Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsEKONOMI

Elsässer, Björn. Samhällsekonomi och teknisk utveckling. 1987. NoK.  180 s. Understrykningar.  [#63228]  60:-

Skrota bostadspolitiken. Opinion för marknadsekonomi, Nr 3, 1979. 98  s. Ill.  [#63140]  70:-

Ekonomisk ordbok. KF:s småskrifter 9. 1939. 70 s. [#68175] 50:-

Rossander, Olle. Fifflet. Fuskarna. Förtroendet. 2004. Kalla kulor förlag. Inb och med skomsl. 159 s. Omsl Stefan Eichenholz. Förlagsnytt ex. [#61041] 100:-

Engellau, Patrik (red.). Bakom Skurkar & Skandaler. 2004. Kalla kulor förlag. Inb och med skomsl. 112 s. Omsl Stefan Eichenholz. Förlagsnytt ex. [#61042] 100:-

Grassman, Sven. Bokslut. Essäer om aktier, vapen, kultur och miljö. 1988. Årstiderna förlag. Inb med ill omsl. 156 s. Stplr. Bra ex av inplastad ex-bibl-bok. [#60852] 90:-

Eckstein, Alexander. Chinas's economic revolution. 1978. Cambridge UP. 344 pp. Worn and with underlinings. [#60480]  60:-

Hall, Gus. Imperialism today. An evaluation of major issues and events of our time. 1972. International Publ. 384 pp. First ed. [#60481] 100:-

Owen Jansson, Jan. Transportekonomi och livsmiljö. 1996. SNS Förlag. 336 s. Ill. [#60507] 125:-

Frank, Andre Gunder. World Accumulation, 1492-1789. 1978. MR. 303 pp. [#60330] 110:-

Davis, William. De rika. Världens miljonärer i närbild. Orig:s titel: The Rich. Inkl De rika i Sverige av Ulf Nilson. 1983. Bernces. Inb förlagsbd. 256 s. + fotoplr. / hkö [#60185] 150:-

Martineau, Harriet. Statshushållningen framställd i exempel. N:o 1. Lifvet i öknen. Öfversättning af Sophie Gyllenborg. Christianstad, Schmidt & Comp., 1834. 127 s. + tryckta omslag. Ryggen nött, inlagan ngt lagerfläckad. / Illustrations of Political Economy. [#60108] 250:-

The Schumacher Lectures. Ed with an introduction by Satish Kumar. 1982. Abacus. 215 pp. A few ills.  [#59928] 90:-

Clough, Shepard B.  The rise and fall of civilisation. An inquiry into the relationship between economic development and civilisation. 1953. Skeffington. P's cloth. 266 pp. First  edition.   [#59929] 150:-

Silbersky, Leif / Gustafson, Leif. Din familj dina pengar. 1983. Lehmanns förlag. Inb med ill omsl. 162 s. Ill Ursula Wilby. [#59462] 70:-

Scott, David L.  How Wall Street Works. 312 pp.   [#59882] 125:-

Trompenaars, Fons.  Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business. 1996. Brealey. 195 pp. A few ills. Asnew.   [#59898] 100:-

Biddlecombe, Peter.  Travels with my Briefcase. 1996. Abacus. 314 pp. ( the world of the business traveller...  [#58587] 90:-

Fakta om Sveriges ekonomi 2001. Svenskt Näringsliv 2001. 74 s. Förord av Göran Tunhammar. *[#58295] 70:-

Hochheiser, Robert M.  How to work for a jerk. Your success is the best revenge. 1987. A Vintage Original. 227 pp.  [#58275] 70:-

Szende, Stefan. I guldets trollkrets. 1941. Bra privatbundet ljusbrunt hfrbd med röd ryggtext och sparsam ryggdekor. Bonniers. 315 s. [#57602] 225:-

Ackoff, Russell L. ao. Scientific Method. Optimizing applied research   decisions. 1968. Wiley. P's cloth. 476 pp. Some underlinings. Ex- libr.copy. Stamps. Exlibris. / Ekonomi.   [#57267] 125:-

Bauchard, Denis. Spelet om oljan. 1971. Forum. 136 s. [#57582] 60:-

Elmbrant, Björn. Hyperkapitalismen. 2001. Pocket. 231 s. Atlas   förlag. [#57023] 60:-

Galeano, Eduardo. Bakvända världen. En lektion i illusioner. Ordfront   2003. Inbunden med skyddsomslag. 329 s. Orig. titel: Patas arriba. La   escuela del mundo al revés. Översättning Yvonne Blank. Illustrationer   José Guadalupe Posada./Ekonomi [#56531] 150:-

Semjonow, Juri. Jordens rikedomar. Om varornas ursprung och den ekonomiska utvecklingens banbrytare. 1949. KF. Inb och med skomsl. 518 s. Ill. Omsl Bertil Bull Hedlund. [#56296] 125:-

Norrland ger. Handel, industri, sjöfart. Nr 1-1950. Red. E. Skarin. 112 s. Med många illustrationer och annonser. Omslaget i färg av G. Sörman med småskavanker. Stor 4:o. Ovanlig. [#56233] 125:-

Wetterlundh, Sune. Kockska stiftelserna. I samhällsnyttans och skönhetens tjänst. 1983. 128 s. Imit rött skinnbd med text i guld. Foto- oa ill i texten. 4:o. [#54987] 150:-

Guillou, Jan. Tjuvarnas marknad. Pirat 2004. Inbunden med skyddsomslag. 389 s. *[#54269] 100:-

Rylander, Håkan och Sundqvist, Sven-Ivan. Dagens Nyheters Aktieskola. 1987. DN. Inb med ill omsl. 80 s. Ill. [#55522] 100:-

Bock, Henry. Att bli med aktier. 1989. TBV. Inb och med fint skomsl. 110 s. Ill. [#55523] 100:-

Delin, Leif och Rydén, Lars. Mina värdepapper. Praktisk handbok för den som äger eller handhar värdehandlingar. 1987. Forum. 193 s. [#55524] 125:-

Rydenfelt, Sven. Om företagarmiljöns förgiftning - ge entreprenörerna chansen att skapa full sysselsättning. Förord av Hans Rausing. 1997. Timbro. 191 s. Hörnklippt försättsblad. Ex SR-bok. [#54045] 80:-

Bern, Lars. Strategi för naturlig tillväxt. 1996. Ekerlids. Inb med ill omsl. 334 s. Ill. Ex SR-bok. / affärsstrategi för beslutsfattare. [#54057] 150:-

Elmbrant, Björn. Hyperkapitalismen. 2000. Atlas. Inb och med skomsl. 231 s. Nyskick. [#54090] 150:-

Ehrenberg, Johan. Mera pengar. En bok om ekonomi och döden och det vansinniga i att bli galen. 1997. Pan Norstedts. 229 s. [#54098] 70:-

Rohn, Jim. Seven strategies for wealth and happiness. 1994. Brolga Publishing. Paperback. VG. 156 pp. *[#55566] 90:-

Dobb, Maurice. Klassisk och modern ekonomilära. 1939. Tiden. 92 s. [#53408] 80:-

Bagge, Gösta. Det moderna näringslivets uppkomst. 1931. KF. 108 s. [#53409] 90:-

Fried, Ferdinand. Kapitalismens sista dagar. 1932. NoK. 165 s. Ouppskuret ex. [#53447] 100:-

Sjöstrand, Erik. Centralbankens väsentliga funktioner jämte en kortfattad redogörelse för bankernas funktioner i allmänhet. 1910. Norstedts. 150 s. Ryggen med småskavanker. Med förf:s ded till K.A. Edin, samt med den senares donationsexlibris till Statistiska Institutionen. Stplr. [#53448] 150:-

Kefauver, Estes. Dollarns imperium - monopolens makt i USA. 1966. R&S. Tema-p. 264 s. [#52225] 80:-

Björklund, Lars-Gunnar m.fl. förf. Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden. 1994. Inb med ill omsl. 160 s. Rikt ill. [#52244] 110:-

Edström, N F, Samuelson, L A, Böök, O K. Ekonomiordbok. Svensk-engelsk fackordbok för ekonomifunktionen med begreppsförklaringar. 1990. Fjärde uppl. Inb. 155 s. Namnt. *[#52161] 175:-

Cipolla, Carlo M. Världens befolkningsutveckling i ekonomisk-historisk belysning. 1968. Tema. 122 s. [#52028] 60:-

Baran, Paul A. Utvecklingens politiska ekonomi. Zenit/Rabén & Sjögren 1971. Pocket. 344 s. Övers. Göran Andersson och Hans Olsson. Tema Teori 3. *[#49851] 50:-

Faith, Nicholas. Safety in Numbers. The mysterious world of Swiss banking. 1982. Hamish Hamilton. P's cloth wd/j. 376 pp. [#48953] 150:-

Premielön för kontorsarbete. SAF. 1970. 62 s. [#48073] 50:-

Effektivisering av arbetsledararbete i dagens företag. SAF. 1971. 31 s. [#48074] 50:-

Anställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder. SAF. 1974. 74 s. [#48075] 50:-

Lind, Erland. Lönedifferentiering. SAF. 1961. 80 s. Tryfferad med tidningsklipp i ämnet. [#48076] 70:-

Allmänna riktlinjer för lönesättningen inom grafiska yrken. 1970. TA. 76 s. [#48077] 50:-

Higdon, Hal. Konsult. Organisationsexpert eller 'företagsdoktor'. 1970. Bonniers. 222 s. [#48078] 120:-

Samuelsson, Kurt. Företaget och dess relationer. Ekonomi och politik. 1974. Gleerups. 133 s. Ill. [#48081] 90:-

Eskilsson, Sture. Löneutveckling under kontroll. 1966. SAF. 100 s. [#48083] 70:-

Lundgren, Håkan. Utjämning eller utveckling. 1972. SAF. 115 s. [#48087] 70:-

Lindestad, Hans / Norstedt, J-P. Produktionsgrupper och premielön. 1972. SAF. 80 s. Ill. [#48088] 70:-

Herrman, Elving / Lindholm, Rolf. Lön. Metodik och hjälpmedel vid lönesättning. 1968. SAF. 61 s. [#48089] 70:-

Gregg, Pauline. A social and economic history of Britain 1760-1980. Part I: The rise of the middle classes. Part II: The rise of the working classes. Part III: A century of social reform. Part IV: The age of affluence. 8th edition revised 1982. (First published in Geat Britain 1950.) Reprinted 1984. Harrap. All four parts in one volume. Large format paperback. VG. 636 pp. [#47996] 80:-

De Geer, Gerard. Sveriges naturrikedomar. I-II. 2 volymer. Albert Bonniers förlag 1946-1950. Gedigna dek. linneband med marmorerade snitt. 332 + 366 s. Planscher samt utvikbara, kolorerade kartor. Välbev ex som utgallrats från bibliotek. Stpl. [#47673] 300:-

Henderson, Hubert D. Tillgång och efterfrågan. Med förord av J.M. Keynes. 1922. Norstedts. Bra hfrbd, inlagan med nga blyertsförstr. Ett par blad ngt fläck. 208 s. [#47134] 90:-

Lindgren, Håkan och Ottosson, Jan. Handelns aktörer - nyckeln till det svenska välståndet. Till minne av Sven Gerentz. 1997. 45 s. Ill. [#47364] 60:-

Ohmae, Kenichi. The end of the nation state. The rise of regional economies. 1995. The Free Press. Publisher's hardcover with dustjacket. VG+/VG+. x + 214 pp. [#46865] 150:-

Carew, Charles. Falska finansfurstar och andra bedragare. Orig:s titel: Princes of False Finance. 1931. W&W. 195 s. Välbev ex. / Kriminalserien. [#46735] 110:-

Murray, Robert. Multinational companies and nation states. Two essays. 1975. Spokesman books. Paperback. VG. Signature. 108 pp. [#46392] 60:-

Handeln. Handelsvägarnas världsomspännande nät, deras historia och deras utveckling i våra dagar. 1932. / Allers Familj-Journals handböcker. Varje volym har mellan 40 och 50 s. och är oftast försedda med många ill i texten. [#45977] 100:-

Gustafsson, Bo. Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnadsförhållanden. 1965. 218 s. Understrykningar och anteckn. Opp. ex. [#45983] 200:-

Fagerfjäll, Ronald. Vägvisare för världsinvesterare. 1994. Affärsvärlden Förlag. 240 s. Diagram. [#45861] 50:-

Alletzhauser, Al. Nomura. 1990. Forum. Inb och med skomsl. 309 s. + fotoplr. Som ny. / Världens mäktigaste finansimperium - den legendariska japanska dynastin inifrån. [#45587] 180:-

Sorman, Guy. Barfotakapitalism. Uländernas väg till välstånd. Ratio 1989. Inbunden med skyddsomslag. 300 s. / Ifö I-3 [#45553] 125:-

Johnstone, Bob. We were burning. Japanese entrepreneurs and the forging of the electronic age. 1999. Basic Books. A Cornelia and Michael Bessie Book. P's hard cover wd/j. 445 pp. Ills. [#45572] 200:-

Hildebrand, Karl-Gustaf. Expansion, Crisis, Reconstruction 1917-1939. Liber förlag 1985. Soft cover. 496 pp. Translation by Michael Callow. The Swedish Match Company, 1917-1939. Studies in Business Internalisation. [#43874] 150:-

50 års framåtskridande. 1900-1950. 42 rikt ill s. Utg av Byrån för ek info. [#43892] 90:-

Kurvorna visar vägen. Utg av Byrån för ekonomisk information. Ca 1955. 42 s. Rikt ill helt i färg. [#43949] 90:-

Gill, Richard T. Den moderna nationalekonomin. 1976. Aldus/Bonniers. 163 s. + annonser. Blyertsstr marg. / Aldusserien 238. [#44570] 50:-

Andersson, Anders och Persson, Jan-Erik. Skatteprogram. Grundversion 98/99. SPCS. I originalboxen. [#43665] 100:-

Lindberg, Folke. Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Prisma 1964. 256 s. Pocket. [#43704] 60:-

Johansson, Sten. Om levnadsnivåundersökningen. 1970. Allmänna förlaget. 114 s. / Låginkomstutredningen. [#43282] 80:-

Cetron, Marvin. Morgondagens marknader. Orig:s titel: The future of American Business. 1987. SvD. Förlagsklotbd med skomsl. 295 s. [#43285] 80:-

Lattès, Robert. Tusen miljarder dollar. Morgondagens ekonomiska värld. 1971. 175 s. Pan orig. [#43072] 90:-

Berggren, Christian. Det nya bilarbetet. konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilindustri 1970-1990. 518 s. Ill. / Arkiv avhandlingsserie 32. Sign ex på kort. [#41725] 125:-

Bragée, Inger m.fl. Ekonomernas uppslagsbok. 1988. Liber. Inb med ill omsl. 332 s. Välbev bibl.ex. [#42784] 80:-

Liljefors, Åke O. Etik och moral - vart är Sverige på väg? 1994. Streiffert. Inb med ill omsl. 200 s. Många medverkande. Förord Curt Nicolin. [#41599] 100:-

Jay, Antony. Företagsledning och Machiavelli. 1968. W&W. Förlagsklotbd med skomsl. 208 s. [#42692] 100:-

Sorman, Guy. Barfotakapitalism. Uländernas väg till välstånd. Ratio 1989. Inbunden med skyddsomslag. 300 s. / Ifö I-3 [#42571] 125:-

Dolan, J.R. The Yankee Peddlers of Early America. An Affectionate History of Life and Commerce in the Developing Colonies and the Young Republic. 1964. Bramhall. P's cloth wd/j. 276 pp. Nicely illustrated. [#42405] 175:-

Frängsmyr, Tore. Ostindiska kompaniet. Mäniskorna, äventyret och den ekonomiska drömmen. 1976. BBB. Imit skbd. Rikt ill. 4:o. Nedre snittet delvis ngt buktigt av att ha utsatts för fukt. [#42174] 100:-

Stolpe, Herman. Öden och äventyr inom kooperationen 1915-1990. 1990. R&S. Inb och med skomsl. 238 s. + plr. Förlagsnytt ex. [#42306] 100:-

Bildt, Marita och Nils. Misslyckandenas rikedom. 1995. Timbro. 192 s. Ill. Förlagsnytt exemplar. / ... om småföretagande, entreprenörskap och nyföretagande... [#42307] 80:-

Heckscher, Eli F. Ekonomisk-historiska studier. 1936. Bonniers. 320 s. + ett diagram i ficka bak. Omsl med ett par riss. [#41111] 150:-

Posse, Hans. Kleines Wörterbuch des Aussenhandels. U.å. Ca 1950. 110 s. Stplr. [#33702] 60:-

Heckscher, Eli F. Studium och undervisning i ekonomisk historia. 1951. 80 s. Stplr. [#33704] 60:-

Heckscher, Eli, F. - Knoellinger, C.E. De ekonomiska studierna och deras hjälpmedel. En handledning. 1945. Klotbd. 294 s. Stplr. [#33705] 90:-

Hall, M. ao. A bibliography in economics for the Oxford Honour School of Philosophy, Politics and Economics. 1960. OUP. 82 pp. Stplr. [#33706] 60:-

Westin Silverstolpe, G. Ekonomisk ordbok. 1955. 79 s. Stplr. [#33707] 50:-

Warrern, Allan. Some business terms and concepts explained. 1950. Gebers. Inb med skomsl. 191 s. Stplr. [#33708] 70:-

Bo-Jensen, Aage og Rørdam, T.S. Økonomisk ordbog. 1946. Hklotbd med ett fr omsl. Ca 150 s. Stplr. [#33709] 70:-

Heckscher, Eli F. Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. I:1: Före frihetstiden. I:2: Före frihetstiden. Bonniers, Stockholm 1935-36. 1 titelplansch, 265 (1) XVI, 33 (5); 1 titelplansch, (4) 266-707 (1) XLIV, 43 (3) sidor + Planscher och diagram och kartogram. Häftade ex med mindre skavanker. Stplr och gåvoexlibris från David Davidson. 2 volymer (av 5). [#33710] 400:-

Wirtén, Per. Hellre fattig än arbetslös? 1997. Norstedts. 127 s. Pocketstandard. [#39169] 40:-

Kelly, Kevin. Den nya ekonomin. 10 strategier för en uppkopplad värld. 1999. Förlagsklotbd med skomsl. 235 s. Nyskick. *[#38655] 175:-

Ahlqvist, David. Självdeklaration. 1970. Förlagsklotbd med skomsl. 179 s. med tecknade ill. 4:o. Ou. [#38273] 150:-

Glete, Jan. Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad. Studier om svenskt och internationellt riskkapital under mellankrigstiden. 1981. A&W. Aa. 674 s. Nga ill. Stplr. Lite nött. [#37819] 175:-

El Mallakh, Ragaei and Dorothea H. (eds). Saudi Arabia. Energy, Developmental Planning, and Industrialization. 1982. P´s cloth wd/j. 215 pp. Arabic stamp and stamp from SR. [#38055] 150:-

Vahl, M. The distribution of the population of Denmark. Florence 1930. Extrait... de l'Habitat Rural. 6 pp + 2 large folding maps in colour. [#37291] 125:-

Blanco, Hugo. Jord eller död! Böndernas kamp i Peru. Forum 1974. Pocket. 183 s. Namnt. och inklistrad anteckning på förtitelbladet. [#36040] 70:-

Havemann, Robert. I morgon. Industrisamhället vid skiljevägen. Kritik och utopi. Ordfront 1981. 195 s. Översättning Frederik Sjögren. /DDR-regimens "besvärligaste och moraliskt mest oantastliga kritiker" (Madeleine Gustafsson i DN). [#34733] 80:-

Holter, Harriet m fl. Familjen i klassamhället. Bonniers 1978. 320 s. [#34735] 60:-

Brookfield, Harold. Interdependent development. 1977. Methuen. Paperback. G. 234 pp. Margin lines, notes and underlines throughout. 2 pages foxed. /Developed and underdeveloped countries are seen as one interdependent system, at all levels. [#34736] 70:-

Harris, Richard (ed.). The political economy of Africa. 1975. Schenkman Publishing Co. Paperback. G. Underlined and with margin lines and notes, all in pencil. 270 pp. [#34740] 60:-

Koestenbaum, Peter. The heart of business. Ethics, power and philosophy. 1987. Saybrook Publishing. First edition. Publisher's cloth. VG. xiii + 369 pp. [#36005] 80:-

Knebel, Fletcher. Företaget. Orig:s titel: The Bottom Line. 1975. Inb och med skomsl. 364 s. [#37497] 70:-

Fredriksson, N. Reformer i vårt industriella lif. 1910. 35 s. / Föreningen Heimdals småskrifter 9. Omslagen loss och med skavanker. [#37189] 50:-

Gellerman, Saul W. Företagsledning och människor. Om styrning av företagets personrelationer. W&W originalpocket 1970. 184 s. För- och understrykningar, anteckningar. Namnt. [#34821] 40:-

Jonung, Lars m fl (red.) Att uppfostra det svenska folket. Knut Wicksells opublicerade manuskript samlade och redigerade av Lars Jonung, Torun Hedlund-Nyström, Christina Jonung. SNS förlag 2001. Förlagsband. 480 s. Nyskick. [#34422] 275:-

Svensson, Jörn. Vägen till det Fjärde Riket. 1963. Cavefors. 368 s. [#32450] 80:-

Isacson, Maths. Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860. Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län. 1979. Aa. 284 s. Nött ex med ett par understrykningar. [#32453] 100:-

Rydén, Göran. Hammarlag och hushåll. Om relationen mellan smidesarbetet och smedshushållen vid Tore Petrés brukskomplex 1830-1850. 1990. Aa. 345 s. [#32454] 175:-

Mandel, Ernest. Dollarkrisen. Coeckelberghs 1973. Pocket. 125 s. Översättning Håkan Sundberg. Partisanbiblioteket. [#30729] 60:-

Blackburn, Robin (ed.). Revolution and Class Struggle: A Reader in Marxist Politics. Fontana/Collins 1977. Paperback. VG. 448 pp. [#30744] 50:-

Karlöf, Bengt. Affärslivets begrepp och modeller. 1994. Inb med ill omsl. 326 s. Nyskick. [#37215] 150:-

Pressman, Jeffrey L. & Wildavsky, Aaron B. Implementation. 1974. Univ of California Press. 200 pp. Some ills. / Economics. [#37448] 80:-

Holtz, Herman. How to succeed as an independent consultant. 1988. John Wiley & Sons. Second edition. Publisher's hardcover. VG. xvii + 406 pp. [#34999] 100:-

Efterkrigstidens samhälle. Några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet. Stockholm 1944. 159 s. [#34809] 70:-

Granqvist, Roland. Effektivitet i ekonomisk analys. Paretokriteriet - tolkningar, försvar och kritik. Thales 1993. 204 s. Stämpel. [#34192] 100:-

Hunt, Edwin S. - Murray, James M. Företagande och handel i det medeltida Europa 1200-1550. SNS 2001. Förlagsband. 367 s. Kartor. Orig. titel: A History of Business in Medieval Europe, 1200-1550. Översättning Margareta Eklöf. [#34202] 250:-

Hartshorn, Truman A. and Alexander, John W. Economic Geography. 1988. P´s ill hard cover. 398 pp. Many Ills. 4:o. [#27894] 250:-

Firth, Raymond. (ed.). Themes in Economic Anthropology. 1967. P´s cloth wd/j. 300 pp. As new. First ed. [#27914] 150:-

Krugman, Paul. En tid av minskade förväntningar. USA:s ekonomi mellan Reagan och Clinton. 1992. Tiden. Inb med skomsl. 252 s. Ill. Som ny. [#27932] 150:-

Swann, Dennis. The Economics of the Common Market. 1988. 326 pp. With a few underlinings and a plastic d/j. [#27948] 60:-

Ekonomisk geografi. Den ekonomiska geografins elementära grunder. NoK. 1966. Ca 125 s. + kol plr oa ill i texten. Omslaget fläckat. [#27998] 40:-

EMA. Economics and Marketing Abstracts. Compiled & Selected by Computer. Nr I 1969. 1969. Interdata Dokumentation. Introductory volume. 176 pp. Ills. [#27999] 150:-

Hermansson, C.H. Koncentration och storföretag. 1959. Klotbd. 266 s. Här och var aggressivt streckad. Från förf. på försättsbl. [#27976] 70:-

Bunte, Rune och Jörberg, Lennart (utg.). Problem i världsekonomins historia. 1969. Gleerups. F´s klotbd med skomsl. 564 tvåspaltiga s. Ren inlaga. [#27995] 225:-

Larsson, Tomas. Världens klassresa. Timbro 1999. 151 s. /Globaliseringen. [#34167] 80:-

Helgesson, Claes- Fredrik. Making a Natural Monopoly. The configuration of a techno-economic order in Swedish telecommunications. Stockholm 1999. Diss. Soft cover. Fine. 394 pp. Stockholm School of Economics, EFI, The Economic Research Institute. [#34499] 200:-

Ashworth, William. A short history of the international economy since 1850. 1987. 380 pp. Obetydligt margstr. [#35712] 100:-

Madsen, Vagn - Asztély, Sandor. Budgetering. Norstedts 1978. 276 s. Orig. titel Budgettering. Översättning Ingela Romare. [#34863] 70:-

Sturmark, Christer. Den nya ekonomin - Med passionen som drivkraft. Norstedts 2000. Inbunden med skyddsomalg. 238 s. [#34101] 110:-

Crobaugh, Mervyn. Det ekonomiska tänkandet från Pyramiderna till "Nya given". 1938. Tiden. 228 s. Obetydligt nött. [#32163] 150:-

Navarro, Vicente. Medicin och kapitalism. Fyra artiklar om hälsovården och dess villkor. 1981. Prisma. Verdandi debatt. 190 s. [#32164] 70:-

Kenwood, A.G. and Lougheed, A.L. The Growth of the International Economy 1820-1960. 1971. 320 pp. About 50 pp with underlinings. [#27865] 70:-

Heckscher, Eli F. Valutafrågan. 1922. 52 s. Fr omsl skadat. / Brännande frågor. [#27867] 40:-

Bernstein, Henry (ed.). Underdevelopment & Development. The Third World Today. 1978. 376 pp. [#27815] 60:-

Report on International Definition and Measurement of Standards and Levels of Living. UN. New York, 1954. 107 pp. 4:o. Worn & with some underlinings. [#27821] 100:-

Bohm, Peter. Samhällsekonomisk effektivitet. 1979. SNS. Tredje omarbetade upplagan. 238 s. Delvis streckad. [#30863] 60:-

de los Reyes, Paulina. The Rural Poor. Agrarian changes and survival strategies in Chile 1973-1989. Uppsala 1992. Sewn as issued with dustjacket. Diss. vii + 196 pp. Inscribed. Uppsala studies in economic history , 34. [#30837] 150:-

Adamson, Rolf. Teori och metod för ekonomisk och social historia. Liber läromedel 1979. 288 s. Ngt nött. Genomgående hårt streckad med blyerts och försedd med marginalanteckningar. [#30838] 100:-

Parboni, Riccardo. The dollar and its rivals. Recession, Inflation, and international finance. 1981. Verso editions. Soft cover. VG. 207 pp. Translated by Jon Rothschild. [#30864] 130:-

Radice, Hugo (ed.). International firms and modern imperialism. Selected readings. 1975. Penguin Books. Paperback. VG. 272 pp. [#30865] 60:-

Adams, Stanley. Roche mot Adams. 1985. Tidens förlag. Inbunden med skyddsomslag. 265 s. Fotoplanscher. Översättning Mikael Mörling. Om kamp mot ett internationellt läkemedelsföretag. "...en gripande och oroande historia." (Times Literary Supplement) [#30870] 80:-

Delander-Edebalk. Samhällsekonomi. 1983. Liber. 404 s. Ill. Med understrykningar. [#27848] 60:-

Kelly, Kevin. Den nya ekonomin. 10 strategier för en uppkopplad värld. Timbro 1999. Inbunden med skyddsomslag. 235 s. Orig. titel: New Rules for the New Economy. Översättning Karl G. Fredriksson. [#34130] 100:-

Stark, Agneta. Rent ekonomiskt? Om kvinnor och män, siffror och pengar. Bokförlaget EB 1991. Förlagsband. 187 s. [#34131] 80:-

Cassel, Gustav. Theoretische Sozialökonomie. 2., verbesserte Aufl. Leipzig (Winter) 1921. P´s half cloth, slightly worn. 605 pp. With 17 figures in the text. / Lehrbuch der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre II. [#27727] 350:-

Axelsson-Löfgren-Nilsson. Den svenska arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet. 1983. 215 s. Blyertsunderstrykningar. [#27728] 70:-

Welinder, Carsten. Samhällsekonomi - teori och praktik. 1959. KF/R&S. F´s klotbd. 364 s. [#27710] 150:-

Enequist, Gerd. Yrkesgruppernas fördelning i Sveriges kommuner år 1940. En geografisk översikt. Uppsala 1946. 75 s. + kartor . Ded. ex. / Geographica 18. [#27712] 200:-

Arlebäck, Sven Olof. Styrelsen som resurs i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Ny reviderad upplaga. Svenska förlaget 1997. Inbunden med skyddsomslag. 285 s. Nyskick. [#34224] 150:-

Hjertqvist, Johan. Sjukvårdens kulturrevolution. Den stora upphandlingen - visioner och förberedelser.Timbro/CVV 2000. 160 s. [#34220] 80:-

Näslund, Lena. Köp inte en zebra. 387 sätt att spara pengar. Tiden 1993. Pappband. 130 s. [#34363] 60:-

Hagstrom, Jerry. To be, not to be seen. The mystery of Swedish business. Published by The George Washington University School of Business and Public Management. 2001. Publisher's hardcover with dustjacket. Fine/Fine. 305 pp. [#34238] 180:-

Lyttkens, Lorentz. Bortom den nya ekonomin. Kunskapskapital och produktivitet. Svenska förlaget 2001. Inbunden med skyddsomslag. 180 s. [#34261] 180:-

Ericsson, Daniel. Kreativitetsmysteriet. Ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik. Stockholm 2001. Aa. 430 s. /Resultatet av ett forskningsprojekt vid EFI, Handelshögskolan, Stockholm. [#34262] 200:-

Condliffe, J.B. The Commerce of Nations. Ldn 1951. Allen & Unwin. P´s cloth. 894 pp. First ed. [#27706] 250:-

Carlsson, Rolf H. Ägarstyrning. Om Corporate Governance från Wallenbergsfär till offentlig sektor. Medförfattare: Magnus Hallberg. Ekerlids förlag 1997. Inbunden med skyddsomslag. 319 s. [#34078] 150:-

Myrdal, Gunnar. The Challenge of World Poverty. A World Anti-Poverty Program in Outline. 1970. Pantheon. P´s cloth wd/j. 533 pp. First 100 pp partly underlined. First edition. [#27759] 90:-

Eriksson, Erik. Vägen ur kaos. Riktlinjer för samhällsomdaningen i Sverige jämte försök till blixtbelysning av några därmed sammanhängande ekonomiska problem. Sthlm (Riktlinjers förlag) 1923. 208 s. + 4 s. med Pressens omdömen. Omslaget ngt fläckat. [#27698] 150:-

Lindström, K. Hur sparkapitalet plundras. Om finansvärlden, börsspel och monetära manipulationer. Franskt, engelskt och svenskt. 172 s. + plr oa ill i texten. [#27699] 150:-

Grosskopf, Göran. Ekonomiska föreningar. 1985. Studentlitt. Ngt streckat ex. 60 s. [#27816] 40:-

Budgetunderskottet. Privat överskott eller offentligt underskott. 1985. TCO. 63 s. Ill. Lite nött. [#27817 40:-

Marking, Jonas - Nordlöv, Peter. Internet i mediemixen. Hur konsumentinriktade företag kan utnyttja Internet i sin marknadsföring. 1997. 158 s. Ill. [#30029] 90:-

Samuelsson, Kurt. Det fördömda kapitalet. En kritik av den nymarxistiska mytologin. 1970. 218 s. Ou. [#28972] 100:-

Samuelsson, Kurt. Det fördömda kapitalet. En kritik av den nymarxistiska mytologin. Ngt streckat ex. 1970. 218 s. 11 tus. [#28973] 60:-

Kamarck, Andrew M. The Economics of African Development. Revised edition. With a foreword by Pierre Moussa. 1972 (Praeger Publishers). 2nd printing. Publisher's cloth with dustjacket. NF/VG. xv + 352 pp. [#29476] 120:-

Torekull, Bertil. Mr Trend. Den bästa trenden år för år. 1965-1985. Teckningar: Folke Nordlinder. 1985. 63 s. En jubileumsutgåva från Veckans affärer. [#28678] 70:-

The Hong Kong Exporter and Far Eastern Importer 1969-70. 22nd Edition. 1969. 328 pp. Ills. [#31554] 100:-

Robinson, E.A.G. (ed.). Economic development for Africa south of the Sahara. Proceedings of a conference held by the International Economic Association. 1967 (Macmillan/St Martin's Press). Reprinted. Publisher's cloth with dustjacket. VG/VG. 744 pp. [#29787] 130:-

Lewinsohn, Rich. Den mystiske européen. Sir Basil Zaharoffs levnadsöden av Morus. Orig:s titel: Der Mann im Dunkel. 1929. 179 s. / Boken ger en i sin hemskhet praktfull bild av guldet som världsmakt, ledd av ett beräknande huvud och en smidig hand. [#27187] 120:-

Myrdal, Gunnar. Världsekonomin. 1956. 487 s. Stplr. [#26508] 150:-

Cox-Fellmeth-Schulz. "The Nader Report" On the Federal Trade Commission. Preface by Ralph Nader. New York (Baron) 1969. P´s cloth wd/j. 254 pp. Stamps. [#26509] 125:-

Abels, Jules. Die Rockefeller Milliarden. Geschichte eines grossen Vermögen. 1966. P´s cloth wd/j. 428 pp. Stamps. [#26510] 80:-

Krugman, Paul. En tid av minskade förväntningar. USAs ekonomi mellan Reagan och Clinton. 1993. Inb m skomsl. 252 s. [#24537] 100:-

Lewis, W. Arthur. Världens ekonomi. Utvecklingen av den ekonomiska världsordningen. 1992. 104 s. / Förf. erhöll 1979 nobelpriset i ekonomisk vetenskap. [#23866] 80:-

Forsslund, Jöran. Då bygger vi själva. Hos kooperatörer i svenska bygder. Text och foto Jöran Forsslund. 1950. Pappbd m skomsl. 94 s. Omsl nött. [#24275] 40:-

Rostow, W.W. British Economy of the Nineteenth Century. Essays. 1948. P´s red cloth wd/j. 242 pp. First edition. [#23648] 200:-

Horton, Thomas R. Chefsparadoxen. En VDs arbete, ansvar och privilegier. 1994. Inb med ill omsl. 219 s. [#23096] 80:-

Peters, Tom - Austin, Nancy. Besatt av mästerskapet. A passion for excellence. 1986. Inb m skomsl. 636 s. Omsl ngt nött. [#21193] 80:-

Hanke, Steve H. - Jonung, Lars - Schuler, Kurt. Russian currency and finance. A currency board approach to reform. London/New York (Routledge) 1993. Publisher's cloth with dustjacket. Condition: Fine/Near fine. xvi + 222 pp. [#21191] 150:-

Broomé, Per - Bäcklund, Ann-Katrin. S-märkt. Företagets etniska vägval. 1998. 171 s. En del marginalförstrykningar. [#21175] 50:-

Svenska folkets levnadsvillkor. Ett försök till utredning under medverkan av flere av den socialekonomiska vetenskapens och det sociala intressets män. + Krigets problem. Uttalanden av 27 bemärkta svenska män över frågan: Hur bör en kristen betrakta krig? Uppsala 1915. Båda skrifterna i ett fint inb hklotbd. 128+176 s. / Bl.a. Karl Petander: Förbättras de fattigas levnadsvillkor genom kapitalkoncentration? [#22379] 250:-

Heckscher, Eli F. Svenskt arbete och liv. Från medeltiden till nutiden. 1941. F´s välbev klotlinnebd. 404 s. + kol oa plr o kartor. Ou. [#22057] 300:-

Strandh, Mattias. Varying unemployment experiences? The economy and mental well-being. Umeå 2000. Diss. Approx. 200 pp. [#21024] 100:-

Gårdlund, Torsten. Att arbeta i u-land. 1966. W&W-pocket. 239 s. [#21026] 40:-

Nilsson, Pia. Din framtida pension. Specialutgåva för anställda inom landsting, kommuner och församlingar. 1999. Inb. 139 s. Ny. [#20843] 75:-

Enrico, Roger - Kornbluth, Jesse. Den stora cola-matchen - fördel Pepsi. 1987. Inb m skomsl. 356 s. [#19907] 80:-

Esping, Hans. Dags för en ny migrationspolitik! 1995. 132 s. /SNS, Studier & Debatt. [#19617] 60:-

Söderberg, Johan. Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser. 2000. 250 s. /Ekonomisk historia. [#19611] 125:-

Miller, Lawrence M. American Spirit. Den nya företagsandan. 1985. Inb m skomsl. 240 s. [#19209] 40:-

Kelly, Kevin. Den nya ekonomin. 10 strategier för en uppkopplad värld. 1999. F's klotbd med skomsl. 235 s. Som ny. [#18939] 125:-

Ternström, Christina - Ullman, Monica. Ekonomi för skolfolk. Liber-Hermods 1993. Inb. 128 s. [#18664] 40:-

Bergquist, Sven. Nedslag bland direktörer. 1992. 150 s. Ny. [#18338] 30:-

Nyström, Georg. Företagsstrategi. Att skapa och utnyttja övertag. 1990. Dek pbd i nyskick. 50 s. [#18339] 30:-

Bannock, Graham, Baxter, R.E. and Davis, Evan. The Penguin Dictionary of economics. 4th edition 1987. Paperback. 428 pp. Signature. [#18444] 80:-

Bjurström & Ocklind. God affärssed i reklam. 30 praktikfall... 1961. 59 s. [#15900] 30:-

Stolpe, Sven. En svensk Dreyfus-skandal. Torsten Kreuger ännu en gång. 1951. 143 s. Andra uppl. [#4615] 60:-

Toffler, Alvin. Ekospasmrapporten. 1975. 126 s. I nyskick. [#13097] 100:-

Ehrenberg, Johan. Globaliseringsmyten. Eller: Hurusom kapitalet skulle frälsa världen. 1998. 330 s. I nyskick. [#13322] 100:-

Clapham, Sir John & Court, W.H.B. A Concise Economic History of Britain. I-II. 2 vols. I: From the Earliest Times to A.D. 1750. II: From 1750 to Recent Times. 1949-54. P's cloth wd/j in condition as new. In all about 700 pp. [#15294] 500:-

Äro fideicomissen till skada eller gagn? Gbg u.å. Ca 1875. 7 s. [#2023] 100:-

Conditioner hvorefter for Vedkommendes Regning endeel støbte Jernsager og Leertøi bortsaelges ved offentlig Auction i Hattemager Hirsch's Gaard No. 412 paa Steengaden Onsdagen den 12te dennes... Helsingøer den 7de October 1825. J.D. Jacobi. Välbev ettbladstryck. 4 s. [#15300] 200:-

Den 5 i nästa månad förfaller till betalning det Lån, stort 2880 Riksdaler Specie, som Tit. af Rikets Ständers Banco Discont-Verk erhållit. Stockholm den 8 mars 1821. På Rikets Ständers Banco Discont-Verks vägnar Pär Ulmgren. Ettbladstryck. [#12291] 100:-

Blankett. Ca 1820. Till Direction af Götha Canal Bolags Discont-Werk i Götheborg, eller Ordres, betalar undertecknad... Vikt ettbladstryck. [#3752] 100:-

McKenna, Regis. Regis råd. Marknadsföring med guldkant enligt Silicon Valley. 1986. Inb m skomsl. 199 s. [#2896] 50:-

Naumann, Christian (praes.). Diss. resp. Per Eduard Gulin, Adolf Reinhold Åberg, Olof Adolf Opt. Warholm, Johan Wilhelm Warholm, Mart. Aug. Vilh. Kullberg, Carl Otto Bredberg, Carl Norin, Johan Wirsell, Johan Magnus Wimmerstedt, Jöns Wilhelm Qviding. Om Landsköp. Ekonomisk Afhandling. I-X. Lund 1838. 85 s. Samtida marmorerat pbd. Ryggen upptill obetydligt skadad. [#16059] 500:-

Ericsson, Gustaf. Kreuger kommer tillbaka. 1937. F's linneklotbd med båda omsl medb. 448 s. Exemplaret ngt nött och fläck. [#16077] 125:-

Emigrationsutredningen. Bilaga XIX. 1909. 323 s. Industri och handel. Uttalanden af handelskammare, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar och enskilda affärsmän. [#12669] 250:-

Höök, Erik. Den offentliga sektorns expansion. En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913-58. 1962. F's dek klotbd med skomsl. 572 s. Med förf:s ded. till Erland Waldenström. [#3769] 150:-

Taussig, F.W. Principles of Economics. I-II. 2 vols. New York (MacMillan) 1935. P's dec cloth. 569+598 pp. [#12275] 250:-

Westin Silverstolpe, G. Nationalekonomi för alla. 1932. F's dek klotbd. 197 s. [#2799] 50:-

Wikström, Solveig. Våra dagligvarors distribution. En framtidsstudie. 1973. 200 s. [#9280] 50:-

Bang, Gustav. Kapitalismens gennembrud. København 1902. Bra privatklotbd. 356 s. [#12686] 225:-

Schovelin, Jul. Fra den danske handels empire. Forhold og personer i det 18 aarhundredes sidste halvdel. I-II. Kjøbenhavn 1899-1900. Rött hfrbd med fem upph o guldorn bind. Vackert men ngt nött. Inalles ca 600 s. [#15421] 175:-

Bright, James R. (ed.) Technological Forecasting for Industry and Government. Methods and Applications. (1968) P's dec cloth. Ills. 506 pp. [#13349] 150:-

Werin, Lars. Ekonomi och rättssystem. 1988. 624 s. Ngt streckat ex. [#14706] 50:-

Chamberlin, Edward H. (ed.) Monopoly and Competition and their Regulation. Ldn (MacMillan) 1954. P's cloth. 565 pp. Stamp. [#5865] 125:-

Lundqvist, Magnus (red.) Norrland. Natur, befolkning och näringar. Utg. av Geografiska förbundet i Stockholm och Industriens utredningsinstitut. 1942. Gediget hklotbd med fr omsl medb. 596 s. + 22 utv kol plr oa ill i texten. [#3792] 350:-

Hazlewood, Arthur (ed.) African Integration and Disintegration. Case studies in economic and political union. 1967. P's cloth, d/j. 426 pp. Some notes in the margin. [#12021] 100:-

Dell, Sidney. Handelsblock och marknader. 1965. 267 s. Tema. [#13432] 30:-

Nyblén, Göran. The Problem of Summation in Economic Science. Lund 1951. Diss. 301 pp. [#11667] 150:-

Newman, Peter C. Bronfman Dynasty. The Rothschilds of the New World. 1978. P's cloth with d/j. 318 pp. [#3862] 150:-

Economiska annaler 1807. Utgivna månadsvis. Kv. I, III och IV inb. i samt. hfrbd, övriga i häften. 6 vol. Ca 1600 s. [#10875] 2000:-

Les interets de la France mal entendus, dans les branches de l'agriculture, de la population, des finances, du commerce, de la marine, et de l'industrie. Par Un Citoyen (le chevalier Goudar). I-II. 2 vols. Amsterdam (Schreuder & Mortier le Jeune) 1757. Contemp full calf, joints somewhat weak. About 850 pp. Complete & q.p. /Barbier 8790. [#7461] 1800:-

Tullander, Boris. De ekonomiska idéernas utveckling med särskild hänsyn till värdeteorien. Uppsala 1956. Aa. 251 s. [#13177] 150:-

Eldfast murverk för ångpanneeldstäder och andra viktiga industriella ugnar. Utg. av Höganäs - Billesholms AB 1933. Publisher's cloth. Many ills. 4:o. Hard to find. [#8653] 350:-

Myrdal, Gunnar. Världsekonomin. 1956. Välbev klotbd med skomsl. 487 s. [#6088] 150:-

Myrdal, Gunnar. Politiskt manifest om världsfattigdomen. En sammanfattning och fortsättning av Asiatiskt drama. 1970. F's välbev klotbd m skomsl. 365 s. [#6379] 150:-

Lorwin, Lewis L. Det andra världskrigets ekonomiska följder. 1942. F's dek klotbd m skomsl. 479 s. [#14563] 100:-

Affärsvärlden. Ekonomisk veckorevy. 1901 4/1 1926. Första kvartseklets Festskrift. 1925. 243 s. + plr och annonser. /Ovanlig festskrift. 300.-

Hazelius, Gunnar. Om handtverksämbetena under medeltiden. En inledning till skråväsendets historia i Sverige. Med författarens lefnadsteckning. 1906. 196 s. /Bidrag till vår odlings häfder. 9. Sällsynt ex i nyskick. [#10603] 350:-

Myrdal, Gunnar. Vår onda värld. 1964. 217 s. [#10158] 50:-

Söderlund, Ernst (utg.) Beckerts testamente. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Sthlm 1976. F's dek klotbd med skomsl. 134 s. + pl. [#13559] 70:-

Samuelsson, Kurt. Storfinansens Amerika? 1960. 166 s. [#10971] 50:-

Kongl. May:tz nådige förordning om myntet. Sthlm (Niclas Wankijff) 1681. 8 s. Vinjett. [#12680] 450:-

Kongl. May:tz Placat och förordning om Myntet. Sthlm (Ignatio Meurer) 1665. 12 s. Med vackra samtida marginalanteckningar på latin och svenska. Stor vinjett. [#3028] 550:-

Kongl. Mayst:tz Placat, angående Interesserne. Sthlm (Georg Hantsch/Kongl: Booktr.) 1666. 8 s. Med vackra samtida marginalanteckningar på latin och svenska. Stor vinjett. [#14715] 550:-

Boman, Per. Exportören, importören och banken. En vägledning i bankaffärer på utlandet. 1962. F's klotbd. 117 s. Ill. Nga understrykningar. [#11831] 30:-

Nelskylä, Georg och Priklonsky, Peter. Svensk-rysk teknisk och kommersiell ordbok. 1958. F's välbev dek klotbd med ngt nött skomsl. 243 s. [#10729] 250:-

Räkne-Bok för Eric Engström. Stockholm den 6/2 1820 som till efterrättelse länder. Prydlig handskrift i ett samtida marmorerat skinnryggbd med handskriven oval etikett på frampärmen. Ca 100 s. med ill. + en utv plansch. I slutet finns en PM om Renovationsarbeten af Cartor och beskrifningar som landtmätarne äro skyldige etc...samt en Kammar-Collegii Kungörelse; allt med samma prydliga piktur. [#10107] 850:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations