Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsESSÄER - ESSAYS

Pope. Essay on Criticism. S.a. Clarendon Press. 30 pp. Light  pencil  notices.  [#63321]  50:-

Ward, Bertha Evans (ed.). Essays of our day. 1937. Appleton-Century- Crofts. P's cloth. 466 pp. / Rev and enlarged ed.  [#63334]   80:-

Linder, Erik Hj.  Guds pennfäktare och andra essayer. 1955. NoK. 197  s. Stpl. Inplastat ex.  [#63207]  90:-

Dryden. Poetry & Prose. With Essays by Congreve, Johnson, Scott and  others. With an Introduction and Notes by David Nichol Smith. Oxford,  Clarendon Press, 1946. P's cloth. 218 pp + front. portr.  [#62663]   125:-

Woolf, Virigina. The Death of the Moth and Other Essays. 1961.  Penguin. 214 pp. Worn with a few margin notes.   [#62667]  70:-

Woolf, Virigina. The Common Reader. 1938. 240 pp. First ed in  Pelican Books, complete & unabridged.   [#62668]  90:-

Mencken, H.L. Prejudices. First series. 1923. Knopf. P's dec cloth.  254 pp. Last blank page with notes. [#62749]  90:-

Gardiner, Harold (ed.). Nine twentieth-century essayists. 1964.  Harrap. 234 pp.  [#62755]  100.-

Paz, Octavio. Alternating Current. 1974. Wildwood House. 215 pp.  First British ed. / Essays on literature, philosophy and politics and  ethics.   [#62529]   150:-

Emerson, R.W. Essays and Representative Man. Around 1950. Collins.  P's cloth. 541 pp + portr.   [#62559]   80:-

Huxley, Aldous. Music at night and other essays. 1950. Penguin. 170  pp.  [#62081]  70:-

Lewisohn, Ludwig.  Up Stream. An American Chronicle. 1926. First  Modern Library Edition. P's green limp cloth. 312 pp.  [#62113]   90:-

Emerson, Ralph Waldo. Essays. 1915. Tauchnitz. 285 pp. Worn and with  a book-plate. Interior clean.   [#62446]   60:-

Holmberg, Bo. Betänkligheter. Tema Nova originalpocket 1976. 211 s. /Essäer och debattinlägg om det teknokratiska och kommersiella samhället och dess beteenden. *[#60883] 80:-

Wahlund, Per Erik. Bordssamtal. Essayer och causerier. 1964. NoK. Förlagshklotbd med skomsl. 212 s. Ou. [#60670] 125:-

Ruin, Hans. Hem till sommaren. 1964. W&W-serien 65. Välbev ex. 160 s. [#60583] 80:-

Jönsson, Bodil. Vunnet & försvunnet. Om rytmen i livet. 2004. Brombergs. Inb med ill omsl. 125 s. Foto- oa ill i texten. Förlagsny. [#60597] 100:-

Morin, Edgar. Tidens anda. Essä om masskulturen. Orig:s titel: L'esprit du temps. 1968. Arcana Förlag. 192 s. Omslag i färg av Jean-Jacques Lebel. Välbev ex. / Förf sociolog, kulturantropolog m.m. [#60409] 150:-

Ruskin, John.  Sasame and Lilies. Two lectures. 1. Of Kings' Treasures.  2. Of Queens' Gardens. London, Allen, 1902. P's cloth. 192 pp. Some light pencil notes in the text. [#60136] 100:-

Neumann, Erich. Art and the Creative Unconscious. Four essays. 1971. Princeton UP. 231 pp + plates. / Bollingen series lxi.   [#60069]   90:-

Englund, Peter. Förflutenhetens landskap. Historiska essäer. 2003.   Tredje upplagan. Inbunden med skyddsomslag. 281 s. Atlantis. [#59448] 90:-

Macaulay, Lord. Five Essays. With an introduction by R.H. Gretton. 1914. Bell. P's cloth. 255 pp.  [#59400]  90:-

Burgess, Anthony. The devil's mode. 1990. Vintage. 302 pp. / Essays. [#58315]  100:-

Wahlund, Per Erik. Familjebok. Essäetter och intimiteter. 1980. Bonniers. Inb och med skomsl. 236 s. Ou. Nyskick. [#56873] 150:-

von Platen, Magnus. Skandalen på Operakällaren och andra essayer. 1996. Fischer. Inb och med skomsl. 168 s. Nästan nyskick. / Där kung Oscar sa': Was ist das. Das ist vass... [#56472] 110:-

Bengtsson, Frans G. För nöjes skull. Essayer. 1947. Norstedts. Bra förlagshalvklotbd med båda omsl medb. 216 s. [#56418] 90:-

Bergman, Johan. Sagan om Atlantis och andra essayer från antikens kulturvärld. 1932. Tiden. 141 s. [#56422] 125:-

Nordstedt, F.J. I kampen. Essäer. 1980. Bonniers. 189 s. Ou. Nyskick. [#56277] 120:-

Nordstedt, F.J. Kulturkampen. Essäer. 1983. Bonniers. Inb och med skomsl. 191 s. Ou. Nyskick. [#56278] 120:-

Hagberg, Knut. Medmänniskor. Essayer. 1928. Förlagets hklotbd. Bif Bööks rec i SvD. [#54368] 150:-

Böök, Fredrik. Leksaker och reliker. 1933. Norstedts. 203 s. Omslaget nött o fl. Ou. [#55128] 60:-

Wahlund, Per Erik. Om teaterkritik. En essay i Lund 1965. Uppsala 1966. 30 s. Omslagsbilden efter Hogarths The Laughing Audience. Uppl 300 numrerade exemplar där detta är nr 74. [#54101] 175:-

Wahlund, Per Erik. Återspegling. Aderton essayer till. 1990. NoK. Inb och med skomsl. 216 s. Ou. [#53429] 110:-

Attorps, Gösta. Markurell och påven och andra uppsatser. 1967. R&S. Inb och med skomsl. 195 s. Välbev ex. Ou. / Bl.a. om Hjalmar Bergmans intresse för påven Alexander VI och om Gontjarovs roman Oblomov... [#53464] 110:-

Haeger, Knut (red.). Läkare leker. En antologi. 1968. A&W. Förlagsklotbd med skomsl. 270 s. Ill av Gyula Buváry. [#52143] 200:-

Lidforss, Bengt. Naturvetenskapliga kåserier. I-III. 1908-12-22. Amatörmässigt med desto solidare hfrbd. Inalles ca 600 s. Ryggen med nötskada. Inlagan ren. *[#52165] 130:-

Geijerstam, Gustaf af. 1885. Revy i literära och sociala frågor. Under medverkan af flere författare utg af GaG. Sth, Haeggströms, 1885. Bra privatbundet halvklotbd; blått med rött ryggtitelfält. Vackert pärmpapper med ugglemotiv. Exlibris i färg. / Bl.a. Annie Besant. Ett qvinnoporträtt af A. Ch. Edgren, f. Leffler. Lektor Waldenström och kyrkan af Hellen Lindgren. August Strindberg, "Giftas.# 1884. Af Robinson. Från det unga Finland. Dikter af K. Aug. Tavaststjerna och Jonatan Reuter. En kulturbrist. Några betraktelser af Gustaf af Geijerstam. [#52020] 350:-

Gustafsson, Åke. Den förhäxade triangeln. 1968. Bonniers. Omslag av Sven Erixson. Nyskick. Ou. [#49434] 100:-

Fogelqvist, Torsten. Minnen, meningar, melodier. Prosa och vers. 1930. Bonniers. 232 s. Välbev ex. / Bl.a. om spiritismen och Doyles besök i Stockholm. [#49511] 100:-

Ruin, Hans. Världen i min fickspegel. 1969. W&W. Förlagsklotbd. 199 s. [#49032] 80:-

Wahlund, Per Erik. Vederkvickelser. Essayer och miniatyrer i urval. 1973. R&S. Trend pocket. 255 s. [#49075] 80:-

Bengtsson, Frans G. Litteratörer och militärer. Essayer. Ill av Gunnar Brusewitz. 1951. Norstedts. Inb och med skomsl. Båda omsl medb. 283 s. [#48800] 100:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. Bonniers. Fint privatbundet ex med båda omsl medb. 147 s. Ou. [#48884] 125:-

Bergmark, Matts. Lust och lidande. Läkeörter, giftdroger och kärleksdrycker. 1957. NoK. Förlagshalvklotbd med skomsl. 232 s. Ill. Andra, översedda uppl. [#48881] 200:-

Kruse, John. Rembrandt. Essayer. 1923. 121 s. Ill. [#48520] 70:-

Wahlund, Per Erik. Lekverk. Essayer och miniatyrer. 1972. Förlagsklotbd med skomsl. 198 s. Välbev ex. Ou. [#48562] 125:-

Nordstedt, F.J. I kampen. Essäer. 1980. Bonniers. 189 s. / Den svenska kyrkokampen... [#48578] 100:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. Bonniers. 147 s. [#48589] 75:-

Fogelqvist, Torsten. Svenska och klassiska utsikter. 1940. Bonniers. 258 s. Med en uppskattande tillskr o namnt på försättsbl. [#48594] 80:-

Gierow, Karl Ragnar. Mina utflykter. 1950. Norstedts. Förlagshklotbd med båda omsl medb. 294 s. / Essäer. [#48678] 110:-

Rabenius, Olof. Mörka gestalter och ljusa. 1931. Gebers. 244 s. / Satan, Don Juan, Don Quijote, Herakles, Ahasverus, Amaryllis. [#48231] 90:-

Lindström, Rikard. Glimtar och stick. Skisser. 1924. A&W. 140 s. Med ett intressant tidningsklipp om Ivan Hedqvist. Förf:s 2:a bok. Ou. [#48238] 100:-

von Haartman, Lars. Av samma blod. Essayer om djur och människa. 1964. Norstedts. Omslag av Kiki Maconi. 143 s. + plr. [#48241] 90:-

Vogel, Viveka. 33 amerikaner. 1984. A&H. Inb och med skomsl. 208 s. Välbev ex. [#48242] 90:-

Beskow, Gunnar. Morgondagens människa. 1945. KF. 311 s. + utvikplansch. [#48243] 90:-

Palmer, Thorvald. Essäer om kättarnas testamente. 1985. Inb och med skomsl. 188 s. Ill. Med förf:s ded till Ingmar Björkstén. [#48245] 90:-

Steckzén, Birger. Svenskt och brittiskt. Sex essayer. 1959. Gebers. 323 s. + plr. [#48309] 90:-

Lindqvist, Sven. Handbok. 1965. Bonniers. Inb och med skomsl. 143 s. Välbev ex. [#48310] 80:-

Christoffersson, Birger och von Vegesack, Thomas (red.). Perspektiv på 30-talet. 1961. W&W. 146 s. / Bidrag av bl.a. Eyvind Johnson, John Landquist, Lars Gyllensten och Victor Svanberg. [#48312] 90:-

Bengtsson, Frans G. För nöjes skull. Essayer. 1947. Norstedts. 216 s. Nött omslag o bit av ryggen saknas. Inlagan bra. [#48315] 40:-

Bengtsson, Frans G. Litteratörer och militärer. 1944. Bonniers. 293 s. Nga sid med lätta understrykn. Tryfferad med många klipp. [#48316] 80:-

Engelsk renässanslyrik. Shakespeare och Donne. 1981. Litt.vetsk inst vid Uppsala univ. 24 s. [#48318] 40:-

Rössel, James. Inter alia. 1951. Aurora. 140 s. / 55 uppsatser. [#48324] 70:-

Segerstedt, Torgny. Händelser och människor. 1926. Gebers. 374 s. [#48325] 80:-

Harrie, Ivar. Orientering. 1932. Gebers. 223 s. [#48326] 75:-

Ekelund, Vilhelm. Böcker och vandringar. Från studie-år i Tyskland. 1923. Bonniers. 284 s. Fr omsl och rygg loss. Inbindningsobjekt. [#48356] 50:-

Sykes, Christopher. Trofasthet. Fyra studier. Orig:s titel: Four Studies in Loyalty. 1947. Albatross/Norstedts. Inb och med skomsl. 244 s. [#48357] 70:-

Attorps, Gösta. Till Tatra. 1931. Norstedts. Inb. Fr omsl medb. 173 s. Bra ex. [#48358] 90:-

Hermodsson, Elisabet. Ord i kvinnotid. Essäer, polemik och dagliga blad. 1979. R&S. Inb och med skomsl. 239 s. Ou. [#48359] 80:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. Bra privatbundet hklotbd med båda omsl medbundna. 147 s. Ou. [#48360] 125:-

Gyllensten, Lars. Så var det sagt. Essäer, artiklar, inlägg. 1992. Bonniers. Inb och med skomsl. Ou. [#48372] 110:-

Reventlov, Chr. Asiatiske tider og maend. Khvn 1932. Reitzels. Bra privatbundet hklotbd av Maj Laurent. 240 s. [#48376] 150:-

Böök, Fredrik. Essayer och kritiker 1919-1920. 1921. Norstedts. Ngt nött hklotbd. 222 s. [#48377] 60:-

Tegnér, Esaias. Esaias Tegnérs Tal. Utg av Tegnérsamfundet. Första delen. Akademiska tal. Skoltal. Red. Ulla Törnqvist. Förord Bernt Olsson. 1982. A&W. Förlagsklotbd med skomsl. 423 s. [#48384] 100:-

Lund, Otto C. Leo Tolstoi. Diktare-tänkare-samhällsreformator. 1905. Fahlcrantz. 255 s. + plr. Ryggen nött och tejpad. Bra inlaga. [#48385] 50:-

Ruhe, Algot. Jag och Du - i samtal och umgänge. Studier över en sida av livet. 1922. Gebers. 171 s. Omsl av J.U. [#48386] 80:-

Svanberg, Victor. Poesi och politik. Essayer. 1956. Lindblads. 141 s. Välbev ex. [#48389] 80:-

Attorps, Gösta. Franskt och engelskt. Bagateller från en resa. 1925. Norstedts. 170 s. Lätt marg.str. ex. Ou. [#48390] 60:-

Böök, Fredrik. Esaias Tegnér. EWn biografi. 1963. Bonniers. Förlagsbd med ett fr omsl medb. 342 s. En ill. Det blanka försättset saknas. [#48391] 60:-

Helms, Randel. Tolkien - sagoberättaren. 1975. AWE/Gebers. 160 s.[#48392] 60:-

Bonnier, Gert. Det oförklarliga. 1961. Bonniers. 101 s. Ou. [#48393] 80:-

Walldén, Bertil. Forskningar och färder. Konst- och kulturhistoriska uppsatser, resebrev. 1936. S&L. 400 s. Många ill. Nyskick. [#48395] 120:-

Quennell, Peter (ed.). Selected Writings of John Ruskin. 1952. Falcon Pr. P's cloth wd/j. 208 pp. Nice copy. First ed. [#48396] 120:-

Liddell, Robert. A Treatise on the Novel. 1949. Cape. P´s cloth wd/j. 168 pp. 1:st ed., 2nd impr. [#48397] 125:-

Tillyard, E.M.W. Milton. 1951. Chatto & Windus. P's cloth wd/j. 402 pp. Fifth impr. [#48399] 200:-

Rudberg, Hans. Politik och vetande. Reflektioner om vår demokrati och oppositionens problem. 1963. 169 s. [#48466] 80:-

Wahlund, Per Erik. Återspegling. Aderton essäer till. 1990. NoK. Inb och med skomsl. 216 s. Som ny. [#47958] 125:-

Fogelqvist, Torsten. Västerlandet och den judiskt kristna etiken. 1930. 95 s. Ngt nött. [#47770] 70:-

Hornborg, Eirik. Tider och öden. Strövtåg på historiens och litteraturens mark. 1961. Schildts. 217 s. [#47771] 80:-

Hjärne, harald. Stat och kyrka. Historiska utkast. 1912. Gebers. Klotbd. 225 s. [#47774] 90:-

Lindroth, Sten. Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. 1967. W&W. 232 s. Ou. [#47542] 150:-

Colliander, Tito. Motiv. 1978. Atlantis. Inb med ill omsl. 192 s. / Essäer. [#47461] 150:-

Thavenius, Jan. Det oavslutade och andra essäer om estetik. Brutus Östlings bokförlag Symposion 2001. 216 s. Rec.ex med tillskrift om utgivningsdag. Förlagsnytt ex. [#47487] 160:-

Salminen, Johannes. Slavarna kastar ingen skugga. 1971. Med förf:s ded. till Knut Hagberg. [#47228] 200:-

Strömholm, Stig. Levande ansikten. Essäer i blandade ämnen från Pindaros till vår tid. 1994. Atlantis. Inb och med skomsl. 223 s. Förlagsny. [#47239] 150:-

Bergman, Johan. Antiken. Essayer. 1906. Bra privatbundet samtida klotbd. 198 s. [#47242] 200:-

Wikström, Owe. Långsamhetens lov. Eller vådan av att åka moped genom Louvren. 2001. NoK. Inb och med skomsl. 215 s. Ou. * [#47095] 180:-

Lidforss, Bengt. Naturvetenskapliga kåserier. Första samlingen. 1919. Andra utök uppl. [#48361] 60:-

Lidforss, Bengt. Naturvetenskapliga kåserier. Andra samlingen. 1918. Tredje uppl. [#48362] 60:-

Lidforss, Bengt. Naturvetenskapliga kåserier. Tredje samlingen. 1918. Andra uppl. [#48363] 60:-

Lidforss, Bengt. Naturvetenskapliga kåserier. 1918. Ou. Det röda omsl nött. [#48364] 80:-

Lidforss, Bengt. Ur växternas liv. Tre föreläsningar. 1915. Välbev ex. [#48366] 80:-

Lidforss, Bengt. Ur växternas liv. Tre föreläsningar. 1915. Omsl loss. [#48367] 40:-

Lidforss, Bengt. Onda makter och goda. + Kristendomen förr och nu. Båda i ett solitt hfrbd; ryggen med 5 bind. [#48368] 300:-

Lidforss, Bengt. Barbarskogens skald. Recensioner och polemiker. 1908. Välbev ex. Ou. [#48369] 100:-

Bergmann, Fred L. Essays. 1975. Brown. 360 pp. / About what an essay is... [#46926] 125:-

Eliot, T.S. Om poesi. Essayer. Orig:s titel: On Poetry and Poets (I). Övers Per Erik Wahlund. 1958. Bonniers. 177 s. Bif SvD:s nekrolog. [#54476] 125:-

Salminen, Johannes. Middagsdemonerna. 1975. R&S. 146 s. Omsl Kiki Maconi. [#54484] 125:-

Eriksson, Gösta A. Jesus Människosonen. En historisk essä. 2004. Inb med ill omsl. 61 s. Ill. Stötskada vid rygghuvudet. Med förf:s ded. / om Jesu historiska liv... [#46475] 80:-

Bengtsson, Frans G. Tankar i gröngräset. Vingförlaget 1953. Hklotband. 261 s. /Essäer ur tidigare utgivna samlingar. [#46148] 70:-

Delblanc, Sven. Homerisk återkomst. Två essäer om Iliaden och Odysséen. 1994. Bonniers Alba. Inb och med skomsl. 148 s. Ill. [#45972] 125:-

Sjöman, Vilgot. Surdegen. Svårt med könet, Gud, dikten. Essäer m.m. 1969. Pan Original. 174 s. [#45888] 70:-

Klein, Georg. Ateisten och den heliga staden. Möten och tankar. 1987. Bonniers. Inb och med skomsl. 249 s. Ou. [#45605] 100:-

Sjögren, Gunnar. Den narraktige fotgängaren och andra essäer. Askild & Kärnekull 1977. Inbunden med skyddsomslag. 205 s. [#43832] 90:-

Norman, Birger. Repliker i kulturdebatten. 1963. Prisma. 121 s. Namnt. [#45009] 60:-

Jaensson, Knut. Eftertankar. Essäer och betraktelser i urval av Göran Lundstedt. Janusbiblioteket 1984. 128 s. Efterskrift av Göran Lundstedt. [#45086] 80:-

McKitterick, T.E.M and Younger, Kenneth (eds). Fabian International Essays. With a foreword by Hugh Gaitskell. 1957. Hogarth Press. P´s cloth wd/j. 219 pp. / Essays on International Affairs by Richard Lowenthal, Thomas Balogh, John Strachey, P.C. Gordon Walker, Denis Healey and the editors. [#43544] 150:-

Pound, Ezra. Om harmoni. Musikessäer. 1978. Cavefors. Inb och med skomsl. 96 s. Exemplaret som nytt. [#43520] 200:-

Berggrav, Eivind. Humor och allvar och andra essayer om mänskliga förhållanden. 1947. 219 s. [#42691] 70:-

Paulsen, Johannes. Från Antiken och från senare tider. Populära uppsatser och föredrag. 1911. 229 s. [#42320] 90:-

Logren, Ernst. Paradox mot snusförnuft. Essayer utg av Magnus Selling. Med inledning av Harald Eklund. 1952. LT. 150 s. Sälls. [#33956] 250:-

Steinmüller, Paul. Die Rhapsodien von der Freude. Stuttgart o.J. Ca. 1925. P´s hard covers. Around 60 pp. Zitat von W. Raab in alter Hand und eine Abb./ Kurze Aufsätze wie z.B. Von lichtlosen Wegen. Vom Danken. Im Garten des Todes. Von der Kürze des Lebens. [#41072] 70:-

Bengtsson, Frans G. Mest för nöjes skull. Förord Teddy Brunius. Ill Yngve Svalander. 1984. Bra klassiker. Rött imit skbd. 237 s. [#41064] 90:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. 147 s. Ngt nött. /Essayer.[#40046] 110:-

Wahlund, Per Erik. Självstudier. Essayer. Försvarstal och utredningar i humanistisk anda. 1974. F's klotbd m skomsl. 261 s. Välbev. [#40082] 150:-

Attorps, Gösta. Generaler och gemena. 1953. LT. Inb och med skomsl; det senare med skavanker. 170 s. [#39389] 90:-

Renvall, Pentti. Det förgyllda stamträdet. Finska historiska uppsatser valda av P.R. Introduktion av Sten Carlsson. 1964. NoK. Inb och med skomsl. 227 s. [#39271] 180:-

Gustafsson, Lars. Utopien. Essays. 1970. 128 S. Titel der Originalausgabe: Utopier och andra essäer om "dikt" och "liv". [#33747] 50:-

Fogelqvist, Torsten. Typer och tänkesätt. Litterära utkast. 1927. Bonniers. Fint inb hklotbd från Norstedts bokbinderi med ett fr omsl. 306 s. [#38957] 150:-

Bacon, Francis. Essäer. Övers med inledn av Richard Hejll. 1924. Björck & Börjesson. 205 s. + portr. / Berömda filosofer xxviii. [#38762] 150:-

Wahlund, Per Erik. Kammarrådinnan konterfej och andra äreminnen. Essayer. 1970. Bonniers. Inb och med skomsl. 240 s. Ou. [#37849] 150:-

Wahlund, Per Erik. Självstudier. Försvarstal och utredningar i humanistisk anda. 1974. R&S. Inb och med skomsl samt med ett främre omsl medb. 261 s. Ou. [#37850] 150:-

Heland, Madeleine von m.fl. Förändrad värld. Resor i tid och rum. 1977. 142 s. + plr. /Grekland. [#33335] 70:-

Priestley, J.B. They walk in the city. The lovers in the stone forest. 1936. William Heinemann. Reprinted. Publisher's dark blue hardcover. VG. 515 pp. Bookplate. [#36031] 110:-

Kirkeby, Anker & Lundgren, Gustaf (utg.). Eviga tankar. 1952. NoK. Klotbd med ryggdekor och med skomsl. 227 s. Välbev. [#32665] 100:-

Kurtén, Björn. Urmänniskor och sabeltigrar. 1961. Christofers Bokförl. Inb med ill omsl. 144 s. [#32765] 100:-

Ruin, Hans. Hem till sommaren. 1964. W&W-pocket 65. 160 s. [#32935] 70:-

Priestley, J.B. Man & Time. 1978. A Star Book. Illustrated. 320 pp. [#35164] 50:-

Priestley, J.B. Bright Day. 1967. Pan Books. 288 pp. [#35165] 50:-

Priestley, J.B. Three Time-Plays. 1952. Great Pan vol. 270 pp. A bit worn. [#35166] 50:-

Forsman, Bror. Glatt och tvärstrimmigt. 1959. Gebers. 170 s. Understrykningar i blyerts. / Levande debatt. [#38142] 50:-

Tingsten, herbert. Tankebok. 1992. Norstedts. Inb och med skomsl. 381 s. Nyskick. / Ingår: Notiser om liv och död (1967), När skymningen faller på (1970), Flyktförsök (1972). [#38159] 125:-

Priestley, J.B. Black-out in Greatley. A Story of -and for - Wartime. 1943. Half cloth. 215 pp. [#35168] 80:-

Priestley, J.B. The Good Companions. 1933. P´s cloth. 654 pp. Slightly worn. [#35169] 100:-

Wahlund, Per Erik. Osed och ordsed. Det är 1234 oemotsägliga ordspråk och kärnfulla talesätt, hämtade ur Sal. Hr Christopher L. Grubbs Penu Proverbiale och här ånyo återgivna med förklaringar, kommentarer, ordlista samt andra gagneliga bihang. 1990. NoK. Fackpocket. 235 s. Fjärde uppl. [#35543] 70:-

Cassel, Gustav. Vår bildning fåfänglighet. 1942. Bonniers. 133 s. Lätt margstr i blyerts. Bif en understreckare av förf. [#32434] 80:-

Hagberg, Knut. Fågelvägar. Geografiska och litterära. Norstedts 1932. Förlagets dekorerade halvklotband med skyddsomslag. Främre omslaget medbundet. 160 s. Vinjetter av Akke Kumlien. Bra ex. /Essäer. [#36346] 150:-

Adonis. Bönen och svärdet. Essäer om arabisk kultur. Alhambra 1994. Inbunden med skyddsomslag. 293 s. Franska originalets titel: La Prière et l'épée (Essais sur la culture arabe). Översättning Jan Stolpe. /Innehåller 26 essäer skrivna 1961-1992. [#36068] 150:-

Wahlund, Per Erik. Familjebok. Essäetter och intimiteter. 1980. Bonniers. Inb och med skomsl. 236 s. Ou. Nyskick. [#38043] 150:-

Trevelyan, George Macaulay. Clio - en av muserna och andra essäer. 1955. Bra halvklotbd med båda omsl medb. 326 s. Portr. [#38356] 120:-

Hermodsson, Elisabet. Ord i kvinnotid. Essäer, polemik och dagliga blad. Rabén & Sjögren 1975. Inbunden med skyddsomslag. 239 s. Omslaget delvis fuktbubbligt. [#36345] 60:-

Tingsten, Herbert. Flyktförsök. Notiser 1971-1972. 1972. Inb med skomsl. 185 s. Ou. [#27928] 70:-

Ekelöf, Gunnar. Promenader och utflykter. 1963. Delfin-p 101. Ngt nött. [#32097] 70:-

Lindroth, Bengt. Sverige och Odjuret. En essä om den goda svenska traditionen. Moderna Tider Förlag 1994. 214 s. [#34048] 110:-

Siegbahn, Bo. Den svenska säkerheten. Essäer om utrikespolitik, svenska världsförbättrare - och Marx. 1971. Bonniers. 176 s. [#27933] 80:-

Andersson, Erik. Hålor av hin. Essäer. Bonniers 2002. 176 s. [#34625] 130:-

Lyttkens, Lorentz. Politikens klichéer och människans ansikte. 1988. Inb och med skomsl. Akademeja. 235 s. Ngt ill. [#32579] 180:-

Lyttkens, Lorentz. Uppbrottet från lagom. En essä om hur Sverige motvilligt tar sig in i framtiden. 1991. Inb med ill omsl. Akademeja. 144 s. Med förf:s ded. [#33198] 180:-

Tal över blandade ämnen. Collegium Curiosorum Novum årsbok 1979-80. Carmina 1981. Förlagsband. 152 s. Illustrerad. Innehåller kulturhistoriska uppsatser, bland annat: Sam Owen Jansson: "Besman och dattje. Ett tvärvetenskapligt försök."; Åke Davidsson: "Memoriae itinerum ad exteros. Om några stamböcker i svenska samlingar."; John Granlund: "Fiskarkapell på den svenska ostkusten"; Wolfram Kock: "'En av Sveriges skickligaste och lyckligaste läkare'. Ur förste livmedikus Dan Vincent Lundbergs opublicerade memoarer." Each essay with a summary in English. [#34082] 150:-

Undset, Sigrid. Etapper. Essayer. 1929. 333 s. Omsl med skavanker. / Bl.a om systrarna Brontë. [#32315] 80:-

Bergman, Johan. Sagan om Atlantis och andra essayer från antikens kulturvärld. 1932. Tiden. 141 s. / Bl.a. Kvinnoemancipationen i antiken. [#32482] 180:-

Lindqvist, Sven. Arbetsbyte. Tre essayer om demokrati... 1975. 101 s. Aldus. En del understrykningar. [#32832] 40:-

Hedenius, Ingemar. I egen sak - och andras. 1976. R&S. Inb och med skomsl. Omslagsfoto Astrid Hedenius. 288 s. [#35494] 125:-

Vallquist, Gunnel. Vägar till Gud. Bonniers1960. 160 s. Essäer. [#30939] 50:-

De Geer, Jakob. Individualismens ödestimma. Utrikespolitiska essayer. 1937. W&W. 183 s. Med kritiska marginalanteckningar i blyerts. / Kulturkonservativa essayer; bl.a. Tyskland av i dag. Modern historieförfalskning. Några Balkanproblem. Den polske sfinxen. [#32489] 125:-

Wahlund, Per Erik. Landkänning. Tjugo essäer från tjugofem år. Teckningar av Jan Biberg. 1981. F´s klotbd. 243 s. [#31984] 110:-

Rasmusson, Ludvig. Tjusexton. Essäer om Sverige i framtiden. Norstedts 1996. Inbunden med skyddsomslag. 207 s. [#34381] 80:-

Sørensen, Villy. Apollons uppror. De odödligas historia. Atlantis 1989. Inbunden med skyddsomslag. 124 s. Översättning Urban Andersson. [#34285] 120:-

Sørensen, Villy. Den ryktbare Odysseus. Atlantis 1991. Inbunden med skyddsomslag. 159 s. Teckningar av Tommy Östmar. Översättning Urban Andersson. [#34286] 120:-

Vold, Jan Erik. Entusiastiska essäer. Urval och översättning Bo Ejeby. Bokförlaget Korpen 1982. 256 s. [#34287] 100:-

Vikström, Birger. Den svenska människan. Avhandling med illustrationer av författaren. Två Förläggare bokförlag 1986. 96 s. /Ett panoptikon över svenska människotyper i byråkrat- och krångelsamhället, av humoristen som kallats Sveriges Mark Twain. [#34288] 80:-

Micheles Dean, Vera. The Nature of the Non-Western World. 1961. A Mentor Book. 288 pp. [#27684] 60:-

Lundstedt, Göran. Makten och minnet. Symposion 1990. 228 s. /Essäer om författarens roll. [#30487] 100:-

Strindberg, Axel. Genom denna ruta. 1943. 177 s. /Essäer, bl a om Spengler, Quisling och Arnulf Överland. [#30046] 150:-

Lagercrantz, OIof. Ett år på sextiotalet. 1990. F´s klotbd. 250 s. [#31616] 100:-

Bäckström, Lars. Slutsats (1970-88 och 1987-88). 1990. Inb med ill omsl. 188 s. [#31256] 80:-

Oljelund, Ivan. Med två ögon. 1928. 160 s. Ou. Välbevarat exemplar. / Essayer. [#31346] 80:-

Oljelund, Ivan. Allvar och löje. Kåserier. 1930. 180 s. Ou. Välbevarat exemplar. [#31347] 80:-

Dalin, Olof. Sagan om hästen. Jämte en essay av Anton Blanck och förklaringar av Fritz Askeberg. 1935. Inb. 51 s. Texten i facs. / Svenska litteratursällskapets klassikerutgåvor. [#31348] 100:-

Brunius, August. Engelska bilder i fred och krig 1906-1916. Norstedts 1918. 145 s. Bakre omsl med liten fläck. [#29480] 70:-

Linder, Erik Hj. Bildning i tjugonde seklet. 1962. 162 s. Delvis blyertsstr men välbev ex. [#28881] 70:-

Rubow, Paul V. Klassiske og moderne studier. 1954. 116 s. på tjockt papper. Oplag: 500 eksemplarer. [#28966] 175:-

Lindström, Sigfrid. Vindsröjning. 1939. 133 s. Ou. [#31454] 250:-

Lindström, Sigfrid. Sagor och meditationer. Malmö (Framtidens bokförl.) 1922. 190 s. Ou. Tryfferad med tidningsklipp. Bra exemplar med lätta blyertsstreck i marg. Ou av debutboken. Sällsynt. [#31455] 500:-

Lindström, Sigfrid. Sagor på vers och prosa. 1948. 368 s. Med förf:s dedikation och tillskrift. /"... en det lilla formatets mästare,... går sin väg långt förbi allfartsvägarna... ser styrkan hos den svage, viljan hos den viljelöse och det ädla uppsåtet hos den som inte lyckats genomföra det. Segraren är honom likgiltig, det är den besegrade han ägnar sin uppskattning och sin hyllning". [#31456] 300:-

Johanson, Klara. Det rika stärbhuset. W&W 1946. Häftad. 241 s. Främre omslag obetydligt fläckat. /Essäer, bland annat om Lessing, Goethe och Amerikas europeisering. [#30150] 80:-

Trevelyan, George Macaulay. Clio - en av muserna och andra essäer. 1955. F´s hklotbd med båda omsl medb. 326 s. + portr. Tryfferad med tidningsklipp om förf. Bl.a. Om det romerska Britannien. [#31141] 170:-

Thörnvall, Olle. Det nödvändiga livet. Essäer om rock 'n' roll. Janus 1985. 79 s. [#29152] 80:-

Dobson, Austin (ed.). Eighteenth Century Essays. Selected and annotated by A.D. S.a. About 1925. P´s cloth. Front. 307 pp. [#27166] 100:-

Jaensson, Knut. Varjehanda. 1950. 232 s. [#27185] 100:-

Brunius, Teddy. Ord och övertygelser. 1955. 215 s. [#26923] 100:-

Nørlund, N. E. Videnskabelige causerier. København 1923. 125 s. Namnt. [#29504] 90:-

Ruin, Hans. Den mångtydiga människan. 1966. 222 s. [#23922] 100:-

Colliander, Tito. Motiv. 1978. Pappbd. 192 s. /Essäer. [#24234] 150:-

Strömholm, Stig. Miniatyrporträtt. Mest fransmän. 1978. Inb m skomsl. 266 s. /Essäer. [#21604] 90:-

Strömholm, Stig. Noterat. 1989. Inb m skomsl. 342 s. /Essäer. [#21605] 90:-

Furuskog, Jalmar. Vildmark och människovilja. 1937. Hfrbd m 5 svagt upph bind. Fr omsl medb. 352 s. /Essäer. [#21664] 100:-

Haeger, Knut. Kvicksilver och kurtisaner. 1967. 170 s. Ill. Gebers. Omsl med lätta vikmärken. [#22796] 100:-

Söderberg, Sten. Farväl till tron. 1958. 103 s. Med förf:s ded. Marginalkommentarer. ¨ett centralt inlägg i kulturdebatten¨. [#22813] 100:-

Törnqvist, Jonathan. Min tro och andras. Essayer. 1948. Hklotbd. Båda omsl medb. 317 s. [#21481] 60:-

Linder, Erik Hjalmar. Resor i rum och tid. Essäer. 1956. 227 s. Fr omsl saknar en bit av hörnet, ca 0,5 x 2,5 cm. [#21446] 50:-

Andersson, Lars. Begynnelsebokstäver. Med förord av Staffan Söderblom. 1984. 253 s. Omslag av Karl-Erik Forsberg. /Artiklar och essäer, främst om svenska nutidsförfattare. [#21350] 100:-

Konrád, György. Från Europas navel. 1990. 199 s. /Tio politiska och filosofiska essäer. [#21267] 90:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. 147 s. /Essayer. [#22400] 125:-

Geismar, Eduard. Vetenskap - konst - moral - religion. Fyra föredrag. Övers. från danskan av Carl Dymling. 1918. 56 s. [#23442] 50:-

Karlsson, Gustav H. Från Rom till Asien. Essayer och resor. 1992. F's dek klotbd i nyskick. 215 s. Ill. [#20540] 125:-

Klassisk horisont. Essäer från fem sekler översatta och introducerade av Harry Järv. Cavefors förlag 1960. 243 s. Ill. Namnt. [#19732] 100:-

Jaensson, Knut. Nio moderna prosaförfattare. 1943. 67 s. Understrykningar. Verdandis småskrifter 439. [#19733] 40:-

Tingsten, Herbert. På krigsstigen. Polemiska och kritiska artiklar. 1958. 253 s. Fotoplr. Namnt. [#19634] 90:-

Vallquist, Gunnel. Följeslagare. Essayer. 1975. Ou. 155 s. Stpl. [#19643] 75:-

Ruin, Hans. Den mångtydiga människan. Essäer. 1966. Ou. Klotbd m skomsl. 222 s. [#19523] 100:-

Ruin, Hans. Det skönas förvandlingar. Essäer. 1962. Ou. Hklotbd m skomsl. 299 s. [#19524] 100:-

Tingsten, Herbert. Notiser om liv och död. 1967. Inb m skomsl. 186 s. Lätta blyertsförstrykn. Namnt. [#19343] 40:-

Tingsten, Herbert. Åsikter och motiv. Essayer i statsvetenskapliga, politiska och litterära ämnen. Aldus pocket 1963. 216 s. Namnt. [#19344] 50:-

Wahlund, Per Erik. Frändskaper. Aderton essayer. 1979. F's dek klotbd m skomsl i nyskick. 227 s. Ou. [#16365] 150:-

Cederschiöld, Gustaf. Fresta duger jämte andra uppsatser. 1914. Fint privatbundet klotbd. 260 s. /Bl.a. Ur den nordiska fiskarbefolkningens historia. "Dexippos" och "Carolus Linnaeus", Till Bohusläns äldre historia. [#16832] 200:-

Fogelklou, Emilia. Protestant och katolik. Ett bidrag till fromhetslivets psykologi. 1919. 36 s. [#16192] 75:-

Häggqvist, Arne. Obehagliga författare. Sthlm (Ars förlag) 1953. 135 s. Ill. Uppl. 900 ex. Lite ovanlig. /Upptas här bl.a. Lautréamont, Jarry, Picasso, Sartre, Michaux, Miller, Cela, Sandemose. [#15387] 250:-

Sørensen, Villy. Den ryktbare Odysseus. Teckningar av Tommy Östmar. 1991. F's klotbd m skomsl i nyskick. 160 s. [#13254] 100:-

Mann, Thomas. Sjöresa med Don Quijote och andra essayer. 1964. 135 s. Obetydl. str. [#11512] 60:-

Ehnmark, Elof. Konsten att ljuga och konsten att tala sanning. Om Daniel Defoe och Robinson Crusoe. 1972. 53 s. Ill. /Värt att veta. [#11863] 40:-

Bengtsson, Frans G. Sällskap för en eremit. essayer. 1941. Klotbd. 277 s. [#7514] 80:-

Vallquist, Gunnel. Något att leva för. 1956. Privatbundet hklotbd. Båda omsl medb. 146 s. [#7040] 60:-

Lindqvist, Sven. Handbok. 1965. Hklotbd m skomsl. 141 s. /Bonnierbiblioteket. [#11057] 60:-

Ruin, Hans. Den mångtydiga människan. 1966. Klotbd. 221 s. [#3284] 75:-

Rabenius, Olof. Mörka gestalter och ljusa. 1931. 244 s. Namnt. [#6056] 60:-

Romdahl, Axel L. Människans anlete. Med 101 illustrationer. 1930. 229 s. Namnt. [#13496] 50:-

Herrlin, Olle. Den yttersta gränsen. Några uppsatser om diktning och metafysik. 1955. 199s. [#2450] 50:-

Reimers, Gerd. Berömda boningar. 1977. Inb. 327 s. Rikt ill. / Ett 50-tal kulturhem från olika tider och tio länder i Europa. [#15271] 125:-

Järv, Harry. Enfald och mångfald. Om toleransens toleransgränser. 1982. F's dek klotbd. Ill. 286 s. [#13963] 200:-

Attorps, Gösta. Rastställen. 1961. Pappbd m skomsl. 134 s. Namnt. [#16933] 75:-

Bergsøe, Flemming. I Middagstimen. Essays. 1961. Pappbd. 60 s. Ill. [#2645] 60:-

Brunius, Teddy. Ord och övertygelser. 1955. 213 s. [#3484] 75:-

Brøndsted, Johannes. Rast undervejs. Essays og rids. 1942. 125 s + fotoplr. Ouppsk. [#7017] 60:-

Ehrensvärd, Albert. Fransk medeltid och renässans. Essayer. 1922. 315 s. /Med en stamtavla över huset Valois under 1400- och 1500-talet. [#8529] 80:-

Gustafsson, Åke. Så dog Rocinante. Fantasier i rött ochsvart. 1958. 102 s. [#3305] 45:-

Harrie, Ivar. Athenare. Essayer. Med ill. 1927. Ill. 211 s. [#6120] 100:-

Heyman, Viveka. Själar, kvinnor mest. Essayer. 1948. 212 s. Ou av debutboken. [#15995] 125:-

Järv, Harry. Trollkarl eller lärling? Om krafter och maktstrukturer i samhället. 1986. Pappbd. 474 s. Ill. [#12888] 150:-

Karlzén, John. Modernister och omoderna. Essayer och causerier. 1952. Pappbd. 207 s. [#7565] 60:-

Moberg, Eva. Trollcirkel och andra artiklar. 1974. 183 s. [#2574] 45:-

Paquet, Alfons. Europeiska essayer. 1918. 136 s. [#14622] 60:-

Ruin, Hans. Drömskepp i torrdocka. 1951. 185 s. [#1971] 80:-

Ruin, Hans. Det skönas förvandlingar. Essäer. 1962. F's halvklotb m skomsl. 298 s. [#13697] 80:-

Werin, Algot. Utfärd och hemfärd. 1952. 158 s. [#6234] 45:-

Vetterlund, Fredrik. Ur portföljen. 1927. 291 s. Med förf:s ded./Omsl ngt nött. [#5668] 45:-

Zilliacus, Emil. Lans och lyra. Litterära studier och kåserier. 1959. F's dek. klotbd m skomsl. 225 s. [#3210] 75:-

Haeger, Knut. Kapare, kockar och kirurger. Om läkekonst förr och nu och andra kåserier. 1963. F's hklotbd m skomsl. 155 s. + plr. [#10692] 175:-

Stolpe, Sven. I smältdegeln. Inlägg och skisser. Med 2 planscher. 1941. 318 s. Ou./Andra världskriget. [#10756] 100:-

Hagensen, A. Tre världstyper. Engelsmannen, tysken, orientalen. 1919. 160 s. Fr omsl med 2 små kantskador på fr omsl. [#16271] 125:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations