european days. Wellington 1974. Shearer. P's black cloth wd/j. 296 pp with 130 illustrations in the text. Printed on haevy paper. [#53993] 225:-

Birch-Jensen, Malin. Manlig fåfänga - en skön historia "för män som inte tar sig själva på för stort allvar". 1991. BB. Förlagsklotbd med skomsl. 239 förnämligt ill s. 4:o. Nyskick. [#53834] 300:-

Poulsen, Frederik. Oldtidens skaemt og humor. 1948. Busck. Inb i ett ngt nött hfrbd med fr omsl medb. 178 s. med 106 illustrationer i texten. Exlibris Radiotjänst. Stplr. / Livet i oldtiden III. [#53599] 150:-

Collier, John. Indians of the Americas. 1947. A Mentor Book. 191 pp. [#52141] 70:-

En mächta skiön och härlig prophetia Sibyllae stält på Rijm, hwilken innehåller om Christi Tilkommelse, Pijno och Död. Item: Om then yttersta Dagen, såsom ock förkunnar om mångahanda Oseder, som upkomma skola för Domen. Såsom ock: Några Märcke-Tekn på Juledagar, om ock äre är uti skrefne af gamle förfarne Män, och upptänckte fordom tijd. Karlshamn 1944. Ordagrant avtryck av den 1740 tryckta första versupplagan av "The Tolff Sibyllers Spådommar". Frakturstilen dock utbytt mot modernare typsnitt. 54 s. *[#53548] 70:-

Knutsson, Karl Eric. Authority and Change. A Study of the Kallu Institution among the Macha Galla of Ethiopia. Gbg 1967. Diss. Etnografiska Museet. 240 s. Str ex. / Etnologiska studier 29. [#49920] 200:-

Tack vare våra Vänner!. NM:s och Skansens årsbok. Fataburen 1994. Inb med ill omsl. 260 s. Rikt ill. Förlagsnytt exemplar. [#49575] 150:-

Montgomery Bird, Robert. Skogens ande. Nick of the Woods i svensk version av Stig Ericson. 1963. Bonniers. Inb med ill omsl. 126 s. / Om Shawneeindianerna. [#49280] 80:-

Berger, John. Gräs och rötter. Orig:s titel: Pig Earth. 1988. Brombergs Pocket. 230 s. / det franska bondelivets vardag... [#49275] 60:-

Carlestål, Eva. La Famiglia. The Ideology of Sicilian Family Networks. 2005. Diss. 240 pp. As new. [#49069] 175:-

Bergkvist, Sven O. och Olls, Bert. Gamla smeder och bruk. 1971. R&S. Rött förlagspbd med skomsl. Bandet med liten skavskada upptill. Skomsl ngt nött. Liggande 4:o. Med både förf:s och illustratörens ded o tillskrift. [#48662] 200:-

Sjögren-Olsson, Margareta. Vad hade du väntat dig! 1990. Bonniers. Inb med ill omsl. 134 s. Ou. / Om det magiska åldersstrecket 65,... [#48715] 90:-

Hauglid, Roar. Norge. Folkekunst i tusen år. Oslo 1956. Inb. 124 s. Rikt ill. *[#48822] 70:-

Hennig, Jean-Luc. Stjärtens historia. 2003. Alhambra. Inb och med skomsl. 282 s. Förlagsnytt ex. [#48118] 150:-

Harouel, Jean-Louis. Urbanismens historia. 1993. Alhambra. 128 s. Förlagsnytt ex. [#48110] 50:-

Bird, Robert Montgomery. Skogens ande. Till svenska av Stig Ericson. 1970. Pappbd. 139 s. Bygger på 1837 års amerikanska originalupplaga av "Nick of the Woods". Indianer och nybyggare i 1780-tales Kentucky. I Bonniers serie Röda ramen. / K 115 *[#49193] 110:-

Solid, Helmer. Kvararbetarminnen. Skildring av arbetet vid olika kvarnar 1916-1969. 1986. Normus. 254 s. Foto- oa ill. [#47906] 100:-

Bedoire, Fredric. I skuggan av blodskam. Ett kvinnoöde och miljöer i 1800-talets Sverige. Carlssons förlag 1988. Pappband. 207 s. Illustrerad. Rec. stpl. [#47662] 150:-

Arvastson, Gösta. Slutet på banan. Kulturmöten i bilarnas århundrade. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004. Inbunden med skyddsomslag. 287 s. Rec.stpl. å titelblad. Förlagsnytt ex. /En vindlande berättelse om bilar och bilfabriker och hur arbetet med att tillverka bilar gradvis förlorar sin nyskapande betydelse. [#47481] 200:-

Dover, Paul. A man of power: Gender and HIV/AIDS in Zambia. Uppsala 2001. Diss. Soft cover. VG. 281 pp. /Kulturantropologi. [#47182] 150:-

Helander, Bernhard. The slaughtered camel. Coping with fictitious descent among the Hubeer of Southern Somalia. With a foreword by Ioan M. Lewis. Uppsala 2003. Diss. Soft cover. VG. 241 pp. /Kulturantropologi. [#47185] 180:-

Samzelius, Hugo (utg o red.). Svenska julboken. Med bidrag af svenska författare och konstnärer. 1910. Fröléen. Förlagshklotbd med ill omsl. Omslag och utstyrsel: Arthur Sjögren. 168 s. + färgplr och många andra ill i texten. Med bidrag av ett 30-tal författare och ett 20-tal konstnärer. / Bl.a. Carl Eldh, Bo Bergman, Carl Milles, G. Fjaestad, Tyra Kleen, A. Klinckowström, Oskar Bergman... [#47324] 350:-

Nevéus, Torgny. Lagerkransar & logotyper. Symboler och ceremonier vid svenska universitet. 1999. NoK. Inb och med vackert skomsl. 101 s. Rikt ill. Liten 4:o. Förlagsnytt ex. [#46892] 200:-

Finnström, Sverker. Living with Bad Surroundings. War and Existential Uncertainty in Acholiland, Northern Uganda. 2003. Diss. 363 pp. [#46935] 180:-

Kowalska, Jolanta. Tree of Life Dance. Cultural Universals in Motion. Warsaw 1991. Diss. Editorial version. 208 pp. Ill. / Ethnography. [#46936] 125:-

Människor i fest och vardag under 100 000 år. Svensk bearbetning: Jan-Öjvind Swahn. 1968. Förlagets dek klotbd med skomsl i originalpappkassetten. Rikt ill. 298 s. Stor 4:o. Nyskick. [#46629] 350:-

Rehnberg, Mats och Johansson, Brita. Seder och pynt. 1959. Ica. 75 s. Rikt ill. [#54462] 80:-

Forrest, Emma. Namedropper. 2000. Forum. 249 s. [#46434] 80:-

Wadsjö, Harald (red.). Gravkonst. Utg av Samfundet för hembygdsvård. 1930. 131 s. Merparten upptas av plr. 4:o. / Ifö I-3 [#46330] 350:-

Riley, Olive L. Masks and Magic. 1955. Thames & Hudson. P's cloth. 122 pp incl the plates. 4:o. [#46365] 150:-

Turkiets kristna minoriteter. 'Brysselrapporten'. 1979. 86 s. Stapled. 4:o. [#45890] 70:-

Bjerre, Jens. De sista kannibalerna. 1956. Förlagets hklotbd med fr omsl medb. 200 s. + fotoplr. * [#45801] 120:-

Ulvenstam, Lars. Nyfiken på! Femton intervjuer om kärleken, livet, döden. Sveriges Radios förlag 1989. Inbunden med skyddsomslag. 200 s. De intervjuade: Jacques Werup, Märta Tikkanen, Christer Kihlman, Margareta Strömstedt, Per Ahlmark, Suzanne Brøgger, Karl-Erik Fichtelius, Anita Grede, Kerstin Bergström, Jerzy Einhorn, Karl-Erik Welin, Georg Klein, Loka Enmark, Gunnar Adler-Karlsson och Stefan Edman. [#45285] 130:-

Olson, Bruce E. Driven av kärlek. 1977. Libris. 191 s. / hos motilonindianerna i Colombia. Sven Stolpe beskrev boken som 'en av höstens mest fängslande, kanske också en av dess viktigaste.' [#45329] 60:-

En lijten book som kallas Bonde-Practica eller Wädher-Book innehållandes näghra sköna reglor... 1961. Christofers bokförlag. Inb med ill omsl av Svenolov Ehrén. 112 s. [#45338] 70:-

Rehnberg, Mats. Svensk Jul. Gamla och nya bilder med korta kommentarer. 1957. W&W. Förlagsklotbd. Rikt ill. 4:o. [#42991] 125:-

Christiania. Ett samhälle i storstaden. Red. Anne-Suzette. 1977. Forum. 128 s. Med många fotoill och mycken 70-talsstämning. Liggande 4:o. [#41719] 150:-

Einwanderer in Schweden. Invandrare i Sverige. Handbuch über die Rechte und Pflichten... 1967. 69 S. Ill. Wie neu. [#41757] 70:-

Widgren, Frithiof. Kyrkvärden genom tiderna. 1970. Verbum. Förlagslinnebd med skomsl. 83 s. Fotoill. Liten 4:o. [#42897] 100:-

Folkvett. Kvacksalveri. Organ för vetenskap & folkbildning nr 4 1998. 75 s. Ill. [#41610] 50:-

Evers Rosander, Eva. Bilen och Buren. Giftermål och bröllopsfester i qbila Anjera, norra Marocko. 1986. Etnografiska museet. 58 s. Ill. / Kulturperspektiv 3. [#41583] 70:-

Einarson, Anna Lena. Lantlif. Sköna hem antikspecial. 1997. Inb med ill omsl. Vackert ill. 4:o. Förlagsnytt exemplar. / Ifl I-4 [#42566] 180:-

Sveriges barn - Sveriges framtid. Red. Bigi Wennberg. 1942. IGO-förlaget. Dek förlagslinnebd. Inalles ca 700 s. med fotoportr av ca 4 tusen barn med biografiska notiser under varje porträtt. Numrerad upplaga. Detta ex har nr 571. Stor liggande 4:o. Tungt vägande sak. /IV-4 [#42575] 350:-

von Sicard, Harald. Ngoma lungundu. Eine afrikanische Bundeslade. 1952. 200 pp. + plates. 4:o. / Studia ethnographica upsaliensia. V. [#42328] 350:-

Anell, B. and Lagercrantz, S. Geophagical Customs. 1958. 84 pp. Maps. 4:o. / Studia ethnographica upsaliensia. XVII. [#42329] 350:-

Abrahamsson, Hans. The Origin of Death. Studies in African Mythology. 1951. 186 pp. Maps. 4:o. Discreet tear almost all through spine due to having been folded by weight. Almost invisible and otherwise in condition as new. / Studia ethnographica upsaliensia. III. [#42330] 350:-

Muderspach, L. Hemmet. Samhällets bästa värn. 1949. Skandinaviska förlagsexp. Inb med ett vackert och tidstypiskt fr omsl. 222 s. Fotoill. Första uppl. [#42377] 125:-

Herrmanns, Ralph. Ett år i Jenny Nyströms Sverige. 1983. Lindfors. Inb med ill omsl samt med ett d:o skomsl. 64 s. Rikt ill. 4:o. [#42171] 200:-

Steinitz, Wolfgang. Ostjakologische Arbeiten. I-II+IV. Bd III fehlt. I: Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. Texte. II: D:o. Kommentare. IV: Beiträge zur Sprachwissenschaft und Ethnographie. Für die Herausgabe wissenschaftlich bearbeitet von u.a. Renate Steinitz. 1975-1980. Akadémiai Kiadó. P´s cloth wd/j. Wrs with some tear. In all around 1300 pp. with a few ills. Inscribed copy by Renate Steinitz. / Der fehlende, dritte Teil hat den Titel: Ostjakische Volksdichtung: Texte aus dem Nachlass. / Bi V-4. [#41187] 1200:-

Gregersen, Gudrun. Kommen av tattarsläkt. Roman. Orig:s titel: Kommen af skarnsfolk. Sv övers I. von Post. 1945. NoK. Välbev hklotbd. 222 s. [#41063] 100:-

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth. Hjältar och hjältedåd. 1934. Inb med ett fr omsl. 165 s. + plr. [#33884] 80:-

Jansson, Iréne. Böndernas värld. En etnologisk samtidsundersökning av det uppländska jordbruket. 1984. 151 s. Ill. 4:o. [#40031] 125:-

Swahn, Jan-Öjvind. Snöbollar. Kramade och kastade av... 1967. Inb och med vackert skyddsomslag efter nothäfte till Ellen Sandels vals Snöbollar tr. 1898. 128 s. Ill. [#39272] 200:-

Hellgren, Otto (utg.). Sånglekar från Nääs. 1941. Lundquist. Välbev dek förlagsklotbd. 139 s. Notskrift. Fotoill. [#38951] 125:-

Linde, Gunnel. När mamma var mamma. 1993. 158 s. Fotoill. Nyskick. [#38916] 70:-

Rehnberg, Mats (red.). Kommunalarbetarminnen. 1959. 264 s. Fotoill. / Svenskt liv och arbete utg av Nordiska Museet. [#38941] 100:-

Rehnberg, Mats (red.). Typografminnen. 1952. 193 s. Fotoill. / Svenskt liv och arbete utg av Nordiska Museet. [#38942] 150:-

Heren, Louis. Growing up poor in London. 1973. Hamilton. P´s cloth wd/j. 208 pp. First ed. [#38567] 100:-

Anderson, Margaret. Barnen i Sydstaterna. Pan/Norstedts 1967. Pocket. 183 s. Orig. titel: The Children of he South. Översättning Marianne Gerland-Ekeroth. Främre omslag med hörnveck. /En lärares syn på hur svarta och vita barn påverkas av en social revolution. [#36276] 60:-

Olsheden, Jan / Olsson, Stellan. Vad gjorde farfar i luften och på vägarna? 1970. Norstedts. Inb med ill omsl. 167 s. Ill med gamla fotografier. [#38378] 200:-

Olsheden, Jan / Olsson, Stellan. Vad gjorde farfar i höjd? Stämningar kring idrottens arenor före 1914. 1969. Norstedts. Inb med ill omsl. 168 s. Ill med gamla fotografier. [#38379] 200:-

Erixon-Wallin. Svenska kulturbilder. I-XII. 6 vol 1932. Förlagets hfrbd. Rena inlagor. Obetydligt nötta. [#33636] 1500:-

Erixon-Wallin. Svenska kulturbilder. I-XII. 6 vol 1932. Förlagets hfrbd. Rena inlagor. [#33637] 1800:-

Wallin, S. Gångna tiders högreståndskultur. (I-III). 3 vol. I: Bohag, heminredning och dräkt. II: Byggnadsskick i herrgårdar,... III: Kyrkoinredning för herremän. 1946-8. Fina hfrbd. [#33638] 2750:-

Ivarsson, Margareta. Vilken framtid vill du ha, Svensson? 1998. Förlaget Futurum. Inb med ill omslag. 352 s. Illustrerad av Brita Wanngård. Förlagsnytt exemplar. / Demokratiserien. [#37561] 150:-

Mångård, Christina. Livet kan börja... En etnografisk studie om när ungdomar flyttar hemifrån. 1999. 156 s. [#37562] 60:-

Holm, Sven. Det privata livet. 1976. R&S. 207 s. [#33605] 70:-

Österman, Annika. Människors egen historia. Om Nordiska Museets frågelistor. 1991. NM. 134 s. Ill. [#38202] 80:-

Erixon, Sigurd och Campbell, Åke (red.) Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Fjärde delen. 1948. Förlagets hfrbd med inplastade pärmar, den främre med utskuren etikett nedtill. Utgallrat från bibl. Ill. 400 s. Fin inlaga. 4:o. *[#38246] 180:-

Sköldberg, Kaj / Salzer-Mörling, Miriam. Över tidens gränser - visioner och fragment i det akademiska livet. 2002. Carlssons. 339 s. Förlagsnytt ex. [#37572] 120:-

Svenson, Sven. Indianernas heliga sjö och andra reseminnen från Central- och Sydamerika. 1959. Förlagsbd med liten bild på frampärmen och ett främre omslag medbundet. 206 s. + fotoplr oa ill. [#37628] 170:-

Jansson, E. Alfred. Skärgårdsliv i forna tider. Fiskeskären - Runmarö - Nämdö. 1964. Bonniers. Förlagsklotbd med ett fr omsl medb. Foto- oa ill i texten. 236 s. [#37729] 350:-

Wikström, Olle. Utanför protokollet. Om människor och miljöer kring Ortviken. Pappers avd 16 Ortviken (1907-1982) 75 år. 1983. Inb med ill omslag. 140 s. Foto- oa ill. / En minnesbok byggd på ljudbandupptagningar med äldre Ortvikenarbetare. [#37762] 100:-

Baehrendtz, Nils Erik (red.). Pionjärerna. Text av Huston Horn. Time-Life Books. 1984. Blinddek och imit skinnbd med ill i medaljong på frampärmen. 240 s. Rikt ill med gamla fotografier oa ill från Vilda Västern. 4:o. [#33251] 175:-

O'Neil, Paul. The End of the Myth. Time-Life Books. 1980. Blinddek och imit skinnbd med ill i medaljong på frampärmen. 240 s. Rikt ill med gamla fotografier oa ill från Vilda Västern. 4:o. Engelsk text. [#33253] 175:-

Stirling, Matthew W. National Geographic on Indians of the Americas. A Volume in the National Geographic Story of Man Library. 1955. P´s dec half cloth. 432 pp. Richly ill. [#32573] 300:-

Ström, Anna. La vida loca. Röster från gårdagens El Salvador. Atlas förlag 2000. 129 s. Fotoillustrerad. Foto Magnus Rosshagen. /En dokumentär skildring av ungdomsgängen i staden Ilobasco. [#34182] 110:-

Harding, Jeremy. De ovälkomna. Flyktingar vid den rike mannens port. W&W 2001. 165 s. Orig., titel: The uninvited. Refugees at the rich man's gate. Översättning Thomas Andersson. [#34183] 80:-

Rachlis, Eugene och Englund, Erik "Uncas". Indianerna på prärien. 1968. Välbev linneklotbd med ett nött skomsl. 153 s. Rikt ill. [#32861] 150:-

Zitkala-Sa. Old Indian Legends. With Illustrations by Angel de Cora (Hinook-Mahiwi-Kilinaka). Boston etc (Ginn) 1901. P´s dec cloth. 173 pp + plates. The cloth on front cover has been partly bleached. Scarce copy of the first ed. [#32961] 650:-

Insulander, Eva. Barnen och betongen. En rapport om barns villkor i en svensk förort. Liber förlag 1975. 127 s. Illustrerad. Utgiven av Lekmiljörådet/Socialstyrelsen. [#30772] 60:-

Kessen, William (red.). Barndom i Kina. 1976. Tema nova. 236 s. + fotoplr. [#27889] 40:-

Topelius, Christer. Marknadsliv. Kommers och gyckel i alla landsändar. Inledning av Gösta Berg. 1970. F´s röda klotbd med obetydligt nött skomsl. 240 s. Rikt ill. Foto- oa ill. En mängd olika författare medverkar. [#31171] 200:-

Hedberg, John. Indiansommar. Berättelser från Mexiko. 1997. Pappbd. 192 s. Ill. /Berättelser om Wixarica (Huichol), en döende indiankultur, baserade på författarens egna erfarenheter. [#29481] 110:-

Holm, Thora. Svenska helger. Högtider och bemärkelsedagar i svenska hem. 1932. 203 s. Rikt ill. [#28787] 150:-

Gélis, Jacques, Laget, Mireille, Morel, Marie-France (ed.). Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionelle. Archives Gallimard Julliard 1978. Paperback /Livre de poche. VG. 253 pp + plates. [#30098] 60:-

Tillyard, Stella. Aristokrater. 2000. 416 s. + plr. Pan. Nyskick. [#28788] 50:-

Diderichsen, Finn m.fl red. Klass och ohälsa - en antologi om orsaker till den ojämlika ohälsan. 1991. Tiden-Folksam. 224 s. Som ny. [#31524] 125:-

Kaups, matti. Finnish Place Names in Minnesota: A Study in Cultural Transfer. 1966. Reprint. 20 pp. Maps. Inscribed by the author. [#28867] 70:-

Dencker, Nils. Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. Med förord av Dag Strömbäck. 1960. 440 s. Nga blad slarvigt uppsprättade. I övr välbev exemplar med skomsl. [#27375] 225:-

Verdier, Yvonne. Tvätterskan, sömmerskan, kokerskan. Livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken. Översättning Jan Stolpe. Atlantis 1981. Pappbd. 399 s. Ill. [#29920] 120:-

Hooke, S.H. The Labyrinth. Further studies in the relation between Myth and Ritual in the Ancient World. London (Society for promoting Christian knowledge) 1935. First edition. Publisher's green cloth. VG. 288 pp. Plates and other illustrations. PP 71-111 with pencil lines and marks. [#29922] 150:-

Swahn, Jan-Öjvind. Snöbollar kramade och kastade av Jan-Öjvind Swahn. 1967. Ou. Klotbd m skomsl. 128 s. Ill. /Kulturhistoriska kåserier om det Sverige som försvunnit och det liv som där levdes. [#29924] 175:-

Briggs, Katharine M. British Folk Tales and Legends: A Sampler. Paladin paperback 1977. VG. 318 pp. [#29938] 70:-

Blatt, Martin- Davis, Uri - Kleinbaum, Paul (ed.). Dissent & Ideology in Israel. Resistance to the draft 2948-1973. London (Ithaka press) 1975. Softcover. VG. 203 pp. Maps. [#29941] 100:-

Richesses de l´Équateur. Art précolombien et colonial. Musée du Petit Palais, Paris, nov. 1973 - fév. 1974. 1973. Richly ill catalogue. [#28023] 175:-

Erixon, Sigurd. Technik und Gemeinschaftsbildung in schwedischen Traditionsmilieu. Studien und Skizzen. Sthlm (Verlag Bröderna Lagerström) 1957. 225 s. Rikt ill med byakartor, teckningar och fotografier. Med förf:s ded. till Henrik (Cornell). [#26456] 350:-

Folkliv. Tidskrift för nordisk etnologi. Red. Sigurd Erixon. 1937:4. 79 s. Planscher. 4:o. [#24887] 150:-

Folkliv. Tidskrift för nordisk etnologi. Red. Sigurd Erixon. Årgång1939: omfattande 1939:1 och 1939:2-3. 328 s. Planscher och andra ill. 4:o. [#24888] 400:-

Folk-Liv. Acta Ethnologica et Folkloristica Europaea. Årsbok för europeisk folklivsforskning (regional etnologi och folkloristik). Tom. xxi-xxii. 1957-58. En volym. Red. John Granlund. 4:o. 216 s. Planscher och andra ill. Volymen utgiven såsom festskrift till ordinarie utgivaren professor Sigurd Erixon. [#24889] 350:-

Alford, Violet. Introduction to English folklore. London (G. Bell and Sons) 1952. First edition. Publisher's cloth with dustjacket. VG/VG. 164 pp. Plates. [#24745] 125:-

Allt om böcker. / Parnass. Nr 2/1997. Tema Döden. 75 s. Ill. [26179] 80:-

Pehrsson, Anna-Lena. Det stora undret. Föreställningar och folktro kring barnets tillkomst. 1981. Inb m skomsl. 148 s. Ill. [#24150] 125:-

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth. Värendsfolk. Innehåller: Värendskvinnor. Värendsmän. Livets och årets festdagar. 1928. Fint ngt nött hfrbd i grönt med brunblekt rygg och omsl medb. Färgplr. Med inklistrad gåvolapp till Gerda von Feilitzen 1929 (från 9 den tidens kända kvinnor). [#23567] 250:-

Murray, Anne och Ranung, Björn (kat. red.). Shamanen som konstnär. Konst från Mexicos Huicholindianer. Utst. kat Etnografiska museet 1984. Många ill. Fö I-1. [#23069] 200:-

Broman, Sven. Chinese Shadow Theatre. 1981. P´s dec cloth wd/j in condition as new. 250 pp. Richly ill. Monograph Series No. 15. Etnografiska museet. Fö I-1. [#23065] 350:-

Arbeit und Feste im Reigen des Jahres. Bilder aus dem Leben des Mittelalters nach dem Breviarium Grimani in Venedig. Zwölf farbige Tafeln mit einer Einführung von Hans Bloesch. / Iris Bücher herasugegeben von Hans Zbinden. 4:o. Fö I-1. [#23066] 100:-

Hadfield, Miles & John. The Twelve Days of Christmas. 1961. P´s cloth wd/j. Almost as new. 172 pp + col ao plates. [#22362] 300:-

Lindberg, Gunilla (red.) Synvinklar. Ideer och infall till hembygdsarbetet nu och i framtiden. 1983. Ill. 144 s. [#22182] 60:-

Bölsche, Wilhelm. Neue Welten. Die Eroberung der Erde in Darstellungen grosser Naturforscher. Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Bölsche. Mit vierundzwanzig Kunstbeilagen. Deutsche Bibliothek Berlin 1917. Publisher's boards. xxiv + 644 pp. Plates. Bookplate. Traces of damp stain in lower margin of the first 40 pp. [#19510] 175:-

Mokvist, Åke & Sährendahl, Larry. Svenska folkfester. 1984. F's dek plpbd. Rikt ill. 128 s. [#18342] 75:-

Buschan, Georg. Illustrierte Völkerkunde. Mit 17 Tafeln und 194 Textabbildungen. 1910. Privatbundet hklotbd. 478 s. + annonser. [#5036] 200:-

Wallin, Sigurd. Seglora kyrka på Skansen. 1918. F's dek klotbd. 116 s. Rikt ill. Tidig skrift från Nordiska Museet. Tillskrift till ett brudpar med en etikett från NM. [#15112] 200:-

Rooth, Anna Birgitta (ed.) The Alaska Seminar. Uppsala 1980. 229 s. Ill. /Studia ethnologica upsaliensia 6. [#6768] 100:-

Björkman, Ingrid. Vi är så många mukabis. Kvinnor, litteratur och utveckling. 1996. 204 s. /Kulturvetenskapligt bibliotek. [#3188] 60:-

Lebeuf, Jean-Paul et Detourbet, A.M. La civilisation du Tchad suivi d'une étude sur les bronzes sao. Paris 1950. 200 pp avec 47 figures et 3 cartes. Covers worn. [#13829] 75:-

Bergström, Greta. Karibo Mama! Kvinnovardag i Tanganyika. 1964. 158 s. + fotoplr. [#9857] 50:-

Andersen, K.E. Davong Guu. En karénlandsby i Thailand. 1979. 127 s. Fotoill. [#8380] 40:-

Wersén, Gunnar och Kimbré, B.Å. (red.) Svenskar. Människor i Sverige ser på sig själva genom kameraögat. 1970. F's dek klotbd. Ca 125 s. 4:o. Namnt. [#15439] 75:-

Chakravorty, P.M. Caste-System and Wedding Custom. 1978. Ills. 97 pp. Worn covers. [#14532] 30:-

Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 1974. 212 s. Ill. /I.a. The Development and Decline of the Coastal Fishery on the Danish West Coast. By Alan Hjorth Rasmussen. [#13003] 75:-

Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 1975. 220 s. Ill. / I.a. Der Hintergrund des nordischen Kirchbootwesens. Von Kustaa Vilkuna. [#9806] 75:-

Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 1976. Festskrift till John Granlund. 232 s. Ill. / I.a. Style Prototypes for Dress in a Social Perspective. By Bo Lönnqvist. [#10379] 75:-

Poulsen, Frederik. Folkesind i nord og syd. 1922. Bra hklotbd med fr omsl medb från Karl Björklinds bokb i Köping. 120 s. [#15394] 80:-

Swantz, Marja-Liisa. Ritual and symbol in transitional Zaramo society with special reference to women. 1970. Diss. 418 s. inkl nga kartor. /Afrikansk missionshistoria m.m. [#2479] 150:-

Hagensen, A. Tre världstyper. Engelsmannen, tysken, orientalen. 1919. 160 s. Fr omsl med 2 små kantskador på fr omsl. [#16271] 125:-

Dahllöf, Tordis. Identitet och antipod. En studie i australiensisk identitetsdebatt. 1985. 114 s. /Uppsala Multiethnic Papers 5. Streckat ex. [#12555] 50:-

Jirlow, Ragnar. Svensk vardag genom tiderna. Kulturhistorisk läro- och läsebok för ungdomsskolor. 1935. F's dek hklotbd. 155 s. Ill. [#7042] 100:-

Baehrendtz, Nils Erik (red.) Boken om Skansen. 1980. F's dek o imit skinnbd. 256 s. Rikt ill. [#2696] 125:-

Hazelius, Gunnar. Om handtverksämbetena under medeltiden. En inledning till skråväsendets historia i Sverige. Med författarens lefnadsteckning. 1906. 196 s. /Bidrag till vår odlings häfder. 9. Sällsynt ex i nyskick. [#10603] 350:-

Erixon, Sigurd och Campbell, Åke (red.) Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Tredje delen. 1947. F's hfrbd med inplastade pärmar, den fr med nötskada nedtill. Utgallrat från bibl. Ill. 400 s. 4:o. [#14037] 150:-

Axel-Nilsson, Chr. och Baehrendtz, N.E. Folket i Norden berättar. 1973. Ill. 168 s. [#5640] 75:-

Baehrendtz, Nils Erik (red.) Boken om Skansen. 1980. F's dek klotbd med skomsl. Rikt ill. 256 s. 4:o. [#5723] 150:-

Tillhagen, Carl-Herman. Våra folkminnen. En "dagbok" över ett folks liv. 1999. F's dek plpbd. 160 s. Ny. [#6146] 200:-

Broby-Johansen, R. Människor i arbete. 100 arbetsbilder från forntid till nutid i urval och kommentar. 1975. 4:o. Inb. 80 s. Ill delvis i färg. [#12837] 100:-

Norlind, Tobias. Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning. Sthlm (Bohlin) 1912. Half calf, spine gilt. 703 pp + col. plates together with 255 other ills. [#2406] 450:-

Erixon, Sigurd. Svenskt folkliv. Några kapitel svensk folklivsforskning med belysning av dess arbetsuppgifter och metoder. 1938. Förlagsbd. Många ill. Exlibris. [#13028] 250:-

Olsson, Reinhold. Norrländskt sågverksliv under ett sekel. Nordiska Museet 1949. Hfrbd. Ill. [#13793] 175:-

P:n Nilsson, Martin. Årets folkliga fester. Andra utvidgade uppl. med 79 ill.1936. Förlagets linnebd m skomsl. Välbev ex. [#4386] 300:-

Backuskulten genom tiderna. Av Diron. Sthlm (Tisell) 1924. Ill. 110 s. [#1470] 150:-

Wolf, Eric R. Peasants. 1966. 116 s. Ill. Streckat ex. [#9696] 50:-

SOU 1987:57. Sverigebilder. 17 svenskar ser på Sverige. 156 s. [#12693] 60:-

Steffen, R. Romanska småkyrkor i Östersjöländerna med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Med 46 bilder. /Bidrag till vår odlings häfder 8. 1901. 82 s. Välbev ex. [#11126] 250:-

Djurklou, Gabriel. Lifvet i Kinds härad i Västergötland i början af sjuttonde århundradet. Anteckningar ur häradets domböcker. /Bidrag till vår odlings häfder 4. 1885. 94 s. Ryggen delvis söndr. Omsl ngt nötta. [#7111] 200:-

Museiboken. Sveriges länsmuseer. The Regional Museums of Sweden. 1984. F's dek plpbd i nyskick. Med många ill. 246 s. [#1329] 200:-

Mellin, G.H. Sveriges nomader. Bilder från fjellöknarnas herdelif. /Ett försök att skildra den skandinaviska Nordens folklif och natur. I. Lappmarken. Sthlm 1855. Senare marmorerat pbd i nyskick med båda omsl medb. 152 s. Front. [#10944] 600:-

Hirschfeld, Magnus. Sittengeschichte des Weltkrieges. I-II. 2 vols. Leipzig - Wien (Verl. f. Sexualwissenschaft Schneider & Co.). 1930. Publisher's red cloth with some decorations. About 900 pp + many col plates ao ills. [#10523] 850:-

Schidrowitz, Leo (Hrg.) Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe. Die Zärtlichkeitsworte, Gesten und Handlungen der Kulturmenschheit und ihr Gegenpol, die Strenge. Mit zirka 200 ein- und mehrfarbigen Illustrationen und Kunstbeilagen. Wien/Leipzig (Verl. für Kulturforschung) 1928. P's dec green cloth. 319 pp + col plates. Nice copy. /Sittengeschichte der Kulturwelt und ihrer Entwicklung in Einzeldarstellungen. [#13128] 800:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations